AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d,Afghanistan Libre **

آرشیف سیاسی 2017 

مرام نشراتی پورتال 2017 Political Archive

 

 

 

 

 **(12.31) د افغانستان د خلکو آزادی بښونکی سازمان(ساما)

 د مرغومی شپږمه توره او غیړنه ورځ

 

 **(12.31) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع جهان در سال 2017!

 

 **(12.31) محمد عمر قریشی- کابل

 بیان یک حقیقت تلخ از زبان یک انسان دروغگو

 

 **(12.31) فرستنده: جاوید 

 [یانکاکوپالا]

 

**(12.30) بازتایپ، ویراستاری و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دو نوع سیاست همزیستی مسالمت آمیز به کلی متضاد - 3

 

 **(12.30) محمد عمر قریشی - کابل

 خودش چیزی می گوید و دنبوره اش چیز دیگر

 

 **(12.30) فرستنده: بهرام رحمانی

 "پلاتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلق های ایران"

 

 **(12.30) فرستنده: بهرام رحمانی 

 دعوت از احزاب و سازمانها و نهاد ها و افراد

 

**(12.29) دگرمن احمد کندهاری

 روز های آخر زندان پلچرخی - 8

 

 **(12.29) محمد عمر قریشی - کابل

 کور خود و بینای مردم

 

 **(12.29) سمیع از فراه

 در پشت پردۀ علاقه مندی عرب ها به سرمایه گذاری ها در ولایت فراه چه اهدافی نهفته است؟

 

 **(12.29) سایت گزارشگران

 مصاحبه با سیامک مؤیدزاده

 

 **(12.29) فرستنده: احمد پوپل

 زنده باد آزادی

 

**(12.28) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لکینه)

د افغانستان کارګران په بیرحمانه ډول استثماریږي او وژل کیږي

 

 **(12.28) محمد عمر قریشی - کابل

 یکی از هزاران خیانت باند های خلق و پرچم

 

 **(12.28) سایت گزارشگران

 مصاحبه با "حسین جوینده" در بارۀ "شبکه ئی همزمانی"

 

 **(12.28) شباهنگ راد

 پایان سالی دیگر

 

 **(12.28) فرستنده: جاوید

 [خرو تراکتور]

 

 **(12.27) محمد عمر قریشی- کابل

 اخراج "عطاء" از قدرت، کدام زخم چرکینی را آشکار ساخت؟ - 2 

 

 **(12.27) فرستنده: نسترن نصرتی

 [تفنگم]

 

**(12.26) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 9

 

 **(12.26) حزب کار ایران (توفان)

 توطئه های عربستان سعودی یکی پس از دیگری نقش بر آب می شوند...

 

 **(12.26) محمد عمر قریشی- کابل 

 اخراج "عطاء" از قدرت، کدام زخم چرکینی را آشکار ساخت؟ - 1

 

**(12.25) موسوی

 آنهائی که از تاریخ نمی آموزند، ناگزیر مصایب آن را تکرار می کنند.

 

 **(12.25) محمد عمر قریشی - کابل

 چرا اکنون؟؟

 

 **(12.25) فرستنده: نسترن نصرتی

 حیرانه پاتی شوی دنیا

 

**(12.24) سروش

 اعتراف علنی تسلیم طلبان در ارتداد از اندیشۀ پیشرو عصر - 2

 

 **(12.24) برگردان از: ا. م. شیری

 در چهلمین روز پس از شروع جنگ

 

 **(12.24) محمد عمر قریشی - کابل

 "قومندان رزاق" نفر بعد از "عطاء"

 

 **(12.24) ژباړه : فرهاد و یاړ

 اوبدونکی "لاسه"

 

 **(12.24) فرستنده: جاوید

 [کوه و آئینه]

 

**(12.23) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 8

 

 **(12.23) عبدالجلیل جمیلی و یادداشت پورتال

 آغای سید خلیل هاشمیان!

 

 **(12.23) برگردان : آمادورنویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 11

 

 **(12.23) محمد عمر قریشی- کابل

 خینۀ بعد از عید

 

 **(12.23) فرستنده: علی مشرف 

 سرود آمو

 

**(12.22) سروش

 اعتراف علنی تسلیم طلبان در ارتداد از اندیشۀ پیشرو عصر - 1 

 

 **(12.22) محمد عمر قریشی- کابل

 استنباط شما چیست؟؟

 

 **(12.22) سمیع  از فراه

 حال  و روز "معارف" در ولایت فراه

 

 **(12.22) فرستنده: جاوید

 [منم-تو، توئی-من]

 

**(12.21) بازتایپ، ویراستاری و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دو نوع سیاست همزیستی مسالمت آمیز به کلی متضاد - 2

 

 **(12.21) محمد عمر قریشی - کابل 

 چال انگریزی: "تفرقه بینداز و حکومت کن"

 

**(12.20) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 7

 

 **(12.20) محمد عمر قریشی- کابل

 "روغنی" و برطرفی "عطاء محمد نور"

 

 **(12.20) فرستنده: نسترن نصرتی

 سره ټول شی

 

 **(12.20) فرستنده: جاوید 

 [آدم آهن پا]

 

**(12.19) انچمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 چپاولگران باعث آوراگی و دربدری زحمتکشان می شوند

 

  **(12.19) محمد عمر قریشی-کابل

 بی پیر مرو تو در خرابات

 

 **(12.19) برگردان از: حمید محوی

 بشار اسد: دستهای فرانسه "به خون مردم سوریه آغشته است"

 

**(12.18) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری" سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی ؟ - 6

 

 **(12.18) محمد عمر قریشی - کابل

 روز های سخت "عبدالله" - 4

 

 **(12.18) سمیع از فراه

 قتل و کشتار توده های زحمتکش فراهی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

 

 **(12.18) ژباړه: فرهاد ویاړ

 پوښتنه

 

 **(12.18) فرستنده: جاوید 

 [دستهای داغدار]

 

**(12.17) موسوی

 تشدید خصومت المان و ترکیه در شمال افغانستان

 

**(12.17) احمد پویان

 آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما" - 3

 

 **(12.17) محمد عمر قریشی- کابل

 روز های سخت "عبدالله" - 3

 

 **(12.17) فرستنده: نسترن نصرتی 

 ای وطن

 

**(12.16) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انسان کشی با تجارت سلاح

 

 **(12.16) احمد پویان

 آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما" - 2

 

 **(12.16) محمد عمر قریشی - کابل

 روزهای سخت "عبدالله" - 2

 

  **(12.16) برگردان از: ا. م. شیری

 بیت المقدس: کلید یا فتیله؟

 

**(12.16) فرستنده: نسترن نصرتی

 پیام اسیر

 

 **(12.16) فرستنده: جاوید 

 [به یتیمان جنگ جهانی]

 

**(12.15) کبیر توخی

 به بهانۀ موقف "گلبدین حکمتیار" و "نفوذ داعش درولایت جوزجان!"

 

 **(12.15) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 بیت المقدس و ترمپ

 

 **(12.15) محمد عمر قریشی - کابل  

 روز های سخت "عبدالله" - 1

 

**(12.14) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری" سیوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 5

 

 **(12.14) برگردان از: حمید بهشتی

 یمن، گرنیکای زمان ما

 

 **(12.14) محمد عمر قریشی - کابل

 میهنفروش ترین حاکمیت در یک صد سال اخیر

 

 **(12.14) فرستنده: جاوید 

 [بندگی در کار نیست]

 

**(12.13) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن  (اکمل)

 کارګران د ژمې په سړو شپو کې د ژوند لپاره مبارزه کوي

 

 **(12.13) احمد پویان

 آهنگ انحراف، سجود و خیانت زیر نام "ساما" - 1

 

 **(12.13) محمد عمر قریشی- کابل

 افتضاح "گلبدین" در ترکیه

 

 **(12.13) فرستنده: ش. حمید

 شور آزادی

 

**(12.12) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 معلولان، زندگی فلاکتبار و چاپیدن آنان به وسیلۀ باند های مافیائی

 

 **(12.12) داکتر محمد قراگوزلو

 لطفاً ما را استثمار کنید!

 

 **(12.12) محمد عمر قریشی-کابل

 خوشخرامی داعش در ولایت جوزجان

 

 **(12.12) برگردان از: آمادور نویدی

 لیست دشمنان امریکا

 

**(12.11) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 4

 

 **(12.11) برگردان از: حمید بهشتی

 مصر: نگاهی به یک کشتار

 

 **(12.11) محمد عمر قریشی - کابل

 دوام تفرقه افگنی های "گلبدین"

 

 **(12.11) فرستنده: جاوید 

 [اینگونه که پروانه دهد جان]

 

**(12.10) موسوی

 پایه های تضاد میان "غنی" و "اتمر"

 

 **(12.10) محمد عمر قریشی - کابل

 پیشنهاد تعلیق رابطه با امریکا !!؟؟

 

 **(12.10) فرستنده: عثمان حیدری 

 نه دونالد ترمپ، بلکه مبارزۀ ما سرنوشت اورشلیم را رقم خواهد زد!

 

**(12.09) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی - 3

 

 **(12.09) محمد عمر قریشی - کابل

 مرگ بر "ترمپ و نتانیاهو" یا مرگ بر صهیونیسم و امپریالیسم

 

 **(12.09) سیامک ستوده

 آیا در جامعۀ سرمایه داری استثمار جنسی از میان رفته است؟

 

 **(12.09) ژباړه: فرهاد ویاړ

 ښاغلی لومړی وزیر

 

 **(12.09) فرستنده: جاوید 

 [خرهمان خر است]

 

**(12.08) بازتایپ، ویراستاری و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دو نوع سیاست همزیستی مسالمت آمیز به کلی متضاد - 1

 

 **(12.08) افسانه خاشع

 به مناسبت بیست و پنجم نومبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان

 

 **(12.08) محمد عمر قریشی - کابل 

 کمائی دالر به وسیلۀ جنگ و صلح

 

**(12.07) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

 ارتجاعي جګړه: د لوټمارانو لپاره «سپیڅلې» خو د زیارکښانو لپاره جنایتکارانه جګړه ده

 

 **(12.07) پردل روستائی

 پافشاری ننگین فرصت طلبان بر تسلیم طلبی به اشغالگران

 

 **(12.07) محمد عمر قریشی- کابل

 سود مرگ "عمر خطاب" به کدام جیب خواهد رفت؟؟

 

 **(12.07) فرستنده: جاوید

 [بی نصیب]

 

**(12.06) موسوی

 "غنی" سوگلی حرم استعمار

 

 **(12.06) محمد عمر قریشی - کابل

 سیلی نمایندگان استعمار بر روی "کرزی"

 

 **(12.06) سمیع از فراه

 فساد در گمرک و بندر شیخ ابونصر فراهی بیداد می کند 

 

 **(12.06) فرستنده: جاوید

 [همه دانا شده ایم]

 

**(12.05) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سلاح کشندۀ خودمختار و مستقل

 

   **(12.05) محمد عمر قریشی - کابل

 شخصیت های پوقانه ئی و استعمار

 

 **(12.05) بهرام رحمانی

 شور و شوق انتخابات آزاد و دموکراتیک در شمال سوریه (روژاوا)

 

 **(12.05) فرح نوتاش

 باج سبیل از رئیس جمهور

 

**(12.04) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 10

 

 **(12.04) محمد عمر قریشی- کابل

 لاف و دروغ "غنی" تمامی ندارد

 

 **(12.04) قاسم باز

 ایاز نوری (آزادی؟؟) کیست؟

 

**(12.03) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی شوروی - 18

 

 **(12.03) محمد عمر قریشی - کابل 

 حمایت قاطع ناتو از "غنی"

 

**(12.02) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 2

 

 **(12.02) پیام فدائی شمارۀ 220

 جان پیلنجر: جنگ قریب الوقوع با چین

 

 **(12.02) محمد عمر قریشی- کابل

 "باند ارگ" و "محقق" دو روی یک سکه

 

 **(12.02) برگردان از: امید منتظری

 کلیک گرائی: مبارزۀ سیاسی چپ در آستانۀ نابودی است!

 

 **(12.02) فرستنده: جاوید 

 [زنده باش ای انقلاب]

 

**(12.01) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 9

 

  **(12.01) فرستنده: حمید بهشتی

 29 نومبر: 70 سال تنهائی فیلیسطینی ها

 

**(12.01) قاسم باز

 خدمت شخصی که در دزدی، جاسوسی و هذیان گفتن داکتر؟ تاپۀ کچالو دارد!

 

 **(12.01) برگردان از: آمادور نویدی

 چین و روسیه دشمنان را به دوستان تبدیل می کنند

 

**(12.01) محمد عمر قریشی - کابل

 دلایل مسافرت "گلبدین" به ترکیه و عربستان سعودی

 

 **(12.01) فرستنده: جاوید

 سرای تمدن

 

**(11.30) موسوی

 "محمد محقق" و لشکر "فاطمیون" 

 

 **(11.30) محمد عمر قریشی- کابل

 "باگوشتش آشتی با شوربایش جنگی"

 

**(11.29) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی - 1 

 

 **(11.29) محمد عمر قریشی- کابل

 خودش یک چیز می گوید، دنبوره اش چیز دیگر

 

 **(11.29) برگردان از: ا. م. شیری

 بانک مرکزی فرزند اصلی و اوج موفقیت انقلاب سرمایه داری

 

**(11.28) کبیر توخی

 فرار از آغوش خرس - 3

 

 **(11.28) فرستنده: حمید محوی و یادداشت پورتال

 سکوت امریکا در بارۀ قتل عام 500 هزار کمونیست در اندونیزیا

 

 **(11.28) محمد عمر قریشی- کابل

 جنرال "نیکلسون"از کجا می داند، که "داعش" جلال آباد را پایتخت خود خواهد ساخت

 

 **(11.28) فرستنده: جاوید 

 [مشکل است]

 

**(11.27) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 8

 

 **(11.27) محمد عمر قریشی - کابل

 "داعش" به جای "طالب"

 

 **(11.27) فرستنده: جاوید 

 [لب های خاموش]

 

**(11.26) بازتایپ، ویراستاری و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مدافعین استعمار نوین - 4

 

 **(11.26) حمید بهشتی

 نقد کتاب "جان دادن برای کابل"

 

 **(11.26) فریبرز سنجری

 انقلابی که دنیا را تکان داد!

 

 **(11.26) محمد عمر قریشی - کابل

 بمباران مجدد هلمند به بهانۀ مواد مخدر

 

**(11.26) بهرام رحمانی

 روز جهانی منع خشونت علیه زنان و ...

 

 **(11.26) فرستنده: جاوید 

 [در جست و جو]

 

**(11.25) کبیر توخی

 فرار از آغوش خرس- 2

 

 **(11.25) محمد عمر قریشی - کابل 

 "لویه جرگۀ سنتی" یا "مطابق قانوی اساسی"

 

**(11.24) موسوی

 پاداش جنایات "گلبدین"

 

 **(11.24) محمد عمر قریشی- کابل

 غیبت طولانی "ضیاء مسعود"

 

 **(11.24) فرستنده: جاوید 

 [دورمانده ام از یار و از دیار]

 

**(11.23) سازمان انقلابی افغانستان

 پیام سومین کنگرۀ "سازمان انقلابی افغانستان"

 

 **(11.23) محمد عمر قریشی - کابل 

 آیا افشای اسناد بدون موافقت اشغالگران صورت می گیرد؟

 

**(11.22) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 7

 

 **(11.22) محمد عمر قریشی - کابل 

 بازی های استخباراتی انگلیس ها

 

**(11.21) کبیر توخی

 فرار از آغوش خرس - 1 

 

 **(11.21) برگردان از: آمادور نویدی

 چین و روسیه از پترو یوان با طلا، دالر امریکا را به نبرد فرا می خوانند

 

 **(11.21) محمد عمر قریشی - کابل

 افتضاح جدید باند "غنی-اتمر"

 

 **(11.21) فرستنده: جاوید

 فراق وطن

 

**(11.20) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دیکتاتور ها به حیث مشتریان بزرگ

 

 **(11.20) محمد عمر قریشی - کابل

 روز های بد جمعیت و "عبدالله"

 

 **(11.20) فرح نوتاش

 جهان بی مرز

 

 **(11.20) فرستنده: جاوید 

 [جرم درستی]

 

**(11.19) دگروال متقاعد خان آقا "سعید" و یادداشت پورتال

 به پورتال محترم "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(11.19) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 6

 

 **(11.19) محمد عمر قریشی- کابل 

 پایان حیات سیاسی "عبدالله" نزدیک است

 

**(11.18) موسوی

 عرض سپاس خدمت دگروال صاحب آقای "سعید"

 

 **(11.18) داکتر محد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی شوروی - 17

 

 **(11.18) محمد عمر قریشی - کابل 

 خاصه خرجی های خانم "روغنی"

 

**(11.17) بازتایپ، ویراستاری و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مدافعین استعمار نوین - 3

 

 **(11.17) محمد عمر قریشی - کابل

 دروغهای "غنی" ادامه دارد

 

**(11.16) دگروال متقاعد خان آقا "سعید" و یادداشت پورتال

 به پورتال محترم "افغانستان آزاد-آزادافغانستان"

 

**(11.16) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 5

 

 **(11.16) سیامک بهاری

 مافیای تخت و تاج در عربستان سعودی

 

**(11.16) فرستنده: جاوید

 [بلبل آواره]

 

**(11.14) موسوی

 قابل توجه دگروال صاحب، آقای "خان آقا سعید"

 

**(11.14) فرح نوتاش

 کوریای شمالی هرگز تسلیم نخواهد شد

 

 **(11.14) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" : نظام را از بالا پاکسازی کردیم

 

 **(11.14) بهرام رحمانی

 نسرین عبدالله: آزادی رقه را به اوجالان و زنان جهان تقدیم می کنیم!

