AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

آرشیف سیاسی  2012

 2012 Political Archive

 

**(12.31) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن 

 سرمایه داران لوت او تالان کوی، خو ...

 

 **(12.31) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 10

 

 **(12.31) فرهاد ویاړ

 تیرباران شوی میلونگا

 

**(12.30) سازمان انقلابی افغانستان

 « خاطرات زندان »، شمشیر بران بر گلوی دژخیمان

 

**(12.30) برگردان از: حمید محوی

 ارتش آزاد سوریه همچون ستاره ای مرده می درخشد

 

**(12.30) برگردان از: آبتین درفش 

 رأی دهندگان امریکائی دست رد به سینۀ راست افراطی می زنند، اما ...

 

**(12.29) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 600 میلیارد دالر برای کشتار ما، این جنایت را محکوم می کنیم!

 

 **(12.29) فرستنده: کبیر توخی 

 « این دنیای شماست که فرو می ریزد ! »

 

**(12.28) آزاد ل.

 باز هم باید تقبیح نمود.

 

 **(12.28) اشرف دهقانی - فرستنده: کبیر توخی

 پیام رفیق اشرف دهقانی به دفتر شعر (عبور لحظه ها)

 

 **(12.28) فرستنده: کبیر توخی 

 کمک های مالی امپریالیستی، ابزاری برای نفوذ در جنبش ها

 

**(12.27) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "مورچه که مرگش می رسه، بال می کشه"

 

 **(12.27) کبیر توخی

 به ضد اشکال تجاوز، غارت و اشغال کشور از جانب امپریالیزم جهانی به پا خیزیم!- عبور لحظه ها

 

 **(12.27) پیکان بنوال

 ششم جدی ... یا روایت اسارت میهن ما

 

 **(12.27) رحیمه توخی

 مرگ بر اشغالگران غارتگر - ز رعد خیزش ما ...

 

 **(12.26) افغان عامی

 افتخار به نرگس شیرزن، این رهرو واقعی «ملالی افغان»!

 

 **(12.26) رحیمه توخی

 آتشی بیفروزیم ...

 

**(12.25) سازمان انقلابی افغانستان

 پاسخ به نامۀ « میرویس ودان محمودی » منتشره در پورتال « افغانستان آزاد - آزاد افغانستان»

 

 **(12.25) امین بسمل 

 وطن فروشانو لږ حیاء وکړی

 

**(12.25) برگردان از: حمید محوی

 ایالات متحدۀ امریکا: شهر کوچک نیوتان در وحشت

 

 **(12.25)  حمید بهشتی 

 به مناسبت فوت پیتر شتروک

 

**(12.24) مدخل و ترجمه از: ا. م. شیری

 طلا و « پایان جهان »

 

 **(12.24) رحیمه توخی 

 خورشید من بتاب!

 

**(12.23) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تلاش برای عدالت و برابری بهترین پاسخ به نابرابری زحمتکشان است

 

 **(12.23) استاد محمد نسیم اسیر

 ننگ و نام !!!

 

 **(12.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهر بی دروازه

 

**(12.22) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

 د جوګیانو جونګړې ورانیږي، د دولتیانو میلمستون آبادیږي

 

 **(12.22) انتخاب و ارسال از: کبیر توخی

 ایالات متحدۀ امریکا در سراشیبی سقوط ناگزیر!

 

 **(12.22) برگردان از: حمید محوی

 اتاوا به نشریات علمی کانادائی دستور داد که از این پس مقالات پژوهشگران ایرانی را منتشر نکنند

 

 **(12.22) رحیمه توخی

 تصور کن ...

 

**(12.21) میرویس ودان محمودی

 وطنپرستی نژادپرستی نیست بل افتخار و بالندگی است!

  

 **(12.21) برگردان از: حمید محوی

 «دوستان سوریه» در خواست کردند که بشارالاسد به نفع مخالفان اسلامگرا کناره گیری کند

 

**(12.20) موسوی 

 خیل کرکس-کرگس- و شکار زخمی

 

**(12.20) فرستنده: میرویس ودان محمودی

 احمد شاه مسعود قهرمان یا جاسوس؟

 

 **(12.20) برگردان از: هوشنگ سپهری

 ریشه های خشونت اسرائیل

 

 **(12.20) رحیمه توخی

 امید به آزادی

 

 **(12.20) تیمورشاه تیموری

 غم مخور

 

 **(12.20) ناتور رحمانی

 هنوز هم ...

 

 **(12.20) استاد محمد نسیم اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(12.20) نعمت الله مختارزاده

 خورشید وحدت

 

 **(12.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدمت مردم

 

 **(12.19) برگردان و پی نوشت از: ا. م. شیری

 حملۀ بشر دوستانه بر سوریه در 150 سال قبل

 

**(12.18) صمد زابلی

 سلسله ای از آموختنی های من - 3

 

 **(12.18) برگردان از: احمد مزارعی 

 توافق روسیه و امریکا در مورد سوریه ...

 

 **(12.18) استاد محمد نسیم اسیر

  مار آستین

 

**(12.17) حزب کار ایران - توفان 

 علل تحریمهای اقتصادی و تمهیدات نظامی ایران ...

 

**(12.16) ناتور رحمانی

 به کی ؟

 

 **(12.16) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(12.16) استاد محمد نسیم اسیر

 به یاد وطن

 

 **(12.16) نعمت الله مختارزاده

 لازم دوران

 

 **(12.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

 

**(12.15) رحیمه توخی

 جلد چهارم اشعار- سخنی فشرده در بارۀ آنچه سروده ام

 

 **(12.15) تیمورشاه تیموری 

 باز آمدم

 

 **(12.15) استاد محمد نسیم اسیر

 اینجا کابل محبوب ماست ؟؟؟

 

 **(12.15) نعمت الله مختارزاده

 مفسد فی الارض

 

 **(12.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(12.14) امین بسمل 

 حامد کرزی در پشتون قام قاتل او سولی لوی خند دی

 

**(12.13) صمد زابلی

 آیا با دموکراسی امریکائی می توان انتقام خون رفقای شهید را گرفت؟

 

 **(12.13) فرستنده: هوادار پورتال

 سزاریسم اروپائی

 

 **(12.13) کمباور کابلی

 چند دوبتی و رباعی سیاسی

 

 **(12.13) نعمت الله مختارزاده

 ســــلام

 

 **(12.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ستمگاری

 

**(12.12) موسوی

 باج خواهی اخوان و درماندگی امپریالیزم

 

 **(12.12) صمد زابلی

 سلسله ای از آموختنی های من - 2

 

 **(12.12) انجنیر سید عبدالقادر

 تولتاکنی که د ولس د تیر وتلو له پاره دریمه امریکایی لوبه

 

  **(12.12) برگردان و پینوشت از: ا. م. شیری

 چاپ 16 تریلیون دالر از سوی بانک مرکزی امریکا و توزیع آن بین بانکها

 

**(12.12) میرویس ودان محمودی

 طوفان خشم توده های مصری اخوان ملعون را به لرزه انداخته است!

 

**(12.11) سلیم طاهری

 «حزب همبستگی» از «کمیتۀ سویدن» چه می خواهد؟

 

 **(12.11) حزب کار ایران - توفان

 اقتصاد بدون سیاست کور است ...

 

 **(12.11) برگردان از: حمید محوی

 طرح حملۀ جدید به سوریه

 

 **(12.11) تیمورشاه تیموری

 آرزو

 

 **(12.11) استاد محمد نسیم اسیر

 حب وطن

 

 **(12.11) نعمت الله مختارزاده

 گــــم شده

 

 **(12.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 برید نخوت

 

**(12.10) سازمان انقلابی افغانستان

 برنامه و اساسنامۀ سازمان انقلابی افغانستان

 

 **(12.10) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 از زحمتکشان کوچی دفاع نمائیم، دولت کلبه های فقیرانۀ آنان را ویران می کند!

 

 **(12.10) بهرام رحمانی 

 حمله به کنسولگری حکومت اسلامی در هرات افغانستان!

 

**(12.09) صمد زابلی

 سلسلۀ از آموختنی های من- به مناسبت مرگ لنین

 

 **(12.09) برگردان از: ا. م. شیری 

 از لیبیا تا مالی - رضایت مندی قطر

 

**(12.08) برگردان از: حمید محوی

 تروریست های سوریه توسط ارتش "آزادیبخش کوزووو" آموزش دیده بودند.

 

 **(12.08) برگردان از: ا. م. شیری 

 به مناسبت درگذشت اسکار نیمایر

 

**(12.07) میرویس ودان محمودی

 سخنی با دوستان "سازمان انقلابی افغانستان"!

 

 **(12.07) ناتور رحمانی 

 جــــلاد ....

 

 **(12.07) تیمورشاه تیموری

 وصف غربت

 

**(12.06) آزاد ل.

 آخر ما هم دل داریم

 

 **(12.06) ا. م. شیری

 تفرعن فرعون جدید مصر و قیام توده ئی علیه او

 

  **(12.05) فرستنده: کبیر توخی

 به رفقای رزمنده و عزیز سازمان انقلابی افغانستان!

 

 **(12.05) برگردان از: احمد مزارعی

 در سوریه چه می گذرد ؟

 

 **(12.05) سیامک ستوده

 یادداشتهای به ظاهر پراکنده در مورد انقلاب مصر

 

 **(12.05) سید موسی عثمان هستی 

 خدا به مسافرت رفته، دهقان پیر سوگوار است.

 

**(12.04) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها -49

 

 **(12.04) میرویس ودان محمودی

 درود و هزاران درود بر شما ای مبارز قهرمان و انقلابی بزرگ "آزاد ل. " !

 

 **(12.04) استاد محمد نسیم اسیر

  شیر قالین

 

 **(12.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار وطن

 

**(12.03) سازمان انقلابی افغانستان 

 پیام کنگرۀ دوم سازمان انقلابی افغانستان به کمونیست ها، کارگران و زحمتکشان!

 

**(12.02) سازمان انقلابی افغانستان

 د افغانستان انقلابی سازمان د دویمی کنگری پیغام تو لو کمونیستانو، کارگرانو او زیارکشانو ته

 

 **(12.02) یکی از هواداران پورتال

 "مائویست" های نامنهاد "افغانستانی" را از صفوف جنبش چپ به مانند صفوف توده ها بیشتر از پیش بیرون بریزید!

 

 **(12.02) برگردان از: حمید محوی

 به "منطقۀ آزاد" در حلب خوش آمدید.

 

 **(12.02) فرستنده: حمید محوی

 ارزان به چه قیمتی؟

 

**(12.01) حزب کارایران - توفان 

 سرزمین اشغال شدۀ فلسطین توسط عزرائیل

 

**(11.30) نشریه پیشرو شمارۀ 45

 پیشرو در فیس بوک

 

 **(11.30) سلیم طاهری

 درنگی بر اظهارات " بلقیس روشن" سناتور "خوکدانی" افغانستان 

 

**(11.29) د پیشرو خپرونه 45 گنه

 ښاغلی ښاروالی، دارالامان په هغه جوړ کړه چی وران کړی یی دی !

 

 **(11.29) میرویس ودان محمودی

 به ادامۀ بحث سادیسم و مازو خیسم!

 

 **(11.29) ا. م. شیری

 پروژۀ الترناتیو سازی یا موج تازۀ حمله به جنبش عدالتخواهی

 

 **(11.29) ناتور رحمانی

 شاعران انقلابی!

 

**(11.28) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بازگشت امپریالیسم روس به افغانستان

 

 **(11.28) نشریه پیشرو شمارۀ 45

 سوریه در کام جنگهای امپریالیستی

 

  **(11.28) تیمورشاه تیموری

 دوری از وطن

 

**(11.28) دوکتور عثمان تره کی

 اعدام اسیران جنگی: افزار اعمال فشار برای مذاکرۀ مستقیم

 

 **(11.28) تندیس

 نـــاچـــاری

 

 **(11.28) فرستنده: بابک آزاد

 بیش از 112 کارگر کارخانۀ تولید پوشاک در بنگلادیش در آتش سوختند!

 

 **(11.28) برگردان از: احمد مزارعی

 راکت(موشک) های .... اژدهای آینده یا آتش بازی؟

 

 **(11.28) استاد محمد نسیم اسیر

 راه خیر یا انتحار به آرزوی بهشت؟

 

**(11.27) موسوی

 " ما از بالا به پائین می ترقیم "

 

 **(11.27) استاد محمد نسیم اسیر 

 درد پایان نا پذیر !!!

 

**(11.26) سازمان انقلابی افغانستان

 کودکان افغان، قربانیان یازده سال اشغال و چپاولگری

 

 **(11.26) نشریه پیشرو شمارۀ 45

 مواد مخدر، رخ دیگری از جنگ در افغانستان

 

 **(11.26) آزاد ل.

 به سوگند، سوگند که مجبورم سوگند یاد کنم!!

 

 **(11.26) فرستنده: بابک آزادی

 حملۀ جنایتکارانۀ جدید اسرائیل علیه مردم فلسطین!

 

  **(11.26) تیمورشاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

 **(11.26) استاد محمد نسیم اسیر

 تیغ بران

 

 **(11.26) نعمت الله مختارزاده

 فتنۀ عرب

 

 **(11.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

**(11.25) پیشرو خپرونه 45 گنه 

 ورزش د گلادیاتورانو جگړه که د ولسونو پیوستون و سیله؟

 

 **(11.25) حزب کار ایران - توفان

 در مورد جنایتکاری صهیونیستها و دفاع از ملت فلسطین همۀ نیروهای مترقی جهان هم نظر اند

 

 **(11.25) ناتور رحمانی

 آن سالها ؟!!

 

**(11.24) برگردان از: تراب حق شناس

 بر این سرزمین چیزی هست که شایستۀ زیستن است

 

 **(11.24) ناتور رحمانی 

 آزادگی

 

**(11.23) دوکتور م. عثمان تره کی

 د جنگی اسیرانو اعدام

 

 **(11.23) ژباړه: فرهاد ویاړ

 سر غړونه کوم

 

 **(11.23) استاد محمد نسیم اسیر

 جهان در چنگال یک قدرت

 

 **(11.23) نعمت الله مختارزاده

 خاک پاکش مشکبیز

 

 **(11.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 استقلال ما

 

**(11.22) د پیشرو خپرونه 45 گنه

 2014 ؟؟؟

 

 **(11.22) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 9 - ازگاه اتحادیه تا پگاه شورا "بخششی" در کار نیست!

 

 **(11.22) داکتر ظاهر تیموری

 وطندار

 

 **(11.22) تیمورشاه تیموری

 آرزو

 

 **(11.22) استاد محمد نسیم اسیر

 سوته داران

 

 **(11.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درس حریت

 

**(11.21) نشریه پیشرو شمارۀ 45

 راز محبوبیت جنبش عدم تعهد در نفرت خلقها از ناتو و بانک جهانی نهفته است!

