AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

بر آستان اسارت نمی نهم گردن      گر آفتاب ببوسد زمین طاعت من

زن  پیشتاز

مرام نشراتی پورتال  Vanguard Woman

 

 

 **(04.26) فرستنده: سیامک م. 

 زنانی چون من بسیار اند دراین دیار...

 

**(04.24) انجنیر سید مختار دریا 

 زن

 

**(03.23) مهرزاد دشتبانی 

 به یاد زنی که تنها یک شب عاشقانه با من بود!

 

**(03.14) شهناز نیکوروان

 زنان و مبارزه

 

 **(03.13) دافغانستان دخلکو آزادي بخښونکی سازمان (ساما)

   ښځې دپلارواکۍ په زنځیر ښکیل

 

 **(03.13) سایت گزارشگران

 مصاحبه با "مینو همتی" روزنامه نگار و فعال جنبش زنان

 

**(03.10) سایت گزارشگران

 مصاحبه با : سحر صبا - فعال کارگری

 

**(03.09) چریکهای فدائی خلق ایران

 8 مارچ، روز جهانی زن، بر زنان ستمدیدۀ ایرانی گرامی باد!

 

**(03.09) فرستنده: ر. پیکارجو

 8 مارچ  روز جهانی زن را گرامی می داریم! 

 

 **(03.09) ا. م. شیری

 به میمنت روز جهانی زن

 

 **(03.09) سایت گزارشگران

مصاحبه با مهستی شاهرخی نویسنده و شاعر 

 

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 استعمار و ارتجاع بدترین دشمنان زنان

 

 **(03.08) سازمان انقلابی افغانستان

 هشتم مارچ، روز همبستگی زنان زحمتکش جهان گرامی باد!

 

 **(03.08) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 به پیشواز هشت مارچ، روز جهانی زن

 

 **(03.08) صبا راهی

 "هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد"

 

 **(03.08) سایت گزارشگران

 مصاحبه با گیسو شاکری به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی زن

 

 **(03.08) شباهنگ راد

 "دختران خیابان انقلاب" نماد و جلوۀ دیگری از اعتراض زنانه

 

 **(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 لوح خاطر

 

**(03.06) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 هیچ انقلاب واقعی بدون رهائی زنان میسر نیست!

 

**(03.04) مصاحبه از: سحر صامت 

 هیچ کسی روسپی نیست

 

**(02.03) بهرام رحمانی 

 زن ، مبارزه و انقلاب!

 

**(11.27) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان) 

 کنترول بدن من حق من است، نه هیچ دولت ....

 

**(11.25) فرستنده: سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 زنجیرۀ خشونت علیه زنان را چنان پاره کنیم که هیچ نیروئی یارای بافتن دوبارۀ آن را نیابد!

 

**(04.13) سارا نیکو 

 چشم انداز اعتراضات زنان در امریکا علیه رشد فاشیسم!

 

**(04.12) سهیلا دهماسی 

 ستم بر زن، ستم طبقاتیی که راه حل طبقاتی می طلبد!

 

**(03.09) چریکهای فدائی خلق ایران

 گرامی باد 8 مارچ، روز جهانی

 

 **(03.09) س. روشنگر

 اثرات شوم "دموکراسی" امریکائی بر زنان افغانستان

 

 **(03.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دختر افغان

 

 **(03.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 زن در حصار شریعت

 

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "آزادی زن، معیار آزادی جامعه است"

 

 **(03.08) سازمان انقلابی افغانستان

 گرامی باد هشتم مارچ، روز همبستگی زنان!

 

 **(03.08) فرستنده: عثمان حیدری 

 "آزادی زن، معیار آزادی جامعه است"

 

**(03.07) حزب کار ایران (توفان) 

 فرخنده باد 8 مارچ روز بین المللی زن

 

**(02.04) سازمان زنان 8 مارچ(ایران و افغانستان) 

 ما می توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت فاشیستی ترمپ/پنس را به زیر کشیم!

 

**(01.10) س. روشنگر 

 فریاد آزادیخواهانۀ زنان ستمکش را رساتر سازیم!

 

**(11.24) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 نه به خشونت بر زنان در سراسر جهان

 

**(11.19) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 برای مبارزه علیه خشونت بر زنان متحد شویم!

 

**(10.17) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 جنبش زنان کمونیست (1921 - 1926)

 

**(09.16) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 تعیین سرنوشت زنان توسط جنایتکاران گوناگون !

 

**(05.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 مادر افغان

 

**(03.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 لوح خاطر

 

**(03.12) فرستنده: سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان)

 گزارشی از مبارزات (روز جهانی زن)

 

 **(03.12) برگردان از: م. ن.

 زنان علیه "اردوغان"

 

 **(03.12) الحاج محمد ابراهیم حبیب زی 

  مادر

 

**(03.11) نادر ثانی

 "کلارا زتکین" مبارزی آگاه و خستگی ناپذیر!

 

 **(03.11) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 10

 

**(03.10) میرویس ودان محمودی

 "ناهید صاعد" و "وجیهه خالقی" دو اخگر درخشان رزم

 

 **(03.10) فروه فاموری 

 به بهانۀ روز زن

 

**(03.09) سید هاشم سدید

 یکی از موانع رهائی زن از اسارت، قانون اساسی است

 

 **(03.09) کریمه کرامت حبیب 

 نقش و مقام زن در آثار "ابوالمعانی بیدل"

 

**(03.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 زن مظلوم است، بیچاره نیست!!!

 

 **(03.08) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن اعلامیه

ښځینه کارګرې او دهقانې په پیوستون له بیلابیلو ستمونو خلاصون موندلی شي!

 

 **(03.08) پیکان بنوال

 به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن!

 

 **(03.08) انجمن قلم ایران(در تبعید)

 در گرامیداشت هشت مارچ، روز جهانی زن!

 

 **(03.08) حزب کار ایران (توفان)

 فرخنده باد هشتم مارچ روز همبستگی زنان سراسر جهان!

 

  **(03.08) اشرف دهقانی

 گرامی باد روز جهانی زن!

