AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d'Afghanistan Libre **

آرشیف سیاسی 2015  مرام نشراتی پورتال

2015 Political Archive

 

 

 **(12.31) موسوی

 دو خاطره و نتیجه گیری از آنها - 2

 

 **(12.31) سید هاشم سدید

 "دوست مهربان بهتر است نسبت به برادر نامهربان"!

 

 **(12.31) عبدالله امینی - کابل 

 افغانستان در دام نیرنگ پاکستان

 

**(12.30) برگردان و پینوشت از: حمید محوی

 روحانی: تضعیف سوریه خلاف منافع جهان اسلام است

 

 **(12.30) عبدالله امینی - کابل 

 پنتاگون کوچک در کابل

 

**(12.29) محمد قرا گوزلو

آزمون فرهنگ سوسیالیستی با محک سوریه!

 

 **(12.29) عبدالله امینی - کابل

 حکومت بی کفایت و شورای بی کفایت

 

 **(12.29) برگردان از: حمید محوی 

 ستاد فرماندهی ایالات متحده نفوذ شاهین های لیبرال در کاخ سفید را افشاء کردند

 

**(12.28) موسوی

 دو خاطره و نتیجه گیری از آنها - 1

 

  **(12.25) عبدالله امینی - کابل

 اخراج پناهجویان افغان از برتانیه

 

 **(12.28) برگردان از: جاوید

 طالبان در حال پیشروی

 

**(12.27) سید هاشم سدید

 درنگی بر موجبات اصلی مصیبت های حدود  سی و هشت سال گذشته

 

**(12.27) عبدالله امینی - کابل

 فساد در اردو و سقوط ولسوالی ها در هلمند

 

 **(12.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357

 

 **(12.27) ملک الشعراء استاد اسیر 

 یادی از سیاهروز هفت ثور

 

**(12.26) ولی نیستانی

 برقراری "تماس" بین فدراسیون روسیه و طالبان: ...

 

 **(12.26) عبدالله امینی -کابل 

 ابهام در روابط کابل - مسکو

 

**(12.25) برگردان از: م. ن. - برلین

 "امریکا به هر قیمت جنگ می خواهد"

 

 **(12.25) عبدالله امینی - کابل

 روابط تنگاتنگ شورای نظار و داعش 

 

**(12.24) عزیز نعیمی

 فخر فروشی "هاشمیان" به اجداد جنایتکارش - 3

 

 **(12.24) عبدالله امینی - کابل

 3000 داعشی در افغانستان

 

 **(12.24) برگردان از: جاوید 

 اردوخان با آتش بازی می کند

 

**(12.23) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 حراست او ثبات؛ څیری، کړنی او ژمنی

 

 **(12.23) عبدالله امینی - کابل

 ضربات متداوم طالبان

 

**(12.23) برگردان و افزوده از: حمید محوی

 قربانیان غیر نظامی در بمبارانهای فرانسه، باید افشاء شود....

 

 **(12.23) برگردان از: ا. م. شیری 

 اقتصاد جهان زیر شمشیر داموکلس بانک فدرال رزور

 

**(12.22) عبدالله امینی - کابل

 اعتراف پوتین: تجاوز به افغانستان اشتباه بزرگ بود

 

 **(12.22) برگردان از: حمید محوی 

 از بیانیۀ ژنیو تا قطعنامۀ 2254

 

**(12.21) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان در زیر فشار عربستان و ایران

 

 **(12.21) برگردان از: ا. م. شیری 

 احتمال ویرانی کامل نظام مالی جهان بعد از 21 دسمبر

 

**(12.20) برگردان از: جاوید

 سیاست قتل عام

 

 **(12.20) عبدالله امینی - کابل

 عقدۀ ایران از پذیرش افغانستان در سازمان تجارت جهانی

 

**(12.20) شباهنگ راد 

 داعش چراغ سبز سرمایه

 

**(12.19) عبدالله امینی - کابل 

 گسترش نفوذ داعش در شرق افغانستان

 

**(12.18) سید هاشم سدید

 آیا واقعاً "اشرف غنی" یک شخص درست گفتار و وطنپرست است!

 

 **(12.18) عبدالله امینی - کابل

 "سیما سمر" دروغ می گوید

 

 **(12.18) فرستنده: مناف فلکی فر 

 معنای برد - برد در توافق هسته ئی!

 

**(12.17) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان و پیوستن به ائتلاف نظامی اسلامی علیه تروریسم

 

 **(12.17) برگردان از: حمید محوی 

 نظامی سازی بزرگ جهان در سال 2015 - 3

 

**(12.16) عبدالله امینی - کابل

 دیدار "عبدالله" با "مدودوف" در شانگهای 

 

**(12.16) برگردان از: حمید محوی 

 نظامی سازی بزرگ جهان در سال  - 2015 - 2

 

 **(12.16) برگردان از: ا. م. شیری

 بدهی بی پشتوانۀ اقتصاد امریکا

 

**(12.15) چریکهای فدائی خلق ایران

 جنایت پاریس، بهانه ای تازه برای گرم کردن تنور "جنگ بی پایان"!

 

 **(12.15) عبدالله امینی - کابل

 افتتاح لولۀ گاز تاپی

 

 **(12.15) برگردان از: حمید محوی

 تدارکات نظامی در درون و پیرامون سوریه

 

**(12.14) عبدالله امینی - کابل

 اتهام "تاس" بر "اتمر" و "ستانکزی"

 

 **(12.14) محمد ولی نیستانی

 آمادگی ها برای ضربۀ کاری نهائی ؟؟؟

 

 **(12.14) برگردان از: حمید بهشتی

 پول با اخلاق بیگانه است.

 

**(12.13) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 استعفای "رحمت الله نبیل" و تضاد های درونی عمال اجانب

 

 **(12.13) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

  د زړونو او د دماغونو ماینونه

 

 **(12.13) برگردان از: حمید محوی

 نظامی سازی بزرگ جهان در سال 2015 - 1

 

 **(12.13) عبدالله امینی - کابل

 جنگ سرد در شمال کشور

 

**(12.12) سید هاشم سدید

 یک جو از مردی کم کن و فارغبال باش!

 

**(12.12) عبدالله امینی - کابل

 استعفای "نبیل" و ضعف دولت مستعمراتی

 

 **(12.12) برگردان از: حمید محوی 

 عملیات زیر پرچم دروغین

 

**(12.11) عبدالله امینی - کابل

 دستاورد "کنفرانس قلب آسیا" برای افغانستان

 

 **(12.11) میرویس ودان محمودی

 لغازی و پرروئی یک مفلوک درمانده!

 

 **(12.11) فرید پرواز

 در باب داو و دشنام در حمایت "عفت کلام"

 

 **(12.11) صبا راهی 

 کهنه سربازان انگلیس چه می گویند؟

 

**(12.10) عبدالله امینی - کابل

 "جناب" غنی می فرماید:، چهل کشور از ما حمایت خواهند کرد.

 

 **(12.10) برگردان و پیشگفتار از: حمید محوی 

 سقوط وخیم دپلماسی فرانسه

 

**(12.09) عبدالله امینی - کابل 

 اعلام خطر: سربازگیری داعش در افغانستان

 

 **(12.09) برگردان از: ا. م. شیری

 جمهوری مالی، خشونت مسلحانه در ساحل و ترور جهانی به مثابۀ یک ابزار

 

**(12.08) عبدالله امینی - کابل

 نقش پاکستان در گسترش کشمکش های سمتی

 

 **(12.08) برگردان از: جاوید

 "ما بیش از حد احمق بودیم" 

 

 **(12.08) برگردان از: حمید محوی

 طرح اعتراف ناپذیر کردستان دروغین

 

 **(12.08) سید موسی عثمان هستی

 "اسماعیل اکبر" شخصیت چند بعدی نبود، بشقاب چین خوب هر خوان سیاست بود

 

 **(12.08) تیمورشاه تیموری

 این "سلحشوران" چه می خواهند از جان وطن؟

 

 **(12.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(12.07) برگردان از: حمید بهشتی

 دامنۀ اسلام عربستان سعودی و رشد تروریسم اسلامی

 

 **(12.07) عبدالله امینی - کابل 

 به اصطلاح" شورای حراست و ثبات افغانستان"

 

**(12.06) نظر محمد مطمئن

 خبر مجروحیت و مرگ ملا اختر محمد منصور و اهداف پشت پرده

 

 **(12.06) عبدالله امینی - کابل

 زد و خورد در کدر رهبری طالبان

 

 **(12.06) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ اتومی آغاز شده است

 

**(12.05) نظر محمد مطمئن

 د ملا محمد اختر منصور در زخمی کیدو او مرگ؛ تر شائی اهداف

 

 **(12.05) عبدالله امینی - کابل 

 کابل مرکز عیاشی نظامیان امریکائی

 

**(12.04) محمد فقیر "فقیر"

 "شفافیت" در لفافۀ دروغ های متعارض

 

 **(12.04) عبدالله امینی - کابل 

 وظیفه ناشناسی وکلای شورای مستعمراتی

 

**(12.03) "خانۀ فرهنگ افغانستان " - برلین

 فراخوان تجمع برلین!

 

 **(12.03) عبدالله امینی - کابل

 غفلت نیروهای امنیتی ادامه دارد!

 

 **(12.03) برگردان از: حمید محوی

 راکت علیه لوله های انتقال گاز

 

**(12.02) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 افغانستان، در ازادی جگړه او د اتلولی داستانونه!

 

 **(12.02) سیامک ستوده

 تظاهرات کابل، ضعف ها و نقاط قوت آن

 

 **(12.02) برگردان از: حمید محوی

 چرا ترکیه سوخوی 24 روسی را سرنگون کرد؟

 

 **(12.02) عبدالله امینی - کابل 

 اخطار سفارت امریکا: واقعی یا جعلی؟

 

**(12.01) عبدالله امینی - کابل

 دوستم به ترکیه آدم می فروشد

 

 **(12.01) بر گردان از: حمید محوی 

 جهانی سازی و تروریسم دولتی (2/2)

 

**(11.30) عبدالله امینی - کابل

 ملحوظات سیاسی و نامشروع در تقرر سفراء

 

 **(11.30) صبا راهی 

 هرج و مرج تولید کنندگان تروریسم

 

**(11.29) عبدالله امینی - کابل

 آرزوی برگشت قاتل "حکمتیار" به سیاست

 

 **(11.29) ا. م. شیری 

 نگو داعش، بگو ناتو

 

**(11.28) محمد قراگوزلو

 زیر نویسی برای ترور در پاریس!

 

 **(11.28) عبدالله امینی- کابل 

 کشمکش رو به افزایش شورا و حکومت

 

**(11.27) حزب کار ایران(توفان)

 در حاشیۀ اقدامات تروریستی دولت ترکیه

 

 **(11.27) عبدالله امینی - کابل

 حمایت "غنی" از جنایت امریکا در قندوز 

 

**(11.26) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 دوی چیرته دی: ژورنالیست، لیکوال، مدنی فعال او رسنی

 

 **(11.26) عبدالله امینی - کابل

 بحران امراض روانی در افغانستان

 

 **(11.26) برگردان از: حمید محوی 

 جهانی سازی و تروریسم دولتی - (1/2)

 

**(11.25) عزیز نعیمی

 فخر فروشی "هاشمیان" به اجداد جنایتکارش - 2

 

 **(11.25) عبدالله امینی - کابل

 "هاشمیان" پروفیسور پستی و دنائت

 

 **(11.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خدا دریای رحمت را کشاید!!!

 

 **(11.25) تیمورشاه تیموری

 آرزو

 

 **(11.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شور و شیرین

 

**(11.24) آزاد ل.

 "استاد ادب دری!!؟؟"

 

 **(11.24) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه و اسرائیل جنگ تازه ای را در عراق و سوریه آغاز کردند

 

 **(11.24) عبدالله امینی - کابل

 داوود سلطان زوی: دزد پول حجاج

 

 **(11.23) عزیز نعیمی

 فخر فروشی "هاشمیان" به اجداد جنایتکارش -1

 

 **(11.23) عبدالله امینی - کابل  

 توسعه طلبی طالبان در شمال ادامه دارد

 

**(11.22) آزاد ل.

 "هاشمیان" آدم نگردد زانکه بنیادش بد است

 

 **(11.22) عبدالله امینی - کابل

 اهمیت همبستگی پاکستان برای امریکا

 

 **(11.22) برگردان از: حمید محوی

 13 نومبر یا "11 سپتمبر فرانسه" ستراتیژی هرج و مرج

 

 **(11.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(11.22) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

 **(11.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 نومیدی

 

**(11.21) میرویس ودان محمودی

 وبلاک وابسته به "آی. اس. آی"، "تول افغانستان" را افشاء و تحریم نمائید!

 

 **(11.21) نظر محمد مطمئن

 افراطی محصلین او دیموکرات چارواکی

 

 **(11.21) عبدالله امینی - کابل

 قرار داد مخفی "بسم الله محمدی" و "حنیف اتمر"

 

 **(11.21) برگردان از: حمید محوی  

 "غرب به سوی انقلاب خشونت آمیز حرکت می کند"

 

**(11.20) عبدالله امینی - کابل

 "کیانی" ها و غصب زمین های عامه

 

 **(11.20) شباهنگ راد

 از انفجارات و تیراندازی پاریس تا توافقات و تصمیمات وین و ترکیه

 

**(11.19) نظر محمد مطمئن

 ولسمشره! خوله دی خطا وځی که نا بلده یی

 

 **(11.19) میرویس ودان محمودی

 "سید خلیل الله هاشمیان" به چهار سؤالم پاسخ بده!

