AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d'Afghanistan Libre **

آرشیف سیاسی 2014  مرام نشراتی پورتال

2014 Political Archive

 

 

 

 **(12.31) ملک الشعراء استاد اسیر 

 خوان یغما!!!

 

**(12.31) عبدالله امینی - کابل

 فعالیت میلیشیائی در شمال افغانستان

 

 **(12.31) فریبرز سنجری

 داعش چه طبقه ای را نمایندگی می کند؟

 

 **(12.31) برگردان از: حمید محوی 

 طرح صلح باورنکردنی ایالات متحده برای سوریه

 

 **(12.31) برگردان از: ا. م. شیری

 اوباما و تغییر سیاستهای ضد کوبا

 

 **(12.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق و طن

 

**(12.30) عبدالله امینی - کابل

 زدوبند های امریکا و طالبان

 

 **(12.30) میرویس ودان محمودی

 خاین خائف است!

 

 **(12.30) نوالله وثوق

 افسانه

 

**(12.29) موسوی 

 چرا 28 دسمبر؟؟؟

 

**(12.27) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 روزی تیره تر از شب تار

 

 **(12.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357 ....

 

 **(12.27) ملک الشعراء استاد اسیر 

 هشتم ثور منحوس تر از هفتم ثور!!!

 

**(12.26) تیمورشاه تیموری

 پیر مرد 

 

 **(12.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خار غم

 

**(12.25) عبدالله امینی - کابل

 خلق نا امنی از داخل حکومت

 

 **(12.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فرقت مام وطن

 

**(12.24) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دفن اموات سیاسی از قماش سپنتا وظیفۀ ما نیست

 

 **(12.24) سیامک بهاری

 در دفاع از شهروندان افغان

 

 **(12.24) میرویس ودان محمودی

 افشای انقیاد طلبان، خاینان ملی، محلیگرا ها، قومپرستان و ...

 

 **(12.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 زمستان آمد

 

**(12.23) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست دیپلماسی واشنگتن در رویاروئی با کوبا

 

 **(12.23) کبیر توخی

 دست های نامرئی «واواک» و «المخابرات العامه» در افغانستان

 

 **(12.23) صبا راهی

 امپریالیسم امریکا و سازمان مخوف شکنجه و آدم کشی سی. آی. ای.!

 

 **(12.23) برگردان از: ا. م. شیری

 جنوب افریقا. تغییر حاکمیتها 

 

**(12.22) ولی احمد نوری  

 سخنی چند در مورد مقالۀ«دولت-ملت» جناب رنگین دادفر سپنتا

 

**(12.21) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 مذاکرات سری واشنگتن با هاوانا و تهران

 

**(12.20) موسوی

 «سیا» شکنجه گر و جلاد امپریالیزم

 

 **(12.20) حزب کار ایران (توفان)

 اعتراف به شکنجه گری، نعل وارونۀ امپریالیسم

 

**(12.18) عبدالله امینی- کابل

 حکومت وحشت ملی

 

 **(12.18) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 9

 

 **(12.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(12.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 نامردی!!!

 

**(12.15) عبدالله امینی - کابل

 سفر محقق به تهران و گسترش فعالیت های جاسوسی ایران در افغانستان 

 

 **(12.15) فرستنده: مناف فلکی فر

 سازمان اقلیت، داعش و راه حل« جدائی دین از دولت» - 1

 

 **(12.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار ما

 

**(12.13) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  وضعیت زندگی زحمتکشان افغانستان بدتر شده می رود

 

 **(12.13) برگردان و پاورقی از: ا. م. شیری

 مزدوران در دولت

 

**(12.12) عبدالله امینی - کابل

 تسلیمی لطیف الله محسود به پاکستان و تحقیر افغانستان

 

 **(12.12) حزب کار ایران (توفان)

 پیروزی کوبانه پیروزی عین العرب و پیروزی سوریۀ دموکراتیک و متحد است 

 

 **(12.12) صدیقه وسمقی

 اوباما، جایزۀ صلحت را به دریا بینداز! ویدیو

 

**(12.11) صدیقه وسمقی 

 اوباما، جایزۀ صلحت را به دریا بینداز!

 

**(12.10) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی

 روسیه به ازای نفت، تنها به صدور کالا به ایران بسنده نمی کند

 

 **(12.10) حمید بهشتی 

 مالیات برسود حاصله از فروش جنگ افزار ...

 

**(12.09) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند-8

 

**(12.08) برگردان از: حمید محوی 

 چگونه پوتین ستراتیژی ناتو را واژگون کرد.

 

**(12.06) محسن نوربخش

 بازنویسی بیانیۀ مأموریتی وزارت دفاع امریکا - پنتاگون و...

 

 **(12.06) عبدالله امینی - کابل

 سر سپردگی در لندن

 

 **(12.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 نسل کشی هزاره ها!!!

 

 **(12.06) نورالله وثوق

 من مغربم

 

 **(12.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

  سیل اشک

 

**(12.05) صبا راهی

 خامنه ای: جهانخوار عزیزم، بگو تا خون بریزم

 

 **(12.05) عبدالله امینی - کابل 

 متجاوزان به دنبال منافع خویش اند- کودن ها حالا فهمیده اند

 

**(12.03) نذیر دلسوز

 واقعیت نگری ماتریالیستی

 

 **(12.03) نذیر دلسوز 

 به پرواز آید پرنده

 

**(12.02) برگردان از: حمید بهشتی و یادداشت پورتال

 ... نقد کتابی در بارۀ تاریخچۀ جهاد اسلامی فلسطین

 

 **(12.02) سید موسی عثمان هستی و یادداشت پورتال

 قهرمان سازی خیالی استعمار، غیر لکۀ تاریخی چیزی بیش نیست. 

 

 **(12.02) آتش از بامیان

 بامیان در فقر می سوزد، «جامعۀ مدنی» دموکراسی می خواهد

 

 **(12.02) برگردان از: حمید محوی

 امپریالیسم جمعی

 

 **(12.02) برگردان از: ا. م. شیری

 واشتگتن مجبور است به شکست خود در افغانستان اعتراف کند.

 

**(12.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 شعار و شعور طالبان!!!

 

 **(12.01) برگردان از: حمید محوی 

 آیا اوباما هنوز سیاست نظامی دیگری را در سر می پروراند؟

 

**(11.30) محمد قراگوزلو

 دموکراسی کارگری، دموکراسی بورژوائی - 3

 

 **(11.30) فرستنده: عثمان حیدری  

 نکاتی کوتاه در مورد نسبت روشنفکران و مبارزۀ طبقاتی

 

**(11.29) عبدالله امینی - کابل

 «حکومت وحدت ملی» و افزایش انسان کشی

 

 **(11.29) فرستنده: فرید پرواز

 باز گشت دوبارۀ فاشیسم

 

 **(11.29) برگردان از: ا. م. شیری

 «دولت اسلامی»، شمشیر دو لبۀ امریکا

 

**(11.28) موسوی

 مخالف سیاسی و یا دشمن

 

 **(11.28) میرویس ودان محمودی

 سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی

 

 **(11.28) نذیر دلسوز 

 نگاه های دخترک

 

**(11.27) عبدالله امینی - کابل

 غنی و عبدالله: دو اعجولۀ خیانت و قباحت

 

 **(11.27) برگردان از: ا. م. شیری 

 رئیس جمهور امریکا به مثابۀ خطری برای صلح

 

**(11.26) فرستنده: فرید پرواز

 محیط زیست و تضاد کار-سرمایه

 

 **(11.26) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند- 7

 

 **(11.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 کله منارها

 

 **(11.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 باغ رضوان

 

**(11.25) برگردان از: حمید بهشتی

 مکزیکو، شاید اینبار!

 

 **(11.25) برگردان از: صبا راهی 

 تنها آرزوی من (یک دختر فلسطنی)

 

**(11.24) عبدالله امینی - کابل

 اوباما و تداوم اشغال افغانستان

 

 **(11.24) برگردان و توضیح از: ا. م. شیری 

 در بارۀ آزمایشگاهای بیولوژیکی پنتاگون در اوکراین

 

**(11.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 لعنت به شیاطین!

 

 **(11.23) محمد قراگوزلو

 دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوائی - 2

 

 **(11.23) فرستنده: هوادار پورتال

 آیا می دانستید در بولیوی ...؟

 

 **(11.23) شباهنگ راد

 افق جنبش مسلحانۀ کردستان سوریه و کوبانی!

 

 **(11.22) فرستنده: فرید پرواز 

 آیا نئولیبرالیسم و نازیسم هم خانواده اند؟

 

 **(11.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 تار و پود جان سوخت

 

**(11.21) فرستنده: عثمان حیدری و افزودۀ پورتال 

 پاکستان منبع تروریسم است یا قربانی آن؟

 

**(11.21) محمد قراگوزلو

 ... که جلال ملکشاه، که صد گل سرخ!

 

 **(11.21) برگردان از: حمید محوی 

 آیا جان مک کین در تماس دایمی با امارات اسلامی در عراق و سوریه است؟

 

**(11.20) برگردان از: حمید محوی 

 استقرار نظامی ایالات متحده تا این اندازه در نزدیکی مرز ایران...

 

 **(11.20) برگردان از: ا. م. شیری

 در جبهه های جنگ علیه «داعش»

 

 **(11.20) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 6

 

 **(11.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اسارت ننگ افغان است

 

**(11.19) فرستنده: فرید پرواز 

 لنین - لوکزامبورگ و جنگ

 

**(11.18) عبدالله امینی - کابل

 خینۀ بعد از عید حامد کرزی

 

**(11.18) یوسف صداقت

 آقای رزمک سخنان تان را شنیدم

 

 **(11.18) برگردان از: حمید بهشتی

 توقف مذاکرات یا بستن قرارداد

 

 **(11.18) داکتر ظاهر تیموری

 شیخ شیاطین

 

 **(11.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلاح طبیعت

 

**(11.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 باز هم در مورد زندۀ جاوید «محمودی»

 

**(11.17) عبدالله امینی - کابل

 استقرار دایمی مأموران استخباراتی برتانیا در افغانستان

 

 **(11.17) برگردان و پینوشت: حمید محوی 

 آیا واشنگتن جهان عرب را به ریاض و تهران خواهد سپرد

 

**(11.15) شباهنگ راد 

 آرزوهای «بزرگ» کودکان

 

**(11.14) عزت آهنگر نیزک 

 کویر جنگ

 

**(11.13) بیژن نیابتی

 در خاور میانه چه می گذرد؟

 

 **(11.13) عبدالله  امینی- کابل

 پیشرفت همسایگان و عقب روی افغانستان

 

 **(11.13) عزت آهنگر نیزک

 محشر تبعیض

 

 **(11.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

 

**(11.12) عزیز نعیمی 

 حاکمیت دوگانۀ ادارۀ مستعمراتی و «حسن» استفادۀ اجانب از آن به نفع خودشان

 

**(11.11) برگردان از: حمید بهشتی

 حمایت از دموکراسی با هر وسیله

 

 **(11.11) عزت آهنگر نیزک

 لؤلؤ فشانی

 

 **(11.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 مشک سوده

 

**(11.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 1989 - سالی تاریخی در جغرافیای جهان

 

**(11.09) برگردان از: حمید محوی 

 اختلاف در اهداف اتحادیه

 

**(11.08) حزب کار ایران(توفان) 

 انقلاب کبیر اکتوبر شوروی ناقوس مرگ سرمایه داری بود

 

**(11.07) حزب کار ایران (توفان)

  پشتیبانی از مبارزات انقلابی کردهای کوبانی الزاماً مخالفت با داعش نیست

 

**(11.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 شکوه از که ؟؟؟

 

 **(11.06) برگردان از: حمید محوی

 رئیس دولت اسلامی، خلیفه ابراهیم، عضو جدید قدرتمند اوپک؟

 

 **(11.06) برگردان از: ا. م. شیری

 در بارۀ جنگ جهانی سوم و پرداخت غرامتهای آینده، ...

 

 **(11.06) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند- 5

 

 **(11.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(11.05) فریبرز سنجری

 نیروهائی که با مقاومت مسلحانه در کوبانی افشاء شدند!

 

 **(11.05) میرویس ودان محمودی

 قابل توجه « کلکانی» های دولتی، حکومتی، انجوئیست و بوت پاکان شورای نظار!

 

**(11.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 پاسخ به پرسش همکار گرانقدرما جناب خالق داد پغمانی!

 

 **(11.03) برگردان از: حمید محوی

گزینش ایالات متحده پس از انتخابات میان دوره ئی کدام خواهد بود؟

 

 **(11.03) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 4

 

 **(11.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گلشن روی زمین

 

**(11.02) میرویس ودان محمودی  

 مرکب اپورتونیسم و انجواکونومیسم، بی محابا عر می زند

 

**(11.01) سازمان زنان 8 مارچ (ایران - افغانستان)

دعوت به تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی در لندن

 

 **(11.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 فرخوان به تظاهرات در حمایت از مردم کوبانی

 

**(10.31) ا. م. شیری 

 اعزام پیشمرگه به کوبانی یا جنگ استعماری با دست دیگران

 

**(10.30) عبدالله امینی - کابل

 جنگ و دیپلماسی ایران و عربستان در افغانستان

 

 **(10.30) هواداران حزب کار ایران(توفان)

 به بهانۀ نود و هفتمین سالگرد انقلاب کبیر اکتوبر سوسیالیستی شوروی

 

**(10.29) فرستنده: پیکار جو و یادداشت پورتال

 در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ «افغانستان اکسپرس»

 

 **(10.29) عبدالله امینی - کابل

 جنون امضای پیمانهای امنیتی

 

 **(10.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گزند انتقام

 

**(10.28) تیمورشاه تیموری 

 کابل ما

 

**(10.27) برگردان از: حمید محوی 

 اوباما با یک تزار و 4000 سرباز به جنگ اپیدمی ابولا می رود

 

**(10.26) برگردان از: حمید محوی

 آیا از دیدگاه آنکارا، کشتار جمعی یک گزینش سیاسی تلقی می شود؟

 

 **(10.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 هجوم مگس

 

 **(10.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(10.25) داکتر ظاهر تیموری 

 تقدیم به خلق مبارز و آوارۀ کوبانی

 

**(10.24) فرستنده: یوسف صداقت

 به پورتال نامور و محبوب مردم«افغانستان آزاد-آزاد افغانستان»

 

**(10.24) محمد قراگوزلو

 ضرورت همبستگی منطقه ئی و بین المللی سوسیالیست ها با کانتون کوبانی

 

 **(10.24) برگردان از: حمید محوی 

 می گویند: بربریت....