 

 **(11.21) حزب کار ایران - توفان

 بمباران نوار غزه و کشتار بربرمنشانۀ آوارگان فلسطینی جنایت علیه بشریت است!

 

 **(11.21) میرویس ودان محمودی

 غلامان و چنگیزیان از ترس به لرز افتاده اند!

 

 **(11.21) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

 **(11.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 برید نخوت

 

**(11.20) نشریه پیشرو شمارۀ 45

 راکت باران در سایۀ "پیمان ستراتیژیک" با امریکا

 

 **(11.20) روناهی شورشگر 

 نگاهی به مقاومت زندانیان اعتصاب کننده در ترکیه

 

**(11.19) موسوی

 قساوت و توحش صهیونیزم و تکدی اسلام سیاسی

 

 **(11.19) سازمان انقلابی افغانستان

 زنده باد خلق فلسطین، مرگ بر رژیم جنایتکار اسرائیل!

 

 **(11.19) پیشروخپرونه 45 گنه: 

 اوباما، د پخوانی سکی نوی مخ

 

**(11.18) اسماعیل هوشیار 

 دنیا بعد از پیروزی اوباما!

 

**(11.17) حزب کار ایران - توفان

 محاصره و بمباران وحشیانۀ نوار غزه ادامه دارد

 

 **(11.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قناعت می کنم با دام و دانه

 

**(11.16) هنگامه افشار

 دروغگویان و تلاش بی حاصل

 

 **(11.16) اسماعیل هوشیار

 دائی جان ناپلیون جهانی!؟

 

 **(11.16) تیمورشاه تیموری

 حق چپن

 

 **(11.16) استاد محمد نسیم اسیر

 به یاد وطن

 

 **(11.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 اکرام آزادی

 

**(11.14) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 48

 

 **(11.14) برگردان از: احمد مزارعی

 بیانیۀ دفتر سیاسی حزب کونیست سوریه(متحد) در مورد اوضاع سوریه

 

 **(11.14) استاد محمد نسیم اسیر

 یادت نره

 

 **(11.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 استقبال از مخمس "یادت نره"

 

**(11.13) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 به ادارۀ محترم "افغان جرمن آنلاین"

 

 **(11.13) میرویس ودان محمودی

 مبارز با شهامت و با شرافت محترم پیکان بنوال!

 

 **(11.13) ناتور رحمانی 

 آخر تو، چه بلائی؟

 

**(11.12) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به استقبال از رسالۀ « آزمونی از نو  و یا رسالت دیگر»

 

 **(11.12) عاطفه جویا

 مصطفی کاظمی و هویت های متفاوت قومی، مذهبی و زبانی

 

 **(11.12) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 3

 

**(11.011) سید موسی عثمان هستی

 نامۀ سرکشاده

 

 **(11.11) ناتور رحمانی

 آتشفشان های خشم ....

 

 **(11.11) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 2

 

**(11.10) پیکان بنوال

 اعتراض به برخورد غیر مسؤولانۀ "پولاد" نسبت به "ساما"

 

 **(11.10) آزاد ل. 

 خر ها و الاغ های تئوریسن!!؟

 

**(11.09) داکتر ظاهر تیموری

 سخی دربارۀ نظریات استاد نور محمد "تابش"

 

 **(11.09) سرما

 خانۀ خدا یا لانۀ شیطان

 

 **(11.09) برگردان از: مسعود ناظم رعایا

 وضعیت کنونی در سوریه

 

 **(11.09) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 1

 

 **(11.09) نعمت الله مختارزاده

 بی قیزه و بی افسار

 

 **(11.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(11.08) میرویس ودان محمودی

 سادیسم و مازوخیسم

 

 **(11.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

**(11.06) محمد قراگوزلو

 بر یونان و ایران اشک مریز!

 

 **(11.06) ناتور رحمانی

 آشیان من

 

 **(11.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قهر هجران

 

**(11.05) فرستنده: سازمان انقلابی افغانستان

 مصاحبه با سازمان انقلابی افغانستان پیرامون اوضاع افغانستان

 

 **(11.05) حزب کار ایران - توفان

 نود و پنجمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر گرامی باد!

 

 **(11.05) بازتایپ از: هوادار پورتال 

 طرد اجباری سفیر اسرائیل، از رستورانی در قاهره

 

**(11.03) برگردان: احمد مزارعی

 آیا وضعیت فعلی لبنان به انفجار کشیده خواهد شد؟ 

 

 **(11.03) برگردان و پیش درآمد: ا. م. شیری

  دادگاه اروپا اسناد کاتین را جعلی شناخت

 

 **(11.03) ناتور رحمانی

 (آتشکده ای خاموش)

 

 **(11.03) نعمت الله مختارزاده

 گل وحدت

 

 **(11.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

**(11.02) ناتور رحمانی

 ... یا فراخوان - نمایشنامه

 

 **(11.02) میرویس ودان محمودی

 سخنی با "ساما" به ارتباط "ساما"

 

 **(11.02) برگردان از: حمید محوی

 تدارکات امریکا و اسرائیل برای جنگ علیه ایران

 

 **(11.02) برگردان از: احمد مزارعی

 [طرد اجباری سفیر اسرائیل از رستورانی در قاهره]

 

 **(11.02) استاد محمد نسیم اسیر

 مادر وطن !!!

 

 **(11.02) داکتر ظاهر تیموری

 ملت غیور

 

 **(11.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دانشور خوشباور

 

**(11.01) محمد قراگوزلو

 سازمایابی کارگری - 8 - خود سازماندهی

 

 **(11.01) آزاد ل.

 جنایتکاران زیر چتر اسلام

 

 **(11.01) برگردان از: حمید محوی 

 هنر جنگ : سلاحی به نام سکوت رسانه ها

 

**(10.31) حزب کار ایران - توفان

 انترناسیونالیسم پرولتری مکمل میهنپرستی پرولتاریاست

 

 **(10.31) م. راد

 ایران و انتخابات ریاست جمهوری امریکا

 

 **(10.31) تیمورشاه تیموری 

 استقلال

 

**(10.30) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 47

 

 **(10.30) باتایپ از: هوادار پورتال

 اسرائیل، تروریسم و نژاد پرستی را در مدارس دولتی تدریس می کند.

 

 **(10.30) تیموری شاه تیموری

 بهار و طبیعت

 

 **(10.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کابل شهر به خون خفته

 

**(10.29) تیمورشاه تیموری

 حامد کرزی و طالبان

 

 **(10.29) لمــــبه

 وقتش رسیده که «چیزک» های امپراتوری را به زباله دانی بسپاری!

 

 **(10.29) برگردان از: حمید محوی

 هو کاهی، هو کاهی مبارز سیو!

 

 **(10.29) نعمت الله مختارزاده 

 تگ و تگمار

 

**(10.28) افغان عامی

 فرمانروایان کعبه و مدینه کدام جانورانی اند؟

 

 **(10.28) میرویس ودان محمودی

 طالبان چهار پا دارند و تنها دم کم دارند؟ 

 

 **(10.28) ا. م. شیری

 جایزۀ ساخاروف جایزۀ ننگ و مداخله گری

 

 **(10.28) استاد محمد نسیم اسیر

 شور و شیرین

 

**(10.27) برگردان از:  ا. م. شیری

 یورو، رؤسای جمهور امریکا و طلا

 

 **(10.27) برگردان و ارسال از: احمد مزارعی

 اسرائیل تروریسم و نژادپرستی را در مدارس دولتی تدریس می کند

 

 **(10.27) ناتور رحمانی

 قربانی؟ عید قربان

 

 **(10.27) نعمت الله مختارزاده 

 آزادی

 

**(10.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

  مشک سوده

 

**(10.26) برگردان از: حمید محوی 

 «هنر جنگ» - هیلری کلنتن برای مأموریت خیرخواهانه به افریقا رفت

 

**(10.25) برگردان از: حمید محوی

 « هنر جنگ » - بازائی قطعات استعماری در لیبیا

 

 **(10.25) حمید بهشتی

 عملیات ارتش المان در خارج در خدمت کیست؟

 

 **(10.25) استاد محمد نسیم اسیر 

 کابلیان با خون می نویسند !!!

 

**(10.24) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 46

 

 **(10.24) برگردان از: حمید محوی

 آیا قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی تکرار می گردد؟

 

 **(10.24) بازتایپ از: هوادار پورتال

 روسیه و بحران روسیه: ایستادگی تا به آخر در جنگ مرگ و زندگی

 

 **(10.24) تیمورشاه تیموری

 دلم خواهد - 2

 

 **(10.24) نعمت الله مختارزاده

 تگ و تگمار

 

 **(10.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(10.23) میرویس ودان محمودی

 به بهانۀ جواب به نوشتۀ هموطن گلم افغان عامی!

 

 **(10.23) برگردان از: حمید محوی

 ونزویلا: چرا هوگو چاوز در انتخابات پیروز شد

 

 **(10.23) برگردان از: احمد مزارعی

 روسیه و بحران سوریه: ایستادگی تا به آخر در جنگ مرگ و زندگی 

 

 **(10.23) ناتور رحمانی

 نبرد ادامه دارد ...

 

**(10.22)برگردان از : حمید بهشتی

 این دیگر چرا، برادر؟

 

 **(10.22) تیمورشاه تیموری

 دلم خواهد - 1

 

 **(10.22) استاد محمد نسیم اسیر 

 صلح و جنگ

 

**(10.21) تیمورشاه تیموری 

 این سلحشوران چه می خواهند از جان وطن

 

**(10.20) جاوید

 استخباراتی های "صادق شورشی" با "انجوبازان پیکاری"، "جوره جوره" وارد میدان می شوند.

 

 **(10.20) افغان عامی

 قهرمانان ملی گمنام را به مردم معرفی بدارید!

 

 **(10.20) میرویس ودان محمودی

 « عقل نباشد جان در غذاب است »

 

 **(10.20) برگردان از: حمید محوی

 تحلیل سخنرانی فرانسوا هولاند در سازمان ملل متحد

 

 **(10.20) برگردان از: احمد مزارعی

 سیاستهای احمقانۀ اردوخان، ترکیه را به کجا خواهد برد؟

 

 **(10.20) استاد محمد نسیم اسیر

 بگیریش که نگیریت!!!

 

 **(10.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ستمگاری

 

**(10.19) سید موسی عثمان هستی

 ترسوها همیشه از سوراخ دیوار فیر می کنند

 

**(10.19) میرویس ودان محمودی

 غلام بچگان شورای نظار و لافزدنهای شان!

 

 **(10.19) برگردان از : حمید محوی

 ناتو بکسهایش را بست، ترکیه در آستانۀ بحران و جنگ اعصاب

 

 **(10.19) شباهنگ راد

 خیالات مجاهدین و موضع انقلاب

 

 **(10.19) نعمت الله مختارزاده  

 جنگ مذهب

 

**(10.18) استاد محمد نسیم اسیر

 چه دنیائی ست!!!

 

**(10.18) پیکان (بنوال)

 پـــر ســـــش؟

 

 **(10.18) سید موسی عثمان هستی

 فرید شایان، دم دستگیر پنجشیری

 

 **(10.18) برگردان و افزوده از: ا. م. شیری

 تیمارستان[دارالمجانین] نوبل 

 

 **(10.18) ناتور رحمانی

 خنیا گر زمان!

 

 **(10.18) تیمورشاه تیموری

 جواب نامۀ دوست

 

 **(10.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درد سر پیری

 

**(10.17) کبیر توخی

 در بارۀ نقشۀ جدید جهان تو سط امپریالیسم امریکا

 

 **(10.17) محمد داوود مومند

 صدای "ملا خالص" را از حنجرۀ "محترم بارز" می شنوم

 

 **(10.17) برگردان و افزوده از: حمید محوی

 خبر غافلگیر کنندۀ ماه اکتوبر

 

 **(10.17) ناتور رحمانی

 خمار آزادی

 

 **(10.17) نورالله وثوق 

 عمق سراب

 

**(10.16) خالق داد پغمانی

 « .. بلا کدی، پنیر هالندی فرومایه را رسوا کدی»

 

 **(10.16) فرستنده: هوادار پورتال

 شبنامۀ پخش شده در یکاولنگ علیه "خلیلی"! 

 

 **(10.16) برگردان از: همکار پورتال

 بازدید مخفیانۀ مأمورین عالیرتبۀ استخباراتی ایران از افغانستان

 

 **(10.16) برگردان از : حمید محوی

 پهپاد های ایالات متحده و جنگ مخفیانۀ زیر دریائی علیه ایران

 

 **(10.16) استاد محمد نسیم اسیر

 بحر طوفانی

 

**(10.15) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 45

 

 **(10.15) میرویس ودان محمودی

 باید دولت و حکومت خران توسط انقلاب مسلحانۀ مردمی سرنگون شود!

 

 **(10.15) برگردان و توضیح از: ا. م. شیری 

 «پایان جهان» و بانکهای فدرال

 

**(10.14) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 جنبش شعله ها

 

**(10.14) میرویس ودان محمودی

 عبدالله عبدالله اپورتونیست بی شخصیت!

 

 **(10.14) برگردان از: حمید محوی

 عقب نشینی غرب از سوریه 

 

**(10.13) میرویس ودان محمودی

 معرفی جنایتکاران و افشای سیاستهای شان

 

 **(10.13) برگردان از: حمید محوی

 تظاهرات ضد جنگ در استانبول

 

 **(10.13)تیمورشاه تیموری

 قلب بی قرار

 

**(10.12) معلم عبدالرسول

 شرح شکنجه و عذاب در دو سوی دیوار سنگی زندان پلچرخی

 

 **(10.12) حمید بهشتی

 بهره برداران جنگ ترکیه و سوریه

 

 **(10.12) ژباړه : فرهاد ویاړ

 زموږ آواز

 

 **(10.12) نعمت الله مختارزاده

 ســـلام

 

 **(10.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خـــار غــــم

 

**(10.11) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 د كندهار  زياركښان د يوولس كلنې جګړې بيوزلي قربانيان

 

 **(10.11) برگردان و تحلیل از: ا. م. شیری

 ترکیه - سوریه : احتمال تجاوز نظامی

 

 **(10.11) محمد امین بسمل

 دښـوونې اوروزنـې پوهنتون دلانجې په اړوند دبایرن مېشتو افغانانواعلامیـــه

 

 **(10.11) بهرام رحمانی

 دهم اکتوبر، روز جهانی علیه اعدام

 

 **(10.11) ناتور رحمانی

 بیـــــگانــــه

 

**(10.10) ناتور رحمانی

 « شـــــرم »

 

 **(10.10) میرویس ودان محمودی

 عرض تسلیت به مردم ایران

 

 **(10.10) فرستنده: هوادار پورتال

 آیا چین امپریالیست است ؟ 

 

**(10.09) سلیم طاهری

 این رسم توست که ایستاده بمیری ...

