AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d,Afghanistan Libre **

آرشیف سیاسی 2017 

مرام نشراتی پورتال 2017 Political Archive

 

 

 **(04.23) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مبارزه به خاطر حیثیت و کرامت انسانی

 

 **(04.23) بهرام رحمانی

 اعتصاب عذای زندانیان، تاریخچۀ مناقشۀ فلسطین و اسرائیل، بایکوت اسرائیل و ...- 1

 

 **(04.23) عبدالله امینی - کابل

 خوشحالی "عبدالله" از استعمال پرتاب مادر بم ها

 

 **(04.23) فرح نوتاش 

 اپوزیسیون واحد

 

**(04.22) موسوی

 نوع جدیدی از کودتا

 

 **(04.22) سید هاشم سدید

 بکوشیم حد اقل با خود صادق باشیم!!

 

 **(04.22) عبدالله امینی - کابل

 قدم منحوس "حکمتیار" در خاک افغانستان

 

 **(04.22) ا. م. شیری  

 لنین، نامی جاودانه

 

**(04.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ضربۀ کاری به "شورای نظار"

 

 **(04.21) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 4

 

 **(04.21) عبدالله امینی - کابل

 نبرد طبقاتی اوج می گیرد

 

**(04.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 از "ام المعارک" تا "مادر بمها"

 

**(04.20) عبدالله امینی - کابل 

 برطرفی "ضیاء مسعود"

 

**(04.19) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 امید جناح مخالف دولت ونزوئلا به ترمپ

 

 **(04.19) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه ! - 14

 

 **(04.19) عبدالله امینی - کابل 

 "مک مستر" در کابل

 

 **(04.19) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 "قطعنامه به مناسبت اول ماه می، 11 ثور روز جهانی کارگر»

 

**(04.18) نویسنده: ضیاء - یادداشت پورتال

 پیرامون سفر رئیس جمهور "غنی" به استرالیا

 

 **(04.18) ش. آهنگر

 فرود ها و فراز ها - 2

 

 **(04.18) عبدالله امینی - کابل 

 خاین تر از "کرزی"

 

**(04.17) موسوی

 بمب 10 تنی دوبار نمی کشد

 

 **(04.17) سید هاشم سدید

 ایران می تواند هدف چهارم باشد!

 

 **(04.17) عبدالله امینی - کابل

 چه کسی بیشتر خاین است؟

 

**(04.16) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ترمپ و افغانستان: آزمایش مادر بم ها- 4

 

 **(04.16) سید هاشم سدید

 ماجراجوئی های ترمپ جهان را به کدام سو می کشاند؟

 

 **(04.16) حزب کار ایران (توفان)

 تجاوز به کشور مستقل سوریه نقض منشور ملل متحد است

 

 **(04.16) برگردان از: آمادور نویدی

 دست ها از سوریه کوتاه باد!

 

 **(04.16) عبدالله امینی - کابل

 کنفرانس بی نتیجۀ مسکو

 

 **(04.16) برگردان از: آمادور نویدی

 سیاست درست درقبال نژادپرستی

 

 **(04.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 عزل و نصب

 

**(04.15) عبدالله امینی - کابل

 آزمایش مادر بم ها در افغانستان

 

**(04.15) برگردان از: حمید محوی

 حمله به سوریه از ایتالیا

 

 **(04.15) چریکهای فدائی خلق ایران 

 روز جهانی کارگر گرامی باد!

 

**(04.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 حبس ابد برای عدالتخواهی

 

 **(04.14) ش. آهنگر

 فرود ها و فراز ها - 1

 

 **(04.14) سید هاشم سدید 

 از سر و روی هر سندی ابهام می بارد! - 2

 

**(04.14) برگردان از: حمید محوی

 12 اپریل 2017: جهان دوباره در سراسیب جنگ

 

 **(04.14) بهرام رحمانی

 تروریسم، دلایل و راهکارهای مبارزه با آن!

 

 **(04.14) برگردان از: آمادور نویدی

 جهش بزرگ چین به پیش

 

 **(04.14) عبدالله امینی - کابل

 پیوستن اعضای حزب اسلامی به طالبان

 

 **(04.14) برگردان از: هوادار پورتال 

 پرچم دروغین واشنگتن

 

**(04.13) سید هاشم سدید

 کلمات قوم و ملیت دارای معنای واحد نیستند!

 

 **(04.13) عبدالله امینی - کابل

 حکومت فاسد و بی ثبات

 

 **(04.13) نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-خارج کشور 

 بیانیه: ترکیه: رودرروئی استبداد و مقاومت

 

**(04.12) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

  "ترمپ" در دام افتاد

 

 **(04.12) عبدالله امینی - کابل

 جلوه گری های دروغین "غنی"

 

**(04.11) سید هاشم سدید

 آیا پشتون ها یک ملت هستند؟

 

**(04.11) چریکهای فدائی خلق ایران

 پیرامون حملۀ نظامی جدید امریکا به سوریه!