 

**(10.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 از افغانستان هست، اما افغان نیست!!!

 

 **(10.23) ف.  فرزام 

 پرتو نادری، از شاعری تا مدیحه سرائی برای سلیمان لایق!

 

 **(10.23) فرستنده: علی صدارت

 در بارۀ داعش ترتجاعی و مقاومت کوبانی

 

 **(10.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شکست دل

 

**(10.22) میرویس ودان محمودی

 «اشرف غنی»، از «حزب افغان ملت» و «شورای نظار» شروع کن! 

 

 **(10.22) حمید محوی

 اطلاعیۀ گاهنامۀ هنر و مبارزه

 

 **(10.22) برگردان از: حمید محوی

 ایران و ایالات متحده به کدام تفاهم دست یافته اند؟

 

 **(10.22) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 3

 

 **(10.22) تیمورشاه تیموری

 خلق ما بیدار شد

 

 **(10.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

 **(10.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوته داران

 

**(10.21) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک 

 

 **(10.21) سازمان انقلابی افغانستان

 مقاومت و نبرد دورانساز کوبانی، پایه های امپریالیسم را به لرزه در آورد!

 

**(10.21) برگردان از: حمید محوی

 جغرافیای سیاسی جنگ علیه سوریه و داعش

 

 **(10.21) فرستنده: فرید پرواز

 بیانیۀ حزب کمونیست ترکیه پیرامون کوبانی، دولت اسلامی و امپریالیسم ...

 

 **(10.21) حمید محوی 

 الفبای جنگ

 

**(10.20) عثمان حیدری

 آنهائی که باد می کارند، طوفان درو می کنند

 

 **(10.20) ا. م. شیری 

 داعش، نیروی زمینی چند منظورۀ « عمو سام »

 

**(10.19) میرویس ودان محمودی

 « کوبانی » دژ شکست ناپذیر انقلاب!

 

 **(10.19) فرستنده: حزب کار ایران (توفان)

 پیرامون کتاب تحریف کنندگان تاریخ

 

 **(10.19) شباهنگ راد

 داعش، نقشۀ راه امپریالیستی!

 

  **(10.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 کله منار ها

 

 **(10.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(10.19) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

**(10.18) برگردان از: حمید محوی

 ابولا: شرکت های دارو یازی به بیماری هائی که تنها بی نوایان را از پا در می آورد....

 

 **(10.18) عزت آهنگر نیزک

 آرزوی قلم

 

 **(10.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بلبل بی آشیان

 

**(10.17) اشرف دهقانی

 مقاومت مسلحانه در کوبانی، ناقوس مرگ شب پرستان!

 

 **(10.17) برگردان از: حمید محوی

 هانگ کانگ زیر چتر

 

 **(10.17) داکتر ظاهر تیموری

 داعش

 

 **(10.17) مهران زنگنه

به آزادی

 

 **(10.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(10.17) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(10.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

**(10.16) ادرۀ پورتال -AA-AA 

 به ارتباط «بازهم سندی از توحش اسلامی»

 

 **(10.16) ر. پیکار جو

 به کوبانیان قهرمان

 

 **(10.16) عزت آهنگر نیزک

 تگرگ و تنور

 

**(10.15) تیمورشاه تیموری

 بیشرمی هم حد و اندازه ای دارد

 

 **(10.15) برگردان از: حمید محوی 

 فرانس 24 عکس جان مک کین و ابراهیم البغدادی را نفی می کند

 

**(10.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغانیت را از نعیمی بشنوید!!! 

 

 **(10.14) انجنیر محمد هاشم رائق

 خانۀ ویران

 

 **(10.14) برگردان از: حمید محوی

 آیا واشینگتن به پاکسازی قومی در شمال سوریه نائل خواهد آمد؟

 

 **(10.14) بهرام رحمانی

 در بارۀ انتشار مجموعه ای از ادبیات مقاومت کوبانی

 

 **(10.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(10.13) عزیز نعیمی 

 باز هم سندی از توحش اسلامی

 

 **(10.13) شباهنگ راد

 بیم ها و امید های جنگ کوبانی!

 

**(10.12) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغان یا افغانستانی؟؟؟

 

 **(10.12) فرستنده: فهیم آزاد

 کوبانی در آتش بیداد ارتجاع هار بورژوا-آمپریالیستی

 

 **(10.12) برگردان از: حمید محوی

 کانادا به یک دولت ضد جنگ نیازمند است!

 

 **(10.12) فرستنده: بابک آزاد

 نقش «داعش» در تحولات اخیر منطقه

 

 **(10.12) کبیر توخی

 سر بریده

 

**(10.11) برگردان از: حمید محوی

 قهرمانان دوران ما

 

 **(10.11) ا. م. شیری 

 زمانۀ غریبی است!

 

**(10.11) برگردان از: بهرام رحمانی

 تقدیم به قهرمانان زن و مرد کوبانی!

 

 **(10.11) فرستنده: ش. حمید 

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 2

 

**(10.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 افغان - افغانیت

 

 **(10.10) فرستنده: بابک آزاد

 فراخوان تظاهرات در دفاع از مقاومت مردمی کوبانی

 

**(10.10) فرستنده: مهسا 

 دعوت به اکسیون علیه اعدام

 

 **(10.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به فکر وطن

 

**(10.09) انجمن قلم ایران(درتبعید) 

 بیانیۀ انجمن قلم ایران(درتبعید) در محکومیت کشتن روزنامه نگاران و جنایت های داعش...

 

**(10.09) میرویس ودان محمودی

 رفقای انقلابی و مردم آزادۀ افغانستان!

 

 **(10.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

**(10.08) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

 هفتم اکتوبر، آغاز بیرحمانۀ کشتار زحمتکشان به وسیلۀ غارتگران خارجی را محکوم می کنیم!

 

**(10.08) ع. شفق

 «کمونیسم کارگری» در رکاب ماشین جنگی امریکا!

 

 **(10.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماتم اعظم

 

 **(10.07) بهرام رحمانی 

 مقاومت سنندج در کوبانی تکرار شد!

 

**(10.07) برگردان از: حمید محوی

 پیشبینی طوفان در ایران

 

 **(10.07) احمد مزارعی 

 قتل، کشتار و مهاجرت مجدد ارامنه توسط ترکیه ادامه دارد

 

**(10.06) برگردان از: هوادار پورتال

 امریکا پلان دارد تایک تریلیون دالر برای انکشاف زرادخانۀ اتومی اش سرمایه گذاری نماید

 

 **(10.06) فرستنده: مناف فلکی فر

 در دفاع از مقاومت مردمی در «کوبانی»!

 

 **(10.06) احمد مزارعی

 سکولاریسم ترکیه از اتاترک تا اردوخان

 

 **(10.06) برگردان از: حمید محوی

اسرائیل بیمناک از سامانۀ روسی اس- 350

 

 **(10.06) برگردان از: حمید محوی

 آزادی انترنیت و اصلاحات حقوق نویسنده:

 

 **(10.06) سیدموسی عثمان هستی

 قرارداد با امریکا ننگین تر از قرارداد دیورند است

 

 **(10.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

 **(10.06) تیمورشاه تیموری 

 وصف غربت

 

**(10.05) حمید محوی

 طرح خاور میانۀ بزرگ - 2

 

 **(10.05) بهرام رحمانی 

 ادامۀ سیاست های ریاکارانۀ دولت ترکیه ...

 

**(10.04) دگرمن احمد کندهاری

 « قرار داد امنیتی» خاینانۀ غنی- عبدالله 

 

 **(10.04) برگردان از: حمید محوی

 مبارزه علیه دولت اسلامی یا پردۀ دود استتار؟

 

 **(10.04) داکتر ظاهر تیموری

 ای هموطن

 

**(10.03) برگردان از: جاوید

کانال سیاه: خوکهای خط مقدم جبهه

 

 **(10.03) برگردان از: حمید محوی

 دروغ بزرگ در باب دولت اسلامی: «تروریست ها ما خود هستیم»

 

 **(10.03) میرویس ودان محمودی

 یاددهانی از قهار عاصی به وسیلۀ پرچمیها

 

  **(10.03) برگردان از: حمید محوی

ملل متحد: مداخلۀ سوریه پس از تصویب قطعنامۀ 2178 

 

**(10.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 «یعقوب عبدالرحمان» ثانی و امضای پیمان امنیتی

 

 **(10.02) فرستنده: پیکارجو

 اعلامیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان به مناسبت به قدرت رسیدن«دولت وحدت ملی»...

 

 **(10.02) برگردان از: حمید محوی

  درام از یاد رفته در حلب

 

 **(10.02) سیامک ستوده

 جنبش کوبانی، رهبری ناسیونالیستی و وظیفۀ ما

 

 **(10.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فروغ بیرق

 

**(10.01) میرویس ودان محمودی

 افغانستان رسماً به فروش می رسد!

 

 **(10.01) برگردان از: حمید محوی

 پشت یکپارچگی شورای امنیت 

 

**(09.30) ادارۀ پورتال«افغانستان آزاد-آزادافغانستان»

 تابو شکنی پورتال و انشقاق هواداران و همکاران قلمی

 

 **(09.30) عبدالله امینی- کابل

 به ادارۀ محترم پورتال «افغانستان آزاد-آزادافغانستان»

 

 **(09.30) برگردان از: حمید محوی

 عملیات تاماهاوک علیه خلیفۀ خراسان

 

 **(09.30) ا. م. شیری

 ده سؤال و یک نتیجه

 

 **(09.30) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند

 

 **(09.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای غربت

 

 **(09.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

**(09.29) نذیر دلسوز

 [داکتر نجیب و محبوبیت!!]

 

 **(09.29) برگردان از: حمید محوی 

 پشت بهانۀ ضد تروریست، جنگ گاز در شامات

 

**(09.28) بهرام رحمانی

 تواققات پنهانی دولت ترکیه و داعش و مقاومت کوبانی- 2

 

 **(09.28) برگردان از: جاوید

 پروپاگند با ارقام

 

 **(09.28) حمید محوی

 الفبای جنگ

 

 **(09.28) برگردان از: حمید بهشتی

 اوباما! جایزۀ صلحت را به دریا بینداز!

 

 **(09.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

 

**(09.27) عبدالله امینی - کابل

 تکرار بی حیائی حامد کرزی در دقایق آخر

 

 **(09.27) بهرام رحمانی

 توافقات پنهانی دولت ترکیه و داعش و مقاومت کوبانی - 1

 

 **(09.27) برگردان از:  حمید محوی

 آیا  روسیه عراق را از یک جنگ داخلی از نوع سوریه نجات داده است؟

 

 **(09.27) عزت آهنگر نیزک 

   آزادگی

 

**(09.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 دزد سرخود پر دارد و دروغگوی منطق ندارد

 

**(09.26) برگردان از: حمید محوی و افزودۀ پورتال 

 بازگشت طرح ایالات متحده برای ترسیم مجدد «خاورمیانۀ بزرگ»

 

 **(09.26) پیشرو نشریه، ۵۰ ګڼه

 د ژمنتیا نه هیریدونکې بیلګه

 

**(09.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

 

 **(09.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 زهد خشک

 

**(09.25) موسوی

 مرگ «البغدادی» و سکوت رسانه های امپریالیستی

 

 **(09.25) برگردان از: حمید محوی 

 « در پیگرد دولت اسلامی »

 

**(09.24) محمد قراگوزلو

 کوبانی شهری به وسعت هستی اجتماعی ما ....

 

 **(09.24) پایدار شهرستانی

 جاسوس بزرگ، برخی از جاسوسان کوچک را نوازش کرد!

 

 **(09.24) عبدالله امینی - کابل

 از توته توته شدن عبدالله خبری نیست

 

 **(09.24) برگردان از: حمید محوی

 بازی بزرگ استعمار نوین و دروغ شرام آور

 

 **(09.24) برگردان از: حمید محوی  

 پولند تانگ رادار گریز می سازد

 

**(09.23) برگردان از: جاوید

 طیارات بدون سرنشین، ابزاری در خدمت نظامی سازی سیاست خارجی المان

 

 **(09.23) برگردان از: حمید محوی

 J-31 چینی علیه F-35 امریکائی

 

 **(09.23) برگردان از: حمید محوی

 ویروس ابولا، پنتاگون در افریقا مستقر می شود:

 

 **(09.23) فرستنده: بابک آزاد

 فراخوان به تظاهرات در مقابل سازمان ملل متحد در نیویارک!

