AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

آرشیف سیاسی-2008

2008-Political Archive

 

**(12.31) موسوی 

 وحدت عمل ریویزیونیست ها بر محور "شورای انقلابی" قسمت اول

 

 **(12.31) عبدالمتین کوهدامنی

 خود کوزه و خود کوزه گرو و خود کوزه خر

 سیستانی و تاریخ نویسی

 

 **(12.31) سلیمان

 از مبارزین خود دفاع کنیم

 

**(12.30) پیکار پامیر

 نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان  جلد دوم قسمت چهارم

 

**(12.30) عبدالمتین کوهدامنی

 اکادمیسین سیستانی دروغ می گوید و"افغان - جرمن " شریک جرم اوست.

 

**(12.29) عبدالکریم

 سیستانی صاحب! شما دربیل ماست مایه می کنید

 

 **(12.29) نعمت الله مختارزاده

 قـــانـــون شــــکن

 

 **(12.29) فارو

 اعلامیه به مناسبت 6 جدی

 

**(12.28) عبدالمتین کوهدامنی

 اکادمیسین سیستانی وافغان جرمن عملاً در خدمت       " خلق - پرچم " واشغالگران

 

 **(12.28) سید هاشم سدید

 آیا واقعاً افغانستان به یک دیکتاتور نیاز دارد ؟

 

 **(12.28) نعمت الله مختارزاده

 غولک تزویر

 

 **(12.28) حمیرا دلیر غوریانی

 فرشته خانم ، به لقب " نویسنده قهرمان " مفتخر خواهد شد !

 

 **(12.28) فارو

 قطعنــــامــــه

 

**(12.27) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 ستراتژی جهانی شوروی بعد از تجاوز به افغانستان

 

 **(12.27) " فعالین جنبش نجات بخش مردم افغانستان"

 سیاه روز 6 جدی وپیآمد های شوم وننگین آنرا تقبیح می کنیم.

 

 **(12.27) ملالی موسی نظام

 بیست و نهمین سال اشغال افغانستان توسط  قوای سرخ و نتایج عملی آن با موجودیت قدرت های مابعد

 

 **(12.27) غلام محمد نادر

 تجاوز و مقاومت در حاشیۀ سیاه روز ششم جدی

 

 **(12.27) محمد ایاز نوری

 د1358 هجری لمریز کال د مرغومی شپږمه په ګران افغانستان کی، یوه لویه کرغیړنه او له نفرته ډکه نیټه !!

 

 **(12.27) پیکار پامیر

 تجاوز قشون روس در افغانستان ( مقاومت ها ، شکست ها ، وآموزه های آن )

 

 **(12.27) داکتر عبدالحنان روستائی

 تاریخ متجاوزین وایادی آنرا به شکست وشرمساری محکوم می کند.

 

 **(12.27) مترجم : داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 استخبارات روس ، شیوخ عرب ، افغانستان . . .

 

**(12.26) گل محمد

 بهانه گیری های کودکانۀ آقای سیستانی

 

**(12.26) داکتر روستار تره کی 

خیز بلند روشنفکر صفحه ای از خاطرات زندان

 

**(12.25) موسوی 

 فروش فرزند برای نجات از گرسنگی ومرگ

 

 **(12.25) مترجم : دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 غنیـــــمت جنــــگ

 

 **(12.25) پیکار پامیر

 نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان جلد دوم قسمت سوم

 

**(12.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 دمبک زدن های سایت " افغان - جرمن " پیش داکتر  " سیاهسنگ" سودی نبخشید

 

 **(12.24) عبدالمتین کوهدامنی

 سروصدا های سیستانی صاحب راه به ترکستان می برد

 

 **(12.24) حمید عطا آدم

 ازدیاد عساکر امریکایی یا افزون شدن مصیبت در افغانستان

 

**(12.23) پیروز دوانی 

 کتابچه حقیقت قسمت چهارم

 

**(12.22) موسوی 

 آقای سیستانی !

