AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d,Afghanistan Libre **

آرشیف سیاسی 2016  مرام نشراتی پورتال

2016 Political Archive

 

 **(12.31) سید هاشم سدید

 نظری مختصر به دورۀ امانی و مقایسۀ آن با دولت و فضای موجود!

 

 **(12.31) سید هاشم سدید 

 من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم - 3

 

**(12.31) برگردان از: آمادور نویدی

 تاریخ با ضد انقلاب پایان نیافت: سوسیالیسم بجا و ضروریست

 

 **(12.31) عبدالله امینی - کابل 

 جفنگیات ستانکزی

 

**(12.30) نذیر دلسوز

 درنگی زود گذر به "لست سیاه ملل متحد" و گلبدین جاسوس و خاین ملی!

 

 **(12.30) عبدالله امینی - کابل  

 واشنگتن و کابل در عقب داعش

 

 **(12.30) س. روشنگر

 دهکدۀ ویران

 

**(12.29) موسوی

 کمک مجدد فرانسه به شورای نظار

 

 **(12.29) سید هاشم سدید

 من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم - 2

 

 **(12.29) دگرمن احمد کندهاری

 شششم جدی 1358 یا ننگ حزب "خلق- پرچم"

 

 **(12.29) عبدالله امینی - کابل 

 "جلالی" سفیر دولت مستعمراتی در برلین

 

**(12.28) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان درمذاکرات مسکو کنار زده شد

 

 **(12.28) عبدالله امینی - کابل 

 مقام شامخ افغانستان در بیسوادی

 

**(12.27) سید هاشم سدید

 من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم - 1 

 

 **(12.27) سایت "خروش رعد" و یادداشت پورتال

 پیام افتتاح سایت "خروش رعد"

 

 **(12.27) عبدالله امینی - کابل

 روز شوم تجاوز سوسیال امپریالیسم شوروی به افغانستان

 

**(12.27) برگردان از: آمادور نویدی

 چه گوارا: "به دلیل ستالین کمونیست شدم"

 

  **(12.27) برگردان از: ا. م. شیری

  کِشت های کنگرۀ بیستم - 2

 

**(12.26) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 فعال اجتماعی "بانوی اول" افغانستان

 

 **(12.26) نشریۀ سوسیالیسم کارگری- شمارۀ 33

 سخن سردبیر

 

 **(12.26) عبدالله امینی - کابل 

 سفر مخفی طالبان به روسیه

 

**(12.25) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 2

 

 **(12.25) عبدالله امینی - کابل

 بحران در "جمعیت اسلامی افغانستان"

 

 **(12.25) فرستنده: مناف فلکی فر

 چریکهای فدائی خلق ایران برگزار می کنند

 

**(12.24) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 معنای ترور سفیر روسیه در انقره

 

 **(12.24) برگردان از: آمادور نویدی

 میراث ساختاری دموکراسی های سرمایه داری وعده و وعیدهای سرخرمن است.

 

 **(12.24) عبدالله امینی - کابل 

 افزایش فشار پاکستان بر افغانستان

 

**(12.23) سید هاشم سدید

 دیواری کوتاه تر از دیوار خدا نیافتند!

 

 **(12.23) آزاد ل.

 شما یک چیزی بنویسید! به کی می توان اعتماد کرد!!؟؟

 

 **(12.23) عبدالله امینی - کابل 

 حکم جلب "دوستم" صادر شد

 

**(12.22) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 تسویۀ حساب "اوباما" با "پوتین" و روسیه

 

 **(12.22) آزاد ل. و یادداشت پورتال

 استخباراتی فحاش (زریر شهمرد) ؟

 

 **(12.22) بهروز سورن

 در اعماق چه می گذرد؟ - 3

 

 **(12.22) عبدالله امینی - کابل

 "بی عدالتی" در محابس افغانستان

 

 **(12.22) شباهنگ راد

 دنیای مجازی و جایگاه وظایف کمونیستی

 

 **(12.22) برگردان از: ا. م. شیری 

 کِشت های کنگرۀ بیستم - 1

 

**(12.21) موسوی

 تعویض قلاده ها از طرف طالب و شورای نظار

 

 **(12.21) سید هاشم سدید

 قیس عزیز و محترم،

 

 **(12.21) احمد پوپل

 استخباراتی فحاش "زریر شهمرد"

 

 **(12.21) حزب کار ایران (توفان)

 پیروزی مردم سوریه در حلب، پیروزی مردم جهان در نبرد به ضد امپریالیسم...

 

 **(12.21) عبدالله امینی- کابل

 تولید جنرال در افغانستان

 

**(12.20) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 تاریخچۀ جنگهای جنایتکارانه و تجاوزکارانۀ جورج بوش

 

 **(12.20) محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم - 7

 

 **(12.20) برگردان از: آمادور نویدی

 عمو سام و باجگیری به شیوۀ پدرخوانده در شبه جزیزۀ کوریا

 

 **(12.20) عبدالله امینی - کابل

 "عطاء نور" در دام "غنی"

 

 **(12.20) بهرام رحمانی

سیاست های دولت دیکتاتور ترکیه ... لیست پایانی

 

  **(12.19) سید هاشم سدید

 اخلاق ما و اخلاق آنها

 

**(12.19) فرح نوتاش

 تلاش قبل از زوال یک درصد و آزادی حلب ...

 

 **(12.19) بهروز سورن

 در اعماق چه می گذرد؟ - 2

 

 **(12.19) عبدالله امینی - کابل

 630 مشاور در دولت مستعمراتی

 

**(12.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 پرتاب پناهجویان افغان به قتلگاهی که متجاوزان به وجود آورده اند!

 

 **(12.18) نذیر دلسوز

 گپ کوتاه و فشرده در مورد سیر نفوذ اطلاعاتی های ایران در افغانستان!

 

 **(12.18) عبدالله امینی - کابل

 وحشیان طالب پنج زن را کشتند

 

 **(12.18) بهرام رحمانی 

 تکتیک های ترور فزیکی و شخصیتی و تخریبی "واواک" ..

 

**(12.17) موسوی

 کور هم می فهمد که دلده شور است - 1

 

 **(12.17) سیامک ستوده و یادداشت پورتال

 کاسترو تجربۀ کوبا

 

 **(12.17) عبدالله امینی - کابل  

 زوال سیاسی "عبدالله" در میان مردمش

 

 **(12.17) برگردان از: ا. م. شیری

 الکساندر یاکوفلیف مأمور سیا بود ... قسمت پایانی

 

**(12.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 مسکو و طالبان

 

 **(12.16) عبدالله امینی - کابل 

 ایشچی! خودت و دوستم را بکش!

 

**(12.15) عبدالله امینی - کابل

  چه خوشحالی! استقبال از یک جانی

 

 **(12.15) بهروز سورن

 در اعماق چه می گذرد؟ - 1

 

**(12.14) عبدالله امینی - کابل 

 بی امنیتی و بسته شدن مکاتب

 

**(12.13) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 روسیه هراسی، بهانه ای برای گسترش ساحۀ نفوذ ناتو

 

 **(12.13) برگردان از: حمید بهشتی

 کریسمیس پناهنجویان افغان در کابل

 

 **(12.13) عبدالله امینی - کابل

 اخوانیت و فیشن

 

 **(12.13) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالت متحده در آن به زانو در آمد! - 14

 

 **(12.12) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست ! - 6

 

  **(12.12) کبیر توخی

 بیائید "رؤوف عاکف" کذائی را بهتر بشناسیم ...

 

**(12.12) عبدالله امینی - کابل 

 گیلانی و جریان صلح با طالبان

 

**(12.11) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ترمپ و افغانستان - 3

 

 **(12.11) درویش وردک

 حفیظ منصور او د موسی شپونکی

 

 **(12.11) عبدالله امینی - کابل 

 فساد پیشه های فامیلی در ادارات

 

**(12.10) عبدالله امینی - کابل

 کشیدگی بین "غنی" و "اتمر"

 

 **(12.10) برگردان از: ا. م. شیری 

 الکساندر یاکوفلیف مأمور سیا بود و گوربچوف از آن اطلاع داشت

 

**(12.09) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "فیدل کوباست"

 

 **(12.09) آزاد ل.

 مامد !!؟ ما هنوز بیداریم

 

 **(12.09) برگردان از: آمادور نویدی

 الهه های انتقام و شلاق های جهان غرب

 

 **(12.09) عبدالله امینی - کابل

 سخنان بی مفهوم "غنی": افغانستان عزت می خواهد!

 

 **(12.09) بهرام رحمانی 

 سیاست های دولت دیکتاتور ترکیه علیه.... لست جدید

 

**(12.08) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست! - 5

 

 **(12.08) میرویس ودان محمودی و یادداشت پورتال

 دالبازی های "زریر شاه مرد"

 

 **(12.08) عبدالله امینی - کابل 

 اطفال و کار اجباری در افغانستان

 

**(12.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 یورش دیپلماتیک افغانستان در کنفرانس قلب آسیا

 

 **(12.07) فریبرز سنجری

 خزعبلاتی از برزخ

 

 **(12.07) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 وداع فیدل منادی همبستگی تمامعیار جهان سوم

 

 **(12.07) عبدالله امینی - کابل  

 خرابی امنیت و ظهور گروه های شورشی در افغانستان

 

**(12.06) فرستنده: علی کاظمی - ایران و یادداشت پورتال

  در ستایش و نکوهش فیدل

 

 **(12.06) برگردان از: حمید بهشتی

 معاملات المان در راه استقلال از امریکا

 

 **(12.06) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 8

 

 **(12.06) میرویس ودان محمودی

 یاددهانی لازم به دوستان صفحات فیسبوک!

 

 **(12.06) عبدالله امینی - کابل

 دیدگاه بعضی از وکلاء نسبت به امریکا تغییر می خورد

 

**(12.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انسان کشی توسط طیارات بدون سرنشین

 

 **(12.05) نذیر دلسوز

 سخنی کوتاه در رابطه با مقالۀ "خوشرقصی ایادی امپریالیزم..

 

 **(12.05) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو در آمد! - 13

 

 **(12.05) عبدالله امینی - کابل

 سخن پراگنی برادران "مسعود"

 

 **(12.04) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست! - 4

 

 **(12.04) عبدالله امینی - کابل

 صحبت تیلفونی "غنی" و "ترمپ"

 

**(12.03) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ترمپ و افغانستان - 2 - ستایش از پاکستان

 

 **(12.03) داکتر محمد قراگوزلو و یادداشت پورتال

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم - 6

 

 **(12.03) عبدالله امینی - کابل

 غنی عطاء را دَم داده است

 

 **(12.03) م. روان شید

 معرفی کتاب- صدای بلند جانهای آزادۀ جهان

 

**(12.02) چریکهای فدائی خلق ایران و یادداشت پورتال

 دربارۀ درگذشت فیدل کاسترو و انعکاس جهانی آن

 

**(12.02) عبدالله امینی - کابل 

 گفتار لا یعنی "غنی"

 

**(12.01) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 وزیر داخلۀ المان "دیمیزیر" و قضاوت فاشیستی وی

 

 **(12.01) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: حنگی که در آن ایالات متحده به زانو درآمد! - 12 

 

 **(12.01) عبدالله امینی - کابل

 شکنجۀ افغانها در زندانهای مخفی سی آی ای

 

**(11.30) موسوی

 خوشرقصی ایادی امپریالیزم و مرگ "کاسترو"

 

 **(11.30) بهرام رحمانی و یادداشت پورتال

 فیدل کاسترو، از بیش از 600 سوءقصد جان سالم به در برده ...

 

 **(11.30) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 میراث کاسترو برای همیشه زنده می ماند

 

 **(11.30) عبدالله امینی - کابل 

 جنگ سرد امریکا و روسیه در اردوی افغانستان

 

**(11.29) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

مرگ یک قهرمان

 

 **(11.29) حزب کارایران (توفان)

 فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا در سن 90 سالگی درگذشت

 

 **(11.29) نشریۀ سوسیالیسم کارگری شمارۀ 32

 سخن سردبیر

 

 **(11.29) شباهنگ راد

 در فقدان فیدل کاسترو

 

 **(11.29) عبدالله امینی - کابل

 تماس پاکستان با "عبدالله"

 

 **(11.29) بهرام رحمانی 

 سیاست های دولت دیکتاتور ترکیه- لست جدید

 

**(11.28) عبدالله امینی - کابل و یادداشت پورتال

 کاسترو، کرزی/ غنی/ عبدالله

 

 **(11.28) ا. م. شیری- و یادداشت پورتال

 هرگاه نام فیدل بشنوی، به پا خیز، کلاه از سر بردار! 

 

 **(11.28) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 نقل های قول انترناسیونالیستی فیدل کاسترو...

 

 **(11.28) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 فیدل کاسترو

 

**(11.27) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 راه رهائی زنان، انهدام نظام سرمایه داریست

 

 **(11.27) حمید محوی

 نگاهی به کتاب "پشت پرده های انقلاب اسلامی. اعترافات حسین بروجردی"

 

 **(11.27) عبدالله امینی - کابل 

 نیروهای امنیتی یک دیگر را می کشند

 

**(11.26) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست! - 3

 

 **(11.26) محمد حیدر اختر

 چه تفاوتی میان دو قاتل مردم افغانستان، "گلبدین حکمتیار" و .

 

 **(11.26) عبدالله امینی - کابل

 رهائی "سروری" قاتل از زندان

 

 **(11.26) بهرام رحمانی 

 سیاست دولت دیکتاتور ترکیه علیه "صالح مسلم" ..

 

**(11.25) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ترمپ و افغانستان

 

 **(11.25) برگردان از: نیکوورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو در آمد - 11

 

 **(11.25) عبدالله امینی - کابل 

 عملیات طالبان در زمستان ادامه خواهد یافت.

 

**(11.24) حزب کار ایران (توفان)

 انتخابات امریکا و پدیدۀ ترامپ

 

 **(11.24) عبدالله امینی - کابل

 پول کمکی در افغانستان مفقود می شود

 

 **(11.24) برگردان از: پیام 

 پانزده سال پس از 11 سپتمبر، جنگ بی پایان ...

 

**(11.23) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 قدرت های امپریالیستی و "دادگاه کیفری بین المللی"

 

 **(11.23) برگردان از: حمید محوی

 مایکل تی. فلین و اسلام

 

 **(11.23) عبدالله امینی - کابل

 "داعش" آفت آفرید

 

 **(11.23) برگردان از: آمادور نویدی 

 ترامپیسم، مبارزۀ طبقاتی و استرلیا

 

**(11.22) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست! - 2

 

 **(11.22) برگردان از: ولی احمد نوری

 عساکر فانتوم "Fantomes " اردوی افغانستان

 

 **(11.22) قاسم باز

 اعترافات: و تهمت های سید؟ خلیل هاشمیان مدیر مسول مجلۀ هاشمیان!

 

 **(11.22) عبدالله امینی - کابل

 تعصب علیه اهل هنود

 

 **(11.22) بهرام رحمانی

 مهمترین پیام نتایج انتخابات امریکا - 5

 

**(11.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 تعمیق روابط ستراتیژیک مسکو و اسلام آباد

 

 **(11.21) شباهنگ راد

 ترامپ محصول تضادها، کنش ها و واکنش های درون طبقۀ حاکمۀ امریکا

 

 **(11.21) عبدالله امینی - کابل

 چرا "حکمتیار" معذرت نمی خواهد؟

 

 **(11.21) برگردان از: آمادور نویدی

 پیکار برای صلح و محیط زیست

 

**(11.20) سارا نیکو

 انتخاب ترامپ، نغمۀ شوم فاشیسم

 

 **(11.20) عبدالله امینی - کابل

 تشدید رقابت امریکا و روسیه در افغانستان

 

 **(11.20) برگردان از: آمادور نویدی 

 انتخابات - دموکراسی در عمل؟

 

**(11.19) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتراضات در کوریای جنوبی

 

 **(11.19) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم - 5

 

 **(11.19) عبدالله امینی - کابل 

 وضع رقتبار کودکان

 

**(11.18) حزب کار ایران (توفان)

 رویزیونیسم دشمن کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریاست

 

 **(11.18) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنا م: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد - 10

 

  **(11.18) عبدالله امینی - کابل

 "حکمتیار" در خدمت "خلیلزاد"

 

**(11.17) موسوی

 "نه" به "کلینتن"، "آری" به "ترمپ" نیست! - 1

 

 **(11.17) بهرام رحمانی

 مهمترین پیام نتایج انتخابات امریکا ...- 3

 

 **(11.17) عبدالله امینی - کابل

 "کرزی" در میدان هوائی لندن لچ شد

 

 **(11.17) برگردان از: حمید بهشتی  

 10 توصیه به چهل و پنجمین رئیس جمهور امریکا

 

**(11.16) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 پایان نظم جهانی بعد از جنگ

 

  **(11.16) انجنیر داوود اڅک

 فساد تولنیز اخلاق او بنستونه ورانوی

 

**(11.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 جنون در سیاست

 

 **(11.16) فرح نوتاش

 ترامپ ... یک پیروزی برای 99% و ...