 

**(09.22) عبدالله امینی- کابل

 توافق دو فضلۀ سیاسی استعمار: غنی و عبدالله

 

**(09.22) برگردان از: حمید محوی

 8 دلیل برای کنگرۀ امریکا تا با تشکیل و تأمین مالی شورشیان سوریه مخالفت کند

 

 **(09.22) عبدالله باوی 

 نام هائی که در حافظۀ توده ها ماندگار اند!

 

**(09.21) برگردان از: حمید محوی

 کدام عناصر ترکیبی در « امارات اسلامی» ؟

 

 **(09.21) میرویس ودان محمودی 

 میمون بازیهای « رمضان بشر دوست» این کاسه لیس استعمار

 

**(09.20) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی  

 کشتار به وسیلۀ درون- جنگ امریکا در افغانستان

 

 **(09.20) نشریۀ پیشرو شمارۀ 50

 غزه باز به خون تپید

 

**(09.19) برگردان از: جاوید

 هیچ کسی برای محکومیت حملات تروریستی علاقه مند نیست

 

 **(09.19) سعید رهنما

 نوار غزه و کرانۀ باختری: دو برخورد اسرائیل و دو حق انتخاب غم انگیز فلسطین

 

 **(09.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای دروغ!!!

 

 **(09.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

**(09.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 رد ادعاء های سست بنیاد یک «داکتر»

 

**(09.18) عبدالله امینی - کابل

 پالیسی دو دل دولت مستعمراتی کابل در قبال پاکستان

 

  **(09.18) عزت آهنگر نیزک

 صدای خاک

 

**(09.18) مهران زنگنه 

 فالگیر

 

**(09.17) برگردان از: حمید محوی

 چه چیزی یو. اس. اس. دنالد کوک را در بحیرۀ سیاه به وحشت انداخت؟

 

 **(09.17) برگردان از: حمید محوی 

 پس از سیزده سال، ناآگاهی از ماجرای 11 سپتمبر ادامه دارد

 

**(09.16) برگردان از: حمید بهشتی

 سیاست امریکا و اروپا در خاورمیانه

 

**(09.16) برگردان از: ا. م. شیری 

 اوکراین و حماقت کاخ سفید

 

**(09.15) فرستنده: عزیز نعیمی 

 اَبَر طبقه

 

**(09.14) نشریه پیشرو شمارۀ 50

 مثلث خبیثۀ (سیا، موساد و ام. آی. 6)، خالق گروه خونریز داعش

 

 **(09.14) برگردان از: حمید بهشتی و یادداشت پورتال

 فتوا علیه "حکومت اسلامی"، - ایدئولوژی نفرت

 

 **(09.14) فرستنده: عثمان حیدری

 روسیه و امریکا : اختلاف اصلی بر سر چیست؟

 

 **(09.14) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 10

 

 **(09.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یاقوت گران

 

**(09.13) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مرگ مزدور و دلقک سوسیال امپریالیسم شوروی

 

 **(09.13) نذیر دلسوز 

 سخنی مؤجز با هموطن گرامی «متین متین»

 

**(09.12) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د هیواد لیکنه)

بیکاري او بیوزلي د  ښکیلاک ناورینونه

 

 **(09.12) عزیز نعیمی

 مناسبات مجددی و شورای نظار

 

 **(09.12) مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها در برلین

 کشتار هدفمند - جواز اعمال جنایت

 

 **(09.12) شهلا آقاپور

 بینوایان

 

**(09.11) د افغانستان در آزادی سازمان

 د ایساف مفتی له مفتی توب څخه منکر شو

 

 **(09.11) برگردان از: ا. م. شیری

 قاچاق به مثابۀ سلاح جنگ اقتصادی

 

 **(09.11) فرستنده: آزاد ل. 

 به ارتباط داعش

 

**(09.10) نشریۀ پیشرو شمارۀ 50

 جنایت و کشتار از این مرز و بوم رخت بر خواهد بست؟

 

 **(09.10) مریم 

 برده داری مدرن!

 

**(09.09) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 جنگ طلبی آشکار و قانونی

 

 **(09.09) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 چرا احمد شاه مسعود ضد شیعه و ضد هزاره بود؟

 

 **(09.09) انجنیر سید عبدالقادر و یادداشت پورتال

 دهیواد پیښی دشرایطو زیږنده دی

 

 **(09.09) داکتر ظاهر تیموری

 آتش جنگ

 

 **(09.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به امید یک روز درخشان

 

**(09.08) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

 ښکیلاک، آرامتیا که د جنایت زیاتوالی؟

 

**(09.08) نشریۀ پیشرو شمارۀ 50

 مضحکۀ « انتخابات » افغانستان

 

 **(09.08) بهرام رحمانی

 آیندۀ کردستان عراق - 2

 

 **(09.08) برگردان از: ا. م. شیری 

 «خلافت اسلامی» بومرانگ دیگری بر سر غرب

 

**(09.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

 

**(09.07) برگردان از: حمید محوی

 ناتو خواستار ممنوعیت پیشرفت برای روسیه و چین است

 

 **(09.07) بهرام رحمانی

 آیندۀ کردستان عراق - 1

 

 **(09.07) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 9

 

 **(09.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق وطن

 

 **(09.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 مشت خاکستر

 

**(09.05) حزب کار ایران(توفان)

 ارتش " داعش " و نقش وی در طرح های ستراتیژیک امپریالیستی

 

  **(09.05) برگردان از: ا. م. شیری

 درسهای نیاموخته از جنگ

 

**(09.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درخت وفا و وحدت

 

**(09.04) برگردان از: حمید محوی

 [تمهیدات جنگ سوم جهانی به وسیلۀ امریکا و ناتو]

 

**(09.04) اشرف دهقانی

 کارگران و جنگ و نا امنی در خاور میانه 

 

**(09.04) انجنیر محمد هاشم رائق

 کاندیدای ریاست جمهوری

 

 **(09.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خود سری

 

**(09.03) عزیز نعیمی

 خشم نواله خوران نتانیاهو

 

 **(09.03) برگردان از: ا. م. شیری

آیا منتظر روشنگری باید بود؟

 

**(09.02) برگردان از: جاوید  

 موقعیت سربازان المان در یک جنگ بزرگ

 

**(09.01) فرزان - ستانبول

 مسحور جمال، تبلیغاتچی بی آزرم کودتای منحوس ثور ...

 

 **(09.01) برگردان از: حمید محوی

 دگرگونی بزرگ در جبهۀ سعودیها

 

 **(09.01) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 8

 

 **(09.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خواب پریشان

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاسی

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مصمم است كه هموطنان را از جریانات سیاسی كشور آگاه سازد.  تحلیل حوادث  منحصر به سیاست داخلی كشور نخواهد ماند، بلكه روابط افغانستان را با كشور های خارجی  و مجامع بین المللی هم در بر خواهد گرفت.  این بخش هموطنان را قادر خواهد ساخت كه شناخت بهتری از وضع كشور حاصل نموده و فعل و انفعالات نظام دست نشانده  و نیرو های اشغالگر را در افغانستان  مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.  از هموطنان عزیز خویش آرزو میكنیم كه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را درین ساحه كمك نموده و به غنای سیاسی این پورتال عظیم بیفزایند.  

* * *

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2013

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2012

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2011

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2010

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2009

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2008

 

 *******************************

 

 

   **(08.31) محمد اختر حیدر

 نمونه هائی از شعر های "انقلابی" اعضای خلق و پرچم و یا شاعران و ابسته به اتحاد شوروی سابق

 

 **(08.31) مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها در برلین

 دعوت به عمل اعتراضی - به همۀ بشر دوستان

 

**(08.30) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغان، افغانی، افغانستانی - 6

 

**(08.30) پیکان بنوال

 دولت وحدت ملی!؟

 

 **(08.30) فرستنده: فرید پرواز 

 سوسیالیسم به روایت چه گوارا

 

 **(08.30) عنایت وهمن

 ترجمۀ قسمتی از سخنان نخست وزیر استرالیا خطاب به مسلمانان رادیکال کشور استرالیا:

 

 **(08.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عرصۀ گیتی

 

**(08.28) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغان، افغانی، افغانستانی- 5

 

 **(08.28) نذیر دلسوز 

 سخنی در بارۀ فردی که هنرش را در خدمت منافع سوسیال امپریالیزم شوروی قرار داد

 

**(08.27) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغان، افغانی، افغانستانی - 4

 

 **(08.27) خالق داد  پغمانی - مونشن

 خرس تخم می دهد یا چوچه؟

 

 **(08.27) فرستنده: عثمان حیدری

 دیدگاه اروپا و بحران اوکراین

 

 **(08.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهر بی دروازه

 

**(08.26) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به خاطر یک جنگندۀ فرکسیون ارتش سرخ « RAF »

 

 **(08.26) حمید محوی

 [ابراز سپاس از زحمات دایمی رفیق مزارعی]

 

 **(08.26) برگردان از: احمد مزارعی

 دانشمندان ایرانی که تا کنون توسط امریکا و اسرائیل، به قصد متوقف کردن برنامۀ هسته ئی ایران، ترور شده اند

 

 **(08.26) شباهنگ راد

 دورنمای کردستان ایران و منطقۀ خاور میانه!

 

 **(08.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 به نامحرمان مهاجم

 

 **(08.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

**(08.25) صبا راهی

 انگلیس خواهان اتحاد با رژیم شیعه در ایران برای نابودی داعش سنی می شود!

 

 **(08.25) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(08.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 قلب آسیا!!!

 

 **(08.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

**(08.24) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغان، افغانی، افغانستانی - 3

 

**(08.24) لیکونکی: د افغانستان آزادی سازمان

 خو سؤال دادی چی څه باید وکړو؟ - 2

 

 **(08.24) برگردان از: ا. م. شیری 

 در آستانۀ نظم نوین جهانی

 

**(08.23) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 خیانت های تاریخی تکرار می شوند

 

 **(08.23) برگردان از: احمد مزارعی 

 به رفقاء و دوستانم ، در سراسر جهان عرب ....

 

**(08.21) دگرمن احمد کندهاری

 نتایج فاجعه بار انتخابات

 

 **(08.21) آزاد ل.

 سرهمبندی بی هویتان زیر نام وحدت ملی!!؟

 

 **(08.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 اکرام آزادی

 

**(08.20) برگردان از: ا. م. شیری 

 شکست عملیات « صخرۀ ناشکستنی» اسرائیل

 

**(08.19) انجنیر سید عبدالقادر

 غزه تر صیهونیزم اورونو لاندی

 

 **(08.19) برگردان از جاوید

 بمب و فرمان

 

 **(08.19) حزب کار ایران (توفان)

 زنده باد دلاوری خلق فلسطین

 

 **(08.19) حزب کارایران (توفان)

 در حاشیۀ سناریوی دخالت « بشردوستانۀ » امریکا و برکناری نوری مالکی

 

 **(08.19) فرستنده: مهسا ر.

 به مناسبت بیست و ششمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

 

**(08.18) لیکونکی: د افغانستان آزادی سازمان

 لوی مداری مو وپیژنده؟ -1 

 

  **(08.18) سید هاشم سدید

 حاصل جنگ اخیر برای اسرائیل چه بود؟

 

**(08.18) برگردان از: حمید محوی

 جان مک کین رهبر ارکستر « بهار عرب » و خلیفه

 

 **(08.18) چریکهای فدائی خلق ایران

 آتش افروزی امپریالیست ها در کردستان عراق!

 

 **(08.18) عزت آهنگر نیزک

 دوبیتیها - کرنش

 

 **(08.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دین من

 

**(08.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 افغان، افغانی، افغانستانی - 2

 

**(08.17) عبدالله امینی - کابل

 بی کفایتی نظام مزدور کابل و تجاوزات پی در پی پاکستان

 

 **(08.17) فرستنده: فرید پرواز

 ما به یک حزب مارکسیستی- لنینیستی نیاز داریم

 

**(08.16) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 افغان، افغانی، افغانستانی- 1

 

**(08.16) سید هاشم سدید

 پاسخ چند سؤال، توضیح چند ابهام و شرح چند نگاه - 2

 

 **(08.16) برگردان از: جاوید

 به شما توصیه می کنیم تبلیغات دروغین را متوقف سازید

 

 **(08.16) حمید بهشتی 

 جهاد و جهاد گرا- جهادیست ها برای چه هدفی جهاد می کنند؟

 

**(08.15) ا. م. شیری 

 گوبلز و پیروانش

 

**(08.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 استفسار

 

**(08.14) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 افغانستان گلستان اقوام

 

**(08.14) بهرام رحمانی 

 جنگ دولت اسرائیل علیه مردم بی دفاع فلسطین

 

**(08.13) متصدیان پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 توضیحی مختصر خدمت همکار گرامی ما آقای "سدید"

 

**(08.13) سید هاشم سدید

 پاسخ چند سؤال، توضیح چند ابهام و شرح چند نگاه

 

 **(08.13) ناهید غزل 

 طغیان گناه

 

**(08.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 تبارز مجدد حکمتیار

 

 **(08.12) داکتر ظاهر تیموری

 نوار غزه

 

 **(08.12)الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ستمگاری

 

**(08.11) فرستنده: فرید پرواز

 چگونه USAID در فلسطین مقاومت را می کشد

 

  **(08.11) برگردان از: ا. م. شیری

 بریکس علیه دیکتاتوری دالر یا امریکا مرکز شر جهانی

 

**(08.11) شباهنگ راد

 جنگ غزه و نیت امپریالیست ها

 

 **(08.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 عزل و نصب!!!

 

**(08.10) سید هاشم سدید

 هدف از خلط مبحث چیست؟

 

 **(08.10) عبدالله امینی - کابل

 انعکاسات منفی بعضی نشرات پورتال « افغانستان آزاد - آزاد افغانستان»

 

 **(08.10) برگردان از: حمید محوی

 آغاز تحولات در جهان - ستراتیژی روسیه در رویاروئی با امپریالیسم انگلوساکسون

 

 **(08.10) فرستنده: لیلا ا.

 در «کوبانی» چه می گذرد؟

 

 **(08.10) ناهید غزل

 فلسطین

 

 **(08.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 مردم به تنگ آمده اند

 

 **(08.10) فرستنده: ش. حمید 

 بیانیۀ رأی اعتماد - 7

 

**(08.09) عزیز نعیمی

 عرض ادب و امتنان خدمت رزمندۀ متعهد و شجاع خانم معروفی

 

 **(08.09) کمیتۀ جوانان بلژیک

 از ترس«مسلمان ستیز» و «یهودی ستیز» نامیده شدن در مقابل زن ستیزی...