 

 **(10.09) میرویس ودان محمودی

 هموطن گرانقدر، دانا و توانایم جناب افغان عامی!

 

 **(10.09) برگردان و پیشگفتار از: ا. م. شیری

 جنگ نیابتی بعدی

 

 **(10.09) ژباړه: فرهاد ویاړ

 د ولسونو د ورور ګلوی  لپاره

 

**(10.08) هیوادوال کابلی

 تجاوز نظامی به افغانستان و اشغال آن را باید محکوم نمود!

 

 **(10.08) حمید عطا

 یکی بود یکی نبود ...

 

 **(10.08) انجنیر سید عبدالقادر

 د ښاغلی محمد یار (یار صاحب) لیکنی ته یوه لنده کتنه!

 

 **(10.08) افغان عامی

 با سلام به هموطنان عزیز و افغانهای واقعی و وطنپرست!

 

 **(10.08) امین بسمل

 حامد کرزی، ملی یووالی او د خاوری تمامیت؟

 

 **(10.08) استاد محمد نسیم اسیر

 شور و شیرین

 

 **(10.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

 

**(10.07) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 عملکرد امپریالیسم؛ 11 سال اشغال، کشتار بیرحمانۀ یک ملت و نابودی زیر ساخت های یک کشور

 

 **(10.07) تیمورشاه تیموری  

 کاشــــکی

 

**(10.07) فرستنده: سازمان انقلابی افغانستان

 اعلامیه مشترک - در برابر اشغالگران(امریکائی و ناتوئی)، دولت دست نشانده و جنگ ارتجاعی طالبان بایستیم

 

 **(10.07) میرویس ودان محمودی

 بازهم به ارتباط جنایات و وطنفروشی های نجیب " گاو " و روابطش

 

 **(10.07) سید موسی عثمان هستی 

 می لرزد

 

**(10.06) میرویس ودان محمودی

 حقایقی در مورد خانم نجیب گاو(فتانه) جان و دزدی های نجیب گاو!

 

 **(10.06) برگردان از: ا. م. شیری

 پوچگرائی لیبرالی به مثابۀ آخرین مرحلۀ جهانی سازی

 

 **(10.06) بهرام رحمانی

 آیا درگیری های پراکندۀ مرزی سرآغاز حملۀ ترکیه و متحدانش به سوریه است؟

 

 **(10.06) فرستنده: هوادار پورتال 

 فلمبردار امنیتی صدا و سیما در نیویورک ناپدید شد!

 

**(10.05) میرویس ودان محمودی

 جواب کوتاه به اراجیف یک ملازاده!

 

 **(10.05) حزب کار ایران- توفان

 "بوته" را دیدن و جنگل را ندیدن به همدستی با امپریالیسم منجر می شود

 

**(10.04) سازمان انقلابی افغانستان

 حماسۀ شکوهمند یک زن مبارز!

 

 **(10.04) امین بسمل

 جرمنیان د برلین دیوال نړول لمانځی خو موږ؟

 

**(10.03) برگردان و افزوده از: ا. م. شیری

 صادرات دالر و جنگ - بنیان اقتصاد امریکا

 

**(10.02) حزب کار ایران - توفان

 از حقوق ملل در مقابل امپریالیسم دفاع کنیم!

 

 **(10.02) تیمورشاه تیموری

 رنج خمار

 

 **(10.02) نعمت الله مختارزاده 

 لازم دوران

 

**(10.01) حزب کار ایران - توفان

 نظری بر جنبش کارگری-اعتراضی در شرایط تعمیق بحران سرمایه داری

 

 **(10.01) برگردان از: حمید محوی

 پوسی رایوت یا بازگشت جنگ سرد

 

 **(10.01) داکتر ظاهر تیموری

 بوی باروت بوی خون

 

 **(10.01) نعمت الله مختارزاده 

 گیسوی سیاست

 

**(09.30)  محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 7

 

 **(09.30) برگردان و پیشگفتاراز: حمید محوی

 از بن لادن تا مراح - از نماد تا تصویر - 1

 

**(09.29) تیمورشاه تیموری

 فتنۀ مردمان

 

 **(09.29) استاد محمد نسیم اسیر

 زهد خشک

 

 **(09.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وطن روان منست

 

**(09.28) برگردان از: حمید بهشتی

 امریکا و مسلمانان: آنچه در پس « آزادی بیان » نهفته است

 

 **(09.28) امین بسمل  

 لطفاً برهان الدین ربانی ته استاد مه وایاست!

 

**(09.27) حسین فکوری 

 محمد محقق؛ سیاست مدار مدبر یا پهلوان مآب بی تدبیر

 

**(09.26) تیمورشاه تیموری

 قمار زندگانی

 

**(09.25) هــ . اندوه

 چتل نویس دموکراسی در حکومت شاریدۀ افغانستان

 

 **(09.25) فرستنده: هوادار پورتال

 امپریالیسم و اخوان المسلمین

 

 **(09.25)  تیمورشاه تیموری

 رنج خمار

 

 **(09.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

 

**(09.24) بسمل

 آیادکندهارنړیوال هوايي ډګر دیوخاین او قاتل په نوم نومول ملي خیانت نه درته ښکاري؟  

 

 **(09.24) فرستنده: هوادار پورتال

اسلامگرایان خارجی نیمی از جنگجویان

 

 **(09.24) استاد محمد نسیم اسیر

 آدمکشان

 

**(09.23) فرستنده: هوادار پورتال

 مبارزۀ طبقاتی و مذهب

 

 **(09.23) داکتر ظاهر تیموری 

 عید خون

 

**(09.22) برگردان و توضیحات از: ا. م. شیری 

 دور جدید جنگ دیپلوماتیک علیه سوریه

 

**(09.21) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سخنی با دوستان در باب شعری که شاعرش را شلاق می زند

 

 **(09.21) حزب کار ایران - توفان

 وحدت اصولی و یا وحدت بر سر اختلاف نظر

 

 **(09.21) برگردان از: ا. م. شیری 

 قتل سفیر امریکا در لیبیا، نماد شکست سیاست خاورمیانۀ کاخ سفید

 

**(09.20) سازمان انقلابی افغانستان

 کمک های امپریالیستی «استفادۀ تاکتکی» یا همگام شدن با سیاست های امپریالیستی؟

 

 **(09.20) دوکتور عثمان تره کی

 حلول روح چنگیز در کالبد جنرالان ناتو

 

 **(09.20) انجنیر سید عبدالقادر

يرغلګر ځواک او افغان بي ګناه ولس

 

 **(09.20) برگردان از: حمید محوی

 تکتیک بی حرمتی به مقدسات

 

 **(09.20) استاد محمد نسیم اسیر

 بی آزار

 

**(09.19) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

هیولائی در امریکا در گشت و گذار است، این هیولا امپریالیسم است.

 

 **(09.19) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 حماسۀ شعله ها

 

 **(09.19) برگردان و افزوده از: حمید محوی

 واشنگتن و باز گشت جنبش عدم تعهد

 

 **(09.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماتم اعظم

 

**(09.18) میرویس ودان محمودی

 زور کم و قهر بسیار

 

 **(09.18) حمید محوی

 استعمار در آسیا

 

 **(09.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مشک سوده

 

**(09.17) محمد هارون خپل شعشعی

 تقبیح و معذرت خواهی جنایات تا به کی؟!

 

 **(09.17) یاسر «بدخشانی»

 نابودی و تاراج معدن لاجورد بدخشان توسط اخوان

 

 **(09.17) برگردان از: ا. ل. شیری

 «دموکراسی» با سر نیزه تحمیل نمی شود.

 

**(09.16) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 6 - ب

 

 **(09.16) حزب کار ایران - توفان

 یادداشتی پیرامون علل تظاهراتهای اعتراضی علیه فلم ضد اسلامی

 

  **(09.16) برگردان و توضیح از: ا. م. شیری

 اسرار 11 سپتمبر

 

**(09.16) رحیمه توخی

 در تبعید

 

 **(09.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

 

**(09.15) میرویس ودان محمودی

 بکتاش سیاوش، دلقک شهرت پسند و قدرت طلب !

 

 **(09.15) برگردان از: حمید محوی

 « فرانسه نقش آدم کش حرفه ئی را در سوریه به حساب ایالات متحده به عهده گرفته است»

 

 **(09.15) استاد محمد نسیم اسیر

 ادعای حمید گل پاکستانی !!!

 

 **(09.15) داکتر ظاهر تیموری

 یادی از نیاکان

 

 **(09.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دین من

 

**(09.14) جمیله، عضو سازمان انقلابی افغانستان

 «خاطرات هشت سال پایوازی زندان پلچرخی» نمونه ای از شکوهمندی

 

**(09.14) یاسر" بدخشانی"

 فوزیه کوفی همکار قاچاقچیان یا "مدافع محرومان"

 

**(09.14) م. راد

 ایران و پیام انتخاباتی بارک اوباما

 

**(09.14) برگردان و زیرنویس: ا.م. شیری

 به سوی نو سازی خانۀ اقیانوس آرام

 

**(09.14) شباهنگ راد

 منفعت سرمایه و سرکوب جهانی

 

**(09.13) یاسر "بدخشانی"

 زلمی مجددی، مهرۀ زنگ زدۀ کرزی در بدخشان

 

**(09.13) برگردان از حمید محوی

 ایالات متحده ـ ناتو یا شرکت سهامی تولید «دولت های ورشکسته»

 

**(09.13) ن نیسان

 فرشته های خونین 

 

**(09.12) برگردان از: حمید بهشتی 

 فرو ریختن عراق

 

**(09.11) برگردان از: داکتر کبیر زاده

 مرحلۀ اوج درگیری های فرهنگی افغانها و امریکائی ها

 

 **(09.11) یاسر «بدخشانی»

 بدخشان و سگهای مارشال "فهیم "

 

 **(09.11) سید موسی عثمان هستی

 به استقبال شعر مقاومت خانم نسرین معروفی

 

 **(09.11) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(09.11) استاد محمد نسیم اسیر

 هجوم مگس

 

**(09.10) کبیر توخی 

 دست ک. ج. ب. در درون خورجین جمعیت درمانده

 

**(09.10) حمید بهشتی

 ارتش دفاعی المان به کدام سو می رود؟

 

 **(09.10) عزت آهنگر نیزک 

 جادۀ خوشگذرانی

 

**(09.09) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 خستگی ذلت است و ناتوانی

 

  **(09.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 احمد شاه مسعود می توانست تنها ضد پشتون باشد، نه خاین ملی

 

 **(09.09) کبیر توخی

 "منتقد" ی که از این قلم به "نقد" پرداخت!

 

 **(09.09) الیاس پیام "رستاقی"

 مظاهرۀ رستاق ، نبرد مقدس

 

 **(09.09) افغان عامی

 افغانستان یا "مکۀ" شهزادۀ انگلیس برای کفارۀ گناهانش

 

 **(09.09) داکتر ظاهر تیموری

 مرگ بر اشغالگران!!!

 

 **(09.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خواب پریشان

 

**(09.08) استاد محمد نسیم اسیر 

 به یاد وطن

 

**(09.07) حزب کار ایران - توفان

 نفس برگزاری این اجلاس، تو دهنی به امپریالیسم و صهیونیسم

 

**(09.06) داکتر ظاهر تیموری

 سرزمین من

 

 **(09.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

**(09.05) الیاس پیام "رستاقی"

 مسعود خاین ملی است، نه قهرمان ملی!

 

 **(09.05) برگردان از: حمید محوی

 جنبش عدم تعهد: اتوپی در جست و جوی قطب نمای تازه

 

 **(09.05) حمید بهشتی

 سگان فربه، پیک مواد مخدر - عادی شدن "جنگ افغانستان" در المان

 

 **(09.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 معجون نا رسیده

 

**(09.04) برگردان از: داکتر کبیر زاده

 به چه زودی، امریکا افغانستان را ترک خواهد کرد؟

 

 **(09.04) برگران از: حمید محوی

 اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران ... کشیدۀ ...

 

 **(09.04) بهرام رحمانی 

 امید های حکومت اسلامی در اجلاس عدم تعهد برباد رفت!

 

**(9.03) الیاس پیام "رستاقی"

 مقایسۀ چه گوارا با مسعود، خوش رقصی برای خاینان

 

 **(09.03) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 6

 

 **(09.03) برگردان و افزوده از: ا. م. شیری 

 شبکۀ پلیم طرح «جاسازی» سلاح کشتار جمعی به واسطۀ بوش در عراق را متوقف کرد

 

**(09.02) برگردان از: حمید محوی

 فراخوان برای پایان بخشیدن به خشونت علیه سوریه

 

 **(09.02) عزت آهنگر نیزک

 حدیث حرمت

 

 **(09.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مرغک بیچاره

 

**(09.01) برگردان از: حمید محوی

 «زیر چشمان ما» - طرح اخضر ابراهیمی

 

 **(09.01) برگردان از: حمید محوی

 سلاح های کیمیائی لیبیا در دست «اپوزیسیون» سوریه؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

**(08.31) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 اتازونی گامی جلو تر بسوی جنگ ایران

 

 **(08.31) برگردان از: حمید محوی

 از کشتار معدنچیان ماریکانا تا کشتار چوپانان افغان

 

 **(08.31) برگردان و یادآوری از: ا. م. شیری

 دشمنان سوریه هرچه بیشتر گیج شده اند!

 

 **(08.31) دیبا حریر

 نیمه شب

 

 **(08.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مشک سوده

 

**(08.30) حمید محوی

 فریب خوردگان ابتذال امپریالیسم امریکا

 

 **(08.30) داکتر ظاهر تیموری

 رزم مردم

 

 **(08.30) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای وطن

 

 **(08.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(08.29) برگردان از: حمید بهشتی

 مرکل با مرگ ملس زیناوی دوست خوبی را از دست داد.

 

 **(08.29) برگردان از: حمید محوی

 "پوسی رایوت" یا فریب خوردگان ساده دل در دام امپریالیسم امریکا 

 

 **(08.29) فرستنده: فرزانه

 فراخوان " کمیتۀ حمایت از مبارزات کارگران ایران - کانادا"

 

 **(08.29) عزت آهنگر نیزک

 قصه یا اوسنه بگوم

 

 **(08.29) نعمت الله مختارزاده

 زور بی قالب

 

 **(08.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدمت مردم

 

**(08.28) برگردان از: حمید محوی

 جبهۀ مقاومت لبنان به موشکهای جدید و پیشرفته مسلح شده است

 

 **(08.28)  برگردان و تبصره از: ا. م. شیری

 دموکراسی به مثابۀ ابزار کشتار جمعی

 

 **(08.28) عزت آهنگر نیزک

 اسیر خاک نمناک

 

 **(08.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری   

 نیکان و نیاکان

 

**(08.27) برگردان و تبصره از: حمید محوی

 فرانسه: رئیس جمهور "فرانسوا هولاند" با "اپوزیسیون" سوریه ... ملاقات کرد

 

**(08.26) فرستنده: حمید محوی-نویسنده: م. راد

 ایران و شانزدهمین کنفرانس عدم تعهد

 

**(08.26) کمباور کابلی

 زنده باد جاسوسی !!!