 

 **(03.08) تیمورشاه تیموری

 هشت مارچ و روز زن

 

 **(03.08) همایون باختریانی

 "صد غزل سیدای کروخی هروی " - 87

 

 **(03.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 مقام زن

 

 **(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دختر افغان

 

**(03.06) شباهنگ راد

 موقعیت جنبش زنان، 8 مارچ

 

**(03.05) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 9

 

**(03.04) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 8

 

 

 2015

 

**(12.11) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 7

 

**(10.23) تیمورشاه تیموری

 مادر

 

**(10.17) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 6

 

**(10.15) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 5

 

**(10.10) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 4

 

**(09.27) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 3

 

**(09.26) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 2

 

 **(09.25) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ښځو سور پوځ - 1

 

**(09.17) تیمورشاه تیموری 

 مادر هزار فرزند

 

**(09.04) ناهید غزل 

 مادر فلسطینی

 

**(09.02) شبکۀ زنان 

 اعلامیۀ کنفرانس شبکۀ زنان استکهلم

 

**(08.19) فرستنده:  مهسا روژان

 زنان چگونه می توانند به صلح و امنیت دست یابند؟

 

**(07.26) شبکۀ زنان 

 کنفرانس شبکۀ زنان در بارۀ مبارزات زنان علیه بنیاد گرائی مذهبی

 

**(07.08) داکتر ظاهر تیموری 

 ندای زن

 

**(06.29) کبیر توخی 

 به زنان آزادۀ کوبانی!

 

**(05.29) فرستنده: فرید پرواز 

 ارتش سرخ زنان

 

**(05.14) ناهید غزل 

 استقامت

 

**(05.13) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 سیل اشک در پیشگاه مادران

 

 **(05.12) ولی احمد نوری 

 «هنوز گرم بود جای بوسۀ مادر»

 

**(05.11) تیمورشاه تیموری

 مادر

 

 **(05.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 به خاطر مادر !!!

 

**(04.27) برگردان از: عبدالله باوی 

 به کارگران زن!

 

**(04.12) اشرف دهقانی 

 ستم برزن: دلایل و راه های حل!

 

**(04.08) برگردان از: جاوید 

 بیداری زنان

 

**(03.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 جفا کش زن افغان

 

 **(03.10) عبدالله امینی - کابل

 زنان افغانستان هنوز هم در زنجیر بردگی

 

 **(03.10) چریکهای فدائی خلق ایران 

 «بدون زنان هیچ جنبش واقعی توده ئی نمی تواند وجود داشته باشد»

 

**(03.09) سازمان انقلابی افغانستان

 د مارچ اتمه، دښکیلا کڰرو، ڰوداڰیانو او اینجوئی...

 

 **(03.09) سازمان اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 هشتم مارچ روز زنان زحمتکش را گرامی می داریم!

 

 **(03.09) تیمورشاه تیموری 

 به ارتباط روز جهانی زن

 

**(03.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 زن در حصار شریعت!!!

 

 **(03.08) فرستنده: مناف فلکی فر

 برگزاری گرامیداشت 8 مارچ، روز جهانی..

 

 **(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دختر افغان

 

 **(03.08) تیمورشاه تیموری 

 خندۀ ناز

 

**(03.07) حزب کار ایران (توفان) 

 فرخند باد 8 مارچ روز بین المللی زن

 

**(03.05) سازمان زنان 8 مارچ(ایران و افغانستان)

 به راهپیمائی انترناسیونالیستی روز جهانی زن بپیوندید!

 

 **(03.05) انجمن قلم ایران(در تبعید) 

 خجسته باد هشت مارچ روز جهانی زن!

 

**(02.24) سازمان زنان 8 مارچ

 زنان جهان برای درهم کوبیدن امپریالیست های مرد سالار و بنیاد گرایان مذهبی متحد شوید!

 

 **(02.24) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران

 مراسم بزرگدشت 8 مارچ. روز جهانی زن.

 

 **(02.24) پیکار جو 

 برای گرامیداشت روز جهانی زن

 

**(02.24) خورشید عطائی 

 زما موری

 

**(01.16) تیمورشاه تیموری 

 مادر

 

**(11.26) کمباور کابلی 

 در ستایش حماسۀ یک مادر محترمه بانو ریزه گل!

 

**(11.25) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان)

 به مناسبت 25 نومبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

 **(11.25) انجمن قلم ایران(درتبعید) 

 25 نومبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان

 

**(11.13) فرستنده: یوسف صداقت 

 قوانین اساسی «ویژۀ زنان- مصوب 1 نومبر 2014» توسط رهبری کانتون جزیره - غرب کردستان- سوریه

 

**(10.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به پیشتاز زنان کوبانی

 

 **(10.18) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 زنان کوبانی در صف مقدم میدان نبرد علیه تجاوز و بردگی جنسی!

 

**(10.13) نذیر دلسوز 

 او تفنگش را دوست دارد

 

**(10.11) تهیه کننده و فرستنده: فرزان - استانبول 

 مقاومت جانانۀ واحد حفاظت زنان کوبانی در مقابل خلافت اسلامی

 

**(09.19) دپیشرو خپرونه، 50 گنه 

 کوباني میرمنې، له خپلې مینی څخه په میړانه دفاع کوي

 

**(08.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 لوح خاطر

 

**(06.29) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن (د ودان لکینه)

 زیارکښې ښځې یوازې د مبارزې له لارې کولای شي د ستمونو کړۍ ماتې کړي!

**(05.11) تیمورشاه تیموری

 مادر

 

 **(05.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 ای مادر!

 

**(05.07) فرستنده: ر. مهسا 

 قانون شریعت، فرودستی زنان، تقویت دو پوسیده

 

**(05.04) تیمورشاه تیموری

 مــــادر

 

**(04.30) برگردان از: امین حصوری

 صدائی از « فمینیسم سیاه » - 2

 

 **(04.26) برگردان از: امین حصوری

 صدائی از « فمینیسم سیاه » - 1

 

**(04.23) برگردان از: نیما کوشیار 

 فمینیسم سیاه و انترسیکشنالیتی ( نظریۀ تلاقی ) - 2

 

 **(04.22) برگردان از: نیما کوشیار 

 فمینیسم سیاه و انترسیکشنالیتی ( نظریۀ تلاقی ) - 1

 

**(03.15) عزت آهنگز نیزک  

 پرواز

 

**(03.11) برگردان از: مارال س.- یادداشت پورتال

 پرولتر های پرولتر ها

 

**(03.09) بهرام رحمانی

 خشونت بر زنان از زبان آمار ها !