 

 **(08.09) کریم شامحمدی 

 دختران ربوده شدۀ نیجریه

 

**(08.08) عین الدین نذیری - المان

 بررسی دیدگاه اخیر یک نویسندۀ بلند بالا

 

 **(08.08) جاوید

 در عجبم از«یهودیانی» که «هیتلر» پرستند... 

 

 **(08.08) عبدالله امینی - کابل

 تبارز نامیمون حکمتیار

 

 **(08.08) حزب کار ایران(توفان)

 بیانیه ای در تأئید موذیانۀ کشتار مردم فلسطین و تبرئۀ امپریالیسم و صهیونیسم

 

 **(08.08) حمید بهشتی

 تو کی هستی و چرا چهره ات را پوشانده ای؟

 

 **(08.08) عزت آهنگر نیزک

 تفنگی

 

 **(08.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدمت مردم

 

**(08.07) انجنیر سید عبدالقادر 

 د غزي تراډه داستعماري جګړي په وړاندي  

 

 **(08.07) برگردان از: حمید محوی

 بگذارید مسیحیان در شرق زندگی کنند

 

 **(08.07) برگردان از: حمید بهشتی

 تبلیغات جهادیست ها در المان: نمازت را بخوانی همه چیز درست می شود

 

  **(08.07) برگردان از: ا. م. شیری

 اوکراین به مثابۀ سرپوش خبری برای هجوم اسرائیل به باریکۀ غزه

 

**(08.07) صبا راهی

 نقش امپریالیزم انگلیس در قتل عام مردم بی دفاع غزه

 

 **(08.07) فرستنده: داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 عجب صبری خدا دارد!!!

 

 **(08.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

**(08.06) محمد قراگوزلو

 روشنفکران چپ و « بازی ناجوانمردانه» ای به نام غزه!

 

 **(08.06) سید هاشم سدید

 از هر کی آید سخن راست، شنیدن باید!

 

 **(08.06) تیمورشاه تیموری

 دوری از وطن

 

 **(08.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوته داران

 

 **(08.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(08.05) کمیتۀ جوانان بلژیک

 در بارۀ فلسظین؛ واقعیت سخت و وظیفۀ تاریخی

 

 **(08.05) برگردان و حواشی از: ا. م. شیری

 در بارۀ رزمندگان امریکائی با « تهاجم روسیه»

 

 **(08.05) شباهنگ راد 

 نقش گسترده در عراق و پیگیری نقشۀ خاور میانۀ بزرگ

 

**(08.04) اشرف دهقانی

 کشتار کودکان فلسطینی، پیروزی اسرائیل!

 

 **(08.04) تیمورشاه تیموری  

 کابل این پیکر خونین

 

**(08.03) بیژن نیابتی

 بن بست « دولت یهود »، شکوه مقاومت مسلحانه

 

 **(08.03) حزب کار ایران (توفان)

 فلسطین و دو قطب ارتجاع!؟

 

 **(08.02) سید هاشم سدید و یادداشت پورتال

 خدمت مسؤولین محترم پورتال «افغانستان آزاد-آزاد افغانستان»

 

**(08.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رمز و ایما

 

 **(08.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 حب وطن

 

**(08.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 در غزه هر روز آتش می بارد!!!

 

**(08.01) عبدالله امینی- کابل

 اردوی مخفی امریکا در افغانستان

 

 **(08.01) حزب کار ایران(توفان)

 اوکراین در چنگال امپریالیسم غرب

 

 **(08.01) برگردان از: حمید محوی  

 تدارکات مقدماتی النصرة برای ایجاد خلافت اسلامی

 

 **(08.01) ژباړه: فرهاد ویاړ

 د لمر څړیکه

 

 **(08.01) الحاج خلیل ناظم باختری

 فرقت مام وطن

 

**(07.31) سید هاشم سدید 

 چرا کرزی از طالبان دفاع می کند؟

 

**(07.31) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 6

 

 **(07.31) عزت آهنگر نیزک

 افسون قدرت

 

 **(07.31) تیمورشاه تیموری  

 آرزو

 

**(07.30) برگردان از: صبا راهی

 گزارش محرمانه ای که به اسرائیل ها برای مخفی کردن حقایق کمک می کند

 

 **(07.30) ناهید غزل

 اشرف مخلوقات

 

 **(07.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 قوم بیسر

 

 **(07.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ظالم

 

**(07.29) فرستنده: فرید پرواز

 رابرت دنیرو در مورد فلسطین

 

**(07.29) ناهید غزل

 زنگار غم

 

 **(07.29) ژباړه: فرهاد ویاړ

 یو قهریدلی ځوان

 

 **(07.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 انتهای ظلم ظالم

 

 **(07.29) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

 **(07.29) ملک الشعراء استاد اسیر  

 قلب آسیا!!!

 

**(07.28) آزاد ل.

 قربانی قبل از وقت

 

 **(07.28) ناهید غزل

 پیروزی

 

**(07.27) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 سیر تکاملی بشار اسد

 

 **(07.27) ناهید غزل

 فلسطین

 

**(07.27) سید هاشم سدید

 همه نتیجۀ رشوت، واسطه و رویداری است.

 

 **(07.27) ا. م. شیری 

 از نیل تا فرات، از افسانه تا واقعیت!

 

 **(07.27) عزت آهنگر نیزک

 صدای مهتاب

 

 **(07. 27) ملک الشعراء استاد اسیر

 شور وشیرین

 

 **(07.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهید و قهرمان

 

**(07.26) برگردان از: حمید محوی 

 امارات اسلامی به مسیحیان حمله کرد

 

**(07.25) برگردان از: حمید محوی 

 حکم شرعی دولت اسلامی(امارات اسلامی در عراق و شام) در خطاب به مسیحیان

 

**(07.25) میرویس ودان محمودی

 کارگران و سایر زحمتکشان افغانستان متحد شوید

 

 **(07.25) فرستنده: فرید پرواز

 اعترافات تکاندهندۀ رئیس سابق " ام. آی. 6" انگلیس

 

 **(07.25) برگردان از: ا. م. شیری

امریکا خواستار تسلیم ایران است، نه مصالحۀ آن

 

 **(07.25) جیلانی لبیب 

 غمستانسرا

 

**(07.24) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 5

 

 **(07.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهر بی دروازه

 

**(07.23) بهرام رحمانی

 از اوکراین تا فلسطین، از عراق تا افغانستان ...!

 

 **(07.23) فرستنده: فرید پرواز

 دپلیماسی هنوز می تواند عراق را نجات دهد

 

 **(07.23) عبدالله باوی

 بقای اسرائیل به جنایت وابسته است!

 

 **(07.23) عزت آهنگر نیزک

 برگ تاک زیبا

 

 **(07.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خدا دریای رحمت را کشاید!!!

 

**(07.22) حزب کار ایران (توفان)

 شکست مفتضحانۀ اسرائیل در بلعیدن (مارسمی)

 

 **(07.22) برگردان از: حمید محوی

 « انتقام موجه » بهانه برای بمباران غزه:

 

 **(07.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 درد های پایان ناپذیر

 

 **(07.22) جیلانی لبیب 

 عدد 42

 

 **(07.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(07.21) سید هاشم سدید

 وکلاء را ما انتخاب کرده ایم، نه کسانی دیگر!

 

 **(07.21) برگردان از: ا. م. شیری 

 نازیسم اوکراین. کتاب سفید

 

**(07.20) انجنیر سید عبدالقادر

 آیا رایه ورکونکی پښیمانه دی

 

  **(07.20) برگردان از: حمید محوی

 گسترش جنگ گاز در شام

 

 **(07.20) حزب کار ایران - توفان

 « سازمان اقلیت» و موضع شبهه انگیز به ضد مبارزات مردم فلسطین

 

**(07.19) ناهید غزل

 غم بی وطن بودن

 

 **(07.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 سازمان ملل !!!

 

 **(07.19) تیمورشاه تیموری 

 یادی از کابل - 3

 

**(07.18) سید هاشم سدید 

 آخر این دکان بازی ها به کجا خواهد انجامید؟

 

 **(07.18) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 4

 

 **(07.18) کمباور کابلی

 اگر تیرو کمان بودیم، هستیم

 

 **(07.18) داکتر ظاهر تیموری

 در جهان ما

 

 **(07.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

 **(07.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیر قالین

 

**(07.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اولین میخ بر تابوت بانک جهانی کوبیده شد

 

 **(07.17) فرستنده: مهران و یادداشت پورتال

 استیصال

 

 **(07.17) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 2

 

 **(07.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در تلاش وحدت

 

 **(07.17) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مار آستین

 

**(07.16) سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 حملات وحشیانۀ اسرائیل به غزه و کشتار مردم فلسطین محکوم است!

 

 **(07.16) سید موسی عثمان هستی

 به سینۀ کری زدند نشان امان

 

 **(07.16) میرویس ودان محمودی

 آیا آمدن «غنی» به «ارگ» حامل پیام خلع و عزل بچه بیریش«مرزای توتله» است؟

 

 **(07.16) ناهید غزل

 در بر وطن بودن

 

 **(07.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 در رثای بزرگمرد مبارز وطن داکتر عبدالرحمن محمودی فقید

 

 **(07.16) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 1

 

 **(07.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار خون

 

**(07.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بادرود و تهنیت به همکار مبارز ما جناب عزیز نعیمی!

 

  **(07.15) برگردان از: حمید بهشتی و یادداشت پورتال

  کار نفرت انگیز

 

**(07.15) میرویس ودان محمودی

 بن بست « انتخابات دموکراتیک »!

 

 **(07.15) کمباور کابلی

 مملکت در دست دزدان و است و بس!!!

 

**(07.14) پیکان بنوال

 انتخاب یا انتصاب

 

 **(07.14) میرویس ودان محمودی

 دردا! حسرتا! چه کسانی بر سرنوشت افغان و افغانستان رقم می زنند!

 

 **(07.14) ناهید غزل

 دریچه ای به سوی آزادی

 

 **(07.14) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 3

 

**(07.13) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

 جنگ جهانی سوم چه زمانی به وقوع خواهد پیوست؟

 

**(07.13) سید هاشم سدید

 نقد داوری ها

 

 **(07.13) برگردان از: حمید محوی

 کردستان نسخۀ اسرائیل

 

 **(07.13) برگردان، معرفی و متمم از: ا. م. شیری 

 تجزیۀ عراق به سبک امریکائی

 

**(07.13) عزت آهنگر نیزک

 احراز کن

 

 **(07.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 انتهای ظلم ظالم

 

**(07.12) برگردان از: حمید محوی

 رئیس موساد ربودن سه جوان اسرائیل را پیشبینی کرده بود

 

 **(07.12) نذیر دلسوز

 « از گپ گپ می خیزد»

 

 **(07.12) عزت آهنگر نیزک

 افعی زنگوله پا

 

 **(07.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سوته داران

 

**(07.11) عزیز نعیمی

 دفاع از اشرف غنی و یا عبدالله، دفاع از جاسوسی، دفاع از جنایت و دفاع از وطنفروشی می باشد

 

 **(07.11) برگردان از: حمید محوی

 گفتار جنگ و تفکر دو قطبی

 

 **(07.11) نذیر دلسوز

 بازیگر اصلی و نقش موره هایش ...

 

 **(07.11) فریبرز سنجری

 دستان خونین امریکا بر پرچم سیاه داعش! 

 

 **(07.11) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رأی اعتماد - 2

 

 **(07.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آلام روزگار

 

**(07.10) عین الدین نذیری

 افتضاح شکست « دبل عبدالله »

 

 **(07.10) برگردان از: ا. م. شیری 

 امریکای لاتین نمی خواهد « قشله نظامی» امریکا باشد.

 

**(07.09) سید هاشم سدید

 آقای کرزی درس های خود را خوب از بر کرده است!

 

 **(07.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خار غم

 

**(07.08) عبدالله باوی

 جنگ افروزی در لباس صلح خواهی!

