AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d,Afghanistan Libre **

آرشیف سیاسی 2017 

مرام نشراتی پورتال 2017 Political Archive

 

 

 **(02.24) ضیاء از آسترلیا- و یادداشت پورتال

 تفنگ چره ئی !!

 

 **(02.24) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تهیدستان هلمندی، در بدترین وضعیت روزگارشان را می گذرانند

 

 **(02.24) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه  داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! - 8

 

 **(02.24) عبدالله امینی - کابل 

 التماس "غنی" به "مودی"

 

**(02.23) موسوی

 علل راکت پراگنی های پاکستان

 

 **(02.23) سید هاشم سدید

 پناه به خدا!

 

  **(02.23) عبدالله امینی - کابل

 مشاجرۀ لفظی "غنی" و "دوستم"

 

**(02.23) برگردان از: ا. م. شیری 

 این را خود زندگی به من آموخته است

 

**(02.22) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ادارۀ "ترمپ" یک ماهه شد

 

 **(02.22) عبدالله امینی - کابل 

 برخورد لچکانۀ "عنی" و "ربانی"

 

**(02.21) سید هاشم سدید

 تکرار مکررات!!

 

 **(02.21) ارسال و و یادداشت از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 افغانستان روی غنی ترین گنج معدنی نشسته است.

 

 **(02.21) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا در سال 2016، بیش از 24.000 شهروند کشورهای مسلمان را کشته است

 

 **(02.21) عبدالله امینی - کابل 

 آیا افغانستان توان مقابلۀ بالمثل را علیه پاکستان دارد؟

 

**(02.20) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "ترمپ" آقای جنگ

 

 **(02.20) فرستنده: "ع. ا." از مزار شریف و یادداشت پورتال

 پوهنتون بلخ در گرو دزدان و فاسدان "قبیله" است؛ آزادش کنید!

 

 **(02.20) بهرام رحمانی

 ویروس جدیدی به نام "ترمپیسم"

 

 **(02.20) حزب کار ایران (توفان)

 رژیم جمهوری اسلامی ایران را برای تلاش به بازگرداندن "رضا شهابی" به زندان، محکوم کنید!

 

 **(02.20) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی" به آرزوی خود رسید

 

**(02.19) موسوی

 کودتا های خزنده در واشینگتن

 

 **(02.19) شباهنگ راد

 موقعیت زنان در افغانستان

 

 **(02.19) برگردان از: آمادور نویدی

 چین و ترمپیسم: تضاد های سیاسی سرمایه داری جهانی

 

 **(02.19) برگردان و افزوده از: پیکان "بنوال"

 "غنی" طالبان را مخاطب قرار داد که به افغانستان برگردند ...

 

 **(02.19) عبدالله امینی - کابل

 حرص و تقلب در اعمار مجدد افغانستان

 

**(02.18) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 محور توکیو- دهلی

 

 **(02.18) برگردان از: حمید بهشتی

 "ما حاضر نیستیم حقیقت را دریابیم"

 

 **(02.18) عبدالله امینی - کابل

 ملعون "سیاف" باید خود تکفیر شود

 

**(02.17) قاسم باز

 به جواب "سید؟ خلیل الله هاشمیان" تعویذ نویس!

 

 **(02.17) عبدالله امینی - کابل 

 عوام فریبی "احدی"

 

**(02.16) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 افغانستان بعدی

 

 **(02.16) سازمان انقلابی افغانستان

 کشتار توده های تهیدست را با مبارزۀ پیگیر علیه استعمارگران تقبیح نمائیم!

 

 **(02.16) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تاجران "ملی" غارتگرانی که زحمتکشان را با رنج و فلاکت و بیماری نیست و نابود می کند

 

 **(02.16) برگردان از: نیکو پورورزان

 در ستایش خلق ویتنام، و در نکوهش قاتلان شان! - 2 

 

 **(02.16) عبدالله امینی - کابل

 "قانونی"  از اشغال افغانستان نام نمی برد

 

 **(02.16) کبیر توخی

 عقاب زخمی ما

 

**(02.15) موسوی

 باز هم پیرامون "پیروزی نظامی و شکست سیاسی"

 

 **(02.15) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

د شتمنو لوټمارو جنایتونو، سوالګري په یو شغل بدله کړی ده

 

 **(02.15) عبدالله امینی - کابل

 روز شکست سوسیال امپریالیسم شوروی

 

 **(02.15) برگردان از: آمادور نویدی

 به همه چیز شک کنید. پیوند های ترمپ به گذشته و احیای چپ

 