 

**(11.19) عبدالله امینی - کابل

 "ضیاء مسعود" و رشوت دو ونیم میلیون دالری

 

 **(11.19) برگردان از: حمید محوی

 حملۀ تروریستی به پاریس: گذرنامۀ بازگشت

 

 **(11.19) برگردان از: حمید بهشتی

 جمعۀ سیا: پرسش های اساسی در آنسوی احساسات چیست؟

 

**(11.18) آزاد ل.

 "هاشمیان" می خواهد به هر نحوی که شده، مشهور شود

 

 **(11.18) سید هاشم سدید

 در خواستی از "بانوی اول"

 

 **(11.18) عبدالله امینی - کابل

 فرار مردم از دست دولت مستعمراتی

 

 **(11.18) برگرداننده: حمید محوی 

 جمهوری فرانسه در گروگان

 

**(11.17) سید هاشم سدید

 مشکل تروریزم باید به شکل ریشه ئی حل گردد!

 

 **(11.17) عبدالله امینی - کابل

 سیر نزولی حقوق زن در افغانستان اشغال شده

 

 **(11.17) برگرداننده: حمید محوی

 حملۀ تروریستی به پاریس: "11 سپتمبر فرانسوی"

 

 **(11.17) چریکهای فدائی خلق ایران 

 کشتار مردم بی گناه پاریس توسط تروریست ها را محکوم می کنیم!

 

**(11.16) عبدالله امینی - کابل

 "سیاف" و "گیلانی" دزدان زمین های عامه

 

 **(11.16) حزب کار ایران (توفان)

 ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار

 

  **(11.16) ا. م. شیری

 که بود، که بود، من نبودم

 

**(11.16) برگرداننده: حمید محوی

 تلاش برای بایکوت "راجرز واترز"

 

 **(11.16) صبا راهی 

 پاریس و کشتار ددمنشانۀ مردم عادی توسط اجنه

 

**(11.15) عبدالله امینی - کابل

 دولت مستعمراتی بشرمد: 65 تن از عساکر به طالبان پیوستند

 

 **(11.15) برگرداننده: حمید محوی

 فراسوی تصاویر رسانه ئی، شجاعت و قاطعیت مردم سوریه-2

 

 **(11.15) حزب کار ایران (توفان) 

 در حاشیۀ ترور های دد منشانه در فرانسه

 

**(11.14) عبدالله امینی - کابل

 "محقق" خاین به مردم هزاره

 

 **(11.14) حزب کار ایران (توفان) 

 اعتراض به سفر "حسن روحانی" به اروپا...

 

**(11.13) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 دولت وحدت ملی و مهندسان آن، مسؤول کشتار بیرحمانۀ مسافران اسیر می باشند.

 

 **(11.13) عبدالله امینی - کابل

 تظاهرات مردمی پوز نظام را به خاک مالید

 

 **(11.13) سازمان زنان 8 مارچ (ایران - افغانستان) 

 فراخوان تظاهرات علیه سفر روحانی ...

 

**(11.12) احمد پوپل

 نقدی بر مقالۀ روزنامۀ اقتصاد شمارۀ 3619

 

 **(11.12) عبدالله امینی - کابل 

 درز در جبهۀ کرزی: قانونی به کرزی پشت کرد

 

**(11.11) عبدالله امینی - کابل

 مردم قربانی جنگ داعش و طالب

 

 **(11.11) برگرداننده: حمید محوی

 چهرۀ پنهان در دولت اوباما

 

 **(11.11) برگرداننده: حمید محوی  

 فراسوی تصاویر رسانه ئی، شجاعت و قاطعیت مردم سوریه- 1-2

 

**(11.10) فرستنده: فرید پرواز- یادداشت پورتال

 رمز گشائی از موفقیت ویتنام

 

 **(11.10) نظر محمد مطمئن 

 کابل بانک کی ناخبره طالب بریدگر

 

**(11.10) عبدالله امینی - کابل

 حمایت شاخۀ انشعابی طالبان از "مذاکرات صلح"

 

 **(11.10) حزب کار ایران (توفان)

 رفیق نیما کوهبنانی، یکی از امید های جنبش کمونیستی ایران از میان رفت

 

 **(11.10) چریکهای فدائی خلق ایران 

 فراخوان به تظاهرات

 

**(11.09) عبدالله امینی - کابل

 شارلاتان "قانونی" در رأس "شورای عالی صلح"

 

 **(11.09) برگرداننده: عارف عباسی

 افغانستان: متهم سقوط و غارت کابل بانک تا حال آزاد و مصروف ثروت اندوزی است.

 

 **(11.09) برگرداننده: حمید محوی

 فراسوی تصاویر رسانه ئی، شجاعت و قاطعیت مردم سوریه- 1-1

 

 **(11.09) برگرداننده: حمید بهشتی 

  سقط جنین ممنوعه و رها کردن نوزادان مصری در خیابانها

 

**(11.08) عبدالله امینی - کابل

 دزد شهر می سازد

 

**(11.08) بیژن نیابتی

 ترکیه و جهنمی به نام خاور میانۀ بزرگ

 

 **(11.08) ا. م. شیری 

 چقدر کلمات معصوم اند!

 

**(11.07) عبدالله امینی- کابل

 عشقبازی امریکا و طالبان

 

**(11.07) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان)

 جلسۀ بحث و گفت و گو:

 

 **(11.07) تیمورشاه تیموری 

 کبک کوهسار

 

**(11.06) محمد قراگوزلو

 جنگ امپریالیستی در سوریه

 

 **(11.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شمشیر عریان

 

**(11.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خدمت مردم

 

**(11.04) عبدالله امینی - کابل

 گسترش نفوذ چین در افغانستان

 

 **(11.04) برگرداننده: حمید محوی

 ایالات متحده و اسرائیل کلونیزاسیون شمال سوریه را آغاز کردند

 

**(11.04) برگرداننده: حمید بهشتی 

 "حکومت عدالتمند" مسلمانان ضد امپریالیست در ترکیه

 

**(11.03) موسوی

 همۀ راه ها به "قندوز" می انجامد - 1

 

 **(11.03) عبدالله امینی - کابل

 خبر خوش: خیزش های مردمی اوج می گیرد

 

 **(11.03) برگرداننده: حمید محوی 

 به سوی واژگونی وضعیت جنگ در خاور نزدیک

 

**(11.02) سید هاشم سدید

 جنگ قندوز نیات واقعی امریکا را کاملاً برملا کرد

 

 **(11.02) سید هاشم سدید

 اشرف غنی با همه بدی هایش، در بعضی مواقع آدم با پاسی است!

 

**(11.02) عبدالله امینی - کابل

 ملت واحد، زعامت خاین

 

 **(11.02) شباهنگ راد 

 آرزوهای خیالی چپ

 

**(11.01) عبدالله امینی - کابل

 "صلاح الدین ربانی" : دلقک تمام عیار

 

**(10.31) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 ملی گتی: د یو ژور بحث لپاره - 3

 

**(10.31) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان به روسیه روی می آورد

 

 **(10.31) برگرداننده: حمید محوی 

 ایالات متحده در سوریه به شکل مضحکی عمل می کند

 

**(10.30) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 ملی گتی: د یو ژور بحث لپاره - 2

 

 **(10.30) عبدالله امینی - کابل

 تأثیر مبارزاتی مثبت پورتال "افغانستان آزاد-ازاد افغانستان"

 

**(10.29) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 د غنی ملی اجماع او د کرزی راتلونکی لویه جرگه

 

 **(10.29) عبدالله امینی - کابل

 ناکارائی دولت مستعمراتی در کمک به زلزله زدگان

 

 **(10.29) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 ملی گتی: د یو ژور بحث لپاره - 1

 

 **(10.29) برگرداننده: حمید محوی

 تلاش المان برای خروج از جنگ سوریه

 

 **(10.29) صبا راهی

 خون را به جوش می آورد اما مقاومت جوان بذر شقایق است در دلها!

 

**(10.28) عبدالله امینی - کابل 

 یورش فریبکارانۀ "حامد کرزی"

 

**(10.27) عبدالله امینی - کابل 

 غنی گفت: امام حسین نواسۀ خداست!

 

**(10.26) سید هاشم سدید

 باز فیل آقای "هاشمیان" یاد هندوستان کرد!

 

 **(10.26) عبدالله امینی - کابل 

 حضور نامبارک "اشرف غنی" در مسجد شیعه ها

 

**(10.25) عبدالله امینی - کابل

 طالبان در محاسبۀ سیاسی امریکا

 

 **(10.25) شباهنگ راد 

 پیامد های حملات هوائی روسیه در سوریه

 

**(10.24) عبدالله امینی - کابل

 بی اعتمادی تاجکان نسبت به دوستم

 

 **(10.24) برگرداننده: حمید بهشتی

 اسد، شر کمتر

 

**(10.20) برگرداننده: ا. م. شیری 

 طراحی ستراتیژیک مهاجرت به مثابۀ یک سلاح جنگی

 

 **(10.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

 **(10.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 مضمون زندگی

 

**(10.23) برگردان از: حمید بهشتی 

 بلوچستان، خونین ترین جنگی که از آن هیچ نشنیده اید

 

**(10.22) عبدالله امینی - کابل 

 تقابل رئیس جمهور و معاونش

 

**(10.21) عبدالله امینی - کابل

 کشمکش وحشت ملی با فاسد ملی

 

 **(10.21) برگرداننده: حمید محوی

 لوموند روزنامۀ فرانسوی و تحریف رویداد های جنگ در سوریه

 

 **(10.21) آبتین درفش 

 در گذار سؤال حنبش خود انگیخته یا سازماندهی آگاهانه؟- 2

 

**(10.20) فرستنده: داکتر لعلزاد بلوچ و یادداشت پورتال

 بلوچستان دارای زنده ترین و پیشرفته ترین تمدن جهان

 

**(10.20) برگرداننده: حمید بهشتی

 بن و کودتا در اندونزیا 1965

 

 **(10.20) عبدالله امینی - کابل 

 احمق های روشنفکر نما

 

**(10.19) نظرمحمد مطمئن و یادداشت پورتال

 ثبات که بی ثباتی ...

 

 **(10.19) حزب کار ایران (توفان)

 نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق دست امپریالیسم امریکا در خاورمیانه!

 

 **(10.19) عبدالله امینی - کابل 

 تداوم تجاوز امریکا به افغانستان

 

**(10.18) برگرداننده: حمید محوی

 ارتش روسیه برتری خود را در جنگ کلاسیک به اثبات رساند

 

 **(10.18) برگرداننده: حمید بهشتی

 دورانی جدید در خاور میانه - 3

 

 **(10.18) ا. م. شیری 

 عملیات نیروهای هوا-فضای روسیه در سوریه، سراسیمگی واشنگتن و بروکسل

 

**(10.17) میرویس ودان محمودی

 "گلبدین" هم ، چون نجیب، مسعود -ربانی و ملا عمر؛ بدون محاکمه؛ راهی جهنم بدکاران تاریخ گردید!

 

 **(10.17) آبتین درفش 

 در گذار سؤال جنبش خود انگیخته یا سازماندهی آگاهانه؟ - 1

 

**(10.16) برگرداننده: حمید بهشتی 

 فلسطینی ها برای زنده ماندن می جنگند، اسرائیلی ها برای اشغال

 

**(10.15) عبدالله امینی - کابل

 تشکیل کمیسیونی به نام "حقیقت یاب قندوز"

 

 **(10.15) تیمورشاه تیموری

 پیر مرد

 

 **(10.15) ملک الشعراء استاد اسیر 

 به یاد وطن

 

**(10.14) عبدالله امینی - کابل

 تمرکز صلاحیت امنیتی در دست غنی

 

 **(10.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(10.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درس حریت

 

**(10.13) عبدالله امینی - کابل

 اخطار طالبان به رادیو و تلویزیونها

 

 **(10.13) بهرام رحمانی

 جنگ و تروریسم دولتی در ترکیه علیه مردم کرد و دیگر مخالفانش - 14

 

 **(10.13) برگرداننده: حمید محوی

 نسخۀ قدیمی استعمار- چرا فرانسه خواهان سرنگونی جمهوری عرب سوریه است؟

 

 **(10.13) صبا راهی 

 سلمان رشدی توپ امپریالیستها در زمین رژیم اسلامی امپریالیستها

 

**(10.12) عبدالله امینی - کابل 

 چین در تیاتر افغانستان

 

**(10.11) عبدالله امینی - کابل 

 پول امریکائی، اسلحۀ روسی

 

**(10.10) عبدالله امینی - کابل

 گورستان ارگ

 

 **(10.10)  ا. م. شیری

 ایالات متحدۀ امریکا به لحاظ اخلاقی حق ندارد از اقدامات روسیه در سوریه انتقاد کند

 

 **(10.10) گرداننده: ا. م. شیری 

 ضربات راکتی از خزر به مواضع تروریستهای داعش ...

 

**(10.09) عبدالله امینی - کابل 

 بسم الله محمدی: توطئه گری یا قهرمان بازی

 

**(10.08) سازمان انقلابی افغانستان

 تجاوز، اشغال و کشتار به وسیلۀ اشغالگران امریکائی و ناتوئی وارد پانزدهمین سال شد!

 

 **(10.08) عبدالله امینی - کابل

 میراث دروغین حکومت فاسد "حامد کرزی"

 

 **(10.08) برگرداننده: ا. م. شیری 

 مجوز برای روسیه

 

**(10.07) عبدالله امینی - کابل

 ستون پنجم چه وقت افشاء می شود؟

 

 **(10.07) برگرداننده: حمید محوی 

 اوباما روسیه را به خاطر حمله به "تروریست های خوب" متهم دانست

 

 **(10.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 صلح و جنگ

 

 **(10.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

**(10.06) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان(سیر)

 داعش، تفنگداران بیرحم و قسی القلب سرمایه داران علیه زحمتکشان

 

 **(10.06) عبدالله امینی - کابل

 جنایت امریکا در قندوز

 

 **(10.06) برگرداننده: حمید محوی 

 مسکو، واشینگتن در جست و جوی بازخوانی مبادی مناسبات بین المللی

 

**(10.05) عبدالله امینی- کابل 

 چرا عبدالله عبدالله خاموش است؟

 

**(10.04) شفیع خالقی

  مردم باید صفوف خود را از جنایتکاران پاک نمایند!