 

 **(07.08) عزت آهنگر نیزک

 محشر آفرید

 

 **(07.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(07.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

**(07.07) برگردان از: حمید محوی

 کردستان و خلیفه

 

 **(07.07) برگردان از: حمید محوی

 بین 2012 و 2013 ارتش ایلات متحدۀ امریکا در 49 کشور افریقا انجام داده است

 

 **(07.07) برگردان از: حمید بهشتی

 تحریف مخاصمات جمهوری افریقای مرکزی توسط جنگ تمدن ها

 

 **(07.07) برگردان از: حمید محوی

 اهداف صحنه پردازی تسخیر عراق توسط امارات اسلامی در عراق و شام کدام است

 

 **(07.07) برگردان از: حمید محوی

 پولیس شبه نظامی در ایالات متحدۀ امریکا

 

**(07.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

 **(07.06) تیمورشاه تیموری 

 استقلال

 

**(07.05) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 59

 

 **(07.05) سید هاشم سدید

 بحران موجود حاصل قوم پرستی چند انسان احمق است!

 

 **(07.05) داکتر ظاهر تیموری 

 بان کی مون دلقکی بیش نیست

 

**(07.05) برگردان از: احمد مزارعی 

 کارتلهای نفتی، «خلافت اسلامی» و قومیت عربی در عراق

 

 **(07.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 هیتلر دیگر!!!

 

 **(07.05) تیمورشاه تیموری

 بهار و طبیعت

 

**(07.04) انجنیر سید عبدالقادر

 تولتاکنی او سیاسی بحران

 

 **(07.04) فرستنده: علی صدرات 

 بیانیۀ « همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران»  (هجما) در مورد عراق/ داعش

 

**(07.03) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 جنگ طبقاتی و اولیگاریشی جهانی

 

 **(07.03) برگردان از: حمید محوی

 عراق: تروریسم « ساخت ایالات متحدۀ امریکا » و هرج و مرج سازنده در خاور میانه

 

 **(07.03) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ مردم

 

 **(07.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سفر دور قمر

 

**(07.01) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

 افغانستان، د ماشومانو لپاره خونړۍ قتلګاه

 

**(07.01) بهرام رحمانی

 عراق در حال حاضر به سه بخش کردی، شیعی و سنی تقسیم شده است - 2

 

 **(07.01) برگردان از: حمید بهشتی

 داعش اکنون در عربستان سعودی نیز حضور یافته است

 

**(07.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 سیاست « رژیم چنج » در اوکراین و « پاد زهر اقتصادی » تلخ صندوق بین المللی پول - 1

 

**(06.30) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان(نوشتۀ سمیر)

 هلمند: کشتار، آوارگی و گرسنگی زحمتکشان

 

 **(06.30) برگردان از: حمید محوی

 پس از عراق کدام هدف؟

 

 **(06.30) بهرام رحمانی

 عراق در حال حاضر به سه بخش کردی، شیعی و سنی تقسیم شده است. - 1

 

 **(06.30) میرویس ودان محمودی

 « انجنیر» ویس برمک کیست؟

 

 **(06.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 خدا خیر کند!!!

 

 **(06.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

 **(06.30) تیمورشاه تیموری 

 دلم خواهد - 2

 

**(06.29) سید هاشم سدید

  عبدالله و غنی از حیث بدی هر دو یکسان اند!

 

 **(06.29) تیمورشاه تیموری

 دلم خواهد- 1

 

 **(06.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

**(06.28) برگردان از: حمید محوی 

 چگونه ایالات متحدۀ امریکا هر دو جبهۀ متخاصم در عراق را مسلح می سازد

 

 **(06.28) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ « شیدا » - 13 - آرزو

 

 **(06.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(06.28) تیمورشاه تیموری

 این سلحشوران چه میخواهند از جان وطن؟

 

**(06.27) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کودکان زحمتکشان و بدترین روزگار در حاکمیت جنایتکاران

 

 **(06.27) برگردان از: حمید محوی

 کلاهبرداری رسانه ئی؟

 

 **(06.27) میرویس ودان محمودی

 غیبت چند روزۀ رهبر« مأیوس ایست» های « جاغور»!

 

 **(06.27) ژباړه: فرهاد ویاړ

 بریا نژدی ده

 

 **(06.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شکست دل

 

**(06.26) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 اتاوا شبکۀ گسترده ای از اپوزیسیون های ایرانی ایجاد کرده است.

 

 **(06.26) برگردان از: ا. م. شیری 

 آیا بغداد سقوط خواهد کرد؟

 

**(06.26) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

 جګړې، کړکیچ او ستم، ۵۱ میلیونه زیارکښان مهاجر کړي دي

 

 **(06.25) میرویس ودان محمودی

 « امرالله صالح »، چوچه سگی که علیه هستی افغان و افغانستان پارس می کند!

 

 **(06.25) محمد شاداب

 چرا امریکا غنی را بر عبدالله ترجیح داد؟

 

 **(06.25) ژباړه: فرهاد ویاړ

 د ولس لاسونه

 

 **(06.25) ناهید غزل

 یکی بود یکی نبود

 

 **(06.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهیدان وطن

 

 **(06.25) تیمورشاه تیموری

 جواب نامۀ دوست

 

**(06.24) برگردان و افزوده از: حمید محوی

 عراق، لیبیا، ایران، اوکرائین: جنگ نخبگان علیه مردم

 

 **(06.24) نذیر دلسوز

 امرالله صالح جاسوس سرشناس و تهدید هایش

 

**(06.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به امید یک روز درخشان

 

**(06.23) فرستنده: فرید پرواز و یادداشت پورتال

 حملۀ داعش از سالها قبل تدارک شده بود

 

 **(06.23) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دولت های چپاولگر: دوستان غارتگران جهانی و دشمنان زحمتکشان

 

 **(06.23) میرویس ودان محمودی

 شورای نظاری « شمشیری!!»

 

 **(06.23) برگردان از: ا. م. شیری

 جائی برای عقب نشینی وجود ندارد، پشت سر مسکو است 

 

**(06.22) برگردان از: حمید محوی

 جهاد طلبی و صنایع نفتی

 

 **(06.22) برگردان و دیباچه از: حمید محوی 

 فبیوس خطر تروریسم را نمی بیند

 

**(06.21) سید هاشم سدید

 دو راه وجود دارد. یا احترام به شما یا بی احترامی. انتخاب به دست شماست!

 

 **(06.21) حزب کار ایران(توفان) 

 جنگ مذهبی در عراق توطئه ای امپریالیستی

 

**(06.21)  برگردان از: حمید بهشتی 

جنگ در چند جبهه

 

 **(06.21) محمود شاداب

 آقای «شهبال شاه» یک مبارز چپ است و یا یک شورای نظاری ضد پشتون؟

 

 **(06.21) فرستنده: ش. حمید

 « نالۀ شیدا » - 12 - رأی اعتماد

 

 **(06.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

**(06.20) س. رها

 ایجاد « داعش » به مثابۀ مقدمۀ ضروری

 

 **(06.20) برگردان از: حمید بهشتی

 چرا در المان به داعش به جای « ایزیل » « ایزیز » می گویند؟

 

 **(06.20) ا. م. شیری 

 القاعده « داعش » جبهة النصره، بوکوحرام، نئونازیسم ....

 

**(06.19) محمد قراگوزلو

 جهش « داعش » و تپش قلب خاور میانۀ ما!

 

 **(06.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مادر غمخوار

 

**(06.18) ا. م. شیری

 باشگاه بیلدربرگ با رؤسای جمهور عروسکی و ...

 

 **(06.18) بهرام رحمانی

 سازمان مجاهدین خلق ایران: « شهر موصل به کنترول نیروهای انقلابیون و ..

 

 **(06.18) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ شیدا - 11 - انتظار خلق

 

 **(06.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

 **(06.18) ملک الشعراء استاد اسیر 

 به یاد وطن

 

**(06.17) برگردان از: حمید محوی

 مرگ زیر « آتش خودی » با بمب افگن اتومی

 

 **(06.17) فرستنده: دماوند

 « داعش » و « بحران عراق »

 

 **(06.17) بهرام رحمانی 

 فتوای سیستانی شیعه و بیسیج مردمی شیعه علیه داعش سنی...

 

**(06.16) نذیر دلسوز

 « متین احمدی» خادی، بداند و آگاه باشد

 

 **(06.16) میرویس ودان محمودی

 بیائید تا «فتانه» جان را بشناسیم!

 

**(06.16) حزب کار ایران (توفان) 

 در حاشیۀ جمع آوری کمک های مالی برای کارگران ایران

 

**(06.15) موسوی

 « داعش » تکرار خونبارتر « طالب » در عراق

 

 **(06.15) برگردان از: حمید محوی

 فعال سازی طرح واشینگتن برای تجزیۀ عراق

 

**(06.15) برگردان از: جاوید

 ساخت امریکا

 

 **(06.15) برگردان از: ا. م. شیری 

 اوکراین و برنامه های جنگی امریکا

 

**(06.14) انجنیر سید عبدالقادر 

 د اشغال ځواکونو احتمالی ستنیدل

 

 **(06.14) ناهید غزل

 نبرد

 

 **(06.14) داکتر ظاهر تیموری

 خواب هولناک

 

 **(06.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جشن استقلال

 

**(06.13) برگردان از: ا. م. شیری 

 هم اکنون رایش چهارم در اوکراین در دست ساخت است

 

**(06.11) بازتایپ از: جاوید

 سخنرانی مایک پرسنر سرباز امریکائی

 

 **(06.11) میرویس ودان محمودی 

 سرقت تخلص « ظفر » توسط « انجنیر » صادقعلی دنی!

 

**(06.10) برگردان و افزوده از: جاوید

 وسیله برای هدف- چرا اوباما با طالبان مذاکره می کند؟

 

 **(06.10) برگردان از: حمید محوی

 سرانجام مردم سوریه حرف زدند

 

  **(06.10) برگردان از: ا. م. شیری

 سالگرد افشاءگریهای ادوارد سنودن

 

**(06.10) سید موسی عثمان هستی 

 نوشتۀ صوفیه عمر نه تنها انسان، بلکه مرغ بریان را هم به خنده می اندازد!

 

**(06.09) فرستنده: مناف فلکی فر

 نقش صندوق بین المللی پول در تحولات اوکراین

 

 **(06.09) نذیر دلسوز

 دستبرد امپریالیستی در ورای داغی انتخابات

 

 **(06.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 گزند انتقام

 

**(06.08) برگردان از: حمید محوی

 ماجرای مهدی نموش جهاد طلب و سرویس های اطلاعاتی اتلانتیست

 

 **(06.08) برگردان از: ا. م. شیری

 مسألۀ اوکراین در مباحثات گروه بیلدر برگ

 

 **(06.08) برگردان از: حمید محوی 

 ریاکاری و تروریسم دولتی ایالات متحدۀ امریکا علیه کوبا

 

**(06.07) فرستنده: فرید پرواز

 « انقلاب طبقۀ متوسط » : یک پایان تاریخ جدید؟

 

 **(06.07) فرستنده: لیلا ا.

 واقعیت های گولاگ

 

 **(06.07) ناهید غزل 

 سفر خیال من

 

**(06.06) برگردان از: حمید محوی

 6 جون 1944: آنچه را که به شما نخواهند گفت

 

 **(06.06) برگردان از: ا. م. شیری

 بیلدربرگ-2014. کار و مردم

 

 **(06.06) داکتر ظاهر تیموری

 کارگران و رنجبران

 

 **(06.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

 **(06.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 صلح و جنگ

 

**(06.05) فرستنده: عثمان حیدری

 سوژۀ انقلابی - 4

 

 **(06.05) فرستنده: لیلا ا.

 صعود یک بلوک قدرت جدید: سرمایه دار ها، تکنوکراتها و بنیادگرایان

 

 **(06.05) فرستنده: ش. حمید 

 نالۀ « شیدا » - 10 - اتکاء به خود

 

**(06.04) س. رها

 انتصابات مضحک ولی تباهکن

 

**(06.04) برگردان از: حمید محوی

بازی دیو سرشت- چگونگی تلاش ایالات متحدۀ امریکا در تقویت اسلام اصولگرا - 2 

 

 **(06.04) برگردان از: ا. م. شیری

 فاشیسم، هنجنسبازان و تجاوز به مثابۀ عناصر واقعیت سیاسی اوکراین

 

 **(06.04) بهرام رحمانی

 احزاب نئونازیست و نژادپرست برندگان اصلی انتخابات 2014 پارلمان اروپا شدند؟

 

**(06.03) فرستنده: عثمان حیدری

 سوژۀ انقلابی - 3

 

 **(06.03) برگردان از: حمید محوی

 بازی دیو سرشت- چگونگی تلاش ایالات متحدۀ امریکا در تقویت اسلام اصولگرا- 1

 

 **(06.03) فرستنده: فرید پرواز

 خیز امریکا برای جنگ بی پایان

 

 **(06.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(06.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  آرزوی پاک مصالحه و دفع استعمار

 

**(06.02) برگردان از: حمید محوی 

 امپراتوری بی ستراتیژی نظامی

 

 **(06.02) فرستنده: یدی محمودی

 فراخوان به اعتراضات هفتگی علیه رژیم اسلامی در تورنتو!

 

**(05.31) برگردان از: ا. م. شیری

 چرا « ریچارد مورنینگ استا » آذربایجان را با « میدان » تهدید می کند!