 

 **(04.11) اشرف دهقانی

 در ارتباط با روز جهانی زبان مادری

 

 **(04.11) برگردان از: حمید محوی

 و اگر ترمپ تغییر عقیده نداده باشد؟

 

 **(04.11) عبدالله امینی - کابل 

 احتمال برگشت دختر داکتر "نجیب" به افغانستان

 

**(04.10) برگردان و افزوده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اتحادیۀ اروپا اسد را مقصر دانست

 

 **(04.10) برگردان از: آمادور نویدی

 تفرقه بینداز و حکومت کن

 

 **(04.10) عبدالله امینی - کابل

 اعزام خونخواران امریکائی به افغانستان

 

 **(04.10) فرستنده: مناف فلکی فر 

 یاد جاوید شهدای اسفند ماه [حوت]

 

**(04.09) موسوی

 "کله پز برخاست برجایش سگ نشست"

 

  **(04.09) سید هاشم سدید

 از سر و روی هر سندی ابهام می بارد! - 1

 

 **(04.09) سید هاشم سدید

 بیائید همه چیز را از یک بعد نبینیم!

 

**(04.09) حزب کار ایران (توفان)

 بمباران سوریه را قویاً محکوم می کنیم

 

 **(04.09) برگردان از: حمید محوی

 بمباران سوریه یا نمایش اقتدار دونالد ترمپ بر هم پیمانانش

 

 **(04.09) عبدالله امینی - کابل

 نژادپرستی به نام "اسماعیل یون"

 

 **(04.09) بهروز سورن 

 بحران منطقه شدت می گیرد

 

**(04.08) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نقش رو به افزایش نظامی هند در افغانستان

 

 **(04.08) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء -3

 

 **(04.08) فرح نوتاش

 تجاوز امریکا به سوریه 

 

 **(04.08) عبدالله امینی - کابل

 اخطار های بی مفهوم افغانستان به پاکستان

 

**(04.07) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 حل مشکل فلسطین

 

 **(04.07) برگردان از: ا. م. شیری

 در بارۀ "بیانیۀ" گروه مخالف

 

 **(04.07) عبدالله امینی - کابل

 اشتغالات امریکا و ناتو در قاچق مواد مخدر

 

**(04.06) عبدالله امینی - کابل

 جدال "غنی" و "ربانی"

 

 **(04.06) رکسانا تالارمی

 در رابطۀ مناظرۀ "بهرام رحمانی" و "شاهین نجفی"

 

 **(04.06) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در گرامیداشت روز جهانی کارگر

 

**(04.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 گسترش فقر در المان

 

 **(04.05) برگردان از: آمادور نویدی

 هوش مصنوعی منبع درآمد سرمایه داریست

 

 **(04.05) عبدالله امینی - کابل 

 تظاهرات ضد "غنی" در آسترالیا

 

**(04.04) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 4

 

 **(04.04) عبدالله امینی - کابل

 افزایش تعصب علیه اهل هنود و سکهـ

 

 **(04.04) فریبرز سنجری

 در افشای کتاب سازی تحت نام رفیق "حمید اشرف"

 

**(04.03) ترجمه و تلخیص: داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 شمارش معکوس به سوی مصیبت: ترمپ و بحران افغانستان

 

 **(04.03) قاسم باز

 آیا واقعاً "میراکبر خیبر" شهید است؟

 

 **(04.03) عبدالله امینی - کابل 

 خیانت متداوم "لطیف پدرام"

 

**(04.02) برگردان از: آمادور نویدی

 طرح "عموسام" جهت ایجاد "کردستان بزرگ" و تجزیۀ سوریه

 

 **(04.02) عبدالله امینی - کابل 

 وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی به وکلاء رشوت دادند

 

**(04.01) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 3

 

 **(04.01) حزب کار ایران (توفان)

 بیانیۀ کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی- لنینیستی

 

 **(04.01) عبدالله امینی - کابل

 الهی! تو کشور ما را همیشه در اشغال نگهدار

 

 **(04.01) هواداران حزب کار ایران (توفان)

 تجلیل از میراث انقلابی جنبش کمونیستی ایران

 

 **(03.31) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتیسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 2

 

 **(03.31) عبدالله امینی - کابل 

 گردن درازی سیاسی "رولا غنی"

 

**(03.30) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 13

 

 **(03.30) عبدالله امینی- کابل 

 یونورستی امریکائی کابل، مرکز تربیۀ جواسیس

 

**(03.29) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت این تغییر چیست- 8

 

 **(03.29) عبدالله امینی - کابل

 عزیزم بیا! بیا که خوب پچقت کنم 

 

 **(03.29) بهرام رحمانی

 لاتهای طرفدار امام حسین و امام خامنه ای و امام البغدادی یک دیگر را تهدید می کنند!

 

 **(03.29) حمید بهشتی

 شکاف در جوامع کشورهای اسلامی

 

**(03.28) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست افتضاح آمیز ترمپ در کانگرس

 

 **(03.28) سید هاشم شدید

 محرومیت های "سید"، امیر "عبدالرحمان خان" را به دادگاه می کشاند! - 2

 

 **(03.28) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 خواب نعمت است

 

 **(03.28) مریم

 هشدار رئیس بانک انگلستان در رابطه با "خطر شبح کمونیسم"!

 

 **(03.28) عبدالله امینی - کابل 

 نگرانی همسایه های شمال از بی امنیتی کشور

 

**(03.27) برگردان از: آمادور نویدی

 میراث تاریخی و همیشه جاویدان انقلاب روسیه

 

 **(03.27) عبدالله امینی - کابل

 وحشیان امریکائی برای تفنن می کشند

 

 **(03.27) فریبرز سنجری

 ملاحظاتی در بارۀ شرایط کنونی و وظایف ما

 

 **(03.27) ماریا یوسفزی

 داستان غم انگیز یک پناهندۀ افغان در سویدن!