**(02.14) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 روز های دشوار جمهوریخواهان

 

 **(02.14) عبدالله امینی - کابل 

 امپریالیسم المان در افغانستان

 

 **(02.14) سید موسی عثمان هستی

 حرفهای کلیوالی (دهاتی)

 

**(02.13) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 هالیوود خرد شده، تغییر شکل یافته و ترمپ

 

  **(02.13) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د جبارخیل لیکنه)

په روانه ښکیلاکي جګړه کې هره ورځ دری ماشومان وژل کیږي

 

**(02.13) عبدالله امینی - کابل

 بارق شفیعی: مرگ یک خاین

 

**(02.12) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 راندن به کام مرگ

 

 **(02.12) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های دلیل  این تغییر چیست - 4

 

 **(02.12) برگردان از: آمادور نویدی

 دروغ های تروتسکی- چه هستند و به چه منظور اند.

 

 **(02.12) عبدالله امینی - کابل 

 سرسپردگی دایمی

 

**(02.11) موسوی

 حراج پناهندگان

 

**(02.11) برگردان از: نیکو پورورزان

 در ستایش خلق ویتنام، و در نکوهش قاتلان شان!- 1

 

 **(02.11) بهرام رحمانی

 روشنفکر کسی است که درد های جامعه را فریاد می زند

 

 **(02.11) عبدالله امینی - کابل 

 "ربانی" در مسکو

 

**(02.10) ش. آهنگر

 انقلاب "ملی-دموکراتیک" یا "دموکراتیک-ملی"؟

 

 **(02.10) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د سعیدالرحمن لیکنه)

خوارځواکي د زیارکښانو ماشومان ګواښي

 

 **(02.10) فرهاد ویاړ 

 نورمن بسیون په چین کی - 6

 

**(02.10) عبدالله امینی - کابل

 نارضایتی مردم از آمدن "حکمتیار"

 

 **(02.10) فرستنده: بهروز سورن

 نامۀ جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی به نخست وزیر سویدن

 

 **(02.10) داکتر عارف پژمان

 سقوط بهمن بر سر حاکمان معمم!

 

**(02.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 پاکستان: از بازدارندگی ستراتیژیک تا بازدارنگی طیف کامل

 

  **(02.09) سید هاشم سدید

 کوششی برای روشن سازی چند مطلب

 

**(02.09) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تهیدستان نیمروز، قربانی استبداد و ستمگری و جنایت غارتگران

 

**(02.09) فرستنده: خانه فرهنگ افغانستان

 برلین د پناه غوښتونکو اجباری شړل افغانستان ته "نه" وائی!

 

 **(02.09) عبدالله امینی - کابل 

 ضربۀ "حکمتیار" بر فرق جمعیت و شورای نظار

 

**(02.08) ش. آهنگر

دطالبانوجګړه یوه د ملي مقاومت جګړه نه ده! 

 

 **(02.08) فرستنده: احمد پوپل

 مناسبات لنین با تروتسکی

 

 **(02.08) فرستنده: خانۀ فرهنگ افغانستان

 برلین به اخراج اجباری پناهجویان به افغانستان "نه" می گوید!

 

 **(02.08) عبدالله امینی - کابل

 سرسپردگی "شیدا ابدالی" به امپریالیسم

 

 **(02.08) فرح نوتاش

 تظاهرات برای برقه در وین

 

**(02.07) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 همه چیز کمبود است 

 

 **(02.07) برگردان از: آمادور نویدی

 سرمایه داری ملی، جایگزینی برای جهانی سازی

 

 **(02.07) پیکان بنوال

 ملل متحد مهرۀ دست جنایتکاران

 

 **(02.07) عبدالله امینی - کابل

 تظاهرات ضد فساد در هرات

 

**(02.06) موسوی

 "احمدشاه مسعود خاین ملی"

 

  **(02.06) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

ژمی، بیوزلي او د زیارکښانو رنځونه او مړینه

 

 **(02.06) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی- 5

 

 **(02.06) عبدالله امینی - کابل

 یورش فرهنگی روسیه به سوی افغانستان

 

**(02.05) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 امریکا در تقابل با ایران

 

 **(02.05) سید هاشم سدید

 سخنی اندر میان سخن چون قصه های هزار و یک شب

 

 **(02.05) محمد حیدر اختر

 خاطرات فراموش ناشدنی از رادیو افغانستان

 

 **(02.05) عبدالله امینی - کابل

 "معنوی" : دزد موتر ها

 