 

 **(10.04) حزب کار ایران (توفان)

 شکست امپریالیستهای غرب به سرکردگی امریکا و متحدین شان در سوریه ...

 

 **(10.04) عبدالله امینی - کابل

 خاموشی با معنای شورای مستعمراتی

 

 **(10.04) برگداننده: حمید بهشتی 

 ملت های بدون مرز

 

**(10.03) عبدالله امینی - کابل 

 لرزه به اندام شورای نظار و جمعیت افتاده است

 

 **(10.03) بهرام رحمانی

 تراژیدی انسانی در عربستان و جنگ لفظی بین سران حکومت اسلامی ایران و عربستان!

 

**(10.02) سید هاشم سدید

 آیا جنگی را که طالب به عهده دارد می توان جنگ طالب نامید؟

 

 **(10.02) عبدالله امینی - کابل

 نتایج اولیۀ سقوط قندوز

 

**(10.02) فرستنده: پیکان "بنوال"

 برمی گردیم گل نسرین بچینیم 

 

**(10.01) سید هاشم سدید

 پیشبینی این وضعیت اصلاً مشکل نبود، ولی چه باید کرد

 

 **(10.01) عبدالله امینی - کابل

 بیهودگی حکومت "وحدت ملی"

 

**(10.01) برگرداننده: حمید محوی 

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (8/8)

 

**(09.30) عبدالله امینی - کابل

 قندوز در دست طالبان افتاد

 

 **(09.30) برگرداننده: حمید محوی

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (7/8)

 

 **(09.30) برگرداننده: حمید محوی

 قطعات زمینی روسیه در سوریه وارد عملیات شدند؟

 

 **(09.30) بهرام رحمانی 

 جنگ و بحران دولت موقت انتخابات ترکیه - 13

 

**(09.29) موسوی

 جنگ قدرت بین "غنی" و "عبدالله" و سقوط قندوز

 

 **(09.29) برگرداننده: حمید محوی و یادداشت پورتال

 علیه طرح القاعدۀ داعش متحد شویم

 

 **(09.29) عبدالله امینی - کابل 

 فعالیت داعش در 25 ولایت افغانستان

 

**(09.29) برگرداننده: ا. م. شیری

 پناهندگان جعلی، یا چه کسانی در واقع اروپا را ضبط می کند

 

 **(09.29) برگرداننده: حمید محوی

 سومین جنگ جهانی به وقوع نخواهد پیوست

 

 **(09.28) عبدالله امینی - کابل

 سی آی ای ، طالبان و مواد مخدره

 

 **(09.28) برگرداننده: حمید بهشتی 

 در جنگ بی پایان علیه ترور، ما همگی محکوم به فلسطینی شدن هستیم

 

**(09.27) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شریف الله لیکنه)

 د افغانستان ښکیلاکي جګړه او له هیواد څخه د زیارکښانو تیښته

 

 **(09.27) داکتر ظاهر تیموری

 به ضد نشرات و فرهنگ امپریالیستی به پا خیزید!

 

 **(09.27) عبدالله امینی - کابل

 عطاء نور و بچه بازی

 

 **(09.27) تیمورشاه تیموری

 خلق ما بیدار شد

 

**(09.26) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله در ملل متحد

 

 **(09.26) فرستنده: بهرام رحمانی 

 دعوت عمومی به مراسم گرامیداشت شاهرخ زمانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران

 

**(09.25) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال 

 ښه جاسوس، بد جاسوس ... د کلیمو بحران!

 

**(09.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 از خیبر تا آمو

 

 **(09.25) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(09.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

**(09.24) برگرداننده: ا. م. شیری

 منحنی حرکت امریکا از سوریه تا افغانستان

 

 **(09.24) برگرداننده: حمید محوی

 جنرال آلن درخواست استعفاء داد

 

 **(09.24) برگرداننده: حمید محوی

 برای سوریه باید دوباره به ژنیو بازگشت

 

 **(09.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق وطن

 

 **(09.24) تیمورشاه تیموری 

 یادی از وطن

 

**(09.23) سلیمان

 ترهات بقالان "چپ" با ماسک فریبندۀ "مائویزم" - 10

 

 **(09.23) عبدالله امینی - کابل

 معنای سخنان پوتین از اوضاع خراب افغانستان

 

 **(09.23) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (6/8)

 

**(09.22) عبدالله امینی - کابل

 چهارمین سال قتل برهان الدین ربانی

 

 **(09.22) برگردان از: ا. م. شیری 

 المانها و نظریۀ جدید انفجار بزرگ

 

**(09.21) عبدالله امینی - کابل

امین فرهنگ و ستایش های دروغین از پدرش

 

 **(09.21) شباهنگ راد

 دولت ها و پناهندگان

 

 **(09.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم

 

 **(09.21) تیمورشاه تیموری

 کبک کوهسار

 

 **(09.21) ملک الشعراء استاد اسیر 

 کله منار ها

 

**(09.20) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (5/8)

 

**(09.19) عیدالله امینی - کابل

 ساخت و بافت دولت مستعمراتی کابل با طالبان

 

 **(09.19) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (4/8)

 

**(09.18) عبدالله امینی - کابل

 فرار پسران و دختران از منزل

 

 **(09.18) برگردان از: حمید محوی

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (3/8)

 

 **(09.18) برگردان از: ا. م. شیری

 روسیه و ایران: امروز در سوریه جایگزینی برای اسد وجود ندارد

 

 **(09.18) فرستنده: بهرام رحمانی

 دعوت عمومی برای شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران

 

**(09.17) عبدالله امینی - کابل

 آیا غنی می میرد؟

 

 **(09.17) برگردان از: حمید محوی

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (2/8)

 

 **(09.17) برگردان از: حمید محوی 

 سازمان پیمان امنیت جمعی آماده برای جنگ

 

**(09.16) عبدالله امینی - کابل

 فساد در گمرک کابل

 

 **(09.16) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ جهانی در چشم انداز اوباما (1/8)

 

**(09.15) عبدالله امینی - کابل

 فرار ژورنالیستان از کشور

 

 **(09.15) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در گرامیداشت یاد جانباختگان دهۀ 60 و اعتراض به اعدام های وحشیانۀ اخیر!

 

**(09.14) عبدالله امینی - کابل

 دستور اسلام اباد به کابل

 

 **(09.14) برگردان از: حمید محوی 

 تدارکات برای گسترش نظامی روسیه در سوریه ادامه دارد

 

**(09.13) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 در دفاع و حمایت از حرکت اعتراضی "جنبش علیه بیکاری"

 

 **(09.13) عبدالله امینی - کابل 

 هفتۀ اوباشان شورای نظار

 

**(09.12) عبدالله امینی- کابل

 سپتمبر 11: دسیسه یا واقعیت

 

 **(09.12) ع. شفق

 "بحران" پناهندگان نتیجۀ طبیعی سیاست های امپریالیستی!

 

 **(09.12) شباهنگ راد 

 بحران و جنگ سرمایه داری، عامل و مولد آوارگی و پناهندگی

 

**(09.11) عبدالله امینی - کابل

 محابس مخفی داعش در افغانستان

 

 **(09.11) برگردان از: ل. م. شیری 

 چرا ایالات متحدۀ امریکا، امریکای لاتین را به آشوب می کشد؟

 

**(09.10) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله عبدالله و معنی خیانت به خاک

 

 **(09.10) فرستنده: نذیر دلسوز 

 کار ایلان: مقاومت کنونی حاصل ثیام 25 سال گذشته است

 

**(09.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 احمد شاه مسعود جاسوس همه کس

 

 **(09.09) عبدالله امینی - کابل 

 سالگرد قتل احمدشاه مسعود

 

**(09.08) عبدالله امینی - کابل 

 چپاول معادن افغانستان

 

**(09.07) عبدالله امینی - کابل

 بیهودگی اجلاس کشور های کمک کننده

 

 **(09.07) برگردان از: حمید محوی 

 « بحران پناهندگان » تحریف شده

 

**(09.06) عزیز نعیمی

 علل نفرت "هاشمیان" از شعله ئی ها و کمونیزم

 

 **(09.06) عبدالله امینی - کابل

  گ .... زدن و چهار زانو نشستن

 

 **(09.06) برگردان از: احمد مزارعی 

 کشف یک برنامۀ کودتائی برای اشغال دمشق و اقدامات عاجلانۀ ایران و روسیه

 

 **(09.06) برگردان از: ا. م. شیری

 یونان: تلاش تازه برای فریب مردم

 

**(09.05) عبدالله امینی- کابل

 چه دولتی و چه انتخاباتی!!؟؟

 

 **(09.05) فرستنده: نذیر دلسوز 

 مصاحبه با روینا آویر(عضو مطبوعات کژار)

 

**(09.03) عبدالله امینی - کابل

 تقاضای دوستم از روسیه

 

 **(09.03) جاوید 

  باقی سمندر در رکاب دوستم بر منتقدینش می جفد

 

**(09.02) عبدالله امینی - کابل

 تناقض گوئی دولت مستعمراتی

 

 **(09.02) ع. شفق

 رسوائی جمهوری اسلامی در جشنوارۀ فلم مونترال!

 

 **(09.02) بهرام رحمانی

 روابط پنهانی دولت ترکیه و گروه تروریستی «داعش» - 12

 

**(09.01) عبدالله امینی - کابل 

 تصادم احتمالی خونین بین طالبان

 

**(08.31) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاسی

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مصمم است كه هموطنان را از جریانات سیاسی كشور آگاه سازد.  تحلیل حوادث  منحصر به سیاست داخلی كشور نخواهد ماند، بلكه روابط افغانستان را با كشور های خارجی  و مجامع بین المللی هم در بر خواهد گرفت.  این بخش هموطنان را قادر خواهد ساخت كه شناخت بهتری از وضع كشور حاصل نموده و فعل و انفعالات نظام دست نشانده  و نیرو های اشغالگر را در افغانستان  مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.  از هموطنان عزیز خویش آرزو میكنیم كه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را درین ساحه كمك نموده و به غنای سیاسی این پورتال عظیم بیفزایند.  

* * *

 ** آرشیف مطالب سیاسی 2014

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2013

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2012

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2011

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2010

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2009

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2008

 

 *******************************

 

 

  

**(08.31) حزب کار ایران(توفان)

 بحران پناهندگی، بحران امپریالیسم است.

 

 **(08.31) برگردان از: حمید محوی 

 دو خار در پای اوباما

 

**(08.30) سید هاشم سدید

 غیر از یکپارچگی همه جانبۀ آگاهانه و قوی همگانی راهی برای نجات کامل نیست

 

 **(08.30) عبدالله امینی - کابل

 سردی در روابط افغانستان و هند

 

 **(08.30) شباهنگ راد

 جنگ بی پایان سرمایه

 

 **(08.30) برگردان از: ا. م. شیری 

 پناهندگان در بازیهای زئوپولیتیک

 

**(08.29) عبدالله امینی- کابل

 دولت مستعمراتی خود ستون پنجم است

 

 **(08.29) میرویس ودان محمودی 

 دیوانه زنجیر پاره کرده است!

 

**(08.28) عبدالله امینی - کابل

 طالبان در موسی قلعه

 

 **(08.28) رحیمه توخی

 این کودک!

 

 **(08.28) داکتر ظاهر تیموری

 امپریالیزم یا گرگ درنده

 

**(08.27) خانۀ فرهنگ افغانستان

 دعوت برای اجتماع اعتراضی در برابر سفارت پاکستان در برلین

 

 **(08.27) عبدالله امینی - کابل

 نقش ایران در تشدید اختلافات قومی و مذهبی در افغانستان

 

 **(08.28) نظر محمد مطمئن 

 د موسی کلا نیونه د طالبانو د وحدت او قوت نښه کیدلای شی

 

**(08.26) عبدالله امینی - کابل

 احتمال نصب امر الله صالح در وزارت دفاع

 

 **(08.26) نذیر دلسوز

 سخنی در مورد «Kabul Taxi »

 

 **(08.26) مریم

 مرگ چهار کودک چینی، افشاءگر سیستم ظالمانۀ حاکم بر این کشور!

 

 **(08.26) برگردان از: حمید بهشتی

 نامۀ سرگشاده یورگن هوفر به رؤسای جمهور و رؤسای دولت

 

**(08.25) عبدالله امینی - کابل

 آقای محقق! فریب بوسۀ مرگ خامنه ای را نخور!

 

 **(08.25) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی

 نیرومند ترین بمب جهان در مسکو

 

 **(08.25) داکتر ظاهر تیموری

 بوزینگان

 

 **(08.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وارث اورنگ

 

 **(08.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 به یاد وطن

 

**(08.24) عبدالله امینی - کابل

 کمک های واشنگتن به اسلام آباد قطع نشده است

 

 **(08.24) برگردان از: حمید محوی

 ارتش روسیه وارد کارزار سوریه شد

 

 **(08.24) برگردان از: حمید بهشتی 

 ما باید از لبۀ بشقاب خویش فراتر بیندیشیم

 

**(08.23) عبدالله امینی - کابل

 چه کسی فرمان می دهد، غنی یا دوستم؟

 

 **(08.23) برگردان از: حمید بهشتی 

 واقعیت بدهی های یونان

 

**(08.22) عبدالله امینی - کابل 

 تأثیر مثبت روش مبارزاتی "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.21) عبدالله امینی - کابل 

 فرار عساکر دولت مستعمراتی از جبهۀ جنگ

 

**(08.20) سید هاشم سدید

 رویداد های تاریخی باید جدا جدا ارزیابی شوند!