 

**(11.13) عبدالله امینی - کابل

 امریکا به افغانستان امر می کند: سلاح روسی را دور اندازید

 

**(11.12) دگروال متقاعد خان آقا سعید

 قابل توجه خان صاحب قاسم باز و قدرت الله

 

 **(11.12) برگردان از: آمادور نویدی

 ستراتیژی نظامی روسیه و چین جهت مهار امریکا - 1

 

 **(11.12) عبدالله امینی - کابل 

 ستایش دو میهن فروش از انقلاب اکتوبر

 

**(11.11) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 4

 

 **(11.11) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم - 15

 

 **(11.11) عبدالله امینی - کابل 

 "گلبدین" به طالبان نزدیک می شود

 

**(11.10) دگرمن احمد کندهاری

 روز های آخر زندان پلچرخی - 7

 

 **(11.10) لیلا پرنیان

 اکتوبر، انقلابی که فصل رهائی زنان را گشود!

 

 **(11.10) عبدالله امینی - کابل 

 حمایت زورمندان از اختطاف گران

 

**(11.09) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 3 

 

 **(11.09) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم - 16

 

 **(11.09) عبدالله امینی - کابل

 بی بی سی و شیاد "سلیمان لایق"

 

 **(11.09) فرستنده: عثمان حیدری

 آیا می توان انسان را "اشرف مخلوقات" گفت؟؟- فلم ویدیو

 

**(11.08) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 مصاحبۀ تکاندهندۀ صدراعظم سابق قطر

 

 **(11.08) عبدالله امینی - کابل

 چرا "اسماعیل" سر امریکا قهر است؟

 

 **(11.08) فرح نوتاش 

 صد سالگی

 

**(11.07) سازمان مارکسیست لنینیست افغانستان

 سخنرانی در چهارمین سالگرد انقلاب اکتوبر 1917 

 

 **(11.07) مصاحبۀ "مینو همتی" با "سحر صامت"

 نظرخواهی از فعالان حقوق زنان در شرایط کنونی افغانستان

 

 **(11.07) سایت گزارشگران

 مصاحبه با احمد بخردطبع

 

 **(11.07) عبدالله امینی - کابل

 بی هویتی به نام "لطیف پدرام"

 

 **(11.07) ا. م. شیری

 انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر، انقلابی به کلی متفاوت ...

 

**(11.06) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 2

 

 **(11.06) سایت گزارشگران

 مصاحبه با چنگیز قبادی فر

 

 **(11.06) عبدالله امینی - کابل

 مشاوران "غنی" پول زیاد به جیب می ریزند

 

**(11.05) عبدالله امینی - کابل 

 چرا نباید از امریکا توقع صداقت داشت؟

 

**(11.04) بازتایپ، ویراستاری و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مدافعین استعمار نوین - 2

 

 **(11.04) فرستنده: عثمان حیدری

 در ستایش از ماکسیم گورکی، انسانگرای کبیر کارگران

 

 **(11.04) عبدالله امینی - کابل 

 انگلیس برای افغانستان تصمیم می گیرد

 

**(11.03) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما)

 نفیر شیادانۀ "آزادی و عدالت" از گلوی تسلیم طلبان ابن الوقت - 1

 

  **(11.03) عبدالله امینی - کابل

 امپریالیسم و دامن زدن به تفرقۀ مذهبی و قومی

 

**(11.03) سایت گزارشگران

 مصاحبه با شروین رها

 

 **(11.03) قاسم باز

 قدسیت قرآن عظیم الشأن، نزد شهید سردار محمد داوود خان!

 

**(11.02) موسوی

 "مسلمان نمائی" و "اسلام پناهی" در ادامۀ "مظلوم نمائی" - 6

 

 **(11.02) سایت گزارشگران

 مصاحبه با محمد رحیمی

 

 **(11.02) عبدالله امینی - کابل 

 توزیع سلاح به طالبان

 

**(11.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 اولیگارش امریکا و مالیۀ جدید

 

 **(11.01) کبیر توخی

 سخنی با خانم دپلوم انجنیر "نسرین معروفی"

 

 **(11.01) عبدالله امینی - کابل

 یک بام و دو هوا

 

 **(11.01) بهرام رحمانی 

 آزادی رقه، پوستر اوجالان، اعتراض امریکا و ترکیه ...

 

**(10.31) دگرمن احمد کندهاری

 "بمب پسر!!"

 

 **(10.31) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 10

 

 **(10.31) عبدالله امینی - کابل 

 سناتور جنگی یا سگ جنگی

 

**(10.30) سازمان مارکسیست لنینیست افغانستان

 پیام "به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب کبیر اکتوبر"

 

 **(10.30) عبدالله امینی - کابل

 دولت مستعمراتی به "گلبدین" رشوت می دهد 

 

**(10.29) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 یک در به سمت غرب

 

 **(10.29) سایت گزارشگران

 مصاحبه با نسرین ابراهیمی

 

 **(10.29) عبدالله امینی - کابل 

 طالبان یک هیلیکوپتر ناتو را سقوط داد.

 

**(10.28) بازتایپ، ویراستاری، پیشگفتار و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مدافعین استعمار نوین - 1

 

 **(10.28) مهران زنگنه

 چرا در کرکوک مقاومت صورت نگرفت؟

 

 **(10.28) عبدالله امینی - کابل

 سگ جنگی در پارلمان

 

**(10.27) موسوی

 "مسلمان نمائی" و "اسلام پناهی" به ادامۀ "مظلوم نمائی" - 5

 

 **(10.27) برگردان از: آمادور نویدی

 "کشور یاغی" واقعی کدام است؟ - 2

 

 **(10.27) عبدالله امینی - کابل 

 امریکا و طالبان "میانه رو"

 

 **(10.27) سایت گزارشگران

 مصاحبه با ثریا شهابی

 

**(10.26) مصاحبه با: انجنیر ش. آهنگر

 باز می جوشد "هریوا" - 4

 

 **(10.26) فرح نوتاش

 انحلال اقلیم کردستان، نقش دول منطقه و اپوزیسیون ایران

 

 **(10.26) فرستنده: عثمان حیدری

 سمفونی آژیر، شیپور انقلاب!

 

 **(10.26) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" و "عبدالله" بی عزت به دیدار "تیلرسن" شتافتند

 

**(10.25) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 جنگ ناتو و روسیه اتومی خواهد شد

 

 **(10.25) برگردان از: حمید بهشتی

 دوازده خطای امریکا و متحدانش در افغانستان

 

 **(10.25) سایت گزارشگران

 مصاحبه با مجید دارابیگی

 

 **(10.25) عبدالله امینی - کابل 

 روسیه ادعای "غنی" را رد کرد

 

**(10.24) زنده یاد قیوم رهبر

 از سراب تا سراب از مسکو تا واشنگتن - 6- آخر

 

 **(10.24) سایت گزارشگران

 مصاحبه با بهرام رحمانی

 

 **(10.24) عبدالله امینی - کابل 

 "کرزی" ملا ها را تحریک می کند

 

**(10.23) مصاحبه ای با: انجنیر ش. آهنگر

 باز می جوشد هریوا - 5

 

 **(10.23) برگردان از: آمادور نویدی

 "کشور یاغی" واقعی کدام است؟ - 1

 

 **(10.23) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان غرق در خون است

 

 **(10.22) زنده یاد قیوم رهبر

 از سراب تا سراب از مسکو تا واشنگتن - 5

 

 **(10.22) برگردان و نگارش از: حمید محوی

 ناجیان جهان و عقدۀ طرد شدگی - 4

 

 **(10.22) سایت گزارشگران

 مصاحبه با ابراهیم آوخ

 

 **(10.22) عبدالله امینی - کابل 

 فرار متداوم نظامیان

 

**(10.21) موسوی

 "مسلمان نمائی" و "اسلام پناهی" در ادامۀ "مظلوم نمائی" - 4

 

 **(10.21) برگردان از: حمید بهشتی

دشمنی با المانی درمیان جامعۀ اکثریت المانی تبار تا چه میزان نژاد پرستی است؟

 

 **(10.21) دکتور زمان ستانیزی

 شیشه و سنگ

 

  **(10.21) برگردان از: ا. م. شیری

 رویداد منجر به بهبودی سیمای جهان

 

 **(10.21) عبدالله امینی - کابل

 معامله گری های پشت پردۀ امریکا و طالبان

 

**(10.20) دگرمن احمد کندهاری

 نباید جنایات خلق و پرچم را فراموش کرد - 3-3

 

 **(10.20) چریکهای فدائی خلق ایران

 رویداد های کرکوک، رسوائی آشکار سردمداران اقلیم کردستان!

 

 **(10.20) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 موضع ما در مقابل انواع سرمایه داری، جنگ افروزان و انحرافات مدافعانش

 

 **(10.20) عبدالله امینی - کابل 

 طالبان بار دیگر مصیبت آفریدند

 

**(10.19) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دعوت به تظاهرات "لیب کنشت- لوکسمبورگ"

 

 **(10.19) فرهاد ویاړ

 سیاسی اقتصاد، په ساده ژبه د طبقاتی اقتصاد غوره کتاب

 

 **(10.19) برگردان و نگارش: حمید محوی

 ناجیان جهان و عقدۀ طرد شدگی - 3

 

 **(10.19) برگردان از: آمادور نویدی

 تف سربالای عمو سام و اتحادیۀ اروپا

 

 **(10.19) عبدالله امینی - کابل 

 وحشت روزمره در تخار

 

**(10.18) انجنیر محمد داؤد اڅک

 افغانستان او امریکا ستراتیژیک ملګری ندی

 

 **(10.18) برگردان از: حمید محوی

 آیا باید سیاست ایالات متحدۀ امریکا علیه ایران را جدی بگیریم؟

 

 **(10.18) عبدالله امینی - کابل

 ضربۀ انتحاری طالبان در گردیز

 

 **(10.18) فرستنده: سیامک م. 

 پیام واله زمانی، در مراسم بزرگداشت رفقای زنده یاد شاهرخ زمانی، کورش بخشنده و محمد جراحی

 

**(10.17) زنده یاد قیوم رهبر

 از سراب تا سراب از مسکو تا واشنگتن - 4

 

 **(10.17) و برگردان و نگارش از: حمید محوی

 ناجیان جهان و عقدۀ طرد شدگی - 2

 

 **(10.17) بهرام رحمانی

 مثلث جنگ طلبی حکومت های ترکیه، عراق و ایران علیه اقلیم کردستان را محکوم کنیم!

 

 **(10.17) عبدالله امینی - کابل 

 فرار متداوم دیپلمات ها

 

**(10.16) برگردان و نگارش از: حمید محوی

 ناجیان جهان و عقدۀ طرد شدگی - 1

 

 **(10.16) برگردان از: حمید بهشتی

 معاملات اسلحۀ گرم با آن سوی اقیانوس اطلس

 

 **(10.16) عبدالله امینی - کابل

 "حکمتیار" یا "مسعود"

 

**(10.15) موسوی

 "مسلمان نمائی" و "اسلام پناهی" در ادامۀ "مظلوم نمائی" - 3 

 

 **(10.15) کبیر توخی

 کتاب "حدود العالم من المشرق و المغرب"!

 

 **(10.15) داکتر تیمور ظاهری

 علم و دانش با افسانه و داستان در تضاد است

 

 **(10.15) عبدالله امینی - کابل

 ششمین اجتماع امنیتی در هرات برگزار شد

 

 **(10.15) بهروز سورن

 سخنرانی ترمپ و چند نکتۀ دیگر آن

 

**(10.14) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ایجاد و تداوم یک ویب سایت چقدر پول لازم دارد؟

 

 **(10.14) برگردان از: حمید محوی

جنگ تریاک: تجاوز قدرتهای غربی به چین - 2

 

 **(10.14) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 9

 

 **(10.14) عبدالله امینی - کابل 

 توبه نامۀ پولیس قندوز به طالبان

 

**(10.13) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 موفقیت نئونازیست ها در انتخابات المان

 

 **(10.13) برگردان از: حمید محوی

 جنگ تریاک: تجاوز قدرتهای غربی به چین - 1

 

 **(10.13) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی" در ملل متحد بی آبرو شد

 

**(10.12) سازمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 13

 

 **(10.12) بهرام رحمانی

 نوزدهمین سالگرد تروریسم بین المللی علیه عبدالله اوجالان

 

 **(10.12) عبدالله امینی - کابل

 ضعف افغانستان در ملل متحد

 

 **(10.12) برگردان از: ا. م. شیری

 رؤیای چینی سوسیالیسم با ویژگی های چینی

 

 **(10.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 فراخوان: سرکوب وحشیانۀ کارگران اراک توسط پولیس ضد شورش

 

**(10.11) برگردان از: حمید محوی

 برخورد تمدنها

 

 **(10.11) عبدالله امینی - کابل 

 یونسکو هم می دزدد

 

**(10.10) زنده یاد قیوم رهبر

 از سراب تا سراب از مسکو تا واشنگتن - 3

 

 **(10.10) عبدالله امینی - کابل 

  افزایش نیروی امپریالیسم المان در افغانستان

 

**(10.09) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 دمشق آماده است تا با کردها مذاکره کند

 

 **(10.09) برگردان از: ا. م. شیری و یادداشت پورتال

 سرمایه داری، قاتل روسیه

 

 **(10.09) عبدالله امینی - کابل

 سازمان عفو بین المللی اروپا را محکوم می کند

 

 **(10.09) فرستنده: حمید محوی

 نگاهی کوتاه به مبارزات کارگران صنعت نفت در مقطع انقلاب  بهمن [دلو]

 

**(10.08) موسوی

 "مسلمان نمائی" و "اسلام پناهی" در ادامۀ "مظلوم نمائی" - 2

 

 **(10.08) عبدالله امینی - کابل 

 "گلبدین" در جیب امریکا

 

**(10.07) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان"ساما"

 توالی هفتم اکتوبر در تداوم اشغال امپریالیستی افغانستان

 

 **(10.07) برگردان از: حمید محوی

 چرا "اصل مسؤولیت حمایت" ارتجاعی است

 

 **(10.07) عبدالله امینی - کابل 

 مرض قوم گرائی در دولت مستعمراتی

 

**(10.06) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نقش روز افزون چین در افغانستان

 

 **(10.06) ضیاء - از استرالیا

 از مولد ... تا ناشر

 

 **(10.06) عبدالله امینی - کابل 

 تداوم بی خانمان شدن در افغانستان

 

**(10.05) برگردان از: ا. م. شیری

 صلح بد از جنگ خوب بهتر است

 

 **(10.05) عبدالله امینی - کابل 

 کشتار در لاس وگاس

 

 **(10.05) فرستنده: ن. پیمان

 بنویس

 

**(10.04) سازمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 12

 

 **(10.04) برگردان از: حمید محوی

 اسلام سیاسی علیه چین

 

 **(10.04) عبدالله امینی - کابل 

 "آریانا سعید" در آغوش ناتو

 

**(10.03) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سگهای شکاری در تعقیب یک هنرمند

 

 **(10.03) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 9

 

 **(10.03) سازمان زنان 8 مارچ  (ایران-افغانستان)

 نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!

 

**(10.02) زنده یاد قیوم رهبر

 از سراب تا سراب از مسکو تا واشنگتن - 2

 

 **(10.02) فرهاد ویاړ

 پولاد څنگه کلکیده؟

 

 **(10.02) عبدالله امینی - کابل 

 هر روز عاشورا است

 

**(10.01) موسوی

 انگیزه های مسافرت "گلبدین" به هرات

 

 **(10.01) برگردان از: حمید محوی

 پس از خلیفه، روژاوا

 

 **(10.01) عبدالله امینی - کابل

 حملات انتقامی طالبان ادامه دارد

 

 **(10.01) برگردان از: ا. م. شیری 

 خروج از توافق هسته ئی با ایران، یعنی باخت حتمی ترمپ

 

**(09.30) سازمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 11

 

 **(09.30) برگردان از: حمید محوی

 آقای ماکرون سوریه را رها کنید، شما اوت out هستید

 

 **(09.30) عبدالله امینی - کابل

 "کرزی" میهن دوست شده است

 

 **(09.30) علی آزاد محمودی

 بارگران غم

 

**(09.29) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 کوریای شمالی تسلیم نمی شود

 

  **(09.29) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی- 8

 

**(09.29) احمد پوپل

 اخوان الشیاطین مانند پوقانه توسط باداران شان پندانده شده اند

 

 **(09.29) عبدالله امینی - کابل

 اگر این اشغال نیست، پس چه است؟

 

 **(09.29) فرستنده: بابک آزاد 

 فراخوان گردهمائی در اعتراض به نمایش خیمه شب بازی...

 

**(09.28) نویسنده: زنده یاد قیوم رهبر

 از سراب تا سراب از مسکو تا واشنگتن - 1

 

 **(09.28) نذیر دلسوز 

 حمله بر "گلبدین" نباید عمل شخصی پنداشته شود

 

**(09.28) برگردان از: حمید محوی

 چرا آزادی بیان قصۀ شاه پریان است

 

 **(09.28) عبدالله امینی - کابل 

 ثروت بیکران "کرزی"

 

**(09.27) برگردان از: حمید محوی

 کردها، سلاح بی ثبات سازی جمعی واشنگتن در خاورمیانه- 3- 3

 

 **(09.27) عبدالله امینی - کابل

 سخنان مکارانۀ "سرور دانش"

 

 **(09.27) برگردان از: حمید محوی 

 کردستان: آنچه را که همه پرسی پنهان می کند.