 

 **(03.27) فرح نوتاش 

 زنده باد یوگسلاوی

 

**(03.26) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 سخن دبیر [گدائی صلح]

 

 **(03.26) عبدالله امینی - کابل

 اعطای تابعیت افغانستان به یک جاسوس CIA

 

 **(03.26) میرویس ودان محمودی 

 پیام برای محترم خانم "زریر شهمرد" داکتر "عاکف دروغین" ..

 

**(03.25) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اخراج شدگان متقاضی پناهندگی : بیگانه در کابل

 

 **(03.25) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 5

 

 **(03.25) عبدالله امینی - کابل 

 "عطاء" می لافد یا می ترساند

 

**(03.24) موسوی

 تصحیح یک اشتباه و عرض پوزش

 

 **(03.24) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت تغییر چیست. 7

 

 **(03.24) برگردان و افزوده از: حمید محوی

  افشاگری: جهاد طلبی نزد لافارژ- هولیسم

 

 **(03.24) برگردان از: آمادور نویدی

 افزایش جنگ گرائی امپریالیسم امریکا در قرن 21

 

 **(03.24) عبدالله امینی - کابل

 افزایش اطفال بی تحصیل

 

 **(03.24) فرح نوتاش 

 توطئه برای جلوگیری از صلح جهانی

 

**(03.23) ضیاء از استرلیا و یادداشت پورتال

 رهبر ملی یا پر عنقا!!

 

 **(03.23) عبدالله امینی - کابل 

 پیام دروغین "غنی"

 

**(03.22) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 سفر ستراتیژیک ملک سلمان به جنوب شرق آسیا

 

 **(03.22) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 2

 

 **(03.22) عبدالله امینی - کابل 

 چه سال نوی!؟

 

**(03.21) عبدالله امینی - کابل

 دومین سال شهادت فرخنده توسط وحشیان اخوانی 

 

 **(03.21) داکتر ظاهر تیموری

 آزادی

 

**(03.20) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 4

 

 **(03.20) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 1

 

 **(03.20) عبدالله امینی - کابل 

 طالبان به سلاح های جدید تجهیز می شوند

 

**(03.19) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 CIA ، سرمشق جاسوسی برای المان

 

 **(03.19) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت این تغییر چیست - 6

 

 **(03.19) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 3

 

 **(03.19) عبدالله امینی - کابل

 "کرزی" نشخوار می کند: امریکا افغانستان را ترک کند

 

**(03.18) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 5

 

 **(03.18) دگرمن احمد کندهاری

 نباید جنایات باندیستهای خلق و پرچم را فراموش کرد - 3

 

  **(03.18) خانۀ فرهنگ افغانستان

 دعوت به بهترین نوروزی سال

 

 **(03.18) عبدالله امینی - کابل

 سکوت "عبدالله" در مقابل گفتار "عطاء"

 

 **(03.18) رحیمه توخی

 شریعت اسلام را به زیر پا کن

 

**(03.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 تلاش به خاطر اعادۀ شخصیت ضد بشری "جورج بوش"

 

  **(03.17) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 5

 

**(03.17) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 2

 

 **(03.17) عبدالله امینی - کابل 

 ایران: سیاستمدار می گیرد، جنایتکار تحویل می دهد

 

**(03.16)  موسوی

 چرا "امرالله صالح" ؟

 

 **(03.16) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 1

 

 **(03.16) عبدالله امینی - کابل 

 گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی عربستان

 

**(03.15) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 معرفی یک کمونیست از دید مائو تسه دون

 

 **(03.15) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 1

 

 **(03.15) برگردان از: ا. م. شیری

 پاسداری از مام میهن

 

 **(03.15) عبدالله امینی - کابل 

 بی ارزش بودن "پیمان امنیتی" افغانستان با امریکا

 

**(03.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 وخامت اوضاع در روتردم

 

 **(03.14) برگردان از: آمادور نویدی

 محبوبیت ستالین در میان روس ها

 

 **(03.14) عبدالله امینی - کابل 

 "عطاء" گفت: راه من از "عبدالله" جداست

 

**(03.13) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 4

 

  **(03.13) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 تعیین "که برکه"  و رد انفعال

 

**(03.13) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 11

 

 **(03.13) عبدالله امینی - کابل

 توسعۀ بروکراسی فاسد

 

**(03.12) برگردان از: آمادور نویدی

 آنچه یک کارگر باید بداند

 

 **(03.12) عبدالله امینی - کابل

 ادعای پوچ "عبدالله" شورای نظاری

 

 **(03.12) چریکهای فدائی خلق ایران 

 در گرامیداشت روز جهانی زن

 

**(03.11) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "جاده ها به ما تعلق دارد"

 

 **(03.11) عبدالله امینی - کابل 

 دولت مستعمراتی مسؤول حمله به شفاخانۀ 400 بستر

 

**(03.10) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 3

 

 **(03.10) بهرام رحمانی 

 سخنی با دوست و هنرمند عزیزمان "شاهین نجفی" !

