AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d,Afghanistan Libre **

آرشیف سیاسی 2019 

مرام نشراتی پورتال 2019 Political Archive

 

 

 

 **(04.22) نشریۀ زیار- کابل

 نیروی محرکۀ اقتصادی در کشور را کارگران و سایر زحمتکشان می سازند

 

 **(04.22) نذیر دلسوز

 "آریانا سعید" هنرمند بی بدیل کشور ما در کجا ایستاده است؟

 

 **(04.22) فرستنده: عثمان حیدری

 سرمایه داری، بحران محیط زیست و سوسیالیسم

 

 **(04.22) محمد عمر قریشی- کابل

 لغو جلسۀ قطر، بازتاب کدام تضاد هائیست؟؟ - 3

 

 **(04.22) برگردان از: احمد مزارعی 

 آیا امریکا جرأت حملۀ نظامی به ایران را دارد؟

 

**(04.21) شمی صلواتی و یادداشت پورتال

 تعرض ارتجاع!

 

 **(04.21) نشریۀ زیار-کابل

 زحمتکشان کشور ما با زندگی سخت و طاقت فرسا دست به گریبان اند

 

 **(04.21) برگردان از: آمادور نویدی

 جولیان آسانژ و دستور کار امپریالیسم امریکا برای جنگ جهانی

 

 **(04.21) محمد عمر قریشی- کابل

 لغو جلسۀ قطر، بازتاب کدام تضاد هائیست؟؟ - 2

 

 **(04.21) برگردان از: احمد مزارعی 

 حقیقتهای سرسختانه در سوریه

 

**(04.20) محمد عمر قریشی - کابل

 لغو جلسۀ قطر، بازتاب کدام تضادهائیست؟؟- 1

 

   **(04.20) فرستنده: حمید بهشتی

 سیاست خارجی ارعاب و وحشت امریکا در بازداشت شرم آور آسانژ

 

 **(04.20) ح. بریالی

 پاسخ مختصر به گفته های "شرل برنارد"

 

 **(04.20) برگردان از: ا. م. شیری

 به مناسبت نودمین سال آغاز صنعتی کردن در اتحاد شوروی

 

 **(04.20) استاد اکبر قریشی

 خواستگاری 250 جنایتکار و وطنفروش از یک عجوزۀ هزار داماد!

 

**(04.19) د زیار نشریه- کابل

 د امریکا تیری او د بیوزلی زیاتوالی

 

 **(04.19) حزب کار ایران (توفان)

 شهرها و میراث فرهنگی نیز طبقاتی می سوزند و نابود می شوند

 

 **(04.19) محمد عمر قریشی- کابل

 برخورد دوگانۀ طالب با مجاهدان و تکنوکراتان؟!

 

 **(04.19) ارسالی مجلۀ هفته

 70 درصد از مردم روسیه از فروپاشی شوروی پشیمان و ستالین را تحسین می کنند.

 

 **(04.19) یونس نگاه - کابل

 تخم نفاق

 

 **(04.19) فرستنده: عثمان حیدری

 بی توجهی غرب به پیمان صادرات تسلیحات نظامی

 

 **(04.19) فرستنده: جاوید

 (دشمن کام)

 

 **(04.18) نشریۀ زیار

 جنگ ارتجاعی و سه میلیون کودک تهیدست افغان در معرض آسیب پذیری

 

 **(04.18) محمد عمر قریشی- کابل

 "طالب" به "غنی احمدزی" درس سیاست می دهد!

 

 **(04.18) یونس نگاه - کابل

 زوال حس مالکیت

 

 **(04.18) استاد اکبر قریشی

 استخبارات امریکا و انگلیس بالای افغانستان پلان های شان را تحمیل می دارند!

 

 **(04.18) فرستنده: عثمان حیدری 

 دروغ های جنگی

 

**(04.17) فرهاد ویاړ

 وحشتناکه دوران

 

 **(04.17) فرستنده: حمید بهشتی

 تسلیحات هسته ئی، تغییرات اقلیمی و تضعیف دموکراسی

 

 **(04.17) محمد عمر قریشی- کابل

 تمامیت خواهی "غنی احمدزی" و انتخاب هیأت روندۀ قطر - 2

 

 **(04.17) فرح نوتاش

 قهرمانان روستای دهلاویۀ اهواز

 

 **(04.17) فرستنده: جاوید

 (حق نمک)

 

**(04.16) نعیم سلیمی - کابل/افغانستان

 از استبداد عریان تا حکمروائی پنهان - سرگذشت پردۀ اسرار قانون! - 2

 

 **(04.16) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 شکسته شدن ملل متحد به علت "استثناگرائی" ایالات متحده

 

 **(04.16) محمد عمر قریشی- کابل

 تمامیت خواهی "غنی احمدزی" و انتخاب هیأت روندۀ قطر - 1

 

 **(04.16) فرستنده: حمید بهشتی

 مقابله با فرا ناسیونالیسم و واپسگرائی بین المللی

 

**(04.15) د زیار نشریه

 طبیعی پیښی تر تولو زیات زیارکښان ځپی

 

 **(04.15) یونس نگاه - کابل

 دو سیب

 

 **(04.15) برگردان از: آمادور نویدی

 استعمار مجدد امریکای لاتین و جنگ علیه ونزویلا

 

 **(04.15) محمد عمر قریشی - کابل

 "عبدالله عبدالمود" هم به "غنی احمدزی" پشت نمود!!

 

 **(04.15) فرستنده: جاوید 

 (بساط عدل)

 

**(04.14) نعیم سلیمی - کابل/افغانستان

 از استبداد عریان تا حکمروائی پنهان - سرگذشت پردۀ اسرار قانون! - 1

 

 **(04.14) محمد عمر قریشی- کابل

 علل عقب نشینی های اخیر "غنی احمدزی"

 

 **(04.14) اکبر قریشی 

 فرهنگ و اخلاق اجتماعی دیروز ما چه شد؟

 

**(04.13) نشریۀ زیار- کابل

 معادن ذغال سنگ بازهم از زحمتکشان کشور قربانی گرفت

 

 **(04.13) فهیم آزاد

 "دموکراتیزاسیون امپریالیستی" در پایان راه؟! 

 

 **(04.13) محمد عمر قریشی-کابل

 "نه تنها می پرستانند ز زاهد دل آزرده"

 

 **(04.13) برگردان از: نادر ثانی

 "نمی خواهم جزئی از یک ارتش امپریالیستی باشم"

 

**(04.12) محمد عمر قریشی - کابل

 "گلبدین" چرا در جلسات "شورای رهبری مصالحه" شرکت نمی ورزد؟

 

 **(04.12) استاد اکبر قریشی 

 جنایتکاران و وطنفروشان سرتعظیم به طالبان و تروریستان خم می کنند!

 

**(04.11) نشریۀ زیار - کابل

 فقر و بیکاری "نقیب الله" را وادار به خودکشی کرد

 

 **(04.11) محمد عمر قریشی- کابل

 راه حل دولت دست نشانده و بادارانش جهت ایجاد توازن بین  رشد نفوس و اقتصاد کشور

 

**(04.11) فرستنده: عثمان حیدری

 به سوی رهائی و وحدت

 

 **(04.11) فرستنده: بابک آزاد

 در ستایش بهار

 

 **(04.11) فرستنده: جاوید 

 (چه توان کرد؟)

 

**(04.10) بهرام رحمانی  و یادداشت پورتال

 "اندیشه های کارل مارکس در قرن بیست و یکم"

 

 **(04.10) برگردان از: حمید محوی

 داعش کاروان ولگرد در خدمت ایالات متحدۀ امریکا

 

 **(04.10) محمد عمر قریشی- کابل

 "مانور سیاسی" و یا "چرخش استخباراتی"؟؟

 

 **(04.10) حزب کمونیست ترکیه

 بیانیۀ حزب کمونیست ترکیه در مورد انتخابات محلی

 

 **(04.10) فرستنده: عثمان حیدری

 تصمیمات جنجالی ترمپ در مدت دوسال حضورش در کاخ سفید

 

**(04.09) یونس نگاه - کابل و یادداشت پورتال

 راه گنجشکک قانونی!!

