AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 ** آرشیف ماه فبروری 2018 

 

** آرشیف ماه جنوری 2018

 

 ** آرشیف سال 2017

 

** آرشیف سال 2016 

 

** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(03.15) سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)

 یادی و درس آموزی از رستاخیز حماسی 24 حوت مردم هرات

 

 **(03.15) محمد عمر قریشی- کابل 

 ریشه ها و عواقب درگیری بین "همایون همایون" و "نذیراحمدزی" - 1

 

 **(03.15) فرستنده: حمید بهشتی 

  نوروز فرصت شمار صحبت

 

**(03.15) ک. ابراهیم

 سرکوب فاشیستی و غارت و دزدی در ایران در برابر خیزش های مردمی!

 

 **(03.15) شباهنگ راد

 روحانی، درست است و همه با هم غرق خواهید شد

 

** (03.15) انحنیر سید مختار دریا 

 گم کرده

 

 **(03.18) فرستنده: محمود شاداب

 [رخسار دلبرست]

 

**(03.15) C. Pierson

 A Nuclear Travelogue: From N. Korea to Saudi...

 

 **(03.15)P. Schwarz

 Great Power politics, militarism, increased ...

 

 **(03.15) J. Dizu

 Mattis: US Seeking Victory in Afghanistan, Just..

 

 **(03.15) R. Lauterbach

 Platzhirsch Putin

 

 **(03.15) V. Hermsdorf

 Provokation in Havana

 

 **(03.15) P. Cockburn

 Syria's War of Ethnic Cleansing

 

 **(03.15) B. V. Auken 

 Trump's firing of Tillerson signals further shift

**(03.14) سازمان انقلابی افغانستان

 گزارش سومین کنگرۀ سازمان انقلابی افغانستان- 1

 

 **(03.14)  اشرف دهقانی

 در صدمین سالگرد انقلاب اکتوبر، پیش به سوی اکتوبری دیگر!

 

**(03.14) شهناز نیکوروان

 زنان و مبارزه

 

 **(03.14) ژباړونکی: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 21

 

 **(03.14) محمد جعفری

 ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت به نام دین - 7

 

**(03.14) محمد عمر قریشی- کابل

 "غنی احمدزی" و "انجو" ها - 2

 

 **(03.14) فرستنده: جاوید  

 به خلق لاتیش

 

**(03.14) انجنیر سید مختار دریا

 گل سرخ

**(03.14) A. Kumar &..

 Buddhistische Hetzer [Sri Lanka]

 

 **(03.14) F. Notash

 Dear friends and comrades

 

  **(03.14) M. Head

 Gas profits and China fears drive Australia-Timor

 

 **(03.14) D. Knowland

 Mexico's leading presidential candidates..

 

 **(03.14) P. Steiniger

 Signal aus dem Sueden

 

 **(03.14) M. Gurtov

 Trump Attacks Earth, Resistance and Innovation

**(03.13) دافغانستان دخلکو آزادي بخښونکی سازمان (ساما)

   ښځې دپلارواکۍ په زنځیر ښکیل

 

**(03.13) چریکهای فدائی خلق ایران

 با تمام توان از حرکت انقلابی کشاورزان اصفهان حمایت کنیم!

 

**(03.13) محمد عمر قریشی- کابل 

 "غنی احمدزی" و "انجو" ها - 1

 

**(03.13) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 پوزخندی بر حقارت زنان یا اعترافی حقیر به عجز حاکمیت؟!

 

**(03.13) سایت گزارشگران

 مصاحبه با "مینو همتی" روزنامه نگار و فعال جنبش زنان

 

**(03.13) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 392

 

**(03.13) انجنیر سید مختاردریا

 مادر

 

 **(03.13) فرستنده: محمود شاداب 

 [گلستان آتش است]

 

**(03.13) P. Schaber

 Das Massaker von Roboski

 

 **(03.13) Sender: MLPD

 Faschistisches Militaer der Tuerkei steht kurz vor Efrin

 

 **(03.13) D. Lindorff

 It's N. Korea's Kim Jong-un, Not Trump, Who..

 

 **(03.13) K. Mellenthin

 Keine Kapitulation [Trump und Kim]

 

 **(03.13) H. Celik

 Trade disputes further erode Turkish-US-relations

 

 **(03.13) J. Ditz

 US Continues Afghanistan Escalation, With Little..