کار شورای انقلابی به کجا کشید ؟

 

 **(12.22) یک افغان بادرد

 اعتراض به سلب حق تحصیل مهاجران افغان و عراقی

 

**(12.21) پیکار پامیر 

 نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان جلد دوم  قسمت دوم

 

**(12.20) فضل احمد افغان

 تبصرۀ مختصر بر سفر غیر مترقب جورج به افغانستان عزیز

 

**(12.19) محمد ایاز نوری 

 با سایت انترنتی " افغان - جرمن " بخاطر مراعات نکردن اصول ژورنالیستی وعدم احترام به رأی فردی مقاطعه میکنم

 

**(12.18) محمد ایاز نوری

 د " افغان - جرمن " درانترنتی جال سره در اصولیت  د نه مراعاتولو له کبله خپل قلمی اړیکی پری کوم

 

**(12.18) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 بازتاب منطقوی حملۀ تروریستی در ممبی

 

**(12.17) پیکار پامیر 

 نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان جلد دوم ، قسمت اول

 

**(12.15) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 در یک دست قرآن ودر دست دیگر خنجــــر

 منافقت های سایت " افغان جرمن آنلاین "

 

**(12.14) ملالی موسی نظام

 سخنی عریان با آقای قیس کبیر مدیر سایت افغان جرمن

 

 **(12.14) عارف گذرگاه 

 جریدۀ عروة الوثقی

 

**(12.13) آصف مهربان 

 سخنی پیرامون وضع سیستانی و نقد آقای موسوی

 

**(12.10) موسوی

 "ملالی جویا" وچنگال های خونین "شورای انقلابی"

 

**(12.11) جمعیت انقلابی زنان افغانستان "راوا"

 اجازه است آقای سیستانی؟

 

**(12.08) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 جورج بوش بازهم دورغ می گوید

 

**(12.08) موسوی 

 مضحکه انتخابات پارلمانی، اهانتی بس بزرگ به مردم افغانستان

 

**(12.07) موسوی

 توضیحی مختصر اما لازم خدمت یک دوست گرانقدر

 

 **(12.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 نفاق عناصر ملی  و وفاق عناصر غیر ملی وضد ملی

 

**(12.05) پیروز دوانی 

 کتابچه حقیقت

 

**(12.04) مترجم : متین کوشا

 نسل جدید تروریستهای پاکستان

 

**(12.03) نعمت الله مختارزاده 

 وحــــد ت قلابی

 

**(12.01) عارف گذرگاه 

 جریدۀ عروة الوثقی

 

**(11.29) پیروز دوانی 

 کتابچه حــقـــیــقــت

"اسناد جاسوسی حزب توده ایران برای K.G.B قسمت دوم

 

**(11.28) پیکار پامیر 

 جنرال حمید گل پاکستانی از طالبان نمایندگی می کند.

 

**(11.26) داوود موسی

  علاج درد افغان

 

**(11.25) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 یک جنگ قائم مقامی جدید

 

**(11.25) سراج وهاج

 من اگر جای Obama بودم

 

 **(11.24) پیکار پامیر

 گذری بر اوضاع امریکا ، منطقه وافغانستان

 

**(11.24) ملالی موسی نظام

 حادثۀ المناک " شاه ولی کوت قندهار" زخمی هایی هم به جا گذاشت.

 

**(11.24) ژباړن :داکتر نثاراحمد صمد

 آیا د افغانستان د سولی کلی کشمیر دی ؟

 

**(11.24) پیــــروز دوانــــی

 کتابچه حقیقت " اسناد جاسوسی حزب توده ایران برای ک . ج . ب

 

**(11.22) سید هاشم سدید  

 انتظار بیش از حد از اوباما

 

**(11.22) موسوی

 تفرقه افگنی بخشی از پلان تجزیه افغانستان

 

**(11.21) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ارتباط سازمان مخفی روسیه با القاعده

 

**(11.21) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغانستان در چنگال تروریستان

 

**(11.21) س . پژوهشگر  

 اگر آقای " عصمت رسا " بارک اوبا ما  می بود!

 

**(11.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "افغان" در اشعار خلیلی افغان " استاد خلیل الله خلیلی"

 

**(11.20) مترجم : متین کوشا

 سازمان استخبارات خارجی هندوستان R.A.W

 

**(11.19) ملالی موسی نظام

 قندهار، ماتم سرای ملی

افغانستان سرزمین سوگواران ! !

 

**(11.19) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

  افغا نستان در خون آغشته

 

 **(11.19) لینا روزبه حیدری

 " قوم ونژاد پرستی را به خاطر قربانیی که هر قوم ونژاد افغانستان برای آن داده است، متوقف سازید! "

 

**(11.19) عارف گذرگاه

 جریدۀ عروة الوثقی اثر سید جمال ادین افغان

 

**(11.18) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 چیزی را که اوباما باید بداند

 

**(11.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 اندر باب انقلاب مخملین چکوسلو واکیا ودیگر انقلابات مخملین اروپای شرقی

 

 **(11.17) مترجم : پیکار پامیر

 رهبران قبایل امنیت مناطق مرزی افغانستان را تامین میکنند.