 

**(09.26) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 ترمپ علیه ایران

 

 **(09.26) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم ! - 14

 

 **(09.26) برگردان از: حمید محوی

 کردها، سلاح بی ثبات سازی جمعی واشنگتن در خاورمیانه- 3-2

 

 **(09.26) عبدالله امینی -کابل

 سفارش "غنی" در مذاکره با "ترمپ"

 

 **(09.26) برگردان از: آمادور نویدی 

 دموکراسی در امریکا خیالبافی ناب است

 

**(09.25) موسوی

 نمودی گذرا از تجلی یک فرهنگ

 

 **(09.25) برگردان از: حمید محوی

 کرد ها، سلاح بی ثبات سازی جمعی واشنگتن در خاور میانه -3-1 

 

 **(09.25) عبدالله امینی - کابل

 عیش فابریکه های نظامی امریکا در افغانستان

 

 **(09.25) بهرام رحمانی

 بحران کردستان عراق، تهدید ها و ضرب العجل های سه روزۀ بارزانی!

 

 **(09.25) فرح نوتاش

 تهدید کوریای شمالی، ایران، ونزویلا و واقعیت های یلوستون در پشت آن

 

 **(09.25) علی آزاد محمودی

 یلدا

 

**(09.24) سازمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 10

 

 **(09.24) برگردان از: ا. م. شیری

 دژ کوریا باب دندان ایالات متحدۀ امریکا نبود

 

 **(09.24) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" و فروش افغانستان

 

 **(09.24) برگردان از: آمادور نویدی 

 نژادپرستی - ابزار سرمایه داری

 

**(09.23) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتخابات پارلمانی 2017 در المان

 

 **(09.23) مهران زنگنه

 رفرندم در کردستان عراق و امکان بالکانی کردن ایران و خاورمیانه

 

 **(09.23) عبدالله امینی - کابل

 فعالیت داعشیان با حمایت طیارات مشکوک

 

 **(09.23) فرستنده: عثمان حیدری 

 پس از خلافت اکنون نوبت روژاوا است

 

**(09.22) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 "دونالد ترمپ" در ملل متحد

 

 **(09.22) برگردان از: حمید بهشتی

 بر مبنای تشخیص کمیسیون ملل متحد، در مصر سیستماتیک شکنجه اعمال می گردد

 

 **(09.22) عبدالله امینی - کابل 

 سرسپردگی همیشگی "غنی" به امریکا

 

**(09.21) چریکهای فدائی خلق ایران

 دربارۀ رفراندم در کردستان عراق

 

 **(09.21) برگردان از: حمید محوی

 کردها، سلاح بی ثبات سازی واشنگتن در خاور میانه- 2

 

 **(09.21) عبدالله امینی- کابل

 انحصار نظامی امریکا در افغانستان

 

 **(09.21) علی آزاد محمودی 

 وطن بی سر

 

**(09.20) سازمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 9

 

 **(09.20) عبدالله امینی - کابل 

 اخراج پناهندگان افغان از المان

 

**(09.19) موسوی

 تمهید جنگ قومی با تسلیح "گلبدین"

 

 **(09.19) برگردان از: حمید محوی

 کرد ها ، سلاح بی ثبات سازی جمعی واشنگتن در خاورمیانه- 1

 

 **(09.19) عبدالله امینی - کابل

 افغانستان محل آزمایش سلاح های امریکائی

 

 **(09.19) برگردان از: ا. م. شیری 

 دولت ها به زودی زوال خواهند یافت، جای آنها را بانک ها خواهند گرفت

 

**(09.18) عبدالله امینی - کابل 

 رشوت خوری در معارف قندوز

 

**(09.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بی کفایتی دولت امریکا در کمک به طوفان زدگان

 

 **(09.17) عبدالله امینی - کابل

 تجمع دولتی

 

 **(09.17) علی آزاد محمودی 

 امید

 

**(09.16) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بدون هیچ ترحمی

 

 **(09.16) ضیاء از استرلیا و یادداشت پورتال

 نسل کشی و کوچاندن مسلمانان توسط بودائیان در میانمار

 

 **(09.16) برگردان از: آمادور نویدی

 جنگ سرد بی پایان

 

 **(09.16) عبدالله امینی - کابل

 بیسوادی در افغانستان

 

 **(09.16) فرستنده: بهرام رحمانی 

 دعوت به "شب همبستگی"

 

**(09.15) موسوی

 "مسلمان نماوی" و "اسلام پناهی" در ادامۀ "مظلوم نمائی"- 1

 

 **(09.15) آرش کمانگر و یادداشت پورتال

   مار خوش و خط خالی به نام "آن سان سوچی"

 

 **(09.15) عبدالله امینی - کابل

 سفر احتمالی "حکمتیار" به هرات

 

 **(09.15) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

خرافات

 

**(09.14) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 نصایح بی نتیجۀ مقامات ویتنامی به "وکیل" میهنفروش

 

**(09.14) برگردان از: حمید محوی

 بریگاد های انارشیست در خدمت ناتو

 

 **(09.14) عبدالله امینی - کابل 

 تلفات "سیاCIA" در افغانستان

 

**(09.13) داکتر محمد قراگوزلو و یادداشت پورتال

 سرمایه داری دولتی پرانتزباز امپریالیسم! - 13

 

 **(09.13) سازمان انقلابی افغانستان

 کاردموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی- 8

 

 **(09.13) برگردان از: حمید محوی

 کوریای شمالی: "نابودی"، "پاسخ نظامی گسترده" یا "جنگ اقتصادی"؟

 

 **(09.13) عبدالله امینی - کابل

 افزایش وجدان ملی اعضای شورا

 

 **(09.13) برگردان از: آمادور نویدی

 تفرقه، تردید و جنگ داخلی در مراکز قدرت امپریالیستی

 

 **(09.13) علی آزاد محمودی

 بس کن

 

**(09.12) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 یازدهم سپتمبر یهانه ای بیش نبود!!!

 

 **(09.12) برگردان از: حمید محوی 

 بن بست استعماری نوین در ساحل

 

**(09.12) عبدالله امینی - کابل

 حمایت "ولی مسعود" از لچکان شورای نظار

 

 **(09.12) علی آزاد محمودی 

 به کرزی

 

**(09.11) انجنیر ش. آهنگر

 امپریالیست ها جهان را به سوی جنگ می کشانند

 

 **(09.11) عیدالله امینی - کابل

 محکومیت حادثۀ تروریستی 11 سپتمبر

 

 **(09.11) تقی روزبه 

 آیا جنگ داخلی خونین و هفت سالۀ سوریه در حال پایان یافتن است؟

 

**(09.10) موسوی

 شارلاتانیزم به جای توبه و انتقاد از خود- 5

 

 **(09.10) برگردان از: حمید محوی 

 چرا نابودی جهاد طلبان را اجازه نخواهند داد.

 

**(09.10) عبدالله امینی - کابل 

 16 سال از قتل مسعود گذشت

 

**(09.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 دیدار دو خاین: "وکیل" و "مسعود"

 

 **(09.09) ژباړه: ح. بریالی

 د مزد سیستم

 

 **(09.09) عبدالله امینی - کابل

 کمک نظامی ایران به طالبان

 

 **(09.09) بیژن فتحی 

 تفاوت دو زندانی سیاسی

 

**(09.08) دگرمن احمد کندهاری

 نباید جنایات رژیم خلق و پرچم را فراموش کرد- 3- 2

 

 **(09.08) داکتر محمد قراگوزلو

 فصل مشترک مبارزۀ طبقاتی کارگران!

 

 **(09.08) عبدالله امینی - کابل 

 جواب بی حرمتی به امریکائیان داده شد

 

**(09.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 احیای دیپلماسی مصر

 

 **(09.07) برگردان از: آمادورنویدی

 بیانیۀ حزب کمونیست استرلیا در بارۀ اعتصاب غذای رضا شهابی

 

 **(09.07) عبدالله امینی - کابل

 اول توهین کن، بعد معذرت پیش کن

 

 **(09.07) فرستنده: دماوند 

 یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ 60

 

**(09.06) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 هیچ نیروئی قادر نیست، ما را از ادامۀ راهمان بازدارد

 

 **(09.06) برگردان از: حمیدمحوی

 هندوچین فرانسه: تریاکخانۀ خیلی صمیمانۀ مجاور

 

 **(09.06) محمد جعفری

 راه حل برون رفت از دیکتاتوری و استبداد

 

 **(09.06) عبدالله امینی - کابل

 قصر سفید "سپنتا"

 

**(09.05) انجنیر محمد داوود اڅک

 پر "ملی" مفهوم باندی لند باندار

 

 **(09.05) برگردان از: حمید محوی

 افغانستان و جادۀ سری هروئین سازمان "سیا"

 

 **(09.05) عبدالله امینی - کابل

 بیهودگی شورای صلح

 

 **(09.05) بهزاد مالکی 

 اصلاحیۀ قانون کار، میخ دیگری بر تابوت قانون کار فرانسه!

 

**(09.04) سازمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 7

 

 **(09.04) عبدالله امینی - کابل 

 نظام ریاستی یا پارلمانی؟ هیچ یک

 

**(09.03) موسوی

 شارلاتانیزم به جای توبه و اعتقاد از خود-4

 

 **(09.03) برگردان از: آمادور نویدی

 تئوری توطئه

 

 **(09.03) عبدالله امینی - کابل

 عید ستمگران و ستمدیدگان

 

 **(09.03) فرستنده: بابک آزاد 

 فعالین چریکهای خلق ایران در کانادا برگزار می کند!

 

**(09.02) سید هاشم سدید

 امکان برنده شدن پاکستان در افغانستان بعید نیست

 

 **(09.02)عبدالله امینی - کابل

 عقب نشینی امریکا در مقابل پاکستان

 

 **(09.02) برگردان از: ا. م. شیری 

 تفنگداران دریائی علیه انسان سبز

 

**(09.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 طرح ترمپ و افغانستان: تجاوز و اشغال ادامه می یابد-5

 

 **(09.01) برگردان از: حمید محوی

 افزایش سربازان امریکائی در افغانستان برای جلوگیری از ورود چینی ها؟

 

 **(09.01) عبدالله امینی - کابل 

 انتقاد مشاور "عبدالله" از "عبدالله"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاسی

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مصمم است كه هموطنان را از جریانات سیاسی كشور آگاه سازد.  تحلیل حوادث  منحصر به سیاست داخلی كشور نخواهد ماند، بلكه روابط افغانستان را با كشور های خارجی  و مجامع بین المللی هم در بر خواهد گرفت.  این بخش هموطنان را قادر خواهد ساخت كه شناخت بهتری از وضع كشور حاصل نموده و فعل و انفعالات نظام دست نشانده  و نیرو های اشغالگر را در افغانستان  مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.  از هموطنان عزیز خویش آرزو میكنیم كه پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" را درین ساحه كمك نموده و به غنای سیاسی این پورتال عظیم بیفزایند.  

* * *

 

 ** آرشیف مطالب سیاسی 2016

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2015

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2014

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2013

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2012

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2011

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2010

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2009

 

** آرشیف مطالب سیاسی 2008

 

 *******************************

**(08.31) سارمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 6

 

 **(08.31) سید هاشم سدید

 چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی - 1

 

 **(08.31)عبدالله امینی -  کابل

 جنگ "حکمتیار" و "عطا"

 

 **(08.31) فرستنده: سیامک م. 

 3 روز تظاهرات متوالی در تورنتو

 

**(08.30) عبدالله امینی - کابل

 ضربۀ طالبان در قلب کابل

 

 **(08.30) فرستنده: شفیق نورالهی

 آینده

 

 **(08.30) علی آزاد محمودی

 مار یخ بسته

 

 **(08.30) ناهید غزل

 چشمۀ خون

 

 **(08.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 قوم "بی سر"

 

 **(08.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

 **(08.29) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مرگ بر تروریسم در تمام اشکال آن

 

 **(08.29) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان

 "ستراتیژی جدید امپریالیسم امریکا در قبال افغانستان"

 

 **(08.29) برگردان از: حمید محوی

 نیرنک حقوقک بشر

 

 **(08.29) عبدالله امینی - کابل

 انتقام گیری با لواطت

 

**(08.28) سید هاشم سدید

 دفاع از جنایتکاران و خائنان، پاسداری از جنایت و خیانت است.

 

 **(08.28) حزب کار ایران (توفان) 

 جان رفیق "حما همامی" در خطر است

 

**(08.28) عبدالله امینی - کابل

 مبارک!! نیروهای اختصاصی انگلیس به افغانستان می آیند

 

**(08.27) عبدالله امینی - کابل

 صد ها لعنت به دولت مستعمراتی کابل

 

 **(08.27) کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران

 فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران

 

 **(08.27) برگردان از: هاتف رحمانی

 قحطی اوکراین:تنها اسناد می تواند حقیقت را آشکار کند.

 

 **(08.27) علی آزاد محمودی

 کسی چیزی نگفت

 

**(08.26) موسوی

 شارلاتانیزم به جای توبه و انتقاد از خود- 3

 

 **(08.26) پیکان بنوال

 نه سالگی پورتال بیان حقانیت است

 

 **(08.26) برگردان از: ا. م. شیری

 قحطی بزرگ در اوکراین - راست و دروغ

 

 **(08.26) برگردان از: حمید بهشتی

 ارتباط تروریسم با اسلام

 

 **(08.26) عبدالله امینی - کابل 

  خوشحالی "دوستم" از ادامۀ جنگ

 

**(08.25) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 امریکا در آشوب

 

 **(08.25) بهرام رحمانی

 سناریو های سیاه و مشترک حکومت اسلامی ایران و حکومت ترکیه!

 

 **(08.25) عبدالله امینی - کابل

 خیزک و جستک "غنی" از طرح "ترمپ"

 

 **(08.25) فرستنده: شفیق نورالهی 

 استقلال

 

**(08.24) سازمان انقلابی افغانستان

 کار دموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 5

 

 **(08.24) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! - 12 

 

 **(08.24) عبدالله امینی - کابل

 تماس های مخفی "ادارۀ ترمپ" با "عبدالله" و "ربانی"

 

 **(08.24) علی آزاد محمودی

 در مسلخ زمانه

 

**(08.23) انجنیر داوود اڅک

 د استقلال د ورځی 98 یمه کالیزه او بیلی انګیرنی

 

 **(08.23) ا. م. شیری

 کمیتۀ دولتی وضعیت اضطراری! خطر مرگبار بر سرمیهن سایه افکنده است!

 

 **(08.23) میرویس ودان محمودی

 "تاریخ به نیت افراد کار ندارد نتیجۀ عمل شان را می بیند"

 

 **(08.23) عبدالله امینی - کابل

 "ترمپ" جنگ را در افغانستان ادامه می دهد

 

 **(08.23) عین الدین "نذیری" - المان

 نه سال مبارزۀ ظفرمندانه

 

 **(08.22) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان "ساما"

 اندیشه، آرمان و تجدید میثاق - 3

 

 **(08.22) آزاد ل.

 شادم از این نه سال پر افتخار که گذشت!

 

**(08.22) ا. م. شیری

 رفقای گران ارج دست اندرکار پورتال روشنگرانۀ "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(08.22) میرویس ودان محمودی

 نهمین سال فعالیت پورتال وزین آزادگان مبارکباد!

 

 **(08.22) حزب کار ایران (توفان)

 نامه به احزاب کمونیست (م ل) ... و نهاد های دموکراتیک و مترقی

 

 **(08.22) قاسم باز

 "هاشمیان" و درس اخلاق و تهذیب؟

 

 **(08.22) عبدالله امینی - کابل

 تبریک طعنه آمیز  سفارت انگلیس

 

 **(08.22) فرستنده: عثمان حیدری

 به گردهمائی عمومی علیه اخراج "متقاضیان پناهندگی از افغانستان" بپیوندیم!

 

 **(08.22) فرستنده: سیامک م.

  ناسیونالیسم پایه و اساس نژادپرستی، امپریالیسم و فاشیسم است!

 

**(08.21) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مستعمره سازی مجدد یک شبه قاره

 

 **(08.21) رحیمه توخی و کبیر توخی

 پیام تهنیت

 

 **(08.21) برگردان از: حمید محوی

 اتحادیۀ اروپا از تأمین مالی یک شرکت سازندۀ مهمات خوشه ئی...

 

 **(08.21) عین الدین "نذیری" - المان

 بیرق افغانستان در چنگال عقاب امریکا

 

  **(08.21) فرستنده: حزب کار ایران(توفان)

 بیانیۀ حزب کمونیست اسپانیا (م. ل.) پیرامون حملۀ تروریستی در بارسلونا

 

 **(08.21) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء -8

 

**(08.21) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار جنگ سوریه: عامل امریکائی 

 

 **(08.21) حزب کار ایران (توفان)

 پیرامون مردم سوریه و تشدید تضادهای ارتجاع منطقه

 

  **(08.21) عبدالله امینی - کابل

 آیا پسر "عطا" گوش "مهمند" را خورده است

 

 **(08.21) داکتر عارف پژمان

 در ستایش آریانا سعید، در ستایش زندگی!

 

**(08.20) سازمان انقلابی افغانستان

 کاردموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 4

 

 **(08.20) لاله- هوادار سازمان انقلابی افغانستان

 فرخنده باد نهمین سال تأسیس پورتال وزین " افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(08.20) داکتر عارف پژمان

 عرض شادباش و تهنیت به گردانندگان معزز پورتال!

 

  **(08.20) نذیر دلسوز

 "آریانا سعید" هنرمند بی بدیل کشور، در کجا ایستاده است؟

 

**(08.20) عبدالله امینی - کابل

 آزاد نیستیم، استقلال نداریم

 

 **(08.20) سوسن

 درد دل 

 

**(08.19) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 استقلال نیم بند، تبریک!

 

 **(08.19) سازمان انقلابی افغانستان

 28 اسد، روز استقلال را گرامی می داریم!