 

 **(11.16) برگردان از: حمید محوی

 آیا ترامپ موفق خواهد شد؟

 

  **(11.16) عبدالله امینی - کابل

 "گلبدین" به "ترمپ" نزدیک می شود

 

**(11.16) بهرام رحمانی

 مهمترین پیام نتیج انتخابات امریکا ....- 2

 

 **(11.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

 **(11.15) بهرام رحمانی

 مهمترین پیام نتایج انتخابات امریکا ....- 1

 

 **(11.15) عبدالله امینی - کابل  

 یک قمار باز و نژادپرست، رئیس جمهور امریکا

 

**(11.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اهتزاز بیرق های سرخ در توکیو

 

 **(11.14) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 9

 

 **(11.14) عبدالله امینی - کابل

 ضربۀ طالبان بر مرکز نظامی امریکا در بگرام

 

**(11.13) موسوی

 جنگ زرگری بین اجزای دولت دست نشانده

 

 **(11.13) عبدالله امینی - کابل

 حملۀ خودکشانه بر قونسلگری المان در مزار شریف

 

**(11.12) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 کشتار های پی در پی امریکا در افغانستان

 

 **(11.12) بهرام رحمانی

 عبدالله اوجالان آزاد باید گردد! - 3

 

 **(11.12) عبدالله امینی - کابل

 خوشحالی "کرزی" از انتخاب "ترمپ"

 

**(11.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 برد "قمارباز" و باخت "سیاستمدار"

 

 **(11.11) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 چرا دونالد ترامپ پیروز شد؟

 

**(11.11) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریالیسم (فصل یازدهم و پایانی)

 

 **(11.11) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی/عبدالله" به ترمپ تبریک عرض کردند.

 

**(11.10) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "هیلری کلینتن" قهرمان در جنایت

 

 **(11.10) ا. م. شیری

 در حاشیۀ تعیین رئیس جمهور جدید امپراتوری ایالات متحدۀ امریکا

 

 **(11.10) برگردان از: آمادور نویدی

 سرمایه داری بانی شیوۀ برده داری نو

 

 **(11.10) عبدالله امینی - کابل

 بازهم به "غنی" و "عبدالله" تبریک: افغانستان یکی از محرومترین کشور ها

 

 **(11.10) حمید بهشتی 

 امریکای ترامپی شده

 

**(11.09) موسوی

 پاسخ به چند سؤال- 2 - انتخابات امریکا و تأثیر آن بالای اوضاع افغانستان

 

 **(11.09) حزب کار ایران(توفان)

 جایزۀ صلح نوبل آخرین پردۀ کودتای دست راستی در کلمبیا

 

 **(11.09) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 8

 

 **(11.09) عبدالله امینی - کابل

 چرا "جهانی" استعفاء کرد؟

 

 **(11.09) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

  ناسیونالیسم پایه و اساس نژادپرستی، راسیسم و فاشیسم است!

 

 

**(11.08) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 از خود بیگانگی در سیستم امریکا

 

 **(11.08) قاسم باز و پیشگفتار پورتال 

 درفشانی های سید؟ خلیل الله "هاشمیان" مدیر مسؤول "آئینۀ هاشمیان"

 

**(11.08) برگردان از: حمید محوی

 دو جهان جدا از یک دیگر

 

 **(11.08) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه ! - 7

 

 **(11.08) عبدالله امینی - کابل 

 ترکیه "دوستم" را قربانی خواهد کرد

 

 **(11.08) ا. م. شیری

 انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر - 2

 

**(11.07) مهدی ضمیری

 انتخابات امریکا و پایان دوران کلینتن و بوش

 

 **(11.07) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درامد - 7 

 

 **(11.07) عبدالله امینی - کابل

 مطبوعات ارتجاعی افغانستان

 

**(11.06) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سوءاستفاده از علم جهت سیاست ضد مهاجرت

 

 **(11.06) حمید محوی

 هیلری کلینتن: "ایران را کاملاً تخریب خواهم کرد"

 

 **(11.06) ا. م. شیری

 انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر - 1

 

 **(11.06) عبدالله امینی - کابل 

 تعصب در استخدام زنان

 

**(11.05) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 5- 2

 

 **(11.05) برگردان از: آمادور نویدی

 "محور آسیا"ی واشنگتن: شکست افتضاح آمیز آشکار می شود

 

 **(11.05) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 6

 

 **(11.05) عبدالله امینی - کابل 

 شعار دروغین "غنی": به سوی افغانستان عاری از فساد و خشونت

 

 **(11.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 تدبیر کار

 

 **(11.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 به فکر وطن

 

**(11.04) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 پیروزی ستراتیژیک ایران در لبنان

 

 **(11.04) برگردان از: حمید بهشتی

 حق قدرت، دیوان بین المللی کیفری

 

 **(11.04) عبدالله امینی - کابل

  معامله گری "غنی" و "عطاء"

 

**(11.03) عبدالله امینی - کابل 

 اخطار پاکستان به طالبان

 

**(11.02) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 گسترش حملات فاشیستی و راسیستی در المان

 

 **(11.02) برگردان از: حمید محوی

 درون دولت سایه: جنگ، تبلیغات، کلینتن و ترامپ ...

 

 **(11.02) عبدالله امینی - کابل

 تبریک!! افغانستان سومین کشور قانون شکن جهان

 

 **(11.02) برگردان از: ا. م. شیری 

 تروریستها در حلب از سلاح کیمیائی استفاده می کنند.

 

**(11.01) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 5-1

 

 **(11..01) برگردان از: آمادور نویدی

 جنگ های اقتصادی امپریالیسم امریکا علیه دوست و دشمن

 

 **(11.01) عبدالله امینی - کابل 

 اعتراف طالبان در دریافت کمک از ایران

 

**(10.31) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 پاکستان در آشوب جنگهای فرقه ئی و مذهبی

 

 **(10.31) بهرام رحمانی

 رئیس جمهور آدمخوار فلیپین: تروریست های ابوسیاف را زنده زنده می خورم

 

 **(10.31) برگردان از: حمید محوی

 [منطقۀ پرواز ممنوع]

 

 **(10.31) عبدالله امینی - کابل 

 کی راست می کوید: ارگ یا شورا؟؟

 

**(10.30) عبدالله امینی - کابل 

 سه اعجوبۀ خیانت در افغانستان

 

 **(10.30) برگردان و افزوده از: ا. م. شیری

 شورای امنیت تئاتر نیست

 

**(10.29) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 میدان بازی اطفال در عقب سیم های خاردار

 

 **(10.29) برگردان از : ا. م. شیری و یادداشت پورتال

 حزب الله و دیگران: جنگ با تروریسم در سوریه ...

 

 **(10.29) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د عبدالکریم جبارخیل لیکنه)

د ښکیلاکګرانو د جګړې له امله، زیارکښان د کډوالۍ ستونزمنې شپې او ورځې تیروي

 

**(10.29) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات محتده در آن به زانو درآمد- 6

 

 **(10.29) عبدالله امینی - کابل

 ضیاء مسعود: رهبران حکومت اصلاح شوند 

 

**(10.28) موسوی

 ادارۀ مستعمراتی و گندیدگی هایش

 

  **(10.28) نویسنده: رابرت.اف. کندی-پسر: برگردان از: صبا نائلی

چرا اعراب ما امریکائی ها را در سوریه نمی خواهند- 2

 

 **(10.28) عبدالله امینی - کابل

 افشاگری: نقش آی اس آی در نصب "کرزی" در 2009

 

**(10.27) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 روسیه و غرب برای نبرد احتمالی آمادگی می گیرند

 

 **(10.27) نویسنده: رابرت.اف. کندی-پسر: برگردان از: صبا نائلی

چرا اعراب ما امریکائی ها را در سوریه نمی خواهند- 1

 

 **(10.27) برگردان از: آمادور نویدی

 مسیری که می باید پیمود - به پیش

 

 **(10.27) عبدالله امینی - کابل

 توحش داعش در ولایت غور

 

 **(10.27) شباهنگ راد 

 "آزاد سازی" موصل، یا ادامۀ سیاست های جنگی

 

**(10.26) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 جنگ های غارتگرانۀ ضد زحمتکشان سبب افزایش بیماری روانی در زحمتکشان

 

 **(10.26) برگردان از: حمید محوی

 نقش ایالات متحده و ناتو در مناسبات اتحادیۀ اروپا و چین

 

 **(10.26) عبدالله امینی - کابل 

 امریکا و برتانیه: مشوقین قاچاق مواد مخدره

 

**(10.25) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 گسترش سرحدات اتحادیۀ اروپا به سمت شمال افریقا

 

 **(10.25) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

زیارکښان غذايي مصونیت نلري خو لوټماران لا بډایه کیږي

 

**(10.25) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 5

 

 **(10.25) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" جبهۀ فاریاب را ترک کرد

 

 **(10.25) بهرام رحمانی 

 باب دیلان جایزۀ نوبل را رد کرد!

 

**(10.24) موسوی

 پاسخ به چند سؤال - 1 - جنگ نیابتی-

 

   **(10.24) برگردان از: حمید بهشتی

 جنگ های نادیده گرفته شده

 

**(10.23) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 جنگ بیلیونر با میلیونر - 3

 

 **(10.23) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 سخن سردبیر

 

 **(10.23) عبدالله امینی - کابل 

 جریان دستگیری ضیاء مسعود در دوبی در 2010

 

**(10.22) برگردان از: آمادور نویدی

 شیوه های تبلیغات امپریالیسم

 

 **(10.22) عبدالله امینی - کابل

  جنرال سازی

 

 **(10.22) سید موسی عثمان هستی

 حضرت صبغت الله که از خانوادۀ شتر مرغ است، خواب دید

 

**(10.21) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 با جنگ نمی شود علیه ترور مبارزه کرد

 

 **(10.21) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 4

 

 **(10.21) عبدالله امینی - کابل 

 افغانستان گرسنه است

 

**(10.20) موسوی

 "مرگ می خواهی قندوز برو!"

 

 **(10.20) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریالیسم - 10

 

 **(10.20) عبدالله امینی - کابل 

 تزریق داروهای بی کیفیت در افغانستان

 

**(10.19) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اردوی در حال اضمحلال افغانستان

 

 **(10.19) برگردان از: حمید محوی

 بهای واپس نشینی برای ایالات متحده در جهان

 

 **(10.19) عبدالله امینی - کابل

 مذاکرات مخفی دولت مستعمراتی با طالبان

 

 **(10.19) برگردان از: ا. م. شیری 

 شورای امنیت ملل متحد و سوریه: دو طرح پیشنهادی، دو هدف

 

**(10.18) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" ضربه خورد

 

 **(10.18) بهرام رحمانی

 جنگ موصل و چنگ و دندان نشان دادن گرایشات گرگهای خاکستری...

 

 **(10.18) برگردان از: حمید بهشتی 

 اشغال و محدودیت ارتباطات - 2

 

**(10.17) برگردان از: نیکوپورورزان 

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 3

 

 **(10.17) عبدالله امینی - کابل

 عقب نشینی های پی در پی نیروهای امنیتی دولت مستعمراتی

 

**(10.16) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 4

 

 **(10.16) عبدالله امینی - کابل 

 سفر "عبدالله" به عربستان

 

**(10.15) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 یورش سیاسی و نظامی روسیه در افریقا

 

 **(10.15) بهرام رحمانی 

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 5

 

 **(10.16) عبدالله امینی - کابل

 جنگ فرهنگی و مذهبی عربستان و ایران در افغانستان

 

**(10.14) فرستنده: بابک آزاد

 "رویکرد جدید" حزب دموکرات کردستان ایران در خدمت کیست؟

 

**(10.14)عبدالله امینی - کابل

 نه غنی "حسین" است و نه عبدالله

 

 **(10.14) فرستنده: حمید بهشتی 

 نامۀ سرگشادۀ استاد محسن مسرت به رئیس شبکۀ اول تلویزیون رسمی المان ...

 

**(10.13) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 روسیه: مقصر جهانی روز

 

 **(10.13) عبدالله امینی - کابل

 عاشورای کابل

 

 *(10.13) برگردان از: نیکوپورورزان

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درآمد- 2

 

 **(10.13) عزت 

 صمد بهرنگی، معلم راستین من!

 

**(10.12) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 3

 

 **(10.12) عبدالله امینی - کابل

 معذرت بعد از کشتار

 

 **(10.12) برگردان از: حمید محوی

 گسترش جنگ

 

 **(10.12) برگردان از: حمید محوی

 واشنگتن و پاریس تبلیغات ضد "رژیم بشار"  را دوباره راه اندازی کردند

 

 **(10.12) برگردان از: حمید بهشتی

  اشغال و محدودیت ارتباطات

 

**(10.11) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 دومین مناظرۀ انتخاباتی در امریکا

 

 **(10.11) برگردان از: حمید محوی

 چهار راه همۀ خطرات: ..

 

 **(10.11) داکتر ظاهر تیموری

 حیوان ز قفس رها نمودند

 

 **(10.11) برگردان از: آمادور نویدی

 توحش در گفتار و کردار

 

 **(10.11) عبدالله امینی - کابل

 "مخالفان" در ده ولایت می جنگند 

 

**(10.10) عبدالله امینی - کابل 

 فرار "دوستم" به ترکیه در اوج جنگ قندوز

 

**(10.09) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 استعمار نو(نئوکلونیالیسم)

 

 **(10.09) پیکان بنوال

 دستاوردهای بروکسل و پیامد های آن

 

 **(10.09) عبدالله امینی - کابل

 اردوئی که وجود ندارد

 

 **(10.09) برگردان از: حمید محوی

 آیا هنوز فرصتی برای جلوگیری از جنگ عمومی باقی مانده؟

 

 **(10.09) برگردان از: نیکوپورورزان 

 ویتنام: جنگی که ایالات متحده در آن به زانو درامد. -1

 

**(10.08) موسوی 

 چپه گرمک سوریه - 2

 

**(10.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز 

 کمک بیشتر، فساد بیشتر

 

**(10.07) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریالیسم ( فصل نهم)

 

 **(10.07) عبدالله امینی - کابل

 برگشت پناه گزینان از پاکستان و آیندۀ نا معلوم آنها

 

 **(10.07) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - کتاب 

 

**(10.09) فعالین چریکهال فدائی خلق ایران - لندن

 فراخوان در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

 

 **(10.07) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - اوسلو 

 فراخوان به تظاهرات علیه جمهوری اسلامی

 

**(10.06) عبدالله امینی - کابل

 تقابل دو مزدور: "ربانی - اتمر"

 

 **(10.06) فرح نوتاش

 مرگ شیمون پرز 1923-2016

 

 **(10.06) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 میرمنی ته می لیک

 

**(10.05) موسوی

 چپه گرمک سوریه - 1

 

 **(10.05) سید هاشم سدید

 جنگ میان هند و پاکستان تا چه حد ممکن خواهد بود؟

 

 **(10.05) پیکان "بنوال"

 صلح یا تسلیم؟

 

 **(10.05) عبدالله امینی - کابل

 "مستر اتمر" می گوید: کرزی "آدم ملی" است

 

 **(10.05) کانون تحلیلگران و کارشناسان مسایل جهانی و منطقه ئی

 بیانیه در محکومیت ترور "ناهض حتر"، نویسنده ...

 

 **(10.05) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه، پشتیبانی از تروریستها؟ - 10

 

 **(10.05) برگردان از: آمادور نویدی

 سیاست بمباران: عمده، جزئی و آنی

 

 **(10.05) سعید امیری 

 نظر مارکس در مورد سوسیالیسم و کمونیسم ...

 

**(10.04) داکتر میر عبالرحیم عزیز

 معنای حضور روسیه در مدیترانه

 

 **(10.04) عبدالله امینی - کابل 

 پیشروی های اخیر طالبان

 

**(10.03) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 سالگره "اتحاد مجدد المان"

 

**(10.03) فرستنده: گروه پروسه و یادداشت پورتال

 تیپ [لوای] فاطمیون در جنگ سوریه

 

 **(10.03) عبدالله امینی - کابل 

 دو مزدور به بروکسل می روند

 

**(10.02) موسوی

 عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 

 **(10.02) حزب کار ایران (توفان)

 شکست مبارزات خلق کرد ریشه در ناتوانی شناخت از دشمن دارد

 

 **(10.02) عبدالله امینی - کابل 

 ایستادگی یک جنگسالار مقابل رهبران جهادی

 

**(10.01) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم - فصل ششم - [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

 **(10.01) عبدالله امینی- کابل

 سیاست خارجی موفق، سیاست داخلی ناکام؟

 

  **(10.01) برگردان از: حمید بهشتی

 پناهجویان، عامل خطرناک

 

**(10.01) برگردان از: آمادور نویدی

 استرالیا مایۀ تسلی و کمک به داعش

 

 **(10.01) فرستنده:کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی

 بزرگداشت کارگران کمونیست و مبارز شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده

 

**(09.30) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 اولین مناظرۀ انتخاباتی سال 2016 در امریکا

 

 **(09.30) سید موسی عثمان هستی

 "ع" و "غ" سکوت مردم را نادانی و بی غیرتی نپندارید

 

 **(09.30) عبدالله امینی - کابل 

 حکمتیار: جنگ فعلی افغانستان جواز اسلامی ندارد!