 

 **(11.17) عصمت رسا

 اگر من بارک اوباما می بودم

 

**(11.16) محمد اسحاق برکت

 یوه خبـــره خو پــــخه خبـــــره

 

**(11.16) امیر توکلی 

 گرسنگی میلیونی در افغانستان

 

**(11.15) حمید تقوایی 

 اوباما ، تپه خاکی در برابر سیل !

 

**(11.14) لیمه عرفان

 کنفرانس " افغانستان و آسیای میانه "

 

**(11.12) سید هاشم سدید

 نگرانی جامعۀ سیاه پوست امریکا از آینده اوباما

 

**(11.12) اریک مارکولیس - ژباړن - داکتر صمد

 هغه پراخ لیست چه اوبامایی باید عملی وکړی

 

**(11.12) انجنیر سید عبدالقادر

 پریږدی چه افغان غیور ملت خپله راتلونکی خپله وتاکی!

 

**(11.11) لیمه عرفان   

 نگاهی به پیروزی تاریخ ساز بارک اوباما

 

**(11.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 حال که دموکراسیس ، فرقته میشکنانم !

 

 **(11.10) محمد ایاز نوری

 د افغانستان دخپلواکی د 89 کلیزی په مناسبت د داکتر احسان الله خان د افغانستان دمبارکی پیغام

 

**(11.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 قندهار میگیرید و افغانان میرزمند

 

**(11.09) حشمت الله آروین

 ستاره کرزی رو به زوال است !

 

**(11.08) لینا روزبه

 "بارک اوباما اولین رئیس جمهور سیاهپوست در سر زمین فرصت ها "

 

 **(11.07) سید عبدالواحد افضلی

 نقاب زدگان

 

 **(11.06) موسوی

 " اوبا ما " نیست !

 

**(11.06) ملالی موسی نظام

 باراک اوباما تاریخ ساز موفق

 

**(11.06) سید هاشم سدید 

 وقتی درد ها ، رویا ها وعواطف با قطرات اشک فرو می ریزند!

 

**(11.05) سید هاشم سدید

 اوباما حرف آخر امریکا!

 

**(10.31) پوتال AA-AA 

 تبصرۀ سیاسی هفته

 

**(10.30) ملالی موسی نظام

 سایت دعوت ، پیش گام در برآوردن اهداف ارزشمند ملی

 

**(10.30) محمد یاسین ایوبی

 رنگین اسپنتا نوکر خانجان است نه از بانجان

 

**(10.29) ملالی موسی نظام 

 عکس العمل در مورد مصاحبۀ آقای ویس ناصری با تلوزیون آقای خطاب

 

**(10.28) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 تشت رسوایی خلیلزاد باردیگر به زمین افتاد

 

**(10.27)دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "عقاب بلند پرواز" اتازونی در چنگال "کوتاهنگری ها"

 

**(10.27) سید هاشم سدید 

 آیا واقعاً افغانستان  به یک دیکتاتور نیاز دارد؟

 

**(10.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 نفاق عناصرملی و وفاق عناصر غیر ملی وضد ملی

 

**(10.25) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 کارستان هرات و سوء استفاده ایران از برادران هزارۀ ما

 

**(10.24) پیکار پامیر 

 هنگامۀ انتخابات و واقعیت های افغانستان

 

**(10.22) موسوی 

 اسلام سیاسی وعدالت استعماری

 

**(10.22) ملالی موسی نظام

 آنچه در بغلان گذشت، به تاریخ واسته است

 

 **(10.22) گزارش از کابل

 تغییرات در کابینه 

 

**(10.21) سید هاشم سدید

 آیا واقعاً افغانستان به یک دیکتاتور نیاز دارد؟

 (بخش دوم)

 

 **(10.20) سید هاشم سدید 

 آیا واقعاً افغانستان به یک دیکتاتور نیاز دارد؟

 

**(10.19) ملالی موسی نظام 

 ده در کجا درخت ها در کجا؟

 نظری به مصاحبۀ آقای ویس ناصری در تلویزیون آقای خطاب

 

