AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

آئینۀ ایران

Iran's M.

 

 

 **(12.29) فرستنده: بهرام رحمانی 

 گزارش جلسۀ پالتاکی شانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی پائیز 1377

 

**(12 .26) فرستنده: بهرام رحمانی 

 در آستانۀ سال 2015 میلادی

 

**(12.25) بهرام رحمانی 

 کارنامۀ سیاه دولت شیخ حسن روحانی

 

**(12.23) شمس الدین امانتی 

 آیا تنبیه بدنی در مدارس ایران ممنوع است؟

 

**(12.22) حمید بهشتی

 تارعنکبوت خبرگان رهبری در خدمت استبداد

 

 **(12.22) شهناز نیکوروان 

 خود سوزی و خود کشی

 

**(12.18) مراد تبریزی 

 دربارۀ قیام مردم در آبان[عقرب] 58 در تبریز!

 

**(12.17) انجمن قلم ایران در تبعید

 به مناسبت شانزدهمین سالگرد « قتل های زنجیره ئی »

 

 **(12.17) فرستنده: انجمن قلم ایران در تبعید 

 قطعنامۀ هشتادمین کنگرۀ پن جهانی علیه جمهوری اسلامی!

 

**(12.16) انجمن قلم ایران(درتبعید)

 شانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی..

 

 **(12.16) بهرام رحمانی

 در حکومت تبهکاران اسلامی، فساد مالی و اقتصادی عمومیت دارد - 3

 

 **(12.16) عبدالله باوی 

 اقلیت و ستراتیژی منطقه ئی جمهوری اسلامی!

 

**(12.14) راضیه اختری 

 خاطره ای از زندان، به بهانۀ سفر جمیله بوپاشا به ایران!

 

**(12.14) بهرام رحمانی 

 در حکومت تبهکاران اسلامی، فساد مالی و اقتصادی عمومیت دارد - 2

 

**(12.13) شباهنگ راد

 نفت را بر سر سفرۀ مردم بردند، نان را گرفتند!!

 

**(12.12) بهرام رحمانی 

 در حکومت تبهکاران اسلامی، فساد مالی و اقتصادی عمومیت دارد - 1

 

**(12.07) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی و تحریم های بین المللی ضربات جبران ناپذیری ...

 

 **(12.07) شباهنگ راد 

 جنبش دانشجوئی، موقعیت و جایگاه آن

 

**(12.04) ع. شفق 

 موانع تشکل سراسری مستقل کارگران!

 

**(12.01) فرستنده: حمید محوی 

 مربیان پیش دبستانی، قربانیان سیاست انقباضی دولت روحانی

 

**(11.29) ارسال و پیشگفتار: حمید محوی 

 خصوصی سازی معادن در ایران

 

**(11.26) فرستنده: بهرام رحمانی 

 قتل واژه ها به فرمانِ حذف

 

**(11.24) بهرام رحمانی 

 25 نومبر را به روز اعتراض عمومی علیه کلیت حکومت اسلامی ایران تبدیل کنیم!

 

**(11.22) حزب کار ایران(توفان) 

 کمک امپریالیستی و نوکرانش بی طمع نیست

 

**(11.17) ارسال و پیشگفتار از: صبا راهی 

 « تلخ ترین وداع »

 

**(11.16) عبدالله باوی 

 13 آبان [عقرب] با دو جلوۀ متضاد در تاریخ ایران!

 

**(11.15) بهرام رحمانی 

 امر به معروف و نهی از منکر جنایت و توحش مذهبی است

 

**(11.08) فرستنده: فلکی فر 

 شب همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران

 

**(11.07) بهرام رحمانی 

 توطئه های مختلف حکومت اسلامی، علیه کانون نویسندگان ایرانی در داخل و خارج از کشور!

 

**(11.06) فرستنده: حمید بهشتی 

 محکوم به تبلیغ علیه رژیم ...

 

**(11.04) محمد قراگوزلو

 هیس، سکوت را رعایت کنید!

 

 **(11.04) حمید محوی

 برای مبارزه علیه مواد مخدر ، کدام راکار؟

 

 **(11.04) فرستنده: مناف فلکی فر 

 طرح های جدید جمهوری اسلامی علیه زنان کارگر!

 

**(11.02) حمید محوی 

 از پهپاد رعد 85 کامیکاز الکترونیک تا اسید پاشی بر زنان و اعدام ریحانه جباری

 

**(10.31) بهرام رحمانی 

 اظهار نظر های دائی جان ناپلئونی مقامات و مسؤولین حکومت اسلامی!

 

**(10.30) سارا نیکو 

 اعدام ریحانه، ننگ دیگری بر پیشانی رژیم جمهوری اسلامی!

 

**(10.29) حمید محوی

 فاجعه در فاجعه

 

 **(10.29) حمید محوی 

 فاجعۀ ملی ایران

 

**(10.28) سهیلا دهماسی 

 ای بد تر از داعشی، اسید به ما می پاشی!

 

**(10.27) فرستنده: مهسا 

 چه کسی صیقل می دهد سلاح « آگاهی » را برای روز رهائی؟!

 

**(10.26) فرستنده: بهرام رحمانی

 «اسید پاشی» و « امر به معروف و نهی از منکر»

 

 **(10.26) ا. م. شیری 

 ماجرای اسید پاشی به صورت زنان یا جنایت علیه بشریت

 

**(10.25) حزب کار ایران (توفان)

 مسبب کیست؟ در حاشیۀ جنایت اسید پاشی به روی زنان در اصفهان

 

 **(10.25) فرستنده: مناف فلکی فر

 اسید پاشی بر چهرۀ زنان در اصفهان، تلاش برای تشدید اختناق در کل جامعه!

 

 **(10.25) بهرام رحمانی 

 خامنه ای و روحانی سر دستۀ اسید پاشی ها، تروریست ها و تبهکاران هستند!

 

**(10.17) بهرام رحمانی

 دروغ های شیخ حسن روحانی!

 

**(10.07) حزب کار ایران (توفان) و یادداشت پورتال 

  پیروزی های ایران دستاورد انقلاب مردمی ایران است

 

**(10.02) حمید محوی 

 طرح خاورمیانۀ بزرگ

 

**(09.30) فرستنده: انجمن قلم ایران(درتبعید) 

 اطلاعیۀ انجمن قلم ایران (در تبعید)

 

**(09.27) فرستنده: بهرام رحمانی 

 سال نو تحصیلی- بیانیۀ انجمن قلم ایران (درتبعید)

 

**(09.26) بهرام رحمانی 

 بازگشائی مدارس و باز هم درد و رنج خانواده های محروم کشور!

 

**(09.24) حزب کار ایران(توفان)  

 داعش "وطنی" و حکم شلاق برای فعالان کارگری

 

**(09.21) بهرام رحمانی

 ادعا و درس اخلاق یک مترجم - 2

 

 **(09.19) بهرام رحمانی

 ادعا و درس اخلاق یک مترجم - 1

 

 **(09.17) حزب کارایران (توفان)

 گزارشی از ایران پیرامون اوضاع ورشکستۀ اقتصادی و سیاسی ...

 

**(09.13) حمید محوی

 کامنت رفوزه شده در محفل « رنگین گمان »

 

**(09.13) شباهنگ راد 

 دو تعریف و دونگاه از زندانیان سیاسی

 

**(09.10) شهلا آقاپور 

 اولیور تویست در تهران

 

**(09.06) فرستنده: عنایت وهمن 

 شهر خواب

 

**(09.02) فرستنده : بابک آزاد 

 توطئه های حکومت علیه شوراهای دهقانی ترکمن صحرا

 

**(08.28) فرستنده: بابک آزاد 

 اطلاعیۀ سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 

**(07.30) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی ایران از رشد آگاهی و آزادی و مبارزۀ زنان به وحشت افتاده است.

 

 **(07.30) فرستنده: مناف فلکی فر 

 سیستم سرمایه داری وابسته و فقر قرون وسطائی در «هزارۀ سوم »

 

**(07.14) حمید محوی

 مروری بر سایت های انترنتی ....

 

 **(07.14) عبدالله باوی 

 انتقاد دژحیمان از همدیگر!

 

**(06.26) فریبرز سنجری 

 از نمایش اخیر اسانلو چه درسی باید گرفت؟

 

**(06.16) علی صدارت 

 اعتماد به نفس فردی و ملی(خود انگیختگی و استقلال) اصلی اصیل از اصول مردمسالاری

 

**(06.06) شباهنگ راد 

 دولت روحانی و گرانی

 

**(06.02) بهرام رحمانی 

 دولت سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، فقر و فلاکت شیخ حسن روحانی!

 

**(06.01) فرستنده: بهرام رحمانی

 ایران زندان بزرگ شهروندان ایران است

 

 **(06.01) فرستنده: مناف فلکی فر 

 جنبش دهقانی صومالی قاسم « آذربایجان »

 

**(05.28) سیامک ستوده 

 منصور اسانلو واقعاً در پی چیست؟

 

**(05.27) شباهنگ راد 

 جامعه و اعتراضات مردمی!

 

**(05.24) انجمن قلم ایران(درتبعید) 

 بیانیۀ انجمن... در بارۀ « جشنوارۀ شعر فجر» جمهوری اسلامی ایران

 

**(05.11) فریبرز سنجری 

 در پشت عنوان « گفت و گو های دو سازمان را رفقای فدائی هم داشتند»..

 

**(05.10) محمد قراگوزلو

 روحانی بر صراط راست احمدی نژاد

 

 **(05.10) شباهنگ راد 

 نظام جمهوری اسلامی و اول ماه می!

 

**(05.05) اشرف دهقانی 

 پاسخی به ادعای تراب حق شناس

 

**(05.01) بهرام رحمانی

 کلید شیخ روحانی، فقط قفس درندگان را باز کرد و به جان زندانیان انداخت!

 

 **(04.24) فرستنده: بهرام رحمانی  

 جنایت های حکومت اسلامی پایان ندارد

 

**(04.22) فرستنده: مناف فلکی فر

 یک معرفی کوتاه از کتاب « چریکهای فدائی خلق و بختک حزب تودۀ خائن ایران »

 

**(04.16) محمد قراگوزلو

 سکتاریسم اپورتونیستی جناب مقدم

 

**(04.15) احمد مزارعی با افزوده ای از حمید محوی

 چرا و به چه کسانی جایزه می دهند؟

 

**(04.14) احمد مزارعی 

 چه کسانی و چرا می خواهند به رضا شهابی جایزۀ « رها» و یا طوق بردگی بدهند

 

**(04.10) فرستنده: بابک آزاد 

 «اعتراض برهنگی»، برهنگی یک رسوائی!

 

**(04.07) بهرام رحمانی

 اولویت های سال 93، مبارزۀ سیاسی-طبقاتی در جامعۀ ایران!

 

 **(04.07) اکبر نوروزی 

 توهم پراکنی دستگاه حاکمه و رسانه های رنگارنگ سرمایه داری ...

 

**(04.05) حزب کار ایران(توفان)

 به مرگ بگیر تا به تب راضی شود

 

 **(04.05) بهرام رحمانی 

 وقایع مهم ایران در سال 13923! - 3

 

**(04.03) اشرف دهقانی 

 کودکان کار و خرید و فروش کودک

 

**(03.31) صبا راهی

 حزب ماکیاولیستی حکمت و « حاج خانم » برهنۀ آن !

 

**(03.30) بهرام رحمانی 

 « پارلمان موقت در تبعید آزربایجان جنوبی»

 

**(03.29) چریکهای فدائی خلق ایران 

 بهاران خجسته باد!

 

**(03.28) حزب کار ایران (توفان)

 اطلاعیۀ حزب کار ایران (توفان)

 

 **(03.28) بهرام رحمانی 

 فعالیت های « فرهنگی » سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران!

 

**(03.26) بهرام رحمانی 

 وقایع مهم ایران در سال 1392 ! 2

 

**(03.25) فرستنده: بابک آزاد

 هنر تبلیغی نئوفاشیستی زیر چتر لیبرالیسم

 

 **(03.25) فرستنده: یدی محمودی

 دعوت به میتینگ اعتراضی

 

**(03.24) همسایه 

 منتقدین دروغگوی جنبش مسلحانه

 

**(03.23) بهرام رحمانی 

 وقایع مهم ایران در سال 1392 - 1

 

**(03.21) حزب کار ایران - توفان

 با امید و آرزو به استقبال نوروز رویم

 

 **(03.21) بهرام رحمانی

 درد و رنج کارگران و محرومان جامعه در مقطع عید نوروز 93 !

 

**(03.19) فرستنده: مناف فلکی فر 

 به یاد رستاخیز سیاهکل

 

**(03.18) اشرف دهقانی

 حماسۀ دورانساز سیاهکل و نقد یک نوشته

 

 **(03.18) شباهنگ راد 

 حمید تقوائی و مقولۀ اتحاد

 

**(03.16) محمد قراگوزلو 

 از کرونبرگ تا اشتون، غوغا بر سر چیست؟

 

**(03.10) اشرف دهقانی

 بی بی سی و رستاخیز سیاهکل - 2

 

 **(03.10) فریبرز سنجری 

 انقلاب تنها راه نجات مردم ما

 

**(03.06) اشرف دهقانی 

 بی بی سی و رستاخیز سیاهکل - 1

 

**(03.02) سیامک ستوده 

 « توهین به خوانین یا توهین به مردم بختیاری ؟ »

 

**(02.23) بهرام رحمانی 

 چرا حکومت اسلامی، اینهمه از شاملو و هدایت و ... ترس دارد؟!