 

**(09.29) فریبرز سنجری

 کتاب سازی با نام رفیق حمید اشرف - 2

 

 **(09.29) عبدالله امینی - کابل

 حمایت ترکیه از حکمتیار

 

 **(09.29) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه! - 4

 

 **(09.29) برگردان از: ا. م. شیری 

 تاریخ کورد ها تکرار می شود

 

**(09.28) موسوی

 مأموریت جدید "گلبدین"

 

 **(09.28) عبدالله امینی - کابل

 سخنان تجزیه طلبانۀ "حامد کرزی"

 

 **(09.28) برگردان از: آمادور نویدی 

 پروکسی های امریکا و رقابت های منطقه ئی

 

**(09.27) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 سیاه کشی و بحران اجتماعی در امریکا

 

 **(09.27) نشریۀ "سوسیالیسم کارگری" شمارۀ 30

 کارگره طبقه او ملی مسئله

 

 **(09.27) عبدالله امینی - کابل

 "عطاء" بیشتر بر سر زبانهاست

 

 **(09.27) فریبرز سنجری 

 کتاب سازی با نام رفیق حمید اشرف - 1

 

**(09.26) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 سخن سر دبیر

 

 **(09.26) عبدالله امینی - کابل

 دیدار عاشقانۀ "غنی" و "عبدالله"

 

 **(09.26) فرستنده: بهرام رحمانی 

 جشنوارۀ سخن در دفاع از آزادی اندیشه و بیان

 

**(09.25) موسوی

 جنون ریختن خون در ارتش امریکا - 2

 

 **(09.25) برگردان از: حمید محوی

 چرا آتش بس در سوریه شکست خورد

 

 **(09.25) عبدالله امینی - کابل

 ایران به طالبان اسلحه می دهد

 

 **(09.25) فرح نوتاش 

 مبارزات 99% در اروپا علیه TTIP- CETA

 

**(09.24) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 اروپا در مخمصۀ سیاسی

 

 **(09.24) ح. بریالی

 دو سالگی حکومت وحدت "غنی و عبدالله"

 

 **(09.24) عبدالله امینی - کابل

 ثروت "کرزی" در بانک المان

 

 **(09.24) فرستنده: کمیتۀ جوانان بلجیم 

 دادخواهی واقعی در هم کوبیدن ماشین سرکوب و کشتار دولت جمهوری اسلامی است!

 

**(09.23) د افغانستان د آزادی سازمان

 د حزب اسلامی گلبدین حکمتیار د راتک په اړه د افغانستان د ازادی سازمان اعلامیه

 

 **(09.23) آزاد ل.

 گدائی و دزدی در اسلام

 

 **(09.23) انجنیر داؤد اڅک

 په افغانستان کی د ملی غښتلی اوپوزیسیون د جوړیدو ضرورت

 

 **(09.23) برگردان از: آمادور نویدی

 رقابت های درونی سرمایه داری و شورش سیاسی علیه نخبگان....

 

 **(09.23) عبدالله امینی - کابل 

 معاهدۀ "صلح" با "حزب اسلامی" امضاء شد.

 

**(09.22) موسوی

 جنون ریختن خون در ارتش امریکا - 1

 

 **(09.22) سید موسی عثمان هستی

 حکمتیار: میراثخور قاتلین چهارده صد سالۀ تاریخ

 

**(09.22) عبدالله امینی - کابل

 تشدید تنش بین "جمعیت اسلامی" و "جنبش اسلامی"

 

 **(09.22) برگردان از: آمادور نویدی 

 در بارۀ پیروزی

 

**(09.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 کنفرانس بن و تضعیف نبرد طبقاتی - 2

 

 **(09.21) برگردان از: حمید محوی

 شبح صلح

 

 **(09.21) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی" امریکا نمی رود

 

**(09.20) عبدالله امینی - کابل

 پایان "مشروعیت" حکومت غیر مشروع "غنی - عبدالله"

 

 **(09.20) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 نابرابری بی سابقه در جهان سرمایه دارهای معاصر

 

**(09.19) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 " مهم برای امنیت امریکا"

 

 **(09.19) برگردان از: آمادور نویدی

 پروژه های کردستان

 

 **(09.19) عبدالله امینی - کابل

 مکاتب ترک ها به "دوستم" تعلق می گیرد

 

 **(09.19) بهروز سورن 

 جاسوسان فعال جمهوری اسلامی در اتریش بالغ بر صد نفر است

 

**(09.18) موسوی

 "گلبدین" و صلح !؟ با چه کسانی !؟ 

 

 **(09.18) عبدالله امینی- کبل

 "انسانیت" نظام آخندی

 

 **(09.18) سید موسی عثمان هستی

 سگ زرد برادر شغال است

 

 **(09.18) برگردان از: حمید بهشتی

  جاسوسی همگان توسط امریکا

 

**(09.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 کنفرانس استعماری بن و تشدید نزاع قومی

 

 **(09.17) عبدالله امینی - کابل 

 بی حیائی "کرزی" انتها ندارد

 

**(09.16) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم (فصل پنجم) - [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

 **(09.16) برگردان از: حمید بهشتی و یادداشت پورتال

 کارنامۀ جنگ المان در افغانستان

 

 **(09.16) عبدالله امینی - کابل 

 آیا "حزب اسلامی" بد تر از "جمعیت اسلامی" است؟

 

**(09.16) چریکهای فدائی خلق ایران

 قتل عام 67 و تطهیر یکی از جلادان دهۀ 60 !

 

 **(09.16) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "خطر امنیتی" : اکنون "داعش" خود، پوشیدن برقع(چادری) را ممنوع اعلام نموده است!

 

 **(09.15) سید هاشم سدید

 آنانی که جنایت و خیانت کرده اند، هیچ تفاوتی با هم ندارند!

 

  **(09.15) چریکهای فدائی خلق ایران

 شورش های مردمی امروز، نوید انقلاب مردمی فردا!

 

 **(09.15) شباهنگ راد

 اقدام وحشیانۀ رژیم جمهوری اسلامی به شهر وندان افغانستان

 

**(09.15) سید موسی عثمان هستی

 فرق بین مجاهد آزادی و مجاهد "اسلام سیاسی"

 

 **(09.15) عبئالله امینی - کابل

 اظهاران بی معنای "غنی"

 

 **(09. 15) فرستنده: عثمان حیدری

 تداوم مبارزۀ طقاتی علیه قانون کار در فرانسه

 

 **(09.15) داکتر ظاهر تیموری

 چه عید و کدام؟

 

**(09.14) موسوی

 بی اعتنائی مردم مقابل "اسلام سیاسی"

 

  **(09.14) بهرام رحمانی

 عبدالله اوجالان آزاد باید گردد! - 2

 

 **(09.14) عبدالله امینی - کابل

 اخراج پناهندگان افغان از المان

 

 **(09.14) برگردان از: حمید بهشتی

 آخرین سخنرانی

 

 **(09.14) فرستنده: مناف فلکی فر

 دولت عربستان هزاران کارگر خارجی را گرسنه رها کرده است!

 

**(09.13) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست دوکتورین "بریژینسکی"

 

 **(09.13) بیژن نیابتی

 نگاه به شرق، قمار سیاسی تازۀ اردوخان - 2

 

  **(09.13) عبدالله امینی - کابل

 عید مغاره نشینان

 

**(09.12) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دولت المان در تقابل با پناهجویان افغان

 

 **(09.12) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم(فصل چهارم)- [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

**(09.12) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان قربانی 11 سپتمبر 

 

  **(09.12) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 ایده هائی در مورد سوسیالیسم و کنترول کارگری

 

**(09.12) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 آوارگان افغان را به حیث پناهندۀ سیاسی نمی خواهند

 

**(09.12) فرستنده: علی کاظمی

 یادنامۀ زنده یاد شاهرخ زمانی

 

**(09.11) سپین کانوال

 د سولی نه بلکه د لوبی د بایللو پیلامه

 

  **(09.11) سیامک ستوده

 [بیانیه علیه اذیت و تحقیر افغانها در ایران]

 

**(09.11) بشیر نبی

 فرق میان انسان و حیوان، ادب است

 

 **(09.11) عبدالله امینی - کابل

 قساوت پاکستان مقابل مهاجران افغان  

 

**(09.10) موسوی

 شهادت چلم قومندان صاحب!

 

 **(09.10) حزب کار ایران (توفان)

 پیرامون مسألۀ ملی در ایران

 

 **(09.10) عبدالله امینی - کابل

 بگیریش که نگیرید

 

 **(09.10) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه ! - 3

 

 **(09.10) فرستنده: عثمان حیدری 

 همبستگی طبقاتی با اعتصاب میلیونی در هندوستان

 

**(09.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 "احمد شاه مسعود" جاسوس همه کس - 2

 

 **(09.09) عبدالله امینی - کابل

 "هفته شهید"، روز قتل "احمد شاه مسعود"

 

 **(09.09) برگردان از: آمادور نویدی

 مبارزه برای جهانی بهتر

 

**(09.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 امپریالیسم مشوق کشت تریاک در افغانستان

 

 **(09.08) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم (فصل سوم)- [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم]

 

 **(09.08) عبدالله امینی - کابل

 تحقق پیشگوئی آقای داکتر "میر عبدالرحیم عزیز"

 

 **(09.08) بهرام رحمانی

 "عبدالله اوجالان" آزاد باید گردد! - 1

 

**(09.07) عبدالله امینی - کابل 

 حمله بر قلب کابل

 

**(09.06) موسوی

 در پس پردۀ لبخند ها و غریدن ها - 2

 

 **(09.06) عبدالله امینی - کابل

 خطر شعله ورشدن جنگ در شمال

 

 **(09.06) برگردان از: حمید محوی

 تسخیر شمال سوریه توسط ایالات متحده، ناتو و ترکیه:

 

 **(09.06) برگردان از: آمادور نویدی

 محور چین بازار های جهان، محور واشنگتن جنگهای جهانی..

 

 **(09.06) سیامک ستوده 

 چگونه افراد ارتجاعی با "محبوب القلوب" شدن خود، مردم را فریبب می دهند

 

**(09.05) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 عصر ستایش از خاینان

 

 **(09.05) حزب کار ایران (توفان)

 حضور هواپیماهای جنگندۀ روسیه در ایران

 

 **(09.05) عبدالله امینی - کابل 

 استعفای "سید احمد گیلانی"

 

**(09.04) عبدالله امینی - کابل

 توطئۀ دیگر امریکا: تشکیل نیروی "دفاعی مستقل"

 

 **(09.04) برگردان از: حمید محوی 

 چین و سوریه

 

**(09.03) موسوی

 توطئه ای که می باید افشاء شود!

 

 **(09.03) عبدالله امینی - کابل

 "غنی"  تاجیک و ازبک را به جنگ انداخت

 

 **(09.03) برگردان از: آمادور نویدی 

 چرا اوباما جلو شکست انقلاب سبز ایران را نگرفت

 

**(09.02) موسوی

 در پس پردۀ لبخند ها و غریدن ها- 1

 

 **(09.02) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" در انتقاد از "غنی" به "عبدالله" پیوست

 

 **(09.02) بهرام رحمانی

 مصاحبۀ رادیو زمانه با بهرام رحمانی

 

 **(09.02) برگردان از: حمید محوی  

 فرانسه پشتیبان تروریسم؟ - 9

 

**(09.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 هزاران افغان و پاکستانی در استخدام نظام آخندی ایران

 

 **(09.01) عبدالله امینی - کابل

 توافق "غنی" و "عبدالله" ملی و مردمی نیست

 

 **(09.01) فرح نوتاش

 دموکراسی در اروپا، فاجعۀ ملی در ایران و ... اردوخان

 

 **(09.01) فرستنده: عثمان حیدری 

 یادمان جانباختگان دهۀ 60 - نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاسی

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مصمم است كه هموطنان را از جریانات سیاسی كشور آگاه سازد.  تحلیل حوادث  منحصر به سیاست داخلی كشور نخواهد ماند، بلكه روابط افغانستان را با كشور های خارجی  و مجامع بین المللی هم در بر خواهد گرفت.  این بخش هموطنان را قادر خواهد ساخت كه شناخت بهتری از وضع كشور حاصل نموده و فعل و انفعالات نظام دست نشانده  و نیرو های اشغالگر را در افغانستان  مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.  از هموطنان عزیز خویش آرزو میكنیم كه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را درین ساحه كمك نموده و به غنای سیاسی این پورتال عظیم بیفزایند.  

* * *

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2015

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2014

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2013

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2012

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2011

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2010

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2009

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2008

 

 *******************************

**(08.31) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 امریکائی ها خارج و روسها داخل شوند؟

 

 **(08.31) برگردان از: امادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم(فصل دوم) [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیسم] 

 

**(08.31) عبدالله امینی - کابل

 جائی برای تاجران ملی وجود ندارد

 

 **(08.31) انجمن قلم ایران (در تبعید)

 اعلامیه در محکومیت توقیف فله ئی رسانه ها در ترکیه

 

**(08.30) عبدالله امینی - کابل

 فقدان خدمات صحی

 

 **(08.30) بهرام رحمانی

 آغاز دورۀ جدید در ترکیه - 2

 

 **(08.30) بیژن نیابتی

 نگاه به شرق، قمار سیاسی تازۀ اردوخان- 1

 

 **(08.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 قوم "بیسر"

 

 **(08.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

**(08.29) موسوی

 همسوئی امپریالیزم و اسلام سیاسی در ایجاد شقاق بین ملت ها 

 

 **(08.29) عبدالله امینی - کابل

 انتقاد از امریکا شدت گرفته است

 

 **(08.29) شباهنگ راد

 استمرار فاجعه در سوریه

 

 **(08.29) برگردان و پیشگفتاراز: ا. م. شیری

 دوسیۀ سلابدان میلو شویچ در دیوان کیفری بین المللی لاهه

 

 **(08.29) برگردان از: رضا نافعی

 اسرار انتخابات آیندۀ امریکا در تابوت ها پنهان می شوند

 

**(08.28) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 طرح فاجعه آمیز رفاه عامۀ بل کلینتن 20 ساله شد

 

**(08.28) سید موسی عثمان هستی

 به نام دین انسان می کشند

 

 **(08.28) بهرام رحمانی

 ارتش شیعه در مقابل ارتش سنی و گسترش جنگهای فرقه ئی!

 

 **(08.28) عبدالله امینی - کابل 

 کشته شدن 22 عسکر افغان توسط امریکا

 

**(08.27) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 امپریالیسم امریکا زندانبان خلقهای دربند

 

 **(08.27) برگردان از: دپلوم انجنیرنسرین معروفی

 باز هم برده داری

 

 **(08.27) برگردان از: جواد  راستی پور

 ماجراجوئی

 

 **(08.27) عبدالله امینی - کابل

 اخطار روسیه: ما را از مذاکرات صلح دور نسازید

 

**(08.26) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 امپریالیسم 101 - بخش دوم- [قابل توجه نوکران و مدافعان امپریالیزم]

 

 **(08.26) عبدالله امینی - کابل 

 حمله بر کعبۀ امریکا در کابل

 

**(08.25) موسوی

 "گلبدین" یار قدیم امریکا

 

 **(08.25) عبدالله امینی - کابل

 چهرۀ « "رنگین" سپنتا»

 

  **(08.25) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی ایران، حکومت تزویر و ریاء، سانسور و سرکوب!

 

 **(08.25) برگردان از: آمادور نویدی

 تروریسم کدام طرف؟

 

**(08.24) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 علل واقعی تشنج بین "غنی" و "عبدالله"

 

 **(08.24) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 امپریالسم 101 (بخش اول و دوم) - 1

 

 **(08.24) عبدالله امینی- کابل

 اخطار عطاء نور: برای هر اتفاقی آماده ایم

 

**(08.24) فرستنده: علی کاظمی

 توبه

 

**(08.23) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 [آسمان برای زنها در همه جای دنیا یک رنگ است]

 

**(08.23) عبدالله امینی - کابل

 لاف "عبدالله": یورش طالبان به زودی دفع می شود

 

 **(08.23) برگردان از: ا. م. شیری

 چین در مبارزه با تروریسم به کمک سوریه می رود

 

 **(08.23) غلام عسکری 

 فریاد

 

**(08.22) نذیر دلسوز

 سخنی کوتاه با هموطن گرانمایه "حمید بلخی"

 

 **(08.22) میرویس ودان محمودی

 به "سازمان رهائی افغانستان" و نوچه های فیسبوکی شان از قماش "حمید بلخی !..."

