AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

..

**(03.31) موسوی

 پاسخ به چند سؤال - 3 - ویراستاری چیست؟ -1

 

**(03.31) نجیب سخی 

  موسیقی کسب بی سرمایه:

 

**(03.31) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتیسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 2

 

 **(03.31) عبدالله امینی - کابل 

 گردن درازی سیاسی "رولا غنی"

 

**(03.31) فرستنده: موسوی

 هدایة المتعلمین فی الطب

 

**(03.31) ناهید غزل

 قندیل

 

 **(03.31) همایون باختری

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 250

 

 **(03.31) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 ماه مغفرت

 

 **(03.31) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شعر انتخابی

**(03.31) J. W. Dower

 An American Century of Carnage

 

 **(03.31) P. Cockburn

 Bloodbath in West Mosul:

 

 **(03.31) D. Kowalski

 Does Washington Want to Start a New War in the..

 

 **(03.31) www.khaama

 Taliban commanders among 22 killed in Lashgargah

 

 **(03.31) V. Volkov

 Thousands protest throughout Russia

 

 **(03.31) H. M. N. Borroz 

 Trump Must Change Policy in Asia to Avoid a War...

**(03.30) ش. آهنگر 

 برگی از تاریخ ... جنبش 24 حوت هرات - 2

 

**(03.30) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 13

 

 **(03.30) عبدالله امینی- کابل 

 یونورستی امریکائی کابل، مرکز تربیۀ جواسیس

 

**(03.30) فریبرز سنجری 

 بهترین مراسم عید در زمان شاه

 

**(03.30) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 348

 

**(03.30) ناهید غزل

 آذین

 

 **(03.30) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 249

 

 **(03.30) ملک الشعراء استاد اسیر

 می احمر

 

 **(03.30) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 افتخار آدمی

**(03.30) www.khaama

Afghan Forces received 1370 new Humvec vehicles last..

 

 **(03.30) B. V. Auken

 As Yemen war enters third year, Pentagon moves to ..

 

 **(03.30) J. McMurtry

 Fake News: the Unravelling of US of US Empire From

 

 **(03.30) F. Donner

 The Unwinnable Vietnam War

 

 **(03.30) C. Sorensen

 We've Let Capitalism Kill the Planet

 

 **(03.30) C. Kasapoglu 

 Why Turkey might buy Russia's S-400 defence System

**(03.29) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت این تغییر چیست- 8

 

 **(03.29) عبدالله امینی - کابل

 عزیزم بیا! بیا که خوب پچقت کنم 

 

 **(03.29) محسن نوربخش 

 جعل مضاعف تاریخ!

 

**(03.29) بهرام رحمانی

 لاتهای طرفدار امام حسین و امام خامنه ای و امام البغدادی یک دیگر را تهدید می کنند!

 

 **(03.29) حمید بهشتی

 شکاف در جوامع کشورهای اسلامی

 

**(03.29) ناهید غزل

 بی تقصیر

 

 **(03.29) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 248

 

 **(03.29) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 امتحان طبع آزاد

 

 **(03.29) ملک الشعراء استاد اسیر 

 حسرت وصال

**(03.29) D. Lindorff

 Bodget Goes Military

 

 **(03.29) A. Lantier

 Growing division, war threats loom over UE summit

 

 **(03.29) F. S.  Gady

 India Considers Stepping up Military Assistance to Afg.

 

 **(03.29) E. Ashford

 Trump's Wars

 

 **(03.29 J. Ditz

 US General : 5000 More Troops Needed  for Afghanistan

 

 **(03.29) J. Ditz

 US Airstrkes Killed Nearly 300 Civilians in Mosul

**(03.28) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 شکست افتضاح آمیز ترمپ در کانگرس

 

 **(03.28) سید هاشم شدید

 محرومیت های "سید"، امیر "عبدالرحمان خان" را به دادگاه می کشاند! - 2

 

 **(03.28) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 خواب نعمت است

 

 **(03.28) مریم

 هشدار رئیس بانک انگلستان در رابطه با "خطر شبح کمونیسم"!

 

 **(03.28) عبدالله امینی - کابل 

 نگرانی همسایه های شمال از بی امنیتی کشور

 

**(03.28) فرامرز دادور

 نگاهی به مبارزات زنان در ایران و جهان

 

**(03.28) ناهید غزل

 نگاه

 

 **(03.28) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 247

 

 **(03.28) ملک الشعراء استاد اسیر

 کفر و دین

 

 **(03.28) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 دین من

**(03.28) www.khaama

 4 Afghan officials jailed for 20, 7 Years each and total..

 

 **(03.28) P. Symonds

 China warns US strategic bomber in East China Sea

 

 **(03.28) K. Mizokami

 How Pakistan Is Planning to Fight a Nuclear War

 

 **(03.28) J. Heilbrunn

 The GOP's Self-Inflicted Wound on Health Care

 

 **(03.28) V. Ozer

 The Muslim laptop ban

 

 **(03.28) N. Chugh 

 Will Central Asia Water Wars Derail China's Silk Road?