 

**(03.10) عبدالله امینی - کابل

 در ستایش از هیولای "فهیم"

 

**(03.09) عبدالله امینی - کابل

 روز ماتم زن افغان

 

 **(03.09) فرح نوتاش 

 سرور پنهان

 

**(03.08) سید هاشم سدید

 بیائید به مسائل کمی بازتر و همه جانبه تر نظر کنیم - 3

 

 **(03.08) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 صعود چین برای بقیۀ جهان به چه معناست؟

 

 **(03.08) عبدالله امینی - کابل 

 معاملۀ دو جنایتکار: "دوستم" و "حکمتیار"

 

**(03.07) عبدالله امینی - کابل 

 تبریک به تیم فوتبال افغانستان

 

**(03.06) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به ارتباط اخراج پناهجویان افغان از المان

 

 **(03.06) سید هاشم سدید

 بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه برخورد نمائیم - 2

 

 **(03.06) دگروال متقاعد خان آقا "سعید"

 به پورتال محترم "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(03.06) عبدالله امینی - کابل 

 بی مهری امریکا به غلامان

 

**(03.05) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 2

 

 **(03.05) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 نبرد برای رهائی زن از کوره راه نبرد طبقاتی می گذرد

 

 **(03.05) عبدالله امینی - کابل

 اعزام نیروهای هندی به افغانستان

 

 **(03.05) فرستنده: مناف فلکی فر

 در گرامیداشت روز جهانی زن

 

**(03.04) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "بنیاد" مردی به استواری "کوه بابا"

 

 **(03.04) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 فریادی برای کمک

 

 **(03.04) برگردان از: حمید بهشتی

 تجزیۀ عراق

 

 **(03.04) عبدالله امینی - کابل 

 خطر سقوط دوشی

 

**(03.03) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بیانیۀ دونالد ترمپ در کانگرس امریکا

 

 **(03.03) سید هاشم سدید 

 بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه تر برخورد نمائیم!

 

**(03.03) حزب کار ایران (توفان)

 انقلاب اکتوبر نخستین انقلاب سوسیالیستی در جهان

 

 **(03.03) عبدالله امینی - کابل 

 لاف و پتاق دولت مستعمراتی کابل

 

**(03.02) عبدالله امینی - کابل 

 دو ودشنام نثار "سلیمان لایق"

 

**(03.01) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 فضای انفجاری در قصر سفید

 

 **(03.01) سید هاشم سدید

 گفتن و اقعیت ها را دشمنی با کسی تلقی نکنید! 

 

 **(03.01) داکتر محمد قراگورلو

 فرهادی "فروشندۀ" کالای متوسط!

 

 **(03.01) احمد پوپل

 سنگ قبر "قدوس غوربندی" سندی جهت اثبات ادعای "موسوی"

 

 **(03.01) عبدالله امینی - کابل

 همکاری "منصور نادری" با "طالبان"

 

**(02.28) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا"- 1

 

 **(02.28) برگردان از: نیکو پورورزان

 در ستایش خلق ویتنام، و در نکوهش قاتلان شان! - 3

 

 **(02.28) عبدالله امینی - کابل

 ضربه به طالبان

 

**(02.27) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 قدرت نمائی مسکو در مسکو

 

 **(02.27) عبدالله امینی - کابل

 تن فروشی دختران افغان در ترکیه

 

 **(02.27) بهرام رحمانی 

 ستم ملی و زبان مادری

 

**(02.26) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 نقد منقد

 

 **(02.26) سید هاشم سدید

 آیا واقعاً اسلام به هنر و فلسفه و تفکر و عرفان نیاز ندارد؟

 

 **(02.26) عین الدین نذیری - المان

 خاطره ای از "پرتو نادری"

 

  **(02.26) برگردان از: آمادور نویدی

 "سیا" - CIA -و طرح براندازی رژیم سوریه

 

**(02.26) عبدالله امینی - کابل

 پست فطرتی "ربانی" پست فطرت

 

**(02.25) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 فلسفۀ علمی، سلاح معنوی پرولتاریا!

 

 **(02.25) ژباړه : فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 7

 

 **(02.25) میرویس ودان محمودی

 فروش آبهای افغانستان توسط "اشرف غنی"

 

 **(02.25) عبدالله امینی - کابل 

 پست فطرتی "سید مخدوم" پست فطرت

 

**(02.24) ضیاء از آسترلیا- و یادداشت پورتال

 تفنگ چره ئی !!

 

 **(02.24) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تهیدستان هلمندی، در بدترین وضعیت روزگارشان را می گذرانند

 

 **(02.24) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه  داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! - 8

 

 **(02.24) عبدالله امینی - کابل 

 التماس "غنی" به "مودی"

 

**(02.23) موسوی

 علل راکت پراگنی های پاکستان

 

 **(02.23) سید هاشم سدید

 پناه به خدا!

 

  **(02.23) عبدالله امینی - کابل

 مشاجرۀ لفظی "غنی" و "دوستم"

 

**(02.23) برگردان از: ا. م. شیری 

 این را خود زندگی به من آموخته است

 

**(02.22) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ادارۀ "ترمپ" یک ماهه شد

 

 **(02.22) عبدالله امینی - کابل 

 برخورد لچکانۀ "عنی" و "ربانی"

 

**(02.21) سید هاشم سدید

 تکرار مکررات!!