 

**(08.22) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا - قطبی شدن و بشکۀ باروت

 

 **(08.22) قاسم باز

 از کی بنالیم و به کی ببالیم!

 

  **(08.22) عبدالله امینی - کابل

 کمک 60 میلوین دالری امریکا به اردوی افغانستان

 

 **(08.22) بهرام رحمانی

 ترور روزنامه نگاران در اقلیم کردستان عراق را محکوم کنیم!

 

**(08.22) بهروز سورن

 نان و خمپاره [هاوان]

 

  **(08.21) موسوی

 نیم نگاهی به آنچه انجام نداده ایم

 

 **(08.21) عبدالله امینی - کابل 

 ملاقات دو کودن

 

**(08.20) داکتر میر عبالرحیم عزیز

 میدان هوائی نظامی همدان در اختیار روسیه

 

 **(08.20) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 1

 

   **(08.20) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" خان: چه استقلالی!؟

 

**(08.19) دپلو انجنیر نسرین معروفی

 اتحاد جنگی و همکاری های استخباراتی روسیه و ترکیه

 

 **(08.19) نذیر دلسوز

 گپی در مورد پورتال "افغانستان آزاد-ازاد افغانستان"

 

 **(08.19) ملک الشعراء استاد اسیر

 هشت سال در سنگر مبارزه

 

  **(08.10) داکتر ظاهر تیموری

 به پورتال عزیز "افغانستان آزاد-ازاد افغانستان"

 

**(08.19) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!

 

 **(08.19) عبدالله امینی- کابل

  "غنی" دستور داد: "عطاء نور" خارج نرود

 

 **(08.19) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریالیسم(فصل هشتم) - حکومت دموکراتیک علیه دولت

 

**(08.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "زندگانی بی هدف مرگ است ..."

 

 **(08.18) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 هشت سال استمرار دراستواری

 

 **(08.18) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 هشت سال موفقیت

 

 **(08.18) سازمان انقلابی افغانستان

 با مبارزۀ پیگیر و قاطع علیه امپریالیزم، نود و هفتمین سالگرد  استقلال کشور  را تجلیل نمائیم!

 

 **(08.18) عبدالله امینی - کابل

 دیدار "غنی" و "حکمتیار"

 

**(08.17) بهرام رحمانی

 پایان یک دورۀ تاریخی در ترکیه

 

  **(08.17) ح. بریالی

 ماهیت کمک های امپریالیستی به افغانستان

 

**(08.17) عبدالله امینی - کابل

 اخطار امریکا به "غنی" و "عبدالله": آدم شوید

 

 **(08.17) برگردان از: آمادور نویدی

  بازاندیشی جنگ سرد و نوع جدید آن

 

 **(08.17) کابل کابلی

 کرزی و تیم کرزی

 

**(08.16) موسوی

 "اسلام سیاسی" و پرورش افراد

 

 **(08.16) بهرام رحمانی

 صالح مسلم: "من چنین مصاحبه ای نداشتم"!

 

 **(08.16) عبدالله امینی - کابل 

 باز هم "غنی" و "عبدالله"

 

**(08.15) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نقاط قابل انفجار در جهان

 

 **(08.15) حمید محوی

 ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی در ایران ....

 

 **(08.15) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله" به بی کفایتی متهم شد

 

**(08.14) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 آیا "کرزی"، "غنی" و "عبدالله" آبروئی داشتند که برود؟

 

 **(08.14) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 هر سال صد هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان می میرند!

 

 **(08.14) سپین کانوال

 سوله څه ته وایی؟

 

  **(08.14) عبدالله امینی - کابل

 تشدید جنگ لفظی بین "غنی" و "عبدالله"

 

**(08.14) برگردان از: آمادور نویدی

 شکست ستراتیژیک واشنگتن

 

 **(08.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(08.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 به نامحرمان مهاجم

 

 **(08.13) عبدالله امینی - کابل

 انتقاد شدید "عبدالله" از "غنی"

 

 **(08.13) فهیم آزاد

 روایت دیگری از "جنبش روشنائی"

 

  **(08.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 علامه "سید اسمعیل بلخی"

 

**(08.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شمشیر عریان 

 

**(08.12) موسوی

 برداشت من از ترکیب "اسلام سیاسی"

 

 **(08.12) عبدالله امینی - کابل

 روابط مخفی ایران با طالبان

 

 **(08.12) برگردان از: آمادور نویدی  

 امریکا داعش را ایجاد کرد

 

**(08.11) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 روابط دفاعی افغانستان و روسیه

 

 **(08.11) سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

 سخن سردبیر- نشریۀ سویالیسم کارگری- شمارۀ 29

 

 **(08.11) عبدالله امینی - کابل

 فقر در افغانستان بیداد می کند

 

 **(08.11) برگردان از: ا. م. شیری

 دروغهای جنگ

 

 **(08.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

 **(08.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 صلح و جنگ

 

**(08.10) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتراضات هزاران نفری

 

 **(08.10) برگردان از: آمادور نویدی

 تاریخ نا گفتۀ جنایات جنگی امریکا

 

 **(08.10) عبدالله امینی - کابل

 عجب! ادعای "ضیاء مسعود" در مورد بد بودن سیستم اداری

 

 **(08.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 به یاد وطن

 

 **(08.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

 

**(08.09) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ملوث شدن محیط مکاتب با ویروس های کشندۀ جنگسالاران و مافیا

 

 **(08.09) آزاد ل.

 نمی خواستم بنویسم!!

 

 **(08.09) عبدالله امینی - کابل

 خوشبینی ابلهانۀ اعضای ولسی جرگه

 

 **(08.09) سید موسی عثمان هستی 

 دولت کابل مانند گاو کور کنجاره خواب می بیند

 

**(08.08) موسوی

 توافقنامۀ چهار جانبه

 

 **(08.08) داکتر ظاهر تیموری

 سخنی چند با "حزب کمونیست استرالیا"

 

 **(08.08) عبدالله امینی - کابل 

 همکاری طالبان و عربستان در قتل "دیپلمات" های ایرانی

 

**(08.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 مسکو و تل ابیب با هم نزدیک می شوند

 

  **(08.07) سید موسی عثمان هستی

 سران پیشین "جنبش روشنائی" یا تیکه داران بدنام تاریخزده..

 

**(08.07) عبدالله امینی - کابل

 ضعف دولت مستعمراتی در تأمین امنیت

 

 **(08.06) برگردان از: حمید بهشتی  

 هیلری "شرکوچکتر"، یادآوری یک وهم

 

**(08.06) برگردان و پیشنویس از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 جنگ بر سر "حلب"

 

 **(08.06) عبدالله امینی - کابل

 خود بزرگ بینی "حامد کرزی"

 

 **(08.06) کابل کابلی - دهمزنگ کابل

 دوم اسد

 

 **(08.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 در بین دو شیطان!!

 

 **(08.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357 ...

 

**(08.05) عبدالله امینی - کابل

 عبدالله جای دوستم را می گیرد

 

 **(08.05) برگردان از: حمید محوی

 لیبیا؛ تقسیم بزرگ نفت، ذخایر عظیم آب، میلیارد ها سرمایۀ دولت

 

 **(08.05) برگردان از: رضا نافعی

 از فردای جنگ دوم جهانی؛ جهان چه تعداد "هولوکاست" دیده؟

 

**(08.04) عبدالله امینی - کابل

 افزایش قاچاق انسان در افغانستان

 

 **(08.04) برگردان از: حمید محوی

 ایران: هدف سرویس های مخفی غربی و هم پیمانانشان

 

 **(08.04) برگردان از: آمادور نویدی

 علیه امپریابیسم(فصل هفتم) دلایل ارزشمند- 2

 

 **(08.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

 **(08.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

**(08.03) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 استرلیا و جنگ

 

 **(08.03) عبدالله امینی - کابل 

 تداوم وحشت طالبان

 

**(08.02) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 علیه امپریالیسم (فصل هفتم) دلائل ارزشمند- 1 

 

 **(08.02) عبدالله امینی - کابل 

 خلق وحشت توسط نیروهای دوستم و اشغالگران!

 

**(08.02) فرستنده: مناف فلکی فر

 وابستگی جمهوری اسلامی به امپریالیستها و روابط پنهانی "خمینی" با امریکا در سال 1342

 

**(08.01) عبدالله امینی - کابل

 سفر هیأت طالبان به چین

 

 **(08.01) حمید بهشتی

 حقیقت و اطلاعات مربوط به کودتای ترکیه

 

 **(08.01) برگردان از: آمادور نویدی

 تهدید به جنگ با دو روئی

 

 **(08.01) بهروز سورن 

 ترکیه به کدام سو؟

 

**(07.31) عبدالله امینی - کابل

 موجودیت 200 زندان مخفی در افغانستان

 

 **(07.31) حمید محوی 

 ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر -7

 

**(07.30) برگردان از: آمادور نویدی و یاداشت پورتال

   میراث شوم "جورج دبلیو بوش" : 10 میلیون پناهنده و 250 هزار کشته در پنج سال ...

 

 **(07.30) حمید محوی

ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر -6

 

 **(07.30) عبدالله امینی - کابل

 غنی و عبدالله: مسؤولین حادثۀ خونبار کابل

 

 **(07.30) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 فراخوان به اکسیون اعتراضی

 

**(07.30) اتحاد عمل تشکل های چپ ایرانی در امریکای شمالی

 "سوسیال فوروم جهانی" مونترال 9 تا 14 اگست 2016

 

**(07.29) موسوی

 ورثۀ جانباختگان "دهمزنگ" و پرداخت خونبهای انتحاری ها

 

 **(07.29) حمید محوی

  ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر -5

 

 **(07.29) عبدالله امینی - کابل

 شکست "اوباما" در افغانستان

 

 **(07.29) برگردان از: آمادور نویدی

 جنگ مواد مخدر امریکا در افغانستان - 2

 

 **(07.29) فرح نوتاش

 دست و پا کردن آبرو برای اردوخان در پی کودتای قلابی

 

**(07.28) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 جنگ مواد مخدر امریکا در افغانستان - 1 

 

 **(07.28) سید هاشم سدید 

 به همه خوانندگان این تذکر کوتاه سلام می رسانم،

 

**(07.28) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" در شفاخانه باز هم بی آبرو شد

 

 **(07.28) برگردان از: ا. م. شیری

 شورش در ترکیه، شکست تلاشها برای شکار اردوخان

 

**(07.27) عبدالله امینی - کابل

 افزایش بی سابقه در تلفات مردم ملکی

 

 **(07.27) حمید محوی 

ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر -4

 

**(07.27) بهرام رحمانی

 کنفرانس بین المللی "صلح و ثبات در خاور میانه با اندیشه های عبدالله اوجالان" ...

 

 **(07.27) برگردان از: هماره  

 سلاح های اتریش در سراسر جهان باعث کشتار می شوند.

 

**(07.26) عبدالله امینی - کابل

 برطرفی قومندان امنیه کافی نیست!

 

 **(07.26) حمید محوی 

ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر -3

 

 **(07.26) فرامرز دادور  

 منظور از یک جمهوری دموکرات و لائیک چیست؟

 

**(07.25) عبدالله امینی - کابل

 ادعای دولت دست نشانده راجع به بی اعتنائی "جنبش روشنائی" به موضوعات امنیتی

 

 **(07.25) برگردان از: حمید بهشتی

 مسؤولیت انگلا مرکل در قبال جنگ عراق

 

 **(07.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 ای هموطن!!!

 

 **(07.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 درس حریت

 

**(07.24) عبدالله امینی - کابل

 کابل خونین: 80 کشته و 231 زخمی

 

 **(07.24) برگردان از: حمید محوی

 "فرانسوا، تو جنایتکار هستی"

 

 **(07.24) نذیر دلسوز

 سخنی در مورد یک تن از نفوذی های اطلاعات ایران!

 

 **(07.24) برگردان از: حمید محوی 

 سوریه بمبارانهای هوائی فرانسه در استان حلب را محکوم کرد

 

**(07.23) عبدالله امینی - کابل

 حزب اسلامی و چپاول معادن

 

 **(07.23) حمید محوی 

ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر - 2

 

 **(07.23) ملک الشعراء استاد اسیر

 طالب و دولتمداری

 

 **(07.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

**(07.22) عبدالله امینی - کابل

 پول خوری در پوهنتون های شخصی

 

 **(07.22) برگردان از: حمید محوی

 تروریسم در جایگاه ستراتیژی نظامی

 

 **(07.22) فرح نوتاش 

 شکوائیه علیه اردوخان

 

**(07.21) عبدالله امینی - کابل

 فعالیت مشترک طالبان، القاعده و داعش در بدخشان

 

 **(07.21) حزب کمونیست ترکیه

 بیانۀ حزب کمونیست ترکیه در بارۀ کودتای نظامی

 

   **(07.21) برگردان از: حمید بهشتی

 در ترکیه ملت تاریخ می نویسد

 

**(07.20) عبدالله امینی - کابل

 توسعۀ یورش طالبان

 

 **(07.20) چریکهای فدائی خلق ایران

 ترکیه به انقلاب نیاز دارد نه کودتا!

 

 **(07.20) حزب کار ایران(توفان) 

  در حاشیۀ کودتای نافرجام نظامیان

 

**(07.19) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 د تیکنالوجی پر مختګ او د انقلاب راتګ؟!

 

 **(07.19) عبدالله امینی - کابل

 بی آبروئی ارکان دولت مستعمراتی در سفارت فرانسه

 

 **(07.19) حمید محوی

 ناتوی فرهنگی و رژیم اسلامی ایران جبهۀ متحد سرمایه و ثروت علیه فقر - 1

 

 **(07.19) فرح نوتاش 

 کودتای نیمه شب، بهانه ای برای تصفیۀ ارتش

 

**(07.18) موسوی

 کودتای نافرجام و یا توطئۀ رسوا

 

  **(07.18) میرویس ودان محمودی

 سخنی با هموطن و سایر همنوعان!

 

**(07.18) عبدالله امینی - کابل

 مجادلۀ دروغین "غنی" و "عبدالله" با فساد

 

 **(07.18) بهروز سورن

 پیامد های شکست کودتا در ترکیه ... 

 

 **(07.18) حامیان "مادران پارک لاله"

 "صدای آزادگان در بند باشیم"

 

**(07.17) بهرام رحمانی

 نه به کودتا، اردوخان و حزبش

 

**(07.17) عبدالله امینی - کابل 

 وضع امنیتی افغانستان و کشور های آسیای میانه

 

**(07.16) عبدالله امینی - کابل

 اظهاریۀ "خلیلزاد" در کانگرس امریکا

 

 **(07.16) برگردان از: حمید بهشتی 

 قهرمانان واقعی غزه: زنان

 

**(07.15) عبدالله امینی - کابل

 ایران گنجینه های بامیان را می دزدد

 

 **(07.15) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریزم؟ - 8

 

 **(07.15) برگردان از: حمید بهشتی 

 گونۀ اسلامی پوچ گرائی

 

**(07.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 آیندۀ ویران

 

 **(07.14) عبدالله امینی - کابل 

 زمین دزدی در ننگرهار

 

**(07.13) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 مثلث ستراتیژیک: مسکو- تهران - تل ابیب

 

 **(07.13) عبدالله امینی - کابل 

 افغانستان عمق ستراتیژیک هر کشور متجاوز است

 

**(07.12) موسوی

 منشأ و ریشۀ شمشیر کشیدن بر روی مردم خود

 

 **(07.12) عبدالله امینی - کابل

 شیوع اسید پاشی بر زنان

 

 **(07.12) برگردان از: حمید محوی 

 غروب ناتو

 

**(07.11) نویسنده: سمیر امین-برگردان از: سپهر سمیعی

 غرب : آخرین تشنج امپریالیزم

 

 **(07.11) عبدالله امینی - کابل 

  "غنی" و "عبدالله" به فروش میهن در وارسا موفق شدند

 

**(07.10) عبدالله امینی - کابل

 شعور سیاسی مردم علیه اشغال بالا رفته است

 

  **(07.10) میرویس ودان محمودی

 حقیقت را کسانی می گویند که با وجدان اند و جرأت گفتن دارند!