 

 **(03.13) L. Wittner 

 U. S. Government Is Boosting Military Spending..

**(03.12) سید هاشم سدید

 نامۀ دهم از سلسلۀ نامه ها

 

 **(03.12) برگردان از: حمید محوی

 انبار جنگ افزار هسته ئی نوین روسیه و ...

 

 **(03.12) محمد عمر قریشی- کابل

 تغییر موازنۀ قدرت در "حزب وحدت" - 2

 

 **(03.12) ژباړونکی: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 20

 

**(03.12)  فرستنده: مناف فلکی فر

 رفیق حبیب مؤمنی

 

**(03.12) فرستنده: مناف فلکی فر 

 راه سیاهکل و خیزش گرسنگان

 

**(03.12) فرستنده: جاوید

 زنبور عسل

 

**(03.12) انجنیر سید مختار دریا 

 محفل انس

**(03.12) J. W. Whitehead

 Dictator for Life: The Rise of the American...

 

 **(03.12) Sender: MLPD

 Die Internationale Solidaritaet verstaerken!

 

 **(03.12) A. Levine

 End Times Coming?

 

 **(03.12) M. Theurer

 Schnauze voll vom Patriarchat

 

 **(03.12) By a guest author

 U. N. ignores genocideal war on Yemen

 

 **(03.12) P. Symonds 

 US-N. Korean talks still a tentative prospect

**(03.11) استاد اکبر قریشی

 پیمان های جهانی - 3

 

 **(03.11) محمد عمر قریشی - کابل

 تغییر موازنۀ قدرت در "حزب وحدت" - 1

 

**(03.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 زبان اعضای بدن در قیامت!

 

**(03.11) فرستنده: فرح نوتاش

 8 مارچ امسال در ایران

 

 **(03.11) جنبش کارگری چه گوارا 

 هشت مارچ روزجهانی زن بر همۀ زنان مبارز و آگاه گرامی باد!

 

**(03.11) فرستنده: عثمان حیدری 

 گزارش تظاهرات در دفاع از جنبش های اعتراضی....

 

**(03.11) انجنیر سید مختار دریا

 بیــــا

 

 **(03.11) فرستنده: محمود شاداب 

 [پی او روانه ساخت]

 

**(03.11) A. Karim

 Khalifa Haftar: A true leader of Libya

 

 **(03.11) Al Markowitz

 The Young Karl Marx: a Film for Our Time?

 

 **(03.11) M. Hudson

 Trump's Travesty of Protectionism

 

 **(03.11) J. Welt

 Trump zu Treffen met Kim Jong Un bereit

 

 **(03.11) N. Beams

US "allies" scramble for tariff exemptions

 

 **(03.11) J. Ditz 

 US Pouring Weapons Into War-Torn Yemen

 

 

 

 

 

 ..

**(03.10) داکتر محمد قراگوزلو

 سرمایه داری دولتی شوروی - 20

 

 **(03.10) محمد عمر قریشی- کابل

 ادامۀ دشمنی "مزاری" و "فهیم" بعد از مرگ

 

 **(03.10) سایت گزارشگران

 مصاحبه با : سحر صبا - فعال کارگری

 

**(03.10) ژباړونکی: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 19

 

**(03.10) انجنیر سید مختار دریا 

 لالا غفور پینه دوز - 2

 

**(03.10) فرستنده: مناف فلکی فر 

 سرکوب، پاسخ همیشگی جمهوری اسلامی به کارگران

 

**(03.10) فرستنده: جاوید 

 دوستان همسفر

 

**(03.10) انجنیر سید مختار دریا

 مشکل است 

 

 **(03.10) J. Stern

 Grosse Koalition weited Auslandseinsaetze

 

 **(03.10) J. Ditz

 Pentagon Approves Danger Pay for Niger, Mali,..

 

 **(03.10) Sender: N. Guilherms

 Quand un hastag n "set qu" un cri

 

 **(03.10) R. Fisk

 To Putin, Assad's Enemies in Syria are the Same..

 

 **(03.10) A. Scheer

 Venezuela leistet Widerstand

 

 **(03.10) C. Selz 

 Zeit fuer Gerechtigkeit [Suedafrika]

**(03.09) محمد عمر قریشی- کابل

 از ویروس دروغ تا فرهنگ دروغ

 

 **(03.09) ملک الشعراء استاد اسیر

 سارقان حرفه ئی!