 

 **(02.21) ارسال و و یادداشت از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 افغانستان روی غنی ترین گنج معدنی نشسته است.

 

 **(02.21) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا در سال 2016، بیش از 24.000 شهروند کشورهای مسلمان را کشته است

 

 **(02.21) عبدالله امینی - کابل 

 آیا افغانستان توان مقابلۀ بالمثل را علیه پاکستان دارد؟

 

**(02.20) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "ترمپ" آقای جنگ

 

 **(02.20) فرستنده: "ع. ا." از مزار شریف و یادداشت پورتال

 پوهنتون بلخ در گرو دزدان و فاسدان "قبیله" است؛ آزادش کنید!

 

 **(02.20) بهرام رحمانی

 ویروس جدیدی به نام "ترمپیسم"

 

 **(02.20) حزب کار ایران (توفان)

 رژیم جمهوری اسلامی ایران را برای تلاش به بازگرداندن "رضا شهابی" به زندان، محکوم کنید!

 

 **(02.20) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی" به آرزوی خود رسید

 

**(02.19) موسوی

 کودتا های خزنده در واشینگتن

 

 **(02.19) شباهنگ راد

 موقعیت زنان در افغانستان

 

 **(02.19) برگردان از: آمادور نویدی

 چین و ترمپیسم: تضاد های سیاسی سرمایه داری جهانی

 

 **(02.19) برگردان و افزوده از: پیکان "بنوال"

 "غنی" طالبان را مخاطب قرار داد که به افغانستان برگردند ...

 

 **(02.19) عبدالله امینی - کابل

 حرص و تقلب در اعمار مجدد افغانستان

 

**(02.18) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 محور توکیو- دهلی

 

 **(02.18) برگردان از: حمید بهشتی

 "ما حاضر نیستیم حقیقت را دریابیم"

 

 **(02.18) عبدالله امینی - کابل

 ملعون "سیاف" باید خود تکفیر شود

 

**(02.17) قاسم باز

 به جواب "سید؟ خلیل الله هاشمیان" تعویذ نویس!

 

 **(02.17) عبدالله امینی - کابل 

 عوام فریبی "احدی"

 

**(02.16) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 افغانستان بعدی

 

 **(02.16) سازمان انقلابی افغانستان

 کشتار توده های تهیدست را با مبارزۀ پیگیر علیه استعمارگران تقبیح نمائیم!

 

 **(02.16) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تاجران "ملی" غارتگرانی که زحمتکشان را با رنج و فلاکت و بیماری نیست و نابود می کند

 

 **(02.16) برگردان از: نیکو پورورزان

 در ستایش خلق ویتنام، و در نکوهش قاتلان شان! - 2 

 

 **(02.16) عبدالله امینی - کابل

 "قانونی"  از اشغال افغانستان نام نمی برد

 

 **(02.16) کبیر توخی

 عقاب زخمی ما

 

**(02.15) موسوی

 باز هم پیرامون "پیروزی نظامی و شکست سیاسی"

 

 **(02.15) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

د شتمنو لوټمارو جنایتونو، سوالګري په یو شغل بدله کړی ده

 

 **(02.15) عبدالله امینی - کابل

 روز شکست سوسیال امپریالیسم شوروی

 

 **(02.15) برگردان از: آمادور نویدی

 به همه چیز شک کنید. پیوند های ترمپ به گذشته و احیای چپ

 

**(02.14) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 روز های دشوار جمهوریخواهان

 

 **(02.14) عبدالله امینی - کابل 

 امپریالیسم المان در افغانستان

 

 **(02.14) سید موسی عثمان هستی

 حرفهای کلیوالی (دهاتی)

 

**(02.13) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 هالیوود خرد شده، تغییر شکل یافته و ترمپ

 

  **(02.13) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د جبارخیل لیکنه)

په روانه ښکیلاکي جګړه کې هره ورځ دری ماشومان وژل کیږي

 

**(02.13) عبدالله امینی - کابل

 بارق شفیعی: مرگ یک خاین

 

**(02.12) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 راندن به کام مرگ

 

 **(02.12) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های دلیل  این تغییر چیست - 4

 

 **(02.12) برگردان از: آمادور نویدی

 دروغ های تروتسکی- چه هستند و به چه منظور اند.

 

 **(02.12) عبدالله امینی - کابل 

 سرسپردگی دایمی

 

**(02.11) موسوی

 حراج پناهندگان

 

**(02.11) برگردان از: نیکو پورورزان

 در ستایش خلق ویتنام، و در نکوهش قاتلان شان!- 1

 

 **(02.11) بهرام رحمانی

 روشنفکر کسی است که درد های جامعه را فریاد می زند

 

 **(02.11) عبدالله امینی - کابل 

 "ربانی" در مسکو

 

**(02.10) ش. آهنگر

 انقلاب "ملی-دموکراتیک" یا "دموکراتیک-ملی"؟

 

 **(02.10) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د سعیدالرحمن لیکنه)

خوارځواکي د زیارکښانو ماشومان ګواښي

 

 **(02.10) فرهاد ویاړ 

 نورمن بسیون په چین کی - 6

 

**(02.10) عبدالله امینی - کابل

 نارضایتی مردم از آمدن "حکمتیار"

 

 **(02.10) فرستنده: بهروز سورن

 نامۀ جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی به نخست وزیر سویدن

 

 **(02.10) داکتر عارف پژمان

 سقوط بهمن بر سر حاکمان معمم!