 

**(03.09) میرویس ودان محمودی

 خجسته باد 8 مارچ

 

 **(03.09) برگردان از: رها اسد زاده 

 زنان در انقلاب روسیه

 

 **(03.09) نورالله وثوق

 به مناسبت روز جهانی زن - اعتراض رگبار

 

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 هشت مارچ نمادی است از شکست ناپذیری ستمکش ترین ستمدیدگان

 

 **(03.08) سازمان انقلابی افغانستان

 زنان ستمدیدۀ افغانستان در آتش استعمار و استبداد می سوزند

 

**(03.08) د افغانستان د زیارکښانو ټولنیز انجمن

 د مارچ اتمه، د زیارکښو ښځو د یووالي او مبارزې ورځ

 

  **(03.08) تیمورشاه تیموری

 هشت مارچ و روز زن

 

**(03.08) مانا هدایت

 حدیث بی قراری آنان!

 

 **(03.08) اشرف دهقانی

 پیوند جنبش زنان با جنبش کارگری، ضرورتی انکار ناپذیر برای نیل به رهائی!

 

 **(03.08) حزب کار ایران - توفان

 فرخنده باد هشتم مارچ روز همبستگی زنان سراسر جهان

 

 **(03.08) عزیزه مهر اختر

 هشتم مارچ روز بین الملل زن

 

 **(03.08) انجمن قلم ایران (در تبعید) 

 خجسته باد هشت مارچ

 

**(03.08) بهرام رحمانی

 زنان خانه دار و سرپرست خانوار شهروندان بی حقوق و فراموش شده اند!

 

 **(03.08) بهرام رحمانی

 در گرامیداشت روز جهانی زن

 

 **(03.08) فرستنده: ر. مهسا

 فراخوان دعوت به راه پیمائی 8 مارچ روز جهانی در لندن

 

 **(03.08) فرستنده: مناف فلکی فر

 در گرامیداشت روز جهانی زن

 

 **(03.08) نشریه سیاهکل

 اکسیون اعتراضی به مناسبت روز جهانی زن

 

 **(03.08) رحیمه توخی

 رهائی زن

 

 **(03.08) عزت آهنگر نیزک

 پیام زن

 

 **(03.08) عزت آهنگر نیزک

 تقدیم به زنان آزادیخواه و ستمکش ...

 

 **(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دختر افغان

 

 **(03.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 به افتخار روز عالمگیر زن

 

**(03.07) فرستنده: ر. پیکارجو 

 برای گرامیداشت روز جهانی زن

 

**(02.24) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 ملی ننگ د قربانی سره

 

**(02.21) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 زنان در مقابل دو واپسگرای پدر سالار: سرمایه داری امپریالیستی و بنیاد گرایان مذهبی!

 

**(02.14) فرستنده: عزیز نعیمی 

 [ زن و هستی ]

 

**(02.13) روح افزا عثمان 

 مرغ در قفسم

 

**(02.11) فرستنده: ش. حمید 

 شعر های مقاومت - زن و شعر - 19

 

**(02.04) فرستنده: فرید پرواز 

 بریگاد سرخ، ارتش زنان هند برای مقابله با حملات خیابانی

 

**(01.26) اختر قاسمی 

 درد های دل زنانه و انتقاد های یک زن از برخی برخوردهای زنان فمینیست

 

**(01.20) داکتر ظاهر تیموری 

 مــــادر

 

**(01.06) بازتایپ و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 زنان زنجیر شکن

 

**(12.23) اشرف دهقانی

 پیام به مراسم وداع با مادر سلاحی !

 

**(12.09) رحیمه توخی 

 آخر به پا خیزیم ...!

 

**(12.01) معصومه محمدی 

 استفاده های ابزاری از زنان

 

**(11.26) داکتر ظاهر تیموری

 « در نظام کین توز مرد سالار »

 

**(09.09) شمسی صلواتی 

 در این دشت آلوده به خون

 

**(09.06) سیما سوژا 

 آرزوی خفته

 

**(07.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 « اسارت زن و بیداد و غفلت خلق »

 

**(07.06) فرستنده: بابک آزاد 

 هرگز بر نمی گردم - شعری از زنده یاد «مینا»

 

**(05.13) ملک الشعراء استاد اسیر 

 ای مادر

 

**(05.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 به خاطر مادر !!!

 

 **(05.12) تیمورشاه تیموری 

 مـــــادر

 

**(05.11) ناتور رحمانی 

 مادر « مرا ببوس »

 

**(04.26) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 آرامه  انجلی وه

 

**(04.17) اتحاد زنان آزادیخواه 

 سؤال نشریۀ شهروند از «اتحاد زنان آزادیخواه»

 

**(04.10) برگردان از: آساره بختیاری 

 « ناتاشا » زن سازمانده بلشویک - 4

 

**(04.08) برگردان از: آساره بختیاری

 « ناتاشا » زن سازمانده بلشویک - 3

 

**(04.03) برگردان از: آساره بختیاری 

 « ناتاشا » زن سازمانده بلشویک - 2

 

 **(04.01) برگردان از: آساره بختیاری 

 « ناتاشا » زن سازمانده بلشویک - 1

 

**(03.22) عزت آهنگر نیزک

 من داستان زن را تعبیر اینچنینم

 

**(03.18) عزت آهنگر نیزک

 به تصویر می کشم - 3

 

 **(03.17) عزت آهنگر نیزک

 به تصویر می کشم - 2

 

 **(03.16) محمد قراگوزلو 

 فمینیسم لیبرال در برابر سوسیالیسم - 2

 