 

 **(08.19) سایت خروش رعد

 خجسته باد نهمین سالگرد تأسیس پورتال مردمی و ضد استعماری "افغانستان آزاد-آزادافغانستان"

 

 **(08.19) لاله - هوادار "سازمان انقلابی افغانستان"

 به مناسبت نودوهشتمین سالروز استرداد استقلال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(08.19) عبدالله امینی - کابل

  خیانت دولت مستعمراتی به جوانان

 

 **(08.19) فرستنده: شفیق نورالهی

 وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو؟

 

**(08.18) دپلوم انجنیر نسرین "معروفی"

مصاحبۀ اختصاصی با یک تن از متصدیان پورتال آقای "موسوی"

 

 **(08.18) دپلوم انجنیر خلیل الله "معروفی"

 نه سال مبارزۀ بی وقفه و بی امان

 

 **(08.18) داکتر میرعبدالرحیم "عزیز"

 نهمین سال فرخندۀ نشراتی پورتال معظم "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.18) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین "معروفی"

 "افغانستان! ای وای سرزمین من ...."- لینک آهنگ

 

 **(08.18) دگروال متقاعد خان آقا "سعید" 

 به پورتال محترم "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

  **(08.18) احمد پوپل

 تبریک سالگرد پر میمنت استقلال کشور و نهمین سالروز افتتاح پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

**(08.18) عبدالله امینی- کابل

 راه ائتلاف گم است

 

**(08.17) موسوی

 شارلاتانیزم به جای توبه و انتقاد از خود - 2

 

 **(08.17) نیلاب

 چرا مبتذل نویسی غیر مسؤولانه به نام "هواداران ساما در کانادا"؟ 

 

 **(08.17) عبدالله امینی - کابل

 احتمال گشایش دفتر طالبان در امارات عربی

 

**(08.16) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان

 اندیشه، آرمان و تجدید میثاق - 2

 

 **(08.16) ا. شیری و یادداشت پورتال

 قطعاً نرسی به کعبه ای اعرابی - 3

 

 **(08.16) حزب کارایران(توفان)

 تهدیدات جنون آمیز و سیاست جنگ افروزانۀ امپریالیسم امریکا علیه کوریای شمالی محکوم است.

 

 **(08.16) عین الدین "نذیری"- المان

 نوای اخلاق را از بد اخلاق می شنویم

 

 **(08.16) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" دکتاتور و "عبدالله" فیشنی

 

 **(08.16) فرستنده: علی آزاد

 کیستم من

 

**(08.15) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 خشم "ترمپ" و بحران کوریای شمالی

 

 **(08.15) خالق داد پغمانی

 "هاشمیان" و درس اخلاق

 

 **(08.15) عبدالله امینی - کابل

 معادن طلای بدخشان به غارت می رود

 

 **(08.15) فرستنده: شفیق نورالهی

 جدائی

 

**(08.14) سازمان انقلابی افغانستان

 کاردموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی- 3

 

 **(08.14) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! - 11

 

 **(08.14) عبدالله امینی - کابل

 آغاز علنی اصل "حاکمیت وحشت" توسط حزب اسلامی

 

 **(08.14) قاسم باز

 به گردانندگان سایت سباوون (دعوت) ، ...

 

 **(08.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 باغ رضوان

 

 **(08.14) ملک الشعراء استاد اسیر 

 به نامحرمان مهاجم

 

**(08.13) برگردان از: ا. م. شیری

 "سوسالیسم - آیندۀ ما"!

 

 **(08.13) عبدالله امینی - کابل

 "علومی" و انتقاد از دولت مستعمراتی

 

 **(08.13) ملک الشعراء استاد اسیر

 علامه "سید اسمعیل بلخی"

 

 **(08.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شمشیر عریان

 

**(08.12) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان

 اندیشه، آرمان و تجدید میثاق - 1

 

 **(08.12) ا. م. شیری و یادداشت پورتال

 قطعاً نرسی به کعبه ای اعرابی - 2

 

 **(08.12) آزاد ل.

 شیاد، شارلتان و رقاصۀ سیاسی (هاشمیان)

 

 **(08.12) حزب کار ایران (توفان)

 دست امپریالیسم امریکا از ونزویلا کوتاه باد!

 

 **(08.12) عبدالله امینی - کابل

 تماس زیر زمینی امریکا با طالبان

 

 **(08.12) بهرام رحمانی

 تاجیکستان حکومت اسلامی را به حمایت از ترورهای این کشور در دهۀ نود متهم کرد!

 

 **(08.11) سازمان انقلابی افغانستان

 کاردموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 2

 

 **(08.11) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم ! - 10 

 

 **(08.11) عبدالله امینی - کابل

 انسانکشی در میرزااولنگ

 

 **(08.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شهر بی دروازه

 

 **(08.11) ملک الشعراء استاد اسیر

 صلح و جنگ

 

**(08.10) مصاحبۀ اختصاصی دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 با آقای بریالی نصرتی یک تن از شاهدان عینی جنایات امپریالیزم و ارتجاع

 

 **(08.10) برگردان از: آمادور نویدی

 منافع واقعی امریکا در کوریای شمالی چیست؟

 

 **(08.10) عبدالله امینی - کابل

 هاشمیانیزم یا شارلاتانیانیسم

 

 **(08.10) فرستنده: سیامک م.

 مهاجران افغانستان در ایران

 

 **(08.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 به یاد وطن

 

 **(08.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عشق وطن

 

**(08.09) موسوی

 شارلاتانیزم به جای توبه و انتقاد از خود- 1

 

 **(08.09) سازمان انقلابی افغانستان

 کاردموکراتیک انقلابی و غیر انقلابی - 1

 

 **(08.09) نذیر دلسوز

 سخنی کوتاه در مورد فلوته باز سیاسی(هاشمیان)

 

 **(08.09) عبدالله امینی - کابل 

 "اسماعیل" و شکایت از صف بندی قومی

 

**(08.08) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 درز در جناح شرقی ناتو

 

 **(08.08) عبدالله امینی - کابل 

  "عبدالله" و "سی آی ای"

 

**(08.06) انجنیر محمد داؤد - اڅک

 کاریزما او کاریزماتیک شخصیت

 

 **(08.06) حزب کار ایران(توفان)

 حزب تودۀ ایران گذار از رویزیونیسم به سوسیال دموکراسی

 

 **(08.06) عبدالله امینی- کابل

 کدام یک راست می گوید: "گگلبدین" و "عبدالله"

 

 **(08.06) بهرام رحمانی

 کارگران، پیشگام مبارزۀ سیاسی-طبقاتی و تحولات هستند!

 

 **(08.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357

 

 **(08.06) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دربین دو شیطان

 

**(08.05) برگردان و پیشگفتار از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبه با "ویلی ویمر" سابق منشی در وزارت دفاع المان

 

 **(08.05) ا. م. شیری و یادداشت پورتال

 "قطعاً نرسی به کعبه ای اعرابی ...."

 

 **(08.05) مصاحبه ای با ش. آهنگر

 یاز می جوشد هریوا - 3

 

 **(08.05) برگردان از: نیکو پورورزان

 کاخ سفید در اشغال نئوفاشیسم - 4

 

 **(08.05) عبدالله امینی - کابل 

 قهر ترمپ بر جنرال نیکلسن

 

**(08.04) موسوی

 مکثی کوتاه بر تحرکات جدید در افغانستان - 7

 

 **(08.04) فرستنده: فرح نوتاش و یادداشت پورتال

   مراسم باشکوه سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین

 

 **(08.04) برگردان از: آمادور نویدی

 ایران و سیاست دوجانبۀ امپریالیسم امریکا جهت برقراری هژمونی

 

 **(08.04) عبدالله امینی - کابل

 محکومیت حمله در هرات توسط سفارت امریکا: یعنی چه؟

 

 **(08.04) نهاد مادران علیه اعدام

 سؤالات "نهاد مادران علیه اعدام" از مؤسسان و برگزارکنندگان جشنوارۀ تیرگان؟

 

 **(08.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(08.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 بحر طوفانی

 

**(08.03) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 علت اصلی سقوط "نوازشریف"

 

 **(08.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعمال وحشیانۀ برادران "غنی" را محکوم می کنم

 

 **(08.03) گردآوری و نگارش: حمید محوی

 افغانستان قربانی امپریالیسم

 

 **(08.03) نذیر دلسوز

 با پراتیک دیگران کسب اعتبار برای خود

 

 **(08.03) عبدالله امینی - کابل 

 خلق وحشت در هرات

 

**(08.02) قاسم باز

 بیائید: سید؟ خلیل الله هاشمیان را خوبتر بشناسیم!

 

 **(08.02) عبدالله امینی - کابل 

 دست درازی قومندانان "حزب اسلامی" به ملکیت مردم

 

**(08.01) مصاحبه ای با ش. آهنگر

 باز می جوشد هریوا- 2

 

 **(08.01) بهرام رحمانی

 بحران قطر ادامه دارد!

 

 **(08.01) نادرثانی

 اقتصاد یک درصدی ها- نگاهی به گزارش تحقیقاتی مؤسسۀ اکسفام

 

 **(08.01) عبدالله امینی - کابل 

 تبادل افکار بین دو فاشیست

 

**(07.31) عبدالله امینی - کابل

 میهنفروشان خلقی-پرچمی سربلند می کنند

 

**(07.31) حزب کارایران (توفان)

 انقلاب اکتوبر و تأثیر آن بر سرنوشت ایران

 

**(07.30) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دیده درائی دولت های امپریالیستی از حد گذشته است!

 

  **(07.30) مصاحبه ای با ش. آهنگر

 باز می جوشد هریوا

 

 **(07.30) عبدالله امینی - کابل

 "عمرزی" در خدمت استعمار جهانی

 

 **(07.30) نهاد مادران علیه اعدام

 ما و جشنواره های جمهوری اسلامی ایران - تیرگان

 

**(07.29) موسوی

 مکثی کوتاه بر تحرکات جدید در افغانستان - 6

 

 **(07.29) برگردان از: ا. م. شیری

 پس از خیانت منشویک ها و اس ارها

 

 **(07.29) عبدالله امینی - کابل 

 آیا حکومت "وحشت ملی" سقوط می کند؟

 

**(07.28) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 عکس ها سخن می گویند

 

  **(07.28) عبدالله امینی - کابل

 دامن زدن نفاق قومی توسط امریکا

 

**(07.28) نشریۀ پیشرو- شمارۀ 52

 جلاد 

 

**(07.27) نشریۀ پیشرو - 52

 ائتلاف نامقدس دیگر

 

 **(07.27) فرستنده: علی کاظمی- ایران

  زمینهای تهران به جان جوانهای افغان بدهکار است...

 

 **(07.27) عبدالله امینی - کابل

 "عبدالله" : مهلت دهید تا امنیت را برقرار کنیم.

 

**(07.26) سید هاشم سدید

 لطفاً فلیته پیش نکنید!

 

 **(07.26) حزب کار ایران (توفان)

 شکست مفتضحانۀ اجلاس سران 20 کشور در المان و ...

 

 **(07.26) عبدالله امینی- کابل 

 طالبان به کشتار ادامه می دهند

 

**(07.25) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتماد به آینده

 

 **(07.25) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 فروش نوزاد هفت روزه، لکۀ ننگین دیگری بر پیشانی حکومت دوسرۀ "وحدت ملی"

 

 **(07.25) عبدالله امینی - کابل

 "حضرت" هنوز هم در دهن مردم تف می کند

 

 **(07.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

 **(07.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 ای هموطن

 

**(07.24) موسوی

 مکثی کوتاه بر تحرکات جدید در افغانستان - 5

 

 **(07.24) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 52

 استعمار - قومی او ژبنی تضادونه را منځته کوی!

 

 **(07.24) عبدالله امینی - کابل 

 صدای مصیبت زدگان شنیده نمی شود

 

**(07.23) سید هاشم سدید

 عرایضی خدمت جناب سیستانی صاحب!

 

 **(07.23) نشریۀ پیشرو 52

 تشدید رقابت های خصمانۀ ناتو با روسیه و چین

 

 **(07.23) برگردان از: حمید محوی

 شبکۀ قاچاق جنگ افزار با همکاری بیش از 17 کشور

 

 **(07.23) عبدالله امینی - کابل

 منع رسم بچه بازی در افغانستان

 

 **(07.23) سیامک م.

 به مناسبت شصت و پنجمین سال قیام ملی 30 تیر[سرطان] 1331

 

 **(07.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

  رشتۀ جان

 

 **(07.23) ملک الشعراء استاد اسیر 

 طالب و دولتمداری

 

**(07.22) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 شکست سیاسی و مذهبی ایران در تاجیکستان

 

 **(07.22) فرستنده: آذرخش آذرخش- نویسنده: بهمن آزاد

نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و برنامۀ نامزدها- 2

 

 **(07.22) عبدالله امینی - کابل

 افزایش معتادان مواد مخدره

 

 **(07.22) بهرام رحمانی

 "رجب طیب اردوخان" تهدید کرد که "گردن خیانتکاران را خواهد زد"!

 

**(07.21) سید هاشم سدید

مصیبت ها ریشه در تاریخ دارند، خلق الساعه نیستند!

 

 **(07.21) برگردان از: ا. م. شیری

 چقدر اعتماد به نفس داشتم

 

 **(07.21) برگردان از: آمادور نویدی

 کلمات قصار نیلسون ماندلا

 

 **(07.21) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله" در تقابل با "عطاء"

 

**(07.20) فرستنده: آذرخش،آذرخش - نویسنده: بهمن آزاد

نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و برنامۀ نامزد ها- 1

 

 **(07.20) عبدالله امینی - کابل 

 ائتلاف نو و موقف قدرت های خارجی

 

**(07.19) سیدهاشم سدید

 اپوزیسیون آره، اما نه هر اپوزیسیونی!

 

 **(07.19) عبدالله امینی - کابل 

 صعود هندسی تلفات مردم ملکی

 

**(07.18) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بعد از این تنها در افریقا نه

 

 **(07.18) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 7

 

**(07.18) عبدالله امینی - کابل

 یک نهاد ارتجاعی دیگر به نام "حزب محور مردم افغانستان"

 

 **(07.18) فرستنده: بابک آزاد

 در گرامیداشت یاد و خاطرۀ انقلابیونی که در دهۀ 60..

 

**(07.17) موسوی

 مکثی کوتاه بر تحرکات جدید در افغانستان - 4

 

 **(07.17) عبدالله امینی - کابل

 بیرحمی سازمانهای امنیتی شخصی

 

 **(07.17) حزب کار ایران (توفان)

 به آیندگان 

 

 **(07.17) فرح نوتاش

 این اوست

 

**(07.16) سید هاشم سدید

 دولت ها غول هائی هستند بی احساس

 

 **(07.16) برگردان از: نیکو پورورزان

 کاخ سفید در اشغال نئوفاشیسم - 3

 

 **(07.16) عبدالله امینی - کابل 

 ویرانی مکتب دختران توسط وحشیان امریکائی

 

**(07.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "رودخانۀ خروشان، طغیانی نامیده می شود، مگر ..." برشت

 

 **(07.15) عبدالله امینی - کابل

 لاف زدن پی در پی ائتلاف

 

 **(07.15) برگردان از: ا. م. شیری 

 پایان حاکمیت دوگانه

 

**(07.14) برگردان از: حمید محوی

 راکتهای روسی "ارزان قیمت" می توانند کشتیهای هواپیما...نابود می کنند

 

 **(07.14) عبدالله امینی - کابل 

 شیطنت امریکا در قضیۀ ایشچی- دوستم

 

**(07.13) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 درماندگی "ترمپ" در اجتماع جی 20

 

 **(07.13) قاسم باز و یادداشت پورتال

  راه بیرون رفت و حل قضیۀ افغانستان!

 

 **(07.13) عبدالله امینی - کابل

 جنایات وحشیان انگلیس در افغانستان

 

**(07.12) موسوی

 مکثی کوتاه بر تحرکات جدید در افغانستان - 3

 

  **(07.12) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 افزایش بیکاری زندگی را برای زحمتکشان سخت تر ساخته است

 

**(07.12) حمید محوی

 در باب "بهبودی روابط ایران و امریکا"

 

  **(07.12) عبدالله امینی - کابل

 دست امریکا در عملیات تروریستی

 

**(07.11) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتراض منطقی علیه (G-20)

 

 **(07.11) بهرام رحمانی

 "به جهنم خوش آمدید"

 

 **(07.11) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" : طالبان یک سازمان تروریستی معرفی خواهد شد

 

**(07.10) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 مسکو-بیجنگ، غرب را به مبارزه می طلبند

 

 **(07.10) عبدالله امینی- کابل

 بوی گندیدگی نظام از داخل

 

 **(07.10) فرستنده: نذیر دلسوز

 حق با کارل مارکس بود

 

 **(07.10) فرستنده: سیامک م. 

 سرود هژدهم تیر [سرطان]

 

**(07.09) موسوی

 مکثی کوتاه بر تحرکات جدید در افغانستان - 2

 

 **(07.09) برگردان از: نیکو پورورزان

 کاخ سفید در اشغال نئوفاشیسم - 2

 

 **(07.09) عبدالله امینی - کابل

 نقش روزافزون ترکیه در افغانستان

 

 **(07.09) فرستنده: نذیر دلسوز 

 دیکتاتوری پرولتاریا

 

**(07.08) بهرام رحمانی و یادداشت پورتال

 نزدیک شدن بهار آزادی الرقه، نیروهای مرتجع منطقه را نگران کرده است!