 

 **(08.20) عبدالله امینی - کابل

 چه استقلالی؟

 

 **(08.20) برگردان از: ا. م. شیری

 ایران در تقاطع گذشته و آینده: آمریکا یا روسیه؟

 

**(08.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 غداری مردار شد!

 

 **(08.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 جان جهان

 

**(08.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 2555 روز کار بدون وقفه

 

 **(08.18) علی مشرف

 نظری برجلد چهارم  "خاطرات زندان" از کبیر توخی

 

 **(08.18) عبدالله امینی - کابل

 بازگشت انگلیس به افغانستان!

 

**(08.17) عبدالله امینی- کابل

 حمید گل در پهلوی ملا عمر خوابید

 

 **(08.17) برگردان از: حمید محوی

 جهان پس از توافقات واشنگتن و تهران

 

**(08.16) سید هاشم سدید

 پیروزی در جنگ، همیشه از آن اقویا است!

 

**(08.16) عبدالله امینی - کابل 

 سفر بیهودۀ ربانی به پاکستان

 

**(08.15) نذیر دلسوز

 تأملی کوتاه به شگرد شناخت جاسوس

 

 **(08.15) عبدالله امینی - کابل  

 خطر بزرگ: نزدیکی دوبارۀ طالبان و القاعده

 

**(08.14) عبدالله امینی - کابل

 ظاهر و داوود و روشنفکران قلابی

 

 **(08.14) فرستنده: میرویس ودان محمودی

 اهداء به جوانان قرن بیست و یکم

 

**(08.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوگواری امیر طالبان!!

 

**(08.13) عبدالله امینی - کابل

 نشخوار عبدالله جاسوس: جاسوسان را از صفوف دولت پاک می کنیم

 

 **(08.13) برگردان از: حمید محوی

 سوریه، هنربیان و حقیقت

 

**(08.12) عبدالله امینی - کابل

 اخطار های پوچ غنی - عبدالله به پاکستان

 

**(08.11) کبیر توخی

 کوتاه سخنی در مورد فاتحه گیری ملا عمر

 

 **(08.11) سید هاشم سدید

 مادر همه بدبختی های ما ؟

 

  **(08.11) عبدالله امینی - کابل

 خیانت عظیم ملی: حذف کلمۀ افغان از تذکره

 

 **(08.11) تیمورشاه تیموری

 گر نئی افغان پس بگو کیستی؟؟؟

 

 **(08.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کار ملک ما نشد

 

 **(08.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 کله منار ها

 

**(08.10) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 اعلامیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 

**(08.10) عبدالله امینی- کابل

 اسحاق گیلانی کنجاره خواب می بیند

 

 **(08.10) سیامک بهاری

 ثبت نام کودکان افغان و نقشۀ شوم جمهوری اسلامی

 

 **(08.10) برگردان از: ا. م. شیری 

 بریکس و گروه هشت جدید

 

 **(08.10) تیمورشاه تیموری

 باز آمدم

 

 **(08.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(08.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 اولین بار عملی «تهاجم فرهنگی»

 

 **(08.09) سید هاشم سدید

 منطق طالبانی برای تثبیت حق حاکمیت

 

**(08.09) عبدالله امینی - کابل

 ضربه به منافع اتمر ها

 

 **(08.09) فرستنده: انجنیر محمد هاشم رائق 

 جبهه گیری های ناعاقبت اندیشانه در برابر کلمۀ افغان و افغانستان

 

**(08.08) نذیر دلسوز

 سخنی در مورد جلاد مردم داکتر نجیب که در پی تبرئۀ وی اند!

 

 **(08.08) عبدالله امینی - کابل

 سیاف: غلامان و ظالمان در بدترین وضع می میرند

 

**(08.08) برگردان از: حمید محوی 

  جهانی سازی جنگ

 

**(08.07) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 شارلی، ایالات متحدۀ امریکا و داعش: 7 دروغ رسانه ئی

 

**(08.07) عزیز نعیمی

 حاتم بخشی حین یاددهانی از "مسعود" و "مزاری" و مخالفت با تدویر مجلس ترحیم برای ملا عمر

 

**(08.07) محمد حیدر اختر

 ملا محمد عمر آخند زاده کی بود؟

 

 **(08.07) عبدالله امینی - کابل 

 صعود هندسی تلفات مردم ملکی

 

**(08.06) سید هاشم سدید

 مردم بی خبر، حکومت از مردم بی خبر تر!

 

 **(08.06) عبدالله امینی - کابل 

 زنان افغان در چنگال خرافات و بی بندوباری غرب

 

**(08.05) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 طیب آغا د سولی وروستی قربانی نه دی

 

 **(08.05) عبدالله امینی- کابل

 رهائی از شر عمر و مسعود

 

 **(08.05) میرویس ودان محمودی 

 این است از مظاهر و نماد های روشن جامعۀ طبقاتی!

 

**(08.04) عبدالله امینی- کابل

 حقانی هم بمرد

 

 **(08.04) برگردان از: حمید محوی 

 بلند پروازی جنون آسائی که به جنگ داخلی خواهد انجامید.

 

**(08.03) سید هاشم سدید

 سکوت شرم و گناه، یا بی اعتنائی؟

 

  **(08.03) عبدالله امینی - کابل

 اختلاف درونی طالبان بر ملاء شد

 

**(08.03) برگردان از: ا. م. شیری

 ستالین پس از جنگ: وقوع انقلاب جهانی - 2

 

 **(08.03) شباهنگ راد  

 چپ "سنتی" و چپ "مدرن"!

 

**(08.02) سیامک بهاری

 مذاکرات صلح با طالبان، آیا وزیرستان دیگری در راه است؟

 

 **(08.02) عبدالله امینی - کابل

 فرار جوانان از افغانستان

 

 **(08.02) بهرام رحمانی

 شبه کودتا در ترکیه از نوع اردوخانی - 11

 

**(08.01) برگردان از: حمید محوی

 «نقد معاصر: بحث در بارۀ مارکس و استعمار»- اخبار روز در بارۀ خط دیورند

 

**(08.01) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 9

 

 **(08.01) عبدالله امینی - کابل  

 تشکر غنی از مردۀ ملا عمر

 

 **(08.01) داکتر ظاهر تیموری

 مدیترانه

 

**(07.31) د پیشرو خپرونه-51 گنه

 جگړه او طبیعت، یوازی د بیوزلو څخه قربانی اخلی!

 

 **(07.31) ع. شفق

 «راز بقا»ی داعش!

 

 **(07.31) عبدالله امینی - کابل

 ملا عمر به جهنم رفت

 

 **(07.31) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران

 علیه سرکوب وحشیانۀ خلق کرد به پا خیزیم!

 

 **(07.31) کبیر توخی 

 نگاه و لبخند گویا

 

**(07.30) برگردان از: حمید محوی

 «نقد معاصر: بحث دربارۀ مارکس و استعمار» - 1 - انگلستان باید برای گذشتۀ استعماری خود غرامت بپردازد

 

 **(07.30) عبدالله امینی - کابل

 دوستم از غر و فش افتاد

 

 **(07.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهر بی دروازه

 

**(07.29) سید هاشم سدید

 آیا "افغان-جرمن آنلاین" واقعاً یک پورتال ملی است؟

 

 **(07.29) نظر محمد مطمئن

 د طالبانو د سیاسی کمسیون مشر سید محمد طیب آغا استعفی اړوند

 

 **(07.29) حزب کار ایران(توفان)

 تحولات اخیر ترکیه را چگونه باید ارزیابی کرد؟

 

 **(07.29) عبدالله امینی- کابل

 امرالله صالح: بیگانگان افغانستان را تجزیه می کنند

 

**(07.28) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 د ملا عبدالسلام ضعیف فیسبوک پانه کی څه تیریږی

 

**(07.28) برگردان از: حمید محوی

 ترکیه در خطر

 

 **(07.28) عبدالله باوی

 بنیاد گرائی اسلامی وسیله ای در دست امپریالیست ها برای توجیه جنگ!

 

 **(07.27) عبدالله امینی - کابل 

 جنگ قابل پیشبینی در فاریاب

 

**(07.26) عبدالله امینی - کابل

 تداوم یورش طالبان در بدخشان

 

 **(07.26) فرستنده: حمید محوی

 گاهنامۀ هنر و مبارزه به شکل قطعی در بلاگفا بسته شد

  

 **(07.26) بهرام رحمانی

 حملۀ دولت ترکیه به مخالفان و بمباران هوائی مواضع پ ک ک و داعش - 10

 

 **(07.26) تیمورشاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

 **(07.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

**(07.25) عبدالله امینی- کابل

 ضربات مالی پاکستان و ایران بر افغانستان

 

 **(07.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مشک سوده

 

**(07.24) سید هاشم سدید

 آقای "هاشمیان" بالاخره پرده از روی نیات ضد ملی خویش برداشت

 

**(07.24) برگردان از : جاوید

 «چه» هیچ وقت موعظۀ روز یکشنبه برگزار نکرده است

 

 **(07.24) عبدالله امینی - کابل

 هدایات اوباما به دو مزدورش: غنی و عبدالله

 

 **(07.24) نذیر دلسوز

 تنها به کوبیدن حیوانات درنده و عجیب الخلقه اکتفاء ننمائیم!

 

 **(07.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 غلام کودن

 

 **(07.24) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آستان صداقت

 

**(07.23) عبدالله امینی - کابل 

 روابط پنهانی شورای نظار با طالبان

 

**(07.22) عبدالله امینی - کابل

 ستایش امریکا از پاکستان

 

 **(07.22) حمید محوی

 بمباران یمن به وسیلۀ عربستان و اسرائیل با بمب های نوترونی 

 

 **(07.22) بهرام رحمانی

 قتل عام جوانان سوسیالیست در ترکیه - 9

 

 **(07.22) تیمورشاه تیموری

 آرزو

 

 **(07.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان منست

 

**(07.21) عبدالله امینی- کابل

 داعش و تداوم اشغال افغانستان

 

 **(07.21) برگردان از: ا. م. شیری 

 ستالین پس از جنگ: وقوع انقلاب جهانی - 1

 

**(07.20) عبدالله امینی - کابل

 کابل دولت است یا ائتلاف شمال

 

 **(07.20) برگردان از: حمید محوی

ایران هسته ئی زدائی شده، ایتالیای هسته ئی شده

 

**(07.20) برگردان از: حمید محوی

نخستین نتایج توافقات 5+1

 

**(07.20) برگردان از: حمید محوی

فرانسوا هولاند، اسرائیل و بمب اتومی

 

**(07.20) برگردان از: حمید محوی 

 نبرد های اسلام گرایان علیه دونتسک و لوهانسک

 

 **(07.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(07.20) الحاج خلیل الله نظم باختری

 راه ما راه صواب است

 

 **(07.20) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

**(07.19) عبدالله امینی - کابل 

 جدال غنی و دوستم

 

**(07.17)عبدالله امینی- کابل 

 کرزی ایسم یا شارلاتانیسم - 3

 

**(07.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بمباران افغانستان و زانو زدن مقابل طالبان

 

 **(07.16) حزب کار ایران (توفان)

 تسلیم خفت بار جمهوری اسلامی

 

 **(07.16) عبدالله امینی - کابل 

 رویاروئی عبدالله با کرزی

 

**(07.15) سید هاشم سدید 

 چارۀ کار ما جای دیگر است!

 

  **(07.15) فرستنده: ش. حمید

 ساطوری از خشم

 

**(07.14) عبدالله امینی - کابل

 ملل متحد و مذاکرات صلح کابل با طالبان

 

 **(07.14) برگردان از: حمید محوی

 ایالات متحده در نقطۀ بحرانی حمله به سوریه 

 

**(07.13) عبدالله امینی- کابل

 آغاز خیزش های مردمی

 

 **(07.13) برگردان از: حمید محوی

 توافق هسته ئی با ایران

 

 **(07.13) برگردان از: حمید محوی

 روسیه از آب گل آلود ماهی گرفت

 

 **(07.13) حمید محوی

 در بارۀ مذاکرات هسته ئی ایران

 

 **(07.13) حمید بهشتی

 گزارش وارونۀ تیزاب پاشی

 

 **(07.13) فرستنده: عثمان حیدری 

 وابستگی روحی روانی امریکائی ها به تحریم ها

 

**(07.12) بهرام رحمانی

 کمونیست ها در دفاع از روژاوا، وظایف آگاهانه و داوطلبانه دارند!

 

  **(07.12) عبدالله امینی - کابل

 داکتر صاحب هاشمیان و سرسپردگی به امریکا

 

 **(07.12) میرویس ودان محمودی

 مگر خاین و وطنفروش شاخ و دم دارد؟!

 

 **(07.12) برگردان از: حمید بهشتی

 درگیری های دارای تلفات انسانی در مزاب:..

 

 **(07.12) شباهنگ راد

 فقر، گرسنگی و آوارگی میلیونی، از زبان آمار

 

**(07.11) کبیر توخی

 سخنی چند با رفیق متبحر و مبارز "عزیز نعیمی"

 

 **(07.11) آزاد ل.

 استاد پروفیسور و دانشمند آقای هاشمیان!!؟؟

 

 **(07.11) عبدالله امینی - کابل

 اخطار غیر مستقیم ازبکستان به افغانستان

 

 **(07.11) محمد سعید سعیدی 

 نوی اتحاد و او زاړی پدیدی

 

 **(07.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

 **(07.11) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 3

 

**(07.10) فرستنده: محمد علی و یادداشت پورتال

 این کابل و بلخ است نه تهران و قم؛

 

 **(07.10) عبدالله امینی - کابل

 شورا خلیل الله پرچمی را تأئید کرد

 

 **(07.10) نظر محمد مطمئن

 د طالبان او حکومت د سولی مخامخ خبری: رسمی کسان ..