 

 **(08.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 درد سر پیری

 

**(08.25) ژباړه : فرهاد ویاړ

 بی ځمکه جنگیالی

 

**(08.24) داکتر ظاهر تیموری

 ارتش اشغالگر

 

 **(08.24) نعمت الله مختارزاده

 غولک تزویر

 

**(08.23) فرستنده: حمید محوی

 حمله به هواپیمای نظامی و فرار فرمانده کل قوای امریکا

 

 **(08.23) حزب کارایران - توفان

 جنگ نیابتی در سوریه

 

 **(08.23) برگردان از: حمید بهشتی 

 دیوانه و یا خل؟

 

 **(08.23) داکتر محمد ظاهر تیموری

 پائیز درد انگیز

 

**(08.22) لمــــبه 

 «اکادمیسین»، از اعتیاد به اشغال تا فرمان قتل عام تهیدست ترین زحمتکشان

 

**(08.21) داکتر کبیر زاده

 ضرورت فراگیر بودن افغانها در ساختار های کلیدی افغانستان

 

 **(08.20) برگردان و توضیحات از: ا. م. شیری

 فاجعۀ سوریه ادامه دارد

 

 **(08.20) برگردان از: حمید بهشتی

 با لب های دوخته: کارگران پیشین جنرال موتور در هفتۀ سوم اعتصاب غذا

 

 **(08.20) مرحوم فیض محمد عاطفی

 ویرانۀ دل

 

 **(08.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهر بی دروازه

 

**(08.19) آزاد ل.

 قابل توجه شخصی به نام "پولاد"

 

 **(08.19) حمید محوی 

 "یارا صالح" توسط ارتش ملی سوریه نجات یافت

 

**(08.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 آزادی بستر بقاء

 

 **(08.18) د افغانستان انقلابی سازمان

 مړه دی وی یرغلگران، په دی شعار سره د هیواد د خپلواکی دری نوییمه کلیزه ولمانځو!

 

   **(08.18) سازمان انقلابی افغانستان

 با شعار مرگ بر اشغالگران، نودوسومین سالگرد استقلال کشور را تجلیل نمائیم!

 

 **(08.18) هیوادوال کابلی

 استعمار گر "سفید" و "سیاه" ندارد!

 

 **(08.18) برگردان و تبصره از: ا. م. شیری

 چگونه غرب در جلو چشم ما توده ها را به انجام انقلابات "رنگی" تحریک می کند.

 

 **(08.18) حزب کارایران - توفان

قتل عام کارگران معدنچیان افریقای جنوبی محکوم است!

 

 **(08.18) بهرام رحمانی

 خون بارترین جنایت سیستم سرمایه داری علیه کارگران!

 

 **(08.18) ناتور رحمانی

 جشن استقلال

 

**(08.17) حزب کار ایران - توفان

 مدافعین استعمار نوین - 2

 

 **(08.17) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 در سوگ وطن !!!

 

 **(08.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فرقت مام وطن

 

**(08.16) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 44

 

 **(08.16) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دولت های ستمگر، حامی ستمگران می باشد

 

 **(08.16) برگردان از: حمید محوی

 ربایندگان یارا صالح - عباس مناسبات شان را با پاریس انکار می کنند

 

 **(08.16) تیمورشاه تیموری 

 پیر مرد

 

**(08.15) ژباړه : فرهاد ویاړ

 سره ور وات شاته پریږدو

 

 **(08.15) استاد محمد نسیم اسیر

 جرقه ای از کوه خاکستر بلند می شود !!!

 

**(08.14) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 د پاکستان دولت، د زیارکښانو ضد دولت

 

**(08.14) محمد هارون خپل شعشعی

 «کږ» او "کږ خولی»

 

**(08.14) برگردان از: حمید محوی

 سوریه: نبرد حلب از دیدگان ستراتیژی از دمشق قابل تفکیک است

 

 **(08.14) ارسال و تبصره از: حمید محوی

 اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در شهر حلب، علیه دولت سوریه می جنگند

 

**(08.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

**(08.13) برگردان از: مهران امامیه 

 عربستان سعودی

 

 **(08.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یاقوت گران

 

**(08.12) سازمان انقلابی افغانستان

 امپریالیست های امریکائی و ناتو خلق سوریه را سلاخی می کنند؛ ..

 

 **(08.12) فرستنده: حزب کار ایران - توفان

 مدافعین استعمار نوین - 1

 

 **(08.12) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 موږ دواړه پوهیږو

 

**(08.11) برگردان از : حمید محوی

 سوریه: ایالات متحده و تروریسم بین المللی ..

 

**(08.11) برگردان از: حمید محوی

 افسران ترکیه و عربستان سعودی در حلب به اسارت نیروهای دولت سوریه در آمدند.

 

 **(08.11) برگردان از: ا. م. شیری  

 کارگردانان و تهیه کنندگان نمایش خونین در سوریه

 

**(08.10) میرویس ودان محمودی 

 باید برای حصول آزادی و رهائی از چنگ استعمار و استثمار انقلاب مسلحانه کرد!

 

**(08.09) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 43

 

  **(08.09) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زحمتکشان نیمروز، در کنار دریای خروشان هلمند تشنه هستند.

 

**(08.09) میرویس ودان محمودی

 دو دستگی بین اخوان در مصر!

 

 **(08.09) برگردان از: حمید محوی

 امپریالیسم المپیک - هنر جنگ

 

 **(08.09) برگردان از: ا. م. شیری

 حلب از وجود شبه نظامیان آزاد شد

 

 **(08.09) سیامک ستوده

 کمپاین حمایت از کارگران افغان و فعالان کارگری دستگیر شده ..

 

 **(08.09) برگردان از: ا. م. شیری

 نبرد برای حلب

 

**(08.08) نشریه پیشرو شمارۀ 44

 رویداد های سیاسی، اشغال و فجایع طالبان دریک سال گذشته

 

 **(08.08) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زياركښان، د اتحاد سره كولاى شولاي خلاصون ومومي 

 

**(08.08) برگردان از: ا. م. شیری

 "اتحاد مقدس" ایالات متحدۀ امریکا و "القاعده"

 

  **(08.08) فقید خواجه عبداللطیف صدیقی للندری

 خون این هردم شهیدان سخت ارزان تا به کی ؟؟

 

**(08.08) ناتور رحمانی

 سر زمین

 

**(08.07) برگردان و تلخیص از: داکتر س. م. کبیرزاده 

 دسیسۀ جغرافیای سیاسی ایالات متحده

 

 **(08.07) حمید بهشتی

 زیارت شامات

 

 **(08.07) ناتور رحمانی

 من به شهرم رفتم

 

**(08.06) محمد هارون خپل شعشعی 

 تکلیف اشغالگران خارجی در برابر تجاوزات پاکستانی

 

**(08.06) میرویس ودان محمودی

 سوریه کابل دیگر!

 

 **(08.06) شباهنگ راد

 جمهوری اسلامی و افغان های مقیم ایران

 

 **(08.06) ناتور رحمانی 

 هم سلول !

 

**(08.05) برگردان و تفسیر از: ا. م. شیری 

 سوریه: تروریستها زندگی ما را از هم پاشاندند

 

**(08.04) داکتر عثمان روستار تره کی

 بحث تحریم انتخابات

 

**(08.04) حزب کار ایران - توفان

 تاریخ جوانع تاریخ زندگی مردم و مبارزۀ طبقاتی است

 

 **(08.04) برگردان و تحلیل از: ا. م. شیری

 نسل کشی

 

 **(08.04) ناتور رحمانی 

 کدامین دست؟

 

**(08.03) موسوی

 القاعده و اخوان ملعبۀ دست امپریالیزم

 

 **(08.03) داکتر عثمان روستار تره کی

 توطئۀ انتخابات

 

 **(08.03) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری- تذکری به چامسکی - 5

 

 **(08.03) برگردان و توضیح از: ا. م. شیری

 جنگ داخلی یا تجاوز خارجی؟

 

**(08.02) برگردان از: حمید بهشتی

 به بازی بزرگ تازه خوش آمدید

 

**(08.02) برگردان از: داکتر س. م. کبیرزاده

 با چشم انداز به تحرکهای آینده، ایالات متحده سیستم دفاعی بحری ایران را تهدید می شمارد

 

 **(08.02) برگردان از: ا. م. شیری

 لیبیا : توحش تازۀ " انقلاب "

 

**(08.02) استاد محمد نسیم اسیر

 گرانبها ترین بوت جهان

 

 **(08.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(08.01) استاد محمد نسیم اسیر

 مرغ شب آهنگ

 

 **(08.01) نعمت الله مختارزاده

 اشک حسرت

 

 **(08.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گرگان افغان

 

**(07.31) موسوی 

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 42

 

**(07.30) داکتر س. م. کبیرزاده

 متهم شدن وزارت اطلاعات و فرهنگ به تلاش در سانسور رسانه ها

 

 **(07.30) برگردان از: ا. م. شیری

 ترور به مثابۀ ابزار "نظم جدید جهانی"

 

 **(07.30) ناتور رحمانی 

 بــــــیداد

 

**(07.29) سازمان انقلابی افغانستان 

 "حزب" کمونیست (مائویست) افغانستان از ورشکستگی تیوریک تا فلاکت پراتیک

 

**(07.28) برگردان از: ا. م. شیری

 اسلام افراطی، به مثابۀ ابزار جهانی سازی 

 

**(07.27) برگردان از: حمید محوی

 جنگ در تمام مرز ها

 

 **(07.27) فرستنده: جهانگیر محبی

 چرا "مارکس" باز خوانی می شود؟

 

 **(07.27) داکتر محمد ظاهر تیموری

 سرود رزم

 

 **(07.27) نعمت الله مختارزاده

 بی قیزه و افسار

 

 **(07.27) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای وطن

 

 **(07.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

 

**(07.25) لمبــــه 

 "سبنا" ها با کینه علیه جلادان و عشق به زحمتکشان،به الگوی عالی انسانیت تبدیل می شوند!

 

 **(07.25) مرحوم فیض محمد عاطفی

 فضیلت شعار

 

**(07.24) مرحوم فیض محمد عاطفی

 خطاب به شاه

 

 **(07.24) ناتور رحمانی 

 گلهای کاغذی

 

**(07.23) برگردان از: ا. م. شیری

 افول غرب

 

 **(07.23) شباهنگ راد

 اتحاد از کدام منظر و در کدام بستر

 

 **(07.23) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 دهنپاره

 

**(07.22) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 وزراء و سفرای برکنار شدۀ نظام مستعمراتی

 کابل کجا اند؟

 

 **(07.22) اکبر تک دهقان

 تسریع روند سرنگونی رژیم سوریه و تأثیرات آن بر ایران

 

 **(07.22) مرحوم فیض محمد عاطفی

 شکم نقاره

 

 **(07.22) نعمت الله مختارزاده

 خشتک اندیشه

 

 **(07.21) حزب کار ایران-توفان

 ضد انقلاب در سوریه

 

 **(07.21) برگردان ار: ا. م. شیری

 بازی امریکائی با آتش

 

 **(07.21) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 صاحب درد

 

**(07.20) برگردان از: حمید بهشتی

 جلوگیری از درگیری میان کشور های خلیج (فارس)

 

 **(07.20) حزب کار ایران - توفان

 ادامۀ تجهیز اتمی صهیونسم با یاری امپریالیسم

 

 **(07.20) مرحوم فیض محمد عاطفی

 جار می کشم

 

 **(07.20) ناتور رحمانی

 هیچستان!

 

**(07.19) برگردان از: حمید محوی

 "دیک چینی" متهم اصلی 11 سپتمبر

 

 **(07.19) برگردان و توضیحات از: اکبر تک دهقان

 سود های صدها میلیاردی تبهکاران بین المللی

 

 **(07.19) استاد محمد نسیم لسیر

 گفتار بی کردار

 

**(07.18) برگردان از: حمید محوی

 هنر جنگ : چاه بی انتهای افغانستان

 

 **(07.18) سیامک ستوده 

 14 جولای ، روز حمایت از کارگران افغان در ایران

 

 **(07.19) ناتور رحمانی

 ویران

 

**(07.17) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 41

 

 **(07.17) زلمی سخندان

 بیوه زن زبان دراز، حامی جنایتکاران یا منتقد؟

 

 **(07.17) برگردان و توضیحات از: اکبر تک دهقان

 اروپا تحت فشار مؤسسات اعتبار سنجی

 

 **(07.17) ناتور رحمانی

 دیروز ، امروز!!

 

 **(07.17) مرحوم فیض محمد عاطفی

 وضع اجتماعی و پرستیژ کاری ما

 

 **(07.17) استاد محمد نسیم اسیر

 به نامحرمان مهاجم

 

 **(07.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طمطراق

 

**(07.16) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 ثقافت علمی و کلتوری ما

 

**(07.15) فرستنده: ر. پیکارجو

 فاشیسم و بیگانه ستیزی جمهوری اسلامی ایران محکوم به شکست است!