 

 **(04.09) نعیم سلیمی - کابل/افغانستان

 کسوف دموکراسی ترکیه زوال می یابد

 

 **(04.09) برگردان از: حمید بهشتی

 بهار عربی دوم؟

 

 **(04.09) محمد عمر قریشی- کابل 

 "عقب نشینی" و یا تدارک "حملۀ بعدی"!؟

 

**(04.08) ارسالی مجلۀ هفته

 همکاری امریکا و "حکمتیار" در تولید و فروش مواد مخدر در افغانستان

 

**(04.08) محمد عمر قریشی- کابل

 تلاش "غنی احمدزی" جهت تخریب کار "خلیلزاد" - 2

 

**(04.08) فرستنده: عثمان حیدری

 امریکای لاتین و نفوذ امپریالیستی

 

 **(04.08) برگردان از: رضا نافعی

 اصرار المان بر ستراتیژی ضد چین

 

   **(04.07) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار- 36

 

 **(04.07) محمد عمر قریشی- کابل

 تلاش "غنی احمدزی" جهت تخریب کار "خلیلزاد" - 1

 

 **(04.07) استاد اکبر قریشی

 عاقبت به خیر، امپریالیسم امریکا باز در قطر دزدان را با قاچاقبران طالب کله به کله می کند!

 

 **(04.07) شمی صلواتی 

 با رؤیا زنده ایم

 

**(04.06) نعیم سلیمی-کابل/افغانستان

 تفاوت از شعار تا عمل

 

**(04.06) یونس نگاه - کابل

 "پته خزانه"

 

 **(04.06) محمد عمر قریشی- کابل

 تجرید "غنی احمدزی" به وسیلۀ "زلمی خلیلزاد"

 

 **(04.06) فرستنده: عثمان حیدری 

 گفتار و کردار سوسیال امپریالیست ها

 

**(04.05) برگردان و فشرده از:  ندا رضائی و یادداشت پورتال

 درسهائی از کوبا: مشارکت مردمی در مدیریت بحران پایدار

 

 **(04.05) محمد عمر قریشی- کابل

 چرخش "عبدالله" به سمت امریکا، المان را عصبانی ساخته است!

 

**(04.05) بهرام رحمانی

 فتح الله گولن: "چرا دموکراسی ترکیه شکست خورد؟"

 

**(04.05) فرستنده: جاوید

 خاطر پریش 

 

 **(04.05) شمی صلواتی

 روزگار سیاهی ست!

 

**(04.04) حزب کار ایران (توفان)

 گسترش سلاح های هسته ئی،پیامد خروج از پیمان منع راکتهای هسته ئی میانبرد

 

 **(04.04) محمد عمر قریشی- کابل

 جنایتکاران و خاینان نمایندگان مردم نیستند

 

 **(04.04) فرح نوتاش

 هشدار جدی به کارگران به مناسبت ماه می 2019

 

 **(04.04) استاد اکبر قریشی 

 دوستی اخوان و خلق و پرچم و دیگر جواسیس ناشی از سرشت مشترک شان است

 

**(04.03) نعیم سلیمی - کابل/افغانستان

 کشتی شکستۀ دموکراسی بریتانیای کبیر در حالت غرق شدن است

 

 **(04.03) برگردان از: آمادور نویدی

 قتل عام مسجد نیوزیلند: برتر پنداری نژاد سفید و جنگهای غرب

 

 **(04.03) محمد عمر قریشی- کابل

 تقلید میمون وار "خلیلزاد" از "ویسرای هند بریتانوی"

 

 **(04.03) فرستنده: عثمان حیدری 

 4 سال بمباران و محاصرۀ یمن: عربستان خری در گل مانده

 

**(04.02) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

  مکرون ارتش را به جان معترضان انداخته است

 

 **(04.02) محمد عمر قریشی- کابل

 چه کسی از دیگری استفادۀ ابزاری می کند؟ "غنی احمدزی" و یا  "رشید دوستم" ؟؟- 2

 

 **(04.02) ا. م.  شیری

 ملاحظاتی پیرامون حفاظت از محیطت شهرها

 

 **(04.02) بهرام رحمانی

 نگرانی و ترس اردوخان از انتخابات دیروز بی جا نبود!

 

 **(04.02) استاد اکبر قریشی

 اردوی طالبانی از پاکستان فارغ و وارد افغانستان می شوند!

 

 **(04.02) ارسالی مجلۀ هفته

 اول جولان، بعد ساحل غربی؟

 

**(04.01) محمد عمر قریشی- کابل

 چه کسی از دیگری استفادۀ ابزاری می کند؟ "غنی احمدزی" و یا  "رشید دوستم" ؟؟ - 1

 

 **(04.01) فرح نوتاش

 به ملل متحد و انسانها، لطفاً امریکای دیوانه را متوقف کنید

 

 **(04.01) سید ملک -استرلیا

 قهرمان و علامه در افغانستان کیست؟

 

**(03.31) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار- 35

 

 **(03.31) محمد عمر قریشی- کابل

 جنگ لفظی پاکستان با امریکا و افغانستان - 2

 

 **(03.31) بهرام رحمانی

 آیا در انتخابات شهرداری های ترکیه، اردوخان و حزبش شکست خواهند خورد؟!

 

 **(03.31) حزب کار ایران(توفان)

 با تروریسم نمی شود بازی کرد

 

 **(03.31) فرستنده: عثمان حیدری

 می خواهیم کرۀ زمین را نجات دهیم یا امپریالیسم را؟!

 

 **(03.31) شمی صلواتی

 برهنگی قلم

 

 **(03.31) فرستنده: جاوید 

 خندۀ رقیب

 

**(03.30) محمد عمر قریشی- کابل

 جنگ لفظی پاکستان با امریکا و افغانستان - 1

 

 **(03.30) یونس نگاه کابل

 تنظیم حزب نیست

 

 **(03.30) فرستنده: عثمان حیدری

 گوایدوی منفور و زندگی مردم ونزویلا بدون برق:

 

 **(03.30) ارسالی مجلۀ هفته 

 متجاوز کیست؟

 

**(03.29) نعیم سلیمی- کابل/افغانستان

 مجادله پیرامون حکومت موقت!

 

 **(03.29) محمد عمر قریشی- کابل

 بازی جدید "خلیلزاد"!

 

 **(03.29) فرستنده: عثمان حیدری

 کالبد شکافی مداخلۀ امپریالیستی

 

 **(03.29) نعمت الله مختارزاده 

 گل و بلبل بهار

 

**(03.28) نعیم سلیمی-کابل/افغانستان

 توهین به شاه شجاع درانی!