 

 **(07.08) انجنیر محمد داوود اڅک

 مشروعیت ته هر اړخیزه کتنه

 

 **(07.08) عبدالله امینی - کابل

 شدت و افزایش شکنجه در محابس افغانستان

 

 **(07.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افشاگری سیمور هرش

 

 **(07.07) فرستنده: عثمان حیدری

 فیلسوف "میشل انفره"، نقد اسلام و تروریسم

 

 **(07.07) عبدالله امینی - کابل

 تشدید مداخلات بیشرمانۀ جمهوری اسلامی ایران

 

 **(07.07) برگردان از: نیکو پورورزان

 کاخ سفید در اشغال نئوفاشیسم - 1

 

**(07.06) موسوی

 مکثی کوتاه بر تحرکات جدید در افغانستان - 1

 

 **(07.06) عبدالله امینی - کابل 

 دهن کجی "مکین" به ارتباط افغانستان

 

 **(07.06) فرستنده: سیامک م.

 "بگذار سخن بگویم"

 

**(07.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 گرگها در کمین

 

 **(07.05) بهرام رحمانی

 آزادسازی موصل از وجود داعش و تشدید رقابت های ...

 

 **(07.05) عبدالله امینی - کابل

 عقب نشینی بزدلانۀ محقق

 

 **(07.05) برگردان از: ا. م. شیری 

 اسرار جنگ سوریه: عامل اسرائیل

 

**(07.04) برگردان و تلخیص از: داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 زمانی که انجیل ریشۀ شر و بدی است

 

 **(07.04) فرح نوتاش

 افزایش خطر جنگ و شعله های خشم انتقام

 

 **(07.04) عبدالله امینی - کابل 

 "گلبدین" وارد میدان می شود

 

**(07.03) موسوی

 زندگی، قصه ها و درسهایش - 5

 

 **(07.03) قاسم باز و یادداشت پورتال

 وایم تا ته راځی ماته!

 

 **(07.03) برگردان از: آمادور نویدی

 دگربار سوار بر موج فاشیسم

 

**(07.03) عبدالله امینی - کابل 

 ارگ در صدد تضعیف بیشتر "جمعیت"

 

**(07.02) پیشگفتار و بازتایپ از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "ایده های صحیح انسان از کجا سرچشمه می گیرند؟"

 

 **(07.02) دگرمن احمد کندهاری

 نباید جنایات باندیستهای "خلق و پرچم" را فراموش کرد - 3

 

 **(07.02) حزب کار ایران (توفان)

 تروریسم ابزار دسیسه های امپریالیستی

 

 **(07.02) عبدالله امینی - کابل

 ائتلاف سه گروه ضد ملی علیه دولت ضد ملی

 

 **(07.02) مریم 

 چند نکته در رابطه با حاکمیت

 

**(07.01) سید هاشم سدید

 نامه های "داکتر حقوق"، سیلیی بر روی مردم دردمند ما

 

 **(07.01) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 ستالین "برجسته ترین شخصیت جهان"

 

 **(07.01) فرستنده: نذیر دلسوز

 آگاهی سیاسی در کوبا

 

 **(07.01) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار جنگ سوریه: عامل کرد، در آستانۀ پیروزی تاریخی یا فاجعۀ ملی جدید

 

 **(07.01) عبدالله امینی - کابل

 میهن فروشی متداوم "عبدالله"

 

 **(07.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 چطور کارتر و من مجاهدین را ساختیم!

 

**(06.30) برگردان از: داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ایران در آستانۀ فروپاشی

 

**(06.30) رؤوف افسائی

 در گرامیداشت 31 خرداد [جوزا] روز پیشمرگ کومه له

 

 **(06.30) عبدالله امینی - کابل

 خرابی وضع امنیتی هرات

 

 **(06.30) بهرام رحمانی 

 تروریسم حکومت اسلامی ایران و تشدید دعوا های جناحی و ...

 

**(06.29) موسوی

 زندگی، قصه ها و درسهایش - 4

 

 **(06.29) فرستنده: آمادور نویدی

 بالکانیزه کردن خاورمیانه بر اساس "طرح صهیونیستی..."

 

 **(06.29) فرستنده: مناف فلکی فر

 جلادانی که خود را قربانی جا می زنند!

 

 **(06.29) عبدالله امینی - کابل 

 استبداد مطبوعاتی "غنی"

 

**(06.28) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "غنی": "او نه زر داشت و نه زور"، "جوانان، زنان، بینوایان او را به قدرت رساندند"

 

 **(06.28) عبدالله امینی - کابل 

 امریکا می دزدد و می دزدد

 

**(06.27) سید هاشم سدید

 انتظاری که هرگز به سرنخواهد رسید!

 

 **(06.27) عبدالله امینی- کابل 

 رمضان خونین

 

**(06.26) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نظامی گری اتحادیۀ اروپائی

 

 **(06.26) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" و "عبدالله": دو لافوک

 

 **(06.26) مجید نفیسی 

 مرگ دریاچه

 

**(06.25) موسوی

 زندگی، قصه ها و درسهایش - 3

 

 **(06.25) فرستنده: عثمان حیدری

 جامعۀ ترس و نقش تروریسم اسلامی

 

 **(06.25) عبدالله امینی - کابل

 کشتار در کویته و کابل

 

 **(06.25) برگردان از: ا. م. شیری 

 ابهام در این باره، که امریکا با که در سوریه می جنگد، دیگر نباید وجود داشته باشد

 

**(06.24) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 چپی ها در کنفرانس کشور های پیشرفتۀ صنعتی G-20 

 

 **(06.24) عبدالله امینی - کابل

 آوازۀ ائتلاف عطاء و دوستم

 

**(06.23) فرستنده: ضیاء از استرالیا

 از برای خدا چه حال است در افغانستان!

 

  **(06.23) برگردان از: آمادور نویدی

 در استرالیا

 

**(06.23) داکتر ظاهر تیموری

 سیستم سرمایۀ مالی قاتل کارگران است

 

 **(06.23) عبدالله امینی - کابل

   "غنی" مانند همیشه دروغ می گوید

 

 **(06.23) کمیتۀ یادمان (تورنتو)

  خانواده های جانباختگان به دادخواهی برخاسته اند!

 

**(06.22) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 کودتای سلطنتی در عربستان

 

 **(06.22) برگردان از: ا. م. شیری

 اسرار جنگ سوریه: عامل دروزی

 

 **(06.22) عبدالله امینی - کابل 

 علمای دین منشأ فساد و فتنه

 

**(06.21) موسوی

 زندگی، قصه ها و درسهایش - 2

 

 **(06.21) عبدالله امینی - کابل 

 جمعیت به غنی: سرنوشت مبارک و قذافی در انتظارت

 

**(06.20) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مداخلات امپریالیستها در ونزویلا

 

 **(06.20) فرستنده: حمید محوی

 ویار اتومی رئیس جمهور

 

 **(06.20) عبدالله امینی - کابل

 میلیون ها طفل در خطر بربادی

 

**(06.19) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 دلایل غضب ادارۀ ترمپ بر ایران

 

 **(06.19) شاهین باز

 آیا افغانستان به تجزیه شی؟

 

 **(06.19) برگردان و افزوده از: آمادور نویدی

 "جایزۀ خاین سال" برای فریب و خیانت "چپ" دروغین ناتوئی!

 

 **(06.19) عبدالله امینی - کابل

 تجاوز گران حیاء ندارند

 

 **(06.19) بهرام رحمانی 

 نقش و جایگاه مخرب حکومت اسلامی ایران در خاورمیانه!

 

**(06.18) موسوی

 زندگی، قصه ها و درسهایش - 1

 

 **(06.18) حمید محوی

 حملۀ اتومی ایالت متحده به ایران تا دوسال دیگر

 

 **(06.18) عبدالله امینی - کابل 

 نقش رو به افزایش چین در افغانستان

 

**(06.17) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 جنگ افزار برای جهان

 

 **(06.17) عبدالله امینی - کابل

 آتش جنگ شیعه و سنی

 

 **(06.17) برگردان از: ا. م. شیری 

 در عراق پس از شکست داعش چه روی خواهد داد؟

 

**(06.16) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 قطر تسلیم شد! مرحلۀ اول

 

 **(06.16) عبدالله امینی - کابل

 اعتراف "عبدالله" ناکامی "حکومت وحشت ملی" 

 

**(06.15) موسوی

 کناره گیری جاسوس چند جانبه به چه معناست؟؟

 

 **(06.15) بهرام رحمانی

 بحران ناگهانی قطر و صف بندی جدید منطقه ئی!

 

 **(06.15) عبدالله امینی - کابل 

 امریکا شکست خورده اما حیاء ندارد

 

**(06.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "ترمپ" را اتهام فساد تهدید می کند.

 

 **(06.14) حمید محوی

 فوق العاده! فوق العاده!

 

 **(06.14) عبدالله امینی - کابل

 "غنی" و پاکستان

 

**(06.14) بختیار پیر خضری 

 جامعۀ بریتانیا تشنۀ سوسیالیسم است!

 

**(06.13) عبدالله امینی - کابل

 دو روئی حضرت چلوس

 

 **(06.13) سیامک ستوده 

 آریانا سعید و نمایش عریانی در جامعۀ سرمایه داری

 

**(06.12) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 چرا قطر؟

 

 **(06.12) عبدالله امینی - کابل  

 امریکا می کشد و کشته می دهد

 

**(06.11) موسوی

 حمایت آشکار "شورای علماء" از ادارۀ مستعمراتی

 

 **(06.11) عبدالله امینی - کابل

 توحش امریکا ادامه دارد

 

**(06.10) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 6

 

 **(06.10) حزب کار ایران(توفان)

 در محکومیت حملۀ تروریستی جنایتکارانۀ داعش در تهران

 

 **(06.10) عبدالله امینی - کابل

 اولین مأموریت "گلبدین" اجراء شد

 

 **(06.10) تقی روزبه 

 عملیات تروریستی داعش در تهران، ...

 

**(06.09) موسوی

 "شورش علیه مرتجعان به حق است" - 2

 

 **(06.09) سید هاشم سدید

 عدالت هنوز در سرزمین من و تو از مادر زاده نشده است!

 

 **(06.09) چریکهای فدائی خلق ایران

 پیرامون حوادث تروریستی اخیر در تهران

 

 **(06.09) عبدالله امینی - کابل

 عقب نشینی عطاء نور

 

 **(06.09) برگردان از: حمید محوی

 فاشیسم، نئولیبرالیسم، تخریب دولتها و جنگهای بی پایان

 

 **(06.09) فرح نوتاش

 تدارکات حمله بر ایران

 

 **(06.09) بهروز سورن

 برخورد داعشی ها در ایران

 

 **(06.09) رؤوف افسائی 

 عملیات تروریستی اسلامی در تهران قویاً محکوم است

 

**(06.08) موسوی

 "شورش علیه مرتجعان به حق است" - 1

 

 **(06.08) سید هاشم سدید

 یکی از خصلت های خوب دانشمندان

 

 **(06.08) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم - 9

 

 **(06.08) بهرام رحمانی

 اعتصاب غذای زندانیان، تاریخچۀ مناقشۀ فلسطین و اسرائیل ...-5

 

 **(06.08) برگردان از: ا. م. شیری

 گاه شمار حوادث سال 1917، به میمنت صدسالگی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر

 

 **(06.08) عبدالله امینی - کابل 

 عبدالله کجاست؟

 

**(06.07) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان خونین

 

 **(06.07) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 اطلاعیۀ سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در مورد حملۀ جنایتکارانۀ روز چهار شنبه ...

 

 **(06.07) د افغانستان د ازادی سازمان

 د اخرینو پیښو په اړه د افغانستان د ازادی سازمان اعلامیه

 

 **(06.07) عبدالله امینی - کابل

 بی ارزش ترین کنفرانس صلح

 

**(06.06) سید هاشم سدید

 مارکس بسیار بجا و بمورد گفته است!

 

 **(06.06) سید هاشم سدید

 قطر، تنها کشوری نیست که ماجرا ها می آفریند!

 

 **(06.06) برگردان از: حمید محوی

 دو دستگی در گردهمائی بیلدربرگ 2017

 

 **(06.06) عبدالله امینی - کابل 

 کشمکش "جمعیت" و "غنی"

 

**(06.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 برگرداندن پناهجویان به افغانستان را متوقف کنید!

 

 **(06.05) سید هاشم سدید

 بروید؛ قبل از این که خشم مردم به آخرین حد غلیان برسد!

 

 **(06.05) عبدالله امینی - کابل 

 نا امنی و سرعت فرار از افغانستان

 

**(06.04) ضیاء از آسترالیا

 ایکاش حاکمان و رهبران افغانستان همت و شجاعت "آریانا سعید" را می داشتند!!

 

 **(06.04) عبدالله امینی - کابل

 اعتراضات مردمی اوج می گیرد

 

 **(06.04) بهرام رحمانی 

 مدارس و مساجد در "سویدن" مراکز مهم تبلیغ خرافه و ارتجاع و ..

 

**(06.03) موسوی

 تحلیل چند عکس

 

  **(06.03) بهرام رحمانی

 مبارزۀ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نه، انتخابات جمهوری اسلامی آری!

 

**(06.03) حمید محوی

 باتلاق "کپی رایت" ؟ - 3

 

 **(06.03) داکتر ظاهر تیموری

 روایان طریقت توحید حامیان سرمایه اند

 

 **(06.03) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله" شریک "غنی"

 

**(06.02) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 تراژیدی کابل

 

 **(06.02) برگردان از: ع. شفق

 بمبگذار منچستر از محصولات دخالت (نظامی) غرب در سوریه و لیبیا بود!

 

 **(06.02) برگردان از: حمید بهشتی

 شورشگران مورد حمایت

 

 **(06.02) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی" و تشویق فساد

 

**(06.01) حمید محوی

 باتلاق "کپی رایت" - 2

 

 **(06.01) عبدالله امینی - کابل

 انفجار در کابل و دولت فاسد

 

 **(06.01) داکتر عارف پژمان 

 یک صبحگاه خونین در کابل زمین!

 

**(05.31) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 قهرمانان آزاد شدند!

 

 **(05.31) حمید محوی

 باتلاق "کپی رایت" - 1

 

 **(05.31) عبدالله امینی - کابل

 پیامد مصرف سرمایۀ عرب در افغانستان

 

 **(05.31) فرستنده: خانۀ فرهنگ افغانستان 

 بازی با جان انسانها را متوقف کنید!

 

**(05.30) موسوی

 ابقای "روحانی" و ...

 

 **(05.30) نشریۀ "سوسیالیسم کارگری" شمارۀ 35

 سخن سردبیر

 

 **(05.30) عبدالله امینی - کابل 

 تصفیۀ "شورای نظاری" ها و "جمعیتی" ها از وزارت داخله

 

**(05.29) برگردان از: داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 رهنمای می-ترمپ به سوی جنگ و ترور

 

 **(05.29) بیژن نیابتی

 ترمپ-ترکیه-ایران

 

 **(05.29) بهرام رحمانی

 اعتصاب غذای زندانیان، تاریخچۀ مناقشۀ فلسطین ...! - 4

 

 **(05.29) عبدالله امینی - کابل

 یکی از مدافعان قتل فرخنده رسوای عام و خاص شد

 

 **(05.29) برگردان از: ا. م. شیری  

 روچیلد های "فقیر" چگونه می توانند جهان را اداره کنند؟

 

**(05.28) عبدالله امینی - کابل

 "حزب اسلامی" در کمین سیاسی

 

**(05.27) سید هاشم سدید

 چرا مسلمانان چیزی را که خود نمی پسندند، بر دیگران تحمیل می کنند؟

 

**(05.27) د. ا. ق.

 آیا "گلبدین" پیام آور صلح خواهد شد؟؟!!

 

  **(05.27) جنبش جهانی حقوق بشر

 1300 زندانی سیاسی فلسطینی در اعتصاب غذا، در خطر مرگ به سر می برند

 

**(05.27) عبدالله امینی - کابل 

 آریانا سعید! چرا لباست را آتش زدی؟

 

**(05.26) موسوی

 "گلبدین" تجسم و مظهر جنایت و خیانت - 1

 

 **(05.26) عبدالله امینی - کابل 

 هیلوکوپتر های خارجی در کمک به طالبان

 

 **(05.26) داکتر ظاهر تیموری

 حکایت

 

**(05.25) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 تقابلم با انسانکشان "حزب اسلامی"

 

 **(05.25) دگروال متقاعد خان آقا سعید

 به ویبسایت محترم "افغان جرمن آنلاین" 

 

 **(05.25) عبدالله امینی - کابل

 اخراج "عبدالله" از شورای رهبری جمعیت

 

**(05.24) برگردان از: آمادور نویدی

 هدف عمو سام از تحریک کوریای شمالی جنگ با چین است.

 

 **(05.24) بهرام رحمانی 

 سفر دونالد ترمپ به خاور میانه و سایۀ جنگ جدید در این منطقه

 

**(05.24) عبدالله امینی - کابل 

 مجددی مال بیت المال را می خورد

 

 **(05.24) مجید نفیسی

 دلیل آفتاب

 

**(05.23) دپلوم انجنیرنسرین معروفی

 هفت صفتی که "غنی" از پیامبران به ارث برده است.

 

 **(05.23) عبدالله امینی - کابل 

 دیدار خصوصی "ترمپ" و "غنی"

 

**(05.22) موسوی

 تشدید تلاشهای کودتاگرانه در کابل

 

 **(05.22) عبئالله امینی - کابل

 مرد سالاری مطلق در احزاب "اسلامی"

 

 **(05.22) بهرام رحمانی

 تبلیغ نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ...