 

 **(07.15) فرستنده: جهانگیر محبی

 المپیک لندن 2012- ورود " چه گوارا " ممنوع

 

 **(07.15) مرحوم فیض محمد عاطفی

 ریاست زراعت ما

 

 **(07.15) استاد محمد نسیم اسیر 

 مشت خاکستر

 

**(07.14) صدیق الله و.

 قابل توجه محترم آقای حیدر اختر

 

 **(07.14) برگردان و توضیح از: اکبر تک دهقان

 تشدید روند منفی شرایط کار در المان

 

 **(07.14) مرحوم فیض محمد عاطفی

 مطبوعات ما

 

 **(07.14) داکتر محمد ظاهر تیموری

 کارگر

 

 **(07.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جان جهان

 

**(07.13) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 موعظۀ خاینان و پایکوبی آنها از ننگ نامۀ تاریخی

 

 **(07.13) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 وزارت اقتصاد ما

 

**(07.12) مرحوم فیض محمد عاطفی

 وزارت صحت ما

 

 **(07.12) داکتر محمد ظاهر تیموری

 سرود غم

 

 **(07.12) نعمت الله مختارزاده

 بنگر که چه حال است

 

**(07.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 آری؛ شنیده کی بود مانند دیده !!!

 

   **(07.11) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 د بیوزلو زیارکښانو سره د دولت ستمګري غندو

 

**(07.11) حزب کار ایران - توفان

 مبارزات مردم بحرین و ارتجاع عربستان سعودی

 

**(07.11) برگردان از: ا. م. شیری

 مدرسۀ مرگ در ناتو

 

 **(07.11) برگردان و توضیحات از: اکبر تک دهقان

 نتایج اجلاس سران اروپای متحد

 

 **(07.11) سیامک ستوده

 به تظاهرات جهانی 14 جولای در دفاع از کارگران افغان و فعالان کارگران ایرانی بپیوندید

 

 **(07.11) ناتور رحمانی 

 قضاوت

 

 **(07.11) مرحوم فیض محمد عاطفی

 وزارت داخلۀ ما

 

 **(07.11) استاد محمد نسیم اسیر

 سوته داران

 

**(07.10) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها- 40

 

 **(07.10) آزاد ل.

 "محمد ظاهر" آخرین پادشاه افغانستان 

 

 **(07.10) برگردان از: حمید بهشتی

 قانون جنگل: دسایس تراست هسته ئی فرانسوی "آروا" در افریقا

 

 **(07.10) برگردان از: حمید محوی

 روسیه و چین در مگسک دولت اوباما

 

 **(07.10) مرحوم فیض محمد عاطفی

 وزارت معارف ما

 

**(07.09) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "شنیده کی بود مانند دیده" !!!

 

 **(07.09) محمد هارون خپل شعشعی

 د افغانانو و ارادی ته باید درناوی وسی!

 

 **(07.09) خالق داد پغمانی - مونشن

 در دفاع از سیاست های پورتال- «"دوکتور" شدن چه آسان، انسان شدن چه مشکل» - 2

 

 **(07.09) مرحوم فیض محمد عاطفی

 وزارت دفاع ملی ما

 

**(07.08) عین الدین "نذیری" - کابل

 ظاهر شاه - تنگر امریکا و ناتو

 

  **(07.08) برگردان از: حمید محوی

 اوج تهدیدات نظامی ایالات متحده علیه ایران

 

**(07.08) برگردان از: سیامک ستوده

 14 جولای را به روز حمایت از کارگران افغان و فعالان کارگری در بند تبدیل کنیم

 

 **(07.08) فرستنده: طارق- هوادار(ساما ادامه دهندگان)  

 می شنویم که تو خسته ای

 

 **(07.08) مرحوم فیض محمد عاطفی

 شورای ملی ما

 

**(07.07) صدیق الله -و . - هوادار پورتال

 به گرادنندگان محترم پورتال" افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(07.07) حزب کار ایران - توفان

 "ماهمه افغان هستیم"

 

 **(07.07) فعالان فدائیان اقلیت و ...

 دعوت به تظاهرات به خاطر اعتراض به سرکوب مهاجران و پناهندگان افغان در ایران

 

 **(07.07) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 وزراء و کابینۀ ما

 

**(07.06) خالق داد پغمانی

 در دفاع از سیاست های پورتال «دوکتور شدن چه آسان، انسن شدن چه مشکل»

 

 **(07.06) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 4

 

 **(07.06) ا. م. شیری

 شهادتنامه - قصیر : همه چگونه آغاز شد؟

 

 **(07.06) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 زمامداران و بزرگان ما

 

**(07.05) از نشریه عقاب شماره سوم- ارگان تیوریک MLOA

  سلسلۀ دروس آموزشی اندیشۀ پیشرو عصر- 1

 

 **(07.05) برگردان از: همکار پورتال

 بارک اوباما، مادرش و سی. آی. ای

 

**(07.05) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 میلیونه مهاجر او کډوال، د څه لپاره؟

 

  **(07.05) داکتر صفی الله صاحبزاده

 جناب محترم معروفی صاحب!

 

**(07.05) امین بسمل

 دهـــــــــــــــــرناورین او بدبختي مسؤولیت دامریکا په غـــــــــــــــاړه دی

 

 **(07.05) سیامک ستوده 

 ما از هر گوشه از طبقۀ خود دفاع می کنیم

 

**(07.05) برگردان از: حمید بهشتی

 نامۀ سرگشادۀ فعالان زندانی به رئیس جمهور جدید مصر

 

**(07.04) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شرق میانه در چنگال امپریا لیسم جهانی

 

 **(07.04) مرحوم فیض محمد عاطفی 

 سیاست داخلی و خارجی ما

 

**(07.03) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-39

 

 **(07.03) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای غربت

 

 **(07.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 غریق عصیان

 

**(07.02) پیشرو خپرونه 43 گنه

 ستراتیژیک تړون او د شیکاګو غونډه د ناورین دوام

 

 **(07.02) دوکتور محمد اکبر یوسفی

 قانون اساسی داریم ، آیا در وضع خوب هستیم؟

 

 **(07.02) برگردان از : حمید محوی

 افغانستان : جنگ سری

 

**(07.01) از نوشتۀ عقاب - 3- ارگان تئوریک MLOA

 جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی نیست!

 

 **(07.01) سیامک ستوده

 دوستان و مردم شریف افغانستان و ایران

 

**(06.30) موسوی  

 تذکری چند خدمت آقای "پولاد"

 

**(06.29) از: نشریۀ عقاب شماره سوم 

 سیستم خونخوار امپریالیسم اشغالگر در افغانستان ماه های خونین می آفریند.

 

 **(06.29) سید هاشم سدید

 قیام مردم یگانه شرط پیروزی بر طالب است!

 

**(06.28) ا. م. شیری 

 نقش ترکیه در حوادث جهانی و منطقه ئی

 

**(06.27) برگردان از: حمید بهشتی

 کودتا در پاراگوئه در استتار قانون

 

 **(06.27) برگردان از: ا. م. شیری

 لیبیا، در منجلاب فرو می رود

 

 **(06.27) ناتور رحمانی

 حکایــــت 

 

**(06.26) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها- 38

 

 **(06.26) دوکتور محمد اکبر یوسفی

 لحظات تاریخی موقف افغانستان در عرصۀ بین المللی !

 

 **(06.26) تیموری شاه تیموری

 کابل ما

 

 **(06.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 استفسار

 

**(06.25) هوادار پورتال- کابل 

 تبارز اخلاق پرچمی است و یا تصفیه حساب سیاسی؟

 

**(06.24) ارسالی: نشریه شاتو- محمد یاسین "امانی" 

 ای کاش خدایا

 

**(06.23) پورتال، همکاران و برخی از سایتهای دیگر 

 اطلاعیه

 

**(06.22) تیمورشاه تیموری 

 امید نگاه

 

**(06.21) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - تئوری و پراتیک مارکسی - 3

 

 **(06.21) کوچی مساپر

 گم کردن پل پای دزدان و یا تبلیغ مهره ها؟

 

 **(06.21) تیمورشاه تیموری 

 خلق ما بیدار شد

 

 **(06.21) استاد محمد نسیم اسیر

 عزل و نصب !!!

 

 **(06.21) نعمت الله مختارزاده

 اجیر بیگانه پرست

 

 **(06.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

**(06.20) پورتال، همکاران قلمی و برخی از سایتهای دیگر 

 نامۀ سر گشاده برای کاردینال ارمان بیست و سوم اسقف پاریس

 

**(06.19) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها- 37

 

 **(06.19) داکتر محمد ظاهر تیموری

 ملت مظلوم و مبارز

 

 **(06.19) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(06.19) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای وطن

 

 **(06.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گرگان افغان

 

**(06.18) برگردان - ترجمه و توضیحات از: اکبر تک دهقان

 یونان در آستانۀ انتخابات

 

 **(06.18) اسماعیل هوشیار 

 در سوریه چه می گذرد ؟

 

**(06.17) د احمد شاه ورد ژباړه 

 ناټو په تشو لاسونو دافغانستانه دوتو په درشل کی

 

 **(06.17) استاد محمد نسیم اسیر

 قلب آسیا !!!

 

 **(06.17) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(06.17) نعمت الله مختارزاده

 تحفۀ وحشت

 

 **(06.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

**(06.16) دوکتور ع. شیرزاد

 آیا بحران در راه است؟

 

 **(06.16) برگردان از: حمید محوی

 کشتار تازه در سوریه

 

 **(06.16) ناتور رحمانی 

 طوفان

 

**(06.15) سهیلا دهماسی 

 زنان کارگر خانگی مهاجر، از تحت ستمترین رنجبران

 

**(06.14) د احمد شاه وردک ژباړه

 پنتاگون په کابل کی په کومو موخو پسی دی؟

 

 **(06.14) برگردان از: حمید محوی

 تبلیغات جنگی ناتو

 

 **(06.13) برگردان از: هیوادوال کابلی

 "ناتو" مصروف تدارک عملیات وسیع برای تخدیر اذهان عامه است

 

 **(06.13) فرستنده: بابک آزاد

 سرمایه داری و مرگ زحمتکشان در اثر گرسنگی

 

 **(06.13) برگردان از: حمید محوی

 ویتنام : یادمان

 

 **(06.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

 

**(06.12) برگردان از: حمید محوی

 عوامل جغرافیای سیاسی در جنگ امپریالیستی علیه سوریه - 2

 

 **(06.12) ناتور رحمانی 

 انتقام

 

**(06.11) نشریه پیشرو شماره 44

 نقش رسانه ها از وابستگی تا بیدار سازی مردم

 

 **(06.11) برگردان از: م. ا. شیری

 فاجعۀ الحولا، گواه بی خبرب غرب از اوضاع سوریه

 

 **(06.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 قصۀ اندوه دل

 

 **(06.11) تیمورشاه تیموری

 معضلۀ افغانستان

 

 **(06.11) استاد محمد نسیم اسیر

 از خیبر تا آمو

 

 **(06.11) نعمت الله مختارزاده

 نوکران بی حیا

 

 **(06.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 معضلۀ افغانستان

 

**(06.10) استاد محمد نسیم اسیر

 مشت خاکستر

 

 **(06.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز واپسین

 

**(06.09) حزب کار ایران - توفان 

 "هولو کاست" دروغ نیست ...

 

**(06.08) روانشاد عبداللطیف صدیقی للندری 

 دل پر خون میهن

 

**(06.07) نشریه پیشرو شماره 44

 حاکمیت ملی یا اسارت ملی ؟

 

 **(06.07) برگردان از: حمید محوی 

 عوامل جغرافیای سیاسی جنگ امپریالیستی علیه سوریه-1

 

**(06.06) نشریه پیشرو شماره 44 

 تاریخ، سیر گرسنگی در میان فراوانی

 

 **(06.06) نعمت الله مختارزاده

 اشک حسرت

 

**(06.05) د احمد شاه وردک ژباړه

 امپراتوری په بحران کی

 

**(06.05) امین بسمل 

 شمله ور ماتم ځپلی

 

**(06.04) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-36

 

 **(06.04) نشریه پیشرو شمارۀ 44

 صلح با چه بهائی؟

 

 **(06.04) د احمد شاه وردک ژباړه 

 پکن او واشنگتن، د یو بل د ارولو لوبه

 

**(06.03) برگردان از: ا. م. شیری 

 سوریه، سنگ محک سیاست جهانی

 

**(06.03) سیامک ستوده

 کیوبکی ها مثل همیشه برای کل کاندا می جنگند.

 

 **(06.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 باغ رضوان

 

**(06.02) برگردان از: حمید محوی

 پس از کشتار حوله، ایالات متحده سوریه را به مداخلۀ نظامی تهدید کرد

 

 **(06.02) نعمت الله مختارزاده

 زهر تحقیر

 

 **(06.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

 

**(06.01) برگردان از : حمید محوی

 (عملیات نورث وود= کشتار حوله؟)

 

 **(06.01) استاد محمد نسیم اسیر

 کام نهنگ

 

 **(06.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

 

**(05.31) محمد قراگوزلو 

 سازمان یابی کارگری - انتخابات مصر - 2

 

**(05.30) برگردان از: ا. م. شیری 

 چه کسانی به تحریکات در حولا نیاز داشتند؟

 

 **(05.29) انجنیر سید عبدالقادر

 د افغانستان د اوسنی لانجی د سیاسی حل میکانیزم!

 

 **(05.29) استاد محمد نسیم اسیر 

 شرف باختگان!!!

 

**(05.28) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 35

 

 **(05.28) حمید محوی

 [وجدانهای مرده و خسارات جانبی]

 

**(05.28) استاد محمد اسحاق برکت

 ځنځیرونه 

 

**(05.27) انجنیر ستار"کریمپور" و تبصرۀ پورتال 

 "اسماعیل خان" در جدال با قانون

 

**(05.26) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

 آلمان د زیارکښانو د وژلو لپاره په میلیاردونو یورو لګوي

 

**(05.26) تیمورشاه تیموری

 قسمنامه

 

 **(05.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهر بی دروازه

 

**(05.25) د احمد شاه وردک ژباړه 

 افغانستان ته بد تری ورځی مخکی دی.

 

 **(05.25) عزت آهنگر نیزک

 مجمع چکیده از طوفان

 

**(05.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درد سر پیری

 

**(05.23) داکتر محمد اکبر یوسفی 

 کنفرانس « پیترسبرگ» - بن و افغانستان - 7

 

**(05.22) ژباړه: احمد شاه وردک 

 په ایران د امریکی د پوځی یرغل طرح چمتو ده !

 

 **(05.22) فرستنده: جهانگیر محبی

 ناصر پایدار و خمر های سرخ

 

 **(05.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خار غم

 

**(05.21) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 34

 

**(05.21) یکی از هواداران پورتال

 استحالۀ " مائویست های افغانستان" به چماق دست امپریالیست های اشغالگر ...

 

 **(05.21) ژباړه: احمد شاه وردک

 امریکی په افغانستان که له جگړی مخکی ماته خوړلی وه

 

 **(05.21) استاد محمد نسیم اسیر

 بی آزار

 

 **(05.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عدن

 

**(05.20) ژباړه: احمد شاه وردک

 مونږ امریکایان څوک یو؟

 

 **(05.20) محمد قراگوزلو

 مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد - 7

 

 **(05.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 روز عید

 

**(05.19) ژباړه: احمد شاه وردک 

 په سوریه که د سی آی ای انقلاب؟

 

**(05.18) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - آگاهی (1)

 

 **(05.18) استاد محمد نسیم اسیر

 کله منار ها

 

 **(05.18) نعمت الله مختارزاده 

 سلام

 

**(05.16) فرستنده: حزب کارایران - توفان

 کاری کردیم که: سارکوزی شکست خورد

 

 **(05.16) انجنیر محمد هاشم رائق

 مــــادر 

 

 **(05.16) استاد محمد نسیم اسیر

 عزل و نصب

 

**(05.15) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 33

 

 **(05.15) استاد محمد نسیم اسیر 

 دارۀ دزدان

 

**(05.14) محمد هارون خپل شعشعی

 مخالفت با حضور نیروهای امریکائی، به هیچ وجه حمایت از موضعگیری آخوند های ایرانی و نظامیگران پاکستانی نیست.