 

**(02.22) گیتی کاوه - فرستنده: حمید محوی 

 من گناهکارم

 

**(02.21) حزب کار ایران - توفان 

 خصوصی سازی صنایع ملی شدۀ نفت ایران خیانت به منافع ملی است

 

**(02.20) فرستنده: بهرام رحمانی 

 مصاحبۀ بهرام رحمانی، سر دبیر نشریۀ بانگ با آقای منصور کوشان

 

**(02.19) عبدالله باوی 

 سیاهکل آمد

 

**(02.18) فرستنده: بهرام رحمانی 

 منصور کوشان، شاعر و نویسنده درگذشت!

 

**(02.17) چنگیز قبادی فر

 « سیاهکل در آئینۀ تاریخ»

 

 **(02.17) فرستنده: محمود - شعر از: زنده یاد: سعید سلطانپور

 چهار حرف

 

**(02.14) فرستنده: بابک آزاد 

 بزرگداشت چهل و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل

 

**(02.13) حمید محوی 

 نظم بر اساس بی نظمی ...

 

**(02.11) حزب کار ایران - توفان

 به مناسبت 35 مین سالگرد انقلاب بهمن [دلو]

 

 **(02.11) فرستنده: بهرام رحمانی 

 اطلاعیۀ انجمن قلم ایران در تبعید

 

**(02.08) بهرام رحمانی 

 دربارۀ وضعیت کارگران زندانی، به خصوص رضا شهابی!

 

**(02.07) رکسانا تلارمی 

 سرگذشت زندگی من و مختار و انقلاب بهمن[دلو] 1357!

 

**(02.05) اشرف دهقانی

 21 آذر[قوس]، فراز و فرود فرقۀ دموکرات آذربایجان - 2

 

 **(02.05) فرستنده: فرید پرواز 

 اسناد ساواک از زبان واواک

 

**(02.03) بهرام رحمانی 

 بازنده و برندۀ جلسۀ آخوند روحانی با گروهی از نویسندگان..

 

**(02.02) فرستنده: بابک آزاد 

 پیام جریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت سالگرد رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن[دلو]!

 

**(02.01) ع. شفق 

 فساد و دزدی، ذاتی ساختار جمهوری اسلامی است.

 

**(01.30) بهرام رحمانی 

 غلام علی حداد عادل: « شب های شعر انیستیتو گوته کار انگلیس ها بود» ؟!

 

**(01.29) حزب کار ایران - توفان 

 هویجی برای هنرمندان و روشنفکران قانونمدار و چماقی برای کارگران

 

**(01.28) بهرام رحمانی

 اجلاس داووس و بحرانی اقتصادی جهان و ایران

 

 **(01.28) حزب کار ایران - توفان 

 روح روحانی با نئولیبرالیسم عجین است.

 

**(01.27) اشرف دهقانی 

 21 آذر[قوس]، فراز و فرود فرقۀ دموکرات آذربایجان!

 

**(01.25) فرستنده: بابک آزاد 

 بزرگداشت چهل و سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل

 

**(01.24) فرستنده: بهرام رحمانی 

 دستگیری جمعی از شهروندان اهوازی

 

**(01.23) محمد قراگوزلو 

 روحانی در داووس- فرش بنفش زیر پای سرمایه

 

**(01.22) فریبرز سنجری

 سخنی در بارۀ قلم به مزدان جمهوری جهل و جنایت

 

 **(01.22) فرستنده: بهرام رحمانی 

 چرا حکومت اسلامی از برگزاری جلسۀ مشورتی کانون نویسندگان ایران دچار هراس شد

 

**(01.19) بهرام رحمانی

 سخنان چندش اور ابراهیم نبوی «دلقک» سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران!

 

 **(01.19) فرستنده: یدی محمودی 

 نامۀ زانیار و لقمان مرادی به کنفرانس علیه اعدام در شهر کلن المان!

 

**(01.18) فرستنده: بهرام رحمانی 

 مهدی موسوی و فاطمه اختصاری آزاد شدند!

 

**(01.17)شباهنگ راد 

 جعل تاریخ به بهانۀ شرح حقیقی تاریخ!

 

**(01.13) بهرام رحمانی 

 بخشی از هنرمندان و نویسندگان در مهمانی آدمکشان حکومت اسلامی ایران!

 

**(01.11) بهرام رحمانی 

 بابک زنجانی ها و رضا ضراب ها، دلال ها و واسطه های..

 

**(01.10) بهرام رحمانی

 گفت و گوی بهرام رحمانی با مجید خوشدل 

 

**(01.03) فرستنده: حمید محوی 

 نقد نیروهای کار پروژه های نفتی بر نئولیبرالیسم و نئولیبرالی ها وطنی

 

**(01.01) حزب کار ایران - توفان

 رسانه های امپریالیستی حامیان دروغین طبقۀ کارگر ایران

 

 **(01.01) سارا نیکو 

 جمهوری اسلامی و پروژۀ « با یک گل بهار نمیشه » !

 

**(12.29) بهرام رحمانی 

 پروژۀ قتل های سیاسی موسوم به « قتل های زنجیره ئی » همچنان باز است!

 

**(12.28) فرستنده: بهرام رحمانی 

 اعلامیۀ انجمن قلم برای ایران ( در بعید )

 

**(12.27) فرستنده: مناف فلکی فر 

 برگزاری مراسم روز دانشجو در امستردام!

 

**(12.26) فریبرز سنجری 

 پاسخ به چند پرسش !

 

**(12.22) بهرام رحمانی 

 فساد اقتصادی در حکومت اسلامی ایران ...

 

**(12.21) برگردان از: احمد مزارعی

 مسألۀ هسته ئی ایران

 

**(12.20) فرستنده: فرید پرواز

 آن مرد که ریسمان گلوی ما را رها کرده لنین است.

 

**(12.19) حزب کار ایران - توفان 

 در پس پردۀ روابط ایران و امریکا

 

**(12.17) بهرام رحمانی 

 تاراج سرمایه های سازمان تأمین اجتماعی ایران ...

 

**(12.14) نویسنده: هیوا - فرستنده: مناف فلکی فر 

 ملاحظاتی در مورد کمپین رسوای مجاهدین!

 

**(12.11) بهرام رحمانی 

 اکثریت مردم گرسنه اند درحالی که بخشی از ثروت خامنه ای 95 میلیارد دالر است!

 

**(12.09) فرستنده: بابک آزاد 

 خصوصی سازی گام به گام جنگل ها و منابع طبیعی

 

**(12.08) فریبرز سنجری

 حمله به سفارت امریکا در 25 بهمن [دلو] 57 و یک تحریف تاریخی!

 

 **(12.08) بهرام رحمانی 

 شصت سالگی جنبش دانشجوئی ایران !

 

**(12.07) شباهنگ راد

 دانشگاه ها و جنبش دانشجوئی

 

**(12.06) فریبرز سنجری

 آیا « رابطۀ» علنی با امریکا مشکلات جمهوری اسلامی را بر طرف می سازد؟

 

**(12.04) فرستنده: ناهید جعفر پور 

 در پانزدهمین سالگرد قتل رهروان دلیر آزادی ، ...

 

**(12.02) شباهنگ راد 

 توافق ژنیو و اعلام علنی روابط جمهوری اسلامی با غرب(امریکا)

 

**(12.01) برگردان از: حمید محوی

 ایران تسلیم شد.

 

 **(12.01) بیژن نیابتی 

 یادداشت سیاسی- توافق ژنیو

 

**(11.30) برگردان از: حمید محوی 

 مسألۀ هسته ئی ایران، زبان حقیقت!

 

**(11.29) فرستنده: بابک آزاد 

 توافق ژنیو، جلوۀ دیگری از وابستگی جمهوری اسلامی به امپریالیزم!

 

**(11.28) شمسی صلواتی

 واژۀ زندانی سیاسی و ثبت آن در ایران

 

 **(11.28) حمید محوی 

 یک کارگر ایرانی دیگر قربانی بورژوازی وابسته و معامله گر شد.

 

**(11.27) حزب کار ایران - توفان

 تسلیم خفت آور جمهوری سرمایه داری اسلامی به صهیونیسم ...

 

**(11.26) بهرام رحمانی

 نامۀ سرکشادۀ بهرام رحمانی ... به آقای جان رالستون سائول  

 

**(11.24) شباهنگ راد 

 « اعتدال » و ضمانت اعتدال در جامعه!

 

**(11.18) فرستنده: بابک آزاد 

  پیرامون یک خبر: خروج 600 میلیارد دالر از کشور!

 

**(11.15) انجمن قلم ایران در تبعید 

 بیانیه - در پیوند با بازگشت « تبعیدیان »

 

**(11.14) حزب کار ایران - توفان 

 امریکا از ایران چه می خواهد؟

 

**(11.13)  فرستنده: بابک آزاد 

 اعدام ، « کلید » روحانی برای حل مشکلات!

 

**(11.11) شباهنگ راد 

 نگاهی کوتاه به بعضی از نظرات پنج «سازمان» و «حزب» ایرانی ...

 

**(11.10)  فرستنده: مناف فلکی فر 

 نرمش قهرمانانه در مقابل امپریالیسم، چوبۀ دار در مقابل مردم!

 

**(11.09) فرستنده: حمید محوی

 یک فاجعۀ انسانی دیگر در عسلویه

 

 **(11.09) بهرام رحمانی

 چه کسی « مجرم » است، « تبعیدیان» ایرانی یا حکومت آدمکش اسلامی!

 

**(11.08) فریبرز سنجری

  « دیپلماسی جدید » و روابط ایران و امریکا!

 

 **(11.08) شمسی صلواتی 

 ما انسانیم و وجدان بیداری داریم!

 

**(11.04) شمسی صلواتی 

 که انسان مقدستر است از همه چیز.

 

**(11.02) حزب کار ایران - توفان

 مرگ الزاماً پایان زندگی نیست

 

 **(11.02) عبدالله باوی 

 بزرگداشت جانباختگان، فرصتی برای کوبیدن نیروهای انقلابی!

 

**(11.01) حزب کار ایران - توفان 

 لبخند روحانی، لبخند به هجوم سرمایه های ابرشرکتهای امریکائی است

 

**(10.26) شباهنگ راد 

 پایان فقر و اعدام، در پایان رژیم جمهوری اسلامی است

 

**(10.13) حزب کار ایران - توفان 

 تسلیم زبونانه به خواستهای امپریالیستها و خشونت ...

 

**(10.08) محمد قراگوزلو 

 پراگماتیسم پیدا و پنهان

 

**(10.05) بهرام رحمانی

 چرا حکومت اسلامی از سینمای زیر زمینی ایران وحشت دارد ؟!

 

**(10.05) نشریه کودکان مقدمند 

 مقاسیۀ مدارس کشور جاپان و ایران

 

**(10.03) حزب کار ایران - نوفان

 تعیین سیاست ستراتیژیک امپریالیسم، به لبخند و لحن وابسته نیست

 

 **(10.03) سیامک ستوده

 نکاتی در مورد مراسم یادمان کشتار 67 در تورنتو

 

**(10.01) تقی روزبه 

 از جنبش ها بیاموزیم!

 

**(09.30) تقی روزبه

 تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانانه» بر تقابل های هسته ئی!

 

 **(09.30) برگردان از: حمید بهشتی 

 بی تعارف

 

**(09.28) بهرام رحمانی 

 « نرمش قهرمانانه » و سپاه پاسداران « محبوب دل ها » !؟

 

**(09.27) تهمینه مقدم 

 نگاهی به کتابهای فارسی دبستان [مکاتب ابتدائی]

 

**(09.24) افسانۀ وحدت

 من هم یک افغانم!

 

 **(09.24) حزب کار ایران - توفان

 کمونیستها و انتخابات پارلمانی

 

 **(09.24) فرستنده: گروه پروسه- حسین تربتی 

 ناگفته های « من و تو » در بارۀ رضاشاه

 

**(09.22) بابک آزاد

 سخنی در مورد برگزاری مراسم « کشتار سال 67 » در تورنتو

 

 **(09.22) صبا راهی 

 جلاد و « نرمی قهرمان » ؟

 

**(09.20) حزب کار ایران (توفان)

به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان و شهریور[سنبله] 67

 

 **(09.20) شباهنگ راد

 سازمان اکثریت و یادمان قربانیان کشتارزندانیان سیاسی تابستان 67

 

**(09.16) فرستنده: فرید پرواز 

 کیستند اینان؟

 

**(09.15) فرستنده: بابک آزاد 

 یادمان یاد یاران

 

**(09.10) محمد قراگوزلو 

 تبار خونین تاریخ بی قراری ما

 

**(09.08) شباهنگ راد 

 کشتارزندانیان سیاسی دهۀ شصت، نمادی از ماهیت رژیم جمهوری اسلامی

 

**(09.06) فرستنده: بابک آزاد

 کشتار ددمنشانۀ مجاهدین توسط دولت عراق!

 

**(08.26) فرستنده:  بابک آزاد

 در بزرگداشت خاطرۀ جانباختگان دهۀ 60 

 

**(08.25) محمد قراگوزلو 

 سوسیالیم کارگران- سوسیالیم خرده بورژوا ها

 

**(08.22) حزب کار ایران - توفان 

 مورچه ها و زنبور ها شاه دارند، چرا ما شاه نداشته باشیم

 

**(08.19) عبدالله باوی 

 از هیتلر دیوانه تا احمدی نژاد بیسواد!

