AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

** آرشیف ماه اپریل 2017 

 

 ** آرشیف ماه مارچ 2017

 

** آرشیف ماه فبروری 2017 

 

** آرشیف ماه جنوری 2017

 

** آرشیف سال 2016 

 

** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

 

 ..

**(05.10) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 رقم گرسنگان در کشور اول جهان

 

 **(05.10) سازمان انقلابی افغانستان

 پیوستن گلبدین به پروسۀ "صلح"، تکمیل حلقۀ خبیثۀ جنایتکاران جهادی!

 

  **(05.10) خالق داد پغمانی - کابل

 "دن کیشوت" و "هاشمیان"

 

 **(05.10) عبدالله امینی - کابل

 غنی: برای ارزش های مشترک بجنگیم(؟)

 

**(05.10) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان جه می گذرد؟ -  359

 

**(05.10) ناهید غزل

 سنگ ستم

 

 **(05.10) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 288

 

 **(05.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 تیغ بران

 

 **(05.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سپند از بهر نظر

**(05.10) J. Ditz

 At Least 50 Afghan Soldiers Killed as Pakistan...

 

 **(05.10) A. Lantier

 Macron wins French presidency

 

 **(05.10) K. Mizokami &

 Russia Sends Its Most Advanced Fighters to US

 

**(05.10) www.theguardian..

 The CIA has a long history of  helping to Kill

 

 **(05.10) K. S. L. Collin

 Trump and Southeast Asia:

 

 **(05.10) P. Giraldi

  Who Is Destroying Syria?

**(05.09) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 کابل، آن کابل نبود - 4

 

**(05.09) ا. م. شیری 

 به مناسبت هفتاد و دومین سالروز پیروزی بر فاشیزم

 

**(05.09) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 35 - 3

 

 **(05.09) فرستنده: عثمان حیدری 

 قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی التقاطی-3

 

**(05.09) عبدالله امینی - کابل 

 سفر یک روزۀ "ظریف" به کابل

 

**(05.09) بهرام رحمانی

 چرا باید زنان ایرانی در انتخابات ریاست جمهور شرکت کنند؟!

 

 **(05.09) شورای همبستگی با جنبش کارگری - پاریس 

 گزارش " شورای همبستگی ..." در راهپیمائی اول ماه می...

 

**(05.09) فرح نوتاش

 آوائی از یورت

 

**(05.09) ناهید غزل

 حادثۀ طوفان

 

 **(05.09) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 287

 

 **(05.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 لوح خاطر

 

 **(05.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 درد پهلو

**(05.09) E. Zuesse

 America's Top Scientists Confirm: U. S. Goal Now Is to

 

 **(05.09) www.aopnews

 Daesh is a US product: Afghanistan's ex-president

 

 **(05.09) C. Vandreier

 How the German Army covers up for neo-Nazi..

 

 **(05.09) R. Cassidy

 Islamabad, Pakistan: Factory and Sanctuary of Jihad

 

 **(05.09) M. Rai

 Turkey must find peaceful solution to Kurdish ...

 

 **(05.09) S. R. Sheikh 

 Who's Benefitting From Trump's Jerky Foreign..

**(05.08) سید هاشم سدید

 از سر و روی هر سندی ابهام می بارد! سوم- آخر

 

**(05.08) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 درد دل با یکی از کراچی وانهای دروازۀ تورخم

 

 **(05.08) عبدالله امینی - کابل

 حزب اسلامی در استخدام دولت

 

**(05.08) جنبش جهانی حقوق بشر 

 اعتصاب غذا ادامه دارد، حقوق اساسی اعتصاب کنندگان باید رعایت شود

 

**(05.08) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 فاجعۀ معدن زغال سنگ آزاد شهر، کشتار بزرگ ...

 

**(05.08) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 358

 

**(05.08) فرستنده: صبا راهی 

 در گرامیداشت روز جهانی کارگر

 

**(05.08) ناهید غزل

 اسپ خیال

 

 **(05.08) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 286

 

 **(05.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 جام باده

 

 **(05.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سید آستان

**(05.08) K. Kelly

 In Yemen, Shocked to His Bones

 

 **(05.08) www.aopnews

 Pakistan-Afghanistan Border Clashes Leave Many Dead

 

 **(05.08) J. Ditz

 Saudi Arabia, US in Talks on  Billions in Arms Sales

 

 **(05.08) www.rare

 Trump's first 100 days: Capitulating to the ...