 

 **(03.28) محمد عمر قریشی- کابل 

 سفیر امریکا هم "عمران خان" را انتقاد و حتا تحقیر نمود

 

**(03.27) بازتایپ و ارسال: احمد پوپل

 سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین دربارۀ کار تبلیغاتی - 2

 

 **(03.27) برگردان از: حمید بهشتی

 کشتار پهپادی در مقابل دادگاه

 

 **(03.27) محمد عمر قریشی- کابل

 "غنی احمدزی" در آستانۀ زوال!؟

 

 **(03.27) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 ستراتیژی بزرگ و جدید ایالات متحده

 

 **(03.27) فرستنده: عثمان حیدری

 "پل جاسوس ها" یا پایان یک عملیات "سیا"؟

 

 **(03.27) بهرام رحمانی 

 پایان حاکمیت منطقه ئی گروه تروریستی "داعش" در سوریه!

 

**(03.26) محمد عمر قریشی- کابل 

 "گلبدین" کجاست و چرا در مراسم تشییع جنازۀ یار غارش شرکت نکرد؟؟

 

**(03.25) بازتایپ و ارسال: احمد پوپل

 سخنرانی در کنفرانس کشوری حزب کمونیست چین دربارۀ کار تبلیغاتی - 1

 

 **(03.25) حزب کارایران(توفان)

 شکست داعش در سوریه پایان تروریسم امپریالیستی نیست

 

 **(03.25) محمد عمر قریشی - کابل

 درس آدمکشی به یکی از رؤسای جلادان!؟

 

 **(03.25) فرستنده: عثمان حیدری 

 12 گام برای تحمیل "تغییر رژیم"

 

**(03.24) محمد عمر قریشی- کابل

 خبر جالب و هیجان انگیز!!

 

 **(03.24) فرستنده: عثمان حیدری

 ماشین کشتار، برخیز و بکش: روایتی از ترور های موساد

 

 **(03.24) شمی صلواتی

 نا گفتنی ها!

 

 **(03.24) فرستنده: جاوید 

 (می نالم)

 

**(03.23) دگرمن احمد کندهاری

 دو اردوی رقیب و متقابل (افغانستان- پاکستان) - 4

 

 **(03.23) حزب کار ایران (توفان)

 تحریم اقتصادی یا زبان گلولۀ استعمار در قرن بیست و یکم

 

 **(03.23) محد عمر قریشی- کابل

 "غنی احمدزی" خودش می داند که پشتون نیست!

 

 **(03.23) یونس نگاه - کابل

 نوروز عید مردم است!

 

 **(03.23) ارسالی :سایت گزارشگران 

 در مبارزۀ طبقاتی نباید زیر بار فرهنگ ضد بشری مذهب رفت!

 

**(03.22) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا بازندۀ مذاکرات

 

 **(03.22) محمد عمر قریشی- کابل

 چرا امریکا پشت "محب" را گرفته است؟؟

 

 **(03.22) برگردان از: حمید بهشتی 

 یک مأمور امریکائی قصد داشت به دوست من برای قطع شبکۀ برق تهران پول بدهد...

 

**(03.21) درویش وردک

 ولی د دولت پرځای گوندونه؟؟؟

 

 **(03.21) محمد عمر قریشی- کابل

 تعویق انتخابات چال رسوای دیگری از "غنی احمدزی"

 

 **(03.21) استاد اکبر قریشی 

 جنایتکاران و وطنفروشان، قصردارالامان و بتهای بامیان را ویران کردند؟

 

**(03.20) برگردان از: حمید بهشتی

 جنگ هفده سالۀ نیروهای المان در افغانستان

 

 **(03.20) اکمل - کابل

 جنگ ارتجاعی و "صلح" نمایشی

 

 **(03.20) محمد عمر قریشی- کابل

 "افراد مسلح غیر مسؤول" ایادی دولت دست نشانده و بقیه نوکران استعمار و ارتجاع می باشند، نه توده های میلیونی کشور!

 

 **(03.20) فرستنده: عثمان حیدری 

 چین سلطۀ دالر بر تجارت خود را کاهش می دهد

 

**(03.19) برگردان از: حمید محوی و یادداشت ویراستار پورتال

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 34

 

 **(03.19) محمد عمر قریشی- کبل

چرا "غنی احمدزی" می باید از "خلیلزاد" متنفر باشد؟! - 2

 

 **(03.19) داکتر ظاهر تیموری

 جنایت پی جنایت

 

 **(03.19) فرستنده: عثمان حیدری

 اجلاس هانوی به علت انعطاف ناپذیری ایالات متحده بی نتیجه ماند

 

**(03.18) محمد عمر قریشی- کابل

 چرا "غنی احمدزی" می باید از "خلیلزاد" متنفر باشد؟! - 1

 

 **(03.18) استاد اکبر قریشی 

 صدراعظم پاکستان در افغانستان حکومت جدید تأسیس می کند!

 

**(03.17) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی شوروی - 30 - ب

 

 **(03.17) محمد عمر قریشی - کابل

 کمک "عمران خان" به "حمدالله محب"!

 

 **(03.17) حمید محوی

 فروش غیر قانونی کتاب "الفبای جنگ" اثر برتولت برشت توسط سایت نانو فایل

 

 **(03.17) برگردان از: حمید بهشتی

 کوشش جان بولتون در ایجاد دستاویز برای جنگ علیه ایران

 

 **(03.17) فرستنده: عثمان حیدری 

 هشدار تبلیغات ناتو!

 

**(03.16) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

 مود گرایان مارکسیست

 

 **(03.16) بهرام رحمانی

 سرود لیلا؛ همخوانی جمعی از هنرمندان پیشرو در همبستگی با مقاومت لیلا گوون!

 

**(03.16) محمد عمر قریشی- کابل

 "حمدالله محب" چه گفت که نمی بایست می گفت؟!

 

 **(03.16) شمی صلواتی 

 نوروز خونین!

 

**(03.15) برگردان از: حمید محوی

گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 33

 

 **(03.15) محمد عمر قریشی- کابل

 رابطۀ مذاکرات 16 روزۀ قطر و تأثیر آن بر تعیینات اداری

 

 **(03.15) برگردان از: ا. م. شیری

 "برخشکسالی هم غلبه می کنیم"!

 

 **(03.15) بهنام قدیمی

 روز زن کل روز های سال است نه تک روز نشانی شده در تقویم ها

 

 **(03.15) برگردان از: احمد مزارعی 

 ادلب به "نقطۀ صفر" نزدیک می شود

 

**(03.14) نشریۀ سوسیالیسم کارگری شمارۀ - 45

 سخن سردبیر

 

 **(03.14) محمد عمر قریشی- کابل

 "مزاری" به آرزویش رسید و ارگ را فتح کرد

 

 **(03.14) یونس نگاه - کابل

 مهسا چرا کشته شده است؟

 

 **(03.14) استاد اکبر قریشی 

 افغانستان، میدان بزکشی جنایتکاران جهانی!

 

**(03.13) محمد عمر قریشی- کابل

 بازی دو جانبۀ "غنی احمدزی" با کارت طالب!

 

 **(03.13) ارسالی مجلۀ هفته

 اقتصاد سیاسی سدۀ بیستم

 

 **(03.13) فرستنده: جاوید 

 [دست کارگر]

 

**(03.12) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 32

 

 **(03.12) محمد عمر قریشی- کابل

 حلقات زنجیر دروغهای "ISI"

 

 **(03.12) برگردان از: رضا نافعی

 سلاح های سنگین و پولهای هنگفت

 

 **(03.12) فرستنده: عثمان حیدری

 کارنامۀ ترمپ

 

 **(03.12) فرستنده: فرح نوتاش

 2019- 100 سال حق انتخاب زنان

 

 **(03.11) محمد عمر قریشی - کابل

 "غنی احمدزی" کودتا کرد!