**(02.04) عبدالله امینی - کابل 

 بی حیائی حزب اسلامی

 

**(02.03) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیرنسرین معروفی

 حرکت آغازین از جانب مسکو

 

 **(02.03) عبدالله امینی - کابل 

 چوکی فروشی

 

**(02.02) سازمان انقلابی افغانستان

 ماهیت رقابت های امپریالیستی را با مبارزه علیه امپریالیزم افشاء نمائیم

 

 **(02.02) سید هاشم سدید

 بهانه ای بر تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 3

 

 **(02.02) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 فرهنگ سرمایه داران علیه زحمتکشان عمل می کند

 

 **(02.02) ژباړه : فرهاد و یاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 4

 

 **(02.02) برگردان از: آمادور نویدی

 از بی تفاوتی متنفرم

 

 **(02.02) عبدالله امینی - کابل 

 روز های دشوار "عبدالله"

 

**(02.01) موسوی

 "دیگ به دیکچه میگه، رویت سیاه" - 2 

 

 **(02.01) ش. آهنگر

 پیرامون مسألۀ ملیت ها و وحدت ملی در افغانستان

 

 **(02.01) عبدالله امینی - کابل

 روابط پنهانی جمعیت و شورای نظار با "آی. اس. آی"

 

**(01.31) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 علل عروج دونالد ترمپ

 

 **(01.31) حزب کار ایران (توفان)

 انقلاب اکتوبر، بلشویکها و حزب لنینی

 

 **(01.31) عبدالله امینی - کابل 

 افزایش کشمکش درونی طالبان

 

**(01.30) عبدالله امینی - کابل

 حملۀ "قانونی" بر "عبدالله"

 

**(01.29) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ Die Rote Fahne با دو تن از رهبران MLPD - بخش دوم

 

 **(01.29) سید هاشم سدید

 پایان سخن هنوز باقی ست!

 

 **(01.29) برگردان از: آمادور نویدی

 چگونه مذاکرۀ ایران، روسیه و ترکیه می تواند به بحران سوریه کمک کند

 

 **(01.29) عبدالله امینی - کابل

 اعتراف "قانونی" به خیانت "مسعود"

 

**(01.28) محسن نوربخش

 ترمپ، مظهر به قدرت رسیدن نژادپرستان افراطی در امریکا

 

 **(01.28) برگردان از: ا. م. شیری

 داوس 2017 به منزلۀ سمبول پایان دورۀ جهانی سازی

 

 **(01.28) عبدالله امینی - کابل

 شورای غیر قانونی در دولت غیر قانونی

 

 **(01.28) فرستنده: مناف فلکی فر 

 چریکهای فدائی خلق ایران برگزار می کنند:

 

**(01.27) موسوی

 "دیگ به دیکچه میگه، رویت سیاه" - 1

 

 **(01.27) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 3

 

 **(01.27) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه! - 9

 

 **(01.27) صبا راهی

 به دورۀ تاریک اندیشی خوش آمدید!

 

 **(01.27) عبدالله امینی - کابل

 خویش خوری سیما سمر

 

 **(01.27) فرح نوتاش

 نه ... آقای نتان یاهو

 

**(01.26) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 بیانیۀ "دونالد ترمپ" و طبقۀ حاکم امریکا

 

 **(01.26) بهرام رحمانی

 تجارب و درسهای آموزندۀ سیاسی، علمی و انسانی روژاوا!

 

 **(01.26) عبدالله امینی - کابل 

 سیر نزولی شهرت و اعتبار "عبدالله" در میان تاجکان

 

**(01.25) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکلمۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 2 

 

 **(01.25) برگردان از: آمادور نویدی

 اتحاد ایران، روسیه و چین برای جهانی بهتر

 

 **(01.25) عبدالله امینی - کابل

 احمد ولی مسعود "تیوری" پخش می کند

 

 **(01.25) صبا رها

 ترامپ نژادپرست زن ستیز: سقط جنین ممنوع

 

**(01.24) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ Die Rote Fahne با دو تن از رهبران MLPD - بخش اول

 

 **(01.24) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کودکان و زنان تهیدست، قربانیان اصلی جنگ امریکاست!

 

 **(01.24) عبدالله امینی - کابل

 بی آبروئی "غنی" و "عبدالله"

 

**(01.23) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکلمۀ باقی مانده های دلیل تغییر چیست- 1

 

 **(01.23) ش. آهنگر

 آیا جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی است؟ - 2

 

 **(01.23) صبا راهی

 راهپیمائی بزرگ زنان امریکا

 

 **(01.23) عبدالله امینی - کابل

 "گیلانی" بمرد

 

 **(01.23) برگردان از: ا. م. شیری 

 نه، لنین به خواب ابدی فرو نرفت....