 

**(02.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 پاکستان: از بازدارندگی ستراتیژیک تا بازدارنگی طیف کامل

 

  **(02.09) سید هاشم سدید

 کوششی برای روشن سازی چند مطلب

 

**(02.09) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تهیدستان نیمروز، قربانی استبداد و ستمگری و جنایت غارتگران

 

**(02.09) فرستنده: خانه فرهنگ افغانستان

 برلین د پناه غوښتونکو اجباری شړل افغانستان ته "نه" وائی!

 

 **(02.09) عبدالله امینی - کابل 

 ضربۀ "حکمتیار" بر فرق جمعیت و شورای نظار

 

**(02.08) ش. آهنگر

دطالبانوجګړه یوه د ملي مقاومت جګړه نه ده! 

 

 **(02.08) فرستنده: احمد پوپل

 مناسبات لنین با تروتسکی

 

 **(02.08) فرستنده: خانۀ فرهنگ افغانستان

 برلین به اخراج اجباری پناهجویان به افغانستان "نه" می گوید!

 

 **(02.08) عبدالله امینی - کابل

 سرسپردگی "شیدا ابدالی" به امپریالیسم

 

 **(02.08) فرح نوتاش

 تظاهرات برای برقه در وین

 

**(02.07) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 همه چیز کمبود است 

 

 **(02.07) برگردان از: آمادور نویدی

 سرمایه داری ملی، جایگزینی برای جهانی سازی

 

 **(02.07) پیکان بنوال

 ملل متحد مهرۀ دست جنایتکاران

 

 **(02.07) عبدالله امینی - کابل

 تظاهرات ضد فساد در هرات

 

**(02.06) موسوی

 "احمدشاه مسعود خاین ملی"

 

  **(02.06) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

ژمی، بیوزلي او د زیارکښانو رنځونه او مړینه

 

 **(02.06) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی- 5

 

 **(02.06) عبدالله امینی - کابل

 یورش فرهنگی روسیه به سوی افغانستان

 

**(02.05) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 امریکا در تقابل با ایران

 

 **(02.05) سید هاشم سدید

 سخنی اندر میان سخن چون قصه های هزار و یک شب

 

 **(02.05) محمد حیدر اختر

 خاطرات فراموش ناشدنی از رادیو افغانستان

 

 **(02.05) عبدالله امینی - کابل

 "معنوی" : دزد موتر ها

 

**(02.04) عبدالله امینی - کابل 

 بی حیائی حزب اسلامی

 

**(02.03) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیرنسرین معروفی

 حرکت آغازین از جانب مسکو

 

 **(02.03) عبدالله امینی - کابل 

 چوکی فروشی

 

**(02.02) سازمان انقلابی افغانستان

 ماهیت رقابت های امپریالیستی را با مبارزه علیه امپریالیزم افشاء نمائیم

 

 **(02.02) سید هاشم سدید

 بهانه ای بر تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 3

 

 **(02.02) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 فرهنگ سرمایه داران علیه زحمتکشان عمل می کند

 

 **(02.02) ژباړه : فرهاد و یاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 4

 

 **(02.02) برگردان از: آمادور نویدی

 از بی تفاوتی متنفرم

 

 **(02.02) عبدالله امینی - کابل 

 روز های دشوار "عبدالله"

 

**(02.01) موسوی

 "دیگ به دیکچه میگه، رویت سیاه" - 2 

 

 **(02.01) ش. آهنگر

 پیرامون مسألۀ ملیت ها و وحدت ملی در افغانستان

 

 **(02.01) عبدالله امینی - کابل

 روابط پنهانی جمعیت و شورای نظار با "آی. اس. آی"

 

**(01.31) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 علل عروج دونالد ترمپ

 

 **(01.31) حزب کار ایران (توفان)

 انقلاب اکتوبر، بلشویکها و حزب لنینی

 

 **(01.31) عبدالله امینی - کابل 

 افزایش کشمکش درونی طالبان

 

**(01.30) عبدالله امینی - کابل

 حملۀ "قانونی" بر "عبدالله"

 

**(01.29) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ Die Rote Fahne با دو تن از رهبران MLPD - بخش دوم

 

 **(01.29) سید هاشم سدید

 پایان سخن هنوز باقی ست!

 

 **(01.29) برگردان از: آمادور نویدی

 چگونه مذاکرۀ ایران، روسیه و ترکیه می تواند به بحران سوریه کمک کند

 

 **(01.29) عبدالله امینی - کابل

 اعتراف "قانونی" به خیانت "مسعود"

 

**(01.28) محسن نوربخش

 ترمپ، مظهر به قدرت رسیدن نژادپرستان افراطی در امریکا

 

 **(01.28) برگردان از: ا. م. شیری

 داوس 2017 به منزلۀ سمبول پایان دورۀ جهانی سازی

 

 **(01.28) عبدالله امینی - کابل

 شورای غیر قانونی در دولت غیر قانونی

 

 **(01.28) فرستنده: مناف فلکی فر 

 چریکهای فدائی خلق ایران برگزار می کنند:

 

**(01.27) موسوی

 "دیگ به دیکچه میگه، رویت سیاه" - 1

 

 **(01.27) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 3

 

 **(01.27) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه! - 9

 

 **(01.27) صبا راهی

 به دورۀ تاریک اندیشی خوش آمدید!