 

**(03.11) فرستنده: عثمان حیدری

 انقلاب در حال تکوین هائیتی مستقیماً به ونزویلا ارتباط دارد

 

 **(03.11) فرستنده: هوادار پورتال ار شتوتگارت 

 [نه به زندان، نه به شکنجه، نه به اعدام]

 

**(03.10) فائق رستاقی

 فرودستی تاریخی زنان و رهائی آنان

 

 **(03.10) محمد عمر قریشی- کابل

 حمایت "خلیلزاد" از طالب

 

   **(03.10) استاد اکبر قریشی

 دو جنایتکاری که در روز روشن دزدی کردند!

 

 **(03.10) فرستنده: عثمان حیدری

 بررسی واقعیت ها در ونزویلا

 

**(03.09) رحیمه توخی

 هشتم مارچ روز جهانی زنان در سراسر جهان را به همۀ زنان تبریک و تهنیت می گویم!

 

 **(03.09) محمد عمر قریشی- کابل

 ریاست امنیت ضد ملی(داعش) و یا طالب، کدام یک؟؟

 

 **(03.09) بهرام رحمانی 

 هشت مارچ روز جهانی زن، بر همۀ انسانهای آزاده خجسته باد!

 

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "نیاز نیست در لجنزار راه برویم تا ببینیم که لجن چیست"

 

 **(03.08) بهرام رحمانی

 زن داعشی المان- "شب حجله ام را در شکنحه گاهی پر از خون گذراندم" 

 

 **(03.08) فرهاد و یاړ

  غوښتنه - درخواست

 

 **(03.08) فرستنده: فرح نوتاش

هشتم مارچ روز جهانی زن بر همۀ زنان ایران و جهان مبارک!

 

 **(03.08) محمد عمر قریشی- کابل

تجلیل از "مزاری" تأئید جنایات وی است!

 

**(03.07) دزیار نشریه( د اکمل لیکنه)

 مونږ باید د ټولې نړۍ د عام خلکو وژنه وغندو 

 

 **(03.07) حزب کار ایران (توفان)

 75 سالگی شکستن محاصرۀ لنینگراد در اثر مقاومت و مبارزۀ مردم شوروی

 

 **(03.07) محمد عمر قریشی- کابل

 ورود زنان "غنی احمدزی" و "زلمی خلیلزاد" در جنگ قدرت - 5

 

 **(03.07) استاد اکبر قریشی

 مادران وطنپرست اولاد قهرمان تربیه می کنند!

 

**(03.06) نذیر دلسوز

 نقش جواسیس در تخریب و تسخیر نهاد ها از درون

 

 **(03.06) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 مداخلۀ نظامی نمی تواند باعث سقوط دولت ونزویلا شود

 

 **(03.06) محمد عمر قریشی- کابل

 ورود زنان "غنی احمدزی" و "زلمی خلیلزاد" در جنگ قدرت - 4

 

 **(03.06) شمس الدین امانتی

 به مناسبت روز جهانی زبان مادری

 

 **(03.06) استاد اکبر قریشی

 تدویر لویه جرگۀ مشورتی توسط جنایتکاران

 

 **(03.06) فرستنده: نعمت الله مختارزاده 

 الماس نما

 

**(03.05) سعید عطاپور و یادداشت پورتال

 از ال هیگوئرا تا کاراکاس- تقوائی و کمونیستهای امپریالیستی

 

 **(03.05) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 31

 

 **(03.05) محمد عمر قریشی- کابل

 ورود زنان "غنی احمدزی" و "زلمی خلیلزاد" در جنگ قدرت - 3

 

 **(03.05) بهرام رحمانی

 انقلابها اجتناب ناپذیر اند

 

 **(03.05) برگردان از: سیلویا بیژنیان 

 تفکر جهادی و خیانت بزرگ

 

**(03.05) نعمت الله مختارزاده 

 هم صدا

 

**(03.04) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 اعلامیۀ ... به پیشواز 8 مارچ

 

 **(03.04) محمد عمر قریشی- کابل

 ورود زنان "غنی احمدزی" و "زلمی خلیلزاد" در جنگ قدرت - 2

 

 **(03.04) فرستنده: عثمان حیدری

 مبارزه علیه امپریالیسم مرز نمی شناسد

 

 **(03.04) شمی صلواتی

 تعمق کن! رفیق

 

 **(03.04) فرستنده: نعمت الله مختارزاده 

 تختۀ شطرنج

 

**(03.03) حزب کار ایران(توفان)

 چرا ترمپ ابن سلمان را دوست دارد

 

 **(03.03) محمد عمر قریشی- کابل

 ورود زنان "غنی احمدزی" و "زلمی خلیلزاد" در جنگ قدرت - 1

 

 **(03.03) استاد اکبر قریشی

 حامد کرزی و اعلام حمایتش از پاکستان در گذشته

 

 **(03.03) فرستنده: عثمان حیدری

 کاری بسیار خوب

 

 **(03.03) نعمت الله مختارزاده

 میدان بزکشی

 

 **(03.03) فرستنده: جاوید 

 وطنم

 

**(03.02) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 30

 

 **(03.02) مدیر درویش

 جنگ بگوان مقابل شیطان

 

 **(03.02) حزب کار ایران(توفان)

 کودتای ونزویلا دسیسۀ امپریالیسم امریکا و ایجاد حکومت موازی

 

  **(03.02) محمد عمر قریشی- کابل

 درس "طالب" به "خلیلزاد" و سایر مذاکره کنندگان امریکائی

 

 **(03.02) نعمت الله مختارزاده

 حیله گران

 

 **(03.01) برگردان از: نیکو پورورزان

 انقلاب یا زوال؟ - 2

 

 **(03.01) محمد عمر قریشی- کابل

 "غنی احمدزی" و بوزینه های عاشق قدرت!

 

 **(03.01) برگردان از: ابوالقاسم گلستانی

 حمله به ایران

 

 **(03.01) شمی صلواتی

 اگر شاعر بودم

 

 **(03.01) نعمت الله مختارزاده

 میکروب مرگزا

 

 **(03.01) فرستنده: جاوید

 لاله های بدخشان

 

 **(03.01) انجنیر سید مختار دریا 

 خور و خواب

 

**(02.28) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار- 29

 

 **(02.28) محمد عمر قریشی- کابل

 چند سؤال قابل تعمق؟!

 

 **(02.28) بهرام رحمانی

 عروج و افول هیولائی به نام "داعش" و سرنوشت اسرای خارجی آن!

 

 **(02.28) استاد اکبر قریشی

 پرخوری ملاهای مفتخور و فاسد دور یک دسترخوان!

 

 **(02.28) فرستنده: نعمت الله مختارزاده

 در رکاب حیله گر

 

**(02.27) نعیم سلیمی- کابل/افغانستان

 هذیان و یا اعتراف به حقایق عریان

 

 **(02.27) ا. م. شیری

 سالیاد فاجعۀ خوجالی

 

 **(02.27) محمد عمر قریشی- کابل

 کشتار مردم به وسیلۀ نیروهای امنیتی دولت دست نشانده، آگاهانه و هدفمندانه صورت می گیرد

 

 **(02.27) برگردان از: آمادور نویدی

 سابقۀ تاریخی امریکا در تغییر رژیم ها

 

 **(02.27) نعمت الله مختارزاده 

 جهال قرن هیچ

 

**(02.26) محمد عمر قریشی-کابل

 "به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن"

 

 **(02.26) یونس نگاه - کابل

 [سهمیه بندی میانبرزدن راه سخت تحصیل]

 

 **(02.26) فرستنده: عثمان حیدری

 ملت و کشور ونزویلا تحت محاصره

 

 **(02.26) فرستنده: نعمت الله مختارزاده 

 عاقبت

 

**(02.25) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی شوروی- 30- الف

 

 **(02.25) محمد عمر قریشی- کابل

 "بز در غم جان کندن، قصاب در غم چربو"

 

 **(02.25) استاد اکبر قریشی

 جنبش سوم حوت مردم قهرمان کابل علیه باندهای خلق و پرچم و مسکو صورت گرفت!