 **(03.16) عزت آهنگر نیزک

 به تصویر می کشم - 1

 

**(03.13) محمد قراگوزلو 

 فمینیسم لیبرال در برابر سوسیالیسم - 1

 

**(03.12) بشیر نبی

 8 مارچ روز جهانی زن

 

**(03.12) فرستنده: گروه پروسه

 نودیسم، فمینیسم، سکولاریسم در بستر سوسیالیسم - 4

 

**(03.10) پریسا یگانه

 جنبش زنان در ترکیه بر سر دو راهی فمینیسم بورژوائی یا رهائی انقلابی زنان

 

 **(03.10) عزرائیل الهی

 شـــهـــوت

 

**(03.10) بهرام رحمانی

 مصاحبۀ جعفر جعفر نژاد با بهرام رحمانی در رابطۀ مذهب و مسألۀ زن - 2

 

**(03.10) فرستنده: سهیلا دهماسی

 گرامی باد روز جهانی زن

 

**(03.09) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مینا و ناهید زندگان جاوید اند !!!

 

**(03.09) آزاد ل.

 عرض ادب خدمت استاد سخن

 

 **(03.09) بهرام رحمانی

 مصاحبۀ جعفر جعفر نژاد با بهرام رحمانی در رابطۀ مذهب و مسألۀ زن - 1

 

 **(03.09) فرستنده: گروه پروسه

 نودیسم، فمینیسم، سکولاریسم در بستر سوسیالیسم - 3

 

 **(03.09) لیکونکی: عزرائیل الهی 

 ښــځـــه

 

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 هشت مارچ نمادی است از شکست ناپذیری ستمکش ترین ستمدیدگان

 

 **(03.08) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 زن مظلوم است، بیچاره نیست !!!

 

**(03.08) د افغانستان انقلابی سازمان

 ښځی، یوازی د انقلابی غورځنگ له لاری رښتینی آزادی او برابری ته رسیږی!

 

**(03.08) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 روز همبستگی زنان زحمتکش را از چنگال تاجران حقوق زن بیرون بکشیم!

 

 **(03.08) ناتور رحمانی

 نمک پاشی ...؟

 

 **(03.08) بهرام رحمانی

 سرمایه داری و مردسالاری، زیر بنای سرکوب و خشونت علیه زنان اند!

 

 **(03.08) ارسال از: گروه پروسه

 نودیسم، فمینیسم، سکولاریسم در بستر سوسیالیسم - 2

 

  **(03.08) رحیمه توخی

 زنی پای به زنجیر ...

 

 **(03.08) عزرائیل الهی

 موافق ژوند

 

**(03.08) مرکز فرهنگی و هماهنگی افغانها در برلین

 روز جهانی زن خجسته باد!

 

  **(03.08) شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

 عصیان شمارۀ 21- ویژه نامۀ 8 مارچ

 

 **(03.08) ا. م. شیری

 فرخنده باد روز جهانی زن!

 

**(03.08) فرستنده: سهیلا دهماسی

 8 مارچ روز جهانی زن بر تمامی زنان کارگر و تحت ستم ایران و جهان گرامی باد!

 

 **(03.08) کبیر توخی

 به سوی آزادی 

 

 **(03.08) عزت آهنگر نیزک

 بگشا در صداقت، به رخ خدای خانه!!!

 

 **(03.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 مقام زن

 

 **(03.08) تیمورشاه تیموری

 خندۀ ناز

 

 **(03.08) نعمت الله مختارزاده

 ندای زن

 

 **(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دختر افغان

 

**(03.06) ارسال از: گروه پروسه 

 نودیسم، فمینیسم، سکولاریسم در بستر سوسیالیسم - 1

 

**(03.04) حزب کار ایران - توفان 

 بیانیۀ حزب کار ایران (توفان) به مناسبت روز جهانی زن

 

**(02.11) رحیمه توخی

 از لاله زار ما - اهداء به زنان رزمندۀ ایران

 

**(01.27) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 قلب زن بحر عمیق، انباشته از گنجینۀ اسرار

 

**(01.26) کبیر توخی 

 مینا، طغیانگر بی همتا

 

**(01.11) ژباړه : فرهاد ویاړ 

 د مور اتلوالی

 

**(11.17) نعمت الله مختارزاده 

 آرزوی قربانی

 

**(11.11) استاد محمد نسیم اسیر 

 به یاد مادر !!!

 

**(10.18) بهرام رحمانی 

 معرفی کتاب « مروارید های پراکنده »

 

**(09.26) شبتاب 

 سنگسارم می کنند، به شلاقم می بندند، ..

 

**(08.19) تیمورشاه تیموری 

 مـــــــادر

 

**(08.14) نعمت الله مختارزاده 

 بیا ای زن

 

**(08.03) داکتر محمد ظاهر تیموری 

 زن ستیزی

 

**(07.29) استاد محمد نسیم اسیر

 سایۀ مادر

 

 **(07.29) نعمت الله مختارزاده 

 رضای مادر

 

**(07.03) نشریه پیشرو شماره-43 

 زنان کارگر ارزانترین کالا در نظام های سرمایه داری

 

**(05.14) استاد محمد نسیم اسیر 

 بزرگداشت از روز مادر

 

**(05.13) عزت آهنگر نیزک 

 مادر ای سایۀ جان

 

**(04.20) عزت آهنگر نیزک 

 عرضه کن توانت را !!!

 

**(04.18) نعمت الله مختارزاده 

 مزه داره

 

**(03.31) تیمورشاه تیموری 

 وضع اسفبار زنان

 

**(03.20) اتحاد زنان آزادیخواه 

 گزارشی از مراسم 8 مارچ اتحاد زنان آزادیخواه

 

**(03.17) سید موسی عثمان هستی 

 تو را در سنگر، ملالی وار می بینم

 

**(03.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 علمای دین و یا پیام آوران اسارت و دهشت

 

 **(03.15) سید هاشم سدید

 از خودتان گذشته، خدا به بچه هایتان عقل بدهد!