 

 **(03.09) حمید بهشتی

 تقویت نیروهای المان در عراق و افغانستان

 

 **(03.09) برگردان از: آمادور نویدی 

 دست عمو سام پشت ناآرامی ها در ایران

 

**(03.09) چریکهای فدائی خلق ایران

 8 مارچ، روز جهانی زن، بر زنان ستمدیدۀ ایرانی گرامی باد!

 

**(03.09) فرستنده: ر. پیکارجو

 8 مارچ  روز جهانی زن را گرامی می داریم! 

 

 **(03.09) ا. م. شیری

 به میمنت روز جهانی زن

 

 **(03.09) سایت گزارشگران

مصاحبه با مهستی شاهرخی نویسنده و شاعر 

 

**(03.09) انجنیر سید مختار دریا

 هنگامه ساز

 

 **(03.09) فرستنده: محمود شاداب

 [ساغر و پیمانه سوخت]

 

 **(03.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تخت گل ارغوان

 

**(03.09) C. Wangerin

 Ab heute kriegen sia in die Fresse

 

 **(03.09) A. Kumar &

 Folgen ds Neoliberalismus [Indien]

 

 **(03.09) J. Stern

 Germany: Grand coalition expands foreign operations

 

 **(03.09) W. Parrish

 The University of Nuclear Bombs 

 

 **(03.09) N. Niemuth

 Trump economic advisor Gary Cohn resigns

 

 **(03.09) J. Ditz

 US Drone strike Kills Over 20 Pakistani Taliban

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 استعمار و ارتجاع بدترین دشمنان زنان

 

 **(03.08) سازمان انقلابی افغانستان

 هشتم مارچ، روز همبستگی زنان زحمتکش جهان گرامی باد!

 

 **(03.08) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 به پیشواز هشت مارچ، روز جهانی زن

 

 **(03.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 آزمایشگاه افغانستان

 

**(03.08) ا. م. شیری

 به یاد ستالین

 

**(03.08) محمد عمر قریشی- کابل

 تجزیۀ افغانستان پیشنهاد "گلبدین" به "غنی" - 2

 

**(03.08) سیامک مهر 

 چند نکته پیرامون مسألۀ زن در اسلام

 

**(03.08) صبا راهی

 "هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد"

 

 **(03.08) سایت گزارشگران

 مصاحبه با گیسو شاکری به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی زن

 

 **(03.08) شباهنگ راد

 "دختران خیابان انقلاب" نماد و جلوۀ دیگری از اعتراض زنانه

 

**(03.08) انجنیر سید مختار دریا 

 خون رگ تاک

 

 **(03.08) فرستنده: جاوید 

 [رسام و شاعر]

 

**(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 لوح خاطر

 

**(03.08) Rote Fahne

 8. Maerz-Internationler Frauentag

 

 **(03.08) M.A. Tkalec

 8. Maerz: So wurde der Frauentag in der DDR gefeier

 

 **(03.08) P. Schaber

 Groko macht mobil

 

 **(03.08) J. Seiffert

 Internationler Frauentag um 8. Maerz:

 

**(03.08) V. Haermsdorf

 Rechter Sieg in El Salvador

 

 **(03.08) P. Martin

 The CIA Democrats

 

 **(03.08) J. Pinnock

 The Revolutionary Poetry of Ho Chi Minh

**(03.07) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 تظاهرات در دفاع از مردم عفرین و در محکومیت فاشیسم ترکیه

 

**(03.07) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ترس، قامت دیوارهای استنادی کابل را بر افراشته است

 

 **(03.07) ملک الشعراء استاد اسیر

 آدم و حوا

 

 **(03.07) انجنیر سید مختار دریا 

 لالا غفور پینه دوز - 1

 

**(03.07) برگردان از: حمید محوی

 واشنگتن در مورد ایران اولتیماتوم تازه ای را به هم پیمانانش تسلیم کرد

 

 **(03.07) محمد عمر قریشی- کابل

   تجزیۀ افغانستان پیشنهاد "گلبدین" به "غنی" - 1

 

 **(03.07) برگردان از: حمید بهشتی

 سوءاستفاده از قربانیان، اسلحه ای در مبارزه برای حاکمیت بر عرصۀ عمومی

 

**(03.07) فرستنده: محمد حیدر اختر 

 " سلاله و دودمان ناظر محمد صفر خان"

 

 **(03.07) فرح نوتاش  

 چادر و امپریالیسم

 

**(03.07) فرستنده: محمود شاداب

 [از درد بی دوای من است]

 

 **(03.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وارث اورنگ

 

**(03.07) P. Symonds

 China's National People's Congress to install Xi as...