 

 **(05.08) www.presstv

 US leadership in world, EU filling the gap:

 

 **(05.08) M. Berger

 Washington's Chaoskeeping in Syria

**(05.07) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

  بمب های مونیکا و سارین

 

 **(05.07) عبدالله امینی - کابل

 "عبدالله": برادر برادر

 

 **(05.07) چریکهای فدائی خلق ایران

 فاجعۀ مرگ کارگران معدن زغال سنگ آزاد شهر، ...

 

 **(05.07) بهرام رحمانی

 کارگران زنده به گور شدند مهم نیست، در انتخابات ...

 

 **(05.07) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 تکرار فجایع مرگبار کارگری! ...

 

**(05.07) ناهید غزل

 شبنم یاد تو

 

 **(05.07) همایون باختریانی 

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 285

 

**(05.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سفر دور قمر

 

 **(05.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 غداری مردار شد

**(05.07) E. Alhussein

 A new social, economic and Political climate..

 

 **(05.07) www.presstv

 CIA "hatches plot" to assassinate Kim Jong-un!

 

 **(05.07) www.khaama

 Clash Afghan and Pakistani forces in Spin Boldak

 

 **(05.07) K. Randall

 House Republicans pass draconian health care

 

 **(05.07) www.pravda

 Russia develops new system to hunt for US Raptors

 

 **(05.07) P. Atwood

 War and Empire: the American Way of Life

**(05.06) موسوی

 اعلام بازگشت "گلبدین" به دامان خانوادۀ امپریالیستی اش!

 

 **(05.06) سید هاشم سدید

 به چند دلیل نمی خواهم به بحث با شما ادامه دهم

 

 **(05.06) آزاد ل. 

 ملا، جامعه و  ما مردم!!؟- 4

 

**(05.06) عین الدین نذیری- المان

 غریو بیسوادی نویسندگان

 

 **(05.06) عبدالله امینی- کابل 

 همکاری امریکا و داعش در افغاستان

 

**(05.06) حزب کارایران(توفان) 

 سرمایه باری دیگر جان گرفت

 

**(05.06) ناهید غزل

 رنگین کمان

 

 **(05.06) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 284

 

 **(05.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 قافلۀ عمر

 

 **(05.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 رضای قبله گاه

**(05.06) W. J. Astore

 America's Endless Afghan War

 

 **(05.06) J. Jatras

 A Splendid Little War Could End Trump's President

 

 **(05.06) P. Cockburn

 Fall of Raqqa and Mosul Will Not Spell the End for

 

 **(05.06) www.khaama

 Hekmatyar warmly welcomed in ARG Palace

 

 **(05.06) C. Boggs

 Imperialism and the Logic Of Mass Destruction

 

 **(05.06) P. Schwarz 

 Neo-Nazi network in German army exposed

**(05.05) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 "ببرک اسلامی" در بگرام

 

 **(05.05) ضیاء

 از کودتای هفت ثور تا پیمان صلح!! "اشرف غنی" و "گلبدین"

 

 **(05.05) جاوید

 چرا "قیس کبیر" برای دفاع از "مسعود فارانی" دروغ می گوید؟

 

 **(05.05) عبدالله امینی- کابل 

 فساد در قرار داد های معادن

 

**(05.05) فرستنده: علی کاظمی - ایران

  گزارشی از مبارزه و اعتراضات کارگری در سال 1395

 

**(05.05) ناهید غزل

 مسافری

 

 **(05.05) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 283

 

 **(05.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ظالم

 

 **(05.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 ای هموطن

**(05.05) S. Rangel

The U. S. Political Scene: Whiteness and the...

 

 **(05.05) www.strategic

 Explained: Why the Government And Military...

 

 **(05.05) www.khaama

 ISIS claim responsibility for Kabul suicide attack...

 

 **(05.05) M. Whitney

 Is N. Korea a Diversion for a US-Jordan Invasion

 

 **(05.05) P. Symonds

 US sends B-1 strategic bomber over S. Korea

 

 **(05.05) J. Ditz

 Yemeni-Al Qaeda Leader: We're Fighting Alongside ..

**(05.04) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 کابل،  آن کابل نبود - 3

 

 **(05.04) سید هاشم سدید

 سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب!- 2

 

 **(05.04) برگردان از: سهراب شباهنگ

 دوسند دربارۀ ستراتیژی امریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی  - 4 

 

 **(05.04) عبدالله امینی - کابل

 "حکمتیار" در بگرام بود

 

 **(05.04) بهرام رحمانی

 سرنوشت تراژیک مجاهدین خلق ایران!