 

 **(03.15) ناتور رحمانی

 به مناسبت روز جهانی زن

 

 **(03.15) نورالله وثوق 

 به زنان دربند سرزمینم - 3

 

**(03.14) رحیمه توخی

 به مناسبت هشتم مارچ- شما زنان خفته در تابوت

 

 **(03.14) نورالله وثوق

 به زنان در بند سرزمینم - 2

 

**(0313) نورالله وثوق

 به زنان دربند سرزمینم - 1

  

 **(03.13) نعمت الله مختارزاده

 مقام زن

 

**(03.12) نعمت الله مختارزاده 

 بیا ای زن

 

**(03.09) استاد محمد نسیم اسیر 

 روز زن !!!

 

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 " در گیرو دار حادثه خاموش مانده ای" ..

 

 **(03.08) سازمان انقلابی افغانستان

 هشتم مارچ، روز زنان زحمتکش را گرامی می داریم!

 

 **(03.08) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما - ادامه دهندگان)

 صدای در گلو خفه شدۀ  زنان مظلوم افغانستان را فریاد کنیم!

 

  **(03.08) س. روشنگر

 برخی از عوامل خود سوزی و خود کشی های زنان در افغانستان

 

**(03.08) محمد هارون خپل شعشعی

 داستان عشق و آزادگی یک دوشیزۀ افغان

 

 **(03.08) تیمورشاه تیموری

 مختصری از اوضاع اجتماعی زنان از شروع سلطنت اعلیحضرت امان الله خان تا امروز

 

**(03.08) حزب کار ایران - توفان

 به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارچ

 

 **(03.08) فرستنده: جهانگیر محبی

 زن؛ در جست و جوی رهائی

 

 **(03.08) رحیمه توخی

 به زنان دربند افغانستان و ایران

 

**(03.08) فرستنده: بابک آزاد

 گرامی باد 8 مارچ روز جهانی زن

 

 **(03.08) فرستنده: رحیمه هوادار(ساما-ادامه دهندگان)

 سرود مادر

 

 **(03.08) عزت آهنگر نیزک

 به زنان می گویم

 

  **(03.08) سوما کاویانی

 دو زن

 

**(03.08) کبیر توخی

 به سوی آزادی

 

 **(03.08) ناتور رحمانی

 اصل و فرع ؟!!

 

 **(03.08) روانشاد عبداللطیف صدیقی للندری

 مقام زن

 

 **(03.08) استاد محمد نسیم اسیر

 به افتخار روز عالمگیر زن

 

 **(03.08) نعمت الله مختارزاده

 ندای زن

 

 **(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دختر افغان

 

 **(03.08) محمد زرگر پور

 گیسو سیاه

 

**(03.06) سازمان سوسیالیستهای کارگری

 به مناسبت هشتم مارچ ، روز جهانی زن!

 

 **(03.06) سوما کاویانی 

 ای شیخ کج کلاه

 

**(03.04) پیشرو خپرونه - 42 -گنه

 بثینه کامل، «د زړورو میرمنو نړیواله» جایزه و نه منله!

 

**(03.01) سوما کاویانی

 فلک بی پیر

 

**(02.29) استاد محمد نسیم اسیر 

 مادر اندر

 

**(02.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یک قلم بدر منیر

 

**(02.26) محمد زرگرپور 

 بی تو هیچ

 

**(02.17) سیامک ستوده 

 گلشیفته فراهانی؛ خراشی بر پوست شب

 

**(02.16) محمد زرگرپور 

 مادر

 

**(02.14) استاد محمد نسیم اسیر 

 زن در حصار شریعت ؟؟؟

 

**(02.10) انتخاب کننده و فرستنده: رحیمه توخی 

 [زن ، حاشیه نشینی و جامعۀ مرد سالار]

 

**(01.24) رحیمه توخی 

 پیام آتشین - 2 "پیام زن"

 

**(01.23) تیمور شاه تیموری

 مادر

 

**(01.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 لوح خاطر

 

**(12.21) استاد محمد نسیم اسیر 

 کفر و دین

 

**(11.29) سولماز بهرنگ و .. 

 حکایت دلدادگی و خیانت فمینیست های اسلامی

 

 **(11.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 لوح خاطر

 

**(11.25) فرستنده: جهانگیر محبی 

 رهائی زن، رهائی جامعه است

 

**(11.24) سیما سوژا 

 زنان زحمتکش یکاولنگ، زنان شجاع و با غرور

 

**(11.23) عزت آهنگر نیزک 

 غزال غزل

 

**(10.23) عزت آهنگر نیزک 

 آخر این من کیستم ؟

 

**(10.04) محمد قراگوزلو 

 جنبش ها فمینیستی در بن بست طبقه یابی

 

**(09.18) نعمت الله مختارزاده 

 زن در اجتماع

 

**(09.12) استاد محمد نسیم اسیر 

 مقام زن

 

**(09.11) استاد محمد نسیم اسیر 

 زن در افغانستان

 

**(09.09) استاد محمد نسیم اسیر 

 سایۀ مادر

 

**(09.08) تیمور شاه تیموری

 خطاب به زنهای محبوس

 

 **(09.08) نعمت الله مختارزاده 

 رضای مادر

 

**(09.06) فرستنده: هوادار پورتال 

 داد از دست زنان ، داد از دست زنان

 

**(09.05) نعمت الله مختارزاده 

 تپیدنهای دل

 

**(08.14) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

 زنان افغانستان، زحمتکش ترین زنان دنیا

 

**(08.10) زنده یاد داد نورانی 

 اولین شعر سپید آسمان

 

**(08.09) دیبا حریر 

 فردای بهتر

 

**(08.08) دیبا حریر 

 ستمدیدۀ قرن

 

**(06.22) نعمت الله مختارزاده

 ای آتش سوزان من

 

 **(06.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بلای جان

 

**(06.20) فرستنده: جهانگیر محبی 

 زنان و جنبش آنان در مقابل دو گزینه؛ سوسیالیسم یا بربریت

 

**(06.16) انجنیر روح افزا نیستی 

 این را بر سنگ مزارم بنویسید!!!