 

 **(07.10) نذیر دلسوز

 "مبارزه علیه اپورتونیزم بخش جدائی ناپذیر مبارزه علیه امپریالیزم می باشد!"

 

**(07.10) برگردان از : حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - 7

 

 **(07.10) برگردان از: آمادور نویدی 

 میلیون ها نفر در سراسر جهان از سیاست نئولیبرالی فرار می کنند

 

**(07.09) موسوی

 اعتصاب غذا؛ ستراتیژی یا تکتیک - 2

 

 **(07.09) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - 6

 

 **(07.09) عبدالله امینی - کابل 

 افتخار "غنی" از باقی ماندن قوای متجاوز امریکا

 

**(07.08) موسوی

 اعتصاب غذا؛ ستراتیژی یا تکتیک - 1

 

 **(07.08) عبدالله امینی - کابل

 امپریالیزم برتانیه و قاچاق مواد مخدره

 

 **(07.08) محسن رضوانی

 رژیمی فاسد و درمانده

 

**(07.07) عبدالله امینی - کابل 

 عید نیست، ذلت و بدبختی است

 

**(07.07) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا پس از جنگ جهانی دوم در 37 "کشور قربانی" بیش از 20 میلیون نفر کشته است - 3

 

**(07.06) عبدالله امینی - کابل

 افزایش زن کوبی (خشونت علیه زنان)

 

 **(07.06) برگردان از: آمادور نویدی

 بریگزیت: موضوع چیست؟

 

 **(07.06) شعله پاکروان 

 "بابی ساندز" ما زنده است

 

**(07.05) عبدالله امینی - کابل

 معضلۀ بیکاری و فساد در کاریابی

 

 **(07.05) برگردان از: حمید محوی

 سیاست خارجی نو در بریتانیا 

 

**(07.04) عبدالله امینی - کابل

 سوء تغذیۀ اطفال افغانستان

 

 **(07.04) بهرام رحمانی 

 "ملل متحد" را با پول خریدند اما پزشکان بدون مرز را نه!

 

**(07.03) عبدالله امینی - کابل

 طالبان به تسخیر مناطق بیشتر ادامه می دهند 

 

**(07.02) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا پس از جنگ جهانی دوم در 37 "کشور قربانی" بیش از 20 میلیون نفر کشته است - 2

 

 **(07.02) عبدالله امینی - کابل

 انتخابات امریکا و منافقت "جان مکین"

 

 **(07.02) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - 5

 

**(07.01) عبدالله امینی - کابل

 تلاش نظام آخندی ایران برای جذب افغانها در جنگ سوریه

 

 **(07.01) برگردان از: بهرام قدیمی

 از میان طوفان

 

 **(07.01) میرویس ودان محمودی

 طراحان کشتار ستانبول

 

 **(07.01) بهرام رحمانی

 بحران های فزایندۀ جامعۀ ترکیه

 

**(06.30) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 امریکا پس از جنگ جهانی دوم در 37 "کشور قربانی" بیش از 20 میلیون نفر کشته است - 1

 

 **(06.30) عبدالله امینی - کابل

 تصادم دو نهاد مستعمراتی : سنا و شورا

 

 **(06.30) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها؟ - 4

 

 **(06.30) حمید محوی 

 اعتصاب غذا در قطب مخالف مبارزۀ طبقاتی

 

**(06.28) بهرام رحمانی

 آیا بحران اتحادیۀ اروپا با خروج انگلستان شدیدتر خواهد شد؟!

 

 **(06.28) عبدالله امینی - کابل

 بی حیائی «خلقی-پرچمی» های مزدور

 

 **(06.28) برگردان از: حمید بهشتی

 برکسیت و دنبالۀ آن : خدا حافظ اتحادیۀ اروپا...

 

 **(06.28) برگردان از: حمید محوی 

 عقب نشینی ارتش سوریه در مقابل سلاح کیمیائی

 

**(06.27) عبدالله امینی - کابل 

 پسته دزدی در بدخشان

 

**(06.26) برگردان از: حمید محوی

 تقسیم مجدد جغرافیای سیاسی در سطح جهانی

 

 **(06.26) عبدالله امینی - کابل 

 برتانیه، اتحادیۀ اروپائی و افغانستان

 

**(06.25) سید هاشم سدید 

 مهمترین چیز داشتن علاقه و اراده و زدودن موانع است!

 

**(06.25) عبدالله امینی - کابل

 حالت زار خبرنگاران

 

 **(06.25) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 به تو چه؟

 

**(06.24) آزاد ل.

 راویان عجمی؟؟

 

 **(06.24) عبدالله امینی - کابل

 فرار هندو ها و سک ها از افغانستان

 

 **(06.24) حمید بهشتی 

 اطلاعات یا شایعه: عامل از دست دادن یک دوست قدیمی

 

**(06.23) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبان تروریستها - 3

 

 **(06.23) عبدالله امینی - کابل 

 معضلات بی حساب سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان

 

**(06.22) سید هاشم سدید

رهبران، فعالان و یاوران خلق-پرچم تنها کسانی اند، که  باید جواب بدهند! - 5

 

 **(06.22) عبدالله امینی - کابل

 بی تفاوتی امریکا در منازعات افغانستان و پاکستان

 

 **(06.22) برگردان از: حمید محوی

 داعش و همجنسگرایان

 

 **(06.22) داکتر ظاهر تیموری

 دورۀ شاه امان الله

 

 **(06.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای دروغ!!!

 

 **(06.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 گرگان افغان

 

**(06.21) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 امریکی د اور پرتوگ اغوستلی دی - 3

 

**(06.21) عبدالله امینی - کابل

 مرگ بر "غنی" و مرگ بر "عبدالله"

 

 **(06.21) فرح نوتاش

 حملات تروریستی در امریکا و اهداف پشت آن

 

**(06.20) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 امریکی د اور پرتوگ اغوستلی دی - 2

 

 **(06.20) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" باردیگر ضربۀ امریکائی خورد

 

 **(06.20) برگردان از: حمید محوی

 فرانسه پشتیبانی از تروریستها - 2

 

 **(06.19) داکتر رحمت ربی ځیرکیار

 امریکی د اور پرتوگ اغوستلی دی - 1

 

 **(06.19) عبدالله امینی - کابل

 بازی دوگانۀ واشنگتن با دو جناح طالبان

 

 **(06.19) برگردان از: آمادور نویدی 

 استرلیا: 7 دلیل برای بستن پایگاهامریکائی پاین گپ

 

**(06.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "انقلاب" و "کودتا"

 

 **(06.18) عبدالله امینی - کابل

 چور در کدر رهبری دولت مستعمراتی کابل

 

 **(06.18) برگردان و پیشگفتار از: حمید محوی 

 فرانسه پشتیبان تروریست ها؟ اسلحه، آیا اسلحه می خواهید، اینهم اسلحه! - 1

 

**(06.17) عبدالله امینی - کابل

 نقش سیاست در قتل عام اورلاندو

 

 **(06.17) برگردان از: حمید بهشتی 

 هجوم تسلیحاتی غرب

 

**(06.16) برگردان از: حمید محوی

 جریان مهاجرت: اروپا گورکن بنیاد ها و قربانی بی شرمیهای گذشته و امروز خود

 

 **(06.16) عبدالله امینی - کابل

 دوام اشغال افغانستان تا سال 2020

 

 **(06.16) شباهنگ راد 

 سرکوب نظام، برگردۀ جامعه

 

**(06.15) سید هاشم سدید

 رهبران، فعالان و یاوران خلق - پرچم تنها کسانی اند، که باید جواب بدهند!- 4

 

 **(06.15) عبدالله امینی - کابل

 وحشت در اورلاندو

 

 **(06.15) فرح نوتاش 

 پناهندگان: با الگوی استرلیا، خشن، غیر انسانی، رفتاری استعمارگرانه

 

**(06.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 تا مدت های مدیدی پایانی ندارد

 

 **(06.14) عبدالله امینی - کابل

 تقرر کاکا ها در مسکو

 

 **(06.14) برگردان از: حمید محوی 

 کاهش قیمت نفت شطرنج جغرافیای سیاسی را واژگون کرد

 

**(06.13) برگردان از: آمادور نویدی

 سیر قهقرائی دستاورد های دولت رفاه در جهان مدرن

 

 **(06.13) عبدالله امینی- کابل 

 آدم ربائی در کابل

 

**(06.12) ح. بریالی

 فرش سرخ برای حکمتیار و حزبش

 

 **(06.12) عبدالله امینی - کابل

 امپریالیسم فرهنگی ایران مقابل افغانستان

 

 **(06.11) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 تغییر ستراتیژی در قبال اسلام سیاسی!؟

 

 **(06.11) عبدالله امینی - کابل

 رقابت هند و پاکستان در افغانستان اوج می گیرد

 

 **(06.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نغمۀ جانگداز!!

 

**(06.10) عبدالله امینی - کابل

 دزدی معادن افغانستان 

 

**(06.09) عبدالله امینی - کابل 

 معرفی دو خاین به شورا

 

**(06.08) سید هاشم سدید

 رهبران، فعالان و یاوران خلق - پرچم تنها کسانی اند، که باید جواب بدهند!

 

 **(06.08) حزب کار ایران (توفان)

 مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنکرۀ پنجم  - 1

 

 **(06.08) عبدالله امینی - کابل 

 شری بخیزد که خیر مردم باشد

 

**(06.07) عبدالله امینی - کابل

 توحش طالبان ادامه دارد

 

 **(06.07) برگردان از: حمید محوی

 ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و روانپریشی ما در رابطه با داعش

 

 **(06.07) چریکهای فدائی خلق ایران 

 در چهلمین سالگرد شهادت چریک فدائی خلق رفیق کبیر "حمید اشرف"

 

**(06.06) سید هاشم سدید

 جناب "نوری" صاحب بسیار عزیز

 

 **(06.06) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 محمد علی: فعال ضد جنگ و حقوق مدنی

 

 **(06.06) عبدالله امینی - کابل 

 نژاد پرستی "عطاء نور" مردم را به جان رسانده است.

 

**(06.05) سید هاشم سدید

 رهبران، فعالان و یاوران خلق و پرچم تنها کسانی اند، که باید جواب بدهند! - 2

 

 **(06.05) ولی احمد نوری

 رفع یک سوء تفاهم

 

 **(06.05) محمد ناصر مستجاب - بلغاریا 

 کارستان "هاشمیان" در "افغان جرمن - آنلاین"

 

**(06.05) عبدالله امینی - کابل

  "دوستم" و صاحب منصب امریکائی

 

 **(06.05) حزب کار ایران (توفان)

 احکام بربرمنشانۀ شلاق علیه کارگران "آق دره" ...

 

**(06.04) سید هاشم سدید

 آیا "هاشمیان" و "قاسمی" می فهمند چه می گویند؟

 

 **(06.04) خالق داد پغمانی - مونشن

 فحاش "مرده"

 

 **(06.04) عبدالله امینی - کابل

 همکاری امنیتی افغانستان، روسیه و ایران

 

 **(06.04) برگردان از: ا. م. شیری 

 اسرار بیماری ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی- 11

 

**(06.03) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بلجیم خاموش است

 

 **(06.03) سید هاشم سدید 

 محترم آقای ن. عزیزی!

 

**(06.03) سید هاشم سدید 

 چطور شد که "حکمتیار" صلح پیشنهادی دولت را پذیرفت؟

 

**(06.03) عبدالله امینی - کابل 

 دو گروه طالبان و دو دستور

 

**(06.02) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 چرخش ماشین قدرت

 

 **(06.02) سید هاشم سدید

 جناب "غلام حضرت خان"

 

 **(06.02) برگردان از: آمادورنویدی

 افسانۀ فرمانروائی امپریالیسم امریکا

 

 **(06.02) عبدالله امینی - کابل

 تسلیحات "جمعیت اسلامی" و "جنبش اسلامی"

 

 **(06.02) سارا نیکو 

 خیزش ستمدیگان در فرانسه!

 

**(06.01) سید هاشم سدید

 رهبران، فعالان و یاران خلق - پرچم تنها کسانی اند، که باید جواب بدهند - 1

 

 **(06.01) سید هاشم سدید

 من هنوز هم به همان نظر هستم که بودم!

 

 **(06.01) سید هاشم سدید

 امید روزی برسد که "حبری" های ماهم پای میز محکمه بنشینند!

 

 **(06.01) عبدالله امینی - کابل

 تقابل احتمالی "جمعیت اسلامی" و "حزب اسلامی"

 

 **(06.01) سهراب شباهنگ

 درمان دهی یا درماندگی؟ - 5

 

 **(06.01) حمید محوی 

 پیام ویدیوئی رئیس جمهور چین خطاب به مردم ایران

 

**(05.31) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دین یکی از طنابهای اسارت زن

 

 **(05.31) سید هاشم سدید

 خری که با پوشیدن پوست شیر خود را شیر می انگارد.

 

 **(05.31) برگردان از: حمید محوی

 گردهمائی هفت کشور صنعتی، گردهمائی ریاکاری غربی

 

 **(05.31) عبدالله امینی - کابل

 "کلۀ سیاف بوی قورمه میته"

 

 **(05.31) برگردان از: حمید محوی 

 فوق العاده: عربستان سعودی در اسرائیل سفارتخانه ایجاد می کند

 

**(05.30) سید هاشم سدید

 قابل توجه "هاشمیان فضول" و ادارۀ پورتال "افغان جرمن - آنلاین"

 

 **(05.30) عبدالله امینی - کابل

 چه احمقی! گلۀ "ربانی" از "حکومت وحشت ملی"

 

 **(05.30) سهراب شباهنگ 

 درمان دهی یا درماندگی - 4

 

**(05.29) نویسنده: نرگس سایه- فرستنده: سید هاشم سدید

 کاخ اعتبار را که به یک عمر آباد می شود، با یک سخن ویران مکنید!

 

 **(05.29) عبدالله امینی - کابل

 قتل "قومندان جمعیت" و عکس العمل "عبدالله شورای نظاری"

 

 **(05.29) سهراب شباهنگ 

 درمان دهی یا درماندگی - 3

 

**(05.28) نذیر دلسوز

 "ملا منصور" مخلوق امپریالیزم....

 

 **(05.28) برگردان از: حمید بهشتی

 پایگاه عملیاتی ترکیه

 

 **(05.28) عبدالله امینی - کابل 

 "خلیلزاد" برای ریاست جمهوری افغانستان آمادگی می گیرد

 

**(05.27) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 نزدیکی به خاطر رویاروئی

 

 **(05.27) عبدالله امینی - کابل 

 آغار حملات انتقامی طالبان

 

**(05.26) عبدالله امینی - کابل

 کشته شدن اختر منصور و به هم خوردن مذاکرات صلح

 

 **(05.26) برگردان از: حمید محوی 

 دربارۀ نظامیان قدیمی فرانسه بین جهاد طلبان داعش

 

**(05.25) عبدالله امینی - کابل

 کشمکش رهبری در تحریک طالبان

 

 **(05.25) سهراب شباهنگ

 درمان دهی یا درماندگی ؟ - 2

 

 **(05.25) بهروز فرهیخته 

 دام غنی نژاد بر سر راه مبارزه برای افزایش مزد حداقل

 

 **(05.25) سیامک ستوده

 تئوری انقلاب جهانی و مسألۀ شرق

 

**(05.24) عبدالله امینی - کابل

 گناه کرده، سفیر لازم

 

 **(05.24) برگردان از: حمید محوی

 پایان مذاکرات ژنیو

 

 **(05.24) سهراب شباهنگ

 درمان دهی یا درماندگی؟ - 1

 

 **(05.24) فرح نوتاش 

 هیأت سیاسی اکثریت

 

**(05.23) موسوی

 "اختر منصور" قربانی مغازله با "پوتین"

 

 **(05.23) عبدالله امینی - کابل

 ملا "اختر منصور" کشته شد

 

  **(05.23) برگردان از: م. ن.

 "مادورو" خواستار همبستگی

 

 **(05.23) فرح نوتاش

 خصومت با امریکا و اسرائیل

 

**(05.22) نادر نظری و یادداشت پورتال

 مکثی بر نوشتۀ استاد "محمد ظریف امین یار"

 

 **(05.22) عبدالله امینی - کابل

 مسکو به طالبان نزدیک می شود

 

 **(05.22) شباهنگ راد

 پیشاهنگ پرولتری از نگاه "امیر پرویز پویان"

 

 **(05.22) پرتو 

 مسؤولیت جبران خسارت با کیست؟

 

**(05.21) سید هاشم سدید

 هموطن عزیز، آقای "غلام حضرت"! 

 

 **(05.21) برگردان از: حمید محوی

 حقیقت سری این است: ایالات متحده و هم پیمانانش از القاعده پشتیبانی می کنند.