 

 **(07.10) برگردان از: ا. م. شیری

 امریکا برای جنگهای بی پایان آماده می شود

 

 **(07.10) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 2

 

 **(07.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

 

**(07.09) عبدالله امینی - کابل

 خوشحالی واشنگتن از مذاکرات کابل و طالبان

 

 **(07.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

 **(07.09) تیمورشاه تیموری

 یادی از کابل - 1

 

 **(07.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سودای وطن

 

**(07.08) عبدالله امینی - کابل

 حکمتیار و داعش

 

 **(08.07) میرویس ودان محمودی

 ترفند ریویزیونیست ها

 

 **(07.08) برگردان از: ا. م. شیری 

 امریکا: آزادی همجنسبازی و سیاست خارجی

 

**(07.07) برگردان از: حمید محوی 

 پشت پردۀ قروض یونان

 

**(07.06) عبدالله امینی - کابل 

 درماندگی عبدالله

 

 **(07.06) بهرام رحمانی

 انتخاب رئیس پارلمان، حمله بر کوبانی، موضع اردوغان......8

 

**(07.05) نظر محمد مطمئن 

 د غنی حکومت سقوط نه کوی

 

**(07.04) عبدالله امینی- کابل

 امریکا به زنده ماندن ملا عمر دعا می کند

 

 **(07.04) فرستنده: بهرام رحمانی 

 مصاحبۀ حسن قاضی با بهرام رحمانی به زبان ترکی آذربایجانی

 

**(07.03) میرویس ودان محمودی

 سایۀ مرگ، شورای نظار و جمعیت را دنبال می کند

 

 **(07.03) حمید محوی

 گلشیفته فراهانی و سینمای هالیوود

 

 **(07.03) حمید بهشتی 

 از میزان قربانیان عملیات شورشی و میزان معتادان در افغانستان، چه نتیجه ای می توان گرفت؟

 

**(07.02) عبدالله امینی- کابل

 آغاز نزول جمعیت اسلامی و شورای نظار

 

 **(07.02) حزب کار ایران (توفان) 

 داعش اهرم اعمال سیاستهای امپریالیسم در منطقه است

 

**(07.01) عبدالله امینی- کابل 

 ضربۀ دیگر طالبان بر کابل

 

**(06.30) عبدالله امینی- کابل 

 کرزی ایسم با شارلاتانیسم- 2

 

**(06.29) عبدالله امینی- کابل

 تضاد در گفتار مقامات دولت مستعمراتی

 

 **(06.29) قاسم باز 

 بشنو از نی چون حکایت می کند

 

**(06.28) عبدالله امینی - کابل

 ائتلاف جدیدی از اخوانی ها

 

 **(06.28) سیامک بهاری

 افغانستان در آتش

 

 **(06.28) حزب کار ایران (توفان)

در حاشیۀ ترور های اخیر در فرانسه، تونس و ...

 

 **(06.27) عبدالله امینی - کابل 

 راه کشائی برای پیشرفت طالبان

 

**(06.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 شیشک پیش کشیش

 

**(06.26) عبدالله امینی - کابل

 ائتلاف دو غول پیکر در شمال

 

 **(06.26) برگردان از: جاوید

 مجرای تنفسی خلافت اسلامی "داعش"

 

 **(06.26) داکتر ظاهر تیموری

 به آدرس اوباما

 

 **(06.26) برگردان از: ا. م. شیری 

 دربارۀ یکی از شرکت کنندگان سادۀ اجلاس بیلدربرگ، یا بلاک روک

 

**(06.26) قاسم باز 

 قابل توجه داکتر سید خلیل الله هاشمیان

 

**(06.25) کبیر توخی 

 قهرمان واقعی و راستین کیست؟

 

**(06.24) عبدالله امینی - کابل

 فاروق وردک: افغانستان را 70 میلیون دالر به پاکستان فروختند!

 

 **(06.24) شباهنگ راد

 از پراتیک(مبارزۀ مسلحانه) بیزارم!

 

 **(06.24) داکتر ظاهر تیموری

 کوچه ها

 

 **(06.24) تیموری شاه تیموری

 فتنۀ مردمان

 

 **(06.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری  

 باغ رضوان

 

**(06.23) عبدالله امینی - کابل

 تداوم بی کفایتی نیروهای امنیتی دولت مستعمراتی 

 

 **(06.23) برگردان از: حمید محوی

 به موازات مذاکرات ایالات متحده و ایران

 

  **(06.23) برگردان از: ا. م. شیری

 از بیلدر برگ و گوگلبرک

 

**(06.23) داکتر ظاهر تیموری

 رژیم فاسد و رسوا

 

 **(06.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

**(06.22) د افغانستان د آزادی سازمان

 ملا عمر د خورو په منګولوکی 

 

 **(06.22) عبدالله امینی - کابل

 وکیل خواب آلود

 

**(06.21) عبدالله امینی- کابل 

 ترویج پول خارجی در ولایات سرحدی

 

**(06.20) سیامک بهاری 

 رابطۀ طالبان و جمهوری اسلامی، اهداف و ستراتیژی

 

**(06.19) عبدالله امینی- کابل 

 رسوائی در وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی

 

 **(06.19) برگردان از: ا. م. شیری

 وزن مخصوص جی 7 در جامعۀ جهانی چقدر است؟

 

**(06.18) عبدالله امینی- کابل

 اتهام جاسوسی جلالی بر مردم افغانستان

 

 **(06.18) حزب کار ایران (توفان) 

 در حاشیۀ رشوه خواری در " فیفا "

 

**(06.17) عبدالله امینی- کابل

 خواهش افغانستان از روسیه!

 

 **(06.17) حمید محوی

 با سپاس از رفیق مزارعی

 

 **(06.17) قاسم باز 

 خاطراتی از شهید سردار محمد داوود خان اولین بانی نظام جمهوریت در افغانستان!

 

**(06.16) برگردان از: جاوید

 اعتقاد تزلزل ناپذیر

 

 **(06.16) عبدالله امینی- کابل

 ایساف و ترویج مواد مخدره

 

 **(06.16) برگردان از: حمید محوی

 به سوی پایان نظام اردوخان

 

**(06.16) برگردان از: احمد مزارعی 

 سازمان مجاهدین خلق به دستور امریکا به داعش می پیوندد

 

**(06.15) عبدالله امینی- کابل

 معمای بشردوست

 

 **(06.15) برگردان از: جاوید

 پیشوای انقلاب

 

 **(06.15) بهرام رحمانی 

 درگیری های کردستان و بحران تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه! 7

 

**(06.14) عبدالله امینی- کابل

 شورای «ملی» نمادی از فساد و خیانت 

 

 **(06.14) برگردان از: ا. م. شیری

 محور خاور میانه ...

 

**(06.13) برگردان از: حمید بهشتی

 او آدمکش است، نازی و فاشیست است

 

**(06.12) عبدالله امینی - کابل

 تصادم غنی - کرزی

 

 **(06.12) فرستنده: فرید پرواز 

 اتحاد جماهیر پوتین

 

**(06.10) عبدالله امینی- کابل

  عین و غین چه می خواهند؟

 

**(06.09) برگردان از: حمید محوی 

 شکست قابل پیشبینی فرانسه

 

**(06.08) عبدالله امینی - کابل

 مبارک، مبارک مبارک! افغانستان باز هم دوم شد

 

 **(06.08) بهرام رحمانی

 حزب دموکراتیک خلق ها، پیروز  انتاخابات پارلمانی ترکیه!

 

**(06.07) فرستنده: نذیر دلسوز

 سپاس از رزمندۀ نستوه رفیق «کبیرتوخی»

 

**(06.07) عبدالله امینی - کابل

 جنایات پی در پی میلیشیاهای دولتی

 

 **(06.07) رزم آزادی

 با ابعاد ناشناخته ای از شخصیت بی بدیل، زنده یاد داکتر عبدالرحمان محمودی آشنا شوید!

 

 **(06.07) بهرام رحمانی

 تحلیل وضعیت داخلی ترکیه و دیپلماسی آن در مقطع انتخابات 2015!

 

**(06.06) عبدالله امینی - کابل 

 تحویل اس اس 300 به ایران و تأثیر آن بر افغانستان

 

**(06.05) خالق داد پغمانی - مونشن

 کور خود و بینای مردم

 

 **(06.05) برگردان از: ا. م. شیری

 امریکا روی مین انفجار تأخیری بانکها

 

 **(06.05) داکتر ظاهرتیموری 

 یادی از تاریخ ما

 

**(06.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(06.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 دزد با پشتاره!!!

 

 **(06.05) تیمورشاه تیموری 

 کبک کوهسار

 

**(06.04) عبدالله امینی- کابل 

 سردی روابط غنی و مسعود

 

**(06.03) عبدالله امینی - کابل 

 «کرزی ایسم» یا شارلاتانیسم

 

**(06.02) برگردان از: حمید محوی 

 جهاد طلبان در خدمت امپریالیسم

 

**(06.01) برگردان از: حمید بهشتی 

 «ما در حال خفقان گرفتن هستیم»

 

**(05.31) نظرمحمد مطمئن

 زه هم د پښتو ورځی لمانځلو حق لرم!

 

 **(05.31) بهرام رحمانی 

 انتخابات هفتم جون 2015 ترکیه- 4

 

**(05.30) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 29

 

 **(05.30) ر. پیکارجو

 بیست و هشتم می 2015

 

 **(05.30) ا. م. شیری 

 جنون جنگی رژیمهای امپریالیستی-فاشیستی غرب

 

**(05.29) برگردان از: آمادور نویدی

 چرا اسرائیل، نتیجۀ نامشروع امپریالیسم غرب، نباید وجود داشته باشد

 

 **(05.29) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان: محل انتقام گیری روسیه از ناتو

 

 **(05.29) سید موسی عثمان هستی 

 نامۀ سرکشاده به ارتباط تفاهمنامۀ ع. و غ. با آی اس آی

 

**(05.28) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 28

 

 **(05.28) م. ص. اندړ- یادداشت پورتال

 لا هم نه منی چی دوی د آی اس آی گوداگی ول

 

 **(05.28) عبدالله امینی - کابل 

 عقب نشینی ستراتیژیک هند از پروژۀ معدن حاجیگک

 

**(05.27) عبدالله امینی - کابل 

 ترحم آیت الله برافغان ها

 

**(05.26) عبدالله امینی - کابل 

 معصوم ستانکزی نفر امریکاست

 

 **(05.26) فرستنده: نظرمحمد مطمئن

 بلنلیک

 

**(05.25) داکتر سید خلیل الله هاشمیان

 پیرامون تفاهمنامۀ امنیتی

 

 **(05.25) نظر محمد مطمئن

 د چین اوړمچي ښار کې طالبانو  ولي د سولې خبرو کې ګډون ونه کړ 

 

 **(05.25) برگردان از: جاوید

 سلاح بیشتر جنگ بیشتر

 

 **(05.25) برگردان از: حمید محوی

 سقوط پالمیرا و فروپاشی تعادل جغرافیای سیاسی در شامات

 

**(05.24) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 27

 

 **(05.24) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال 

 د پاک-افغان استخباراتی هوکړه او اندیښنی

 

 **(05.24) عبدالله امینی - کابل

 خلیلزاد و طالب دو طرف یک سکه

 

**(05.23) عبدالله امینی - کابل 

 وسعت فاصلۀ طبقاتی

 

**(05.22) نظرمحمد مطمئن و یادداشت پورتال 

 د سولی شورا محوری غړی: د جنگ وزیر

 

**(05.21) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 26

 

 **(05.21) عبدالله امینی - کابل

 نظام آخندی هم به میخ می زند هم به نعل

 

 **(05.21) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی ایران، به دنبال تشنج جدید در منطقۀ پر تلاطم منطقه است!

 

 **(05.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(05.21) تیمورشاه تیموری 

 پیر مرد

 

**(05.20) نذیر دلسوز

 کمونیست ها وظیفه دارند«شم سیاسی» شان را ارتقاء بخشند

 

 **(05.20) عبدالله امینی - کابل 

 چه مسخره: تفاهم استخباراتی بین کابل و اسلام آباد

 

**(05.20) برگردان از: جاوید

 8 می روز آزادی

 

 **(05.19) برگردان از: حمید محوی 

 پس از توافق بین واشنگتن و تهران خاور میانه در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟

 

**(05.18) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 25

 

 **(05.18) عبدالله امینی - کابل

 نزاع زبانی: خیانت دیگر خاینان ملی

 

 **(05.18) تیمورشاه تیموری

 خاکدان پر غوغا

 

 **(05.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 صلح و صفا

 

**(05.17) عبدالله امینی - کابل

 تبادل افکار بین دو لومپن: شیرزی و عطا نور

 

 **(05.17) برگردان از حمید بهشتی 

 فراخوان اتخاذ سیاست پرداخت غرامت برده داری...