 

**(08.17) فرزانه محمد پور

 روز شمار، ویژۀ آزادی بهنام ابراهیم زاده

 

 **(08.17) شباهنگ راد 

 کردستان در 28 مرداد(اسد) 58

 

**(08.12) حزب کار ایران - توفان 

 پهلوی ها قاتلان دستآورد های انقلاب مشروطیت

 

**(08.11) شباهنگ راد

 دولت روحانی، دولت امید نظام!

 

 **(08.11) سیامک بهاری 

 جواب بچه های ما را بدهید!؟

 

**(08.10) برگردان از: حمید بهشتی

 در گذشته حاصل دزدی را تقسیم می کردند

 

 **(08.10)شمس الدین امانتی 

 اعمال محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی برای بیسوادان

 

**(08.09) فرستنده:  بابک آزاد

 مصاحبه با فریبرز سنجری به ارتباط « انتخابات» اخیر در جمهوری اسلامی

 

 **(08.05) حزب کار ایران - توفان 

 مخملباف ضد انقلاب « با انقلاب مخملی اش » سر از آخور اسرائیل در آورد

 

**(08.04) محمد قراگوزلو 

 تحریم فعال یا فعالیت علیه تحریم ؟

 

**(07.31) ع. شفق

 ظهور و افول « معجزۀ هزارۀ سوم »

 

**(07.27) آبتین درفش

 گذری سریع بر مبارزۀ طبقاتی در ایران

 

 **(07.27) عبدالله باوی 

 ستمگری دیگر انتخاب شده است ...-!!!

 

**(07.23) محمد قراگوزلو

 دل تنگ تلنگر های احمد شاملو!

 

 **(07.23) حزب کار ایران (توفان) 

 فعال کارگری «افشین اسانلو» قربانی جنایت رژیم جمهوری اسلامی ایران شد

 

**(07.16) بهرام رحمانی 

 روشنفکر کیست و وظایف آن کدام است ؟! - 2

 

**(07.15) فرستنده: بابک آزاد 

 چند اظهار نظر پیرامون مقالۀ: «سیاست امپریالیسم امریکا و حاکمیت سیاسی نوین در یک سال گذشته »

 

**(07.14) بهرام رحمانی 

 روشنفکر کیست و وظایف آن کدام است؟!- 1

 

**(07.10) بهرام رحمانی 

 18 تیرماه [سرطان] 1378 چه گذشت ؟

 

**(07.09) محمد قراگوزلو

 حسن روحانی، رئیس جمهور اتاق بازرگانی!

 

**(07.08) فرستنده: بهرام رحمانی 

 « بررسی اوضاع جاری بعد از انتخابات ایران »

 

**(07.05) فرستنده: بهرام رحمانی 

 اطلاعیۀ پایانی جلسۀ همگانی انجمن قلم ایران (درتبعید)

 

**(07.03) حزب کار ایران - توفان 

 چهارده میلیون نفر نمایش انتخابات را تحریم کردند

 

**(07.02) بهرام رحمانی 

 تا روزی که حکومت اسلامی در قدرت است، سرکوب سیستماتیک زنان هم ادامه دارد!

 

**(06.29) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی ایران، قاتل افشین اسانلو است!

 

**(06.28) حمید محوی 

 «ایران، تخریب ضروری» یا جنگ تحمیلی ...

 

**(06.25) برگردان از: حمید بهشتی 

 امید به اصلاحات در تهران

 

**(06.24) حزب کار ایران (توفان) 

 اعلامیه حزب کار ایران(توفان) در رابطه با جانباختن افشین اسانلو ....

 

**(06.21) بهرام رحمانی

 بودجۀ سال 1392 حکومت اسلامی ایران، بودجۀ بحران است!

 

**(06.20) فرستنده: بابک آزاد

 پیرامون نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی

 

 **(06 20) شباهنگ راد 

 انتظارات و توقعات بعد از "انتخابات"!

 

**(06.19) حزب کار ایران (توفان) 

 سخنی در مورد انتخابات مهندسی شدۀ بیست و چهارم خرداد ماه[جوزا]

 

**(06.18) محمد قراگوزلو

 اعتدال به جای « عدالت »!

 

 **(06.18) بهرام رحمانی 

 «خر همان خر است فقط پالانش عوض می شود!»

 

**(06.17) حزب کار ایران(توفان)

 بن بست جمهوری اسلامی

 

 **(06.17) حزب کارایران (توفان) 

 کلید امید و تدبیر حسن روحانی !!

 

**(06.14) بهرام رحمانی 

 سانسور و اختناق، ترور و اعدام، فساد و اختلاس در حکومت اسلامی ایران حد و مرزی ندارد!

 

**(06.13) عبدالله باوی 

 به ادعای سازمان اقلیت، مردم تاوان باور های مذهبی خود را پس می دهند!

 

**(06.08) شباهنگ راد 

 «سازمان فدائیان» (اقلیت) در کجای اتحاد ایستاده است؟

 

**(06.07) محمد قراگوزلو

 نئولیبرالیسم علیه نئولیبرالیسم

 

 **(06.07) بهرام رحمانی 

 جنبش دانشجوئی علیه نمایش انتخابات ریاست جمهوری ایران!

 

**(06.06) عبدالله باوی 

 مضحکۀ انتخاباتی دیگری در جمهوری اسلامی!

 

**(06.03) شباهنگ راد 

 معانی و مفاهیم انتخابات در ایران

 

**(06.02) فرستنده: کمیتۀ جوانان بلژیک 

 رأی زنان : سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی! ...

 

**(06.01) حزب کار ایران ( توفان) 

 انتخابات تقلبی را تحریم کنیم  ...

 

**(05.30) اشرف دهقانی 

 انتصابات حکومتی و انتخاب واقعی مردم ما!

 

**(05.29) محمد عبدی پور

 موانع و ضرورت های پیشروی جنبش کارگری

 

 **(05.29) فرستنده: هوادار پورتال 

 [ پیامی عنوانی مردم ایران ]

 

**(05.28) محمد قراگوزلو

 حافظۀ تاریخی ما و رفسنجانی آنان

 

 **(05.28) بهرام رحمانی

 اعلام حالت فوق العادۀ نظامی و نمایش انتخابات در ایران !

 

**(05.27) علی صدارت 

 اینجانب را با چوب «اپوزیسیون» نرانید!

 

**(05.24) شباهنگ راد

 در یادمان جانباختگان سوم خرداد[جوزا] پنجاه!

 

**(05.21) بهرام رحمانی

 روز نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران را به روز اعتراض عمومی تبدیل کنیم ! 

 

**(05.14) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی ایران، دشمن درجه یک آزادی بیان، قلم، اندیشه و تشکل است

 

**(05.13) کانون نویسندگان ایران(درتبعید) 

 اطلاعیۀ کانون نویسندگان(درتبعید) - در گذشت منوچهر ثابتیان

 

**(05.11) پژمان رحیمی

 طرح مسألۀ اعراب در ایران

 

 **(05.06) شباهنگ راد 

 پاسخ چیست ؟

 

**(04.30) بهرام رحمانی 

 چرا باید طبقۀ کارگر و مردم آزادۀ ایران، در نمایش انتخاباتی... شرکت کنند؟!

 

**(04.29) بهرام رحمانی 

 تحولات روستا ها در ایران و وضعیت نابسامان کارگرانو زحمتکشان روستائی !

 

**(04.25) حمید محوی 

 « چرا در سایت شما هیچ مطلبی دربارۀ جمهوری اسلامی نیست ؟»

 

**(04.20) محمد قراگوزلو 

 حافظۀ تاریخی ما و اعلیحضرت آنان

 

**(04.19) بهرام رحمانی

 از کنترول منابع جهان، دستگیری بی حجاب ها توسط...

 

**(04.16) فرستنده: بابک آزاد 

 «اسکار» به فلم «آرگو» یا جایزه ای به سیاست های تجاوزگرانۀ امپریالیسم - 2

 

 **(04.16) کانون نویسندگان ایران(درتبعید)

 آزادی « رئیس دانا » از زندان جمهوری اسلامی

 

**(04.15) بهرام رحمانی 

 محمود احمدی نژاد و «برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران - 10

 

**(04.14) فرستنده: بابک آزاد 

 «اسکار» به فلم «آرگو» یا جایزه ای به سیاست های تجاوزگرانۀ امپریالیسم - 1

 

**(04.12) اسماعیل هوشیار 

 چلبی ایدئولوژیک!

 

**(04.10) حزب کار ایران - توفان

 این بلای زمینی تا کی ؟

 

 **(04.10) بهرام رحمانی 

 کدام راه حل برای رفع ستم ملی در ایران انسانی تر است؟

 

**(04.08) محمد قراگوزلو

 پرولتری که پروفسور هم شد

 

 **(04.07) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی ایران در پی تشنج تازه با آذربایجان!

 

**(04.06) کبیر توخی

 با درنگی مختصر، برپاره ای از عملکرد های جمهوری اسلامی ایران، می توان ماهیت اصلی آن را بر ملا نمود. -6  

 

**(04.06) بهرام رحمانی

 طرفداران حملۀ نظامی به ایران، به وضعیت عراق توجه کنند-6

 

**(04.04) فرستنده: بابک آزاد

 ارزش جان کارگر

 

**(04.03) کبیر توخی

 با درنگی مختصر، برپاره ای از عملکرد های جمهوری اسلامی ایران، می توان ماهیت اصلی آن را بر ملا نمود. -5  

 

**(04.03) بهرام رحمانی

 طرفداران حملۀ نظامی به ایران، به وضعیت عراق توجه کنند-3

 

 **(04.01) کبیر توخی

 با درنگی مختصر، برپاره ای از عملکرد های جمهوری اسلامی ایران، می توان ماهیت اصلی آن را بر ملا نمود. -4  

 

**(04.01) بهرام رحمانی

 طرفداران حملۀ نظامی به ایران، به وضعیت عراق توجه کنند-2

 

**(03.31) شباهنگ راد 

 انقلاب از کدام راه و طریق !

 

**(03.30) بهرام رحمانی

 طرفداران حملۀ نظامی به ایران، به وضعیت عراق توجه کنند-1

 

**(03.29) کبیر توخی 

با درنگی مختصر، برپاره ای از عملکرد های جمهوری اسلامی ایران، می توان ماهیت اصلی آن را بر ملا نمود. -3

 

**(03.27) کبیر توخی 

با درنگی مختصر، برپاره ای از عملکرد های جمهوری اسلامی ایران، می توان ماهیت اصلی آن را بر ملا نمود. - 2

 

 **(02.27) مهری رحیم زاده

 [اسانلو، مدافعان دیروز و چالشگران امروز]

 

**(03.25) کبیر توخی

 با درنگی مختصر، برپاره ای از عملکرد های جمهوری اسلامی ایران، می توان ماهیت اصلی آن را بر ملا نمود. - 1

 

 **(03.25) بهرام رحمانی 

 تصویب بودجۀ «اضطراری» سال 1392 با فرمان رهبر...

 

**(03.24) شباهنگ راد

 در یادمان جانباختگان چهارم فروردین[حمل] سال شصت و یک!

 

**(03.23) فرستنده: بابک آزاد-اشرف دهقانی 

 فرخ نگهدار و تحریف تاریخ چریکهای فدائی خلق

 

**(03.22) حمید بهشتی 

 انتخابات ریاست جمهوری باز هم در زیر فشار

 

**(03.19) حزب کار ایران (توفان)

 نوروز بر همۀ مردم ایران و منطقه مبارک باد!

 

**(03.18) بهرام رحمانی

 محمود احمدی نژاد و « برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران - 8

 

 **(03.16) بهرام رحمانی

 محمود احمدی نژاد و « برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران - 7

 

**(03.15) بهرام رحمانی 

 « ما گرسنه ایم، یک در صد تأمین تأمین ....»

 

**(03.13) بهرام رحمانی 

 داستان علیرضا نوری زاده و ولیعهد عربستان و تلویزیون ایران فردا؟

 

**(03.11) حزب کار ایران - توفان 

 هرج و مرج در نظام مافیائی سرمایه داری جمهوری اسلامی

 

**(03.05) شباهنگ راد 

 جنگ قدرت و انتخابات

 

**(03.03) منصوره بهکیش

 آخرین کاجهای خاوران را نیز شکستند!

 

**(03.02) بهرام رحمانی

 محمود احمدی نژاد و « برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران!- 6

 

**(03.01) برگردان از: حمید محوی 

 علم و فرهنگ در ایران: رویاروئی برای غرب

 

**(02.28) حزب کار ایران - توفان

 تنبیه و تحریم مردم ایران یک جنایت ضد بشری

 

 **(02.28) شباهنگ راد 

 در یادمان کمونیستهای یازده اسفند[حوت] پنجاه!

 

**(02.25) کانون نویسندگان ایران (در تبعید) 

 دستگیری روزنامه نگاران محکوم است.

 

**(02.24) م. راد

 کنفرانس اتمی آلماتا و تغییر ستراتیژی غرب

 

**(02.21) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی ایران، عامل اصلی تولید کنندۀ خشونت در جامعه است - 2

 

 **(02.20) محمد قراگوزلو 

 دستمزد به شیوۀ ایلغاری و چه باید کرد؟

 

**(02.19) بهرام رحمانی 

 حکومت اسلامی ایران، عامل اصلی تولید کنندۀ خشونت در جامعه است - 1

 

**(02.17) فرستنده: بابک آزاد 

 نامۀ « نمایندگان ادواری مجلس » جلوۀ دیگری از تبهکاری «اصلاح طلبان»!