 

**(01.22) موسوی

 "اوباما"؛ ورزیده ترین، وفادارترین، هارترین و ... نوکر سرمایه!

 

 **(01.22) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دموکراسی سرمایه داری ...

 

 **(01.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 تحول در سیاست امریکا؟!

 

 **(01.22) عبدالله امینی - کابل 

 خوشحالی "غنی" و "عبدالله"

 

**(01.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 انتقام پوتین

 

 **(01.21) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتراض بیجینگ

 

 **(01.21) عبدالله امینی - کابل 

 میراث اوباما برای افغانستان: نا امنی و دولت مزدور

 

 **(01.21) برگردان از: ا. م. شیری

 اقتصاد رقمی، آیندۀ درخشان بشر یا حباب بازار سهام؟

 

**(01.20) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقال کانون بحران به خاور دور و یا ...؟

 

 **(01.20) ش. آهنگر

 آیا جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی است؟ - 1

 

 **(01.20) عبدالله امینی - کابل 

 صاحب منصبان امریکائی و فروش سلاح به مخالفان

 

**(01.19) سازمان انقلابی افغانستان

 نیروی لایزال توده ها، سرنگونی امپریالیست ها و ایادی پوشالی!

 

 **(01.19) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د سعیدالرحمن لیکنه)

د افغانستان زیارکښه ښځې د دری ستمونو لاندې ژوند کوي

 

 **(01.19) عبدالله امینی - کابل

 ننگرهار برباد خواهد رفت

 

 **(01.19) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 2

 

**(01.18) موسوی

 انفجار قندهار ادامۀ جنگ نیابتی

 

 **(01.18) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زمستان سرد و بدبختی های زحمتکشان، ننگ بر چپاولگران و غارتگران!

 

 **(01.18) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 1

 

 **(01.18) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا و رقابت برای سلطۀ جهانی

 

 **(01.18) ضیاء- سیدنی- استرلیا

 " نمی دانم خنده کنم یا گریه..."

 

 **(01.18) عبدالله امینی - کابل 

 صد ها قربانی در راه به سوی اروپا

 

 **(01.18) برگردان از: ا. م. شیری

 نیمی از جهان به غارت رفته

 

**(01.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ترمپ در تقابل با محافظه کاران جدید

 

 **(01.17) عبدالله امینی - کابل

 گسترش وهابیت در افغانستان

 

 **(01.17) بهروز سورن 

  در اعماق چه می گذرد؟ - 4

 

**(01.16) عبدالله امینی - کابل 

 دیپلماسی مبتذل کاکای "غنی"

 

**(01.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 رابطۀ اخراج پناهندگان با ختم منافع دولت های متحجر

 

 **(01.15) عبدالله امینی - کابل

 اخراج سه هزار کارگر از بگرام

 

**(01.14) موسوی

 " کور هم می فهمد که دلده شور است" - 5

 

 **(01.14) عبدالله امینی - کابل

 دروغگوئی "ملک سلمان"

 

 **(01.14) شباهنگ راد

 یکی از ستون های نظام مرد

 

 **(01.14) برگردان از: ا. م. شیری 

 پیشبینی های اقتصادی به مثابۀ نشانه ای از فال بینی

 

 **(01.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان منست

 

**(01.13) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 "حکمتیار" در منجنیق تعزیرات

 

  **(01.13) فرستنده: علی کاظمی- ایران و یادداشت پورتال

 در ستایش و نکوهش فیدل

 

**(01.13) حزب کار ایران (توفان)

 هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک و خون اسلامی در گذشت

 

 **(01.13) عبدالله امینی - کابل

 دستگیری سه ایرانی در هرات

 

 **(01.13) فرح نوتاش 

 مختصر اشاره ای به جنایات مرد دوم

 

**(01.12) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟ - 2

 

 **(01.12) برگردان از: آمادور نویدی

 جغرافیای سیاسی، جهانی سازی و نظم جهانی

 

 **(01.12) عبدالله امینی - کابل

 ضربات پی در پی مخالفان

 

 **(01.12) برگردان از: حمید محوی

 نشانۀ اختلال روانی در حلب شرقی

 

 **(01.12) برگردان از: ا. م. شیری 

 دانشمندان احمق زمان ما

 

**(01.11) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سرزمین "المان" میدان تانک و توپ "امپریالیسم امریکا"

 

 **(01.11) نظرمحمد مطمئن

 کابل کې ګواښونه او ستونزې 

 

 **(01.11) عبدالله امینی - کابل

 بی حیائی "قانونی"

 

**(01.10) موسوی

 مرگ "رفسنجانی" و مثلث منتظر 

 

 **(01.10) عبدالله امینی - کابل

 مافیای فامیلی "غنی"

 

 **(01.10) علی صدارت

 "منافع مشترک" نیرنگی کهنه! خیانتی پویا!