 

**(05.16) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 51

 بحران اوکراین- «جنگ سرد جدید»

 

 **(05.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 یک دروغ دیگر!!

 

**(05.16) عبدالله امینی - کابل 

 قیوم کوچی زیر دست ربانی

 

**(05.15) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 24

 

 **(05.15) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 51

 داعش، دستاویز گسترش جنگ

 

 **(05.15) برگردان از: حمید محوی

 گسترش جنگ گاز در اروپا- شکست کودتای ایالات متحده در مقدونیه

 

 **(05.15) حمید محوی 

 ایران کشوری با تولید جهان سومی

 

**(05.14) محمید سعید- سعیدی

 له جنوب نه شمال ته جگړه او متضاد قوتونه

 

 **(05.14) عبدالله امینی - کابل

 دوستم و سیاست خارجی

 

 **(05.14) سید موسی عثمان هستی 

 آیا گور های دسته جمعی وطن من به کمبود جای دچار شده؟

 

**(05.13) نشریه پیشرو شمارۀ 51

 35 سال گذشت، اما فجایع هنوز ادامه دارد

 

 **(05.13) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 مواد مخدر، منبع ثروت اندوزی غارتگران و نابود کنندۀ زندگی زحمتکشان

 

  **(05.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 سرود خلق !!

 

**(05.13) عبدالله امینی - کابل 

 منطق پوسیدۀ عبدالله

 

**(05.12) کبیر توخی

 خاطرات زندان- جلد چهارم -23

 

 **(05.12) عبدالله امینی- کابل

 جنبش مدنی و ارتجاع مذهبی

 

 **(05.12) برگردان از: حمید محوی 

 چگونه اسرائیل می خواهد جنگ شامات را دوباره بر پا کند

 

**(05.11) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 د اسلام آباد او کابل اړیکی، د طالبان دریځ او د سولی کانفرانسونه

 

 **(05.11) عبدالله امینی- کابل

 حنیف اتمر: جاسوس دیده درا و یا گوسالۀ ذاتی

 

 **(05.11) برگردان از: حمید بهشتی

  فرخوان حمایت از مقاومت ملت یونان و کمیسیون حقیقت یاب آن ..

 

**(05.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 دامن دامن گل به «سه خواهران»

 

**(05.09) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 22

 

 **(05.09) حزب کار ایران(توفان)

 فرخنده باد هفتادمین سالروز پیروزی بر فاشیسم

 

 **(05.09) ا. م. شیری 

 روز پیروزی

 

**(05.09) عبدالله امینی - کابل

  «افغانستان سربلند»: طرح جدید سی. آی. ای.

 

**(05.08) برگردان از: جاوید

 بهبود بخشیدن به شرایط زندان

 

 **(05.08) بهرام رحمانی

 پاتوق

 

 **(05.08) ناهید غزل 

 تاریخ

 

**(05.07) د وطن زوی

 کندهار د بدلون په درشل کی

 

 **(05.07) عبدالله امینی - کابل

 لاف زدنهای کثیف علومی پرچمی

 

 **(05.07) حمید محوی

 سرنوشت از خود بیگانگی پدر روحانی

 

 **(05.07) ناهید غزل

 بانگ حادثه

 

 **(05.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خدمت مردم

 

**(05.06) کبیر توخی

 خاطرات زندان- جلد چهارم - 21

 

 **(05.06) نظر محمد مطمئن

 پگواش غونده، په زور ازموینی دیپلوماسی بریا

 

 **(05.06) عبدالله امینی - کابل

 یورش سیاسی طالبان

 

 **(05.06) برگردان از: ا. م. شیری 

 نازیسم معاصر به مثابۀ نیروی محرکۀ همگرائی اورواتلانتیک

 

**(05.05) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان بیطرف نیست

 

 **(05.05) نذیر دلسوز

 تذکری برای «مسکا نجیب»

 

 **(05.05) برگردان از: حمید محوی 

 پنتاگون و جنگهای پی در پی، آماده سازی ناتو علیه چین، روسیه و ایران

 

**(05.04) عبدالله امینی- کابل

 جلسۀ دو نماد خیانت در قطر

 

 **(05.04) محمد قراگوزلو

 از تی پارتی و فران ناسیونال تا خانۀ کارگر

 

 **(05.04) بهرام رحمانی

 خانۀ کارگری ها حیاء کنید کارگران افغان را رها کنید

 

 **(05.04) برگردان از: حمید محوی 

 مصاحبۀ مستقیم با ولادیمیر پوتین

 

**(05.03) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 20

 

 **(05.03) عبدالله امینی - کابل

 غنی اعلان جهاد داد

 

 **(05.03) حمید محوی

 میان فرهنگی ایران و جهان - 2

 

 **(05.03) نذیر دلسوز

 طرح نکاتی چند به ارتباط ویراستاری کتاب زنده یاد غبار

 

 **(05.03) ارسال و پی نوشت از: حمید محوی 

 در جست و جوی جایگزینی برای منبع گاز اروپا

 

**(05.02) داکتر ظاهر تیموری

 به آدرس امپریالیزم جهانی

 

 **(05.02) ر. پیکار

 تبریک اول می

 

 **(05.02) حمید محوی

 میان فرهنگی ایران و جهان - 1

 

 **(05.02) برگردان از: حمید بهشتی

 اسرائیل - فلسطین: کوشش گروهی از اشغالگران برای جلوگیری از سالگرد همایش یادبود

 

**(05.01) حزب کار ایران (توفان)

 به مناسبت اول ماه می، روز نمایش همبستگی جهانی پرولتاریا

 

 **(05.01) برگردان از: صبا راهی

 اول ماه می

 

 **(05.01) شباهنگ راد

 جامعۀ کارگری در اول ماه می

 

 **(05.01) رحیمه توخی

 به مناسبت روز جهانی کارگر

 

 **(05.01) کبیر توخی 

 کارگر!

 

 

 

**(04.30) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم -19

 

  **(04.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 راز حکومتداری!!

 

**(04.30) برگردان از: ا. م. شیری

 عملیات زمینی برای کنترول یمن در خاک عربستان سعودی شروع شد

 

   **(04.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به فکر وطن

 

**(04.29) برگردان از: جاوید

 سانسور مطبوعات توسط سی آی ای

 

 **(04.29) حزب کار ایران (توفان) 

 چرا اینهمه پناهنده خوراک کوسه ها می شوند؟

 

**(04.28) عبدالله امینی - کابل

 سالگرد جنایات هفت و هشت ثور

 

 **(04.28) مهستی شاهرخی

 نوروز فرخنده در کابل

 

 **(04.28) برگردان از: حمید محوی

 نابینائی اتحادیۀ اروپا در مقابل ستراتیژی نظامی ایالات متحده

 

**(04.27) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 باز هم 7 و 8 ثور در رسیدند!!!

 

 **(04.27) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 18

 

  **(04.27) حیات پیاوړی

 کودتا یا سیاسی فاجعه - 2

 

 **(04.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 هفت و هشت ثور، دو روز مصیبتبار وطن!!

 

 **(04.27) عبدالله امینی - کابل

 برگشت احتمالی جلالی

 

 **(04.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قصۀ سیاهروز 7 1357 تا امارت طالبان

 

**(04.26) حیات پیاوړی

 کودتا یا سیاسی فاجعه - 1

 

 **(04.26) عبدالله امینی - کابل

 شرارت متداوم نظام آخندی نسبت به افغانها

 

 **(04.26) صبا راهی

 همچنان فقط سرخپوست های هالیوود!

 

**(04.25) انجنیر سید عبدالقادر و یادداشت پورتال

 د پاک تکبیر(الله اکبر) تر ږغ لاندی د تنظیمی جهادیانو غلاوی او وژنی- 2

 

 **(04.25) عبدالله امینی - کابل

 تضاد مسعود- عبدالله گسترش می یابد

 

 **(04.25) بهرام رحمانی

 چرا دولت ترکیه نسل کشی ارمنی ها را نمی پذیرد؟- 3

 

 **(04.25) برگردان از: حمید بهشتی

 [قتل عام مردم یمن به بهانۀ واهی حمایت از رئیس جمهور توسط عربستان سعودی و شرکاء]

 

**(04.24) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 17

 

 **(04.24) عبدالله امینی - کابل

 رهین و جهانی: یک متعصب رفت؛ متعصب دیگر آمد.

 

 **(04.24) بهرام رحمانی 

 رسانه ها و سریال های ترکیه و اسطوره سازی امپراتوری عثمانی - 2

 

 **(04.24) برگردان از: ا. م. شیری

 حرکت قوی چین در بازی شطرنج با واشینگتن

 

**(04.23) نظر محمد مطمئن

 د امریکا نوی سیاست؛ بل دیورند او بل وزیرستان؟ 

 

 **(04.23) عبدالله امینی - کابل

 یورش بهاری طالبان

 

 

**(04.22) عبدالله امینی- کابل 

 کابینۀ مستعمراتی تکمیل شد

 

**(04.21) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 16

 

 **(04.21) برگردان از: حمید محوی

 نیروی « عرب » برای دفاع مشترک

 

 **(04.21) سید موسی عثمان هستی

 دستگاه جاسوسی برای افغانستان همدست تروریستان

 

 **(04.21) عبدالله امینی- کابل  

  توافق غنی - عبدالله بر اقبای عطا نور

 

**(04.20) درویش وردک

 باری جهانی او د ملا څپیړه!

 

  **(04.20) عبدالله امینی - کابل

 دلیل سفر غنی به ایران

 

**(04.20) فرستنده: فرید پرواز

 جنایات بلک واتر و خیمه شب بازی دادگاه و نتایجش

 

 **(04.20) سید موسی عثمان هستی 

 پیش روی کورۀ آتشی پشت سر فلان خری

 

**(04.19) درویش وردک و یادداشت پورتال

 دیورند کرښه که نالیکل شو«نکاح خط»؟؟

 

 **(04.19) عبدالله امینی - کابل

 افزایش قطاع الطریقی

 

 **(04.19) فرستنده: داکتر شیرزاد 

 په پاریس کی د میشته افغانانو خبرتیا!

 

**(04.18) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 15

 

 **(04.18) انجنیر سید عبدالقادر و یادداشت پورتال

 د پاک تکبیر(الله اکبر) تر ږغ لاندی د تنظیمی جهادیانو غلاوی او وژنی

 

  **(04.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 سرزمین صلح و یا جنگ ؟؟!!

 

**(04.18) عبدالله امینی - کابل

حکمتیار در خدمت المخابرات العامه

 

**(04.17) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 د منځنی ختیځ وروستی بدلونونه...

 

 **(04.17) عزیز نعیمی

 قتل فرخنده و رسوائی دین - 3

 

 **(04.17) محمد سعید-سعیدی

 د بدخشان غمیزه او د هیواد والو مسولیت

 

 **(04.17) عبدالله امینی - کابل

 گسترش جنگ در شمال

 

 **(04.17) میرویس ودان محمودی

 شورای نظار، در عقب جنگ بدخشان

 

 **(04.17) درویش وردک 

 گوندونه شول غالب

 

**(04.16) درویش وردک

 وزیرستان په بدخشان کی!

 

 **(04.16) بهرام رحمانی

 دوران سیاه « مک کارتیسم» در امریکا!- 2

 

 **(04.16) عبدالله امینی- کابل 

 ما را چه مرگ زده که چنین شده ایم؟؟

 

**(04.15) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 14

 

 **(04.15) نظرمحمد مطمئن 

 وحید مژده او داکتر سپنتا؛ ..

 

 **(04.15) الخاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق وطن

 

 **(04.15) تیمورشاه تیموری

 غم مخور

 

 **(04.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 به یاد وطن

 

**(04.14) نذیر دلسوز

 این قلم هم سخنی دارد که باید گفته شود!

 

 **(04.14) عبدالله امینی - کابل

 تلفات رو به افزایش افراد ملکی

 

 **(04.14) بهرام رحمانی 

 دوران سیاه «مک کارتیسم» در امریکا - 1

 

 **(04.13) برگردان از: جاوید

 از پلانگذار تا قومندان اعلی

 

 **(04.13) نذیر دلسوز

 نکته ای تا کنون ناگفته

 

 **(04.13) عبدالله امینی - کابل

 اعزام نیرو به یمن

 

 **(04.13) عبدالله باوی

 دموکراسی بورژوائی در واقع آزادی در جنایت است!

 

 **(04.13) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

 **(04.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جان جهان

 

**(04.12) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 13 

 

**(04.11) عزیز نعیمی

 قتل فرخنده و رسوائی دین - 2

 

 **(04.11) انجنیر سید عبدالقادر

 د یمن پر هیواد د عربستان تر رهبری لاندی د ائتلافی ځواکونو یرغل

 

 **(04.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(04.10) محمد سعید - سعیدی

 د یمن موضوع سیاسی که مذهبی؟ او د اشرف غنی موقف

 

 **(04.10) عبدالله امینی - کابل   

 رهین گفت: من یکی از بنیانگذاران نظام نوین هستم

 

**(04.09) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 12

 

 **(04.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 آمدی از بهر صلح، ای کوردل حالا چرا؟؟؟

 

 **(04.09) عزیز نعیمی

 قتل فرخنده و رسوائی دین - 1

 

 **(04.09) عبدالله امینی - کابل 

 نزاع عمال اجانب

 

**(04.08) نظر محمد مطمئن

 د مجاهدینو «زغلوونکی» بیا راغی!

 

 **(04.08) برگردان از: حمید محوی

 اوباما می گوید جهانی که روی بمب نشسته استامن تر خواهد بود

 

 **(04.08) داکتر ظاهر تیموری 

 پیام کارگر

 

**(04.07) نظرمحمد مطمئن- یادداشت پورتال

 د سولې ننداره‌ییزې هڅې؛ ګډ حکومت، د جګړې دوام 

 

 **(04.07) درویش وردک

 تاریخی ورتوالی!

 

 **(04.07) برگردان از: حمید محوی

 طرح واشنگتن برای ده سال آینده در خاورمیانه

 

**(04.06) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 11

 

 **(04.06) محمد حیدر اختر

 وضع اسفبارموسیقی در افغانستان

 

 **(04.06) برگردان از: ا. م. شیری 

 نشانگاه امریکا کدام است، یمن یا ایران؟

 

**(04.05) درویش وردک

 دافغانانو اوښ دپنجاپیانوپه خره پسی مه تړی

 

 **(04.05) حمید محوی

 دربارۀ مذاکرات هسته ئی ایران و ...