 

 **(05.31) سید موسی عثمان هستی

 دزد  بر سر خود پر دارد

 

 **(05.31) داکتر ظاهر تیموری

 دوری و فاصله از دانش

 

 **(05.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(05.30) انجنیر سید عبدالقادر

 تولتاکنی که د استعماری اشغال پنځم پړاو - 2

 

 **(05.30) محمد قراگوزلو

 دموکراسی بورژوائی، دموکراسی کارگری - 1

 

 **(05.30) فرستنده: لیلا ا.

 پایان بازی سونامی مالی جهانی: رژیم « پترودالر» به انتهای خط رسیده است؟

 

 **(05.30) فرستنده: ش. حمید

 دستور زمانه - 85

 

**(05.29) برگردان از: حمید محوی

 الن دییو: « کمونیسم نام الترناتیو است »

 

 **(05.29) برگردان از: ا. م. شیری

 پاکسازی در سازمان « سیا » در متن آتش سوزی اوکراین

 

 **(05.29) فرستنده: فرید پرواز

 کسینجر تازه از خواب بیدار شده است

 

 **(05.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

 **(05.29) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بحر طوفانی

 

**(05.28) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ « شیدا » - 9 - سیاست

 

 **(05.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عرصۀ گیتی

 

**(05.27) بهرام رحمانی

 چند مسألۀ مهم ایران و جهان در سال 2014

 

 **(05.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یاقوت گران

 

**(05.26) برگردان و متمم از: ا. م. شیری

 « ... هم اسلحله، هم فاحشه، هم مواد مخدر» یا پطرپاراشنکو

 

 **(05.26) مریم 

 درهم تنیدگی تجارت مرگ آفرین مواد مخدر با منافع قدرت های امپریالیستی

 

 **(05.26) فرستنده: ش. حمید

 عاشق میهن

 

 **(05.26) الحاج ناظم خلیل الله باختری

 جان جهان

 

**(05.25) فرستنده: عثمان حیدری

 سوژۀ انقلابی - 2

 

 **(05.25) برگردان از: ا. م. شیری

 فاجعۀ معدن در ترکیه، پژواک قبل از انتخابات

 

 **(05.25) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(05.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان

 

**(05.24) سید موسی عثمان هستی 

 نه کل ماند و نه کدو خاک بر سر هر دو

 

 **(05.24) فرستند: ش. حمید

 نالۀ « شیدا » - 8 - معارف

 

 **(05.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به فکر وطن

 

 **(05.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 نومیدی

 

**(05.23) س. رها

 اعتراف یک جنایتکار به گذشتۀ سیاهش

 

 **(05.23) بهرام رحمانی

 انفجار سیاسی پس از انفجار معدن و جان باختن بیش از 300 کارگر در ترکیه!

 

 **(05.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای غربت

 

 **(05.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهیدان وطن

 

**(05.22) فرستنده: عثمان حیدری 

 سوژۀ انقلابی ( بررسی و نقد فراسوی سرمایه، اثر مایکل لبووتیز) - 1

 

**(05.21) احمد پوپل

 آیا با استفاده از انترنت، مستعار نویسی مساوی با مخفی کاریست؟

 

 **(05.21) حمید محوی 

 جهان اسلام متحد نظام سرمایه داری

 

**(05.19) نذیر دلسوز

 داکتر رمضان بشردوست آرایشگر دولت دست نشاندۀ امپریالیزم امریکا در افغانستان

 

 **(05.19) برگردان از: حمید بهشتی

 ویکی لیکس: بوکو حرام دست پروردۀ سازمان سیا

 

 **(05.19) برگردان از: ا. م. شیری

 سازمانهای اطلاعاتی امریکا ونزویلا را تروریزه می کنند.

 

 **(05.19) فرستنده: ش. حمید 

 نالۀ « شیدا » - 7 - زراعت

 

**(05.18) برگردان از: حمید محوی

 سیا نازیها و جهاد طلبان را هماهنگ می سازد

 

**(05.18) شباهنگ راد 

 فاجعه ای دیگر در نظام سرمایه داری!

 

**(05.17) برگردان از: ا. م. شیری و افزودۀ پورتال

 نازیسم را روسیه مغلوب کرد، اما امریکا  آن را احیاء می کند...

 

 **(05.17) بهرام رحمانی

 مسؤول قتل کارگران در ترکیه و همۀ نقاط جهان،  سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری هستند!

 

 **(05.17) میرویس ودان محمودی

 نالش سوگلی های « پیرم قل » از پس پرده های مستعار نویسی

 

**(05.16) فرستنده: عثمان حیدری - بلجیم - یادداشت پورتال

  مقاومت اروپائیان با جهادیون

 

**(05.16) پیکان بنوال

 قابل توجه آقای «رمضان بشردوست»

 

**(05.16) فرستنده: ر. مهسا

ما برای دختران نیجریه ئی دعا نمی کنیم!

 

 **(05.16) ناهید غزل

 باغستان آزادی

 

 **(05.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

 

**(05.15) عزیز نعیمی

 درود بر گردانندگان پورتال « افغانستان آزاد - آزاد افغانستان»

 

 **(05.15) میرویس ودان محمودی

 خطاب به چپ انقلابی افغانستان!

 

 **(05.15) برگردان از: رضا نافعی- فرستنده: فرید پرواز 

 « جمهوری خلق دونباس » مقابل المان و امریکا می ایستد

 

**(05.14) داکتر رمضان بشردوست و تبصرۀ پورتال

 نامۀ داکتر رمضان بشر دوست و تبصرۀ پورتال

 

 **(05.14) فرستنده: لیلا ا.

 واشنگتن جهان را به سوی جنگ می برد!

 

 **(05.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تاروپود جان سوخت

 

**(05.13) احمد پوپل

 آیا واقعاً ما کشور آزاد هستیم؟

 

 **(05.13) فرستنده: فرید پرواز

 امریکا خواهان جنگ با روسیه است؟

 

 **(5.13) برگردان و پینوشت از: ا. م. شیری 

 فرانسه زیر سیطرۀ صهیونیسم

 

**(05.13) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ «شیدا» - 6 - اقتصاد 

 

 **(05.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

**(05.12) پیکان بنوال

 رد اتهام از «مرد آهنین ساما» نادرعلی «پویا»

 

 **(05.12) برگردان از: حمید محوی 

 آزاد سازی حمص، آغازی برای پایان بخشیدن به تجاوز علیه سوریه

 

**(05.11) فرستنده: فرید پرواز

 پشت پردۀ اغتشاشات خیابانی از زبان جاسوس دو جانبۀ کوبائی

 

 **(05.11) میرویس ودان محمودی

 مکثی بر اراجیف و لولو گری یک جاسوس خلقی، «داکتر» غفور ثنا!

 

 **(05.11) حزب کار ایران (توفان) 

 در بزرگداشت نبرد ستالینگراد

 

**(05.10) آزاد ل.

 مادر وطن!! شرمنده ام.

 

 **(05.10) ا. م. شیری

 ماه می، ماه اتحاد ، همبستگی و پیروزی بزرگ

 

 **(05.10) نذیر دلسوز 

 گپی در مورد ستالین بزرگ و قدرت پرولتاریای شوروی

 

**(05.10) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ «شیدا » - 5 - صنایع

 

 **(05.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ستمگاری

 

**(05.09) برگردان از: حمید محوی 

 25 حقیقت در بارۀ ( گزارشگران بی مرز)

 

**(05.05) نذیر دلسوز

 این رویداد نهایت المناک باید هوشداری باشد

 

 **(05.05) فرستنده: حزب کار ایران (توفان)

 بیانیۀ وحدت

 

 **(05.05) برگردان از: حمید محوی

 تروریزم از دیدگاه واشنگتن

 

 **(05.05) فرستنده: ش. حمید 

 نالۀ «شیدا» - 4 - معادن

 

**(05.04) فرستنده: فرید پرواز 

 مأموران سی. آی. ای

 

**(05.03) نهاد کودکان مقدمند

 ساختن جهانی شاد و ایمن برای کودکان ممکن است.

 

**(05.02) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن

د می لومړی ورځ د زیارکښو کارګرانو د مبارزې او یووالي ورځ

 

**(05.02) فرستنده: حزب کار ایران (توفان)

 اول ماه می - روز تعطیلی کارگران

 

 **(05.02) فرستنده: ر. پیکار جو

 گرامی باد اول ماه می روز همبستگی جهانی کارگران

 

 **(05.02) تیمورشاه تیموری

 پیر مرد

 

**(05.01) کبیر توخی

 کارگر!

 

 **(05.01) چریکهای فدائی خلق ایران

 پیام: گرامی باد روز جهانی کارگر

 

 **(05.01) حزب کار ایران ( توفان)

 زنده باد اول ماه می بشارت دهندۀ بهار رهائی کارگران

 

 **(05.01) انجمن قلم ایران ( در تبعید)

  خجسته اول ماه می فرا می رسد

 

 **(05.01) فرستنده: مناف فلکی فر

 بزرگداشت روز اول می چگونه آغاز شد؟ 

 

 **(05.01) فرستنده: علی صدارت

 روز جهانی کارگر نماد مبارزه برای عدالت اجتماعی است

 

 **(05.01) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به رنجبران!

 

 **(05.01) رحیمه توخی

 ای کارگر...

 

 **(05.01) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ «شیدا » - 3 - نهضت

 

 **(05.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فرقت مام وطن

 

 

 

**(04.30) انجنیر سید عبدالقادر 

 تولتاکنی که د استعماری اشغال پنځم پړاو

 

**(04.29) ملک الشعراء استاد اسیر

 کودتایِ مرگ بر کودتاچی!!!

 

 **(04.29) لاله - هوادار سازمان انقلابی افغانستان

 پیامد های ناگوار 7 و 8 ثور بر اندیشۀ چپ در افغانستان

 

**(04.29) فرستنده: داکتر شیرزاد- یادداشت پورتال

 کودتای هفتم ثور سر آغازی برای تمامی فجایع تاریخی کشور و پدید آورندۀ واقعی فاجعۀ هشتم ثور

 

 **(04.29) فرستنده: کلثوم عزیزی

 مرگ بر امریکا

 

 **(04.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

**(04.28) سازمان انقلابی افغانستان

 هفت و هشت ثور، حاکمیت های سفاکانۀ مزدوران امپریالیستها را تقبیح می کنیم!

 

 **(04.28) س. رها

 حذف جنایت آفرینی از ولایت فقیه، مرگ ولایت فقیه است!

 

 **(04.28) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ شیدا - 2 - امروز ما

 

 **(04.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق وطن

 

**(04.27) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 تداوم وحشت 7 و 8 ثور

 

**(04.27) برگردان از: حمید محوی

 انتخابات دموکراتیک در سوریه

 

 **(04.27) کبیر توخی 

 این قطره های خون

 

**(04.26) آزاد ل.

 جمع شدن دزدان زباله خور

 

 **(04.26) فرستنده: ش. حمید

 نالۀ شیدا - 1

 

 **(04.26) داکتر ظاهر تیموری 

 جهانخواران غارتگر

 

**(04.25) د پیشرو خپرونه 49 گنه

 د ستمگرانو جنایتونه او د ولسونو راپاریدلی کرکه

 

 **(04.25) فرستنده: سیامک ستوده 

 اندیشۀ آزاد افسانه است!

 

**(04.22) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دال و چپاتی دشمن

 

**(04.21) نشریه پیشرو شمارۀ 49

 « جامعۀ مدنی »، ابزاری در دست اشغالگران برای تداوم استعمار

 

 **(04.21) برگردان از: حمید محوی 

 پایان کارائی تبلیغات ایالات متحده

 

**(04.20) موسوی

  به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 58

 

**(04.19) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 سرزمین « نی نی و ده ده »

 

**(04.19) احمد مزارعی

 در کشور همسایۀ ما عراق چه می گذرد ؟

 

  **(04.18) س. رها

 ملا «مائویست» های قرتکی، مغز خر خورده اند - 9 

 

 **(04.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 جولان شاعر

 

**(04.17) فرستنده: نذیر دلسوز با افزوده ای از «احمد پوپل»

 تصاویر

 

 **(04.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شور محشر

 

**(04.16) حزب کار ایران (توفان) 

 دخالت امپریالیستهای غرب در امور داخلی اوکراین عامل بی ثباتی در اروپاست

 

**(04.15) د پیشرو خپرونه ۴۹ ګڼه

 مونږ څه لرو؟

 

**(04.14) سیامک بهاری و یادداشت پورتال 

 مضحکه ای پر هیاهو و بی اثر

 

**(04.13) فرستنده: حمید محوی

 فرانسوا هولاند سیاست خود را آشکار می سازد

 

 **(04.13) فرستنده: فرید پرواز

 دولت یهود در سرزمین سعودی؟

 

 **(04.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 صلح و جنگ

 

 **(04.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 در عرصۀ گیتی

 

**(04.12) تیمورشاه تیموری

 استفاده از دین در انتخابات ریاست جمهوری

 

**(04.11) تیمورشاه تیموری

 منتخباتی از سروده های مرحوم محمد رحیم «شیدا»

 

**(04.11) فرستنده: بابک آزاد

 اوکراین، گرهگاه تضاد های امپریالیستی

 

 **(04.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 هجوم مگس

 

**(04.10) دگرمن احمد قندهاری 

 اگر خلاف گفته ام بفرمائید!!!

 

**(04.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 « انتخابات » ریاست جمهوری اشغال را تداوم می بخشد

 

**(04.08) آزاد ل. 

 از کوه های ارزگان تا قصر دلکشا

 

 **(04.08) ناهید غزل

 ظلمت تنهائی!!

 

 **(04.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(04.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ظالم

 

**(04.06) ناهید غزل

 آزادی

 

**(04.06) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 14  

  

 **(04.06) برگردان از: حمید محوی

 ترازنامۀ اخضر ابراهیمی

 

 **(04.05) نشریه پیشرو 49

 دیگ به دیگدان می گوید، رویت سیاه

 

**(04.04) سازمان انقلابی افغانستان

 به انتخابات پوشالی زیر بال امپریالیزم امریکا نه بگوئیم!