**(03.27) ش. آهنگر 

 برگی از تاریخ ... جنبش 24 حوت هرات - 1

 

**(03.27) برگردان از: آمادور نویدی

 میراث تاریخی و همیشه جاویدان انقلاب روسیه

 

 **(03.27) عبدالله امینی - کابل

 وحشیان امریکائی برای تفنن می کشند

 

 **(03.27) فریبرز سنجری

 ملاحظاتی در بارۀ شرایط کنونی و وظایف ما

 

 **(03.27) ماریا یوسفزی

 داستان غم انگیز یک پناهندۀ افغان در سویدن!

 

 **(03.27) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 347

 

**(03.27) فرح نوتاش 

 زنده باد یوگسلاوی

 

**(03.27) ناهید غزل

 تک تک گام

 

 **(03.27) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 246

 

 **(03.27) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 زیبا و گویا

 

 **(03.27) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دام تزویر

**(03.27) www.khaama

 Afghanistan has optional routes if enemies think to block

 

 **(03.27) www.bing

 Can the EU survive after Brexit?

 

 **(03.27) M. Mandl

 In Japan, Russia and China Find Common Ground

 

 **(03.27) V. Prashad

 Inventing Enemies

 

 **(03.27) J. Ditz

 US General Wants to Hike Intervention in Somalia

 

 **(03.27) P. Dolack 

 World Bank Declares Itself Above the Law

**(03.26) سید هاشم سدید

 محرومیت های "سید"، "امیرعبدالرحمان خان" را به دادگاه می کشاند - 1

 

**(03.26) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 سخن دبیر [گدائی صلح]

 

 **(03.26) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 34 - 3

 

 **(03.26) محمد جعفری 

 در نقد "رؤبا های رسولانه" عبدالکریم سروش - 1

 

**(03.26) عبدالله امینی - کابل

 اعطای تابعیت افغانستان به یک جاسوس CIA

 

 **(03.26) بهرام رحمانی 

 پیشواز نوروز 1396، در برخی شهرهای ایران حال و هوای دیگری داشت

 

**(03.26) میرویس ودان محمودی 

 پیام برای محترم خانم "زریر شهمرد" داکتر "عاکف دروغین" ..

 

**(03.26) ناهید غزل

 زندگانی

 

 **(03.26) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 245

 

 **(03.26) ملک الشعراء استاد اسیر

 گلگون کفن

 

  **(03.26) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مرغک بیچاره

**(03.26) E. Draitser

 D. Trump the and the Triumph White Identity Politics

 

 **(03.26) D. Majumdar

 Get Ready, NATO: Russia's New Air Defense Tec

 

 **(03.26) L. Steigerwald

 Is Trump Another Obama on Foreign Policy?

 

 **(03.26) P. Symonds

 Japanese imperialism rearms

 

 **(03.26) J. Ditz

 Report: US Airstrikes Killed 230 Civilians in Mosul

 

 **(03.26) J. Ditz

 US General: Russia "Perhaps" Supplying Taliban

 

**(03.25) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 اخراج شدگان متقاضی پناهندگی : بیگانه در کابل

 

 **(03.25) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 5

 

 **(03.25) عبدالله امینی - کابل 

 "عطاء" می لافد یا می ترساند

 

**(03.25) فرستنده: مناف فلکی فر

 تظاهرات مردمی در خوزستان برای نجات از مرگ تدریجی!

 

**(03.25) فرستنده: مناف فلکی فر 

 پیام فدائی شمارۀ 212

 

**(03.25) ناهید غزل

 اندیشه

 

 **(03.25) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی " - 244

 

**(03.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پر خوردن

 

 **(03.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب تا گلو

**(03.25) G. Mautner

 How Come Famine has become a Weapon the Rich...

 

 **(03.25) www.khaama

 India mulls to repair grounded Afghan Air Force planes

 

 **(03.25) www.bing

 Iran's meddling exposed again

 

 **(03.25) CJ Hopkins

 The U. S. of Cognitive Dissonance

 

 **(03.25) J. Shilton

 Tillerson pledges long-term US military role in Iraq ..