 

 **(03.06) J. Kronauer

 SPD gibt Marschbefehl [Afghanistan]

 

 **(03.07)S. Mangal

 The Possible developments of SAA's advance in

 

  **(03.07) J. Ditz

 US-Backed Kurds Halt Anti-ISIS Operations to...

 

 **(03.07) Absender: MLPD

 Heftigste Kaempfe seit Kriesbeginn

**(03.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب ما، آبروی ماست!

 

 **(03.06) استاد اکبر قریشی

 پیمان های جهانی - 2

 

 **(03.06) نواب - کابل

 طرح پروژۀ برق وارداتی برای افغانستان، خیانت نابشخودنی و تاریخی

 

 **(03.06) محمد عمر قریشی- کابل

 مرگ آرام

 

 **(03.06) ا. م. شیری 

 آقای خامنه ای شما مسؤول هستید!

 

**(03.06) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 هیچ انقلاب واقعی بدون رهائی زنان میسر نیست!

 

**(03.06) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 391

 

**(03.06) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان) 

 فصلنامۀ زنان شمارۀ 43

 

**(03.06) فرستنده: جاوید

 [عشق بی حساب]

 

**(03.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مسلمانی کجا باشد؟

 

**(03.06) J. Ditz

 55 Killed in Fighting Northeast of Yemen's...

 

 **(03.06) E. Heywood

 Kenya lecturers' strike paralyzes public universities

 

 **(03.06) V. Hermsdorf

 Kriegstrommeln gegen Caracas

 

 **(03.06) B. Kampmark

 Nuclear Bravado: Putin's Nuclear Invincibles

 

 **(03.06) S. Loidl

 Solidarischer Austausch

 

 **(03.06) D. Glazebrook

 The $1.5 Billion Campaign to Whitewash Genocide..

 

**(03.05) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کابل، شهر آلوده و نفس گیر

 

 **(03.05) استاد اکبر قریشی

 معادن افغانستان بین ناتو و امریکا ، چور موی کنک!

 

 **(03.05) محمد عمر قریشی- کابل

 از جرقه در خوست تا حریق در سراسر افغانستان

 

 **(03.05) حمید آشوریان 

 تجربۀ فعالیت سیاسی در تشکل دانشجویان مبارز- 3

 

**(03.05) فرستنده: عثمان حیدری 

 زن معدن کار

 

**(03.05) فرستنده: محمود شاداب

 [مسکین بوده است]

 

 **(03.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

 

 **(03.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 راه ما راه صواب است

 

**(03.05) P. Schwarz

 Elections in Italy deepen European Union crisis

 

 **(03.05) P. Schaber

 Flagge zeigen gegen Erdogan

 

 **(03.05) F. Duboin

 French neo-fascist Marine Le Pen indicted for...

 

 **(03.05) J. Ditz

 NATO Leaders Fault Putin for "Unacceptable"

 

 **(03.05) A. Damon

 Putin reagiert auf US- Drohungen  und verkuendet

 

 **(03.05) R. Jacobs

 The Geography of Marxism

 

 **(03.05) J. Cogon 

 US media airs pretexts for preemptive attack on..

**(03.04) گزارشگر: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 شبی فراموش ناشدنی با دوستان "خانۀ فرهنگ افغانستان"

 

**(03.04) مصاحبه از: سحر صامت 

 هیچ کسی روسپی نیست

 

**(03.04) محمد عمر قریشی- کابل

 "غنی" می داند، رسانه ها باید به دروغگوئی خاتمه دهند!

 

 **(03.04) فرستنده: فرح نوتاش 

 4 دهه خون مردم و انقلاب را مکیدند

 

**(03.04) سازمان رهائی زن

 رهائی زن شمارۀ 62

 

**(03.04) فرستنده: جاوید 

 [پهلوان آشتی]

 

**(03.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار جانفزا

 

 **(03.04) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بی سر انجام

 

 **(03.04) J. Ditz

 As Trump Champions "Trade War"

 

 **(03.04) M. Rubio

 Ein bisschen spaeter

 

 **(03.04) P. Symonds

 EU threatens retaliation to Trump's trade War

 

 **(03.04) R. Fantina

 Kushner, Israel and Palestine

 

 **(03.04) M. E. Yepe

 The Hackneyed Imperialist Tool of Demonization

 

 **(03.04) A. Castro

 US government cuts to Puerto Rico by half

 

 **(03.04) G. Feldbauer 

 Weiteren Rechsruck verhindern

**(03.03) بازتایپ، ویراستاری و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دو نوع سیاست همزیستی مسالمت آمیز به کلی متضاد - 7

 

 **(03.03) محمد عمر قریشی- کابل

 هرات میدان بزکشی "باندارگ" و "جمعیت اسلامی"

 

 **(03.03) فرح نوتاش 

 براندازی حاکمیت ملا امروز، نه فردا!