 

**(05.04) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 357

 

**(05.04) ناهید غزل

 وفاء

 

 **(05.04) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 282

 

 **(05.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 فکر درم

 

 **(05.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجران

**(05.04) K. Ira

 French right splits as sections back neo-fascist Le Pen

 

 **(05.04) H. Zia

 Hekmatyar in the Spotlight

 

 **(05.04) E. Zuesse

 How Obama and Erdogan Moved ISIS from Iraq To Syria

 

 **(05.04) S. Richman

 Talk to Don't provoke, N. Korea

 

 **(05.04) S. Roblin

 The Real Reason the World Needs to Pay Attention to..

 

 **(05.04) J. Heyman 

 Vietnam Revisited During Trump's Bonkers

**(05.03) گزارشگر: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 گزارشی مختصر از جشن روز کارگر در برلین

 

**(05.03) برگردان از: سهراب شباهنگ

 دو سند دربارۀ ستراتیژی امریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی - 3

 

 **(05.03) عبدالله امینی - کابل

 انسان کشی ادامه خواهد یافت

 

 **(05.03) بهرام رحمانی 

 آتش آفروزی و تشنج آفرینی های خطرناک حکومت اسلامی ایران در خلیج فارس!

 

**(05.03) ناهید غزل

 پیچک اندیشه

 

 **(05.03) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 281

 

 **(05.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رمز و ایماء

 

 **(05.03) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نیم نگاه

**(05.03) P. Cockburn

 100 Days of Trump: Why We Should Fear Him...

 

 **(05.03) www.khaama

 807 Afghan soldiers killed in first 6 week of 2017

 

 **(05.03) F. Al Yafi

 France's politicians are holding voter to ransom..

 

 **(05.03) D. Larison

 Graham's Deranged Idea for Attacking N. Korea

 

 **(05.03) D. Rosen

 Inequality: Trump's Challenge, Trump's Failure?

 

 **(05.03) V. Mikhis

  What Awaits The M. East in the Near Future?

**(05.02) موسوی

  فاجعۀ ثور یا "ابوالفجایع"

 

 **(05.02) برگردان از: سهراب شباهنگ

 دو سند در بارۀ ستراتیژی امریکا در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی- 2

 

**(05.02) عبدالله امینی - کابل

 "ضیاء مسعود" راست می گوید: "غنی" مریض است

 

 **(05.02) برگردان از: آمادور نویدی

 نه به جنگ های امپریالیستی عمو سام

 

**(05.02) ناهید غزل

 سرود

 

 **(05.02) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 280

 

 **(05.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 قوم "بیسر"

 

 **(05.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 میر شکار

**(05.02) C. Hallinan

 America's New Nuclear Missile Endangers the World

 

 **(05.02) T. Heilbrum

 Is Trump Losing Faith in the White House?

 

 **(05.02) www.khaama

 Pakistani and Kazakh ISIS loyalists arrest in Ghor

 

 **(05.02) K. Kelly

 The Shame of Killing Innocent People

 

 **(05.02) S. Nasi

 Turkish-Israeli pipeline deal on the way?

 

 **(05.02) C. Shakdam 

 Yemen-the New Graveyard Where Empires Come

**(05.01) برگردان از: داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 حکومت احمق ها

 

 **(05.01) سید هاشم سدید

 سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسیب!

 

 **(05.01) سازمان انقلابی افغانستان

 گرامی باد اول می، روز همبستگی کارگران سراسر جهان!

 

 **(05.01) سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

 اعلامۀ سازمان ... به مناسبت اول می 2017

 

 **(05.01) عبدالله امینی - کابل

 برگشت قاتل

 

 **(05.01) باقر مرتضوی 

 به یاد خسرو صفائی در سالگرد مرگ او

 

**(05.01) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

اول ماه می روز همبستگی انترناسیونالیستی ...

 

 **(05.01) فرستنده: عثمان حیدری

 اتحادیۀ کارگران سویدن "ال او" خواهان ازادی کارگران زندانی در ایران است

 

**(05.01) ناهید غزل

 کاروان

 

 **(05.01) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی"  -279

 

 **(05.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 نقش خاطر

 

 **(05.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 بی سرانجام

**(05.01) www.khaama

 Hekmatyar slams Taliban in first public appearing..

 

 **(05.01) A. Vltchek

 M. Eastern Surgeon Speaks About "Ecology of War"

 

 **(05.01) D. Bandow

 Strategic Impatience Won't Defeat N. Korea

 

 **(05.01) T. B.-Hinchey

 The New Political scenario:

 

 **(05.01) J. Ditz

 Trump: Absolutely a Chance for Major, Major War...

 

 **(05.01) A. Levine

 Why I Fear and Loathe Trump Evone More..