 

**(02.15) فرستنده: بابک آزاد 

 گفت و گو با یکی از اعضای کمیتۀ ناروی «ایران تریبونال»

 

**(02.12) فرستنده: بابک آزاد 

 گرامی باد سالگرد رستاخیز سیاهکل و قیام شکوهمند بهمن

 

**(02.10) حزب کار ایران - توفان

 به مناسبت سالگرد انقلاب شکوهمند بهمن[دلو] 57

 

**(02.10) بهرام رحمانی 

 تحلیلی بر تحولات انقلاب 1357 ایران -3

 

**(02.09) بهرام رحمانی 

 تحلیلی بر تحولات انقلاب 1357 ایران -2

 

 **(02.08) بهرام رحمانی 

 تحلیلی بر تحولات انقلاب 1357 ایران - 1

 

**(02.06) بهرام رحمانی

 محمود احمدی نژاد و « برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران!- 5

 

**(02.06) شباهنگ راد 

 تجربه و سنت به جا مانده ار سیاهکل

 

**(02.05) حمید محوی 

 در بارۀ تناقضات جنبش کمونیستی ایران - 2

 

**(02.04) بهرام رحمانی 

 گفت و گوی کتبی بهرام رحمانی با محمود صالحی به ارتباط اسانلو

 

**(02.03) فرستنده: بابک آزاد 

 [مصاحبۀ رادیوی همراه با "بابک آزاد"]

 

**(02.02) حزب کارایران-توفان 

 موفقیت جشن سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون جهانی و تأثیرات آن

 

**(01.30) حمید محوی

 تناقضات جنبش کمونیستی ایران

 

**(01.29) محمد قراگوزلو

 سندیکای واحد، یک گام به پیش!

 

 **(01.29) بهرام رحمانی

 فلم تکان دهندۀ دیگری در بارۀ فروش گرده در ایران 

 

**(01.28) شباهنگ راد 

 اعدام قربانی نظام به بهانۀ برقراری امنیت جامعه!

 

**(01.27) بهرام رحمانی 

 متن سخنرانی «بهرام رحمانی» در شب همبستگی با کارگران ایران

 

**(01.26) فرستنده: بابک آزاد 

 تنها راه رهائی از سلطۀ دشمن،  همبستگی خلق هاست!

 

**(01.24) بهرام رحمانی

 محمود احمدی نژاد و «برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران - 4

 

 **(01.24) فرستنده بابک آزاد 

 شکنجه و اعدام، ابزار جمهوری اسلامی جهت حفظ «هیبت حکومت»!

 

**(01.23) کانون نویسندگان ایران در تبعید 

 سایت کانون نویسندگان ایران در تبعید به روز شد

 

**(01.20) حزب کارایران - توفان 

 رژیم جمهوری اسلامی در چنبرۀ اختلافات داخلی و فشار های امپریالیسم

 

**(01.18) محمد قراگوزلو

 آقای کوهستانی! متشکرم ....متشکر!

 

 **(01.18) فرستنده : یدی محمودی 

 آیا اگر آزاد شدم، قادر خواهم بود اینهمه محبت و خوبی را جبران کنم!

 

**(01.17) بهرام رحمانی 

 زلزله زدگان بی پناه و مدافعان آنها به زندان ؟!

 

**(01.13) فرستنده: بابک آزاد 

 دربارۀ کنفرانس پراگ و الترناتیو سازی های امپریالیستی!

 

**(01.11) بهرام رحمانی

 مذاکرات ایران و امریکا: افسانه یا واقعیت ؟

 

 **(01.11) فرستنده: حمید محوی 

 چرا جدائی بحرین به حق وانمود می شود؟

 

**(01.09) بهرام رحمانی

 محمود احمدی نژاد و «برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران-3

 

 **(01.09) شباهنگ راد

 جمهوری اسلامی مسبب اصلی مصایب اجتماعی

 

**(01.06) بهرام رحمانی 

 نگاهی به وضعیت فاجعه بار و بحرانی ایران از دریچۀ آمار ها - 4

 

**(01.04) بهرام رحمانی 

 نگاهی به وضعیت فاجعه بار و بحرانی ایران از دریچۀ آمار ها - 3

 

 **(01.04) فرستنده: فرزانه

 بیانیۀ مشترک سندیکا ها، اتحادیه هاو دیگر تشکل های کارگری

 

**(12.31) حزب کار ایران - توفان

 کمونیستهای ایرانی میهنپرستند و خود فروشان دشمنیار

 

**(12.29) بهرام رحمانی 

 نگاهی به وضعیت فاجعه بار و بحرانی ایران از دریچۀ آمار ها - 2

 

 **(12.28) بهرام رحمانی 

 نگاهی به وضعیت فاجعه بار و بحرانی ایران از دریچۀ آمار ها - 1

 

**(12.26) اشرف دهقانی- فرستنده: بابک آزاد

 به یاد گرامی رفیق حمید مؤمنی

 

 **(12.26) کانون مدافعان حقوق کارگر 

 فاجعۀ کشتار کارگران در معادن طبس

 

**(12.24) حزب کار ایران - توفان 

 گزارشی از ایران

 

**(12.23) انتخاب و ارسال از: کبیر توخی 

 سخنی با حزب م ل م و کمونیستهای انقلابی

 

**(12.21) شباهنگ راد

  وقتی گرگها به جان هم می افتند

 

**(12.20) بهرام رحمانی 

 محمود احمدی نژاد و «برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران - 1

 

**(12.15) بهرام رحمانی 

 باز هم حکومت اسلامی ایران به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 اقرار کرد!

 

**(12.16) فرستنده: بابک آزاد 

 باز هم در بارۀ «الترناتیو»

 

**(12.13) محمد قراگوزلو

 چشمان نگران پرلاشز تهران

 

 **(12.13) حمید محوی 

 تحریم یا فرصت طلائی برای ایران

 

**(12.12) جمعی از کارگران شرکت نیک کالا 

 گزارش از وضعیت کارگران شرکت نیک کالا و افشای سود میلیاردی سرمایه داران این شرکت.

 

**(12.11) بهرام رحمانی

 دهم دسمبر، روزتصویب اعلامۀ جهانی حقوق بشر!

 

**(12.11) شباهنگ راد 

 آتش سو.زی مدارس در ایران

 

**(12.10) ارسال و افزوده از: حمید محوی

 حادثه ای دیگر در پارس جنوبی

 

 **(12.10) فرستنده: حمید محوی 

 " برج میلاد "

 

**(12.07) فرستنده: بابک آزاد 

 یاد و خاطرۀ قوربانتاج اجه( مادر تواج) گرامی باد!

 

**(12.06) حزب کار ایران - توفان

 16 آذر [قوس] روز اعتراض متحد دانشجویان علیه استبداد و امپریالیسم گرامی باد!

 

 **(12.06) شباهنگ راد 

 جامعه (مردم)، حاکمیت و موقعیت چپ

 

**(12.05) حمید محوی

 تحلیل تصویر - نفی عملکرد زبان - پسیکوز - قدرت

 

 **(12.05) کانون نویسندگان ایران در تبعید 

 سیزدهم آذر[قوس] روز مبارزه با سانسور

 

**(12.03) اشرف دهقانی - فرستنده: بابک آزاد 

 تقابل دو گفتمان !

 

**(11.30) حمید محوی 

 چهرۀ مرگ ستار بهشتی - 6

 

**(11.29) حمید محوی 

 چهرۀ مرگ ستار بهشتی - 5

 

**(11.28) محمد قراگوزلو

 بن بست دو راهی! لحظۀ حال و آیندۀ ممکن نظام حاکم و منطقه

 

 **(11.28) حمید محوی 

 چهرۀ مرگ ستار بهشتی - 4

 

**(11.27) حمید محوی

 چهرۀ مرگ ستار بهشتی - 3

 

**(11.26) حمید محوی

 چهرۀ مرگ ستار بهشتی - 2

 

**(11.25) فرستنده: بابک آزاد

 بهرام رحمانی و تریبونال " مردمی"

 

 **(11.25) حمید محوی 

 چهرۀ مرگ ستار بهشتی - 1

 

**(11.24) فرستنده: بابک آزاد 

 ستار، کارگری که زندگی و مرگش افشاءگر جنایت بود!

 

**(11.23) ا. م. شیری 

 تأملاتی پیرامون کنفرانس پراگ

 

**(11.15) حزب کار ایران - توفان 

 تشدید تضاد های هیأت حاکمۀ ایران و تأثیر آن بر جامه و وظایف مردم

 

**(11.12) ا. م. شیری 

 چه خوش گفت دخو، یادش بخیر!

 

**(11.10) بهرام رحمانی 

 «اتحاد و مبارزۀ» پیگیر علیه کارزار ایران تریبونال؟!

 

**(11.07) اسماعیل هوشیار 

 توپهای عمو سام و عضو شریف!

 

**(11.04)  کانون نویسندگان ایران در تبعید 

 در سوگ داریوش کارگر

 

**(11.03) برگردان و افزوده از: حمید محوی 

 جان بیماران ایرانی در خطر است

 

**(10.29) اسماعیل هوشیار 

 نخواستن یا نتوانستن ...؟!

 

**(10.26) فرستنده: هوادار پورتال 

 بحران همه جانبه، انقلابی همه جانبه را می طلبد

 

**(10.23) فرستنده: یدی محمودی 

 [ زنده باد جنبش علیه اعدام]

 

**(10.22) بهرام رحمانی

 معرفی کتاب زندان « مالا »

 

 **(10.21) حزب کار ایران - توفان 

 گزارشی از ایران

 

**(10.17) محمد قراگوزلو 

 تفاوت ساختاری دو قانون کار جدید

 

**(10.13) حزب کار ایران - توفان

 تجلیل از جانباختگان راه رهائی ایران، مبنای خونی و خویشاوندی ندارد

 

 **(10.13) بهرام رحمانی 

 تروریست های حکومت اسلامی ایران، در جمهوری آذربلیجان محکوم شدند

 

**(10.07) محمد قراگوزلو 

 لحظۀ حال دولت احمدی نژاد در « اوپوزیسیون » جدید

 

**(10.02) شباهنگ راد 

 کدام چپ و کدام سازمان ؟

 

**(09.29) فرستنده: هوادار پورتال 

 پرخاشگری بورژوا شوونیست های فارس علیه کردهای ناسیونالیست بر متن الترناتیو سازی امپریالیستی

 

**(09.26) کانون نویسگان ایران- درتبعید 

 آغاز سال محرومیت تحصیلی

 

**(09.22) بهرام رحمانی 

 «انتخابات آزاد» اسم رمز «اصلاح» حکومت اسلامی ؟!

 

**(09.19) بهرام رحمانی 

 پاک کردن چهره و تبرئۀ ساواک (پولیس مخفی شاه)

 

**(09.17) شباهنگ راد

 به یاد یاران بیادماندنی

 

 **(09.13) حزب کار ایران ـ توفان

 سندی در تجزیه طلبی ناسیونال شونیستهای کرد 

 

**(09.04) فرستنده: بابک آزاد-نویسنده: اشرف دهقانی 

 دروغ های ثابتی علیه کتاب "حماسۀ مقاومت"!

 

**(08.31) حزب کار ایران - توفان 

 به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان، سنبله 67

 

**(08.28) فرستنده: بابک آزاد-نویسنده: فریبرز سنجری 

 " انتری که لوطیش مرده بود!"

 

**(08.27) بهرام رحمانی

 هراس حکومت اسلامی از اعتراضات مردمی هم زمان با اجلاس عدم تعهد در ایران

 

 **(08.27) نسرین دانش 

 نکاتی چند در مورد تریبونال لندن و طرفداران دو آتشۀ آن

 

**(08.25) فرستنده: بابک آزاد-نویسنده: اشرف دهقانی

 کمک گرفتن از امپریلیست ها راه رسیدن به آزادی را هموار نمی کند!

 

 **(08.25) فرستنده: جهانگیر محبی 

 در حاشیۀ زلزلۀ آذربایجان

 

**(08.24) بهرام رحمانی 

 سوء استفادۀ لابی های حکومت اسلامی ایران در امریکا از زلزله زدگان

 

**(08.21) بهرام رحمانی 

 معرفی "امپریالیست" هائی که به "تربیونال مردمی.." کمک هائی کرده اند؟!

 

**(08.20) حزب کار ایران - توفان 

 به بهانۀ پنجاه و نهمین سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد[اسد]

 

**(08.19) بهرام رحمانی 

 همبستگی تحسین برانگیز مردمی با زلزله زدگان، بی اعتنائی حکومت و خرافات مذهبی!

 

**(08.18) فرستنده: یدی محمودی 

 زلزلۀ آذربایجان، دیکتاتور و اسلحه به دستانش ..

 

**(08.16) حزب کار ایران - توفان 

 کدام بلا تراست، بلای آسمانی یا بلای زمینی؟

 

**(08.15) محمد قراگوزلو 

 پرولتاریا و زنجیر های پا

 

**(08.14) حمید بهشتی 

 پیروزی تکرو ها و شکست بازیکنان تیمی ایران در المپیک   لندن

 

**(08.13) حزب کار ایران - توفان

 بلای آسمانی یا بلای زمینی؟

 

 **(08.13) اطلاعیۀ کانون نویسندگان ایران در تبعید 

 فاجعۀ زلزلۀ آذربایجان شرقی و بیداد جمهوری اسلامی

 

**(08.10) بهرام رحمانی 

 تیری که از تربیونال مردمی لندن شلیک شد به قلب حکومت اسلامی اصابت کرده است!