 

**(04.04) سازمان انقلابی افغانستان 

 «داعش»، پروژۀ جدید برای تداوم جنگ غارتگرانۀ امپریالیستی

 

**(04.04) نظرمحمد مطمئن

 مارچ تیر شو، سوله لا هم د مرغی یی دی!

 

 **(04.04) عبدالله امینی - کابل

 شش ماه خیانت و بیهودگی

 

 **(04.04) شباهنگ راد

 بحران یمن، حقیقت چیست؟

 

**(04.03) کبیر توخی

 خاطرات زندان جلد چهارم - 10 

 

**(04.03) انجنیر سید عبدالقادر - یادداشت پورتال

 قانون څه وایی

 

 **(04.03) عبدالله امینی - کابل

  غنی از تجاوز عربستان به یمن حمایت می کند

 

**(04.02) برگردان از: حمید بهشتی

 یمن در آتش

 

 **(04.02) فرستنده: صبور زمانی 

 روز گار غریبی است

 

**(04.01) درویش وردک 

 غربی فیمینیزم او داعش

 

**(03.31) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم -9

 

 **(03.31) حزب کار ایران (توفان)

 بمباران هوائی یمن، نقض حقوق بین الملل و یک اقدام تجاوزکارانه است

 

 **(03.31) عبدالله امینی - کابل

 جامعۀ مدنی: آلت دست امپریالیسم

 

 **(03.31) وحید تاجیک

 فرخنده نماد مظلومیت «زن» در جامعۀ ما 

 

 **(03.31) برگردان از: حمید محوی

 جنگ داخلی عرب

 

 **(03.31) برگردان از: ا. م. شیری

 رابطۀ پنهان «داعش»- امریکا: «جنگ عجیب» در خاورمیانه

 

**(03.30) فرستنده: هوادار پورتال از آسترلیا و یادداشت پورتال

 هامون خون

 

 **(03.30) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

 زیارکښان د توبرکلوز د ناروغۍ قربانیان

 

 **(03.30) درویش وردک

 اسلامی خلافت، داعش او منځنی آسیا

 

 **(03.30) عبدالله امینی - کابل

 غنی گفت: فرخنده دیوانه بود.

 

 **(03.30) بهرام رحمانی

 حملۀ عربستان و متحدانش به یمن محکوم است!

 

 **(03.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

 

**(03.29) درویش وردک- و یادداشت پورتال

 فرخنده خودش به کام مرگ رفت و یا فرستاد شد؟

 

 **(03.29) عبدالله امینی - کابل

 الازهر منبع شر و فساد

 

 **(03.29) بهرام رحمانی

  ترک و مسألۀ کرد - 1

 

 **(03.28) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 8

 

  **(03.28) برگردان از: حمید محوی

 نظم نوین جهانی - دانیل پایپز کارشناس نفرت

 

**(03.28) نذیر دلسوز

 مأمور پولیس دین اسلام در درون مغز مسلمان!

 

**(03.27) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 8

 

 **(03.27) عبدالله امینی- کابل

 سمین غزل حسن زاده جاسوس ایران است

 

 **(03.27) حمید محوی

 « ما می خواهیم جمهوری اسلامی و داعش با یکدیگر بجنگند »

 

 **(03.27) برگردان از: ا. م. شیری 

 بستن انجمن تثبیت طلای لندن نشانۀ تحول بنیادی در نظام مالی جهان

 

**(03.27) فرستنده: مهسا 

 قتل وحشیانۀ فرخنده: بازتاب تفکر بنیادگرایان زن ستیز

 

**(03.26) عبدالله امینی- کابل 

 غنی گفت، شکر خدا که تلفات امریکائی و اروپائی نیست

 

**(03.25) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 7

 

 **(03.25) سید موسی عثمان هستی

 نقش پول و بازی ماهرانۀ تلویزیون

 

 **(03.25) علی صدرات

 نقش و اهمیت رسانه های همگانی ..

 

 **(03.25) ملک الشعراء استاد اسیر 

 تیغ بران

 

**(03.23) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 6

 

 **(03.23) حزب کار ایران (توفان)

 داعش دست دراز شدۀ امپریالیسم و صهیونیسم ...

 

 **(03.23) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی

 نتانیاهو زنگ پایان « راه حل ایجاد دو دولت» را به صدا در آورد

 

 **(03.23) برگردان و پی نوشت از: حمید محوی

 ظریف: ایران و کشور های 6 راه های حل فنی و سیاسی پیدا کرده اند

 

 **(03.23) برگردان از: حمید محوی

 گزارش: بیش از 3500 تابع اروپای غربی در صفوف جهاد طلبان

 

 **(03.23) تیمورشاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

**(03.22) برگردان از: ا. م. شیری

 شکست عنقریب اوباما در جبهۀ ایران

 

 **(03.22) رحیمه توخی

 ننوشیم می گلگون

 

**(03.19) نشریه پیشرو شمارۀ 51

 آیا افغانستان «حاکمیت ملی» دارد که نقض شود؟

 

 **(03.19) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 5

 

 **(03.19) پیکار جو 

 به مناسبت کمون پاریس

 

 **(03.19) داکتر ظاهر تیموری

 قتل عام بامیان

 

 **(03.19)الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به فکر وطن

 

**(03.18) نشریه پیشرو شمارۀ 51

 حکومت «وحدت ملی» ملغمه ای از دموکراسی غربی و معامله گری شرقی

 

 **(03.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 کابینه مگر سنگک شده؟؟؟

 

 **(03.18) بهرام رحمانی 

 فوتبال و سیاست

 

**(03.17) عبدالله امینی - کابل

 رقابت غنی و عبدالله

 

 **(03.17) سهیلا دهماسی

 وزیر دارائی [مالیه] دولت «چپ» یونان را از زبان خودش بهتر بشناسیم!

 

 **(03.17) برگردان از: حمید محوی

 از پشتیبانی شهروندان تا داعش - تنگنای سازمان سیا

 

 **(03.17) تیمورشاه تیموری

 آرزو

 

 **(03.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(03.17) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سودای وطن

 

**(03.16) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 4

 

 **(03.16) عبدالله امینی - کابل

 سفر عبدالله عبدالله به هند

 

 **(03.16) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

 **(03.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

 

**(03.15) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 7

 

 **(03.15) فرستنده: عثمان حیدری

 جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری - 3

 

 **(03.15) خورشید عطائی 

 یاران من

 

**(03.14) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

کابل، د ستمگرانو واکمنتیا او د زیارکښانو قربانګاه

 

 **(03.14) برگردان از: ا. م. شیری

 موفقیتهای جدید دموکراتیزه کردن امریکائی

 

**(03.13) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 3

 

 **(03.13) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زحمتکشان با آگاهی و همبستگی می توانند به حقوق خود برسند

 

 **(03.13) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مشعلداران بامیان!!!

 

**(03.13) نظرمحمد مطمئن

 د غنی د سولی سیاست، طالبان ستونزه دی که حکومت کی د ننه کړی؟

 

 **(03.13) عبدالله امینی- کابل

 انهدام بتهای بودا

 

 **(03.13) حمید محوی 

 اطلاعیه

 

**(03.12) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 یادی از بیست قرن پیش

 

**(03.12) برگردان از: جاوید

 در راه آزادی

 

 **(03.12) عبدالله امینی - کابل

 تپ و تلاش خاین مسلکی، حامد کرزی

 

 **(03.12) صبا راهی 

 کیلوئی نویسان محترم مفاهیم را مخدوش نکنید!

 

**(03.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 فروغ بیرق

 

**(03.10) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 2

 

 **(03.10) برگردان از: حمید محوی 

 دولت علیه جمهوری

 

**(03.09) عبدالله امینی - کابل 

 بهره کشی ضد انسانی از کودکان

 

**(03.08) کبیر توخی

 خاطرات زندان - جلد چهارم - 1

 

 **(03.08) بهرام رحمانی

 قانون جدید دولت کانادا علیه پناهندگان و مهاجران را محکوم کنید!

 

**(03.07) برگردان از: حمید محوی 

 برای امریکائی ها وضعیت اوکراین ابزاری است برای کشور گشائی

 

**(03.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 علاجی بکن کز دلم خون نیاید!!

 

 **(03.06) برگردان از: جاوید

 قمارِ بدون باخت 

 

 **(03.06) برگردان از: حمید محوی

 ( روانشناسی امنیت ملی و زبان )

 

**(03.04) موسوی

 از «شیخ» محمد حجازی تا «بوریس یمتسف» ناتو

 

 **(03.04) میر عنایت الله آشفته

 آیا ما منافع ملی داریم؟

 

 **(03.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(03.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شور و شیرین

 

**(03.03) عبدالله امینی - کابل

 کنفرانس نامنهاد صلح در کولن

 

 **(03.03) برگردان و پینوشت از: حمید محوی

 مسألۀ هسته ئی ایران، موضوع بحث و جدل بین ایالات متحده و اسرائیل؟

 

**(03.02) محمد سعید سعیدی و یادداشت پورتال

 څه چی کری هغه به ریبی

 

 **(03.02) حمید محوی

 پاسخ به مقالۀ «اندر فوائد بمب اتوم» نوشتۀ فرامرز دادرس کارشناس اطلاعاتی فرانسه

 

 **(03.02) برگردان از: حمید محوی 

 آیندۀ خاور میانه

 

**(03.01) دوکتور م. عثمان تره کی و یادداشت پورتال

 سوله او ملی محوریت

 

 **(03.01) سلیمان

 ترهات بقالان "چپ" با ماسک فریبندۀ "مائویزم" - 6

 

 **(03.01) نظر محمد مطمئن

 د مذاکراتو روانه لړۍ؛ ایا پاکستان طالبان خبرو ته اړباسل؟ 

 

**(03.01) نویسنده: حمید محوی

 دیالکتیک رویداد های مناطق جنگی در سوریه عراق ...

 

**(02.28) بهرام رحمانی 

 قتل فجیع «اوزگه جان اصلان» و سوءاستفادۀ دولت ترکیه

 

**(02.27) عبدالله امینی - کابل

 پرویز مشرف به افغانستان دستور می دهد

 

 **(02.27) فرستنده: عثمان حیدری

 جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری - 2

 

 **(02.27) برگردان از: آمادور نویدی 

 « جنگ دروغین» اوباما علیه دولت اسلامی(داعش)

 

**(02.26) موسوی

 افغانها سر می دهند؛ مگر خلف وعده نمی کنند!

 

  **(02.26) فرستنده: عنایت وهمن و یادداشت پورتال

 پاسخ یک دختر المانی به علی خامنه ای

 

 **(02.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 قصۀ طالبان مفت شد!!!

 

**(02.26) فرستنده: عثمان حیدری

 جنبش کارگری ترکیه و تشکل های سراسری - 1

 

   **(02.26) خورشید عطائی

 دا بتان وو

 

**(02.25) برگردان از : احمد مزارعی

 در گرماگرم درگیریهای موجود، کرد ها ماده ای استهلاکی بیش نیستند.

 

 **(02.25) فرستنده: فرید پرواز 

 کشف پیچیده ترین شبکۀ هکری جهان

 

**(02.24) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 شکست ستراتیژی غرب و تفوق اسد در سوریه

 

 **(02.24) برگردان از: آبتین درفش

 بحرانهای چند جانبۀ امپریالیسم - 3

 

**(02.24) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و امپریالیسم در صدد انقیاد و تجزیۀ افغانستان کهن- 3

 

 **(02.23) دگروال متقاعد خان آقا سعید و یادداشت پورتال

 نام گذاری های مؤسسات تحصیلات عالی نباید از معیار منافع ملی دور شوند.

 

 **(02.23) میر عنایت الله آشفته

 جوانان آگاه؛ چشم امید ملت به شما دوخته شده است!

 

 **(02.23) برگردان از: حمید محوی

 ناکامی اوباما در کودتا علیه ونزویلا

 

**(02.22) برگردان از: آبتین درفش

 بحرانهای چند جانبۀ امپریالیسم - 2

 

 **(02.22) فرهاد لبیب

خاک اولیاء 

 

**(02.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 فاجعۀ قرن

 

 **(02.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 استقلال ما

 

 **(02.22) تیمورشاه تیموری

  استقلال

 

**(02.21) انجنیر سید عبدالقادر و یادداشت پورتال

 په وطن کی د اختلاس او رشوت له منځه وړل څه وخت کیدلایسی؟

 

  **(02.21) بهرام رحمانی و یادداشت ویراستار پورتال

 شانزدهمین سال ربودن عبدالله اوجالان و خبر های متناقض ...

 

**(02.21) برگردان از: جاوید

 اتهامات علیه سعودی متشخص«اشتباهات تحقیق» قبل از 11 سپتمبر را به یاد می آورد

 

 **(02.21) محمد سعید سعیدی

 سوله او جنگ

 

 **(02.21) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و امپریالیسم در صدد انقیاد و تجزیۀ افغانستان کهن - 2

 

 **(02.21) عبدالله امینی - کابل

 اشرف غنی در گفتار و کردار خود صادق نیست

 

 **(02.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 کله منار ها

 

 **(02.21) تیمورشاه تیموری

 بهار و طبیعت

 

 **(02.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شهیدان وطن

 

**(02.20) برگردان از: حمید محوی 

 نوآم چامسکی: دولت اسلامی محصول سیاست امریکا در خاور میانه

 

**(02.19) محمد سعید سعیدی

 جهاد د پاکستان په شپلی که

 

 **(02.19) عبدالله امینی- کابل

 امریکا مشوق تروریسم است.