 

 **(05.14) فرستنده: جهانگیر محبی 

 آیا جهان رو به روشنائی است؟

 

**(05.13) سید هاشم سدید

 دنیا پس از مرگ ما، چه آب چه سراب!

 

 **(05.13) امین بسمل 

 ستراتیژیک که تباه لیک تړون؟

 

**(05.13) انجنیر سید عبدالقادر 

 ستراتیژیک تړون (دوامداره جگړه) که سیاسی حل( دوامداره امن) - 1

 

 **(05.13) داکتر ظاهر تیموری

 وطنداران

 

 **(05.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهیدان وطن

 

**(05.12) دوکتور محمد اکبر یوسفی 

 کنفرانس "پیترسبرگ" - بن و افغانستان - 6

 

**(05.11) حزب کار ایران-توفان

 به بهانۀ روز جهانی کارگر

 

 **(05.11) فرستنده: جهانگیر محبی

 کودتا در اسرائیل علیه مدافعان حمله به ایران

 

**(05.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 پیغام به خلیلزاد و سپنتا

 

**(05.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "سیاست مقدم بر همه امور"

 

 **(05.08) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 32

 

 **(05.08) پ. وارسته

 قابل توجه هوادار"سامای مرکزیت در کانادا"

 

 **(05.08) نورالله وثوق 

 اهداء به برداران ناراضی جناب

 

**(05.07) فرخنده

 اعتراض مردم به ضد امضای پیمان ستراتیژیک با امریکا

 

 **(05.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدمت مردم

 

 **(05.06) هنر یار

 چهار مساوی به هشت

 

 **(05.06) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 اپورتونیست

 

**(05.05) جمعی از"هواداران قبلی ساما درکانادا"

 اعلامیۀ کدام"هواداران ساما در کانادا"؟

 

 **(05.05) تیمورشاه تیموری

 تجلیل از مظاهرۀ ضد هشت ثور شهر کابل

 

 **(05.05) کمباور کابلی

 کرزی و عشق "پیمان ستراتیژیک"

 

 **(05.05) استاد محمد نسیم اسیر

 جفنگ دیگران

 

 **(05.05) نعمت الله مختارزاده

 نوای روشنگران

 

 **(05.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

**(05.04) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 قرارداد ستراتیژیک روباه با دنبش

 

**(05.04) داکتر ظاهر تیموری

 می گریم

 

 **(05.04) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(05.04) نعمت الله مختارزاده

 اشک حسرت

 

 **(05.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

 **(05.03) داکتر میرعبدالرحیم عزیز 

 نطق امپریالیستی و استعماری اوباما در افغانستان

 

 **(05.03) محمد هارون خپل شعشعی

 امریکایی اسارتنامه: د جنگ د وینو تویولو اساسی عامل

 

 **(05.03) محمد قراگوزلو

 مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد- 6

 

**(05.02) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 خیانت ملی حامد کرزی و وحیدالله شهرانی

 

 **(05.02) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 31

 

 **(05.02) تیمورشاه تیموری 

 باز آمدم

 

**(05.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 روباه بازی بیهودۀ حامد کرزی

 

 **(05.01) سازمان انقلابی افغانستان

 اول می، بر کارگران سراسر جهان مبارگ باد!

 

 **(05.01) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زحمتکشان افغانستان، اول مه را با تشدید مبارزات شان گرامی می دارند!

 

 **(05.01) شباهنگ راد

 روز جهانی کارگر، اول ماه مه، مظهر پایداری و اتحاد!

 

 **(05.01) سیامک ستوده

 روز جهانی کارگر و وظیفۀ واقعی ما

 

 

**(04.30) دوکتور محمد اکبر یوسفی

 کنفرانس "پیترسبرگ" بن و افغانستان - 5

 

**(04.30) برگردان از: حمید محوی

 در باب جنایتکاران به نام « مدافع حقوق بشر و سازمان غیر دولتی= ناتو»

 

 **(04.30) رحیمه توخی

 پیام آتشین - خیانت از بهر قدرت - 16

 

**(04.29) موسوی

 دو انحراف، یک نتیجه

 

 **(04.29) سید هاشم سدید

 کالبد شکافی جنایات هفت و هشت ثور به کار بیشتر نیاز دارد!

 

 **(04.29)محمد قراگوزلو

 مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد - 5

 

 **(04.29) کمباور کابلی 

 هشتم ثور و جغدان جهاد فروش !!!

 

**(04.28) گروه جوانان آزادیخواه افغانستان

 ادای اخترام به هفتاد هزار قربانی فاجعۀ کابل

 

 **(04.28) داکتر محمد اکبر یوسفی

 کنفرانس «پیترسبرگ» - بن و افغانستان - 4 

 

 **(04.28) تیمورشاه تیموری

 وصف غربت

 

 **(04.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

**(04.27) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 تشابهات سران مزدور خلق-پرچم با رهبران دین فروش جهادی

 

 **(04.27) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما-ادامه دهندگان)

 فاجعه های خونین هفت و هشت ثور

 

**(04.27) آزاد ل.

 کابوس وحشتناک هفت و هشت ثور

 

 **(04.27) ناتور رحمانی 

 یاد باد آن همه زیبائی دوران ....

 

**(04.27) استاد محمد نسیم اسیر

 هشتم ثور منحوس تر از هفتم ثور!!!

 

 **(04.27) نعمت الله مختارزاده

 اجیر بیگانه پرست

 

 **(04.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قصۀ سیاهروز هفت ثور 1357

 

**(04.26) استاد محمد نسیم اسیر 

 یادی از "بنیاد" فقید

 

**(04.26) داکتر محمد اکبر یوسفی

 کنفرانس«پیترسبرگ» - بن و افغانستان - 3

 

 **(04.26) اسماعیل هوشیار

 تب سرد سوسیالیست اروپائی

 

 **(04.26) نعمت الله مختارزاده

 تحفۀ وحشت

 

**(04.25) احمد شاه وردک

 "که باجوړ نه خوری نو بد مه پری وایه!" 

 

 **(04.25) سید هاشم سدید

 حکایت کرزی هنوز تمام نشده است!

 

 **(04.25) محمد قراگوزلو

 مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد - 4

 

 **(04.25) فرستنده: جهانگیر محبی

 احساس نمی کنید در محاصرۀ خبری قرار دارید؟

 

**(04.24) دپلوم انجنیرخلیل الله معروفی

 استاد عین علی "بنیاد" هژده سال پس از خاموشی!!!

 

 **(04.24) موسوی

 آغاز آشنائی با نام زنده یاد "بنیاد"

 

  **(04.24) داکتر عین علی "بنیاد"

 یاران جوانمردان

 

**(04.24) رحیم آذرین

 به یاد داکتر "بنیاد"

 

 **(04.24) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای غربت

 

 **(04.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

 

**(04.23) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-30

 

 **(04.23) برگردان از: حمید محوی

 در بازگشت از جبهه (رایان) سرباز امریکائی خود کشی کرد

 

 **(04.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درخت وفا و وحدت

 

**(04.22) سعدالله صافی

 قابل توجه «هواداران "ساما" در کانادا»

 

 **(04.22) محمد قراگوزلو

 مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد - 3

 

 *(04.22) فرستنده: محمد حیدر اختر

 پرچمی ای پرچمی

 

 **(04.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کابل به خون خفته

 

**(04.21) سید هاشم سدید

 " طالبان را همچنان برادر خطاب می کنیم !"

 

 **(04.21) داکتر محمد اکبر یوسفی

 کنفرانس " پیترسبرگ" - بن و افغانستان ! -2

 

 **(04.21) نعمت الله مختارزاده

 مشک سوده

 

 **(04.20) محمد قراگوزلو

 مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد - 2

 

 **(04.19) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 " تاریخ، نبرد طبقاتی "

 

 **(04.19) داکتر محمد اکبر یوسفی

 کنفرانس" پیترسبرگ" - بن و افغانستان -1

 

**(04.19) برگردان از : حمید محوی 

 اعدام بی دادگاه قذافی: تصویر انسان قربانی و بارگشت بربریت

 

 **(04.19) تیمورشاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

 **(04.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

**(04.18) محمد قراگوزلو

  مبارزۀ طبقاتی برای افزایش دستمزد - 1

 

**(04.17) محمد قراگوزلو

 سیاست تغییر و یا تغییر سیاست؟

 

**(04.17) رحیمه توخی

 پیام آتشین - جلد اول - 15

 

 **(04.17) استاد محمد نسیم اسیر 

 به نامحرمان مهاجم

 

**(04.16) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 29

 

 **(04.16) داکتر محمد اکبر یوسفی

 فاجعۀ المناک پنجوائی و انعکاساتی چند در مطبوعات خارجی!

 

 **(04.16) استاد محمد نسیم اسیر

 سازمان ملل

 

 **(04.16) تیمور شاه تیموری

 آرزو

 

 **(04.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مرغک بیچاره

 

**(04.15) تیمورشاه تیموری 

 جنون مرگبار

 

**(04.14) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 جلالی، پهلوان پنبۀ " سی آی ای" بار دیگر وارد میدان می شود

 

 **(04.14) صمد

 دگروال جورۀ تسلیمی، جورۀ دیروزی حکیم توانای خاین و جورۀ امروزی حسین خاین

 

 **(04.14) برگردان از: ا. م. شیری

 سازمان ملل متحد از عامل تثبیت کنندۀ صلح جهانی به سازمانگر جنگها بدل شده است.

 

 **(04.14) استاد محمد نسیم اسیر

 جولان شاعر

 

**(04.11) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-28

 

 **(04.11) استاد محمد نسیم اسیر

 هیتلر دیگر!!!

 

 **(04.11) فرستنده: جهانگیر محبی

 دو باره می شود

 

 **(04.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دانشور خوشباور

 

**(04.10) حمید بهشتی

 بازتاب شعر گونترگراس در میان مردم المان

 

 **(04.10) حمید محوی

 سرمایه داران مالی و صنعت سکس

 

 **(04.10) استاد محمد نسیم اسیر 

 ضرب دُره

 

**(04.09) برگردان از: حمید محوی

 شکست طرح تعویض رژیم در سوریه

 

 **(04.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

 

**(04.08) ا. م. شیری 

 اول یک سوزن به خود و بعد، یک جوالدوز به دیگران

 

 **(04.08) امین بسمل

 زموږ نجات

 

 **(04.08) محمد زرگرپور

 اشاره

 

 **(04.08) نعمت الله مختارزاده

 جـــفــــا

 

**(04.07) محمد زرگر پور

 داغ مظلوم

 

 **(04.07) نعمت الله مختارزاده

 بی قیزه و بی افسار

 

 **(04.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مشک سوده

 

**(04.06) برگردان از: حمید بهشتی

 آنچه باید گفته شود

 

 **(04.06) برگردان از : حمید محوی

 کلاهبرداری واشینگتن در رابطه با "حقوق بشر"

 

 **(04.06) برگردان از: ا. م. شیری

 تبلیغات ویژه و شایعه در جنگ اطلاعاتی

 

 **(04.06) محمد زرگرپور

 کنایه ها

 

 **(04.06) تیموری شاه تیموری

 یادی از کابل - 3

 

**(04.05) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 27

 

 **(04.05) دو کتور محمد اکبر یوسفی

 وحدت ملی یا وحدت "نژادی" ؟

 

 **(04.05) برگردان از: حمید محوی

 ظهور مجدد چین به عنوان قدرت جهانی - 2

 

 **(04.05) تیمور شاه تیموری

 یادی از کابل - 2

 

 **(04.05) استاد محمد نسیم اسیر 

 شور و شیرین

 

**(04.04) برگردان از: حمید محوی 

 ماجرای محمد مراح: می خواهند ما گول بزنند

 

**(04.03) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 جبهۀ جهانی ضد امریکا در حال گسترش است

 

 **(04.03) برگردان از: ا. م. شیری

 "الجزیره" - سلاح تخریب  جمعی 

 

 **(04.03) برگردان از: حمید محوی

 اتحاد سه جانبه علیه سوریه

 

 **(04.03) محمد زرگرپور

 عیار

 

 **(04.03) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 1

 

 **(04.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

 

**(04.02) برگردان از: حمید محوی

 ظهور مجدد چین به عنوان قدرت جهانی - 1

 

 **(04.02) حزب کار ایران - توفان 

 دخالت بیشرمانۀ امپریالیسم در امور داخلی سوریه با نقص آشکار همه موازین حقوق ملل

 

**(04.01) برگردان از : حمید محوی

 کلیسا ها فرانسه را متهم می کنند که در صدد خالی کردن سوریه از مسیحیان است

 

 **(04.01) استاد محمد نسیم اسیر 

 بی آزار

 

**(03.31) برگردان از: حمید محوی

 راهی که به مصیبت می انجامد

 

 **(03.31) مقدمه و برگردان از: ا. م. شیری

 میکانیسمهای تجزیۀ اتحاد شوروی و "قاعدۀ دو مینو" - 2

 

 **(03.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 باغ رضوان

 

**(03.30) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 17

 

**(03.28) سید هاشم سدید

 قیام مردم سوریه را فتنه خواندن جرم است!

 

 **(03.28) مقدمه و برگردان از: ا. م. شیری

 میکانیسمهای تجزیۀ اتحاد شوروی و « قاعدۀ دو مینو» - 1

 

 **(03.28) عزت آهنگر نیزک

 تجلیل نوروز در شهر روتردام هالند

 

 **(03.28) استاد محمد نسیم اسیر 

 صلح و جنگ

 

**(03.27) فرستنده: بابک آز اد

 قتل عام مردم افغانستان، ننگ دیگری بر پیشانی امپریالیسم و ارتجاع!