 

 **(4.04) د پیشرو نشریه ۴۹ ګڼه

 ښکیلاکګران، ښکیلاکمینه په جرمونو کې ډوبوي

 

 **(04.04) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 افغانستان بزرگترین گورستان بیماران توبرکلوز در جهان

 

**(04.04) خالق داد پغمانی - مونشن

 کرزی هوشیارتر از اوباما 

 

 **(04.04) عبدالله امینی - کابل

 هراس شدید « کاندیدای ریاست جمهوری » از تماس با کارگران و دهقانان

 

 **(04.04) ناهید غزل

 قانون

 

 **(04.04) بهرام رحمانی

 نگاهی به انتخابات شهرداری ها در ترکیه و تحولات آن کشور!

 

 **(04.04) برگردان از: ا. م. شیری

 دولت اوکراین در خون

 

 **(04.04) داکتر ظاهر تیموری

 شاعر معاصر

 

**(04.03) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د هیواد لیکنه)

 «ټاکنې» د زیار کښانو په ګټه نه دي

 

**(04.03) نشریه پیشرو شمارۀ 49

 « انتخابات » زیر سایۀ استعمار

 

**(04.03) برگردان از:  حمید بهشتی 

 [ دستگاه قضائی مصر و حکم اعدام دسته جمعی 528 مصری]

 

**(04.02) ناهید غزل - یادداشت پورتال

 اعدامگاه

 

 **(04.02) کبیر توخی

 نهاد های استخباراتی و طرق نفوذ آنها

 

 **(04.02) س. رها

 پس انتخاباتی با حضور اشغالگران، عین تحقق دموکراسی است؟! 

 

 **(04.02) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بد نامی رهبری جنبش مقاومت ملی افغانستان- 38

 

 **(04.02) برگردان از: حمید محوی

 دو دستگی در ترکیه

 

**(04.01) انجنیر سید عبدالقادر

 د اشغال تر بیرغ لاندی په اصطلاح تولتاکنی!

 

 **(04.01) بهرام رحمانی

 رشد گروه های نازیست و فاشیست در اسکاندیناوی و اروپا!

 

 **(04.01) عبدالله امینی - کابل 

 تضرع عبدالله عبدالله نزد امریکائیان

 

**(03.31) س. رها

 ملا « مائویست» های قرتکی، مغز خر خورده اند! - 8 

 

**(03.30) نشریه پیشرو شمارۀ 49

 زنان اولین قربانی استعمار و استبداد

 

 **(03.30) سید هاشم سدید 

 خر خودتان هستید!

 

**(03.29) نشریۀ پیشرو شمارۀ 49

 پیمان امنیتی کابل - واشنگتن، تداوم وابستگی

 

 **(03.29) عبدالله امینی - کابل

 اعلان کاندیدان ریاست جمهوری: افغانستان به فروش می رسد، مزایده کنندگان بشتابند!

 

 **(03.29) برگردان از: حمید محوی

 ایالات متحدۀ امریکا در اوکراین یک دولت نئونازی مستقر ساخته است

 

 **(03.29) برگردان از: ا. م. شیری 

 جبهۀ تروریستی سوریه - اوکراین

 

 **(03.29) داکتر ظاهر تیموری

 خاصۀ آن همه جهالت باد

 

**(03.28) عبدالله امینی - کابل 

 گفتار خاینانه و مزورانۀ ضیاء مسعود در قندهار

 

**(03.27) سید هاشم سدید 

 من هم افتخار می کنم که افغانم، اما ...!

 

**(03.26) سید هاشم سدید

 آن که مرد و بد بود، در کشور ما کی بود؟

 

 **(03.26) فرستنده: فرید پرواز

  باز گشت فاشیزم

 

 **(03.26) فرستنده: ش. حمید

 شعر های مقاومت - فریاد - 28

 

 **(03.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان

 

 **(03.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 راه پر خطر

 

**(03.25) آزاد ل.

 جاوید عزیز!

 

 **(03.25) برگردان از: حمید محوی

 واژگونی کریمه، نخستین مورد دریک زنجیرۀ طویل ؟

 

 **(03.25) برگردان از: ا. م. شیری 

 فنون بالکانی مدیریت هرج و مرج

 

 **(03.25) عزت آهنگر نیزک

 مسلخ سرینا

 

**(03.24) س. رها

 تحول یا تداوم ؟!

 

 **(03.24) نذیر دلسوز

 سخنی در رابطه با اشارۀ آقای احمد حسین

 

 **(03.24) حمید بهشتی 

 ابره و خیط: مبارزه با اشغالگران با سوزن و نخ

 

**(03.23) عبدالله باوی - یادداشت پورتال

 چهرۀ زشت بورژوازی!

 

 **(03.23) عبدالله امینی - کابل 

 طرح دعوا علیه حامد کرزی و قوای امنیتی افغانستان

 

**(03.22) فرستنده : فرید پرواز 

 پیشرفت امپراتوری امریکا: کودتا، غارت و دو روئی

 

**(03.20) عبدالله امینی - کابل

 یونس قانونی معاون دست راست کرزی

 

 **(03.20) برگردان از: حمید محوی

 مبارزۀ ایدئولوژیک: شرط ضروری برای پیروزی

 

**(03.18) پیکان بنوال 

 بیداری وجدان یا توطئۀ دیگر ؟

 

**(03.17) صادق وطنوال - واشنگتن - یادداشت پورتال

 فرید یونس مکار و متقلب

 

 **(03.17) حمید محوی 

 در بارۀ قطعۀ ویژۀ نیروی بحری ایالات متحدۀ امریکا

 

**(03.16) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 شیوه های قرن بیست و یکم صدر اعظم المان خانم «مرکل»

 

  **(03.16) بهرام رحمانی

 سالروز در گذشت « کارل مارکس » بنیانگذار سوسیالیزم علمی!

 

**(03.16) برگردان و تلخیص از: همکار پورتال

 خبرنگاران از اوباما در مورد اوکراین پیروی می کنند

 

 **(03.16) برگردان از: حمید محوی

 اوکرائین، فلسطین ، سوریه

 

**(03.15) س. رها

 نکاتی چند خدمت خوانندۀ درد آشنا، جاوید «محصل» 

 

**(03.14) س. رها

 در حاشیۀ نوشتۀ پرمحتوای همکار محترم ما« آتش» از بامیان

 

 **(03.14) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 37

 

 **(03.14) عبدالله امینی - کابل

 مرگ قسیم فهیم و بی سرپرستی شورای نظار

 

 **(03.14) برگردان از: حمید محوی 

 دیوان عالی امریکا به حقوق کارگران حمله کرد

 

**(03.13) د. ا. ق.

 استعمار و مواد مخدر

 

 **(03.13) برگردان از: حمید محوی 

 اوکرائین ، طعمه ای تازه برای صندوق بین المللی پول

 

**(03.12) برگردان از: حمید محوی

 چگونه ناتو زیر اواکراین تونل زد؟

 

 **(03.12) تیمورشاه تیموری

 کابل ما

 

 **(03.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کار ملک ما نشد

 

 **(03.12) ملک الشعراء استاد اسیر 

 کله منار ها

 

**(03.11) موسوی

 « فهیم» چرا باید می مرد؟؟

 

 **(03.11) فرستنده: فرید پرواز 

 آسانژ: امریکا و انگلیس از مردم سراسر کرۀ زمین جاسوسی می کنند.

 

**(03.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 شاهپسندان جهان با هم متحد شدند!!!

 

  **(03.10) رحیمه توخی

 نعرۀ آزادی

 

**(03.10) ترجمه و تلخیص از: همکار پورتال

 نوسان اوکراین: دو تجاوز و یک قیام

 

 **(03.10) برگردان از: حمید محوی 

 خصوصی سازی زندان در ایالات متحده: تجارتی شگوفا تر از مواد مخدر

 

**(03.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وارث اورنگ

 

**(03.07) برگردان از: حمید بهشتی

 نقض حقوق ملی اوکرائین

 

 **(03.07) فرستنده: ش. حمید

 زِ هر خون قطره ای صد لاله می روید

 

 **(03.07) تیمورشاه تیموری

 خلق ما بیدار شد

 

 **(03.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(03.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

 

**(03.06) حزب کار ایران - توفان

 تجاربی آموختنی از رویداد های او کرائین

 

 **(03.06) نذیر دلسوز

 از جانبازان خلق باید آموخت

 

 **(03.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

 

**(03.04) بهرام رحمانی

 مصاحبۀ بهرام رحمانی با صالح مسلم و سینم محمد

 

 **(03.04) عبدالله امینی - کابل

 وجدان نیمه مردۀ کرزی

 

 **(03.04) نذیر دلسوز

 در پاسخ به آقای عنایت هوتکی!

 

 **(03.04) سید موسی عثمان هستی

 برباد نمود میهن دستار

 

 **(03.04) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(03.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهر بی دروازه

 

**(03.03) برگردان و پی نوشت از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 قیزه کردن مطبوعات

 

**(03.02) انجنیر سید عبدالقادر

 د لوبی له پاره لوبه - 2

 

 **(03.02) فرستنده: نذیر دلسوز

 افشای ماهیت « فرید یونس »

 

 **(03.02) ا. م. شیری

 هرج و مرج لازمۀ بقای امپریالیسم

 

 **(03.02) برگردان از: حمید محوی

 مسکو نقش ها را در کییف واژگون می سازد

 

 **(03.02) عزت آهنگر نیزک

 بشنو از مردم حکایت می کنم

 

 **(03.02) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(03.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدمت مردم

 

 **(03.02) ملک الشعراء استاد اسیر 

 به یاد وطن

 

**(03.01) فرستنده: هوادار پورتال 

 سوریه: عربستان ایتگونه به «اسرائیل» خدمت کرد

 

**(02.28) فرید پرواز- از کابل

 سلام به گردانندگان فهیم و مبارز پورتال « افغانستان آزاد- آزاد افغانستان»

 

 **(02.28) فرستنده: ش. حمید

 شعر های مقاومت - بیچاره کاغذ - 22

 

 **(02.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 گرانبها ترین بوت جهان

 

 **(02.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(02.27) موسوی

 به جواب شبنامه نویس و افشای ماهیت پلید وی یا توطئۀ انقیاد طلبان جبون و ننگنامۀ آنها - 57

 

 **(02.27) نویسنده: داکتر فرید یونس - فرستنده: داکتر شیرزاد - یادداشت پورتال

 انتخاب اشرف غنی یک اشتباه تاریخی است.

 

 **(02.27) حمید بهشتی

 کلید اسرار ...

 

 **(02.27) برگردان از: حمید محوی

 مبارزۀ رسانه های حاکم علیه دموکراسی

 

**(02.26) س. ها

 سپنتا؛ از اعتقاد به مکتب «فرانکفورت»!1 تا معتقد به عبودیت سوپر جنایتکاران!

 

 **(02.26) عبدالله امینی - کابل

 سیاف، شیعه و انتخابات

 

**(02.25) داکتر میر عبدالرحیم عزیز 

 قابل توجه همکار عزیز پورتال جاوید « محصل » از کابل

 

**(02.24) برگردان از: حمید محوی

 آیا واشینگتن می تواند هم زمان سه دولت را سرنگون کند؟

 

 **(02.24) تیمورشاه تیموری

 معضلۀ افغانستان

 

 **(02.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

 **(02.24) ملک الشعراء استاد اسیر 

 کله منار ها

 

**(02.23) د افغانستان د ازادی سازمان 

 د تولتاکنو په اړه د افغانستان د ازادی سازمان ابلاغیه

 

**(02.22) آتش- از بامیان 

 خلقی ها حق مداخله در سرنوشت مردم را ندارند

 

 **(02.22) جاوید

 پاسخی برای هم نامم جاوید جان «محصل»

 

 **(02.22) برگردان از: ا. م. شیری

 نکشتن، دشوار تر از کشتن است

 

**(02.21) موسوی 

 قابل توجه خواننده و همکار گرامی پورتال آقای جاوید «محصل» - از کابل

 

**(02.20) کبیر توخی

 قابل توجه خواننده و همکار نهایت عزیز پورتال آقای جاوید«محصل» از کابل

 

 **(02.20) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 [به خلق فلسطین]

 

**(02.19) داکتر ظاهر تیموری

 برزم هموطن!

 

**(02.18) برگردان از: حمید محوی

 واشینگتن همواره در سوریه و ژنیو مانور می دهد

 

 **(02.18) برگردان از: حمید بهشتی

 فرزندان بوش

 

 **(02.18) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 آهنگ رستاخیز

 

**(02.17) رحیمه توخی

 ز رعد خیزش ما ..