**(10.18) محمد یاسین ایوبی 

 بلند پروازی های یک مزدور پا بسته به نام اسپنتا 

 

**(10.17) موسوی

 زوزه های گوشخراش "افغان ـ جرمن"

 

**(10.14) حشمت الله آروین 

 کرسی نشینان جنایت می آفرینند

 

**(10.12) اتحادیه پناهنگان ملی دموکرات افغانهای مقیم اتریش " حریت "

 گزارش اکسیون اعتراضی به مناسبت تقبیح هفتمین سالروز اشغال کشور ما توسط امپریالیست ها

 

 **(10.11) پورتال AA - AA 

تبصرۀ سیاسی هفته

 

 **(10.11) بابک یزدی

 آیا جامعۀ ایرانی یک جامعۀ مسلمان است!؟

 

**(10.10) ملالی موسی نظام

 وحدت ملی وسیلۀ استقرار سیاسی صلح در افغانستان 

 

**(10.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اعتراف و شهامت ناکامل یک جمعیتی - شورای نظاری بنام رازق مأمون

 

 **(10.09) حمید انوری

 خرمهره را با دُر برابر میکنند

 

 **(10.09) منیر احمد دادجو

 جوابیه نیست، تجدید اخلاص و ارادت است!

 

**(10.07) احمد ضیاء فاضل بیگی

 به تقریب هشتادمین سالروز تولد منحوس یک

 

 **(10.07) احمد ضیاء فاضل بیگی

 به مناسبت هفتم اکتوبر 2001

روز تجاوز امریکا بر افغانستان

 

 **(10.07) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 مبنای ضد حقوقی تجاوز امریکا بر افغانستان

 

**(10.07) داکتر عبدالحنان روستایی

 هفت اکتوبر ، روز تجاوز با هفتاد من دروغ

 

**(10.07) قطعنامه

 هموطن بیا با هم فریاد کنیم

 

 **(10.06) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

  سوم اکتوبر، روز " اتحاد مجدد المان" وارمغانی از جهاد افغانستان

 

**(10.05) میر عبدالرحیم عزیز

 تشابهات دوکتورین امپریالیستی بوش با دوکتورین سوسیال امپریالیستی بریژنف

 

 **(10.05) عبدالحی واحدی

 جنگ سالاران وحال اسف انگیز مردم

 

 ** (10.05) انجنیر فضل احمد افغان

 زعیم آینده افغانستان

 

 **(10.04) عبدالحی واحدی

 طالبان وحزب اسلامی حکمتیاربا کمک امریکا و انگلیس روز تا روز در کشور مسلط می شوند.

 

**(10.04) انجنیرفضل احمد افغان 

 چرا ملت افغان متحد نمی شوند؟

 

**(10.03) عبدالحی واحدی

 جنگ طالبان وامریکا

 

**(10.03) داکتر رحمت الله زیرکیار

 درخواست برای صلح

 

**(10.02) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 K.G.B. در افغانستان

 

**(10.01) پیکار پامیر 

 برگرد. . .

 

**(09.30) ملالی موسی نظام

 به جواب سؤال محترم منیر احمد دادجو، پاسخ دوم

 

**(09.27) ملالی موسی نظام

 بیست وششم سرطان همیشه تاریخ ساز است

 

**(09.27) پیکار پامیر

واکنش پارلمان فرانسه درقبال کشته شدن سربازان آن کشور در افغانستان

 

**(09.26) فدراسیون برای حقوق دموکراتیک در اتریش/ اتحادیه پناهندگان ملی دموکرات افغانهای مقیم اتریش

 فراخوان تظاهرات ضد اشغالگران

 

**(09.26) پیکار پامیر

 مکثی بر اصل منافع ملی

 

**(09.25) احمد ضیاء فاضل بیگی

 توطئه یزید ها به سفارش معاویه ها درسایت

" جرمن - جرمن آنلاین "

 

**(09.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 بازهم کودک مظلوم افغان

 کودک امروز ، مجاهد فردا

 

**(09.24) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 افغانستان بی لگام

 

**(09.24) حمید انوری

"فیاض" کجاست و"کامبخش" درچه حال هست؟

 

**(09.24) لیمه حقجو

 فرشته حضرتی ، نرسی که ادعای داکترای طب ونویسندگی دارد؟

 

**(09.23) تارا خان

 یرغلگروته!