 

 **(03.27) برگردان از: حمید محوی

 روز 23 مارچ، شهر حمص « زیر آتش سنگین»

 

**(03.26) حزب کار ایران - توفان

 امریکا: رژیم ترور و ریاکاری

 

 **(03.26) برگردان از: حمید محوی 

 قتل 17 غیر نظامی افغان: انتقام با نقشۀ قبلی

 

**(03.25) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 استحالۀ ارزشهای فرهنگی - از "آزادگی" تا "انقیاد"

 

 **(03.25) برگردان از: حمید محوی

 تروریسم، سرویس اطلاعاتی و سیاست پولیس فرانسه

 

 **(03.25) برگردان از: حمید محوی

 تروریسم در فرانسه:

 

 **(03.25) نعمت الله مختارزاده 

 گیسوی سیاست

 

**(03.25) پورتال"افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" 

 قابل توجه افغانهای مقیم حوزۀ واشنگتن دی سی

 

**(03.24) مقاومت 71 بلاک- برگردان از: ح. محوی:

 تأملات و مسایلی چند در بارۀ محمد مراح، در جریان حوادث اخیر فرانسه

 

 **(03.24) سید هاشم سدید

 پیام بهار

 

 **(03.24) اتیمورشاه تیموری

 استقلال

 

 **(03.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درد سر پیری

 

**(03.23) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه قهرمان اروپا در فروش اسلحه به عربستان سعودی

 

 **(03.23) برگردان از: حمید محوی

 دلایل عمیق پشتیبانی روسیه از سوریه

 

**(03.22) د افغانستان د سولی بیارغونی او کلتور کمیته

 د کندهار د پنجوائی ولسوالی د شهیدانو په اړه

 

 **(03.22) برگردان از: حمید محوی

 سوریه: سازمان عفو بین الملل به روسیه التیماتوم داد

 

 **(03.22) برگردان از: حمید محوی 

 جوزف کانی، بهانه ای برای امریکا در تهاجم به افریقا

 

**(03.22) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 16 - اشک پریشانی

 

 **(03.22) تیمورشاه تیموری

 بهار و طبیعت

 

 **(03.22) عزت آهنگر"نیزک"

 دو بیتیهای نوروزی

 

 **(03.22) استاد محمد نسیم اسیر

 دل مهجور

 

 **(03.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دُر عدن

 

**(03.21) فرستنده: کبیر توخی

 بزرگترین و قدرمند ترین مرکز جاسوسی دنیا

 

 **(03.21) فرستنده: جهانگیر محبی

 تأثیر کوبا بر وضعیت بهداشتی و آموزشی

 

 **(03.21) برگردان از: حمید محوی

 چه کسی مسؤول جنایات به وقوع پیوسته در سوریه است؟

 

 **(03.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار وطن 

 

**(03.20) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 امریکا توطئۀ قتل عام را می پوشاند

 

**(03.20) برگردان از: حمید محوی

[حمایت گستردۀ مردم سوریه از دولت بشار الاسد] 

 

 **(03.20) عزت آهنگر نیزک

 شکوه سبز

 

 **(03.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار ما

 

**(03.19) برگردان از: حمید محوی

 گزارش فوری- سوریه: تجمع سربازان خارجی در مرز های ترکیه و اردن

 

 **(03.19) تیمورشاه تیموری 

 دلم خواهد - 2

 

**(03.18) کبیر توخی

 به خاطر قتل 16 تن و آتش زدن 11 تن دگر توسط سربازان امریکائی-2

 

 **(03.18) برگردان از: حمید محوی

 [قتل سربازان فرانسوی در داخل خاک آن کشور]

 

 **(03.18) تیمورشاه تیموری 

 دلم خواهد - 1

 

**(03.17) تیمور شاه تیموری

 حامد کرزی و صلح با طالبان

 

 **(03.17) برگردان از: حمید بهشتی

 دادن شکافندۀ پناهگاه زیر زمینی به اسرائیل

 

 **(03.17) برگردان از : حمید محوی

 طرحی برای قرن جدید امریکائی

 

 **(03.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

 **(03.17) نعمت الله مختارزاده

 جنگ مذهب

 

**(03.16) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 16

 

 **(03.16) کبیر توخی

 به خاطر قتل 16 تن و کشتن و آتش زدن 11 تن دگر توسط سربازان امریکائی

 

**(03.16) هوادری از بامیان

 « دولت ده غم آدم غریب نیه »

 

 **(03.16) برگردان از: حمید محوی

 اوباما و پنتاگون طرح جنگ علیه سوریه را آماده می کنند.

 

 **(03.16) استاد محمد نسیم اسیر

 صدای غم !!!

 

 **(03.16) تیمورشاه تیموری

 این سلحشوران چه می خواهند ازجان وطن؟

 

 **(03.16) نعمت الله مختارزاده

 تگ و تگمار

 

**(03.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سفر دور قمر

 

**(03.15) برگردان از: ا. م. شیری

 سازمان های غیر دولتی: مسیونر های امپریالیزم

 

 **(03.15) استاد محمد نسیم اسیر

 بد گهر

 

 **(03.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

 

**(03.14) موسوی

 چوبه های دار  را باید برافراشت! 

 

 **(03.14) نشریه پیشرو شماره- 42

 والستریت را ویران باید کرد!

 

 **(03.14) هوادار پورتال

 زهره داوود و یک بام و دو هوا

 

 **(03.14) تیمور شاه تیموری

 جواب نامۀ دوست

 

 **(03.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 با همت و درایت

 

**(03.13) برگردان از: حمید محوی 

 چرا ایالات متحده نمی تواند دموکراسی داشته باشد؟

 

**(03.12) نشریه پیشرو شماره: 42

 آزادی بیان شمشیر دو لبه

 

 **(03.12) حزب کار ایران - توفان

 صهیونیسم و حقوق زن

 

 **(03.12) محمد زرگرپور

 زاویه

 

 **(03.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رشتۀ جان

 

**(03.11) نشریه پیشرو شماره: 42

 فدرالیست ها، تجزیۀ افغانستان را مگر به خواب ببینند.

 

**(03.11) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 15

 

 **(03.11) برگردان از: محوی

 خبر دستگیری افسران فرانسوی در سوریه به شکل رسمی تأئید شد

 

 **(03.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 خار غم

 

**(03.10) ع. مؤمن زاده- کابل

 دولت در دین مداخله ندارد

 

 **(03.10) برگردان از: حمید محوی

 سقوط دولت بشار الاسد حمله علیه ایران را سهل می سازد

 

 **(03.10) برگردان از: حمید محوی

 توطئه علیه جایگاه سوریه صورت گرفته بود

 

 **(03.10) فرستنده: هوادار پورتال

 بر روی ما نگاه خدا خنده می زند

 

 **(03.10) تیمور شاه تیموری 

 قلب بی قرار

 

 **(03.10) سید موسی عثمان هستی

 قهرمان لاف و گزاف

 

**(03.09) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 اردوی دولت پوشالی در اضطراب

 

 **(03.09) آزاد ل.

 علمای دینی !!؟؟

 

 **(03.09) برگردان از: ا. م. شیری

 روسیه در خصوص اوضاع منطقۀ خاور میانه اعلام نگرانی کرد

 

 **(03.09) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه سانسور نظامی برقرار کرده است

 

 **(03.09) نعمت الله مختارزاده

 تحفۀ وحشت 

 

**(03.07) پیشرو خپرونه 42 گنه

 افغانستان دبردگانو هیواد

 

  **(03.07) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 14

 

**(03.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدمت مردم

 

 **(03.07) نعمت الله مختارزاده 

 آزادی

 

**(03.06) نشریه پیشرو شماره: 42

 زنده یاد داد نورانی، " هرگز تسلیم زورگویان داخلی و خارجی نشد"

 

 **(03.06) عثمان روستار تره کی

 د دیورند کرښی د سیمی په ستراتژیک معادلاتو کی

 

 **(03.06) ناتور رحمانی

 « کابل بی زر باشد و بی برف نی ..»

 

 **(03.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 غریق عصیان

 

**(03.05) نشریه پیشرو -42

 با کتمان جنایات، تاریخ را مسخ کرده نمی توانید.

 

 **(03.05) برگردان از: حمید محوی

 شوشیان لیبیا سیاه پوستان را در قفس حبس کرده اند

 

 **(03.05) انجنیر محمد هاشم رائق 

 مخنصری به ارتباط اعلامیه حرکت همبستگی جوانان افغانستان

 

**(03.04) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 13

 

 **(03.04) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه برای باز پس گیری 18 مأمور نظامی خود با سوریه مذاکره می کند.

 

 **(03.04) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 15

 

 **(03.04) تیمورشاه تیموری

 کاشکی

 

 **(03.03) حمید محوی

 شورش افغانستان علیه اشغالگران امریکائی

 

 **(03.03) ناتور رحمانی

 سرباز آزادی

 

 **(03.03) همایون ساحل 

 زمزمۀ آزادی

 

**(03.01) موسوی

 تنبیه کرزی و یا تدارک حمله برایران

 

 **(03.01) نعمت الله مختارزاده

 گل وحدت

 

 **(03.01) استاد محمد نسیم اسیر 

 جولان شاعر

 

**(02.29) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 26

 

 **(02.29) برگردان از: ا. م. شیری 

 گلۀ " دوستان " سوریه

 

**(02.28) احمد برومند

 پارازیتها به محل تغذیۀ بزرگی حمله کردند - توله سگان "مائوئیست" بر قله های شامخ مبارزه پارس می زنند.

 

 **(02.28) کبیر توخی 

 سازمان CIA بخش - 12

 

**(02.28) فرستنده : بابک آزاد

 کوبیدن بر طبل "بحران" برای مقابله با "بحران"!

 

 **(02.28) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 14

 

 **(02.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قسم بر نام مولانا

 

**(02.27) موسوی

 دروغ شاخدار و یا اعلام افلاس منطق 

 

 **(02.27) ناتور رحمانی

 کاسه ای داغتر از آش؟!

 

 **(02.27) عبدالواحد تلاش

 زحمتکشان بامیان، با اتحاد شان پاسخ زور مندان را خواهند داد.

 

 **(02.27) سازمان فدائیان اقلیت

 بهار عرب با پیروز انتخاباتی اسلامگرایان یخ زد

 

 **(02.27) استاد محمد نسیم اسیر

 شور و شیرین

 

 **(02.27) تیمورشاه تیموری

 فتنۀ مردمان

 

**(02.26) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما-ادامه دهندگان)

 حوت خونین گرامی باد!

 

 **(02.26) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 11

 

 **(02.26) نویسند: ناتور رحمانی - فرستنده: رحیمه توخی 

 درغیاب مردم !؟

 

**(02.26) برگردان از: ا. م. شیری

 چه کسی باند موسوم به «ارتش آزادیبخش سوریه» را مسلح می کند؟

 

 **(02.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

 

**(02.25) کبیر توخی

 سازمان CIA- بخش - 10

 

 **(02.25) برگردان از : حمید محوی

 جنگ سری فرانسه علیه مردم سوریه

 

 **(02.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دُر عدن

 

 **(02.24) موسوی 

 اسلام نمائی های "کرزی- اوباما" ، تقلید میمونوار از"نجیب گربچوف"

 

 **(02.24) کبیر توخی

 واکنش یکی دو تن از قلاده به گردانان در طویلۀ دزدان دریائی

 

**(02.24) فرستنده: بابک آزاد

 متن سخنرانی رفیق توخی در پالتاک

 

 **(02.24) عزت آهنگر نیزک

 خزان تکرار در تکرار

 

 **(02.24) تیمور شاه تیموری

 قمار زندگانی

 

 **(02.24) استاد محمد نسیم اسیر 

 زهد خشک

 

**(02.23) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصادره و توقیف اسناد و مدارک مردمی، گوشه ای از امتداد جنایات و خیانت های خاد است.

 

 **(02.23) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 9

 

**(02.23) برگردان از: ا. م. شیری  

 قطعنامۀ ضد سوریه، گوسفندان دریک ردیف راه می روند

 

**(02.23) هیوادوال کابلی

 به مناسبت چهارمین سالگرد در گذشت استاد نور محمد "تابش"

 

 **(02.23) برگردان از: حمید محوی

 سوریه: 120 نظامی ارتش فرانسه توقیف شدند

 

 **(02.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(02.22) سازمان انقلابی افغانستان

 اعلامیه: سوم حوت، روز رستاخیز توده ها علیه اشغالگران گرامی باد!

 

 **(02.22) هوادار پورتال-کابل افغانستان

 طالبان و سید مخدوم رهین

 

 **(02.22) برگردان از: حمید محوی 

 شبکه های جاسوسی امپریالیزم جهانی و "بهار عرب "

 

**(02.21) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-25

 

 **(02.20) برگردان از: ا. م. شیری

 حقه بازان در سازمان ملل متحد، یا قطعنامۀ خونخوار

 

 **(02.20) برگردان از: حمید محوی

 سوریه: جنگ "بشردوستانۀ" آینده توسط ناتو

 

**(02.19) تیمور شاه تیموری

 دو نمونه از حساسیت و عکس العمل ملی ما در مقابل اجانب

 

**(02.19) جوهر شاه امینی

 امریکا، جنگ سالاران و طالبان؛ افغانستان جنایتکدۀ جهان

 

 **(02.19) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 13

 

 **(02.19) استاد محمد نسیم اسیر

 یادی از سیاهروز هفت ثور

 

 **(02.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 آیا کرزی در کرسی خود ناموفق است؟

 

**(02.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 بی ننگ زیر سایۀ آن درخت مینشیند !!!

 

 **(02.18) بازتایپ و ارسال از: کبیر توخی 

 دربارۀ دموکراسی نوین - 4

 

 **(02.18) محمد زرگرپور

 جزیره

 

 **(02.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دانشور خوشباور

 

**(02.17) حمید محوی

 پایان بازی در خاور میانه

 

 **(02.17) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 12

 

 **(02.17) استاد محمد نسیم اسیر

 دل مهجور

 

 **(02.16) کبیر توخی 

 سازمان CIA بخش- 8

 

**(02.16) ژباړه: ولی

 تا سو د تول ملت لپاره بیلگه یاست

 

 **(02.16) حمید محوی

 ترجمۀ زیر نویس فلم «پرل هاربر دوم در تنگۀ هرمز»

 

 **(02.16) برگردان از: سولماز بهرنگ

 مجرم اصلی؛ والستریت!

 

**(02.15) سازمان انقلابی افغانستان

 اعلامیه: فقط با اتکاء به بازوی توده ها می توان پوزۀ اشغالگران غربی را به خاک مالید! 