 

**(03.03) سازمان زنان 8 مارچ (ایران و افغانستان)

 چرا مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ...

 

 **(03.03) فرستنده: مناف فلکی فر 

  پیام فدائی - شمارۀ  224

 

**(03.03) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری- شمارۀ 49

 

**(03.03) فرستنده: عثمان حیدری

 "در رثای لنین"

 

 **(03.03) مجید نفیسی 

 جای خالی اِدی

 

**(03.03) فرستنده: محمود شاداب

 [بین رنگین من است]

 

 **(03.03) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل بی وفا

 

 **(03.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دعای عافیت

**(03.03) D. Altheide

 After Trump

 

 **(03.03) J. Emersberger

 Amnesty International Winks at Trump's Economic...

 

 **(03.03) J. Ditz

 Iraqi Parliament Demands Timeline for US...

 

 **(03.03) R. Lauterbach

 Putin gibt Kontra

 

 **(03.03) A. Damon

 Responding to US threats, Russian President Putin...

 

 **(03.03) G. Hoffmann 

 Was bleibt noch von der Demokratie?

**(03.02) زنده یاد قیوم رهبر

 کنر سرزمین دلاوران - 2

 

 **(03.02) چریکهای فدائی خلق ایران 

 کدام راه و کدام وظیفۀ اصلی!!

 

**(03.02) محمد عمر قریشی- کابل

 قتل های زنجیره ئی ادامه دارد

 

 **(03.02) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تواضع و فروتنی امیرالمؤمنین حضرت عمر(رض)

 

 **(03.02) داکتر سها 

 نقد قرآن - 34

 

**(03.02) فرستنده: جاوید 

 [هست؟ نیست]

 

**(03.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مدعای مؤمن

 

 **(03.02) ملک الشعراء استاد اسیر 

 ارث پدر!!!

**(03.02) J. Ditz

 Afghanistan's President Offers Taliban Talks

 

 **(03.02) T. Knapp

 America's Democracy Hypocrisy

 

 **(03.02) R. Fisk

 Israel and Poland Find It Difficult to Acknowledge

 

 **(03.02) E. Carlens

 Kein Paradigmenwechsel

 

 **(03.02) C. Uco

 Peru's president proposes minimum wage hike

 

 **(03.02) J. Ditz

 Saudis Kill More Civilians in Second Straight Day

 

 **(03.02) K. Leukefeld

 Unter der Obhut des Westens

 

 **(03.02) S. Mangal

  What is Actually Happening in E. Ghouta?

**(03.01) زنده یاد قیوم رهبر

 کنر سرزمین دلاوران - 1 

 

 **(03.01) محمد عمر قریشی- کابل

 پاسخ طالب به زارناله های دروغین "غنی احمدزی"

 

 **(03.01) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 آروغ چیست؟

 

**(03.01) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان)

 [دفاع از مبارزات زنان علیه حجاب]

 

**(03.01) صبا راهی

 فریب مجسمه های بی حجابی"کاری" از اصلاح طلبان

 

 **(03.01) فرستنده: فرح نوتاش 

 خودکشی علی نقدی باید به یک انفجار اجتماعی تبدیل شود!

 

**(03.01) فرستنده: محمود شاداب

 [از یادم رفت]

 

 **(03.01) ملک الشعراء استاد اسیر

 طفل اشک

 

 **(03.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 مشک سوده

**(03.01) M. Welton

 Disordering the World: the Rise of Neo-Liberalism

 

 **(03.01) C. Vandreir

 German Left Party leader backs new attacks on ...

 

 **(03.01) W. T. Whitney

 Notes on the Capitalist Origins of Racial Oppression

 

 **(03.01) K. Leukefeld

 Rueckzugsraum fuer Islamisten

 

 **(03.01) P. Bohmer

 Trump's Tax Scam

 

 **(03.01) J. Heiser 

 Ueberzeugte Internationalisten