 

 **(03.25) C. Collins

 Underwater Nation: As the Rich Thrive, the Rest of US..

**(03.24) موسوی

 تصحیح یک اشتباه و عرض پوزش

 

 **(03.24) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت تغییر چیست. 7

 

 **(03.24) برگردان و افزوده از: حمید محوی

  افشاگری: جهاد طلبی نزد لافارژ- هولیسم

 

 **(03.24) برگردان از: آمادور نویدی

 افزایش جنگ گرائی امپریالیسم امریکا در قرن 21

 

 **(03.24) عبدالله امینی - کابل

 افزایش اطفال بی تحصیل

 

 **(03.24) فرح نوتاش 

 توطئه برای جلوگیری از صلح جهانی

 

**(03.24) شباهنگ راد 

 چهارم فروردین [حمل] از نگاهی دیگر

 

**(03.24) ناهید غزل

 ژرفای خیال

 

 **(03.24) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 243

 

 **(03.24) ملک الشعراء استاد اسیر

 شهرۀ شهر

 

 **(03.24) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شمشیر عریان

**(03.24) J. Ditz

 Afghan Govt Seeks More US Military Support to ...

 

 **(03.24) K. Kelly

 Reality and the U. S. - Made Famine in Yemen

 

 **(03.24) S. Ferris

 Scotland Wants Another Referendum...

 

 **(03.24) S. Demirtas

 Turkey's foreign policy displays amessy picture

 

 **(03.24) Sh. Jones

Wealth of world's billionaires soars amid ...

 

 **(03.24) R. Farley

  Why History Proves a War Between China and America

**(03.23) سید هاشم سدید

 دلایل دین ستیزی و دین گریزی

 

**(03.23) ضیاء از استرلیا و یادداشت پورتال

 رهبر ملی یا پر عنقا!!

 

 **(03.23) آزاد ل.

 اسلام، ملا و ما مردم - 3

 

**(03.23) عبدالله امینی - کابل 

 پیام دروغین "غنی"

 

**(03.23) ناهید غزل

 سایه های درد

 

 **(03.23) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 342

 

 **(03.23) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلح و صفا

 

 **(03.23) ملک الشعراء استاد اسیر 

 زبان کجاست؟

**(03.23) S. Smith

 First Two Months in Power: Hitler VS. Trump

 

 **(03.23) S. Byrnes

 It's Asia's century and the West better adapt

 

 **(03.23) www.reuters

 Pakistan PM orders border re-opening amid tense Afg.

 

 **(03.23) M. Bahdrakumar

 US 'Main Target in Syria is Iran, ISIS Comes..

 

 **(03.23) C. Ahn

 War Is Not an Option for Korea

 

 **(03.23) J. Wight

 The War on Iraq 2003 Was and will Always Crime

**(03.22) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 سفر ستراتیژیک ملک سلمان به جنوب شرق آسیا

 

 **(03.22) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 برگردان مصاحبۀ آقای "موسوی" از زبان گفتار به زبان نوشته به ارتباط نوروز - 2

 

**(03.22) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 2

 

 **(03.22) عبدالله امینی - کابل 

 چه سال نوی!؟

 

**(03.22) ناهید غزل

 تهنیت حلول سال نو

 

 **(03.22) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 241 - 2

 

 **(03.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 بهاریه

 

 **(03.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 بهار جانفزا

**(03.22) T. Cartalucci

 Israel: America's Mad Dog in Syria

 

 **(03.22) J. Raimondo

 McCain and Montenegro: The Anatomy of a Conspiracy..

 

 **(03.22) E. Margolis

 No One Needs Another Korean War

 

 **(03.22) www.strategic

 Terrorism and Violence in Pakistan: Understanding their..

 

 **(03.22) M. Brenner

 The Great Game: Power Politics or Free Play?

 

 **(03.22) J. Ditz 

 Three US Troops Wounded After Afghan Soldier Open

**(03.21) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 برگردان مصاحبۀ آقای "موسوی" از زبان گفتار به زبان نوشته به ارتباط نوروز - 1

 

**(03.21) عبدالله امینی - کابل

 دومین سال شهادت فرخنده توسط وحشیان اخوانی 

 

**(03.21) حزب کار ایران (توفان)

 نوروز تان پیروز، هر روز تان نوروز

 

 **(03.21) بهرام رحمانی

 دستمزد کارگران در سال 1396

 

 **(03.21) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 پیام به رفقای شرکت ملی نفت

 

**(03.21) شعر از: شرنگ 

 "فصل خزان، بعد خزان؟ ..."