 

**(06.13) فرستنده: سید موسی عثمان هستی 

  لعنت بر باران

 

**(05.29) تیمور شاه تیموری 

 ای شیخ

 

**(05.06) انجنیر روح افزا " نیستی" 

 به استقبال از هشت مارچ - "روز زن" بَبَو

 

**(05.04) عبداللطیف صدیقی للندری 

 مقام زن

 

**(04.13) انجنیر روح افزا "عثمان" 

 یک بام و دو هوا

 

**(04.12) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 آزادی در انتخاب لباس، حق اولی هر انسان است

 

**(04.02) نعمت الله مختارزاده 

 رضای مادر

 

**(03.26) نعمت الله مختارزاده 

 بر تربت مادر

 

**(03.15) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مبارزه به منظور تأمین حقوق و آزادی زن، جزءلاینفک مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع است. - به زبان ترکی

 

 **(03.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در خور تجلیل

 

**(03.11) سوما کاویانی 

 بگو ای خواهر

 

**(03.10) انجنیر روح افزا عثمان 

 تفسیر قرآن

 

**(03.09) اشرف دهقانی

 فرخند باد 8 مارچ ، روز جهانی زن

 

 **(03.09) آ. آژنگ

 دهن شوری های ارگ نشینان در گرامیداشت از هشتم مارچ

 

 **(03.09) برگرداننده به فارسی دری : حمید بهشتی

 بیانیه همبستگی زنان برای استقلال عراق متحد

 

 **(03.09) عزت آهنگر نیزک

 پیام زن

 

 **(03.09) سوما کاویانی

 تا شعلۀ رزم باز فروزان کنیم

 

 **(03.09) پروانه قاسمی

 من یک زنم

 

 **(03.09) محمود خلیلی

 خورشید زنان

 

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 مبارزه به منظور تأمین حقوق و ازادی زن، جزءلاینفک مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع است.

 

 **(03.08) هارون خپل شعشعی

 بي بي شمسو: د زړورتيا، خپلواکۍ او ملي غرور نخښه

 

 **(03.08) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 گرامی باد 8 مارچ روز جهانی زن

 

 **(03.08) جهانگیر محبی

 فرخند باد 8 مارچ

 

 **(03.08) کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه

 بیانیۀ مشترک به مناسبت فرا رسیدن 8 مارچ روز جهانی زن

 

 **(03.08) عزت آهنگر نیزک

 به زنان می گویم

 

  **(03.08) سوما کاویانی

 خانۀ زن

 

**(03.08) نورالله وثوق

 روایت

 

 **(03.08) استاد محمد نسیم اسیر

 مقام زن

 

 **(03.08) نعمت الله مختارزاده

 جلوۀ عالم لاهوت

 

 **(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 غمشریک و محرم راز

 

 **(03.08) عبداللطیف صدیقی للندری 

 نمونۀ یک زن فداکار افغان

 

**(03.07) جیلانی لبیب

 به بهانۀ روز جهانی زن

 

 **(03.07) محمد قرا گوزلو

 جنبش زنان در گیومه: 2-زنان فرودست درخانه سیاه است

 

**(03.07) سوما کاویانی

 دو زن

 

**(03.06)  روابط خارجی حزب کار ایران(توفان) 

 فرخنده باد صدمین سالگرد روز جهانی زن !

 

 **(03.05) محمد قراگوزلو 

 جنبش زنان در گیومه: 1-در ستایش 8 مارچ

 

**(03.04) هارون خپل شعشعی 

 بی بی شمسو: زن خداشناس، شجاع و رزمندۀ افغان

 

**(02.28) فرستنده: علی کاظمی 

 خود زندگی نامه نوشت- به قلم مری جونز-1

 

**(02.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 غمشریک و محرم راز

 

**(02.16) نعمت الله مختارزاده

 رضای مادر

 

**(02.03) آذر درخشان-مهشید مجاوریان 

 تونس- آیا زنجیره های نظم کهن درهم شکسته خواهد شد...

 

**(01.27) نعمت الله مختارزاده

 رضای مادر

 

**(11.27) فرستنده: توماج

پروانه های جنبش حقیقت

 

**(11.26) فرستنده: طاهره شمس بنیاد

 به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان

 

 **(11.26) فرستنده : وبلاک پروسه

 لوگوی وبلاک پروسه برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان

 

**(10.04) جان لنون : ژباړه : فرهاد ویاړ

ښځه د نړۍ تر ټولو زوريدلې ده

 

**(10.03) نعمت الله مختارزاده

ای آتش سوزان من

 

**(09.14) استاد محمد نسیم اسیر 

 چشم چرانی

 

**(07.11) نعمت الله مختارزاده 

 عصای پیری

 

**(07.01) سارینا پیکر 

 مبارزه برای رفع ستم و نابرابری از زنان ، ...

 

**(05.17) نعمت الله مختارزاده 

 رضای مادر

 

**(05.11) عبداللطیف صدیقی للندری 

 مقام زن

 

**(05.10) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 مادر افغان ، سیمای مظلومیت و تندیس دلاوری و شهامت

 

 **(05.10) استاد محمد نسیم اسیر

 ای مادر

 

 **(05.10) نعمت الله مختارزاده

 برتربت مادر

 

 **(05.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 خاله هم مادر است

 

**(05.03) نعمت الله مختارزاده 

 بنویس

 

**(04.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 لوح خاطر

 

**(04.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در خور تجلیل

 

**(04.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 عاشق زن همسایه

 

**(04.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یک قلم بدر منیر

 

**(03.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دختر افغان

 

**(03.21) سوما کاویانی 

 فریاد شو ، ای زن !