 

 **(05.21) عبدالله امینی - کابل

 چه مسخره! "غنی" و تشکیل محکمۀ اختصاصی در مبارزه با فساد

 

**(05.20) سید هاشم سدید

 تا تو کمر ببندی، غباری از کاروان به جا نخواهد بود!

 

 **(05.20) عبدالله امینی - کابل

 "عبدالله" شورای نظاری: "حکمتیار" را دوست دارم.

 

 **(05.19) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مصاحبۀ اختصاصی با یک تن از متصدیان پورتال آقای "موسوی" به ارتباط پروژۀ "توتاپ"

 

 **(05.19) برگردان از: حمید محوی 

 فن آوری تبلیغات نظامی مدرن

 

**(05.19) عبدالله امینی - کابل

 اعلام بازگشت مجدد "حکمتیار" به آغوش "سی آی ای"

 

 **(05.19) برگردان از: م. ن.

 "داستان زندگی زنان را قابل مشاهده سازیم"

 

**(05.18) برگردان از: آمادور نویدی

 میراث اوباما جهانی از هرج و مرج و فروپاشیدگی است.

 

 **(05.18) عبدالله امینی - کابل 

  فرار وزیر آب و انرژی از کشور

 

**(05.17) سید هاشم سدید

 تعبیر نادرست از یک سخن درست

 

 **(05.17) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 دست ناسیونالیستها و باند های مذهبی در به انقیاد کشیدن اعتراض مردم کوتاه!

 

 **(05.17) عبدالله امینی - کابل 

 تظاهرات مردم در شهر کابل

 

**(05.16) انجنیر شفیع "خالقی"

 از "توتاپ" تا پرتاب توپ در میدان رقابت های شووینیستی و راسیستی! 

 

 **(05.16) عبدالله امینی - کابل

 تقرر جاسوس زبده "جلالی" در المان

 

 **(05.16) برگردان از: م. ن.

 بمباردمان کردستان

 

 **(05.16) شباهنگ راد

 هزینۀ جنگهای امپریالیستی را چه کسانی می پردازند؟

 

**(05.15) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد - آزاد افغانستان"

 تذکری لازم

 

 **(05.15) سید هاشم سدید

 عجب دنیائی شده است!

 

 **(05.15) عبدالله امینی - کابل

 مصارف بی جای در سفر های "غنی" و "عبدالله" 

 

 **(05.15) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 9

 

 **(05.15) داکتر ظاهر تیموری

 نابکاران شریر

 

 **(05.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

**(05.14) سید هاشم سدید

  فکر می کنم به قدر کافی مسکن تجویز شده است!

 

**(05.14) حزب کارایران (توفان)

 کودتاهای "دموکراتیک" در امریکای لاتین ، ...

 

 **(05.14) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 "ندا"ئی که ما را به یک مبارزۀ انقلابی علیه خشونت برزنان فرا می خواند!

 

 **(05.14) عبدالله امینی - کابل 

 اعتراض افغانهای با شهامت علیه "غنی" در لندن

 

**(05.13) سید هاشم سدید

 در خدمت حقیقت بودن کاری است بسیار مشکل، اما شریفانه!

 

**(05.13) عبدالله امینی - کابل

 توسعۀ نفوذ داعش در شرق افغانستان

 

  **(05.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

**(05.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ارباب ستم 

 

**(05.12) عبدالله امینی - کابل

 جاسوس "ستانکزی" می گوید: به هیچ جاسوسوی اجازۀ فعالیت نمی دهیم

 

 **(05.12) برگردان از: حمید محوی

 سوریه: چگونه خسارات جنگ را محدود کنیم

 

 **(05.12) برگذداتن از: آمادور نویدی 

جنگ جهانی سوم شروع شده است.

 

 **(05.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهار در غربت

 

 **(05.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

 

**(05.11) عبدالله امینی - کابل 

 سفاکی "حقانی" شدت یافته است.

 

**(05.10) بهروز سورن و یادداشت پورتال

 آنها به سن تقاعد نمی رسند، معلول می شوند یا می میرند!

 

 **(05.10) عبدالله امینی - کابل

 چوکی های خالی در شورای "ملی"

 

 **(05.10) برگردان از: حمید محوی 

 سیاست خارجی ایالات متحده

 

**(05.09) فرستنده: مناف فلکی فر

 "اسناد پاناما": یک افشاگری مهندسی شده!

 

 **(05.09) عبدالله امینی - کابل 

 دولت مستعمراتی و "گلبدین" نزدیک می شوند

 

**(05.08) عبدالله امینی - کابل

 "شرم دولتی" یا "شرم ملی" 

 

**(05.07) عبدالله امینی - کابل

 غارت یورانیوم افغانستان توسط متجاوزین امریکائی

 

 **(05.07) سیامک ستوده 

 غفلت دیروز و وظیفۀ امروز

 

**(05.06) عبدالله امینی - کابل

 "نظام الدین تهذیب" نیز به جهنم رفت 

 

 **(05.06) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 8

 

**(05.05) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 **(05.05) برگردان از: م. ن.

 "تمام قدرت به دست مردم"

 

 **(05.05) بهرام رحمانی

 هجوم نمایندگان حزب حاکم "عدالت و توسعه اسلامی" به نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها!

 

 **(05.05) برگردان از: آمادور نویدی 

 مارکس و لنین کجا هستندزمانی که ما به آنها نیاز داریم؟

 

**(05.04) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 نگاهی به فرار دادهمکاری های استعماری امنیتی-دفاعی بین امریکای اشغالگر و افغانستان اشغال شده  تبصرۀ شما      تبصرۀ دیگران

 

 **(05.04) عبدالله امینی - کابل

 "کریم میثاق" به جهنم رفت

 

 **(05.04) برگردان از: حمید محوی 

 چگونه اتحادیۀ اروپا با پناهندگان سوریه بازی می کند

 

**(05.03) عبدالله امینی - کابل

 سخنان ارتجاعی مرتجع "رنگین" سپنتا

 

**(05.03) برگردان از: حمید محوی

 کسانی که سر نخ بحران مهاجرت را در دست دارند

 

 **(05.03) بهرام رحمانی 

 حملات مساجد و انجمن های اسلامی و فاشیستی به گرایش چپ جامعه در سویدن

 

**(05.02) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 معاهدۀ استعماری ستراتیژیک بین امریکای اشغالگر و افغانستان اشغال شده

 

 **(05.02) سید هاشم سدید

 نکاتی چند پرامون رویداد های هفت و هشت ثور

 

 **(05.02) عبدالله امینی - کابل

 ماست مالی جنایت امریکا در قندوز

 

 **(05.02) فرستنده: آذرخش آذرخش

 پیام برای متحد شدن به کارگران ایران

 

 **(05.02) ر. پیکار جو 

 دوستان و رفقای عزیز و ارجمند ، درود برشما

 

**(05.01) سازمان انقلابی افغانستان

 گرامی باد اول می ، روز همبستگی کارگران سراسر جهان!

 

  **(05.01) بهرام رحمانی

 روز همبستگی جهانی کارگران خجسته باد!

 

**(05.01) عبدالله امینی - کابل

 جفنگیات "قانونی" و "ارغندیوال"

 

 **(05.01) فرح نوتاش 

 پیرو دادخواست بدهی غرامت از امریکا به ملل جهان

 

 

 

**(04.30) عبدالله امینی - کابل

 "پدرام" و اشغال کشور

 

 **(04.30) برگردان از: صبا راهی 

 اول ماه می

 

**(0429) عبدالله امینی - کابل

 دوستم بی "آبرو" شد.

 

 **(04.29) شباهنگ راد 

 موقعیت جنبش کارگری در اول ماه می

 

**(04.28) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 قاتلان هفت و هشت ثور، غافل از خشم خلق، هنوز هم ...

 

 **(04.28) ش. حمید

 زاد روز فاجعه

 

 **(04.28) عبدالله امینی - کابل

 کدام یک: ضربه می زنید یا مذاکره می کنید؟

 

 **(04.28) فرستنده: بهرام رحمانی

 "ناسیونالیسم، شوونیسم و راسیسم، چگونه  جوامع بشری را تخریب می کنند؟"

 

**(04.28) فرح نوتاش 

  پیرو دادخواست بدهی غرامت از امریکا

 

**(04.27) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 همکار گرانقدر،  محترم "م. ن."!

 

 **(04.27) برگردان از: م. ن.

 المان ها در سنگر

 

 **(04.27) عبدالله امینی - کابل

 روز های وحشتبار 7 و 8 ثور

 

 **(04.27) فرستنده: حمید محوی

  قطعنامۀ روز جهانی کارگر

 

 **(04.27) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 7

 

 **(04.27) شادروان تیمورشاه تیموری

 خطاب به طالبان خون اشام

 

 **(04.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 هشتم ثور، منحوس تر از هفتم ثور

 

 **(04.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357 تا امارت طالبان

 

**(04.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 هفت و هشت ثور ، دو روز پر تلاطم نیسان

 

 **(04.26) عبدالله امینی - کابل

 پیام های تسلیم طلبانۀ "حکومت کابل" به طالبان

 

 **(04.26) برگردان از: حمید محوی

 مصر به کجا می رود؟

 

 **(04.26) بیژن نیابتی

 یادداشت سیاسی- آزادی بیان

 

 **(04.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(04.26) ملک الشعراء استاد اسیر  

 عزل و نصب

 

**(04.25) موسوی

 باجخواهی "اردوخان" - 3

 

 **(04.25) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 زنده باد اول می روز جهانی همبستگی کارگران!

 

 **(04.25) برگردان از: اشرف دهقانی

 خلاصه ای از سخنرانی النور مارکس در روز اول ماه می

 

 **(04.25) عبدالله امینی - کابل

 تداوم خیانت "خلیلزاد" به افغانستان

 

 **(04.25) فرح نوتاش 

 دادخواست بدهی غرامت امریکا به ملل - بخش 1 - ایران

 

**(04.26) م. ن.

 متصدیان و نویسندگان محترم پورتال، ...

 

 **(04.24) عبدالله امینی - کابل

 زووور!

 

 **(04.24) حزب کار ایران (توفان)

 فرخنده باد اول ماه می، روز نمایش پرقدرت اتحاد کارگران سراسر جهان!

 

 **(04.24) انجمن قلم ایران-در تبعید 

 اول ماه می، روز جهانی کارگر، گرامی باد!

 

**(04.23) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نبود و جدان در "کرزی" و عمال شورای "حراست و ثبات"

 

 **(04.23) سید هاشم سدید

 ناکامی اردو و پولیس در تأمین امنیت، نتیجۀ تشتت و ناکامی دولت است!

 

 **(04.23) عبدالله امینی - کابل

  تماس های روزافرون مسکو با طالبان

 

 **(04.23) برگردان از: آمادور نویدی 

 فلم جنگ طبقاتی

 

**(04.22) سید هاشم سدید

 "اشرف غنی": انتقام قطره قطره خون مردم را می گیرم! 

 

 **(04.22) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سرقت سرزمین ها توسط "اردوخان"

 

  **(04.22) سازمان زنان 8 مارچ (ایران- افغانستان)

 تجاوز و قتل "ستایش" تنها یک پردۀ وحشتناک ....

 

 **(04.22) سید موسی عثمان هستی

 با چنگ و دندان

 

**(04.21) سید هاشم سدید

 یگانه راه آرامی مردم و نجات کشور، تغییر دولت و اصلاح نظام است!

 

 **(04.21) عبدالله امینی - کابل

 طالبان وعدۀ کشتار را عملی می نمایند

 

 **(04.21) برگردان از: حمید محوی 

 خاور نزدیک یتیم شد

 

 **(04.21) داکتر ظاهر تیموری

 شهر کابل

 

 **(04.21) ملک الشعراء استاد اسیر

 قلب اسیا!!!

 

 **(04.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرم افغان

 

**(04.20) موسوی

 باجخواهی "اردوخان" - 2

 

 **(04.20) چریکهای فدائی خلق ایران

 گرامی باد اول ماه می، روز جهانی کارگر!

 

 **(04.20) عبدالله امینی - کابل 

 به هلاکت رسیدن اطفال در جنگهای شهری

 

**(04.19) مصاحبۀ اختصاصی خانم آزادیخواه و مبارز متعهد دپلوم انجنیر نسرین "معروفی" با یکی از متصدیان پورتال آقای داکتر میر عبدالرحیم "عزیز" به ارتباط اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی در افغانستان

 

**(04.19) سید هاشم سدید

 آقای "اشرف غنی" را ملامت نکنید!

 

 **(04.16) عبدالله امینی - کابل

 یک سفیر مقرر و دیگری برطرف گردید.

 

 **(04.19) برگردان از: م. ن.

 حفاظت مرز ها مقدم تر از حمایت از کودکان

 

 **(04.19) برگردان از: ا. م. شیری 

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی-6

 

**(04.18) موسوی

 باجخواهی "اردوخان" - 1

 

 **(04.18) عبدالله امینی - کابل

 جنگ سرد مسکو و انقره در شمال افغانستان

 

 **(04.18) بهزاد مالکی

 ترکیه در چنبرۀ تضاد های سرمایه داری و اسلامگرائی - 4

 

 **(04.18) فرستنده: مناف فلکی فر 

 [به یاد زنده یاد حمید اشرف]

 

**(04.17) عبدالله امینی - کابل

 اخطار بی مفهوم امریکا به طالبان

 

 **(04.17) صبا راهی 

 اظهار نظر در مورد خبر تصمیم دولت ناروی در مورد پناهندگان سیاسی

 

 **(04.17) داکتر ظاهر تیموری

 جان کری با ع و غ

 

**(04.16) عبدالله امینی- کابل

 دختر به مادر می گوید: خواهرم را نفروش!

 

 **(04.16) بهزاد مالکی

 ترکیه در چنبرۀ تضاد های سرمایه داری و اسلامگرائی - 3

 

 **(04.16) برگردان از:  م. ن.

 پیکارگران پاریسی

 

 **(04.16) فرح نوتاش 

 آغاز ماه می

 

**(04.15) عبدالله امینی - کابل

 گاوجنگی در شورا

 

 **(04.15) بهزاد مالکی

 ترکیه در چنبرۀ تضاد های سرمایه داری و اسلامگرائی - 2

 

 **(04.15) حمید محوی 

 یادداشت یک بیسواد دربارۀ کتاب "غلط ننویسیم" نوشتۀ ابوالحسن نجفی

 

  **(04.15) سید موسی عثمان هستی

 من آب جاری عشق جهادم، ترا طوفان دشمن موج من ساخته - 5

 

**(04.14) بهزاد مالکی

 ترکیه در چنبرۀ تضاد های سرمایه داری و اسلامگرائی - 1

 

 **(04.14) عبدالله امینی - کابل 

 عملیات بهاری طالبان

 

**(04.13) برگردان از: حمید محوی

 "شب بیدار" جنبشی کسالت بار

 

 **(04.13) عبدالله امینی - کابل 

 غضب مردم از آمدن کری به کابل

 

**(04.12) برگردان از: حمید محوی 

 آیا رئیس جمهور اردوخان موفق خواهد شد تا پنج میلیون ترک را..

 

**(04.11) روشنک شیرزاد

 زنان در اسارت سرمایه و ایدئولوژیهای واپسگرا

 

 **(04.11) سید موسی عثمان هستی 

 من آب جاری عشق جهادم، ترا طوفان دشمن موج من ساخته - 4

 

**(04.10) فرستنده: قاسم باز

 در دوران جمهوریت شهید سردار داوود خان قوانین دولتی...

 

 **(04.10) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و اغاز کارزار ستالین زدائی ..-5

 

 **(04.10) صبا راهی 

 "مگی اسوده بخواب دیو بیدار است"

 

**(04.09) برگردان از: م. ن.

 "این یک جنایت جنگیست"

 

 **(04.09) برگردان از: حمید محوی

 چرا "اسناد پاناما"؟

 

 **(04.09) عبدالله امینی - کابل

 گلبدین تسلیم می شود.

 

 **(04.09) صبا راهی

 سازش نکن رفیق

 

 **(04.08) عبدالله امینی - کابل 

 حامد کرزی: سیاستمداری با بیشترین عاید در جهان

 

**(04.07) عبدالله امینی - کابل

 "دوستم" با "غنی" آشتی می کند

 

  **(04.07) بهرام رحمانی

 آیا تروریسم در فرانسه و بلجیم، حملۀ "بربر های وحشی" به اروپاست؟!- 4 

 

**(04.06) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 امپریالیسم امریکا، پهنای محاصرۀ اقتصادی علیه کوبا را وسیعتر ساخت

 

 **(04.06) عبدالله امینی - کابل 

 گفتار میهن فروشانۀ "غنی": ازدیاد فقر بعد از خروج نیروهای خارجی

 

**(04.05) عبدالله امینی - کابل

 برگشت طالبان در شمال افغانستان

 

 **(04.05) بهرام رحمانی

 آیا مردم قره باغ قربانی رقابت ها و کشمکش های روسیه و ترکیه هستند؟!