 

 **(02.17) برگردان و پیشنویس از: احمد مزارعی

 جنگ تجاوزکارانه با سوریه، اینچنین شکست خواهد خورد

 

 **(02.17) داکتر ظاهر تیموری 

 تظاهرات در اهواز

 

**(02.16) کبیر توخی

 فتح محال

 

 **(02.16) بازتایپ و ارسال از: س. رها

 سانترالیزم دموکراتیک - بخش پایانی

 

 **(02.16) جاوید

 در باب محاکمۀ جنایتکاران

 

 **(02.16) برگردان از: ا. م. شیری

 غرب و اوکراین: مروری بر تهیۀ نمایشها - 2

 

 **(02.16) داکتر ظاهر تیموری 

 خواری و خفت

 

**(02.15) محمد حیدر اختر

 به مناسبت (15 فبروری) خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان

 

 **(01.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 راه حکومتداری!!

 

 **(02.15) داکتر ظاهر تیموری 

 زنده یاد عبدالاله رستاخیز

 

**(02.14) برگردان از: ا. م. شیری

 غرب و اوکراین: مروری بر تهیۀ نمایشها - 1

 

 **(02.14) باتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مشق خون

 

**(02.13) سید هاشم سدید 

 آیا ثبات در پاکستان سبب ثبات در افغانستان خواهد شد؟

 

**(02.12) نذیر دلسوز

 انتقام ما درهم شکستن ماشین جنایت پرور است 

 

 **(02.12) برگردان از: ا. م. شیری

 دموکراسی امریکائی و اسلاو های وحشی

 

 **(02.12) برگردان از: حمید محوی

 دو سیاست نظامی ایران

 

 **(02.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 یالان نمیخرم

 

**(02.11) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 چهار میلیون انسان فقیر اما بیکار در کشور چه می خورند؟

 

 **(02.11) برگردان از: حمید محوی 

 کدام ستراتیژی ایالات متحده در خاور میانه؟

 

**(02.09) برگردان و افزوده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 ازدیاد عساکر المانی در کشور مالی

 

 **(02.09) سید هاشم سدید

 آزادی بیان، در قانون اساسی دین بنیاد موجود؟

 

 **(02.09) برگزدان از: ا. م. شیری

 اتحاد المان- باندریها علیه اوکراین

 

 **(02.09) برگردان از: رضا نافعی 

 غول جنگ در المان از خواب برخاسته است!

 

 **(02.09) عزت آهنگر نیزک

 طلایۀ آزادی

 

**(02.08) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن

 آیا اوسني  انتخابات د زیارکښانو په ګټه دي؟

 

 **(02.08) داکتر ظاهر تیموری

 شورش و قیام

 

**(02.07) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن

 تر هغه چی استعمار و استثمار وی، بیوزلی به هم وی

 

 **(02.07) عبدالله امینی - کابل

 محکومیت عبدالله عبدالله توسط خودش

 

 **(02.07) برگردان و زیر نویس از: احمد مزارعی

 چهل سال تبعیت و بردگی اقتصادی  

 

**(02.06) بهرام رحمانی

 «جنجال های سیاسی و مطبوعاتی» در رابطه با سفر « رجب طیب اردوغان» به ایران!

 

 **(02.06) داکتر ظاهر تیموری 

 زورق بی بادبان

 

**(02.05) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 کرزی دچار اضطراب جدائی از بادار خود امپریالیسم جنایتگستر امریکا

 

 **(02.05) داکتر ظاهر تیموری 

 آهنگ رزم

 

**(02.04) حزب کار ایران - توفان 

 دشمن اصلی مردم عراق نیروهای اشغالگر استعماری هستند

 

**(02.03) مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها در برلین

 به علاقه مندان و طرفداران امضای « پیمان ستراتیژیک» و «قرارداد امنیتی» با اشغالگران امریکائی.

 

 **(02.03) برگردان از: حمید بهشتی

 «به ما بر چسپ جاسوسی زدند»

 

**(02.02) درآمد، بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

   سرودی برای یک تصویر

 

 **(02.02) برگردان از: حمید محوی

 ایالات متحده نخستین پشتیبان مالی تروریسم در جهان

 

 **(02.02) فرستنده: فرید پرواز

 کارل مارکس: « شاسیته ترینِ دانشمندان»

 

**(02.01) سید هاشم سدید

 آنگاه که بدان به جان هم می افتند!

 

**(02.01) س. رها

 سانترالیزم دموکراتیک - 3

 

 **(02.01) عبدالله امینی - کابل

 سید مخدوم رهین امضای معاهدۀ استعماری را تأئید کرد.

 

 **(02.01) دگرمن احمد قندهاری 

 قندهار به روایت عکس

 

**(01.31) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 آیا ستمگران « اتحادیۀ اروپا» می توانند مدافع حقوق زنان زحمتکش افغانستان باشند؟

 

 **(01.31) فرستنده: فرید پرواز

 جاسوسی از طریق تیلفونهای هوشمند

 

 **(01.31) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 کهکشان افغانستان دی

 

**(01.30) پیکان بنوال

 مائویست های افغانستان، دچار آشفته فکری!!! - 2

 

 **(01.30) عین الدین نذیری 

 مثلی که سر کرزی بوی قورمه میته

 

**(01.29) فرستنده: س. رها

 سانترالیزم دموکراتیک - 2

 

 **(01.29) عبدالله امینی - کابل

 اظهارات توهین آمیز راسموسن به کرزی

 

**(01.28) عزت آهنگر نیزک

 یکتای زمان

 

**(01.27) نذیر دلسوز

 آیا واقعاً سرحدات خاکی ارزش خود را از دست داده اند؟؟

 

 **(01.27) فرستنده: ا. م. شری

 نطق ستالین به مناسبت مرگ لنین

 

 **(01.27) میرویس ودان محمودی

 تجارت بر خون شهداء

 

 **(01.27) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 په یوه چوکی جنگونه پا کابل کی وی تر څو ؟

 

**(01.26) سیدموسی عثمان هستی

 تبصرۀ خبرنگار بینام  بر سؤالات خبرنگار ماندگار

 

 **(01.26) حزب کار ایران - توفان

 لنین و لنینیزم

 

 **(01.26) برگردان از: حمید محوی

 چه کسی اپوزیسیون سوریه را در ژنیو 2 نمایندگی خواهد کرد؟

 

 **(01.26) برگردان از: حمید محوی

 تلاش اتحادیۀ اروپا برای کار شکنی در گردهمآئی ژنیو 2

 

 **(01.26) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 دا تل آزاد افغانستان وطن دی

 

**(01.25) فرستنده: س. رها 

 سانترالیزم دموکراتیک - 1

 

**(01.24) ا. م. شیری

 لنین، نامی جاودانه

 

 **(01.24) میرویس ودان محمودی

 دلم برای « زنده یاد اکرم یاری » می سوزد!

 

 **(01.24) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به لنین کبیر

 

 **(01.24) سید موسی عثمان هستی

 ملا و شیطان دشمن انسان

 

 **(01.24) داکتر ظاهر تیموری 

 چاکران چکمه پوش

 

**(01.23) برگردان از: حمید محوی 

 زنده باد انقلاب کوبا! برای پایان بخشیدن به محاصره به پا خیزیم!

 

**(01.22) حمید بهشتی

 هدف من از کار رسانه ئی: در دنیای ما چه خبر است؟

 

 **(01.22) برگردان از: حمید محوی 

 سکوت و خیانتی که 3 میلیلرد دالر ارزش دارد

 

**(01.21) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 استعمار و جنایت، زحمتکشان افغانستان را به افسرده ترین مردم جهان تبدیل کرده است.

 

 **(01.21) عبدالله امینی - کابل

 تروریسم جهانی و عربستان سعودی: شبکۀ ترور « بندر »

 

 **(01.21) برگردان از: حمید محوی 

 دادگاه ویژۀ لبنان، دادگاه استثنائی

 

**(01.20)  د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن

  په هرات کې د اویا بیوزلو کډوالو مړینه د ظالمانه وضعیت ښکارندوی

 

 **(01.20) تیمورشاه تیموری

 می گویند تاریخ تکرار نمی شود

 

 **(01.20) برگردان از: ا. م. شیری

 ایالات متحدۀ امریکا تروریست اصلی جهان

 

 **(01.20) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 شاعر فردا

 

 **(01.20) فرستنده: ش. حمید

 شعر های مقاومت - شبشکن - 12

 

**(01.19) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 800 پایگاه نظامی نیروهای ستمگر خارجی برای کشتار زحمتکشان افغانستان

 

 **(01.19) سید موسی عثمان هستی 

 اجابت یک خواهش

 

**(01.18) انجنیر سید عبدالقادر

 د لوبی له پاره لوبه!- 1

 

 **(01.18) برگردان از: حمید بهشتی

 اختلالات روانی سربازان امریکائی ناشی از جنگ

 

 **(01.18) داکتر ظاهر تیموری 

 کرزی

 

**(01.17) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 « جامعۀ مدنی» نمک حلالی می کند، امریکا کشتار می کند.

 

 **(01.17) برگردان از: فرهاد بارکزوی

 ناکامی اسرائیل - سعودی در شکستن محاصرۀ غوطه

 

 **(01.17) عبدالله امینی

 هذیان گوئی « مغز متفکر» درجه 2

 

 **(01.17) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 دا ماشوم مړ شوی نه دی

 

 **(01.17) فرستنده: ش. حمید

 شعر های مقاومت - عاطفه - 11

 

**(01.16) برگردان از: رضا نافعی

 حرامزادگان جهانی پشت ارزش هایشان

 

 **(01.16) فرستنده: فرید پرواز

 اوباما رئیس و گردانندۀ بزرگترین سازمان ترور جهان

 

 **(01.16) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسریه معروفی 

 د بزگر بچی غږ

 

**(01.15) عبدالله امینی

 باند تروریستی حزب اسلامی حکمتیار حامی انتخابات

 

 **(01.15) فرستنده: فرید پرواز

 سنودن در هند آموزش «هک» را دیده است

 

 **(01.15) برگردان از : حمید بهشتی 

 پر خرج ترین بولدوزر تاریخ تمام کرد

 

**(01.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دوام جنگ طلبی دولت المان

 

 **(01.14) فرستنده: فرید پرواز

 امپریالیسم 101 - 2

 

 **(01.14) برگردان از: حمید محوی

 آماده سازی ژنیو - 2

 

 **(01.14) حزب کار ایران - توفان

 روشنفکر کیست؟

 

 **(01.14) فرستنده: ش. حمید 

 شعر های مقاومت - کلک سپید - 10

 

**(01.13) برگردان از: حمید محوی 

 امپریالیسم امریکا و سقوط عراق در جنگ داخلی

 

**(01.12) فرستنده: فرید پرواز

 امپریالیسم 101 - 1

 

 **(01.12) فرستنده: ش. حمید

 شعر های مقاومت - ندای نور - 9

 

 **(01.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جان جهان

 

**(01.11) س. رها

 زوزه های رنگباختۀ جواسیس را با افشای ماهیت پلید شان، «دود هوا» نمائیم!

 

 **(01.11) برگردان از: حمید محوی

 عراق در سراشیب جنگ داخلی

 

 **(01.11) برگردان از: خسرو چیتگر 

 انقلاب در انقلاب : مبارزه با ISIS

 

**(01.10) برگردان از : حمید محوی 

 واشینگتن جهان را به ورطۀ جنگ می کشاند

 

**(01.09) موسوی

 نمود هائی از تبارز یک ازهمپاشی - 2

 

 **(01.09) پیشگفتار و برگردان از: حمید محوی

 فروپاشی اقتصادی در ایالات متحده

 

 **(01.09) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 د مرحوم داکتر عبدالرحمن محمودی په یاد!!!

 

**(01.08) فرستنده: عبدالله امینی

 بر سر انقلاب های عربی چه آمده؟

 

 **(01.08) برگردان از: ا. م. شیری

 مبارزۀ شهروندان برای حقوق اجتماعی: ضامن پیروزی یا اتلاف وقت؟

 

 **(01.08) فرستنده: ش. حمید 

 شعرهای مقاومت- نسل خنجر خوار - 8

 

**(01.07) بهرام رحمانی

بررسی وقایع مهم سال 2013 و چشم انداز 2014 - 3

 

 **(01.07) برگردان از: حمید محوی

 القاعده پیاده نظام ابدی در ارتش ناتو

 

 **(01.07) برگردان از: حمید محوی

 مصاحبه با بهار کیمیونگور

 

 **(01.07) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بزگر ته خطاب

 

 **(01.07) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(01.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(01.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سوته داران

 

**(01.06) موسوی

 نمود هائی از تبارز یک از همپاشی

 

 **(01.06) محمد قراگوزلو

 سازمان یابی کارگری - 13. حزب سیاسی

 

 **(01.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

 **(01.06) تیمورشاه نیموری

 باز آمدم

 

 **(01.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سودای غربت

 

**(01.05) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 د زمانی تغییر

 

**(01.04) بهرام رحمانی

 بررسی وقایع مهم سال 2013 و چشم انداز 2014 - 2

 

 **(01.04) فرستنده: فرید پرواز

 تصمیم دولت ترکیه در همکاری دفاعی با چین

 

 **(01.04) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 د خلکو چیغه

 

**(01.03) برگردان از: حمید بهشتی

 رفراندم قانون اساسی مصر

 

 **(01.03) بازتایپ و ارسال از: نسرین معروفی

 شعلۀ جاوید

 

 **(01.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وارث اورنگ

 

**(01.02) فرستنده: هوادار پورتال

 برای بیست سالگی جنبش زاپاتیستی

 

 **(01.02) بهرام رحمانی

 بررسی وقایع سال 2013 و چشم انداز 2014 - 1

 

 **(01.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 مار آستین

 

 **(01.02) تیمورشاه تیموری

 وصف غربت

 

 **(01.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ارباب ستم

 

**(01.01) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2013

 

 **(01.01) داکتر شیرزاد

 ضربۀ مرگبار- چرا روسها به افغانستان لشکر کشی کردند؟

 

 **(01.01) برگردان از: ا. م. شیری

 هاوانا 55 سالگی انقلاب را برگزار می کند.

 

 

ادامه مقالات Articles Continued