 

 **(01.27) عبدالله امینی - کابل

 خویش خوری سیما سمر

 

 **(01.27) فرح نوتاش

 نه ... آقای نتان یاهو

 

**(01.26) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 بیانیۀ "دونالد ترمپ" و طبقۀ حاکم امریکا

 

 **(01.26) بهرام رحمانی

 تجارب و درسهای آموزندۀ سیاسی، علمی و انسانی روژاوا!

 

 **(01.26) عبدالله امینی - کابل 

 سیر نزولی شهرت و اعتبار "عبدالله" در میان تاجکان

 

**(01.25) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکلمۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 2 

 

 **(01.25) برگردان از: آمادور نویدی

 اتحاد ایران، روسیه و چین برای جهانی بهتر

 

 **(01.25) عبدالله امینی - کابل

 احمد ولی مسعود "تیوری" پخش می کند

 

 **(01.25) صبا رها

 ترامپ نژادپرست زن ستیز: سقط جنین ممنوع

 

**(01.24) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ Die Rote Fahne با دو تن از رهبران MLPD - بخش اول

 

 **(01.24) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کودکان و زنان تهیدست، قربانیان اصلی جنگ امریکاست!

 

 **(01.24) عبدالله امینی - کابل

 بی آبروئی "غنی" و "عبدالله"

 

**(01.23) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکلمۀ باقی مانده های دلیل تغییر چیست- 1

 

 **(01.23) ش. آهنگر

 آیا جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی است؟ - 2

 

 **(01.23) صبا راهی

 راهپیمائی بزرگ زنان امریکا

 

 **(01.23) عبدالله امینی - کابل

 "گیلانی" بمرد

 

 **(01.23) برگردان از: ا. م. شیری 

 نه، لنین به خواب ابدی فرو نرفت....

 

**(01.22) موسوی

 "اوباما"؛ ورزیده ترین، وفادارترین، هارترین و ... نوکر سرمایه!

 

 **(01.22) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دموکراسی سرمایه داری ...

 

 **(01.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 تحول در سیاست امریکا؟!

 

 **(01.22) عبدالله امینی - کابل 

 خوشحالی "غنی" و "عبدالله"

 

**(01.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 انتقام پوتین

 

 **(01.21) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتراض بیجینگ

 

 **(01.21) عبدالله امینی - کابل 

 میراث اوباما برای افغانستان: نا امنی و دولت مزدور

 

 **(01.21) برگردان از: ا. م. شیری

 اقتصاد رقمی، آیندۀ درخشان بشر یا حباب بازار سهام؟

 

**(01.20) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقال کانون بحران به خاور دور و یا ...؟

 

 **(01.20) ش. آهنگر

 آیا جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی است؟ - 1

 

 **(01.20) عبدالله امینی - کابل 

 صاحب منصبان امریکائی و فروش سلاح به مخالفان

 

**(01.19) سازمان انقلابی افغانستان

 نیروی لایزال توده ها، سرنگونی امپریالیست ها و ایادی پوشالی!

 

 **(01.19) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د سعیدالرحمن لیکنه)

د افغانستان زیارکښه ښځې د دری ستمونو لاندې ژوند کوي

 

 **(01.19) عبدالله امینی - کابل

 ننگرهار برباد خواهد رفت

 

 **(01.19) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 2

 

**(01.18) موسوی

 انفجار قندهار ادامۀ جنگ نیابتی

 

 **(01.18) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زمستان سرد و بدبختی های زحمتکشان، ننگ بر چپاولگران و غارتگران!

 

 **(01.18) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 1

 

 **(01.18) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا و رقابت برای سلطۀ جهانی

 

 **(01.18) ضیاء- سیدنی- استرلیا

 " نمی دانم خنده کنم یا گریه..."

 

 **(01.18) عبدالله امینی - کابل 

 صد ها قربانی در راه به سوی اروپا

 

 **(01.18) برگردان از: ا. م. شیری

 نیمی از جهان به غارت رفته

 

**(01.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ترمپ در تقابل با محافظه کاران جدید

 

 **(01.17) عبدالله امینی - کابل

 گسترش وهابیت در افغانستان

 

 **(01.17) بهروز سورن 

  در اعماق چه می گذرد؟ - 4

 

**(01.16) عبدالله امینی - کابل 

 دیپلماسی مبتذل کاکای "غنی"

 

**(01.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 رابطۀ اخراج پناهندگان با ختم منافع دولت های متحجر

 

 **(01.15) عبدالله امینی - کابل

 اخراج سه هزار کارگر از بگرام

 

**(01.14) موسوی

 " کور هم می فهمد که دلده شور است" - 5

 

 **(01.14) عبدالله امینی - کابل

 دروغگوئی "ملک سلمان"

 

 **(01.14) شباهنگ راد

 یکی از ستون های نظام مرد

 

 **(01.14) برگردان از: ا. م. شیری 

 پیشبینی های اقتصادی به مثابۀ نشانه ای از فال بینی

 

 **(01.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان منست

 

**(01.13) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 "حکمتیار" در منجنیق تعزیرات

 

  **(01.13) فرستنده: علی کاظمی- ایران و یادداشت پورتال

 در ستایش و نکوهش فیدل

 