 

 **(02.19) حزب کار ایران(توفان)

 سر منشأ تروریسم

 

 **(02.19) حمید محوی

 جبهۀ جنگ طبقاتی - 3

 

 **(02.19) فرستنده: بهرام رحمانی 

 کوبانی

 

**(02.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 بلای آخر زمان!!

 

 **(02.18) برگردان از: جاوید

 دشمن طبقاتی اختراع تبلیغاتی المان شرق نبود

 

 **(02.18) حمید محوی 

 جبهۀ جنگ طبقاتی - 2

 

**(02.17) انجمن اجتماعیی زحمتکشان افغانستان

 جنگهای استقلال طلبانه تنها و تنها با قدرت زحمتکشان معنی می یابد

 

 **(02.17) عبدالله امینی - کابل

 تغییر جهت دیپلماسی کابل به سوی اسلام آباد

 

  **(02.17) برگردان از: آبتین درفش

 بحران های چند جانبۀ امپریالیسم - 1

 

 **(02.17) حمید محوی

 جبهۀ جنگ طبقاتی - 1

 

**(02.16) عبدالله امینی - کابل

 26 دلو: شکست شوروی تسجیل شد!

 

 **(02.16) برگردان از: حمید محوی

 تلاش اوباما برای به حاشیه راندن ضد سوری های خدشه ناپذیر

 

 **(02.16) فرستنده: عثمان حیدری 

 تئوری توطئه چیست؟ حقیقت چسیت؟

 

**(02.15) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 5

 

 **(02.15) برگردان از: حمید محوی

 اوکراین و رسانۀ دروغ، چگونه فریب نخوریم؟

 

 **(02.15) صبا راهی

 مقاومت مسلحانۀ کوبانی و جماعت کیلوئی نویس

 

 **(02.15) داکتر ظاهر تیموری

 سازمان سیا

 

 **(02.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار خون

 

**(02.14) فرستنده: فرید پرواز 

 کشوری که به هم ریخته است؛ سیزده سال حرف شنوی از امریکائی ها با افغانستان چه کرد؟

 

**(02.13) فرستنده: عثمان حیدری و یادداشت پورتال

 تجدید جنگ سرد

 

**(02.13) حزب کار ایران (توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کار ایران (توفان) به آن - 5

 

  **(02.13) عزت آهنگر نیزک

 آی خانم

 

**(02.12) حزب کار ایران(توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کار ایران(توفان) به آن - 4

 

 **(02.12) بهرام رحمانی 

 شیوخ عربستان، اصلی ترین وارث سیاست های قرون وسطائی محمد پیامبر مسلمانان هستند- 1

 

**(02.11) برگردان از: حمید بهشتی

 کشاورزی در افریقا: افسانه یا حقیقت؟

 

 **(02.11) برگردان از: ا. م. شیری 

 اروپا: به سوی رویاروئی با جهان اسلام

 

**(02.10) حزب کار ایران (توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کارایران (توفان) به آن - 3

 

 **(02.10) عبدالله امینی - کابل

 ارمغان اشغالگران امریکائی برای افغانستان

 

**(02.10) برگردان از: حمید محوی

 اوباما دوباره مسلح می شود

 

 **(02.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 به یاد وطن

 

 **(02.10) تیمورشاه تیموری

 این سلحشوران چه می خواهند از جان وطن؟

 

**(02.09) حزب کار ایران(توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کار ایران(توفان) به آن - 2

 

 **(02.09) میرویس ودان محمودی

 فرمانبرداران ارتجاع و امپریالیزم در صدد انقیاد و تجزیۀ افغانستان کهن - 1

 

**(02.08) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 4

 

**(02.08) حزب کار ایران (توفان)

 توهین به مقدسات ادیان و برخورد حزب کار ایران (توفان) به آن - 1

 

 **(02.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

 **(02.08) تیمورشاه تیموری  

 جواب نامۀ دوست

 

**(02.07) برگردان از: حمید محوی و پیشگفتار پورتال

 عملیات سرکوزی: چگونه سازمان سیا یکی از مأمورانش را به ریاست جمهوری فرانسه رساند.

 

 **(02.07) فرستنده: سیامک بهاری 

 فاشیسم از این اشکار تر!؟ در دفاع از کارگران افغان در ایران

 

 **(02.05) برگردان از: حمید بهشتی

 من چارلی نیستم یا 7 جنوری نشر تازه ای از 11 سپتمبر

 

 **(02.05) فرستنده: فرید پرواز

 دوران عقب نشینی

 

 **(02.05) برگردان از: ا. م. شیری

 آزاد سازی آشویتس- شاهکار ارتش سرخ

 

 **(02.05) بهرام رحمانی 

 شبکه های یاری رسانی به کوبانی را سازماندهی کنیم!

 

**(02.04) میرویس ودان محمودی 

 فرمانبرداران ارتجاع و سرمایه در صدد بدنامی رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان - 39

 

**(02.03) سلیمان 

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 3

 

**(02.02) فرستنده: امین بسمل

 په افغانستان کی د سولی او امن په نوم علمی غونده: 

 

 **(02.02) وحید تاجیک

 از کدامین درد بنالیم !؟

 

 **(02.02) برگردان از: حمید محوی

 دگرگونی منافع ایالات متحده در شامات

 

**(02.01) برگردان از: حمید محوی

 اسرائیل - ایران : جنگ غیر مستقیم

 

 **(02.01) سید موسی عثمان هستی

 پارلمان افغانستان چه دسته گلی را به آب داد!!؟؟

 

 **(02.01) عزت آهنگر نیزک 

 به پا بر خیز

 

**(01.31) چریکهای فدائی خلق ایران 

 ریشخند تاریخ: تروریست پرور ها، در صف تظاهرات علیه تروریزم!

 

 **(01.31) مهران زنگنه

 این دیگری است در من

 

**(01.29) عزیز نعیمی 

 گرگ وحشی و شبانی گوسپندان

 

**(01.28) برگردان از: حمید محوی

 سیاستمداران و روزنامه نگاران فرانسوی از چه می ترسند؟

 

 **(01.28) بهرام رحمانی 

 مردم یونان به ویژه کارگران، پایان یافتن سیاست ریاضت اقتصادی در کشور شان را اعلام داشتند!

 

**(01.27) برگردان از: جاوید 

 جنگ را پایانی نیست!

 

**(01.26) برگردان از: حمید محوی

 شورش واشنگتن علیه اوباما

 

 **(01.26) فرستنده: فرید پرواز

 رابطۀ کوبا و امریکا؛ تخریب دوبارۀ چهرۀ سوسیالیزم

 

 **(01.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 معجون نارسیده

 

**(01.25) ف. هیرمند و یادداشت پورتال 

 جمهوری اسلامی ایران، ملوث به قاچاق و صدور ابزار های جنگی غیر مجاز

 

**(01.25) برگردان از: جاوید 

 حرف بد «کاف». نیاز مشروعیت برای جنگ غربی ها از سال 1990 به این سو افزایش یافته است.

 

 **(01.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 خار غم

 

**(01.24) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 افغان کابینه: ستونزی او اندیښنی

 

 **(01.24) عزیز نعیمی

 دفاع از مسلمانان، دفاع از دین نیست!

 

 **(01.24) مهران زنگنه

 کیست؟

 

 **(01.24) عزت آهنگر نیزک

 هستۀ پرواز

 

 **(01.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 راه پر خطر

 

**(01.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 عمو سام

 

 **(01.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ستمگاری

 

**(01.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 سرمه های آزموده!!!

 

 **(01.22) برگردان از: حمید محوی

 شارلی هبدو ماجرای سارنایف، گوسپندان قربانی، توطئۀ پشت پرده

 

 **(01.22) سید موسی عثمان هستی

 دستگیر پنجشیری از شرشر پیشاب احمد شاه مسعود ترسیده، یا تمام پنجشیریان؟؟!!

 

 **(01.22) میرویس ودان محمودی

 مرگ و نفرین به خادیست های «مائوئیست» نما!

 

 **(01.22) عبدالله امینی - کابل

 چیغ و فریاد گروه های شیطان صفت جهادی 

 

**(01.21) سلیمان

 ترهات بقالان « چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم» - 2

 

 **(01.21) عبدالله امینی - کابل

 شکست امریکا حتمی است.

 

 **(01.21) برگردان از: حمید محوی

 جنگ جهانی برای نجات امپراتوری امریکا - هدف ایران

 

 **(01.21) علی صدارت

 من شارلی هستم! ....  و یا نیستم؟ ...

 

**(01.20) تیمورشاه تیموری 

 فتنۀ مردمان

 

**(01.19) حمید بهشتی

 تغییر چشم انداز

 

 **(01.19) شباهنگ راد

 چه کسانی مدعی مبارزۀ «تروریستی» اند؟!

 

 **(01.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یاقوت گران

 

**(01.18) سلیمان

 ترهات بقالان «چپ» با ماسک فریبندۀ «مائویزم»

 

 **(01.18) نذیر دلسوز 

 سخنی کوتاه در رابطه با تظاهرات فلتو بازان پاریس!

 

**(01.17) برگردان و افزوده از: جاوید

 بیانیۀ قطب کمونیست دوباره احیاء شدۀ فرانسه به خاطر حمله بر چارلی ابدو

 

 **(01.17) برگردان از: حمید محوی

 جهانی سازی جنگ

 

 **(01.17) فرستنده: البرز

 ترور در پاریس، هر آن که باد بکارد به ناچار طوفان درو خواهد کرد!

 

 **(01.17) فرستنده: فرید پرواز

 جمهوری اسلامی پیاده نظام ارتش امریکا

 

 **(01.17) برگردان از: ا. م. شیری 

 اگر ایران را وادار سازند، برای رویاروئی جدید با امریکا اماده است

 

**(01.16) حمید محوی

 منع توهین به مقدسات و یا ممنوعیت نقد دین؟!

 

 **(01.16) عبدالله امینی - کابل 

 خبر خوش برای مزدوران امپریالیسم!

 

**(01.15) کبیر توخی

 نورالحق علومی عضو اصلی "KGB" یا خادم "CIA" و یا هردو!؟

 

 **(01.15) عبدالله امینی - کابل

 امریکا حامی داعش در افغانستان

 

 **(01.15) صبا راهی

 آزادی عقیده و بیان و تضاد های آشکار برخی از مدعیان آن!

 

 **(01.15) فرستنده: علی صدارت 

 همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران ترور روزنامه نگاران و ... را محکوم می کند.

 

**(01.14) موسوی

 چرا «جان کری» از داعش نام نبرد؟؟

 

 **(01.14) عبدالله امینی - کابل

 دو مرد خیله به یک دیگر تبریک می گویند

 

 **(01.14) حزب کار ایران (توفان)

 امپریالیستها هم از توبره می خورند هم از آخور

 

 **(01.14) بهرام رحمانی

 مذهب، نژادپرستی و کاپیتالیسم دشمنان درجه یک آزادی بیان و اندیشه هستند!

 

 **(01.14) برگردان از: حمید محوی 

 شارلی هبدو گناهکاری با چهرۀ بی گناه

 

**(01.13) موسوی

 باز هم آیندۀ خونین در انتظار مردم افغانستان

 

 **(01.13) عزیز نعیمی

 « از کوزه همان تراود که دراوست »

 

 **(01.13) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 باید برای آموختن آماده بود، ورنه....!!

 

**(01.12) چریکهای فدائی خلق ایران 

 پیرامون جنایت هولناک در دفتر یک روز نامه در پاریس!

 

**(01.12) عزت آهنگر نیزک

 غژدی شب

 

 **(01.12) خلیل الله عالم

 فساد سیاسی و اداری

 

 **(01.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 کاسه لیسان

 

**(01.10) حمید بهشتی 

 چارلی ابدو: خطر مخفی گشتن خشونت درونی توسط خشونت برهنه

 

**(01.08) نذیر دلسوز

 تجلیل سرمایه از هنر فروشان

 

 **(01.08) برگردان از: ا. م. شیری

 شکست بزرگ امریکا در خاور میانه

 

**(01.07) عبدالله امینی - کابل

 100 روز اول حکومت وحشت ملی

 

 **(01.07) سید موسی عثمان هستی

 چرا نام « مرده » های سیاسی را نمی برم؟

 

 **(01.07) برگردان از: حمید محوی 

 مرکز امنیت نو امریکا، نسخۀ دموکرات امپریالیسم فاتح

 

**(01.06) عزیز نعیمی 

 مدارس مذهبی و یا تعلیمگاه های «سیا»

 

**(01.05) برگردان از: جاوید

 « سیستم مالی ایالات متحده با سقوط مواجه است »

 

 **(01.05) حزب کار ایران (توفان)

 یکه تازی امپریالیسم غرب و ناتوانی امپریالیسم شرق

 

 **(01.05) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع سال 2014- 4

 

  **(01.05) مهران زنگنه

 رسالت

 

**(01.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نیکان و هم نیاکان

 

**(01.04) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 تجلیل سال نو یا اغراق در بوالهوسی

 

 **(01.04) برگردان از: ا. م. شیری - یادداشت پورتال

 از ستالین باید آموخت

 

  **(01.04) عبدالله امینی - کابل

 سایت های کوتاه نظر

 

**(01.04) فرستنده: فرید پرواز

 رشد اقتصادی چین و عروج نظامی گری

 

 **(01.04) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع سال 2014 - 3

 

**(01.03) فرستنده: مناف فلکی فر

 سازمان اقلیت، داعش و راه حل «جدائی دین از دولت» - 2

 

 **(01.03) بهرام رحمانی 

 مهمترین وقایع سال سال 2014 - 2

 

**(01.02) برگردان از: حمید محوی

 ادامۀ دکتورین نظامی روسیه

 

 **(01.02) فرستنده: ش. حمید

 بیانیۀ رحیم شیدا در مورد آب هلمند - 10

 

 **(01.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رواج کشتن

 

**(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2014

 

 **(01.01) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع سال 2014 - 1

 

 

 

ز

ادامه مقالات Articles Continued