 

**(08.05) حزب کار ایران - توفان

 نفس ولایت فقیه و رژیم خودکامۀ مذهبی سرمنشاء مفاسد اقتصادی است

 

 **(08.05) فرستنده: جهانگیر محبی 

 عیاران قلابی و نفی مارکسیسم

 

**(07.31) حزب کارایران - توفان

 تربیونال لندن و موضوع دریافت کمک مالی و تبلیغاتی از امپریالیزم

 

 **(07.27) بابک یزدی 

 در بارۀ نوشتۀ حمید قربانی

 

**(07.25) اشرف دهقانی 

 تنیدگی ساواک با شکنجه و قتل های زنجیره ئی!

 

**(07.24) حرب کار ایران- توفان

 آزموده را آزمودن خطاست

 

**(07.22) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(07.14) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(07.09) شباهنگ راد

 استمداد سازمان مجاهدین از سرمایه داران بین المللی

 

 **(07.09) فرستنده: علی کلظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(07.04) حزب کار ایران - توفان 

 عاملان جنگ داخلی ستون پنجم امپریالیست اند

 

**(07.03) فرستنده: بابک آزاد 

 سخنرانی: به یاد شهدای 8 تیر[سزطان] و رفیق کبیر حمید اشرف، خار چشم ارتجاع

 

**(07.02) حزب کار ایران - توفان 

 نامه به : کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی- لنینیستی ...

 

**(07.01) فرستنده: جهانگیر محبی

 بیانیه

 

 **(07.01) حمید محوی

 [تشابه اپوزیسیون ها]

 

**(06.30) حزب کار ایران - توفان 

 کارگران زندانی و همۀ زندانیان سیاسی آزاد باید گردد!

 

 **(06.30) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.27) حزب کار ایران- توفان 

 در حاشیۀ کارزارتریبونال لندن

 

**(06.25) حزب کار ایران - توفان 

 بن بست اقتصادی و فاز دوم حذف یارانه ها ...

 

**(06.23) حزب کار ایران- توفان

 تشدید کنترول زنان "بدحجاب" یا کنترول سیاسی جامعه؟

 

 **(06.23) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.21) فرستنده: جهانگیر محبی 

 آزادیخواهان و عدالجویان را از بند رها کنید !

 

**(06.18) حزب کار ایران - توفان 

 یورش و حشیانه به فعالان کارگری در کرج محکوم است

 

**(06.17) بهرام رحمانی 

 از تربیونال بین المللی علیه حکومت جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی حمایت کنیم!

 

**(06.16) حزب کار ایران - توفان 

 سخنی پیرامون منافع ملی ایران و ...

 

**(06.14) برگردان از: حمید محوی

 تشدید تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان 

 

**(06.09) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.05) شباهنگ راد 

 سازمان دولتی را تنها با سازمان مسلح توده ئی مه توان درهم شکست!

 

**(06.04) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(05.31) حمید محوی 

 نقدی پیرامون نظریات حزب کار ایران(توفان) در باب مسألۀ اتمی ایران و ..

 

**(05.30) اسماعیل هوشیار 

 حکایت این دلداده ها!

 

**(05.29) حزب کار ایران - توفان

 افسانۀ بمب اتمی ایران و ...

 

 **(05.29) فرستنده: جهانگیر محبی 

 طرح یک پرسش؟ آیا دادگاه های بین المللی قابل اعتماد هستند؟

 

**(05.26) محمد قراگوزلو 

 پرویز ثابتی در نقش گوبلز

 

**(05.24) فرستنده: بابک آزاد 

 چریکهای فدائی خلق ایران

 

**(05.23) حزب کار ایران - توفان

 تحریم اقتصادی ایران توسط کنگرۀ امریکا، یک اقدام جنگی است.

 

 **(05.23) شباهنگ راد 

 از عمل انقلابی تا بی تفاوتی عملی

 

**(05.20) فرستنده: جهانگیر محبی 

 مجازات اعدام و چگونگی مبارزه برای لغو آن

 

**(05.19) حزب کار ایران - توفان 

 به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ترور جنایکارانۀ رفیق حمید رضا چیتگر(بهمنی)

 

**(05.12) شباهنگ راد 

 چپ، معضلات و نبرد های فرا روی آن !

 

**(05.06) فرستنده: جهانگیر محبی

 گذار به "دموکراسی" یا "جنگ داخلی"؟

 

 **(05.06) فرستنده: علی کاظمی

 ایران درهفته ای که گذشت

 

**(05.01) حزب کارایران - توفان

 فرخنده باد اول ماه مه، بشارت دهندۀ بهار رهائی بشریت

 

 **(05.01) فرستنده: بابک آزاد

  اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران فرخنده باد! 

 

**(04.30) فرستنده: جهانگیر محبی 

 خانعلی؛ وجدان بیدار معلمان- معلمان؛ قشرجدائی ناپذیر طبقۀ کارگر

 

**(04.28) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(04.22) سیامک ستوده 

 خشایارشا، احمدی نژاد، ننتانیاهو یا فقط احمدی نژاد؟ کدام یک واقعی تر است!

 

**(04.21) فرستنده: جهانگیر محبی

 آیا دادگاه های بین المللی، قابل اعتماد هستند؟

 

 **(04.21) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

 **(04.21) حمید محوی 

 علیه امپریالیزم جهانی و آلترناتیو های آن

 

**(04.18) حزب کار ایران - توفان 

 احکام صادره علیه رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران را قویاً محوم می نمائیم!

 

**(04.14) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(04.13) اسماعیل هوشیار 

 تف سربالای امریکائی!

 

**(04.10) حزب کار ایران - توفان 

 رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی بی ارزش است.

 

**(04.07) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت 

 

**(04.01) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(03.29) فرستنده: جهانگیر محبی

 تداوم شکنجه و مرگ خاموش کودکان در ایران

 

 **(03.29) برگردان از: حمید محوی 

 کردستان عراق پایگاه ثابت اسرائیل برای عملیات جاسوسی در ایران

 

**(03.26) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(03.23) شباهنگ راد 

 در یادمان جانباختگان چهارم فروردین[حمل] شصت

 

**(03.22)برگردان از : حمید محوی 

 موساد و سیا موافق هستند:  ایران در جست و جوی ساخت سلاح اتمی نیست

 

**(03.18) ا. م. شیری 

 شیرجه رفتن در داخل گنداب مرگبار

 

**(03.17) شباهنگ راد 

 اوضاع کاری و معیشتی کارگران ایران

 

**(03.12) ا. م. شیری 

 ورشکستگان به تقصیر

 

**(03.11) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(03.05) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(03.01) شباهنگ راد 

 نسلی از تبار اصالت و پایداری

 

**(02.28) حزب کار ایران - توفان 

 تحریم فعال نمایش انتخاباتی وظیفۀ همۀ کارگران و زحمتکشان آگاه ایرانی است !

 

**(02.25) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(02.21) حزب کار ایران - توفان

 قطعنامه برای پشتیبانی از مبارزات اعتراضی در ایران

 

 **(02.21) فرستنده: جهانگیر محبی 

 سیاهکل به تاریخ تعلق دارد!

 

**(02.20) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(02.18) فرستنده: سازمان فدائیان اقلیت 

 سخنرانی خامنه ای در 14 بهمن [دلو] کابوس آشفتگی درونی نظام بود.

 

**(02.14) حزب کار ایران- توفان

 جنگ فرسایشی بازدارنده، جایگزینی برای جنک بیرحمانۀ بازدارنده

 

 **(02.14) انتخاب و ارسال از: رحیمه توخی 

 پارچه شعری از هیلا صدیقی

 

**(02.10) چریکهای فدائی خلق ایران 

 گرامی باد سالگرد رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن[دلو]

 

**(02.09) فرستنده: سازمان فدائیان اقلیت 

 انقلاب 57، قیام 22 بهمن[دلو] و درس هائی که باید از آن آموخت

 

**(02.08) اشرف دهقانی

 از پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از تیوری

 

 **(02.08) شباهنگ راد 

 پیشاهنگ از منظر سیاهکل

 

**(02.07) حزب کار ایران- توفان 

 "حزب تودۀ ایران" و "توفان"

 

**(02.04) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(02.01) فرستنده: حزب کار ایران- توفان 

 به مناسبت 50 سالگی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی( اتحادیه ملی)

 

**(01.30) فرستنده: جهانگیر محبی

 سیاهکل و سه پهنه برای بازنگری آن

 

**(01.29) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(01.28) فرستنده: جهانگیر محبی 

 چرا؟

 

**(01.25) فرستنده: سازمان فدائیان(اقلیت) 

 نظریه پردازی زن ستیزانۀ ولی فقیه

 

**(01.24) حزب کار ایران - توفان 

 بیانیه حزب کار ایران - توفان

 

**(01.23) فرستنده: سازمان فدائیان (اقلیت) 

 جمهوری اسلامی و گسترش اعتیاد در جامعه

 

**(01.21) حزب کار ایران(توفان)

 شبکه های اجتماعی، عرصۀ مهمی در نبرد طبقاتی-3

 

 **(01.21) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(01.20) فرستنده: سازمان فدائیان "اقلیت" 

 پاسخی به چرائی کاهش ارزش ریال

 

**(01.16) محمد قراگوزلو

 انتخابات گیومه- 1- تبیین چیستی مواضع تحریمی اصلاح طلبان

 

**(01.15) شباهنگ راد

 "به پا خیزید! و از هم اکنون انقلاب را بدیل جنگ قرار دهید"

 

**(01.14) ا.م.شیری

 پنجمین دانشمند هسته ئی ایران ترور شد

 

**(01.14) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(01.13) پژمان رحیمی

 خطر جنگ و ضرورت تأکید بر سیاست چپ رادیکال

 

**(01.04) حزب کار ایران ـ توفان

 تجاوز امپریالیستی به حریم هوائی ایران و تجاوز به سفارت انگلستان دو روی یک سکه اند 

 

**(12.31) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(12.30) شباهنگ راد 

 جنگ، تجاوز و عواقب آن

 

**(12.28) فرستنده: جهانگیر محبی 

 آنسوی دیوار به آفتاب؛ سلامی دوباره خواهم کرد

 

**(12.27) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(12.23) وحید ولی زاده

 دوپارگی و ایدۀ کمونیسم کارگری 

 

**(12.21) حزب کار ایران - توفان 

 دلایل اشغال سفارت انگلستان و نقش خانوادۀ لاریجانی

 

**(12.20) فرستنده: جهانگیر محبی 

 شهابی را آزاد کنید!

 

**(12.19) حزب کار ایران-توفان 

 معجزۀ حل معضل بیکاری  در ام القرای اسلامی

 

**(12.17) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(12.14) حزب کار ایران ـ توفان

 برای آزادی فوری و بی قید و شرط علی نجاتی .......... 

 

**(12.11) فرستنده: هوادار پورتال 

 نه به جنگ و جنگ افروزی! و نه به مرتجعین و استثمارگران!

 

**(12.10) حزب کارایران- توفان 

 پیرامون حملۀ احتمالی به ایران

 

 **(12.10) شباهنگ راد

 حزب حکمتیست و آیندۀ آن!

 

**(12.09) پژمان رحیمی 

 هجمۀ نئولیبرال ها و "چپ" های سبز علیه کانون نویسندگان ایران

 

**(12.07) حزب کار ایران - توفان

 شانزده آذر[قوس]، روز نبرد دانشجویان علیه استنبداد و امپریالیسم گرامی باد!

 

 **(12.07) شورای جوانان و دانشجویان چپ 

 16 آذر[قوس] سرخ سرخ است

 

**(12.07) فرستنده: جهانگیر محبی 

 خصلت روشنفکری و توده ئی جنبش دانشجوئی

 

**(12.04) اسماعیل هوشیار 

 فاز نهائی بحران سازی!

 

**(12.03) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(11.29) حزب کار ایران - توفان 

 باز هم پیرامون عوامل تشدید تضادهای درون حاکمیت

 

**(11.28) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(11.27) فرستنده: جهانگیر محبی 

 توطئۀ جنگ علیه ایران را درهم شکنیم!

 

**(11.20) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(11.17) حزب کار ایران - توفان 

 مداحان " انقلاب مخملی" امپریالیستی را افشاء کنیم!

 

**(11.12) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(11.10) حزب کار ایران- توفان 

 در نقد یک شعار ارتجاعی

 

**(11.10) بهرام رحمانی 

 دمیدن به شیپور جنگ و تحرک تازۀ اپوزیسیون راست!

 

**(11.09) اسماعیل هوشیار 

 طبلهای جنگ نام اسرائیل را می نوازند.

 

**(11.06) حزب کار ایران - توفان 

 سیزده آبان[عقرب] حماسۀ شنبه سرخ، روز دانش آموز گرامی باد!

 

**(11.05) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(10.29) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(10.24) حزب کار ایران(توفان) 

 تیوری پوچ مبارزۀ نسلها

 

**(10.23) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(10.19) داوود رحیمی 

 در شهر چه خبر؟

 

**(10.15) حزب کار ایران - توفان 

 برخورد به قهر انقلابی

 

**(10.12) حزب کار ایران - توفان 

 "انقلاب فرهنگی اسلامی": سرکوب آزادی، علم و خرد

 

**(10.09) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(09.29) حزب کار ایران - توفان 

 عفریت استبداد، فرزندش را قربانی می کند

 

**(09.24) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(09.20) فرستنده: جهانگیر محبی 

 سرنگون باد جمهوری اسلامی! زنده باد جمهوری شورائی کارگری!