 

 **(02.25) فرستنده: عثمان حیدری

 امپریالیسم کارگری: عملیات پنهان CIO - AFL در ونزویلا

 

 **(02.25) نعمت الله مختارزاده 

 استخاره با راکت

 

**(02.24) آزاد ل.

 مجاهد سابق، بیریش و رقاص امپریالیسم!!؟؟

 

 **(02.24) ا. م. شیری

 چگونه من لال شدم؟

 

 **(02.24) محمد عمر قریشی- کابل

 "مغز متعفن" و تدریس تاریخ 

 

 **(02.23) برگردان از: نیکو پورورزان

 انقلاب یا زوال؟

 

 **(02.23) محمد عمر قریشی- کابل

 لاف های "غنی احمدزی" را جدی نگیرید!

 

 **(02.23) فرستنده: جاوید

 سرود نوشانوش

 

 **(02.23) نعمت الله مختارزاده 

 اجیر بیگانه پرست

 

**(02.22) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 درسهائی از قیام 24 حوت هرات و سوم حوت کابل

 

 **(02.22) محمد عمر قریشی- کابل

 "باندارگ" و تقدیس فساد اداری

 

 **(02.22) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 نزدیکی پاریس و برلین

 

 **(02.22) فرستنده: عثمان حیدری 

 هائیتی: موج اعتراضات علیه شرایط محنت بار زندگی

 

**(02.21) محمد عمر قریشی- کابل

 دامن زدن به نفرت قومی به مثابۀ تکتیک انتخاباتی

 

 **(02.21) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 سازمان "سیا" از ترکیه برای فشار آوردن بر چین استفاده می کند

 

 **(02.21) استاد اکبر قریشی

 غرامات جنگی از امریکا، روسیه... باید گرفته شود

 

 **(02.21) برگردان از: سیلویا بیژنیان 

 ونزویلا و همسایگانش در برابر جنگی که پیش روست قادر به مقاومت می باشند؟

 

**(02.20) محمد عمر قریشی- کابل

 "غنی احمد زی" دشمن تمام اقوام افغانستان است!

 

 **(02.20) ا. م. شیری

 نگاهی به توطئه های مستمر امریکا در ونزویلا

 

 **(02.20) بهرام رحمانی

 کشف کشتارگاه گاوهای بیمار در پولند و گوشت های آلودۀ پولندی در سویدن!

 

**(02.19) محمد عمر قریشی- کابل

 هم خرما هم ثواب

 

 **(02.19) انجنیر سید مختار دریا 

 مردار ها

 

**(02.18) محمد عمر قریشی- کابل

 اخراج رؤساء و اعضای کمیسیون انتخابات ضربتی بر "حنیف اتمر" - 2

 

 **(02.18) برگردان از: حمید بهشتی

 خطر جنگ داخلی در ونزویلا

 

 **(02.18) استاد اکبر قریشی

 افغانستان دیگر محاط به خشکه نیست خود بحر شده است

 

 **(02.18) نعمت الله مختارزاده 

 خراب جفا

 

**(02.17) نعیم سلیمی

 سقط جنین دموکراسی

 

 **(02.17) محمد عمر قریشی- کابل

 اخراج رؤساء و اعضای کمیسیون انتخابات ضربتی بر "حنیف اتمر"-1

 

 **(02.17) نذیر دلسوز  

 "تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء" را بخوانید!

 

**(02.16) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 28

 

 **(02.16) محمد عمر قریشی- کابل

 مرگ دو هموطن به علت "اپندکس" حلقۀ ننگیست بر گردن دولت دست نشانده

 

  **(02.16) فرستنده: سایت گزارشگران

 با تمام توان از راهپیمائی سه روزۀ کارزار مباره با خشونت...

 

 **(02.16) استاد اکبر قریشی

 استخاره گر مرد، جنایتکاران و خاینان یتیم شدند

 

 **(02.16) فرستنده: عثمان حیدری

 ونزویلا: لحظات سرنوشت ساز در کودتای جاری

 

**(02.15) کبیرتوخی

 "درود به کمونیست های ونزیویلا"

 

 **(02.15) برگردان و تکثیر از: حزب کار ایران(توفان)

 بیانیۀ دفتر سیاسی حزب مارکسیست لنینیست ونزویلا

 

  **(02.15) آزاد ل.

 روسیه مسلمان، امریکا و اروپا کافر اند؟!

 

**(02.15) برگردان از: سیما صابر

 تحریم ها به عنوان سلاح های کشتار جمعی

 

**(02.15) محمد عمر قریشی- کابل

 چرا "گلبدین" در تشییع جنازۀ "مجددی" شرکت نکرد؟؟-2

 

 **(02.15) فرستنده: بهرام رحمانی

 از اعتصاب زندانیان سیاسی ترکیه در زندانهای این کشور ...

 

 **(02.15) فرستنده: عثمان حیدری

 ارزش های اختیاری

 

 **(02.15) نعمت الله مختارزاده

 گلرخان شهر

 

**(02.14) محمد عمر قریشی-کابل

 چرا "گلبدین" در تشییع جنازۀ "صبغةالله مجدی" شرکت نکرد؟؟

 

 **(02.14) بهزاد مالکی

 آیا برای مردم ونزویلا انتخاب دیگری باقی مانده است؟!

 

 **(02.14) فرح نوتاش

 توطئۀ جدید استعمار امریکا با شعار"جهودها بیرون"

 

 **(02.14) فرستنده: نعمت الله مختارزاده

 سعادت بی انتها

 

**(02.13) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 واشگنتن یا ونزویلا، سرمایه داری وحشی یا امپریالیسم

 

**(02.13) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 27

 

 **(02.13) محمد عمر قریشی- کابل

 بابت مرگ "صبغةالله مجددی" چه کسانی را باید سرسلامتی داد؟؟ 

 

  **(02.13) یونس نگاه - کابل

 آب را گل نکنیم!

 

  **(02.13) داکتر ظاهر تیموری

 اشغال

 

**(02.13) انجنیر سید مختار دریا

 آسمان بی ستاره

 

 **(02.13) فرستنده: جاوید

 دکابریست ها

 

**(02.12) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی شو.ری - 29

 

 **(02.12) محمد عمر قریشی-کابل

 "شاناهان" مانع فرار "غنی احمدزی" و "عبدالله عبدالله" شد!

 

 **(02.12) سید ملک

 بازهم بوی گند!! 

 

 **(02.12) فرستنده: نعمت الله مختارزاده

 لطف خدا

 

 **(02.12) انجنیر سید مختار دریا

 یاوه سرایان

 

**(02.11) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 ایالات متحدۀ امریکا قصد دارد با کودتا در ونزویلا آخرین باقی مانده های استقلال را در امریکای لاتین نابود کند.

 

 **(02.11) مهران زنگنه

 خدا حافظ روژاوا!؟ فصل مشترک اردوخان و اسد

 

 **(02.11) محمد عمر قریشی- کابل

 قطعنامۀ مسکو اجرائی می شود!؟

 

 **(02.11) یونس نگاه- کابل

   [منظور پشتون]

 

 **(02.11) فرستنده: جاوید

 سنگر خونین

 

**(02.10) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 26

 

 **(02.10) محمد عمر قریشی- کابل

 "باچوبکز لاشتیکی گز نکنید!" 