 

 **(02.15) فرستنده: جهانگیر محبی

 پادگان نظامی بزرگی به نام کشور اسرائیل

 

**(02.15) سید موسی عثمان هستی

 حفظ تمامیت ارضی افغانستان حیثیت ناموس را دارد و یا نه ؟- 9

 

 **(02.15) محمد زرگرپور

 تا هر کجا

 

**(02.14) دپلوم انجنیرخلیل الله معروفی

 رجز خوانیها و دندانخائیها در خلیج فارس

 

 **(02.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(02.13) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 24

 

 **(02.13) بازتایپ و ارسال از: کبیر توخی

 در بارۀ دموکراسی نوین - 3

 

 **(02.13) برگردان از : ا. م. شیری

 آیا سوریه، در آستانۀ  جنگ است؟ 

 

 **(02.13) محمد زرگرپور

 تذکره

 

**(02.12) موسوی

 استعفای معمار مذاکرات قطر

 

 **(02.12) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 7

 

 **(02.12) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 11

 

**(02.12) سوما کاویانی

 فتنۀ غارتگران

 

 **(02.12) محمد زرگرپور

 سیهروزی

 

 **(02.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدا دریای رحمت را کشاید

 

 **(02.12) استاد محمد نسیم اسیر

 سودای غربت

 

 **(02.11) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 توازن نظامی ایران و اسرائیل

 

 **(02.11) سید موسی عثمان هستی

 حفظ تمامیت ارضی افغانستان حیثیت ناموس را دارد و یا نه؟ - 8

 

 **(02.11) ا. م. شیری

 قطر نیز به جمع کشورهای صادر کنندۀ "دموکراسی" و مدافع "حقوق بسر" پیوست

 

 **(02.11) گزینش و ارسال از: رحیمه توخی

 امروز زندگی را آغاز کن!

 

 **(02.11) عزت آهنگر نیزک

 زردی وقار

 

 **(02.11) محمد زرگرپور

 بذر آفتاب

 

 **(02.11) استاد محمد نسیم اسیر

 راه پر خطر

 

**(02.10) برگردان از: حمید بهشتی

 در سوریه باید خشونت متوقف و از جنگ جلو گیری شود!

 

 **(02.10) ژباړه: سرمد

 د ویتنام حماسه د امریکی رسوائی! 

 

 **(02.10) رحیمه توخی

 پیام آتشین -10- وطن

 

**(02.10) نعمت الله مختارزاده

 خنجر بیداد

 

**(02.09) موسوی 

 کرزی ذلیل تر از ببرک و یا دهن کجی امریکا به وی

 

**(02.09) اسماعیل هوشیار

 بهار و خزان متعارف!

 

 **(02.09) سید موسی عثمان هستی

 حفظ تمامست ارضی افغانستان حیثیت ناموس را دارد و یا نه؟-7

 

 **(02.09) ترجمه از فرانسوی توسط: حمید محوی

 اوبا و سارکوزی متهم به جنایت علیه بشریت

 

 **(02.09) محمد زرگرپور

 شنیده ها

 

 **(02.09) تیمور شاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(02.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خواب پریشان

 

**(02.07) بازتایپ و فرستنده: کبیر توخی

 در بارۀ دموکراسی نوین - 2

 

 **(02.07) سید موسی عثمان هستی

 حفظ تمامیت ارضی افغانستان حثیت ناموس را دارد و یا نه؟ - 6

 

 **(02.07) محمد زرگر پور

 تاک آرزو

 

 **(02.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 معنی انسانیت

 

 **(02.06) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توظئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها- 23

 

 **(02.06) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 6

 

 **(02.06) بازتایپ و تکثیر از: کتابخانۀ زابل

 امپریالیزم امریکا ببر کاغذی است

 

 **(02.06) برگردان و تفسیر از: ا. م. شیری

 اسرائیل قصد دارد بهار آینده به ایران حمله کند

 

 **(02.06) استاد محمد نسیم اسیر

 مار آستین

 

 **(02.06) روانشاد عبداللطیف صدیقی للندری

 هموطن در پنجۀ دام بلا افتیده است

 

 **(02.05) باز تایپ از : کبیر توخی

 در بارۀ دموکراسی نوین - 1

 

 **(02.05) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 8-9- بقای نسل

 

 **(02.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بلبل بی آشیان

 

 **(02.05) محمد زرگرپور

 خیانت

 

**(02.04) نعمت الله مختارزاده

 لازم دوران

 

 **(02.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

 **(02.03) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش -5

 

 **(02.03) ژباړه: ولی

 د امریکا امپریالیزم کاغذی پړانګ دی

 

 **(02.03) سید موسی عثمان هستی

 حفظ تمامیت ارضی افغانستان حیثیت ناموس را دارد و یا نه؟ - 5

 

 **(02.03) ژباړه: سرمد 

 د ویتنام حماسه د امریکی رسوادی - 2

 

 **(02.03) استاد محمد نسیم اسیر

 پاسبان دزد

 

 **(02.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

**(02.02) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 22

 

 **(02.02) فعالان حرب کار ایران- توفان

 علیه تحریم اقتصادی، علیه تجاوز نظامی و علیه عملیات تروریستی در ایران

 

 **(02.02) برگردان از: ا. م. شیری

 آیا جنگ به خاطر نفت ایران به تعویق می افتد؟

 

 **(02.02) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 7 - آتش بر تابوت باروت

 

 **(02.02) استاد محمد نسیم اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(02.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(02.02) محمد زرگرپور 

 به خدا از دروغ خسته شدیم

 

**(02.01) حمید عطا 

 دموکراسی و دین بازی احمدی نژاد

 

**(02.01) سید موسی عثمان هستی 

 حفظ تمامیت ارضی افغانستان حیثیت ناموس را دارد و یا نه؟-4

 

 **(02.01) کمباور کابلی

 خمینی، زندانی توهم و تشنه به خون!

 

 **(02.01) عزت آهنگر نیزک

 لرزۀ پیهم

 

**(01.31) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-21

 

 **(01.31) ژباړه : ولی

 د چین د کمونیست گوند د چین د  تول ولس د رهبری هسته ده

 

 **(01.31) سید موسی عثمان هستی

 حفظ تمامیت ارضی افغانستان حیثیت ناموس را دارد و یا نه؟

 

 **(01.31) استاد محمد نسیم اسیر 

 جفنگ دگران

 

**(01.30) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 شکار و شکارچی

 

 **(01.30) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش - 4

 

 **(01.30) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 5 و 6 - با نبرد خلق

 

 **(01.29) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 3- و 4- کی برد سالم

 

 **(01.29) امین بسمل 

 خپه نه شی بسمله

 

**(01.28) موسوی

BND عصای CIA ویا چیزی بیشتر از آن ؟

 

**(01.28) کبیر توخی

 پایگاه های نظامی امریکا در جهان- متن کامل

 

**(01.28) استاد محمد نسیم اسیر 

 اینجا کابل محبوب ماست ؟؟؟

 

**(01.27) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "شعله های روشنگری را در اذهان مردم باید شعله ور تر ساخت "

 

 **(01.27) متن سخنرانی زنده یاد "رهبر" در بلژیک

 اروپا چگونه می تواند مردم افغانستان را یاری رساند؟

 

 **(01.27) استاد محمد نسیم اسیر 

 ویرانۀ افغانستان

 

**(01.26) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-20

 

**(01.26) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش- 3

 

 **(01.26) برگردان از: ا. م. شیری

 دروغهای جنگ

 

**(01.26) سید موسی عثمان هستی

 حفظ تمامیت ارضی افغانستان حیثیت ناموس را دارد و یا نه؟؟ -2

 

**(01.25) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش- 2

 

 **(01.25) نعمت الله مختارزاده

 مفسد فی الارض

 

**(01.24) سید موسی عثمان هستی

 حفظ تمامیت ارضی افغانستان حیثیت ناموس را دارد و یا نه؟؟ - 1

 

 **(01.24) نعمت الله مختارزاده 

 سلام

 

**(01.23) موسوی

 از فرانسوی ها جان است، از دیگران بانجان

 

 **(01.23) نعمت الله مختارزاده 

 یاد کابل جان

 

**(01.22) رحیمه توخی

 پیام آتشین - 1

 

 **(01.22) کبیر توخی

 سازمان CIA بخش- 1

 

 **(01.22) ژباړه: ولی

 تل د ژوندانه ساده دول او سختی مبارزی ته ادامه ورکړۍ

 

 **(01.22) سید موسی عثمان هستی

 ملت گوسپندی

 

**(01.21) موسوی

 نخستین درسها از دیوان" ارزشهای امریکائی" - شاشیدن بر اجساد و تجاوز بر اطفال

 

  **(01.21) کبیر توخی

 پایگاه های نظامی امپریالیزم امریکا در جهان - 3

 

**(01.21) ژباړه: ولی

 تلپاتی ویاړ د ولس براتلانو!

 

 **(01.21) تیمور شاه تیموری

 پیر مرد

 

**(01.20) کبیر توخی 

 پایگاه های نظامی امپریالیزم امریکا در جهان - 2

 

**(01.19) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها-19

 

 **(01.19) کبیر توخی

 پایگاه های نظامی امپریالیزم امریکا در جهان - 1

 

 **(01.19) محمد هارون خپل شعشعی

 مصاخبۀ خانم"معروفی" با آقای"خپل شعشعی" به مناسبت تحرکات اخیر امپریالیستی در افغانستان

 

 **(01.19) ا. م. شیری

 "ارزشهای" امریکائی

 

 **(01.19) فرستنده: جهانگیر محبی

 سرباز مرنجانم

 

 **(01.19) استاد محمد نسیم اسیر 

 نا امیدی

 

**(01.18) فرستنده: جهانگیر محبی

 دستآورد های انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو

 

 **(01.18) برگردان از: حمید بهشتی

 گزارش داستانهای موفقیت آمیز افریقا در خدمت کیست؟

 

 **(01.18) نعمت الله مختارزاده 

 ساغر احمر

 

**(01.17) کبیر توخی 

 سخنی با دوست گرانقدر و مبارزم داکتر صاحب میر عبدالرحیم عزیز

 

**(01.17) عارف عزیز "گذرگاه"

 اهداف استعمار در ممالک زیر سلطه

 

 **(01.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آرزوی پاک مصالحه و دفع استعمار

 

**(01.16) سازمان انقلابی افغانستان

 اشغالگران امریکائی؛ جانوران وحشی اند؛ علیه آنان به پا خیزید!

 

 **(01.16) نعمت الله مختارزاده

 اجیر مفته

 

 **(01.16) استاد محمد نسیم اسیر

 راه خیر یا انتحار به آرزوی بهشت؟

 

**(01.15) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ادرار پاشی امریکا و لبخند طالبان

 

**(01.15) بامشاد میکائیلیان

 ارقام و تاریخچۀ مختصری در بارۀ سلب مالکیت زمین، اشغالگری

 

**(01.15) عزت آهنگر "نیزک"

 قلم آگنده به خون

 

**(01.14) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 امریکا، طالبان و ائتلاف شمال

 

**(01.14) برگردان از: بامشاد میکائیلیان

 رأی سازمان ملل متحد ... اشغال فلسطین..

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 چرا افغانی و افغانستانی؟؟؟

 

**(01.13) سازمان انقلابی افغانستان

 امریکایی اشغالگران؛ وحشی ځناوران دی، د هغوی په ضد راپاڅیږی!

 

**(01.13) فرستنده: جهانگیر محبی

 خطابه ای برای جنگ و صلح کودکان فردا

 

**(01.12) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها 18

 

**(01.12) استاد محمد نسیم "اسیر"

 کلام پخته

 

**(01.12) نعمت الله مختار زاده

 لازم دوران

 

**(01.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دین من

 

**(01.11) ژباړه: سرمد

 د ویتنام حماسه د امربکی رسوایی

 

**(01.11) انجنیر فضل احمد افغان ـ کانادا

 دفتر سیاسی طالبان در قطر بازی بسیار خطرناک غرب

 

**(01.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

**(01.10) ا.م. شیری

 در تنگۀ هرمز کشتارگاه تازه ای در شرف تکوین است

 

**(01.10) امین بسمل

 د بایرن میشتو افغانانو احتجاج لیک

 

**(01.10) استاد محمد نسیم "اسیر"

 سودای وطن

 

**(01.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کار ملک ما نشد

 

**(01.09) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها  17

 

**(01.09) محمد هاشم "نورزاده"

 جنایتکاران حرفه ئی و بنیادگرا سر از یخن کمیتۀ 300 می کشند

 

**(01.09) استاد محمد نسیم "اسیر"

 کام نهنگ

 

**(01.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آریانای کبیر

 

**(01.08) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست امریکا، تسلیمی طالبان و شرمندگی متداوم لوده های سیاسی

 

**(01.08) کتابخانۀ زابل

 ترویج بیشتر و تبلیغ بیشتر

 

**(01.08) حزب کار ایران ـ توفان

 طبقۀ نوخاسته سرمایه داری در شوروی

 

**(01.07) موسوی

 تذکری چند خدمت «هوادار "ساما ـ ادامه دهندگان"»

 

**(01.07) باز تایپ و تکثیر: کتابخانۀ زابل

 ترویج بیشتر و تبلیغ بیشتر

 

**(01.07) حزب کارایران ـ توفان

 نتایج شوم اشغال عراق و خطر تجزیۀ آن

 

**(01.07) محمد هارون خپل شعشعی

 افغان ناتار

 

**(01.07) استاد محمد نسیم "اسیر"

 جفنگ دگران

 

**(01.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان منست

 

**(01.06) شباهنگ راد

 جهان در سال گذشته !

 

**(01.06) حزب کار ایران ـ توفان

 اختلافات رفقای شوروی با رویزیونیستهای یوگسلاوی

 

**(01.05) موسوی

 همذاتی و همسوئی امپریالیزم و ارتجاع

 

**(01.05) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 فرزندان زحمتکشان بدخشان، گرسنه اند؛ حق آنان را از چپاولگران بگیریم!

 

**(01.05) استاد محمد نسیم "اسیر"

 یادی از سیاهروز هفت ثور

 

**(01.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

**(01.04) فرستنده: طارق هوادار(ساما ـ ادامه دهندگان)

 روس اشغالگر، در سراشیب رسوائی و تباهی

 

**(01.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانستان

 

**(01.03) آزاد ل.

 صحبتی با خانمهای افغان

 

 **(01.03) برگردان از: حمید بهشتی

 زندگی کارکنان از سود جوئی شرکت ها مهمتر است

 

 **(01.03) فرستنده: رحیمه هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 مرگ خورشید

 

 **(01.03) نعمت الله مختارزاده

 مفسد فی الارض 

 

**(01.02) امین بسمل

 یاره! لکه چی طالبان بیارا روان دی

 

 **(01.02) ا. م. شیری

 تشدید هیستری ضد کمونیستی

 

 **(01.02) استاد محمد نسیم اسیر

 از خیبر تا آمو

 

 **(01.02) نعمت الله مختارزاده

 اشک حسرت

 

**(01.01) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2011

 

**(01.01) احمد برومند - کابل - افغانستان 

خیانت ملی آشکار حسین خاین و باند رهبری تسلیم طلب حرفه ئی وی در "حزب کمونیست - مائوئیست"همچنان ادامه دارد- 4

 

**(01.01) ژباړه : ولی

 دیر ترویج او دیر تبلیغ

 

 **(01.01) امید وحدت

 دلیل ناباوری مردم به ائتلاف سازیها از کجا ناشی می شود؟

 

 **(01.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق وطن