 

**(03.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 غم شریک و محرم راز

 

**(03.10) عبداللطیف صدیقی للندری

 رابعۀ عدویه

 

 **(03.10) سوما کاویانی 

  من زن آهنم

 

**(03.09) مترجم : هیوادوال کابلی

 8 مارچ چگونه به راه افتاد ؟

 

 **(03.09) سوما کاویانی 

 جنس لطیف

 

**(03.08) جیلانی لبیب

 بزرگداشتی از روز جهانی زن

 

 **(03.08) عزت آهنگر نیزک

 سکوت و سماع

 

 **(03.08) استاد محمد نسیم اسیر 

 مقام زن

 

**(03.07) جیلانی لبیب

 شیوه ای از نقد ادبی - بخش پنجم

 

 **(03.07) عبداللطیف صدیقی للندری

 نمونۀ یک زن فداکار افغان

 

 **(03.07) سوما کاویانی 

 زن افغان

 

**(03.06) س. روشنگر

 زنان رنج کشیدۀ افغانستان و مصیبت های بی پایان شان

 

 **(03.06) سربلند

 فمینیسم و نقش آن در جنبش زنان

 

  **(03.06) جهانگیر محبی

 روز جهانی زن را گرامی بداریم!

 

**(03.06) یک تن از هواداران پورتال

 تقدیم به زنان جهان

 

 **(03.06) روابط عمومی کمپاین هشت مارچ

 زنان ترکیه حجاب اسلامی را زیر پا کردند! 

 

**(02.24) نعمت الله مختارزاده 

 بنویس

 

**(02.16) نعمت الله مختارزاده

 رضای مادر

 

**(02.13) نعمت الله مختارزاده 

 زن در اجتماع

 

**(02.12) استاد محمد نسیم اسیر 

 مادر اندر

 

**(12.08) استاد محمد نسیم اسیر

 چشم چرانی

 

**(12.07) داکتر عباس آزادیان 

 زنان: مسایل، مشکلات و امکانات - 5

 

**(12.05) داکتر عباس آزادیان

 زنان: مسایل، مشکلات و امکانات - 4

 

**(12.02) داکتر عباس آزادیان

 زنان: مسایل، مشکلات و امکانات - 3

 

**(11.29) داکتر عباس آزادیان

 زنان: مسایل، مشکلات و امکانات - 2

 

**(11.26) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 دخترکان ژولیدۀ افغان - گل زیر جل

 

**(11.25) داکتر عباس آزادیان 

 زنان: مسایل، مشکلات و امکانات - 1

 

**(11.07) استاد محمد نسیم اسیر 

 سایۀ مادر

 

**(11.05) لیزا سروش

 روابط ابزاری هند با افغانستان

 

**(09.16) مالیار " قاصد " 

 به استقبال از روز خجستۀ زن

 

**(09.14) ژباړه : فرهاد ویاړ 

 زه یوه انسانه یم

 

**(09.13) نعمت الله مختارزاده 

 آرزوی قربانی

 

**(09.12) نعمت الله مختارزاده 

 مزه داره

 

**(06.23) استاد محمد نسیم اسیر 

 چشم چرانی

 

**(06.21) نعمت الله مختارزاده

 وارث نام ونشان 

 

**(05.5) سیامک ستوده 

 دیروز نظریه عضلانی هلاکوئی امروز بیانیۀ "زنانی دیگر"

 

**(05.23) سیامک ستوده 

 داکتر هلاکوئی وتئوری عضلانی سلطه مرد بر زن

 

**(05.14) محمد هاشم نورزاده 

 حقا که مادر سرچشمۀ آفرینش است

 

**(05.12) سید موسی عثمان هستی 

 ای مادر سر تو ریشخند می زنند

 

**(05.11) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 مادر افغان سیما وسمبول مظلومیت وبرترین مجسمۀ دلاوری وشهامت

 

**(05.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 غمشریک و محرم راز

 

**(04.22) تسلیمه نسرین

 آرزوی دنیائی خالی از نا برابری

 

**(04.17) نعمت الله مختارزاده

 ندای زن

 

**(04.16) نورالله وثوق 

 ناهید نبرد

 

**(03.27) پکتیس 

 سفری به افغانستان ، آرزوئی که به تحقق پیوست

 

**(03.19) د پیشرو له خبرونی

 د مارچ د اتمی لمانځنه ، د آزادۍ او د اسارت درناوی؟

 

**(03.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بلای جان

 

 **(03.10) عبدالسلام قاضی 

 مـــــریـــــد

 

**(03.09) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 خواهران افغان! به پا خیزید.

 

 **(03.09) نعمت الله مختارزاده

 آیتِ عشق

 

**(03.08) س.روشنگر

 قربانیان خاموش خشونت ها

 

 **(03.08) ک. ابراهیم

 زنان راه انقلاب کردن را باید برگزینند

 

 **(03.08) کارل مارکس

 مرگ یک زن به اساس کار زیاد

 

 **(03.08) استاد محمد نسیم اسیر

 مقام زن

 

**(03.08) مرحوم استاد ضیاء قاریزاده

 به دختران شرق 

 

**(03.08) نعمت الله مختارزاده

 جلوۀ عالم لاهوت

 

 **(03.08) تسلیمه نسرین - ژباړه : فرهاد ویاړ

 حـــــجـــــاب

 

 **(03.08) فرستنده :یک هوادار پورتال

 غزلی نغز از جانباخته عشق "رابعه بلخی "

 

**(03.07) فروغ فرخزاد- ژباړه : فرهاد ویاړ

 خـــــــور تـــــــه می 

 

**(03.05) ژباړه : فرهاد ویاړ 

 مور می ښکلی نشوه . . . !

 

**(02.19) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 در ارتباط با اعدام ضد انسانی وجانگداز معصومه قلعه چهی

 

**(02.07) نعمت الله مختارزاده 

 مــــــادر

 

**(01.17) نعمت الله مختارزاده 

 تلفون نامه ( آئینه دار فرهنگ )

 

**(01.16) نعمت الله مختارزاده 

 تلفون نامه ( فصل شکار)

 

**(01.13) نعمت الله مختارزاده 

 تلفون نامه (اگر حمام رفتی باردگر )

 

**(12.26) نعمت الله مختارزاده 

 تـــپـــیــدنــــهای دل

 

**(12.16) آصفه خلیل مسعودی

 مــــــردِ افــــغا ن

 

**(12.15) نعمت الله مختارزاده 

 بنـــــــویـــــس

 

**(12.13) نعمت الله مختارزاده 

 زن در اجتماع

 

**(12.12) بهار ســــعید 

 چـــــادر

 

**(12.04) داکتر عبدالحنان روستایی 

 میــــنا ، قربانی جنگ جنایتکاران

 

**(11.28) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 عروسی اطفال در افغانستان

 

**(11.08) نعمت الله مختارزاده  

 بانوی فرزانه

 

**(11.04) نعمت الله مختارزاده

 ای آتش سوزان من

 

**(10.24) صدیقه گرگیج

 پاکستان قتلگاه زنان

 

**(10.17) ملالی جویا 

 شهادت دادن : فاجعۀ افغانستان

 

**(10.10) کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 شیرزن افغان ملالی جویا با گرفتن جایزۀ "شهامت" دوستان را شادمان و دشمنان را شرمسار کرد!