 

 **(05.22) فرستنده: عثمان حیدری

 فراخوان به برگزاری تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار

 

 **(05.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 شور و شیرین

 

 **(05.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سیل اشک

 

**(05.21) محمد اختر حیدر

 چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی

 

 **(05.21) عبدالله امینی - کابل

 اعتراف "عطاء" به درهم برهمی "جمعیت"

 

 **(05.21) برگردان از: ا. م. شیری

 کسب و کار در پوشش امور خیریه

 

 **(05.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 درس حریت

 

 **(05.21) ملک الشعراء استاد اسیر  

   آستان صداقت

 

**(05.20) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 در دفاع از طرز لباس پوشیدن "آریانا سعید"

 

 **(05.20) برگردان و نگارش از: حمید محوی

 جنگ در سوریه ادامه دارد

 

 **(05.20) عبدالله امینی - کابل

 دیدار دو جانی: "حکمتیار" و "تنی"

 

 **(05.20) حزب کار ایران (توفان) 

 به همۀ نیروهای کمونیست، انقلابی، دموکرات و آزادیخواه!

 

**(05.19) عبدالله امینی - کابل

 "فرهنگ": لودۀ توی

 

 **(05.19) داکتر ظاهر تیموری

 در مذمت اشغالگران

 

 **(05.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جان جهان

 

 **(05.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سودای وطن

 

**(05.18) عبدالله امینی - کابل

 دو چهرۀ منحوس: "حکمتیار" و "خلیلی"

 

 **(05.18) کمیتۀ همبستگی با معدنچیان آزادشهر 

 دعوت به "شب همبستگی با معدنچیان آزاد شهر"

 

**(05.17) سید هاشم سدید

 سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! - 5

 

 **(05.17) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 5

 

 **(05.17) عبدالله امینی - کابل

 نزدیکی احتمالی "عطاء" و "دوستم"

 

**(05.16) عبدالله امینی - کابل 

 ستایش از قاتلان ملت ما

 

**(05.15) موسوی

 کمک "غنی" به "جمعیت اسلامی"

 

 **(05.15) سید هاشم سدید

 سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! - 4

 

 **(05.15) ن. پیمان و یادداشت پورتال

 سپاس و تحسین

 

 **(05.15) عبدالله امینی - کابل   

 قرآن "حکمتیار" را شرماند

 

**(05.14) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 صعود چین در تجارت جهانی

 

 **(05.14) عبدالله امینی - کابل

 احمق ها! چرا معنای حاکمیت ملی را نمی فهمید؟

 

**(05.13) سید هاشم سدید

 سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب! - 3

 

 **(05.13) برگردان از: ا. م. شیری

 میراث پیروزی بزرگ، ضامن پیروزی های آینده

 

 **(05.13) فرستنده: سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 انتخاب زنان ایران، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است!

 

**(05.13) عبدالله امینی - کابل

  تصادم دیپلماتیک امرکا و المان در افغانستان

 

 **(05.13) بهرام رحمانی

 اعتصاب غذای زندانیان، تاریخچۀ مناقشۀ فلسطین ... 3

 

**(05.12) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 هویت زن

 

 **(05.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 والیها در زمان خلافت حضرت عمر(رض)

 

 **(05.12) عبدالله امینی - کابل

 انتلاف احتمالی "اتمر" و "حکمتیار"

 

**(05.11) موسوی

 اخوانیت قومیت نمی شناسد!

 

 **(05.11) سید هاشم سدید

 خدا خیر کند؛ قوای ضربۀ آقای "فارانی" به حرکت در آمد! بخش دوم و اخر

 

**(05.11) فرستنده: لاله و یادداشت پورتال

 "سیا" پیش از 1979 در افغانستان

 

 **(05.11) عبدالله امینی - کابل 

 افغانستان چهارمین کشور جنگزده

 

**(05.10) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 رقم گرسنگان در کشور اول جهان

 

 **(05.10) سازمان انقلابی افغانستان

 پیوستن گلبدین به پروسۀ "صلح"، تکمیل حلقۀ خبیثۀ جنایتکاران جهادی!

 

  **(05.10) خالق داد پغمانی - کابل

 "دن کیشوت" و "هاشمیان"

 

 **(05.10) عبدالله امینی - کابل

 غنی: برای ارزش های مشترک بجنگیم(؟)

 

**(05.09) ا. م. شیری 

 به مناسبت هفتاد و دومین سالروز پیروزی بر فاشیزم

 

**(05.09) عبدالله امینی - کابل 

 سفر یک روزۀ "ظریف" به کابل

 

**(05.08) سید هاشم سدید

 از سر و روی هر سندی ابهام می بارد! سوم- آخر

 

**(05.08) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 درد دل با یکی از کراچی وانهای دروازۀ تورخم

 

 **(05.08) عبدالله امینی - کابل

 حزب اسلامی در استخدام دولت

 

 **(05.08) فرستنده: صبا راهی 

 در گرامیداشت روز جهانی کارگر

 

**(05.07) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

  بمب های مونیکا و سارین

 

 **(05.07) عبدالله امینی - کابل

 "عبدالله": برادر برادر

 

 **(05.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سفر دور قمر

 

 **(05.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 غداری مردار شد

 

**(05.06) موسوی

 اعلام بازگشت "گلبدین" به دامان خانوادۀ امپریالیستی اش!

 

 **(05.06) سید هاشم سدید

 به چند دلیل نمی خواهم به بحث با شما ادامه دهم

 

 **(05.06) عین الدین نذیری- المان

 غریو بیسوادی نویسندگان

 

 **(05.06) عبدالله امینی- کابل 

 همکاری امریکا و داعش در افغاستان

 

**(05.05) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 "ببرک اسلامی" در بگرام

 

 **(05.05) ضیاء

 از کودتای هفت ثور تا پیمان صلح!! "اشرف غنی" و "گلبدین"

 

 **(05.05) جاوید

 چرا "قیس کبیر" برای دفاع از "مسعود فارانی" دروغ می گوید؟

 

 **(05.05) عبدالله امینی- کابل 

 فساد در قرار داد های معادن

 

**(05.04) سید هاشم سدید

 سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب!- 2

 

 **(05.04) برگردان از: سهراب شباهنگ

 دوسند دربارۀ ستراتیژی امریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی  - 4 

 

 **(05.04) عبدالله امینی - کابل

 "حکمتیار" در بگرام بود

 

 **(05.04) بهرام رحمانی

 سرنوشت تراژیک مجاهدین خلق ایران!

 

**(05.03) برگردان از: سهراب شباهنگ

 دو سند دربارۀ ستراتیژی امریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی - 3

 

 **(05.03) عبدالله امینی - کابل

 انسان کشی ادامه خواهد یافت

 

 **(05.03) بهرام رحمانی 

 آتش آفروزی و تشنج آفرینی های خطرناک حکومت اسلامی ایران در خلیج فارس!

 

**(05.02) موسوی

  فاجعۀ ثور یا "ابوالفجایع"

 

 **(05.02) برگردان از: سهراب شباهنگ

 دو سند در بارۀ ستراتیژی امریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی- 2

 

**(05.02) عبدالله امینی - کابل

 "ضیاء مسعود" راست می گوید: "غنی" مریض است

 

 **(05.02) برگردان از: آمادور نویدی

 نه به جنگ های امپریالیستی عمو سام

 

**(05.01) برگردان از: داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 حکومت احمق ها

 

 **(05.01) سید هاشم سدید

 سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب!

 

 **(05.01) سازمان انقلابی افغانستان

 گرامی باد اول می، روز همبستگی کارگران سراسر جهان!

 

 **(05.01) سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

 اعلامۀ سازمان ... به مناسبت اول می 2017

 

 **(05.01) عبدالله امینی - کابل

 برگشت قاتل

 

 **(05.01) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

اول ماه می روز همبستگی انترناسیونالیستی ...

 

 **(05.01) فرستنده: عثمان حیدری

 اتحادیۀ کارگران سویدن "ال او" خواهان ازادی کارگران زندانی در ایران است

 

 

 

**(04.30) دگرمن احمد کندهاری

 کودتای شوم و خونین هفت ثور تصادفی نبود

 

 **(04.30) شباهنگ راد

 اول ماه می و خلاء موجود در جنبش کارگری

 

 **(04.30) بهرام رحمانی

 تلاش برای سازماندهی فعالیت شورائی ..

 

 **(04.30) عبدالله امینی - کابل

 توهین به مجاهدین خیانت است! (کدام مجاهدین؟)

 

 **(04.30) کمیتۀ دفاع از آزادی و برابری در ایران

 روز کارگر و خواسته های گوناگون

 

 **(04.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 عزل و نصب

 

 **(04.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 عشق وطن

 

**(04.29) ش. آهنگر

 هفت ثور، روز جلوس "زنازادگان" تاریخ

 

**(04.29) پیکان بنوال

 فاجعۀ هفتم ثور و پیامد های آن

 

 **(04.29) برگردان از: آمادور نویدی

 پیمان صلح یا دست نشانده های عمو سام

 

 **(04.29) عبدالله امینی - کابل

 مجازات یا مکافات

 

 **(04.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قصۀ سیاهروز 7 ثور 1357

 

**(04.28) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مداخلات جنایتکارانۀ امپریالیزم امریکا در بولیویا 

 

 **(04.28) سید هاشم سدید

 تصرف در آیات قرآن مجاز نیست!

 

 **(04.28) حزب کار ایران (توفان)

 بمباران "گرنیکا" به دست نازی ها و فاشیست ها 80 ساله شد

 

 **(04.28) عبدالله امینی - کابل

 امریکا به معادن افغانستان چشم دوخته است

 

 **(04.28) بهرام رحمانی

 اعتصاب غذائی زندانیان، تاریخچۀ مناقشۀ فلسطین ...!- 2

 

**(04.27) سازمان انقلابی افغانستان

 دست نشانده های هفت و هشت ثور، دشمنان قسی القلب توده های ما اند!

 

 **(04.27) سید هاشم سدید

 شمشیر چوبی "دن کیشوت" افغانی باز به کار افتاده است!

 

 **(04.27) لاله

 روز های ننگین و خونین 7 و 8 ثور، سرآغاز اشغالگری ها و جنایات چهاردهۀ اخیر

 

 **(04.27) عبدالله امینی - کابل 

 طالبان کماکان ضربه می زنند

 

**(04.26) سید هاشم سدید

 خدا خیر کند؛ قوای ضربۀ آقای "فارانی" به حرکت در آمد! - 1

 

 **(04.26) سید هاشم سدید

 کار این ملت به بیخ گوشی گفتن و مصلحت نگری به جائی نمی رسد!

 

 **(04.26) فرستنده: مناف فلکی فر

 مسیر آزادی و دموکراسی مردم سوریه از "کاخ سفید" و "کرملین" نمی گذرد!

 

 **(04. 26) برگردان از: سهراب شباهنگ

 دوسند دربارۀ ستراتیژی امریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی - 1

 

 **(04.26) عبدالله امینی - کابل

 سفر سگ دیوانه به کابل

 

 **(04.26) بهرام رحمانی 

 تروریسم هوائی حکومت ترکیه را محکوم کنیم!

 

**(04.25) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 شیوع جنگ سرد در عربستان

 

 **(04.25) حزب کار ایران (توفان)

 فرخنده باد اول ماه می

 

 **(04.25) عبدالله امینی - کابل

 چه حماقتی! وزارت توریسم تأسیس می شود

 

 **(04.25) فرح نوتاش  

 معامله های اپریل زیر شمشیر داموکلس

 

**(04.24) سید هاشم سدید

 فضیلت و فلسفۀ نماز جمعه و کشتار مسلمانان در این روز!

 

 **(04.24) محمد حیدر اختر

 بس است، واقعیت ها را پنهان نکنید!

 

 **(04.24) عبدالله امینی - کابل

 بی کفایتی دولت بار دیگر ثابت شد

 

 **(04.24) برگردان از: آمادور نویدی 

 معضل عمو سام- معضل ابرقدرت

 

**(04.23) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مبارزه به خاطر حیثیت و کرامت انسانی

 

 **(04.23) بهرام رحمانی

 اعتصاب عذای زندانیان، تاریخچۀ مناقشۀ فلسطین و اسرائیل، بایکوت اسرائیل و ...- 1

 

 **(04.23) عبدالله امینی - کابل

 خوشحالی "عبدالله" از استعمال پرتاب مادر بم ها

 

 **(04.23) فرح نوتاش 

 اپوزیسیون واحد

 

**(04.22) موسوی

 نوع جدیدی از کودتا

 

 **(04.22) سید هاشم سدید

 بکوشیم حد اقل با خود صادق باشیم!!

 

 **(04.22) عبدالله امینی - کابل

 قدم منحوس "حکمتیار" در خاک افغانستان

 

 **(04.22) ا. م. شیری  

 لنین، نامی جاودانه

 

**(04.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ضربۀ کاری به "شورای نظار"

 

 **(04.21) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 4

 

 **(04.21) عبدالله امینی - کابل

 نبرد طبقاتی اوج می گیرد

 

**(04.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 از "ام المعارک" تا "مادر بمها"

 

**(04.20) عبدالله امینی - کابل 

 برطرفی "ضیاء مسعود"

 

**(04.19) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 امید جناح مخالف دولت ونزوئلا به ترمپ

 

 **(04.19) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه ! - 14

 

 **(04.19) عبدالله امینی - کابل 

 "مک مستر" در کابل

 

 **(04.19) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 "قطعنامه به مناسبت اول ماه می، 11 ثور روز جهانی کارگر»

 

**(04.18) نویسنده: ضیاء - یادداشت پورتال

 پیرامون سفر رئیس جمهور "غنی" به استرالیا

 

 **(04.18) ش. آهنگر

 فرود ها و فراز ها - 2

 

 **(04.18) عبدالله امینی - کابل 

 خاین تر از "کرزی"

 

**(04.17) موسوی

 بمب 10 تنی دوبار نمی کشد

 

 **(04.17) سید هاشم سدید

 ایران می تواند هدف چهارم باشد!

 

 **(04.17) عبدالله امینی - کابل

 چه کسی بیشتر خاین است؟

 

**(04.16) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 ترمپ و افغانستان: آزمایش مادر بم ها- 4

 

 **(04.16) سید هاشم سدید

 ماجراجوئی های ترمپ جهان را به کدام سو می کشاند؟

 

 **(04.16) حزب کار ایران (توفان)

 تجاوز به کشور مستقل سوریه نقض منشور ملل متحد است

 

 **(04.16) برگردان از: آمادور نویدی

 دست ها از سوریه کوتاه باد!

 

 **(04.16) عبدالله امینی - کابل

 کنفرانس بی نتیجۀ مسکو

 

 **(04.16) برگردان از: آمادور نویدی

 سیاست درست درقبال نژادپرستی

 

 **(04.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 عزل و نصب

 

**(04.15) عبدالله امینی - کابل

 آزمایش مادر بم ها در افغانستان

 

**(04.15) برگردان از: حمید محوی

 حمله به سوریه از ایتالیا

 

 **(04.15) چریکهای فدائی خلق ایران 

 روز جهانی کارگر گرامی باد!

 

**(04.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 حبس ابد برای عدالتخواهی

 

 **(04.14) ش. آهنگر

 فرود ها و فراز ها - 1

 

 **(04.14) سید هاشم سدید 

 از سر و روی هر سندی ابهام می بارد! - 2

 

**(04.14) برگردان از: حمید محوی

 12 اپریل 2017: جهان دوباره در سراسیب جنگ

 

 **(04.14) بهرام رحمانی

 تروریسم، دلایل و راهکارهای مبارزه با آن!

 

 **(04.14) برگردان از: آمادور نویدی

 جهش بزرگ چین به پیش

 

 **(04.14) عبدالله امینی - کابل

 پیوستن اعضای حزب اسلامی به طالبان

 

 **(04.14) برگردان از: هوادار پورتال 

 پرچم دروغین واشنگتن

 

**(04.13) سید هاشم سدید

 کلمات قوم و ملیت دارای معنای واحد نیستند!

 

 **(04.13) عبدالله امینی - کابل

 حکومت فاسد و بی ثبات

 

 **(04.13) نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران-خارج کشور 

 بیانیه: ترکیه: رودرروئی استبداد و مقاومت

 

**(04.12) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

  "ترمپ" در دام افتاد

 

 **(04.12) عبدالله امینی - کابل

 جلوه گری های دروغین "غنی"

 

**(04.11) سید هاشم سدید

 آیا پشتون ها یک ملت هستند؟

 

**(04.11) چریکهای فدائی خلق ایران

 پیرامون حملۀ نظامی جدید امریکا به سوریه!

 

 **(04.11) اشرف دهقانی

 در ارتباط با روز جهانی زبان مادری

 

 **(04.11) برگردان از: حمید محوی

 و اگر ترمپ تغییر عقیده نداده باشد؟

 

 **(04.11) عبدالله امینی - کابل 

 احتمال برگشت دختر داکتر "نجیب" به افغانستان

 

**(04.10) برگردان و افزوده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اتحادیۀ اروپا اسد را مقصر دانست

 

 **(04.10) برگردان از: آمادور نویدی

 تفرقه بینداز و حکومت کن

 

 **(04.10) عبدالله امینی - کابل

 اعزام خونخواران امریکائی به افغانستان

 

 **(04.10) فرستنده: مناف فلکی فر 

 یاد جاوید شهدای اسفند ماه [حوت]

 

**(04.09) موسوی

 "کله پز برخاست برجایش سگ نشست"

 

  **(04.09) سید هاشم سدید

 از سر و روی هر سندی ابهام می بارد! - 1

 

 **(04.09) سید هاشم سدید

 بیائید همه چیز را از یک بعد نبینیم!