 

**(01.09) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 خونسردی "پوتین" و برآشفتگی "اوباما"

 

 **(01.09) عبدالله امینی - کابل

 سرسپردگی دولت مستعمراتی کابل

 

 **(01.09) "خانۀ فرهنگ افغانستان"

 دعوت به پروگرام اطلاعاتی

 

**(01.08) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

داعشیان د کارګرانو او زیارکښانو بیرحمه دښمنان

 

 **(01.08) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 **(01.08) فرستنده: عثمان حیدری

 لنین در مقابله با تروتسکسیم

 

**(01.07) برگردان از: آمادور نویدی

 افزایش شمارۀ عملیات ویژۀ امریکا در جنگهای نامرئی افریقا

 

 **(01.07) عبدالله امینی - کابل 

 هفتۀ قانون اساسی؟

 

**(01.06) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 4

 

 **(01.06) ش. آهنگر

 امپریالیسم در گرداب فساد و تباهی

 

 **(01.06) عبدالله امینی - کابل 

 شکارچیان عرب در افغانستان

 

 **(01.06) برگردان از: ا. م. شیری

 جمهوری های منطقۀ بالتیک و انحلال اتحاد شوروی

 

**(01.05) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 گانگرس دست راستی 115 و معضلات اجتماعی امریکا

 

 **(01.05) عبدالله امینی - کابل 

 سردرگمی کابل در مقابل اسلام آباد

 

**(01.04) سید هاشم سدید

 یاد آوری دو - سه نکتۀ ضروری

 

 **(01.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 سال نو مبارک!

 

 **(01.04) عبدالله امینی - کابل 

 مساجد شیعیان در هرات زیر آتش تعصب

 

**(01.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقامگیری و یا خودزنی "اوباما"

 

 **(01.03) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله " دو سفیر مقرر نمود

 

**(01.02) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 3

 

 **(01.02) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟

 

 **(01.02) بهرام رحمانی و یادداشت پورتال

 مهمترین وقایع سال 2016

 

   **(01.02) حزب کارایران (توفان)

 "غائلۀ" آذربایجان یا سرکوب نهضت ملی و دموکراتیک..

 

  **(01.02) نذیر دلسوز

 تأملی گذرا به شمه ای از جنایات روسها در افغانستان

 

 **(01.02) عبدالله امینی - کابل

 عطاء و عبدالله در جدال اند

 

**(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2016

 

  **(01.01) بهرام رحمانی

 آیا جشن کریسمس و سال نو ریشۀ مذهبی دارند!؟

 

**(01.01) سازمان زنان8 مارچ(ایران-آفغانستان)

 در همبستگی با کارزار: "نه! به نام بشریت ما زیر بار یک امریکای فاشیست نخواهیم رفت"

 

 **(01.01) عبدالله امینی - کابل

 به جان هندو ها و سک ها هم افتادند

 

 **(01.01) برگردان از: ا. م. شیری

 کِشته های کنگرۀ بیستم- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاسی

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مصمم است كه هموطنان را از جریانات سیاسی كشور آگاه سازد.  تحلیل حوادث  منحصر به سیاست داخلی كشور نخواهد ماند، بلكه روابط افغانستان را با كشور های خارجی  و مجامع بین المللی هم در بر خواهد گرفت.  این بخش هموطنان را قادر خواهد ساخت كه شناخت بهتری از وضع كشور حاصل نموده و فعل و انفعالات نظام دست نشانده  و نیرو های اشغالگر را در افغانستان  مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.  از هموطنان عزیز خویش آرزو میكنیم كه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را درین ساحه كمك نموده و به غنای سیاسی این پورتال عظیم بیفزایند.  

* * *

 

 ** آرشیف مطالب سیاسی 2016

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2015

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2014

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2013

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2012

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2011

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2010

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2009

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2008

 

 *******************************

 

 

 

 

ادامه مقالات Articles Continued