 

**(09.18) حزب کار ایران - توفان 

 خط مشی سکوت

 

**(09.17) شباهنگ راد 

 در یادمان جان باختگان دهۀ شصت

 

**(09.17) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای گذشت

 

**(09.15) فرستنده: جهانگیر محبی 

 زندان تبریز جهنم واقعی در حکومت اسلامی

 

**(09.11) حزب کار ایران - توفان 

 برخورد به اپوزیسیون

 

**(09.10) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(09.08) بهرام رحمانی 

 سید علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی نیاز به کمک مالی دارد؟!

 

**(09.04) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای گذشت

 

**(09.03) حزب کار ایران - توفان 

 سی سال از تیر باران قهرمانان توفانی گذشت

 

**(09.01) فرستنده: جهانگیر محبی 

 به یاد جانباختگان دهۀ شصت

 

**(08.27) علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(08.23) نگارش از : پویا 

 برده داری مدرن

 

**(08.22) حزب کار ایران(توفان) 

 اصولیت انقلابی و نان به نرخ روز خوردن اسلامی

 

**(08.21) محمد قراگوزلو

 از آلن آیر نپرسید!

 

 **(08.20) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(08.16) داوود امیر 

 خاطرات کودکی من!

 

**(08.13) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای گذشت

 

**(08.09) حزب کار ایران - توفان

 پلینوم دوم کمیته مرکزی حزب کار ایران(توفان)

 

 **(08.09) ارژنگ نورائی 

 دورنمائی انقلاب و دلبستگی ها سبز

 

**(08.08) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(08.07) ارژنگ نورائی

 تز هائی پیرامون انقلاب مشروطیت ایران

 

**(08.01) شباهنگ راد 

 نکاتی در بارۀ "شورای دانش جویان و جوانان چپ ایران"

 

**(07.25) شورای دانشجویان چپ ایران

 بر سر پیمان با آرمان رهائی مردم

 

 **(07.25) کانون نویسندگان ایران (در تبعید )

 شاملو هنوز زنده است

 

**(07.24) کانون نویسندگان ایران 

 بیانیه: دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

 

**(07.21) حزب کار ایران-توفان 

 فراخوان به احزاب برادر

 

**(07.20) بهرام رحمانی 

 "انتخابات آزاد" یا "سرنگونی حکومت اسلامی"؟!

 

**(07.17) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(07.15) ارژنگ نورائی 

 سه خیز کیفی جنبش و ضرورت خیز چهارم

 

**(07.11) ا. م. شیری 

 " در جست و جوی یک مأمور امنیتی"

 

**(07.10) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(07.09) صبا راهی 

 تغییر موضع طبقاتی کدام؟ بی بی سی یا "اشرف دهقانی"؟

 

**(07.06) حزب کار ایران - توفان

 شکنجه و مرگ سه دهۀ رژیم اسلامی

 

 **(07.06) نازنین رضائی 

 می آئی

 

**(07.04) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(07.02) مزدک چهرازی 

 کردستان و تردید جنبش

 

**(06.29) فرستنده: بابک آزاد 

 8 تیر[سرطان] سالگرد شهادت مادر انقلابی، روح انگیز دهقانی

 

**(06.28) فریبا امیر خیزی 

 چه بلند باید پرواز کنیم !!!

 

**(06.27) فرستنده: برهان عظیمی 

 جن ها به گوش هم بسم الله می خوانند!

 

**(06.26) فرستنده: برهان عظیمی

 نه، جنبش خیابان زنده نیست!

 

 **(06.26) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.25) حزب کار ایران - توفان 

 قتل عام مردم نیز اعدام است.

 

**(06.23) فرستنده: برهان عظیمی 

 گامی برای انقلاب - رادیکال -1

 

**(06.22) شباهنگ راد 

 کدامین رفتن ها و راهکار ها؟

 

**(06.20) بهرام رحمانی

 پس لرزه های نامۀ کشادۀ نویسندۀ کتاب جنجالی "شنود اشباح"

 

 **(06.20) فرستنده: هوادارار پورتال از ایران 

 " شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران"

 

**(06.19) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.18) حزب کار ایران - توفان 

 به بهانۀ سی امین سالگرد جانباختن رفیق نادر رازی ...

 

**(06.17) بهرام رحمانی 

 تجاوز به زنان و چند سناریو برای منحرف کردن افکار عمومی!!

 

**(06.16) فرستنده: توماج 

 "الماس فریب" و فریب توده های مردم

 

**(06.13) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.12) حزب کار ایران - توفان 

 جنبش دموکراتیک 22خرداد[جوزا] و سایر جنبشهای اعتراضی و دور نمای آن

 

**(06.11) حزب کار ایران - توفان

 در حاشیۀ فلم مستند الماس برای فریب

 

 **(06.11) بهرام رحمانی 

 نفوذ یا تشکیک در میان اپوزیسیون

 

**(06.10) حمید بهشتی 

 چرا هاله را کشتند؟

 

**(06.09) صبا راهی

 غرامت یعنی ختم دعوا! - 2

 

 **(06.09) برهان عظیمی 

 خطاب به رهبری حزب کمونیست ایران

 

**(06.08) محمد قراگوزلو 

 از شب هنوز مانده دو دانگی!

 

**(06.07) فرستنده: برهان عظیمی

 آغاز فصل زراعی برنج، آغاز استثمار، ستم، درد و رنج مضاعف زنان است!!!

 

 **(06.07) حمید بهشتی 

 عزت الله سحابی، الگوئی برای ملیون متدین

 

**(06.05) صبا راهی

 غرامت یعنی ختم دعوا! - 1

 

 **(06.05) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.04) فرستنده : علی کاظمی

 جایگاه و اشکال مبارزۀ جوانان در فاز جاری جنبش توده ئی

 

**(06.03) فرستندگان: اشکان و سروش 

  نقد " سنتز نوین" در پرتو ماتریالیسم میکانکی -4

 

**(06.02) فرستندگان: اشکان و سروش 

  نقد " سنتز نوین" در پرتو ماتریالیسم میکانکی -3

 

 **(06.02) حزب کار ایران - توفان

 اطلاعیه: مسؤول مرگ هاله سحابی رژیم منفور و جنایتکار جمهوری اسلامیست.

 

**(06.01) فرستندگان: اشکان و سروش 

  نقد " سنتز نوین" در پرتو ماتریالیسم میکانکی -2

 

 **(06.01) حزب کار ایران - توفان 

 چرا دستمزد کارگران باید ایرانی و قیمت ها جهانی باشد؟

 

**(05.31) فرستندگان: اشکان و سروش 

  نقد " سنتز نوین" در پرتو ماتریالیسم میکانکی -1

 

**(05.30) فرستنده: توماج 

 بازندۀ نزاع کیست، احمدی نژاد یا خامنه ای؟

 

**(05.29) شباهنگ راد

 تأملی پیرامون "جریان انحرافی" درون نظام!

 

 **(05.29) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(05.24) حزب کار ایران- توفان

 سخن هفته: به مناسبت مرگ ناصر حجازی

 

 **(05.24) فرستنده: ستاره روشن 

 برای پیروزی " جنبش نان و آزادی " تلاش می کنیم.

 

**(05.22) حزب کار ایران - توفان

 دولت موازی

 

 **(05.22) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(05.21) بهرام رحمانی 

 اعتراض روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه[ثور] دانشجویان تحسین بر انگیز است

 

**(05.16) حمید بهشتی

 نهضت آزادی، پنجاه سال مبارزه قانونی با استبداد

 

 **(05.16) بینا داراب زند 

 نگاهی به موازنۀ قدرت در هیأت حاکمۀ جمهوری اسلامی

 

**(05.14) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(05.10) بهرام رحمانی 

 امام زمان با کیست؟ با خامنه ای و یا احمدی نژاد؟

 

**(05.07) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای گذشت

 

**(05.01) فرستنده: گروه پروسه

 من کارگرم!

 

 **(05.01) فرستنده: علی کاظمی

 قطعنامۀ مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر

 

 **(05.01) بهرام رحمانی 

 اول ماه می امسال حال و هوای انقلابی دارد!

 

**(04.26) حزب کار ایران - توفان

 کارگران آورندۀ بهار بشریت اند.

 

 **(04.26) بهرام رحمانی

 تشدید اختلافات سران حکومت اسلامی و شایعۀ استعفای احمدی نژاد؟!

 

**(04.23) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(04.19) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(04.12) کانون خاوران

 اعدام قتل عمد دولتی است و باید ملغی شود

 

 **(04.12) فرستنده: جهانگیر 

 دولت امریکا و رهبری مجاهدین در کمپ اشرف

 

**(04.10) حزب کار ایران- توفان

 حمله وحشیانه به اردوگاه اشرف در عراق را محکوم می نمائیم!

 

 **(04.10) حزب کمونیست کارگری ایران

 حملۀ دولت عراق به اعضای سازمان مجاهدین شدیداً محکوم است.

 

 **(04.10) سازمان فدائیان (اقلیت)

 کشتار وحشیانۀ مجاهدین در عراق را محکوم می کنیم!

 

 **(04.10) کاون نویسندگان ایران - در تبعید

 کشتار مجاهدین در پایگاه اشرف در عراق نقض آشکار حقوق انسانی است!

 

 **(04.10) صبا راهی 

 امپریالیزم هزار چهره، هر لحظه هزار جنایت

 

**(04.09) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای گذشت 

 

**(04.08) مترجم: صبا راهی 

 اول ماه می

 

**(04.06) حمیده نظامی

 دو اعدام و 129 سال زندان برای زنان زندانی سیاسی در سال گذشته

 

 **(04.06) فرستنده: توماج 

 ما زیر خط فقریم، بجنگ تا بجنگیم!

 

**(04.04) شباهنگ راد 

 اصرار به ادامۀ روشهای هزینه پرداز در خدمت به کدام سیاست و طبقه است

 

**(03.26) بهرام رحمانی 

 نیروگاه امنیتی بوشهر از نگاه امنیتی ...

 

**(03.25) شباهنگ راد 

 در گرامیداشت چهارم [حمل] فروردین  سال 61

 

**(03.23) فرستنده: توماج 

 قتل عام وحشیانۀ زندانیان قزل حصار را محکوم می کنیم

 

**(03.22) بهرام رحمانی

 مهمترین وقایع ایران در سال 1389

 

 **(03.22) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(03.20) فرستنده: هیأت تحریر نشریه روشنگر

 داکتر محیط : مارکسیست ملی - اسلامی

 

**(03.19) فرستنده: روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 نوروز مبارک باد!

 

 **(03.19) فرستنده: توماج

 ضرورت سازماندهی اعتصابات عمومی در ایران

 

 **(03.18) فرستنده: علی کاظمی 

 چپاول و کشتار دو خصوصیت رژیم آخندی

 

**(03.17) بهرام رحمانی 

 اوضاع وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران و وحشی گری های حکومت

 

**(03.15) فرستنده: علی کاظمی 

 گفت و گوهای پنهان بین امریکا و جمهوری اسلامی

 

**(03.14) فرستنده: توماج 

 شش نظر سنجی و گزارش به جنبش - 1

 

**(03.12) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(03.05) شباهنگ راد 

 در یادمان عبدالرحیم صبوری و علی اصغر زندیه

 

**(03.03) شباهنگ راد 

 در گرامیداشت یازده حوت [اسفند] 1350

 

**(03.02) فرستنده: روابط خارجی حزب کار ایران(توفان) 

 بارش خون از آسمان و یا جریان خون در خیابان

 

**(02.27) فرستنده: روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 ریا کاری در دفاع از حقوق بشر

 

 **(02.27) جهانگیر محبی 

 حمید دباشی در کنار همرزمش اکبر گنجی

 

**(02.26) شباهنگ راد 

 بیم ها و امید ها

 

**(02.25) فرستنده: توماج 

 نامه سرگشاده خواهرزادۀ خامنه ای به داکتر سروش

 

**(02.22) فرستنده: روابط خارجی حزب کار ایران(توفان)

 عربده کشی های رژیم نشانۀ وحشت او از مردم است.

 

 **(02.22) سهیلا دهماسی 

 سخنرانی رفیق اشرف دهقانی

 

**(02.19) صبا راهی

 دفاعیه سرخ

 

 **(02.19) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای گذشت.

 

**(02.17) بهرام رحمانی 

 جمهوری جهل و جنایت و غارت و دروغ اسلامی

 

**(02.15) فرستنده: جهانگیر - شاعر: زنده یاد خسرو گلسرخی

 "ای کاش تمام خیابان شهر جنگل بود ... "

 

**(02.14) بهرام رحمانی 

 " بعید است حقوق و دست مزد کارگران در سال آینده بالا برود"؟!

 

**(02.13) صبا راهی 

 نان شب تقلب شدۀ محرمان!

 

**(02.12) فرستنده: بابک آزاد

 سخنرانی "اشرف دهقانی" یکی از اسطوره های انقلابی ایران به ارتباط چهلمین سالگرد "حماسه سیاهکل" - صوتی

 

 **(02.12) فرستنده: توماج 

 نبردی که جاودانه شد.