 

**(04.09) حزب کار ایران (توفان)

 بمباران سوریه را قویاً محکوم می کنیم

 

 **(04.09) برگردان از: حمید محوی

 بمباران سوریه یا نمایش اقتدار دونالد ترمپ بر هم پیمانانش

 

 **(04.09) عبدالله امینی - کابل

 نژادپرستی به نام "اسماعیل یون"

 

 **(04.09) بهروز سورن 

 بحران منطقه شدت می گیرد

 

**(04.08) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 نقش رو به افزایش نظامی هند در افغانستان

 

 **(04.08) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء -3

 

 **(04.08) فرح نوتاش

 تجاوز امریکا به سوریه 

 

 **(04.08) عبدالله امینی - کابل

 اخطار های بی مفهوم افغانستان به پاکستان

 

**(04.07) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 حل مشکل فلسطین

 

 **(04.07) برگردان از: ا. م. شیری

 در بارۀ "بیانیۀ" گروه مخالف

 

 **(04.07) عبدالله امینی - کابل

 اشتغالات امریکا و ناتو در قاچق مواد مخدر

 

**(04.06) عبدالله امینی - کابل

 جدال "غنی" و "ربانی"

 

 **(04.06) رکسانا تالارمی

 در رابطۀ مناظرۀ "بهرام رحمانی" و "شاهین نجفی"

 

 **(04.06) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در گرامیداشت روز جهانی کارگر

 

**(04.05) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 گسترش فقر در المان

 

 **(04.05) برگردان از: آمادور نویدی

 هوش مصنوعی منبع درآمد سرمایه داریست

 

 **(04.05) عبدالله امینی - کابل 

 تظاهرات ضد "غنی" در آسترالیا

 

**(04.04) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 4

 

 **(04.04) عبدالله امینی - کابل

 افزایش تعصب علیه اهل هنود و سکهـ

 

 **(04.04) فریبرز سنجری

 در افشای کتاب سازی تحت نام رفیق "حمید اشرف"

 

**(04.03) ترجمه و تلخیص: داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 شمارش معکوس به سوی مصیبت: ترمپ و بحران افغانستان

 

 **(04.03) قاسم باز

 آیا واقعاً "میراکبر خیبر" شهید است؟

 

 **(04.03) عبدالله امینی - کابل 

 خیانت متداوم "لطیف پدرام"

 

**(04.02) برگردان از: آمادور نویدی

 طرح "عموسام" جهت ایجاد "کردستان بزرگ" و تجزیۀ سوریه

 

 **(04.02) عبدالله امینی - کابل 

 وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی به وکلاء رشوت دادند

 

**(04.01) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 3

 

 **(04.01) حزب کار ایران (توفان)

 بیانیۀ کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی- لنینیستی

 

 **(04.01) عبدالله امینی - کابل

 الهی! تو کشور ما را همیشه در اشغال نگهدار

 

 **(04.01) هواداران حزب کار ایران (توفان)

 تجلیل از میراث انقلابی جنبش کمونیستی ایران

 

 **(03.31) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتیسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 2

 

 **(03.31) عبدالله امینی - کابل 

 گردن درازی سیاسی "رولا غنی"

 

**(03.30) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 13

 

 **(03.30) عبدالله امینی- کابل 

 یونورستی امریکائی کابل، مرکز تربیۀ جواسیس

 

**(03.29) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت این تغییر چیست- 8

 

 **(03.29) عبدالله امینی - کابل

 عزیزم بیا! بیا که خوب پچقت کنم 

 

 **(03.29) بهرام رحمانی

 لاتهای طرفدار امام حسین و امام خامنه ای و امام البغدادی یک دیگر را تهدید می کنند!

 

 **(03.29) حمید بهشتی

 شکاف در جوامع کشورهای اسلامی

 

**(03.28) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست افتضاح آمیز ترمپ در کانگرس

 

 **(03.28) سید هاشم شدید

 محرومیت های "سید"، امیر "عبدالرحمان خان" را به دادگاه می کشاند! - 2

 

 **(03.28) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 خواب نعمت است

 

 **(03.28) مریم

 هشدار رئیس بانک انگلستان در رابطه با "خطر شبح کمونیسم"!

 

 **(03.28) عبدالله امینی - کابل 

 نگرانی همسایه های شمال از بی امنیتی کشور

 

**(03.27) برگردان از: آمادور نویدی

 میراث تاریخی و همیشه جاویدان انقلاب روسیه

 

 **(03.27) عبدالله امینی - کابل

 وحشیان امریکائی برای تفنن می کشند

 

 **(03.27) فریبرز سنجری

 ملاحظاتی در بارۀ شرایط کنونی و وظایف ما

 

 **(03.27) ماریا یوسفزی

 داستان غم انگیز یک پناهندۀ افغان در سویدن!

 

 **(03.27) فرح نوتاش 

 زنده باد یوگسلاوی

 

**(03.26) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 سخن دبیر [گدائی صلح]

 

 **(03.26) عبدالله امینی - کابل

 اعطای تابعیت افغانستان به یک جاسوس CIA

 

 **(03.26) میرویس ودان محمودی 

 پیام برای محترم خانم "زریر شهمرد" داکتر "عاکف دروغین" ..

 

**(03.25) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اخراج شدگان متقاضی پناهندگی : بیگانه در کابل

 

 **(03.25) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 5

 

 **(03.25) عبدالله امینی - کابل 

 "عطاء" می لافد یا می ترساند

 

**(03.24) موسوی

 تصحیح یک اشتباه و عرض پوزش

 

 **(03.24) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت تغییر چیست. 7

 

 **(03.24) برگردان و افزوده از: حمید محوی

  افشاگری: جهاد طلبی نزد لافارژ- هولیسم

 

 **(03.24) برگردان از: آمادور نویدی

 افزایش جنگ گرائی امپریالیسم امریکا در قرن 21

 

 **(03.24) عبدالله امینی - کابل

 افزایش اطفال بی تحصیل

 

 **(03.24) فرح نوتاش 

 توطئه برای جلوگیری از صلح جهانی

 

**(03.23) ضیاء از استرلیا و یادداشت پورتال

 رهبر ملی یا پر عنقا!!

 

 **(03.23) عبدالله امینی - کابل 

 پیام دروغین "غنی"

 

**(03.22) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 سفر ستراتیژیک ملک سلمان به جنوب شرق آسیا

 

 **(03.22) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 2

 

 **(03.22) عبدالله امینی - کابل 

 چه سال نوی!؟

 

**(03.21) عبدالله امینی - کابل

 دومین سال شهادت فرخنده توسط وحشیان اخوانی 

 

 **(03.21) داکتر ظاهر تیموری

 آزادی

 

**(03.20) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 4

 

 **(03.20) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 1

 

 **(03.20) عبدالله امینی - کابل 

 طالبان به سلاح های جدید تجهیز می شوند

 

**(03.19) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 CIA ، سرمشق جاسوسی برای المان

 

 **(03.19) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت این تغییر چیست - 6

 

 **(03.19) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 3

 

 **(03.19) عبدالله امینی - کابل

 "کرزی" نشخوار می کند: امریکا افغانستان را ترک کند

 

**(03.18) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 5

 

 **(03.18) دگرمن احمد کندهاری

 نباید جنایات باندیستهای خلق و پرچم را فراموش کرد - 3

 

  **(03.18) خانۀ فرهنگ افغانستان

 دعوت به بهترین نوروزی سال

 

 **(03.18) عبدالله امینی - کابل

 سکوت "عبدالله" در مقابل گفتار "عطاء"

 

 **(03.18) رحیمه توخی

 شریعت اسلام را به زیر پا کن

 

**(03.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 تلاش به خاطر اعادۀ شخصیت ضد بشری "جورج بوش"

 

  **(03.17) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 5

 

**(03.17) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 2

 

 **(03.17) عبدالله امینی - کابل 

 ایران: سیاستمدار می گیرد، جنایتکار تحویل می دهد

 

**(03.16)  موسوی

 چرا "امرالله صالح" ؟

 

 **(03.16) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 1

 

 **(03.16) عبدالله امینی - کابل 

 گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی عربستان

 

**(03.15) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 معرفی یک کمونیست از دید مائو تسه دون

 

 **(03.15) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 1

 

 **(03.15) برگردان از: ا. م. شیری

 پاسداری از مام میهن

 

 **(03.15) عبدالله امینی - کابل 

 بی ارزش بودن "پیمان امنیتی" افغانستان با امریکا

 

**(03.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 وخامت اوضاع در روتردم

 

 **(03.14) برگردان از: آمادور نویدی

 محبوبیت ستالین در میان روس ها

 

 **(03.14) عبدالله امینی - کابل 

 "عطاء" گفت: راه من از "عبدالله" جداست

 

**(03.13) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 4

 

  **(03.13) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 تعیین "که برکه"  و رد انفعال

 

**(03.13) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 11

 

 **(03.13) عبدالله امینی - کابل

 توسعۀ بروکراسی فاسد

 

**(03.12) برگردان از: آمادور نویدی

 آنچه یک کارگر باید بداند

 

 **(03.12) عبدالله امینی - کابل

 ادعای پوچ "عبدالله" شورای نظاری

 

 **(03.12) چریکهای فدائی خلق ایران 

 در گرامیداشت روز جهانی زن

 

**(03.11) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "جاده ها به ما تعلق دارد"

 

 **(03.11) عبدالله امینی - کابل 

 دولت مستعمراتی مسؤول حمله به شفاخانۀ 400 بستر

 

**(03.10) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 3

 

 **(03.10) بهرام رحمانی 

 سخنی با دوست و هنرمند عزیزمان "شاهین نجفی" !

 

**(03.10) عبدالله امینی - کابل

 در ستایش از هیولای "فهیم"

 

**(03.09) عبدالله امینی - کابل

 روز ماتم زن افغان

 

 **(03.09) فرح نوتاش 

 سرور پنهان

 

**(03.08) سید هاشم سدید

 بیائید به مسائل کمی بازتر و همه جانبه تر نظر کنیم - 3

 

 **(03.08) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 صعود چین برای بقیۀ جهان به چه معناست؟

 

 **(03.08) عبدالله امینی - کابل 

 معاملۀ دو جنایتکار: "دوستم" و "حکمتیار"

 

**(03.07) عبدالله امینی - کابل 

 تبریک به تیم فوتبال افغانستان

 

**(03.06) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به ارتباط اخراج پناهجویان افغان از المان

 

 **(03.06) سید هاشم سدید

 بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه برخورد نمائیم - 2

 

 **(03.06) دگروال متقاعد خان آقا "سعید"

 به پورتال محترم "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(03.06) عبدالله امینی - کابل 

 بی مهری امریکا به غلامان

 

**(03.05) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 2

 

 **(03.05) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 نبرد برای رهائی زن از کوره راه نبرد طبقاتی می گذرد

 

 **(03.05) عبدالله امینی - کابل

 اعزام نیروهای هندی به افغانستان

 

 **(03.05) فرستنده: مناف فلکی فر

 در گرامیداشت روز جهانی زن

 

**(03.04) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "بنیاد" مردی به استواری "کوه بابا"

 

 **(03.04) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 فریادی برای کمک

 

 **(03.04) برگردان از: حمید بهشتی

 تجزیۀ عراق

 

 **(03.04) عبدالله امینی - کابل 

 خطر سقوط دوشی

 

**(03.03) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بیانیۀ دونالد ترمپ در کانگرس امریکا

 

 **(03.03) سید هاشم سدید 

 بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه تر برخورد نمائیم!

 

**(03.03) حزب کار ایران (توفان)

 انقلاب اکتوبر نخستین انقلاب سوسیالیستی در جهان

 

 **(03.03) عبدالله امینی - کابل 

 لاف و پتاق دولت مستعمراتی کابل

 

**(03.02) عبدالله امینی - کابل 

 دو ودشنام نثار "سلیمان لایق"

 

**(03.01) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 فضای انفجاری در قصر سفید

 

 **(03.01) سید هاشم سدید

 گفتن و اقعیت ها را دشمنی با کسی تلقی نکنید! 

 

 **(03.01) داکتر محمد قراگورلو

 فرهادی "فروشندۀ" کالای متوسط!

 

 **(03.01) احمد پوپل

 سنگ قبر "قدوس غوربندی" سندی جهت اثبات ادعای "موسوی"

 

 **(03.01) عبدالله امینی - کابل

 همکاری "منصور نادری" با "طالبان"

 

**(02.28) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا"- 1

 

 **(02.28) برگردان از: نیکو پورورزان

 در ستایش خلق ویتنام، و در نکوهش قاتلان شان! - 3

 

 **(02.28) عبدالله امینی - کابل

 ضربه به طالبان

 

**(02.27) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 قدرت نمائی مسکو در مسکو

 

 **(02.27) عبدالله امینی - کابل

 تن فروشی دختران افغان در ترکیه

 

 **(02.27) بهرام رحمانی 

 ستم ملی و زبان مادری

 

**(02.26) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 نقد منقد

 

 **(02.26) سید هاشم سدید

 آیا واقعاً اسلام به هنر و فلسفه و تفکر و عرفان نیاز ندارد؟

 

 **(02.26) عین الدین نذیری - المان

 خاطره ای از "پرتو نادری"

 

  **(02.26) برگردان از: آمادور نویدی

 "سیا" - CIA -و طرح براندازی رژیم سوریه

 

**(02.26) عبدالله امینی - کابل

 پست فطرتی "ربانی" پست فطرت

 

**(02.25) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 فلسفۀ علمی، سلاح معنوی پرولتاریا!

 

 **(02.25) ژباړه : فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 7

 

 **(02.25) میرویس ودان محمودی

 فروش آبهای افغانستان توسط "اشرف غنی"

 

 **(02.25) عبدالله امینی - کابل 

 پست فطرتی "سید مخدوم" پست فطرت

 

**(02.24) ضیاء از آسترلیا- و یادداشت پورتال

 تفنگ چره ئی !!

 

 **(02.24) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تهیدستان هلمندی، در بدترین وضعیت روزگارشان را می گذرانند

 

 **(02.24) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه  داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! - 8

 

 **(02.24) عبدالله امینی - کابل 

 التماس "غنی" به "مودی"

 

**(02.23) موسوی

 علل راکت پراگنی های پاکستان

 

 **(02.23) سید هاشم سدید

 پناه به خدا!

 

  **(02.23) عبدالله امینی - کابل

 مشاجرۀ لفظی "غنی" و "دوستم"

 

**(02.23) برگردان از: ا. م. شیری 

 این را خود زندگی به من آموخته است

 

**(02.22) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ادارۀ "ترمپ" یک ماهه شد

 

 **(02.22) عبدالله امینی - کابل 

 برخورد لچکانۀ "عنی" و "ربانی"

 

**(02.21) سید هاشم سدید

 تکرار مکررات!!

 

 **(02.21) ارسال و و یادداشت از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 افغانستان روی غنی ترین گنج معدنی نشسته است.

 

 **(02.21) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا در سال 2016، بیش از 24.000 شهروند کشورهای مسلمان را کشته است

 

 **(02.21) عبدالله امینی - کابل 

 آیا افغانستان توان مقابلۀ بالمثل را علیه پاکستان دارد؟

 

**(02.20) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "ترمپ" آقای جنگ

 

 **(02.20) فرستنده: "ع. ا." از مزار شریف و یادداشت پورتال

 پوهنتون بلخ در گرو دزدان و فاسدان "قبیله" است؛ آزادش کنید!

 

 **(02.20) بهرام رحمانی

 ویروس جدیدی به نام "ترمپیسم"

 

 **(02.20) حزب کار ایران (توفان)

 رژیم جمهوری اسلامی ایران را برای تلاش به بازگرداندن "رضا شهابی" به زندان، محکوم کنید!

 

 **(02.20) عبدالله امینی - کابل 

 "غنی" به آرزوی خود رسید

 

**(02.19) موسوی

 کودتا های خزنده در واشینگتن

 

 **(02.19) شباهنگ راد

 موقعیت زنان در افغانستان

 

 **(02.19) برگردان از: آمادور نویدی

 چین و ترمپیسم: تضاد های سیاسی سرمایه داری جهانی

 

 **(02.19) برگردان و افزوده از: پیکان "بنوال"

 "غنی" طالبان را مخاطب قرار داد که به افغانستان برگردند ...

 

 **(02.19) عبدالله امینی - کابل

 حرص و تقلب در اعمار مجدد افغانستان

 

**(02.18) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 محور توکیو- دهلی

 

 **(02.18) برگردان از: حمید بهشتی

 "ما حاضر نیستیم حقیقت را دریابیم"

 

 **(02.18) عبدالله امینی - کابل

 ملعون "سیاف" باید خود تکفیر شود

 

**(02.17) قاسم باز

 به جواب "سید؟ خلیل الله هاشمیان" تعویذ نویس!

 

 **(02.17) عبدالله امینی - کابل 

 عوام فریبی "احدی"

 

**(02.16) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 افغانستان بعدی

 

 **(02.16) سازمان انقلابی افغانستان

 کشتار توده های تهیدست را با مبارزۀ پیگیر علیه استعمارگران تقبیح نمائیم!