 

 **(02.10) استاد ستار حبیب

 "تا زمانی که ما خر هستیم این خر سوار ها هم هستند!"

 

 **(02.10) بهرام رحمانی

 از خصومت بین کمونیست ها و انارشیست ها چه طبقه ای سود می برد!؟

 

**(02.09) محمد عمر قریشی- کابل

 قتل مرموز "داکتر ابراهیم ملکزاده"

 

 **(02.09) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 گوشه گیری ایران

 

 **(02.09) یونس نگاه - کابل

 گلبدین همچنان در جنگ است

 

 **(02.09) انجنیر سید مختار دریا

 ندای همدلی

 

 **(02.09) فرستنده: جاوید 

 وصیت نامه

 

**(02.08) محمد عمر قریشی- کابل

 آیا واقعاً "غنی احمدزی" تنها مانده است؟؟

 

 **(02.08) برگردان از: حمید بهشتی

 حاکمان جهان- بازگشت به مناسبات استعماری

 

 **(02.08) فرستنده: آمادور نویدی

 ویژگی های امپریالیسم امریکا در امریکای لاتین

 

 **(02.08) استاد اکبر قریشی

 حامد کرزی پدر طالب، شهنشاه مزار، امیر هرات و پادشاه بامیان به کلیسای مسکو زانو زدند

 

 **(02.08) بهرام رحمانی

 اعتصاب غذا در زندانهای ترکیه برای آزادی عبدالله اوجالان

 

 **(02.08) انجنیر سید مختار دریا 

 طفل غریب آباد

 

**(02.07) محمد عمر قریشی- کابل

 "غنی احمدزی" هم می تواند راست بگوید!!

 

 **(02.07) برگردان از: حزب کار ایران(توفان)

 بیست و چهارومین گردهمآئی سراسری کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست- لنینیست ICMLPO

 

 **(02.07) استاد اکبر قریشی

 دولت مسکو باید خسارات جنگی را به ملت افغانستان بپردازد

 

**(02.06) برگردان از:  حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 25

 

 **(02.06) محمد عمر قریشی- کابل

 رابطه بین اردوی دست ساخت استعمار و حاکمیت استعماری

 

 **(02.06) برگردان از: حمید بهشتی 

 نه به جنگ امریکا علیه ونزویلا!

 

**(02.06) فرستنده: عثمان حیدری

 دولت مادورو: چرا نامشروع؟

 

**(02.05) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 24

 

 **(02.05) محمد عمر قریشی- کابل

 حمایت انتخاباتی از "غنی احمدزی" در پناه "طالب هراسی"

 

 **(02.05) مریم

 نگاهی به رویداد های ونزویلا

 

 **(02.05) استاد اکبر قریشی

 امپریالیسم روسیه جهت تخریب دوبارۀ افغانستان آستین برزده است

 

 **(02.05) فرستنده: جاوید 

 سرود بین المللی دانشجویان

 

**(02.04) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 23

 

 **(02.04) محمد عمر قریشی- کابل

 "اتحادیۀ افغانهای مقیم روسیه" یا یکی از شاخه های "FSB"

 

 **(02.04) بهرام رحمانی 

 بحران های دولت جدید سویدن، معضلات اقتصادی، نژادپرستی و ...!

 

**(02.03) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی شوروی- 28

 

 **(02.03) محمد عمر قریشی-کابل

 "دلال محبت": شغل جدید "حامد کرزی"

 

 **(02.03) حزب کار ایران (توفان)

 شکست ستراتیژیک امریکا در سوریه موجب سرور ملتها

 

 **(02.03) یونس نگاه - کابل

 [باز هم "سرور دانش" و نفرت زبانی]

 

 **(02.03) شباهنگ راد

 ونزویلا قربانی مطامع امپریالیستی

 

**(02.03) فرستنده: جاوید 

 سرود جوانان

 

**(02.02) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 22

 

 **(02.02) محمد عمر قریشی- کابل

 در حواشی نامۀ "غنی احمدزی" به "دونالد ترمپ"

 

 **(02.02) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 آیا دونالد ترمپ مجبور شده کناره گیری کند؟ 

 

 **(02.02) استاد اکبر قریشی

 یعقوب خان یک معاهدۀ ننگین را امضاء کرده بود مگر حامدکرزی و اشرف غنی صد ها معاهده را

 

**(02.01) محمد عمر قریشی- کابل

 "خلیلزاد" کاندید جایزۀ "نوبل" و "غنی احمدزی" کاندید جایزۀ "اسکار"

 

 **(02.01) مهران زنگنه

 آیا پنس گوایدو را به ریاست جمهوری ونزویلا گماشته است؟!

 

 **(02.01) یونس نگاه - کابل

 از طالبان عبور کنیم

 

 **(02.01) بهرام رحمانی

 ونزویلا در معرض قحطی، گرسنگی و جنگ داخلی!

 

 **(02.01) استاد اکبر قریشی

 هموطنان: فریب امریکا را در آوردن صلح به افغانستان نخورید

 

 **(02.01) فرستنده: جاوید

 صحبت با رفیق لنین

 

**(01.31) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 21

 

 **(01.31) محمد عمر قریشی- کابل

کلید دار صلح ارتجاعی، گردانندگان جنگ ارتجاعی هستند!

 

  **(01.31) برگردان از: حمید بهشتی

 اعتراضات در سودان و  بازی های سیاسی غرب

 

 **(01.31) انجنیر سید مختار دریا

 سرزمین بیکس

 

**(01.30) محمد عمر قریشی- کابل

 "کاسه های داغتر از آش!!"

 

 **(01.30) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 20

 

 **(01.30) استاد اکبر قریشی

 اشرف غنی می گوید : در زمان من 45 هزار عسکر اردوی ملی کشته شده است.

 

 **(01.30) فرستنده: جاوید 

 سرود پیک طوفان

 

**(01.29) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 19

 

 **(01.29) محمد عمر قریشی- کابل

 "کجا کاری کند عاقل، که بار آرد پشیمانی!!" 

 

 **(01.29) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 ایالات متحده شرایط اشغال و نزویلا را فراهم کرده است.

 

 **(01.29) استاد اکبر قریشی

 سرنوشت آیندۀ افغانستان به دست اخوانی، القاعده، داعش و طالب است!