 

 **(04.05) برگردان از: حمید محوی

 چه کسی رئیس جمهور آیندۀ ایالات متحده خواهد بود؟ 

 

 **(04.05) ع. شفق

 در ستایش بهار!

 

**(04.04) عبدالله امینی - کابل

 اخطار ایران به افغانستان

 

 **(04.04) بهرام رحمانی

 آیا تروریسم در فرانسه و بلجیم، حملۀ "بربرهای وحشی" به اروپاست ؟!- 3 

 

 **(04.04) سید موسی عثمان هستی

 من آب جاری عشق جهادم، ترا طوفان دشمن موج من ساخته - 3

 

**(04.03) عبدالله امینی - کابل

 پشک تحویلدار گوشت

 

 **(04.03) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز ستالین ستیزی ...4

 

 **(04.03) فرستنده: عنایت وهمن 

 وصیت خر

 

**(04.02) سید موسی عثمان هستی

 من آب جاری عشق جهادم، ترا طوفان دشمن موج من ساخته - 2

 

 **(04.02) برگردان از: م. ن.

 عضو اتحادیه کارگری در زندان

 

 **(04.02) عبدالله امینی - کابل 

 4 میلیارد دالر رشوت

 

**(04.01) عبدالله امینی - کابل

  حکومت وحشت ملی و دگرگونی احتمالی

 

**(04.01) بهرام رحمانی

 آیا تروریسم در فرانسه و بلجیم، حملۀ "بربر های وحشی" به اروپاست؟!- 2

 

**(03.31) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سرباز مزدور از تیپ های نو!

 

 **(03.31) عبدالله امینی - کابل

 استعفاء های پی در پی پشت دولت مستعمراتی را لرزنداه است

 

 **(03.31) بهرام رحمانی

 آیا تروریسم در فرانسه و بلجیم، حملۀ "بربر های وحشی" به اروپاست؟!- 1 

 

**(03.30) نظر محمد مطمئن

 د طالبانو ویش، سوله او جڰړه

 

 **(03.30) عبدالله امینی - کابل

 معامله گری در استعفای "یوسف نورستانی"

 

 **(03.30) برگردان از: م. ن.

 ده ها هزار نفر برای صلح

 

 **(03.30) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز ستالین ستیزی - 3

 

 **(03.30) سازمان زنان 8 مارچ (ایران و افغانستان) و ..  

 اطلاعیۀ ویژه: احتمال تغییر زمان سفر "روحانی" به بلجیم

 

**(03.29) سید موسی عثمان هستی

 من آب جاری عشق جهادم، ترا طوفان دشمن موج من ساخته- 1

 

 **(3.29) برگردان از: حمید محوی

 انگیزۀ عملیات تروریستی در پاریس و بروکسل

 

 **(03.29) غبدالله امینی - کابل

 سیر نزولی شهرت دولت مستعمراتی کابل

 

 **(03.29) برگردان از: حمید محوی 

 اردوخان اتحادیۀ اروپا را تهدید کرد

 

**(03.28) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "پولیس خوب و پولیس بد"

 

 **(03.28) عبدالله امینی - کابل 

 نقش امریکا در گسترش مواد مخدر

 

**(03.27) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 سفرم به جمهوریت دومینیکن

 

 **(03.27) عبدالله امینی - کابل 

 "ملا رسول" در اسارت پاکستان: بازی دوگانۀ اسلام آباد

 

**(03.26) برگردان از: م. ن. و یادداشت پورتال

 سفر رئیس جمهور امریکا، بعد از کوبا به ارجنتاین

 

 **(03.26) عبدالله امینی - کابل

 "عذاب وجدان" امریکا را وادار به معذرت خواهی ساخت

 

 **(03.26) برگردان از: ا. م. شیری 

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی...2

 

**(03.25) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 چه وقت موفق خواهیم شد، تا یک روز از سال را به حیث روز انسان تجلیل کنیم!

 

 **(03.25) عبدالله امینی - کابل

 "گلبدین" و سهم در قدرت سیاسی

 

 **(03.25) برگردان از: حمید بهشتی

 پس از سه شنبه سیاه در بروکسل

 

 **(03.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای غربت

 

 **(03.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 میراث افغانیان

 

**(03.25) تیمورشاه تیموری 

 کابل ما

 

**(03.24) مترجم: دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 بیرق نیم افراشتۀ اتحادیۀ اروپائی

 

 **(03.24) عبدالله امینی - کابل

 تشدید تشنج بین "عطاء" و "دوستم"

 

 **(03.24) برگردان از: حمید محوی

 نقطۀ آغاز برای تکرار تاریخ- خودکشی اروپا در رابطه با ترکیه

 

**(03.24) برگردان از: م. ن.

 امریکا روابط عادی نمی خواهد

 

 **(03.24) سیامک ستوده 

 کورش پرستان

 

**(03.23) برگردان از: م. ن. 

 زندگی روزمرۀ زنان پناهندۀ جوان در وین - اتریش

 

**(03.22) سیامک ستوده 

 تئوری انقلاب جهانی و مسألۀ شرق

 

**(03.21) بهرام رحمانی

 اعلام کنفدراسیون دموکراتیک در روژاوا و موضع امریکا و ترکیه و ... علیه آن

 

 **(03.21) برگردان از: م. ن. 

 مانند یک "دیک بخار"

 

**(03.20) دپلوم  انجنیر خلیل الله معروفی

 "گوئید به نوروز، که امسال نیاید!!!"

 

 **(03.20) عبدالله امینی - کابل

 چه نوروزی!؟

 

 **(03.20) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار بیماری و مرگ ستالین و آغاز کارزار ستالین ستیزی - 1

 

 **(03.20) سید موسی عثمان هستی 

 فرار جوانان بیکار

 

**(03.19) عبدالله امینی - کابل 

 اقتصاد ناتوان افغانستان

 

**(03.19) برگردان از: حمید محوی

 روسیه و پیروزی

 

 **(03.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

 

 **(03.19) تیمورشاه تیموری

 خلق ما بیدار شد

 

 **(03.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 جهانی در چنگال یک قدرت

 

**(03.18) عبدالله امینی - کابل

 ناکامی ناتو در افغانستان

 

 **(03.18) برگردان از: حمید محوی

 شرط پوتین در خروج نیروهای روسیه از سوریه

 

 **(03.18) فرستنده: مناف فلکی فر  

 پیام سیاهکل برای نسل امروز!

 

**(03.17) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان یکی از ناخوشحال ترین کشور ها

 

 **(03.17) برگردان از: حمید محوی

 به سوی جنگی تازه در لبنان

 

 **(03.17) برگردان از: حمید بهشتی

 انجام کودتا از هوتل درجه یک

 

 **(03.17) برگردان از: حمید محوی

 هندوراس، حقوق بومیان: موج اعتراضات پس از قتل حافظ محیط زیست "برتا گاسیریس"

 

 **(03.17) ملک الشعراء استاد اسیر

 سازمان ملل !!!

 

 **(03.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

 **(03.17) تیمورشاه تیموری

 یادی از وطن

 

**(03.16) نظر محمد مطمئن

 د ماچ 15 مه؛ د بهرنیو چارو وزارت چارواکی خبر دی؟!!!

 

**(03.16) عبدالله امینی - کابل

 طرح احتمالی جدید امریکا برای افغانستان

 

 **(03.16) برگردان از: حمید محوی

 طرح "ب" در سوریه کدام خواهد بود؟ 

 

**(03.15) سید هاشم سدید

 نمی خواهیم قصر دارالامان به پول وطنفروشان ترمیم گردد!

 

 **(03.15) فرستنده: مناف فلکی فر

 بیستمین سال انتشار"پیام فدائی"صدای کارگران و زحمتکشان، گرامی باد!

 

 **(03.15) عبدالله امینی - کابل

 دولت مزدور کابل شرم ندارد

 

 **(03.15) فرستنده: خانۀ فرهنگ افغانستان

 دعوتنامه برای پیوستن به کارناوال پناهجویان در استانۀ نوروز..

 

 **(03.15) سید موسی عثمان هستی 

 شکوه در غربت

 

**(03.16) عبدالله امینی - کابل

 امارات عربی به هویت ما توهین می کند

 

 **(03.14) برگردان و افزوده  از: م. ن.

 قرن جدید برای شرق میانه

 

 **(03.14) بهروز سورن 

 معاملات و مذاکرات شومی که حول پدیدۀ پناهجویان ایرانی در جریان است.

 

**(03.13) ارسالی هوادار پورتال و یادداشت پورتال

 هنگامی که جهادگران دوستان ما بودند

 

**(03.13) بهرام رحمانی

 دستاوری مهم «اتحاد انقلابی چند حزب و سازمان چپ و سوسیالیست ترکیه»!

 

 **(03.13) برگردان از: م. ن.

 در دستان "اردوغان"

 

 **(03.13) عبدالله امینی - کابل

 تحریکات "کرزی" شدت یافته است

 

 **(03.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 فرمانبرداران!!!

 

 **(03.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 به فکر وطن

 

**(03.12) قاسم باز و یادداشت پورتال 

  تر څو به جنګ جګړی کړو !؟

 

 **(03.12) عبدالله امینی - کابل

 "احدی" : یک روز و زیر، یک روز منتقد

 

**(03.11) د افغانستان د زیارکښانو تولنیز انجمن(د شیرزاد لیکنه) بی سر پرسته ماشومان، د مافیائی دلو قربانیان

 

 **(03.11) عبدالله امینی - کابل

  پولیس دولت مستعمراتی شکنجه می کند

 

 **(03.11) برگردان از: حمید بهشتی

  مصر: ساکت باشید، پاکسازی بزرگ مقدم است

 

 **(03.11) میرویس ودان محمودی

 "ستالین" هرگز نمرده بل زندۀ جاوید است!

 

**(03.10) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 حکومت یونان خود را محصور می سازد

 

 **(03.10) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 ښه دی چی دری ژبه می زده ده

 

 **(03.10) عبدالله امینی - کابل 

 تصادم دو شرفباختۀ تاریخ: "عبدالله" و "نقیب"

 

**(03.09) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دولت ارتجاعی و فاشیستی پاکستان، دشمن زحمتکشان است

 

 **(03.09) میرویس ودان محمودی

 "گلبدین حکمتیار" و "احمدشاه مسعود" دو "اخوان الشیاطین" زن ستیز

 

 **(03.09) برگردان از: م. ن.

 خطر یک جنگ جهانی خیلی است!

 

 **(03.09) عبدالله امینی - کابل 

 زنان بد بخت افغانستان

 

**(03.08) عبدالله امینی - کابل

 "گلبدین حکمتیار": طالبان وطنفروش اند

 

 **(03.08) برگردان از: حمید محوی

 خاور نزدیک هسته ئی

 

 **(03.08) برگردان از: حمید بهشتی 

 اعلام امنیت مراکش، الجزایر و تونس برای پناهجویان از جانب المان

 

**(03.07) نظرمحمد مطمئن

 یو سیاست؟ جنگ یا سوله - د طالب دروند سیاسی گوزار

 

 **(03.07) عبدالله امینی - کابل

 خوشبینی امریکا و برتانیه از مذاکرات صلح!

 

 **(03.07) برگردان از: حمید محوی 

 باز سازی ارتش عربی سوریه

 

**(03.06) سید هاشم سدید

 اگر آزادی می بود و می گذاشتند، متوجه می شدیم!

 

 **(03.06) عبدالله امینی - کابل 

 دولتی که در دولت خود صلاحیت ندارد

 

**(03.05) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دهقانان ستمدیدۀ بامیان، قربانی فقر و قدرتمندان پوشالی

 

**(03.05) عبدالله امینی - کابل

 قد بلندک سیاسی "ضیاء مسعود"

 

 **(03.05) برگردان از: حمید بهشتی

 تاجیکستان میان اسلام، سکولاریسم استبدادی و وضعیت نابسامان اقتصادی

 

 **(03.05) برگردان از: حمید محوی 

 پافشاری در سرنگونی "اسد" و منافع اقتصادی ایالات متحدۀ امریکا

 

**(03.04) عبدالله امینی - کابل 

 موساد در افغانستان

 

**(03.03) عبدالله امینی - کابل

 شیوع جنگ سرد در افغانستان

 

 **(03.03) برگردان از: حمید محوی

 واشنگتن از مسکو درخواست کرد نظامیان ایالات متحده را که در شمال سوریه هستند، بمباران نکند!

 

 **(03.03) بهروز فرهیخته

 بدون ترویج سوسیالیسم علمی تهییج انقلابی نا ممکن است.

 

**(03.02) برگردان از: دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 عقب نشینی مهاجمان - 2

 

  **(03.02) برگردان از: ا. م. شیری

 اهمیت تاریخی "مانیفست حزب کمونیست" ...

 

**(03.02) عبدالله امینی - کابل 

 خبرخوش: پولیس افغان دو "انگریز" را کشت

 

**(03.01) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 مسکو، حصاری در رویاروئی با جهادطلبان

 

 **(03.01) عبدالله امینی - کابل

 چور در وزارت خارجه

 

 **(03.019 برگردان از: م. ن. 

 جنگ مخفی

 

**(02.29) عبدالله امینی - کابل

 کشف دیپوی اسلحۀ ایران در بامیان

 

 **(02.29) برگردان از: حمید بهشتی 

 سرپوش

 

**(02.28) برگردان از: دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 عقب نشینی مهاجمان - 1

 

 **(02.28) عبدالله امینی - کابل

 لافوکهای وزارت دفاع کجا هستند؟

 

**(02.27) عبدالله امینی -کابل

 برگشت "دوستم" 

 

 **(02.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار ما

 

 **(02.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 قلب آسیا!!!

 

**(02.26) عبدالله امینی - کابل

 چه پستی! "علومی" سفیر در هالند

 

  **(02.26) برگردان از: م. ن.

 فمینیست ها برای کلینتن؟

 

 **(02.26) سازمان زنان 8 مارچ (ایران - افغانستان)

 اطلاعیۀ شماره 1: فراخوان به تظاهرات علیه سفر "روحانی" ...

 

 **(02.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 شیر قالین

 

 **(02.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

خدمت مردم

 

**(02.25) عبدالله امینی - کابل

 خینۀ بعد از عید: نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

 

 **(02.25) برگردان از: م. ن.

 دالر مقابل "مورالس"

 

 **(02.25) برگردان از: حمید محوی

 اخطار قرمز هسته ئی

 

 **(02.25) برگردان از: ا. م. شیری 

 نظر "ستالین" در بارۀ مبارزۀ خلقها برای صلح و در بارۀ میهنپرستی- 2

 

**(02.24) برگردان از: حمید محوی

 چگونگی پشتیبانی ترکیه از جهادطلبان

 

**(02.24) عبدالله امینی - کابل 

 دور چهارم مذاکرات "صلح"

 

**(02.23) عبدالله امینی - کابل

 عقب نشینی(شکست) نیروهای امنیتی در هلمند

 

 **(02.23) دوکتور صلاح الدین سعیدی

 "جلالتماب عبدالرب رسول سیاف" تشویش بجا اما راه حل شما خطا است!

 

 **(02.23) آرش جاوید

 مبارزۀ طبقاتی یا سازش میان طبقات

 

 **(02.23) برگردان از: م. ن. 

 دربارۀ جرم و جنایت

 

**(02.22) برگردان از: م. ن.

 انسان های درجه دوم

 

 **(02.22) عبدالله امینی - کابل

 "گیلانی" در رأس "شورای عالی صلح"

 

 **(02.22) برگردان از: حمید محوی 

 جنگ نیابتی علیه داعش به نقطۀ اوج خود رسیده است.

 

**(02.21) برگردان از: م. ن.

 سرنوشت بس دشوار آورگان داخلی افغانستان 

 

 **(02.21) عبدالله امینی - کابل

 12 هم میهن در آبهای ترکیه نابود شدند

 

 **(02.21) برگردان از: ا. م. شیری

 نظر ستالین در بارۀ مبارزۀ خلقها برای صلح و در بارۀ میهنپرستی - 1

 

**(02.20) نظر محمد مطمئن

 د گد حکومت د سقوط ځینی عوامل

 

 **(02.20) عبدالله امینی - کابل 

 کابل هنوز هم بی برق است

 

**(02.19) برگردان از: دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 نبرد حلب، جنگی ست، در چهار جبهه

 

**(02.19) عبدالله امینی - کابل

 خود زنی های "امین فرهنگ" و "باند سپنتا"

 

 **(02.19) الف. آزاد 

 عکس هائی در خدمت تحریف "مرگ های تاریخی"!