 

 **(02.16) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تاجران "ملی" غارتگرانی که زحمتکشان را با رنج و فلاکت و بیماری نیست و نابود می کند

 

 **(02.16) برگردان از: نیکو پورورزان

 در ستایش خلق ویتنام، و در نکوهش قاتلان شان! - 2 

 

 **(02.16) عبدالله امینی - کابل

 "قانونی"  از اشغال افغانستان نام نمی برد

 

 **(02.16) کبیر توخی

 عقاب زخمی ما

 

**(02.15) موسوی

 باز هم پیرامون "پیروزی نظامی و شکست سیاسی"

 

 **(02.15) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

د شتمنو لوټمارو جنایتونو، سوالګري په یو شغل بدله کړی ده

 

 **(02.15) عبدالله امینی - کابل

 روز شکست سوسیال امپریالیسم شوروی

 

 **(02.15) برگردان از: آمادور نویدی

 به همه چیز شک کنید. پیوند های ترمپ به گذشته و احیای چپ

 

**(02.14) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 روز های دشوار جمهوریخواهان

 

 **(02.14) عبدالله امینی - کابل 

 امپریالیسم المان در افغانستان

 

 **(02.14) سید موسی عثمان هستی

 حرفهای کلیوالی (دهاتی)

 

**(02.13) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 هالیوود خرد شده، تغییر شکل یافته و ترمپ

 

  **(02.13) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د جبارخیل لیکنه)

په روانه ښکیلاکي جګړه کې هره ورځ دری ماشومان وژل کیږي

 

**(02.13) عبدالله امینی - کابل

 بارق شفیعی: مرگ یک خاین

 

**(02.12) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 راندن به کام مرگ

 

 **(02.12) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های دلیل  این تغییر چیست - 4

 

 **(02.12) برگردان از: آمادور نویدی

 دروغ های تروتسکی- چه هستند و به چه منظور اند.

 

 **(02.12) عبدالله امینی - کابل 

 سرسپردگی دایمی

 

**(02.11) موسوی

 حراج پناهندگان

 

**(02.11) برگردان از: نیکو پورورزان

 در ستایش خلق ویتنام، و در نکوهش قاتلان شان!- 1

 

 **(02.11) بهرام رحمانی

 روشنفکر کسی است که درد های جامعه را فریاد می زند

 

 **(02.11) عبدالله امینی - کابل 

 "ربانی" در مسکو

 

**(02.10) ش. آهنگر

 انقلاب "ملی-دموکراتیک" یا "دموکراتیک-ملی"؟

 

 **(02.10) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د سعیدالرحمن لیکنه)

خوارځواکي د زیارکښانو ماشومان ګواښي

 

 **(02.10) فرهاد ویاړ 

 نورمن بسیون په چین کی - 6

 

**(02.10) عبدالله امینی - کابل

 نارضایتی مردم از آمدن "حکمتیار"

 

 **(02.10) فرستنده: بهروز سورن

 نامۀ جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی به نخست وزیر سویدن

 

 **(02.10) داکتر عارف پژمان

 سقوط بهمن بر سر حاکمان معمم!

 

**(02.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 پاکستان: از بازدارندگی ستراتیژیک تا بازدارنگی طیف کامل

 

  **(02.09) سید هاشم سدید

 کوششی برای روشن سازی چند مطلب

 

**(02.09) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 تهیدستان نیمروز، قربانی استبداد و ستمگری و جنایت غارتگران

 

**(02.09) فرستنده: خانه فرهنگ افغانستان

 برلین د پناه غوښتونکو اجباری شړل افغانستان ته "نه" وائی!

 

 **(02.09) عبدالله امینی - کابل 

 ضربۀ "حکمتیار" بر فرق جمعیت و شورای نظار

 

**(02.08) ش. آهنگر

دطالبانوجګړه یوه د ملي مقاومت جګړه نه ده! 

 

 **(02.08) فرستنده: احمد پوپل

 مناسبات لنین با تروتسکی

 

 **(02.08) فرستنده: خانۀ فرهنگ افغانستان

 برلین به اخراج اجباری پناهجویان به افغانستان "نه" می گوید!

 

 **(02.08) عبدالله امینی - کابل

 سرسپردگی "شیدا ابدالی" به امپریالیسم

 

 **(02.08) فرح نوتاش

 تظاهرات برای برقه در وین

 

**(02.07) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 همه چیز کمبود است 

 

 **(02.07) برگردان از: آمادور نویدی

 سرمایه داری ملی، جایگزینی برای جهانی سازی

 

 **(02.07) پیکان بنوال

 ملل متحد مهرۀ دست جنایتکاران

 

 **(02.07) عبدالله امینی - کابل

 تظاهرات ضد فساد در هرات

 

**(02.06) موسوی

 "احمدشاه مسعود خاین ملی"

 

  **(02.06) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن ( د شیرزاد لیکنه)

ژمی، بیوزلي او د زیارکښانو رنځونه او مړینه

 

 **(02.06) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی- 5

 

 **(02.06) عبدالله امینی - کابل

 یورش فرهنگی روسیه به سوی افغانستان

 

**(02.05) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 امریکا در تقابل با ایران

 

 **(02.05) سید هاشم سدید

 سخنی اندر میان سخن چون قصه های هزار و یک شب

 

 **(02.05) محمد حیدر اختر

 خاطرات فراموش ناشدنی از رادیو افغانستان

 

 **(02.05) عبدالله امینی - کابل

 "معنوی" : دزد موتر ها

 

**(02.04) عبدالله امینی - کابل 

 بی حیائی حزب اسلامی

 

**(02.03) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیرنسرین معروفی

 حرکت آغازین از جانب مسکو

 

 **(02.03) عبدالله امینی - کابل 

 چوکی فروشی

 

**(02.02) سازمان انقلابی افغانستان

 ماهیت رقابت های امپریالیستی را با مبارزه علیه امپریالیزم افشاء نمائیم

 

 **(02.02) سید هاشم سدید

 بهانه ای بر تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 3

 

 **(02.02) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 فرهنگ سرمایه داران علیه زحمتکشان عمل می کند

 

 **(02.02) ژباړه : فرهاد و یاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 4

 

 **(02.02) برگردان از: آمادور نویدی

 از بی تفاوتی متنفرم

 

 **(02.02) عبدالله امینی - کابل 

 روز های دشوار "عبدالله"

 

**(02.01) موسوی

 "دیگ به دیکچه میگه، رویت سیاه" - 2 

 

 **(02.01) ش. آهنگر

 پیرامون مسألۀ ملیت ها و وحدت ملی در افغانستان

 

 **(02.01) عبدالله امینی - کابل

 روابط پنهانی جمعیت و شورای نظار با "آی. اس. آی"

 

**(01.31) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 علل عروج دونالد ترمپ

 

 **(01.31) حزب کار ایران (توفان)

 انقلاب اکتوبر، بلشویکها و حزب لنینی

 

 **(01.31) عبدالله امینی - کابل 

 افزایش کشمکش درونی طالبان

 

**(01.30) عبدالله امینی - کابل

 حملۀ "قانونی" بر "عبدالله"

 

**(01.29) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ Die Rote Fahne با دو تن از رهبران MLPD - بخش دوم

 

 **(01.29) سید هاشم سدید

 پایان سخن هنوز باقی ست!

 

 **(01.29) برگردان از: آمادور نویدی

 چگونه مذاکرۀ ایران، روسیه و ترکیه می تواند به بحران سوریه کمک کند

 

 **(01.29) عبدالله امینی - کابل

 اعتراف "قانونی" به خیانت "مسعود"

 

**(01.28) محسن نوربخش

 ترمپ، مظهر به قدرت رسیدن نژادپرستان افراطی در امریکا

 

 **(01.28) برگردان از: ا. م. شیری

 داوس 2017 به منزلۀ سمبول پایان دورۀ جهانی سازی

 

 **(01.28) عبدالله امینی - کابل

 شورای غیر قانونی در دولت غیر قانونی

 

 **(01.28) فرستنده: مناف فلکی فر 

 چریکهای فدائی خلق ایران برگزار می کنند:

 

**(01.27) موسوی

 "دیگ به دیکچه میگه، رویت سیاه" - 1

 

 **(01.27) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 3

 

 **(01.27) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه! - 9

 

 **(01.27) صبا راهی

 به دورۀ تاریک اندیشی خوش آمدید!

 

 **(01.27) عبدالله امینی - کابل

 خویش خوری سیما سمر

 

 **(01.27) فرح نوتاش

 نه ... آقای نتان یاهو

 

**(01.26) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 بیانیۀ "دونالد ترمپ" و طبقۀ حاکم امریکا

 

 **(01.26) بهرام رحمانی

 تجارب و درسهای آموزندۀ سیاسی، علمی و انسانی روژاوا!

 

 **(01.26) عبدالله امینی - کابل 

 سیر نزولی شهرت و اعتبار "عبدالله" در میان تاجکان

 

**(01.25) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکلمۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 2 

 

 **(01.25) برگردان از: آمادور نویدی

 اتحاد ایران، روسیه و چین برای جهانی بهتر

 

 **(01.25) عبدالله امینی - کابل

 احمد ولی مسعود "تیوری" پخش می کند

 

 **(01.25) صبا رها

 ترامپ نژادپرست زن ستیز: سقط جنین ممنوع

 

**(01.24) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مصاحبۀ Die Rote Fahne با دو تن از رهبران MLPD - بخش اول

 

 **(01.24) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کودکان و زنان تهیدست، قربانیان اصلی جنگ امریکاست!

 

 **(01.24) عبدالله امینی - کابل

 بی آبروئی "غنی" و "عبدالله"

 

**(01.23) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکلمۀ باقی مانده های دلیل تغییر چیست- 1

 

 **(01.23) ش. آهنگر

 آیا جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی است؟ - 2

 

 **(01.23) صبا راهی

 راهپیمائی بزرگ زنان امریکا

 

 **(01.23) عبدالله امینی - کابل

 "گیلانی" بمرد

 

 **(01.23) برگردان از: ا. م. شیری 

 نه، لنین به خواب ابدی فرو نرفت....

 

**(01.22) موسوی

 "اوباما"؛ ورزیده ترین، وفادارترین، هارترین و ... نوکر سرمایه!

 

 **(01.22) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 دموکراسی سرمایه داری ...

 

 **(01.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 تحول در سیاست امریکا؟!

 

 **(01.22) عبدالله امینی - کابل 

 خوشحالی "غنی" و "عبدالله"

 

**(01.21) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 انتقام پوتین

 

 **(01.21) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اعتراض بیجینگ

 

 **(01.21) عبدالله امینی - کابل 

 میراث اوباما برای افغانستان: نا امنی و دولت مزدور

 

 **(01.21) برگردان از: ا. م. شیری

 اقتصاد رقمی، آیندۀ درخشان بشر یا حباب بازار سهام؟

 

**(01.20) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقال کانون بحران به خاور دور و یا ...؟

 

 **(01.20) ش. آهنگر

 آیا جنگ طالبان یک جنگ مقاومت ملی است؟ - 1

 

 **(01.20) عبدالله امینی - کابل 

 صاحب منصبان امریکائی و فروش سلاح به مخالفان

 

**(01.19) سازمان انقلابی افغانستان

 نیروی لایزال توده ها، سرنگونی امپریالیست ها و ایادی پوشالی!

 

 **(01.19) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د سعیدالرحمن لیکنه)

د افغانستان زیارکښه ښځې د دری ستمونو لاندې ژوند کوي

 

 **(01.19) عبدالله امینی - کابل

 ننگرهار برباد خواهد رفت

 

 **(01.19) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 2

 

**(01.18) موسوی

 انفجار قندهار ادامۀ جنگ نیابتی

 

 **(01.18) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 زمستان سرد و بدبختی های زحمتکشان، ننگ بر چپاولگران و غارتگران!

 

 **(01.18) ژباړه: فرهاد ویاړ

 نورمن بسیون په چین کی - 1

 

 **(01.18) برگردان از: آمادور نویدی

 امریکا و رقابت برای سلطۀ جهانی

 

 **(01.18) ضیاء- سیدنی- استرلیا

 " نمی دانم خنده کنم یا گریه..."

 

 **(01.18) عبدالله امینی - کابل 

 صد ها قربانی در راه به سوی اروپا

 

 **(01.18) برگردان از: ا. م. شیری

 نیمی از جهان به غارت رفته

 

**(01.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 ترمپ در تقابل با محافظه کاران جدید

 

 **(01.17) عبدالله امینی - کابل

 گسترش وهابیت در افغانستان

 

 **(01.17) بهروز سورن 

  در اعماق چه می گذرد؟ - 4

 

**(01.16) عبدالله امینی - کابل 

 دیپلماسی مبتذل کاکای "غنی"

 

**(01.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 رابطۀ اخراج پناهندگان با ختم منافع دولت های متحجر

 

 **(01.15) عبدالله امینی - کابل

 اخراج سه هزار کارگر از بگرام

 

**(01.14) موسوی

 " کور هم می فهمد که دلده شور است" - 5

 

 **(01.14) عبدالله امینی - کابل

 دروغگوئی "ملک سلمان"

 

 **(01.14) شباهنگ راد

 یکی از ستون های نظام مرد

 

 **(01.14) برگردان از: ا. م. شیری 

 پیشبینی های اقتصادی به مثابۀ نشانه ای از فال بینی

 

 **(01.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 سودای وطن

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 وطن روان منست

 

**(01.13) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 "حکمتیار" در منجنیق تعزیرات

 

  **(01.13) فرستنده: علی کاظمی- ایران و یادداشت پورتال

 در ستایش و نکوهش فیدل

 

**(01.13) حزب کار ایران (توفان)

 هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران حکومت چرک و خون اسلامی در گذشت

 

 **(01.13) عبدالله امینی - کابل

 دستگیری سه ایرانی در هرات

 

 **(01.13) فرح نوتاش 

 مختصر اشاره ای به جنایات مرد دوم

 

**(01.12) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟ - 2

 

 **(01.12) برگردان از: آمادور نویدی

 جغرافیای سیاسی، جهانی سازی و نظم جهانی

 

 **(01.12) عبدالله امینی - کابل

 ضربات پی در پی مخالفان

 

 **(01.12) برگردان از: حمید محوی

 نشانۀ اختلال روانی در حلب شرقی

 

 **(01.12) برگردان از: ا. م. شیری 

 دانشمندان احمق زمان ما

 

**(01.11) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 سرزمین "المان" میدان تانک و توپ "امپریالیسم امریکا"

 

 **(01.11) نظرمحمد مطمئن

 کابل کې ګواښونه او ستونزې 

 

 **(01.11) عبدالله امینی - کابل

 بی حیائی "قانونی"

 

**(01.10) موسوی

 مرگ "رفسنجانی" و مثلث منتظر 

 

 **(01.10) عبدالله امینی - کابل

 مافیای فامیلی "غنی"

 

 **(01.10) علی صدارت

 "منافع مشترک" نیرنگی کهنه! خیانتی پویا!

 

**(01.09) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 خونسردی "پوتین" و برآشفتگی "اوباما"

 

 **(01.09) عبدالله امینی - کابل

 سرسپردگی دولت مستعمراتی کابل

 

 **(01.09) "خانۀ فرهنگ افغانستان"

 دعوت به پروگرام اطلاعاتی

 

**(01.08) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د شیرزاد لیکنه)

داعشیان د کارګرانو او زیارکښانو بیرحمه دښمنان

 

 **(01.08) عبدالله امینی - کابل

 اشغال افغانستان ادامه خواهد یافت

 

 **(01.08) فرستنده: عثمان حیدری

 لنین در مقابله با تروتسکسیم

 

**(01.07) برگردان از: آمادور نویدی

 افزایش شمارۀ عملیات ویژۀ امریکا در جنگهای نامرئی افریقا

 

 **(01.07) عبدالله امینی - کابل 

 هفتۀ قانون اساسی؟

 

**(01.06) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 4

 

 **(01.06) ش. آهنگر

 امپریالیسم در گرداب فساد و تباهی

 

 **(01.06) عبدالله امینی - کابل 

 شکارچیان عرب در افغانستان

 

 **(01.06) برگردان از: ا. م. شیری

 جمهوری های منطقۀ بالتیک و انحلال اتحاد شوروی

 

**(01.05) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 گانگرس دست راستی 115 و معضلات اجتماعی امریکا

 

 **(01.05) عبدالله امینی - کابل 

 سردرگمی کابل در مقابل اسلام آباد

 

**(01.04) سید هاشم سدید

 یاد آوری دو - سه نکتۀ ضروری

 

 **(01.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 سال نو مبارک!

 

 **(01.04) عبدالله امینی - کابل 

 مساجد شیعیان در هرات زیر آتش تعصب

 

**(01.03) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقامگیری و یا خودزنی "اوباما"

 

 **(01.03) عبدالله امینی - کابل 

 "عبدالله " دو سفیر مقرر نمود

 

**(01.02) موسوی

 "کور هم می فهمد که دلده شور است" - 3

 

 **(01.02) سید هاشم سدید

 دلیل این تغییر چیست؟

 

 **(01.02) بهرام رحمانی و یادداشت پورتال

 مهمترین وقایع سال 2016

 

   **(01.02) حزب کارایران (توفان)

 "غائلۀ" آذربایجان یا سرکوب نهضت ملی و دموکراتیک..

 

  **(01.02) نذیر دلسوز

 تأملی گذرا به شمه ای از جنایات روسها در افغانستان

 

 **(01.02) عبدالله امینی - کابل

 عطاء و عبدالله در جدال اند

 

**(01.01) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 افغانستان در سال 2016

 

  **(01.01) بهرام رحمانی

 آیا جشن کریسمس و سال نو ریشۀ مذهبی دارند!؟

 

**(01.01) سازمان زنان8 مارچ(ایران-آفغانستان)

 در همبستگی با کارزار: "نه! به نام بشریت ما زیر بار یک امریکای فاشیست نخواهیم رفت"

 

 **(01.01) عبدالله امینی - کابل

 به جان هندو ها و سک ها هم افتادند

 

 **(01.01) برگردان از: ا. م. شیری

 کِشته های کنگرۀ بیستم- 3

 

 

ادامه مقالات Articles Continued