**(01.13) حزب کار ایران (توفان)

 هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک و خون اسلامی در گذشت

 

 **(01.13) عبدالله امینی - کابل

 دستگیری سه ایرانی در هرات

 

 **(01.13) فرح نوتاش 

 مختصر اشاره ای به جنایات مرد دوم

 

**(01.12) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟ - 2

 

 **(01.12) برگردان از: آمادور نویدی

 جغرافیای سیاسی، جهانی سازی و نظم جهانی

 

 **(01.12) عبدالله امینی - کابل

 ضربات پی در پی مخالفان

 

 **(01.12) برگردان از: حمید محوی

 نشانۀ اختلال روانی در حلب شرقی

 

 **(01.12) برگردان از: ا. م. شیری 

 دانشمندان احمق زمان ما

 

**(01.11) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سرزمین "المان" میدان تانک و توپ "امپریالیسم امریکا"

 

 **(01.11) نظرمحمد مطمئن

 کابل کې ګواښونه او ستونزې 

 

 **(01.11) عبدالله امینی - کابل

 بی حیائی "قانونی"

 

**(01.10) موسوی

 مرگ "رفسنجانی" و مثلث منتظر 

 

 **(01.10) عبدالله امینی - کابل

 مافیای فامیلی "غنی"

 

 **(01.10) علی صدارت

 "منافع مشترک" نیرنگی کهنه! خیانتی پویا!

 

**(01.09) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 خونسردی "پوتین" و برآشفتگی "اوباما"

 

 **(01.09) عبدالله امینی - کابل

 سرسپردگی دولت مستعمراتی کابل

 

 **(01.09) "خانۀ فرهنگ افغانستان"

 دعوت به پروگرام اطلاعاتی

 

**(01.08) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

داعشیان د کارګرانو او زیارکښانو بیرحمه دښمنان

 

 **(01.08) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 **(01.08) فرستنده: عثمان حیدری

 لنین در مقابله با تروتسکسیم

 

**(01.07) برگردان از: آمادور نویدی

 افزایش شمارۀ عملیات ویژۀ امریکا در جنگهای نامرئی افریقا

 

 **(01.07) عبدالله امینی - کابل 

 هفتۀ قانون اساسی؟

 

**(01.06) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 4

 

 **(01.06) ش. آهنگر

 امپریالیسم در گرداب فساد و تباهی

 

 **(01.06) عبدالله امینی - کابل 

 شکارچیان عرب در افغانستان

 

 **(01.06) برگردان از: ا. م. شیری

 جمهوری های منطقۀ بالتیک و انحلال اتحاد شوروی

 

**(01.05) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 گانگرس دست راستی 115 و معضلات اجتماعی امریکا

 

 **(01.05) عبدالله امینی - کابل 

 سردرگمی کابل در مقابل اسلام آباد

 

**(01.04) سید هاشم سدید

 یاد آوری دو - سه نکتۀ ضروری

 

 **(01.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 سال نو مبارک!

 

 **(01.04) عبدالله امینی - کابل 

 مساجد شیعیان در هرات زیر آتش تعصب

 

**(01.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقامگیری و یا خودزنی "اوباما"

 

 **(01.03) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله " دو سفیر مقرر نمود

 

**(01.02) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 3

 

 **(01.02) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟

 

 **(01.02) بهرام رحمانی و یادداشت پورتال

 مهمترین وقایع سال 2016

 

   **(01.02) حزب کارایران (توفان)

 "غائلۀ" آذربایجان یا سرکوب نهضت ملی و دموکراتیک..

 

  **(01.02) نذیر دلسوز

 تأملی گذرا به شمه ای از جنایات روسها در افغانستان

 

 **(01.02) عبدالله امینی - کابل

 عطاء و عبدالله در جدال اند

 

**(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2016

 

  **(01.01) بهرام رحمانی

 آیا جشن کریسمس و سال نو ریشۀ مذهبی دارند!؟

 

**(01.01) سازمان زنان8 مارچ(ایران-آفغانستان)

 در همبستگی با کارزار: "نه! به نام بشریت ما زیر بار یک امریکای فاشیست نخواهیم رفت"

 

 **(01.01) عبدالله امینی - کابل

 به جان هندو ها و سک ها هم افتادند

 

 **(01.01) برگردان از: ا. م. شیری

 کِشته های کنگرۀ بیستم- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاسی

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مصمم است كه هموطنان را از جریانات سیاسی كشور آگاه سازد.  تحلیل حوادث  منحصر به سیاست داخلی كشور نخواهد ماند، بلكه روابط افغانستان را با كشور های خارجی  و مجامع بین المللی هم در بر خواهد گرفت.  این بخش هموطنان را قادر خواهد ساخت كه شناخت بهتری از وضع كشور حاصل نموده و فعل و انفعالات نظام دست نشانده  و نیرو های اشغالگر را در افغانستان  مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.  از هموطنان عزیز خویش آرزو میكنیم كه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را درین ساحه كمك نموده و به غنای سیاسی این پورتال عظیم بیفزایند.  

* * *

 

 ** آرشیف مطالب سیاسی 2016

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2015

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2014

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2013

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2012

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2011

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2010

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2009

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2008

 

 *******************************

 

 

 

 

ادامه مقالات Articles Continued