 

**(09.23) سید هاشم سدید

 اسلام وانتخابات "قسمت سوم"

 

**(09.23) کابل پرس

 فرشته حضرتی ، گلوی ارتجاع و بنیادگرایی

 

**(09.22) پورتال "افغانستان آزاد- آزاد افغانستان"

 " قوای المان باید از افغانستان خارج گردند"

 

**(09.22) سید هاشم سدید

 وقتی گژدم ها شروع به خود خوری میکنند

 

**(09.21) اعلامیه پورتال " افغانستان آزاد - آزادافغانستان"

 به مناسبت روز جهانی صلح

 

**(09.21) ملالی موسی نظام

صلح در افغانستان ، رویایی در دوردست

 

**(09.21) پورتال"افغانستان آزاد - آزاد افغانستان" 

گزارش مختصر تظاهرات ضد جنگ در برالین

 

**(09.21) سید هاشم سدید

 اعتراض به نوشته آقای لعل زاد!

 

**(09.21) ف. نیکبین

 آنکس را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.

 

**(09.20) سید هاشم سدید

 قبله که عوض شد، همه چیز عوض می شود!

 

**(09.20) موسوی

 تابوت ها برای چه کسانی هستند؟

 

**(09.19) هواداران جنبش انقلابی مردم افغانستان

جنایات ضد بشری متجاوزین اشغالگر را در افغانستان محکوم می کنیم

 

**(09.19) کابل پرس

دستبرد وچور وچپاول اموال مردم توسط "عمر صمد"

 

**(09.19) کابل پرس

فساد گسترده ی خانواده واطرافیان حامد کرزی

 

**(09.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

درود وتحیات به روان پاک شهیدان راه استقلال

 

**(09.18) کاندیدای اکادمیسن اعظم سیستانی

 جان کندن لغمانی ، خوراک مغول

 

**(09.17) نعمت الله مختارزاده

 قلم به دستان

 

**(09.17) داکتر محمد حسن شرق

 آغاز وانجام حکومت انتقالی در افغانستان

 

**(09.16) کریستیان بوخهولتس

 "قوای المان باید از افغانستان خارج گردند"

 

**(09.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

هدایات شیطانی حکومت مستعمراتی کابل

 

**(09.16) داکتر نثار احمد صمد

افغانستان خپلواک دی که بلواک ؟

 

**(09.16) قطعنامه تظاهرات 14 سپتامبر2008

افغانهای جنوب کلیفورنیا

 

**(09.15) داکتر م.ع. روستار تره کی

افزایش قوا قرینه شکست ستراتیژی جنگی است

 

**(09.15) م. مشعل

برداشت خانم حضرتی ازداکتر صبورالله سیاه سنگ

 

**(09.13) حمید انوری

یک تبصره بر دو نظر

 

**(09.13) ملالی موسی نظام

تاریخ عبارت است از بیان حقایق

 

**(09.12) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

مروری بر کتاب الاشه شکن

 

**(09.12) الکزاندرکوکبرن و جفری کلیر

 فرستاده مخفی افغان حکایت می کند

 

**(09.11) پورتال AA-AA

تبصره سیاسی هفته-حادثه تروریستی11 سپتمبر 2001

 

**(09.11) موسوی

آزمونی از نو و یا رسالت دیگر

 

**(09.11) پورتال AA-AA

اعلامیه پورتال "حمله به مرکز تجارت جهانی را محکوم می کنیم"

 

**(09.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

قهرمانان دیروز وقهرمانان امروز؟؟؟

 

**(09.11) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

قومندان سابق شوروی از پیمان مخفی مسعود پرده بر می دارد

 

**(09.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

معاهده مخفی بین احمد شاه مسعود وقوای اشغالگر شوروی

 

**(09.10) کابل پرس

نقش رهبران جهادی در قتل احمد شاه مسعود

 

**(09.10) حمید انوری

نگاهی به آخرین روز مسعود

 

**(09.10) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

احمد شاه مسعود در استخدام سازمان جاسوسی پاکستان

 

**(09.10) تنویر گر

روس ها وانتخاب مسعود

 

**(09.10) پیکار پامیر

از انکار تا اعتراف

 

**(09.10) ملالی موسی نظام

احمد شاه مسعود، حسن شرق وبروس ریچاردسن

 

**(09.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

روز نهم سپتمبر- روز عزا یا روز جزا ؟؟؟

 

**(09.09) فرستنده: ظاهره از المان

از بدن زنده ، از خرد مرده

 