 

 **(01.29) انجنیر سید مختار دریا

 یل کمانش افغان

 

**(01.28) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 18

 

 **(01.28) محمد عمر قریشی- کابل

 لگد محکم امپریالیسم امریکا به نشیمنگاه دولت دست نشانده

 

 **(01.28) فرح نوتاش

 خیز سیه روزی در ونزویلا و امریکای توقف ناپذیر

 

 **(01.28) فرستنده: جاوید 

 سرود شهباز - 2

 

**(01.27) محمد عمر قریشی- کابل

 تب لرزۀ مرگ در "دولت دست نشانده"

 

 **(01.27) شباهنگ راد

 اجلاس داووس نقشۀ راه امپریالیستی 

 

**(01.27) احمد مزارعی

 مشکل مرزی میان سوریه و ترکیه و نقش روسیه و ایران

 

 **(01.27) فرستنده: عثمان حیدری

 سوسیالیسم ما و سوسیالیسم آنها

 

 **(01.27) انجنیر سید مختار دریا

 عید و حدت

 

**(01.26) برگردان از: حمید محوی- پای نویسها از: موسوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 17

 

 **(01.26) برگردان از: سیلویا بیژنیان و یادداشت پورتال

 کاربرد تروریزم به روایت جان بولتون

 

  **(01.26) محمد عمر قریشی- کابل

 "کمیسیون انتخابات" و باند های شرکت کننده در "انتخابات"

 

 **(01.26) برگردان از: آمادور نویدی

 دیوار ها یا جاده ها

 

 **(01.26) یونس نگاه -کابل

 سرور دانش یکی از بازیگران نفرت قومی

 

 **(01.26) استاد اکبر قریشی

 خادیست "حنیف اتمر" به دستبوسی "صبغت الله مجددی" رفته است

 

 **(01.26) فرستنده: جاوید

 سرود شهباز - 1

 

**(01.25) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 16

 

 **(01.25) محمد عمر قریشی- کابل

 آیا اخراج "محقق" مقدمۀ اخراج "عبدالله" است؟

 

 **(01.25) یونس نگاه - کابل

 از کلاهم پرسیدم چرا افغان نیستم؟

 

 **(01.25) فرستنده: عثمان حیدری

  گورستان های متروک- خشونت کتمان شدۀ جنگ پیمان امریکائی..

 

**(01.24) نعیم سلیمی - امریکا

 فروشات تکت های لاتری انتخاباتی به پایان می رسد!

 

 **(01.24) حزب کار ایران (توفان)

 جنبش مردمی "واسکت های زرد" پایه های نظام بورژوازی حاکم را به لرزه آورد.

 

 **(01.24) محمد عمر قریشی- کابل

 "جلو شاخ گاو در عقب..."

 

 **(01.24) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار- 15 

 

 **(01.24) انجنیر سید مختار دریا

 سنگسار

 

 **(01.24) فرستنده: جاوید

 انترناسیونال

 

**(01.23) موسوی

 مضحکۀ انتخابات و به اصطلاح "احزاب سیاسی" - 2

 

 **(01.23) محمد عمر قریشی - کابل

 علل سکوت در قبال تخلف "عبدالله" و "محقق"

 

 **(01.23) استاد اکبر قریشی

 اخوانی های نکتائی پوش و تکنوکراتان چاپلوس و بوت پاک

 

 **(01.23) انجنیر سید مختار دریا

 سیم خاردار

 

**(01.22) موسوی

 مضحکۀ انتخابات و به اصطلاح "احزاب سیاسی" - 1

 

 **(01.22) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 14

 

 **(01.22) محمد عمر قریشی- کابل

 نیاز به مداخلۀ مجدد "جان کری"

 

 **(01.22) فرستنده: عثمان حیدری

 تابش نوری جدید بر پروندۀ قتل روزالوکزامبورگ

 

 **(01.22) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 15

 

**(01.21) نعیم سلیمی - امریکا

 درد دندان در کشیدن آن است!

 

 **(01.21) محمد عمر قریشی- کابل

 "گلبدین": "نمایندۀ هزاره ها خودم هستم"

 

 **(01.21) یونس نگاه - کابل

 فرض کنیم انتخابات تیاتر است.

 

 **(01.21) فرستنده: عثمان حیدری

 اینجا چیزی در حال وقوع است

 

 **(01.21) انجنیر سید مختار دریا

 نوید آزادی

 

 **(01.21) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 14

 

**(01.20) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 13

 

**(01.20) آزاد ل.

 بشتابید!! اگر شرف ندارید!!

 

**(01.20) محمد عمر قریشی - کابل

 ورود "گلبدین" با هویت اصلی به "بال ماسکۀ" انتصابات ریاست جمهوری!

 

 **(01.20) استاد اکبر قریشی

 جنایتکاران در جست و جوی تکت انتخابات ریاست جمهوری هستند!

 

 **(01.20) انجنیر سید مختار دریا

 وای براین شهر

 

 **(01.20) فرستنده: جاوید 

 کاوۀ آهنگر - 13

 

**(01.19) نعیم سلیمی - امریکا

 ریشه شناسی و نطفه شناسی اصطلاح نژاد 

 

 **(01.19) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 12

 

 **(01.19) محمد عمر قریشی- کابل

 "دیوانه در کار خود هوشیار است!"

 

 **(01.19) برگردان از: حمید بهشتی

 حاکمیت قدرت

 

 **(01.19) انجنیر سید مختار دریا

 د وحدت چغه

 

 **(01.19) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 12

 

**(01.18) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم

 

  **(01.18) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 11

 

**(01.18) محمد عمر قریشی- کابل

 "روغنی"، "غنی" را از مرگ نجات داد!

 

 **(01.18) فرستنده: عثمان حیدری

 جنگ بر سر هو آوی

 

 **(01.18) انجنیر سید مختار دریا

 فریاد اتحاد میهن

 

 **(01.18) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 11

 

**(01.17) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 10

 

 **(01.17) محمد عمر قریشی- کابل

 اخطار "طالب" به امپریالیسم امریکا!؟

 

**(01.17) استاد اکبر قریشی

 کمیسیون انتخابات با اعلام نتایج، خودرا کاملاً رسوا ساخت!

 

 **(01.17) انجنیر سید مختار دریا

 جاده های خونرنگ

 

 **(01.17) فرستنده: جاوید 

 کاوۀ اهنگر - 10

 

**(01.16) نعیم سلیمی - امریکا

 شتابزدگی در قضاوت و یا مریضی طفلانه در سیاست

 

 **(01.16) حزب کار ایران(توفان)

 به احزاب و سازمانهای مارکسیستی لنینیستی متشکل در کنفرانس بین المللی

 

 **(01.16) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 9

 

 **(01.16) محمد عمر قریشی- کابل 

 آغاز شمارش معکوس برای "صالح"

 

 **(01.16) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 9

 

**(01.15) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 8

 

 **(01.15) محمد عمر قریشی - کابل

 روزش حتماً می رسد، اما چه وقت؟؟

 

 **(01.15) استاد اکبر قریشی

 نگاهی به میزنان دولت دست نشانده و رازقانش

 

 **(01.15) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 8

 

 **(01.15) انجنیر سید مختار دریا 

 نوای ویرانگر کابل

 

**(01.14) ح. بریالی

 از ادعای فدرالیسم تا اعلام "جمهوری خراسان"؛ افتضاح هم حدی دارد.

 

 **(01.14) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 7

 

 **(01.14) محمد عمر قریشی- کابل

 گرگها به جان هم افتاده اند!

 

 **(01.14) فرستنده: جاوید 

 کاوۀ آهنگر - 7

 

**(01.13) الحاج داکتر امین الدین سعیدی-سعیدافغانی

 سفر محمد داوود خان به لیبیا

 

 **(01.13) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 6

 

 **(01.13) محمد عمر قریشی- کابل

 "سیرش ندیدم که سفرش پیش آمد"

 

 **(01.13) بهزاد مالکی

 مکسیکو در جست و جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟! - 6

 

 **(01.13) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 6

 

 **(01.13) انجنیر سید مختار دریا 

 شیر میهن

 

**(01.12) نعیم سلیمی - امریکا

 فقر در اوج ثروت

 

 **(01.12) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 5

 

 **(01.12) محمد عمر قریشی - کابل

 توهین به شعور مردم با بازی های انتخاباتی

 

 **(01.12) برگردان از: سیلویا بیژنیان

 تخریب دهشتناک "حوزۀ بحیرۀ کارائیب"

 

 **(01.12) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 5

 

 **(01.12) انجنیر سید مختار دریا 

 نماند

 

**(01.11) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)

 توطئۀ تسلیم طلبان برای سودجوئی از نام "مجید" و "رهبر" محکوم است!