 

  **(10.03) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 " زن " در اشعار غزلسرای نامدار ایران  مرحوم "رهی معیری"

 

 **(10.03) نعمت الله مختارزاده

 آرزوی قربانی

 

**(10.01) مصاحبه کننده : پیکار پامیر

گفت وگوی اختصاصی با داکتر حسینه رسولی

 

**(09.27) کاندیدای اکادمیسن اعظم سیستانی

 زنان نامدار تاریخ "روکسانه شاهدخت باختر"

 

**(09.26) نعمت الله مختارزاده

 مقام زن

 

**(09.22) آصفه خلیل مسعودی

 تنها برای من

 

**(09.20) نعمت الله مختار زاده

 ندای زن

 

**(09.18) نعمت الله مختار زاده  

 بیا ای زن !

 

** (09.15) کاندیدای اکادمیسین سیستانی

زنان نامدار افغان در روایات حماسی

 

** (09.03) س.روشنگر

رشد روز افزون اعتیاد در بین زنان واطفال در افغانستان

 

**  (08.18) کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 سیمای زن افغان درتاریخ

 

 **  (08.18) کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 ملکه ثریا بنیان گذار موسسه نسوان و آزادی زن افغان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زن پیشتاز

در شرایط امروز زنها در صحنۀ مبارزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتر از پیش پا گذاشته و بر مبنای نقش سازندۀ آنها در ایجاد و پرورش مدنیت، خواستار سهم شان در تعیین سرنوشت جامعه بشری هستند. نظر بر مناسبات حاکم مرد سالارانه در تمام جوامع، گذشته از کشورهای عقب نگهداشته شده، در دنیای به اصطلاح متمدن غرب نیز با حیل گوناگون بر آنها ظلم روا داشته شده حقوق انسانی و مدنی آنها پامال میگردد. در کنار سایر نهاد های مدافع حقوق زن، موجودیت یک سایتی که بتواند به علاوه بستر مبارزاتی و سنگر دفاع از حقوق زن ، مکتب پرورش فکری زن در نبرد دوران ساز آینده اش نیز باشد، عامل تعیین کننده ایست که پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد آفغانستان" را واداشت تا بخش انترنتی "زن پیشتاز" را به مثابه جولانگاه استعداد های نهفتۀ ملیون ها زن در بند افغان گشوده ، همکاری تمام قلم بدستان را به خاطر رسیدن به اهداف آتی طلب نماید:

ــ "زن پيشتاز" در پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" وظيفۀ خود ميداند تا با روشنگری، جهت شناخت مقام برجسته  و نقش سازنده زن ها را در جامعه و درک ارزش های والای انسانی ايشان ، نه تنها به حيث يک مادر، بلکه جايگاه ايشان را به حيث يک زن در اجتماع مشخص نماید. همچنان سعی و فعاليت خود را برای آماده ساختن و پرورش ذهنی آنها ، جهت درک واقعيت ها، با در نظرداشت شرايط عينی جامعه و چگونگی بیرون رفت از چنین وضعیتی را هدف کار خود قراربدهد.

ــ از آنجائی که نقض حقوق زنان ، قیود و قوانین مرد سالارانه ، خشونت ، تبعیض در محیط خانه و اجتماع، در افغانستان و حتی خارج از آن ، به حيث پديده های عام و قبول شده به حساب می آید، آنهم به شکلی که حتی جرئت صحبت در بارۀ آن از زنها سلب گرديده است و با وجودي که اکثر یت آنها ، تمام بدبختی ها را تا اعماق استخوان خود درک ميکنند و چه بسا در مواقعی که سرکوب و پامال شدن حقوق زن به اوج خود نیز ميرسد ، هستند زناني که با وجود درک واقعيت ها و با داشتن اطلاع ذهنی در چنين موارد، از برخورد حقوقی و انسانی درعمل خود داری نموده ، با محدود ساختن شرایط و تحمیل آن بر خود ، سرنوشت خویش را به بازی گرفته ، میخواهند مشکل زندگی امروز را در تطابق با عنعنات، رسم و رواج ها و فرهنگ زن ستیز مرد سالارانۀ حاکم حل نمایند. برهمین اساس یکی از وظایف اساسی "زن پیشتاز"، دریدن پوسته به ظاهر خوب اما در باطن ضد انسانی ارزش های حاکم مردسالارانه که در پرده رسم و رواج ها خود را پوشانیده است؛ می باشد.

ــ انتقال تجارب در تمام ساحات عمل اجتماعی از خانواده تا محل کار و سایر مناسبات اجتماعی و دادن مشوره های لازم برای حل مشکلات روز مره یکی از وظایف دیگریست که "زن پیشتاز" به خاطر تحقق آن گشایش یافته است.

وظیفۀ خود می دانیم تا دراین مقطع حساس تاریخی نقش برجسته زن افغان را در حصول استقلال ، آزادی ملی و اعاده حقوق دموکراتیک تمام انسانهای کشور درخشان تر از پیش درج کتیبه خارائین تاریخ نمائیم. اين راهيست که پیش گرفته ایم و قاطعانه در آن طی طریق خواهیم نمود.

برآورده شدن اين ارمان ها، فقط با جذب و همکاری هرچه بيشتر زنان امکان پذير خواهد بود.

 

 

 
ادامه مقالات Articles Continued