**(09.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

احمد شاه مسعود - کابل گیرک ثانی ؟؟؟

 

**(09.09) بروس ریچاردسن

افغانیکه نمی خواهد بجنگد

 

**(09.09) افغانی تولنه

هفتمین سالگرد قتل ارشد الخاینین احمد شاه مسعود

 

**(09.09) اعلامیه فارو

تا نا وقت نشده به طرح قانون احیاء امربالمعروف اعتراض کنیم

 

**(09-08) نعمت الله محتارزاده

 قطی عطار

 

**(09.08) موسوی

نمود یک چرخش درستراتیژی نظامی امریکا

 

**(09-08) جنبش صلح

دعوت به تظاهرات ضد جنگ

 

**(09.07) موسوی

نیم نگاهی به مصاحبه "اسدالله سروری"

 

**(09.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

کرزی میگوید: اختیار این خاک از من است

 

**(09.06) محمد شاه فرهود

 چلوصاف میکند سینه

 

**(09.06) میر عبد الرحیم عزیز

سفر دزدانه عبدالله عبدالله در واشنگتن

 

**(09.05) ملالی موسی نظام

به جواب مضون محترم آقای منیراحمد دادجو

 

**(09.05) ملالی موسی نظام

وزیر خارجه پولیند، احساسات یا مداخله

 

**(09.04) موسوی

 دیده درایی امپریالیستی

 

**(09.04) حمید انوری

پاپوشهای آبی ونارنجی

 

**(09.04) RAWA

سپنتا، نیلوفری در لجنزار یا مرتدی دنبل دار؟

 

**( 09.03) فرا خوانی به تظاهرات اعتراضی

 

** (09.03) کاندیدای اکادمیسن اعظم سیستانی

نسل کشی را بس کنید

 

**(09.03)  حمید انوری

حقیقت نه همان است که من میبینم

 

**(09.03) Erich Follath , John Goetz ...

How German Intelligence Helped Justify ...

 

** (09.02) سید هاشم سدید

 "اسلام وانتخابات" قسمت دوم

 

** (09.01) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

فدرالیسم یا تجزیۀ عملی افغانستان

 

** (08.31) موسوی

اعتراف زبونانه یک مزدور فرومایه

 

** (08.31)Nasir Shansab

Afghanistan

The Rats Abandon The Sinking Ship

 

** (08.31)Nasir Shansab

Mr.Karzai visits Paris

 

** (08.30) داکتر کریم غروال

تبصره ای برمصاحبۀ سراج الدین رسولی

 

** (08.30) مترجم : پیکار پامیر

جنرال کیانی دچار چالش های بزرگ درپاکستان

 

** (08.30) علی مشرف

تقبیح جنایات جمهوری اسلامی ایران

 

** ( 08-28) جنبش انقلابی جوانان افغانستان

 

** (08.28) ملالی موسی نظام

چرا كبوتر صلح از فضای افغانستان عبور نمیكند؟

 

** ( 08.27) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 قتل زنان و کودکان افغان

 

** ( 08.27) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

تخطئۀ مفاخر تاریخی افغانستان

 

** (08.25) اعلامیه پورتال AA-AA

قتل عام مردم افغانستان را محکوم می کنیم

 

** (08.25) پورتال AA-AA

تبصره سیاسی هفته گذشته

 

** (08.24) محسن سخن سنج

از ساواک تا واواک

 

** (08.24) دپلوم انجنیرخلیل الله معروفی

"رسوا ترین فرد افغان"-"لطیف پدرام"

 

** (08.24) دپلوم انجنیرخلیل الله معروفی

رادوان کراچیچ"صربی" و"کراچیچ های"افغانی

 

** (08.23) دپلوم انجنیرخلیل الله معروفی

ظاهر طنین نماینده افغانستان نیست

 

** (08.23) ملالی موسی نظام

محصل استقلال افغانستان ولطیف پدرام افغانستانی"؟"

 

** سیدهاشم سدید

"اسلام و انتخابات" قسمت اول

 

** میر عبدالرحیم عزیز

برگشت ستراتژیک امپریالیزم روس به افغانستان

 

** مترجم : لیلی رشتیا عنایت سراج

مقدمۀ کتاب "جنگهای ارواح"

 

 ** نسیم رهرو

چوکشورنباشد تن من مباد

 

** میر عبدالرحیم عزیز

کشمکش امپریالیستی در افغانستان