 

**(02.11) روابط خارجی حزب کار ایران(توفان) 

 زنده باد انقلاب بهمن[دلو] 57

 

**(02.10) کانون نویسندگان ایران در تبعید 

 در آستانۀ 22 بهمن [دلو]

 

**(02.09) فرستنده: توماج

 نامه رفیق احمد خرم آبادی به مادرش

 

 **(02.09) صبا راهی 

 چهلمین سالگرد آتشفشان سیاهکل

 

**(02.08) شباهنگ راد 

 در یادمان رستاخیز(19بهمن 49) و قیام توده ئی ( 21  و 22 بهمن 57)

 

**(02.07) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای گذشت.

 

**(02.06) فرستنده: توماج

 حماسه سیاهکل، مبارزه مسلحانه و تاثیر آن بر ادبیات و هنر زمان

 

 **(02.06) فرستنده: توماج 

 سیاهکل و جنبش کارگری - کمونیستی

 

**(02.04) فرستنده: بابک آزاد 

 در چهلمین سالگرد رستاخیز سیاهکل - سخنران : رفیق اشرف دهقانی

 

**(02.02) بهرام رحمانی

 دستور "سید علی خامنه ای" برای ترور "رفیق حریری"

 

 **(02.02) فرستنده: جهانگیر 

 جمهوری بالا بر ها

 

**(01.30) فرستنده: بابک یزدی 

 زنده باد انقلاب مصر

 

**(01.29) فرستنده: جهانگیر - از : کیوان باژن 

 به یاد فروغ فرخزاد ..

 

**(01.25) امیر جواهری 

 نه به بیکاری، نه به بدبختی؛ ..... بهمن دیگر باید!

 

**(01.22) فرستنده: جهانگیر

 ملخ ها و جان رنجه های بهروز دهقانی 

 

**(01.21) فرستنده: توماج 

 یاد و خاطرۀ بیژن چهرازی

 

**(01.14) کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

 حکم اعدام زهرا بهرامی صادر شد 

 

**(01.14) کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

 تظاهرات در دفاع از زندانیان سیاسی

 

**(01.10) فرستنده: توماج 

 مینا حق شناس، یار و یاور جنبش رهائی زنان در گذشت.

 

**(01.08) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت.

 

**(01.07) بهرام رحمانی 

 مردم ایران اسیر مشتی آدم کش هستند!

 

**(01.06) شباهنگ راد 

 پیآمد حذف یارانه ها بر زندگی توده ها

 

**(01.05) کمیته بین المللی علیه اعدام 

 هفته خونین رژیم، هفته اعتراض مردم

 

 **(01.05) حمید بهشتی

 به کوچه علی چپ زدن دو روزنامه نگار المانی

 

**(01.01) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

**(12.30) فرستنده: یدی محمودی 

 تظاهرات علیه رژیم شکنجه و اعدام در تورنتو و اتاوا

 

**(12.29) فرستنده: علی کاظمی

 [ پاسخ صارمی به صدور حکم اعدام برایش]

 

 **(12.29) فعالین چریکهای فدائی خلق ایران-کانادا 

 دعوت به تظاهرات در اتاوا

 

**(12.25) فرستنده: توماج 

 حبیب الله لطیفی سه روز دیگر اعدام خواهد شد

 

**(12.24) فرستنده: توماج 

 [ حمایت و همراهی از کارگران ترکیه]

 

**(12.23) فرستنده: برهان عظیمی 

 جریان خلق یک هویت سوم

 

**(12.22) بهرام رحمانی

 سال مضاعف، کار مضاعف، استثمار مضاعف و سرکوب مضاعف ؟!

 

 **(12.22) فرستنده: توماج 

 اندیشۀ خمینی، اندیشۀ نابودی بود

 

**(12.19) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

 **(12.19) فرستنده : توماج 

 شارلاتانیسم احمدی نژاد و آستانۀ انفجارات اجتماعی

 

**(12.18) بهرام رحمانی 

 " الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت "

 

**(12.17) فرستنده: توماج 

 ملیتاریسم و جنگ

 

**(12.16) فرستنده: توماج

 دپلماسی سری و افشاءگری های ویکی لیکس

 

 **(12.16) فرستنده: علی کاظمی 

 تبانی فاشیزم مذهبی با فاشیزم نژادی

 

**(12.13) شباهنگ راد 

 در پاسخ به چهار جواب "سلام زیجی"

 

**(12.12) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(12.10) جیران پیله وری

 چماق استثناء در دستان رسانه ها

 

**(12.06) شباهنگ راد

شانزده آذر[قوس] و جنبش دانشجوئی

 

**(12.05) فرستنده: علی کاظمی

ایران در هفته ای که گذشت

 

**(12.04) فرستنده جهانگیرمحبی

کمونیسم چیست

 

**(12.03) فرستنده: توماج

آنان که آینده رامیسازند، آینده ای به رنگ سرخ انقلاب

 

 **(12.01) تهیه کننده : توماج 

 وضعیت پناه جویان و پناهندگان ساکن در ترکیه

 

**(11.30) خبرنگار آزاد 

 دست فروشی، اجبار یا فرصت شغلی ؟

 

**(11.28) فرستنده علی کاظمی 

 ایران در هفته ای گذشت

 

**(11.27) فرستنده: جهانگیر

وارونه نمائی حقیقت توسط سندیکا های واحد و فلزکار مکانیک

 

**(11.26) فرستنده : برهان عظمی 

 روند های سیاسی فروکش خیزش توده ئی ، گرایشات طبقاتی

 

**(11.25) فرستنده : توماج 

 جنبش کارگری و چشم انداز آن

 

**(11.24) شباهنگ راد 

 جمهوری اسلامی نظام توحش و سرکوب

 

**(11.23) فرستنده: توماج

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار می کنند

 

**(11.23) فرستنده: توماج

گزارش کوتاهی در مورد وضعیت کارگران شرکت نفت

 

**(11.22) فرستنده: بهرام رحمانی

عقب نشینی حقارت بار احمدی نژاد در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر 

 

**(11.21) فرستنده: توماج

 چه خواهد شد و چه باید کرد ؟

 

 **(11.21) فرستنده: علی کاظمی 

 اعتراف بیشرمانۀ یک آخند به جنایات ننگین و تکاندهنده - فلم ویدیوئی

 

**(11.20) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(11.19) فرستنده : علی کاظمی

 تفسیر های خبری

 

 **(11.19) جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی 

 [ حکم اعدام یک نابینا به اتهام حمله نظامی ]

 

**(11.18) فرستنده: توماج 

 جمهوری اسلامی و گسترش تروریزم

 

**(11.17) فرستنده: توماج 

 شاکیان به جای آمران

 

**(11.16) فرستنده: جهانگیر 

 خانه کارگر تهدیدی دایمی علیه جنبش کارگری: غفلت جایز نیست.

 

**(11.15) فرستنده: توماج 

 نوشتۀ نوای آزادی

 

**(11.14) شباهنگ راد 

 حکمتیست ها و "گارد آزادی"

 

**(11.13) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(11.11) فرستنده: توماج 

 وضعیت ناگوار پناهجویان ایرانی در یونان ...

 

**(11.10) فرستنده: توماج 

 دادگاه دهۀ خونین

 

**(11.09) فرستنده: علی کاظمی 

 اخبار ایران

 

**(011.08) فرستنده: علی کاظمی 

 تظاهرات بازنشستگان [متقاعدین] تأمین اجتماعی در مقابل مجلس

 

**(11.07) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(11.06) فرستنده: توماج

 اعلامیه مطبوعاتی کمیتۀ برگزاری اکسیونهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در استکهلم

 

**(11.05) فرستنده: توماج

 گزارشی از کنفرانس بین المللی همبستگی، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در سراسر جهان

 

**(11.04) فرستنده: توماج

 دیدار پارلمانی مزدوران جمهوری اسلامی و دولت سوئد محکوم است!

 

**(11.02) فرستنده: سایت جوخه 

 سازماندهی جوخه های رزمی و عملیات رزمی

 

**(11.01) ایرج ادیب زاده 

 بچه های خاوران

 

**(10.31) فرستنده: توماج 

 قاتلین جمهوری اسلامی در پارلمان سوئد رژه می روند!

 

**(10.30) شباهنگ راد

 در وصف انقلاب بی همتای اکتبر

 

 **(10.30) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(10.29) کمیتۀ بین المللی علیه اعدام 

 حکومت جنایتکار اسلامی سجاد و هوتن را شکنجه کرده است

 

**(10.28) فرستنده: توماج 

 بنزین تولید شده در کشور، سرطان زا و پر هزینه است

 

**(10.26) به نقل از پیام فدائی 

 کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی ...

 

**(10.25) شباهنگ راد 

 فرصت هائیکه به هدر رفت !

 

**(10.24) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(10.23) فرستنده: توماج

 ارزیابی از یک سال فعالیت شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران

 

 **(10.23) فرستنده: توماج 

 پیام به شرکت کنندگان کنفرانس کپنهاگ

 

**(10.22) فرستنده: توماج

 گزارش از شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

 

**(10.21) فرستنده : علی کاظمی

پیام صدای دموکراسی شورائی

 

 **(10.18) شباهنگ راد 

 در بارۀ دموکراسی

 

**(10.17) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(10.16) فرستنده : توماج

 اقتصاد جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی؟

 

**(10.16) فرستنده : برهان عظیمی 

 علی عجمی در حبس و سکوت

 

**(10.13) کمیته بین المللی علیه اعدام 

 سجاد و هوتن کیان و دو نفر خبرنگار المانی در تبریز دستگیر شدند

 

**(10.11) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای گذشت

 

**(10.07) فرستنده: برهان عظیمی

 داریم سقوط می کنیم؟

 

 **(10.07) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت.

 

**(10.06) محمد قراگوزلو 

 بحران کاپیتالیسم

 

**(10.05) فرستنده: یک هودار 

 آیا هاشمی رفسنجانی در مقابل احمدی نژاد خواهد ایستاد؟

 

**(10.04) فرستنده: علی کاظمی

تفسیر های خبری یکشنبه 11 [میزان] مهر 1389

 

**(10.02) پری قدمی

یک خطا بود؟!خانم زهرا رهنورد ـ آیا کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 فقط

 

**(10.02) فرستنده علی کاظمی

تفسیر های خبری: جمعه 9 مهر [میزان] 1389

 

**(10.01) فرستنده علی کاظمی

تفسیر های خبری: پنجشنبه 8 مهر [میزان] 1389

 

**(10.01) فرستنده: یک تن از هواداران

"طرح یارانه ها" (1) و طنابی که رژیم بر گردن مردم آویخته است

 

**(09.30) فرستنده: هوادار پورتال

پس از شکست،تلاش برای نجات اصلاح طلبی از بن بست

 

**(09.30) فرستنده: علی کاظمی

تفسیر های خبری سه شنبه 6 مهر[میزان] 1389

 

**(09.28) شباهنگ راد

در پاسخ به مشکلات و ارائۀ راه های حل، یا افزودن بر معضلات و بی راهی !

 

**(09.28) فرستنده: ستاره

نرگس را ببینید که به زندگی چه امیدوار شده

 

**(09.27) برهان عظیمی

نقدی بر نوشته "مارکسیسم و انقلاب کارگری....."

 

**(09.27) فرستنده: سارا نیکو

گذارشی از تظاهرات علیه حضور احمدی نژاد در نیویارک

 

**(09.25) فرستنده : علی کاظمی

ایران در هفته ایکه گذشت

 

**(09.25) پژمان رحیمی

مضراب خاطرات تنهائی

 

**(09.23) کانون نویسندگان ایران در تبعید 

 باز کشائی مدارس و محدودیت بیشتر آموزشی

 

**(09.21) اسماعیل هوشیار 

 اول مهر[میزان] تا آخرش ....!

 

**(09.18) سارینا پیکر 

 حجاب آشکارترین سنبل اسارت زنان است.

 

**(09.17) فرستنده: رادیو پروسه

 به بهانۀ برگزاری رفراندوم دوازدهم سپتمبر در ترکیه

 

 **(09.17) فرستنده: رادیو پروسه

 مصاحبه با یک تن از پناهندگان ایرانی در ترکیه - صوتی

 

**(09.16) شباهنگ راد 

 نه فراموشی و نه بخشش

 

**(09.15) کانون خاوران و دیگر نهاد ها

 قتل عام تابستان 67، 22 ساله شد

 

**(09.13) آلاله

 مبارزات مردم : توقف یا تأمل !؟

 

 **(09.13) فرستده : رادیو پروسه 

 مصاحبۀ همکار ما توماج با رادیوی پروسه به ارتباط رفراندوم قانون اساسی در ترکیه

 

**(09.12) رها کیا

 نقد علمی : ستراتیژی یا تاکتیک ؟

 

 **(09.12) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(09.10) کانون خاوران و ...

 این بذر ها به خاک نمی ماند

 

 **(09.10) امید بهرنگ 

 مشکل ها؛ راه های حل

 

**(09.06) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(09.03) مریم جزایری

 منشور جنبش سبز و برنامۀ آن برای جامعه

 

 **(09.03) بهرام رحمانی 

 مسابقۀ حکومت اسلامی و طالبان در اجرای سنگسار!

 

**(09.02) فرستنده: وبلاک پروسه

 گفت و گو با رفیق پیران آزاد

 

**(09.02) کمیته برگزاری یادمان قتل عام 67 

 قتل عام تابستان 67، 22 ساله شد.

 

**(09.01) فرستنده : جهانگیر

 تشدید تعرض رژیم به فعالان  و تشکل های کارگری

 

 **(09.01) فرستنده: ویبسایت پروسه 

 گفت و گو با فرشین کاظمی نیا

 

**(08.31) فرستنده : وبلاک پروسه

 گفت و گو با رفیق پریسا نصرآبادی

 

 **(08.31) فرستنده : یدی محمودی

 هزاران تن در صد ها شهر به تظاهرات پرداختند

 

**(08.30) توماج 

 ما آرام نخواهیم نشست

 

**(08.29) فرستنده: علی کاظمی

 ایران در هفته ای که گذشت

 

 **(08.29) فرستنده: توماج 

 برخمینی جلاد بخندید؛ مگر بر خوش باوری مردم ایران ...