 

**(02.18) عبدالله امینی - کابل 

 فروش طیارات "اف 16" به پاکستان

 

**(02.17) عبدالله امینی - کابل

 خانم "فتانه گیلانی" و آقای "بسم الله شیر: بسیار دیر فهمیدید!

 

 **(02.17) روناهی شورشگر

 جنبش کرد و گفتمان اسلامی آن در عرصۀ سیاسی ترکیه

 

 **(02.17) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 سیاهکل

 

**(02.16) عبدالله امینی - کابل

 15 فبروری روز سرشکستگی سوسیال امپریالیسم شوروی

 

 **(02.16) برگردان از: حمید محوی

 اتحاد ایالات متحده و روسیه در سوریه

 

   **(02.16) برگردان از: م. ن.

 "حکمروائی خلقهای متمدن"

 

**(02.15) عبدالله امینی - کابل

 شورای نظار حال به مرگ "عبدالرحمان" قوله می کشد

 

 **(02.15) برگردان از: م. ن.

 "مناطق امن"

 

 **(02.15) برگردان از: نادر ثانی 

 جان دوندار: نامه ای از زندان

 

**(02.14) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 روس پلوه د جګړې ناکام جنرال د ناټو له پاره جګړه ګټې

 

 **(02.14) د افغانستان د ملت ولسی سازمان

 د نوو پیښو او نوو تګلارو په اړه د ملت د ولسي سازمان اعلامیه!

 

 **(02.14) عبدالله امینی - کابل

 فقدان رشد اقتصادی در افغانستان

 

 **(02.14) ا. م. شیری

 مروری در نظریۀ لنینی امپریالیسم به مثابۀ بالاترین مرحلۀ سرمایه داری

 

**(02.13) نظر محمد مطمئن و یادداشت پورتال

 ډنډ غوري کې جګړه که غچ اخیستنه؟!!!

 

 **(02.13) عبدالله امینی - کابل

 قطع درختان توسط داعش

 

**(02.12) عزیز نعیمی

 فخر فروشی "هاشمیان" به اجداد جنایتکارش - 4

 

 **(02.12) عبدالله امینی - کابل 

 کشمکش در روابط "غنی-مسعود"

 

**(02.11) عبدالله امینی - کابل

 اعزام عساکر امریکائی به هلمند

 

 **(02.11) برگردان از: موسی آباد

 روسیه برای سوریه یک "طرح بدیل" دارد ...

 

 **(02.11) صبا راهی 

 سیاهکل سرخ

 

**(02.10) سید هاشم سدید

 بوی بد چاه فاضلاب از که بر می خیزد؟

 

 **(02.10) میرویس ودان محمودی

 یاسین به گوش خر خواندن!

 

 **(02.10) عبدالله امینی - کابل 

 "علومی" و تضاد درونی حکومت وحشت ملی

 

**(02.09) آزاد ل.

 چرا او (هاشمیان) پریشانحال و وارخطا است؟

 

 **(02.09) حمید محوی

 دو سال زندان و 300.000 یورو جریمه، دستمزد کار فرهنگی آزاد در فرانسه

 

 **(02.09) عبدالله امینی - کابل 

 دور سوم مذاکرات "صلح"

 

**(02.08) برگردان از: حمید محوی

 روان شناسی توده ها

 

 **(02.08) عبدالله امینی - کابل

 صف آرائی جدید طالبان 

 

 **(02.08) حمید محوی

 به ارتباط ترجمۀ کتاب " رسالۀ خدا ناباورشناسی"

 

**(02.07) تیمورشاه تیموری

 غیرت و غیرت مندی

 

 **(02.07) عبدالله امینی - کابل

 عربستان و کشاندن افغانها به سوی داعش

 

 **(02.07) حمید محوی 

 "فرهنگ ایستا" نزد "آرامش دوستدار"

 

**(02.06) سید هاشم سدید

 باز هم یک چیلک دیگر!

 

 **(02.06) برگردان از: حمید محوی

روسیۀ پوتین: نه فرشته و نه دیو

 

 **(02.06) عبدالله امینی - کابل

 نقش چین در آوردن صلح در افغانستان

 

 **(02.06) وطن دوست

 ویدیوی بی آب شدن "شیخ الاسلام جای کری"

 

 **(02.06) حمید بهشتی 

 یادداشتی در بارۀ کتاب "هرکه باد بکارد"

 

**(02.05) داکتر ولی نیستانی

 از دوام جنگ الی سقوط و استعفاء - 2/1

 

 **(02.05) برگردان و تلخیص از: م. ن.

 جنگ و ترور های ناتو

 

**(02.05) عبدالله امینی - کابل 

 بسته شدن دو قونسلگری تاجیکستان در افغانستان

 

**(02.04) آزاد ل.

 آیا "هاشمیان" خرفیلسوف است؟

 

 **(02.04) نظر محمد مطمئن

 تاند پانه- استاد "سیاف" او زما لیکنه

 

 **(02.04) عبدالله امینی- کابل

 تأثیر بی امنیتی بر پروژۀ لولۀ گاز تاپی

 

 **(02.04) فرستنده: مناف فلکی فر

 قیام یا جنگ توده ئی ...

 

**(02.03) عبدالله امینی - کابل

 شجاعت معاون والی غور: افغانستان در دست نافهمان

 

 **(02.03) برگردان از: هوادار پورتال 

 سنودن: "اسامه بن لادن" زنده است!

 

**(02.02) عبدالله امینی - کابل

 اضطراب در دستگاه امنیتی ارزگان

 

 **(02.02) برگردان از: حمید محوی

 ژنیو 3 - به سوی صلح، بدون مخالفان مسلح

 

 **(02.02) احمد پوپل 

 "من اگر پیامبر بودم"

 

**(02.01) سید هاشم سدید

 بحث بر سر زبان و ادبیات است، یا بر سر باور های دینی- سیاسی - ایدئولوژیک؟

 

 **(02.01) خالق داد پغمانی - مونشن

 اسلام پناهی "هاشمیان"

 

 **(02.01) عبدالله امینی - کابل

 نفوذ طالبان وسعت می یابد

 

 **(02.01) فرستنده: بابک آزاد 

 افشای جزئیات یکی از جنایات فرانسه بعد از گذشت سی سال

 

**(01.31) سید هاشم سدید 

 جناب آقای "هوشمند"،

 

**(01.31) سید هاشم سدید

 آقای "هوشمند" ..

 

 **(01.31) عبدالله امینی - کابل 

 صعود هندسی فقر و گرسنگی در افغانستان

 

**(01.30) عبدالله امینی - کابل

 ایران و استعمال پناه گزینان افغان در جنگ سوریه

 

 **(01.30) محمد قراگوزلو

 مقاومت زندگی ست !

 

 **(01.30) برگردان از: حمید بهشتی 

 "کسی قادر نیست خشم گرسنگی را آرام سازد"

 

**(01.29) عبدالله امینی - کابل

 امریکا هرگز افغانستان را به خواست خود ترک نخواهد کرد

 

 **(01.29) برگردان از:  م. ن.

 دائی های "داعش"

 

 **(01.28) عبدالله امینی - کابل

 مبارک، مبارک، مبارک: افغانستان فاسد ترین دولت جهان

 

 **(01.28) برگردان از: حمید محوی

 المان و ملل متحد علیه سوریه

 

 **(01.28) فرستنده: جاوید 

 دربارۀ جزوۀ یونیوس - 2

 

**(01.27) میرویس ودان محمودی

 بهای آزادی: جانبازانه رزمیدن

 

 **(01.27) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان محل شکارچیان قطری

 

 **(01.27) برگردان و افزوده  از: حمید محوی 

 وضعیت نظامی کنونی در سوریه

 

**(01.26) برگردان از: داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 غرب چگونه تروریسم را خلق می کند

 

 **(01.26) عبدالله امینی - کابل

 خیزش های مردمی علیه امپریالیسم

 

 **(01.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 ماتم اعظم

 

**(01.25) سید هاشم سدید

 چرا این اعلامیه شامل حال سایر انسانها نمی شود؟

 

 **(01.25) عبدالله امینی - کابل

 باز هم بی کفایتی نیروهای امنیتی

 

 **(01.25) فرستنده: جاوید

 در بارۀ جزوۀ یونیوس - 1

 

 **(01.25) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 فراخوان به تظاهرات علیه حضور "حسن روحانی" جلاد جمهوری اسلامی ..

 

 **(01.25) برگردان از: حمید بهشتی

 شورشیان معتدل

 

 **(01.25) برگردان از: حمید محوی

 گسترش چین در خاور میانه

 

 **(01.25) ا. م. شیری

 او همیشه زنده خواهد بود

 

**(01.24) عبدالله امینی- کابل

 "حامد کرزی" و "پدرملت شدن"!!؟؟

 

 **(01.24) نظر محمد مطمئن

 یادداشت های مهم پیرامون روند صلح

 

 **(01.24) برگردان از: م. ن.

 "مادر همۀ جنگها"

 

 **(01.24) فرستنده: بابک آزاد

 بورژوازی و تخریب محیط زیست

 

 **(01.24) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 فراخوان به تظاهرات علیه سفر روحانی ...

 

 **(01.24) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان) 

 دعوت به شرکت در جلسۀ پالتاک

 

**(01.23) نظر محمد مطمئن

 د پگواش دویمه ناست او د سولی امیدونه

 

 **(01.23) فرستنده: بابک آزاد

 به یاد انگلس رهبر کبیر پرولتاریا!

 

**(01.23) عبدالله امینی - کابل

بگیریش که نگیرید: ادعای پاکستان علیه افغانستان

 

 **(01.23) برگردان از: م. ن.

 مذهب در ترکیه

 

 **(01.23) حزب کارایران (توفان)

 اعتراض به سفر روحانی به اروپا، ...

 

 **(01.23) برگردان از: حمید بهشتی

   زبان می باید پل باشد و نه دیوار

 

 **(01.23) برگردان از: ا. م. شیری

 بازار نفت را کارتلهای بانکی مدیریت می کنند، نه اوپک

 

**(01.22) محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم!

 

**(01.22) عبدالله امینی - کابل

 "عبدالله عبدالله" و کمیسیون انتخاباتی

 

 **(01.22) برگردان از: جاوید

 از دست دادن موضع طبقاتی

 

 **(01.22) برگردان از: حمید محوی

 حملۀ تروریستی جنوری و نومبر 2015 در پاریس ....

 

**(01.22) فرستنده: جاوید

 حملۀ انتحاری در کابل جان کارکنان شبکۀ تلویزیون طلوع را گرفت

 

 **(01.21) دکتور محمد ولی نیستانی

 از دوام جنگ الی استعفاء و یا سقوط - 1

 

  **(01.21) فرستنده: هوادار پورتال

 زندگی در همسایگی "تونی بلر" و "جرج بوش"

 

 **(01.21) عبدالله امینی - کابل

 اعلام شرایط طالبان در پیوستن به "صلح"

 

 **(01.21) برگردان از: حمید محوی

 چین انحصار هواپیمای رادارگریز ایالات متحده را شکست.

 

**(01.20) نظر محمد مطمئن

 د سولی څلور اړخیزی ناستی او لاسته راوړنی

 

**(01.20) عبدالله امینی - کابل

 چرا پولیس، پولیس را می کشد؟

 

 **(01.20) برگردان از: حمید محوی 

 اوباما: مبارزه کن

 

**(01.19) عبدالله امینی - کابل 

 دور دوم مذاکرات "صلح" در کابل

 

 **(01.19) برگردان از: م. ن.

 "جرمِ" در خواست صلح

 

**(01.18) عبدالله امینی - امینی

 عقب نشینی ظاهر قدیر از ادعای قبلی

 

 **(01.18) برگردان از: حمید محوی

 تحریف رسانه ئی در منطقۀ مضایا

 

**(01.17) سازمان زنان 8 مارچ (ایران و افغانستان)

نه به سکسیسم! نه به راسیسم!

 

**(01.17) عبدالله امینی - کابل

 چه مسخره! تحویل چهار طیارۀ "جنگی" به افغانستان

 

 **(01.17) فرستنده و افزوده از: حمید محوی  

 راز بقای حکومت اسلامی

 

**(01.16) ا. م. شیری و یادداشت پورتال

 عربستان سعودی و جنگهای دایمی امریکا

 

**(01.16) دوکتور محمد ولی نیستانی

 باز هم "چه باید کرد؟"

 

 **(01.16) شباهنگ راد

 واقعۀ کلن، نگاه و تقاضای "مینا احدی" از دولت های اروپائی

 

 **(01.16) برگردان از: م. ن.

 ترور باز می گردد- حملات در استانبول

 

 **(01.16) عبدالله امینی - کابل

 "احدی" و به اصطلاح "جبهۀ نوین ملی"

 

 **(01.16) تیمورشاه تیموری

 کابل این پیکر خونین

 

 **(01.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 سوته داران

 

 **(01.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 جان جهان

 

**(01.15) برگردان از: م. ن. 

 سیاست ویرانگر - 2

 

 **(01.15) عبدالله امینی - کابل

 حمله بر قونسلگری پاکستان در ننگرهار

 

**(01.14) برگردان از: م. ن.

 سیاست ویرانگر- 1

 

 **(01.14) عبدالله امینی - کابل

 دور اول مذاکرات "صلح" در اسلام آباد

 

 **(01.14) شمسی صلواتی 

 دنیای عجیبی است!

 

**(01.13) عبدالله امینی - کابل

 احصائیۀ دروغین اردوی دولت مستعمراتی

 

 **(01.13) ارسال و افزوده از: حمید محوی 

 "سنگواره"

 

**(01.12) برگردان از: حمید محوی و یادداشت پورتال

 به سوی فروپاشی عربستان سعودی

 

 **(01.12) عبدالله امینی - کابل

 دوستم در چه حالت است؟

 

**(01.11) عبدالله امینی - کابل

 دروغ یا راست: اردوی افغانستان آمادۀ پیکار نیست 

 

 **(01.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 قلب آسیا

 

 **(01.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رشتۀ جان

 

 *(01.11) تیمورشاه تیموری

 آرزو

 

**(01.10) عبدالله امینی - کابل

 "کبیر رنجبر" کیست و چه می کند؟

 

 **(01.10) فرستنده: مناف فلکی فر

 در گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد رستاخیز سیاهکل (19 بهمن 1349)

 

 **(01.10) تیمورشاه تیموری

 جنون مرگبار

 

 **(01.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(01.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شرم افغان

 

**(01.09) عبدالله امینی - کابل 

 قابل توجه سایت بی حیای "افغان جرمن"

 

**(01.08) عبدالله امینی - کابل

 سفر "عبدالله عبدالله" به ایران

 

 **(01.08) برگردان از: م. ن. 

 اتحاد امریکا با عربستان سعودی برای ابد نیست

 

**(01.07) عبدالله امینی - کابل

 آغاز تلفات قوای اشغالگر امریکا در 2016

 

 **(01.07) برگردان از: م. ن. 

 "روند صلح" بدون افغان ها

 

**(01.06) ولی نیستانی

 چه باید کرد؟

 

 **(01.06) عبدالله امینی - کابل

 اعلام موجودیت یک نهاد دیگر: "شورای ملی احزاب"

 

 **(01.06) حمید بهشتی 

 به مناسبت قطع کار روزآنلاین

 

**(01.05) محمد قراگوزلو

 اقتصاد سیاسی تقابل ایران و عربستان!

 

 **(01.05) عبدالله امینی - کابل 

حمله بر قونسلگری هند در مزار شریف: جنگ نیابتی

 

 **(01.05) حزب کار ایران(توفان)

 پیرامون قطع روابط عربستان سعودی و ایران

 

**(01.04) عبدالله امینی - کابل 

 2016 سال افزایش نیروهای متجاوز

 

**(01.03) عبدالله امینی - کابل

  "مستر" مسعود خلیلی: آیا افغانستان آزاد است؟

 

 **(01.03) حزب کار ایران(توفان)

 مبارزۀ درونی امپریالیسم بر توافق آن برتری دارد

 

 **(01.03) برگردان از: حمید محوی

 همکاری ناتو و اتحادیۀ اروپا با تروریسم

 

**(01.02) محمد قراگوزلو

 شباهت های "پوتین" و "احمدی نژاد"

 

 **(01.02) برگردان از: ا. م. شیری

 [سی و سه پهلوان به همراه عمو سعود]

 

 **(01.02) صبا راهی 

 بی عاطفه ها

 

**(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2015

 

 **(01.01) عبدالله امینی - کابل

 فعالیت های تخریبی ایران علیه پروژۀ  تاپی

 

 **(01.01) نذیر دلسوز

 آیا چشم ذره بین و ذره شمار رادیوی صدای امپریالیزم امریکا واقعیت های خونین افغانستان را نمی بیند؟

 

 

 

ادامه مقالات Articles Continued