 

  **(01.11) محمد عمر قریشی- کابل

 روند زوال "جمعیت اسلامی"و "شورای نظار" سرعت گرفت!

 

**(01.11) برگردان از: حمید بهشتی

   امیدواری به انقلاب سومی در سودان

 

 **(01.11) استاد اکبر قریشی

 وزارت داخله لیست تعدادی از خاینان و وطنفروشان را افشاء نمود!

 

 **(01.11) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 4

 

**(01.10) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 4

 

 **(01.10) محمد عمر قریشی- کابل

 ریشۀ قانون گریزی در افغانستان، استعمار و حاکمیت ارادۀ سیاسی استعمار است

 

 **(01.10) فرستنده: عثمان حیدری

 نوآم چامسکی: نقد رادیکالی از سرزمین آزادی نامحدود ...

 

 **(01.10) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر - 3

 

 **(01.10) انجنیر سید مختار دریا 

 زخم خندان

 

**(01.09) محمد عمر قریشی- کابل

 اعدام مجدد زنده یادان "مجید و قیوم" به وسیلۀ دشمنان مردم - 5

 

 **(01.09) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 3

 

 **(01.09) بهزاد مالکی

 مکسیکو در جست و جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟!-5 

 

 **(01.09) فرستنده: جاوید

 کاوۀ اهنگر - 2

 

**(01.08) برگردان از: حمید محوی و یادداشت ویراستار پورتال

 گزیدۀ نوشته ها دربارۀ استعمار - 2

 

 **(01.08) محمد عمر قریشی - کابل

 اعدام مجدد زنده یادان "مجید و قیوم" به وسیلۀ دشمنان مردم - 4

 

 **(01.08) برگردان از: احمد مزارعی

 انتلاف جدید دموکراتیک فلسطینی ...

 

 **(01.08) استاد اکبر قریشی

 دزدهای قبر جبار از راهگیری به ریاست جمهوری رفتند!

 

 **(01.08) برگردان از ترکی: بهرام رحمانی

 بخشی از مصاحبۀ فرات نیوز با "جمیل باییک" دربارۀ نقش ایران در منطقه

 

 **(01.08) فرستنده: جاوید

 کاوۀ آهنگر

 

**(01.07) نعیم سلیمی - امریکا 

 در حاشیۀ رؤیای صلح افغانستان

 

 **(01.07) برگردان از: حمید محوی

 گزیدۀ نوشته ها در بارۀ استعمار - 1

 

 **(01.07) محمد عمر قریشی- کابل

 اعدام مجدد زنده یادان "مجید و قیوم" به وسیلۀ دشمنان مردم - 3

 

 **(01.07) بهزاد مالکی

 مکسیکو در جست و جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟!-4

 

 **(01.07) برگردان از: آمادور نویدی

 همبستگی حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایران

 

**(01.06) محمد عمر قریشی- کابل

 اعدام مجدد زنده یادان "مجید و قیوم" به وسیلۀ دشمنان مردم - 2

 

 **(01.06) بهزاد مالکی

 مکسیکو در جست و جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟!- 3

 

 **(01.06) فرستنده: عثمان حیدری

 تخریب هدفمند

 

 **(01.06) فرستنده: جاوید 

 دوستم - 3

 

**(01.05) محمد عمر قریشی- کابل

 اعدام مجدد زنده یادان "مجید و قیوم" به وسیلۀ دشمنان مردم - 1

 

 **(01.05) بهزاد مالکی

 مکسیکو در جست و جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟!- 2

 

 **(01.05) استاد اکبر قریشی

 خطاب به سامائی های اصیل

 

 **(01.05) داکتر ظاهر تیموری  

 نوا و نای آزادی

 

**(01.04) قاسم باز و یادداشت پورتال

 افغانستان زخم ناسور امریکا!

 

 **(01.04) حزب کار ایران (توفان)

 اموزش از تجربۀ انقلاب نومبر 1918 در المان

 

 **(01.04) محمد عمر قریشی- کابل

 "...افغانستان شوروی را روسیه ساخت..."

 

 **(01.04) ع. غ.

 به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان

 

 **(01.04) استاد اکبر قریشی

 ارثی شدن چوکی های دولتی بین فرزندان وطنفروشان جنگسالار

 

 **(01.04) فرستنده: جاوید

 دوستم - 2

 

**(01.03) زرقا فروغ

 نگاه اجمالی بر ورود زنان و فعالان جامعۀ مدنی در عرصۀ دفاع از حقوق زنان در افغانستان

 

 **(01.03) بهزاد مالکی

 مکسیکو در جست و جوی خروج از گرداب بحران اقتصادی؟!- 1

 

 **(01.03) محمد عمر قریشی- کابل

 دادن "تخم گندیده" به جای "تخم دو زرده"

 

 **(01.03) فرستنده: آذرخش آذرخش

 در بارۀ اعتصاب

 

 **(01.03) فرستنده: عثمان حیدری

 عقب نشینی

 

 **(01.03) انجنیر سید مختار دریا

 طفل خشتمال

 

**(01.02) نعیم سلیمی - امریکا

 معیار سنجش اخلاقی "ارزش" در جهان سرمایه داری

 

 **(01.02) برگردان از: ا. م. شیری

 غلبه و مبارزه

 

 **(01.02) محمد عمر قریشی- کابل

 نقش استعمار و ارتجاع در نداشتن برق

 

 **(01.02) علی آزاد

 مشکلات و معضلات پناهندگی و مهاجرت ...

 

 **(01.02) فرستنده: علی مشرف

 365 روز

 

 **(01.02) فرستنده: جاوید 

 دوستم - 1

 

**(01.01) برگردان از :سیلویا بیژنیان و یادداشت پورتال

 ایالات متحده حاضر به مبارزه علیه سرمایه گذاران فراملیتی نمی باشد

 

 **(01.01) دگرمن احمد کندهاری

 "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"، حلول سال نو عیسوی بر شما فرخنده و پر تجلی باد!

 

 **(01.01) فرستنده: فرح نوتاش

 صدمین سالگرد قتل روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت

 

 **(01.01) محمد عمر قریشی- کابل

 چپاول دسترنج زعفران کاران افغانستان به وسیلۀ امپریالیسم امریکا

 

  **(01.01) برگردان از: حمید بهشتی

 ارزش معیار های غرب کمتر از تمایل به معاملات میلیاردی

 

**(01.01) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع سال 2018

 

 **(01.01) انجنیر سید مختار دریا

 طواف آزادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاسی

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مصمم است كه هموطنان را از جریانات سیاسی كشور آگاه سازد.  تحلیل حوادث  منحصر به سیاست داخلی كشور نخواهد ماند، بلكه روابط افغانستان را با كشور های خارجی  و مجامع بین المللی هم در بر خواهد گرفت.  این بخش هموطنان را قادر خواهد ساخت كه شناخت بهتری از وضع كشور حاصل نموده و فعل و انفعالات نظام دست نشانده  و نیرو های اشغالگر را در افغانستان  مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.  از هموطنان عزیز خویش آرزو میكنیم كه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را درین ساحه كمك نموده و به غنای سیاسی این پورتال عظیم بیفزایند.  

* * *

 ** آرشیف مطالب سیاسی 2018

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2017

 

 ** آرشیف مطالب سیاسی 2016

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2015

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2014

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2013

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2012

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2011

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2010

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2009

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2008

 

 *******************************

 

 

 

 

ادامه مقالات Articles Continued