 

**(08.28) فرستنده: جهانگیر- نوشته از کیوان باژن 

 صمد بهرنگی و فریاد درد مشترک

 

**(08.27) فرستنده: توماج 

 جنبش کارگری و مقاومت

 

**(08.26) نرجس خاتون از تهران

 درخواست کمک

 

**(08.26) فرستنده: علی کاظمی 

 تفسیر های خبری - ایران

 

**(08.25) فرستنده: پری قدمی 

 تحصن یک روزه در لندن

 

**(08.24) توماج

 فرق دموکراسی واقعی با دموکراسی که طرفداران حکومت سرمایه داری می گویند

 

 **(08.24) مزدک چهرازی

 مبارز منتقد

 

**(08.23) شباهنگ راد

 نگاه چپ از اتحاد

 

 **(08.23) سینا احمدی

 " راز عمل ماهرانه در مغز است "

 

 **(08.23) یدی محمودی

 در سوگ مرگ نا به هنگام رفیق جنیفر فاسولو

 

**(08.22) فرستنده : علی کاظمی

 ایران در هفته ای گذشته

 

 **(08.21) پیمان بشیری توماج

 وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت و شرکتهای تابع در سال گذشته

 

 **(08.21) فرستنده : علی کاظمی 

 تفسیر های خبری - ایران

 

**(08.20) امیر پیام 

 مژده شوم : " سندیکاهای کارگری می آیند "

 

**(08.19) مینا احدی 

 مصاحبه محمد مصطفائی با شپیکل - انگلیسی

 

**(08.18) آذر درخشان

 حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، زنی در مرکز سیاست های داخلی و بین المللی جمهوری زن ستیز اسلامی

 

 **(08.18) فرستنده : علی کاظمی 

 تفسیر های خبری ایران

 

**(08.17) شباهنگ راد 

 واقعیت ها یا رؤیا ها ؟

 

**(08.16) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(08.14) فرستنده : علی کاظمی 

 تفسیر های خبری - ایران

 

**(08.13) هوادار پورتال از ایران 

 آدم و هوا در بهشت

 

**(08.12) بهار

 حد شرعی

 

**(08.11) فرستنده : علی کاظمی 

 تفسیر های خبری

 

**(08.11) کانون خاوران

 یادمان بیست و دومین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

 

 **(08.11) بهار 

 در پس نابودی آن دیو سیاه

 

**(08.10) فرستنده : یک هوادار 

 نامه محرمانه لاریجانی به خامنه ای

 

**(08.08) شباهنگ راد

 نگاهی دیگر به کمونیسم بر سر دو راهی؛ پژمردگی یا شکوفائی!

 

 **(08.08) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت.

 

**(08.07) فرستنده: علی کاظمی 

 تفسیر های خبری - ایران

 

**(08.06) بهرام رحمانی 

 احمدی نژاد: یکی از آرزوهای من تحریم بنزین است؟

 

**(08.05) فرستنده: علی کاظمی 

 قتل عام زندانیان سیاسی، کشتار نسلی که بعد از 22 سال بار دیگر سر بر آورد

 

**(08.02) فرستنده : یک هوادار پورتال 

 تاریخچۀ سرود " بهاران خجسته باد! "

 

**(08.01) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت - 8 مرداد ماه[اسد]

 

**(07.31) فرستنده : علی کاظمی 

 تفسیر های خبری - ایران

 

**(07.30) شباهنگ راد 

 شورای ملی مقاومت، مسألۀ اتمی و تحریم ها

 

**(07.29) فرستنده : علی کاظمی 

 تفسیر های خبری

 

**(07.28) بابک یزدی 

 روز بین المللی " سکینه محمدی آشتیانی " در تورنتو

 

**(07.27) میثم مردوخ 

 پیشروی جنبش زنان در پرتو کدام ستراتیژی سیاسی ؟

 

**(07.26) فرستنده : علی کاظمی 

 نامه سرکشاده عیسی سحر خیز به رئیس قوه قضائی ایران

 

**(07.25) بردیا 

 اعلامیه شورای سیاسی فراکسیون کمونیستی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

**( 07.25) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت - جمعه اول مرداد ماه[اسد]

 

**(07.23) آرمان پویان 

 مختصری در بارۀ فعالیت غیر علنی

 

**(07.21) کمیته بین المللی علیه اعدام 

 مقامات قضائی جمهوری اسلامی قرار است روز 21 جولای در مورد سکینه تصمیم بگیرند

 

**(07.18) فرستنده: علی کاظمی

ایران در هفته ای که گذشت - 25 تیرماه[سرطان]

 

**(07.17) سرمقاله "کار" شماره 755

 بحران قدرت

 

**(07.14) موسوی

 مالکیت وقفی، پاشنه آشیل اسلام سیاسی

 

**(07.14) سهیلا وحدتی 

 سنگسار

 

**(07.11) شباهنگ راد 

 تأملی کوتاه بر راهکار های پیشنهادی حزب کمونیست ایران "م - ل- م "

 

**(07.10) فرستنده : جهانگیر

 بیانیه مشترک 4 سازمان و گروه دانشجوئی و جوانان

 

 **(07.10) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت - 18 تیرماه[سرطان]

 

**(07.09) بهرام رحمانی 

 روز 18 تیر ماه (سرطان) 1378

 

**(07.06) امیر پیام 

 افق امید بخش رهائی : واقعیت ها و امکانات

 

**(07.04) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(07.03) یاشار سهندی 

 آرامش بعد از سقوط

 

**(07.02) میثم مردوخ

 باز خوانی جنبش توده ئی جاری و چشم انداز های آتی

 

**(06.30) حزب کمونیست کارگری ایران 

 گرمیداشت منصور حکمت برجسته ترین متفکر مارکسیست تاریخ معاصر

 

**(06.29) شباهنگ راد 

 به یاد حمید اشرف و دیگر یارانش

 

**(06.27) فرستنده : علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.26) بهمن قهرمانی 

 جنبش کارگری : از اول ماه می 88 تا اول ماه می 89

 

**(06.25) فرستنده : علی کاظمی 

 سه چهارم مردم ایران در زیر خط فقر

 

**(06.24) فرستنده : علی کاظمی 

 آنچه باید بدانید، از دستگیری تا زندان

 

 **(06.24) کمیته همبستگی با مادران جانباختگان در ایران

 علیه جمهوری اسلامی و نماد های آن در خارج کشور

 

**(06.23) بهرام رحمانی 

 جشن در قتلگاه و جهنم کارگران!

 

**(06.22) میثم مردوخ

 اتحاد جنبش دانشجوئی با جنبش کارگری

 

 **(06.22) توماج 

 به گوش باش ستمگر

 

**(06.21) فرستنده: علی کاظمی 

 چشم انداز اعتلای مجدد جنبش

 

**(06.20) شباهنگ راد 

 جمهوری اسلامی فاقد ظرفیت های مسالمت آمیز است!

 

**(0620) کمیته مستقل برگزاری روز جهانی ندا 

  روز جهانی ندا

 

**(06.19) بهرام رحمانی 

 وقایع ایران از خرداد[جوزا] 88 تا خرداد 89

 

**(06.18) آرش حجازی

 دروغ پردازیهای رژیم آخندی در ماجرای کشته شدن "ندا آقا سلطان"

 

**(06.17) بابک یزدی

 منصور حکمت هرگز نخواهد مرد!

 

 **(06.17) توماج

 انسانیت

 

**(06.15) توماج 

 کاوه هنوز با ماست

 

**(06.14) بهرام رحمانی 

 عواقب ویرانگر تشدید تحریم های اقتصادی ایران بر زندگی مردم !

 

**(06.13) توماج 

 رهائی

 

**(06.12) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.12) شباهنگ راد

 انتخابات در جمهوری اسلامی!

 

 **(06.12) توماج 

 حال وحشت کن

 

**(06.09) حزب کمونیست کارگری ایران- شرق کانادا 

 فراخوان به تظاهرات

 

**(06.06) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت

 

**(06.05) اداره پورتال "افغانستان آزاد-آزادافغانستان"

 وحشت رژیم "ولایت جهل و جنایت "

 

 **(06.05) جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ابران-کلن

 پشتیبانی از گرد همائی 5 جون

 

 **(06.05) شباهنگ راد

 نظام های کنونی قابل دفاع و اصلاح نیستند

 

 **(06.05) توماج 

 آزادی

 

**(06.04) "خانۀ حزب" کمونیست کارگری ایران

 سخنرانی "یدی محمودی" در رابطه با اعتصاب سرتاسری کردستان

 

 **(06.04) فرستنده : علی کاظمی 

 خبری تازه از پدیدۀ شوم قاچاق دختران ایرانی

 

**(06.01) سربلند 

 این جنایت هم فراموش خواهد شد

 

**(05.30) فرستنده: علی کاظمی 

 ایران در هفته ای که گذشت - جمعه هفت خرداد[جوزا]

 

**(05.30) توماج 

 تقدیم به دوستان

 

**(05.29) یک مادر داغدار 

 مادر بهکیش، همچنان استوار است !

 

**(05.28) توماج 

 نجات ما، به دست ماست

 

**(05.27) مترجم : ذاکر

 آه یاران

 

 **(05.27) شباهنگ راد

 قرار نبود و نیست ...

 

**(05.26) بهرام رحمانی

 تشدید هرچه بیشتر سرکوب سیستماتیک زنان

 

**(05.26) فرهاد ویاړ

 آه یارانو!

 

 **(05.26) توماج

 در سالها و قرنهائی فراموش نشدنی

 

  **(05.25) جهانگیر محبی 

 چند پرسش

 

**(05.24) توماج

 مکثی بر افاضات!! خاتمی

 

**(05.23) حزب کمونیست کارگری ایران

 تظاهرات با شکوه علیه جمهوری اسلامی در اتاوا

 

 **(05.23) شباهنگ راد

 اعتصاب اخیر کردستان و بازتاب هائی در حول وحوش آن!

 

 **(05.23) بهرام رحمانی 

 مبادلۀ جاسوسان و تروریست ها

 

**(05.22) فرستنده: جهانگیر

 اعتصاب عمومی درکردستان و موضع طبقه کارگر

 

 **(05.22) بهرام رحمانی

 معاملات آشکار ونهان بر سر فعالیت های اتمی ایران!

 

 **(05.22) مادر بهکیش 

 تسلیت برای خانواده های داغدار

 

**(05.21) فرستنده : علی کاظمی

 لیست تصویری فرکسیون قاتلان در مجلس هشتم

 

 **(05.21) بهرام رحمانی

 خشونت و تبلیغات بی سابقه پولیس سویدن علیه تظاهر کنندگان

 

**(05.20) گزارشگر پورتال - کانادا 

 یاد و خاطرۀ رفیق مجید سپاسی گرامی داشته شد

 

**(05.18) پری قدمی

 راه پیمائی علیه جمهوری اسلامی ایران - لندن

 

 **(05.18) توماج 

 دشمن دشمن من، دوست من نیست

 

**(05.17) حزب کمونیست کارگری ایران 

 گزارش اعتصابات در کردستان - انگلیسی

 

**(05.17) فرستنده : علی کاظمی

انفجار سیاسی ناگزیر است؛ وحشی گری، رژیم را نجات نخواهد داد

 

**(05.17) فرستنده : توماج 

 نامه ای به فرزاد کمانگر

 

**(05.17) فرستنده: علی کاظمی

 سوء قصد نافرجام به يکی از زندانيان در زندان گوهردشت کرج

 

 **(05.17) فرستنده : علی کاظمی

 حزب نوین ضدسرمایه داری :جنایت های رژیم تهران را متوقف کنید

 

 **(05.17) فرستنده : علی کاظمی

 بیانیه مشترک
کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید

 

**(05.15) فرستنده: جهانگیر - نویسنده: فرزادکمانگر

  دلایل اساسی ضعف جنبش کارگری

 

 **(05.15) فرستنده: علی کاظمی

 برای مقابله با سرکوبگری رژیم اسلامی ایران متحد شویم!

 

 **(05.15) فرستنده: علی کاظمی

 " حقوق بشر مهمتر از مسایل هسته ای است "

 

**(05.14) فرزاد کمانگر 

 نامه ای از فرزاد کمانگر به دانش آموزان

 

**(05.14) پری قدمی 

 تظاهرات اعتراضی علیه موج اعدام های اخیر جمهوری اسلامی -  لندن

 

 **(0514) بهرام رحمانی

 حکومت اسلامی، حکومت جهل و جنایت !

 

 **(05.14) فرستنده: علی مشرف

 زندانی در صف اعدام 20 تن

 

 **(05.14) فرستنده: علی مشرف

 بازجوئی و تهدید دانشجویان معترض به حضور احمدی نژاد

 

 **(05.14) فرستنده : علی مشرف

 اعتصاب عمومی در کردستان

 

**(05.13) کانون خاوران 

 جنایت بزرگی که فراموش نخواهد شد

 

**(05.12) فرستنده : پری قدمی 

 علیه موج اعدامهای وحشیانۀ اخیر به پا خیزیم !

 

**(05.12) شباهنگ راد

 اعدام ها ، ادامۀ سیاست رژیم جمهوری اسلامی

 

**(05.11) کانون نویسندگان ایران در تبعید

 جمهوری اسلامی یعنی ؛ جنایت، جنایت، جنایت

 

 **(05.11) حزب کمونیست کارگری ایران-شرق کانادا

 فرا خوان به تظاهرات 

 

**(05.10) شباهنگ راد

 پس لرزه های اول ماه مه بر پیکره های سرمایه

 

**(05.09) فرستنده: یک هوادار

 سپاه پاسداران ، دولتی در درون دولت