 

**(03.21) داکتر ظاهر تیموری

 آزادی

 

**(03.21) ناهید غزل

 میخواستم، که بدانی

 

 **(03.21) همایون باختریانی

 دیوان "دیوان شهاب ترشیزی هروی" - 241

 

 **(03.21) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلاح طبیعت

 

 **(03.21) ملک الشعراء استاد اسیر 

 بال کبوتر

**(03.21) J. Reynolds

 Israel and the A-Word

 

 **(03.21) S. M. Nazki

 Kashmir's Reckoning With the Implications of the

 

 **(03.21) www.khaama

 Taliban suffer casualties as airstrike likely destroyed..

 

 **(03.21) M. Goodman

 Trump's New Era of Militarism and Mendacity

 

 **(03.21) J. Ditz

 US Airstrike Hit N. Syria Mosque, Killing Scores

 

 **(03.21) A. Damon 

 US threats against N. Korea and the danger of

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 

 ** آرشیف ماه فبروری 2017 

 

** آرشیف ماه جنوری 2017

 

** آرشیف سال 2016 

 

** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

war..

**(03.20) ش.آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 4

 

 **(03.20) برگردان از: آمادور نویدی

 تروتسکیسم ضد انقلاب در خفاء - 1

 

 **(03.20) برگردان از: حمید بهشتی 

 نامه دربارۀ سر به نیست شدن داکتر احمد عماشه در مصر

 

**(03.20) عبدالله امینی - کابل 

 طالبان به سلاح های جدید تجهیز می شوند

 

**(03.20) فرستنده: مناف فلکی فر 

 در بارۀ زندگی رفیق شهید زهرا آقا نبی قلهکی!

 

**(03.20) رحمانی پیکارجو

 نوروز تان مبارک

 

 **(03.20) حزب کار ایران(توفان)

 نوروز تان پیروز، هر روز تان نوروز

 

 **(03.20) فرح نوتاش

 نوروز 7017

 

**(03.20) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ 41 قانون کار به چاه رفت؟

 

**(03.20) ناهید غزل

 خداوندا!

 

 **(03.20) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 240

 

 **(03.20) داکتر ظاهر تیموری 

 نازنین

 

 **(03.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 داستان نوروز

 

 **(03.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار ما

**(03.20) R. Farley

 5 Ways Russia and China Could Sink America's ..

 

 **(03.20) M. Hughes

 Phenomenology of Self-Deception: Understanding US

 

 **(03.N. Layne &

 Special Report: Russian elite invested nearly $ 100 m.

 

 **(03.20) J. Ditz

 Tillerson: Attacking N. Korea Remains on Option

 

 **(03.20) W. J. Astore

 Trump: Yet Another War President?

 

 **(03.20) www.spiegel

 Turkish Referendum Casts Dark Shadow over Germany

 

**(03.19) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 CIA ، سرمشق جاسوسی برای المان

 

 **(03.19) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های علت این تغییر چیست - 6

 

 **(03.19) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 3

 

 **(03.19) عبدالله امینی - کابل

 "کرزی" نشخوار می کند: امریکا افغانستان را ترک کند

 

**(03.19) بهرام رحمانی

 در ایران خبری نیست!

 

 **(03.19) بهروز سورن 

 بهاران خجسته بود!

 

**(03.19) ناهید غزل

 رها در اوج

 

 **(03.19) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 239

 

 **(03.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 منظر و محضر

 

 **(03.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 دل بی وفا

**(03.19) www.khaama

 Afghan army suffer casualties in Khost car bombing

 

 **(03.19) P. J. Buchanan

 Is McCain Hijacking Trump's Foreign Policy?

 

 **(03.19) P. Phillips

 Propaganda, Fake News, and Media Lies?

 

 **(03.19) M. Eskaf

 Raqqa battle: What consequences follow sending..

 

 **(03.19) C. Floyed

 Useless Eaters and Ethnic Purity:

 

 **(03.19) N. Hayase 

 WikiLeaks Vault 7 Reveals CIA Cyberwar and the

**(03.18) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 5

 

 **(03.18) دگرمن احمد کندهاری

 نباید جنایات باندیستهای خلق و پرچم را فراموش کرد - 3

 

  **(03.18) خانۀ فرهنگ افغانستان

 دعوت به بهترین نوروزی سال

 

 **(03.18) عبدالله امینی - کابل

 سکوت "عبدالله" در مقابل گفتار "عطاء"

 

 **(03.18) فرستنده: بهرام رحمانی

 دانش آموز - 12

 

**(03.18) رحیمه توخی

 شریعت اسلام را به زیر پا کن

 

**(03.18) ناهید غزل

 کاش

 

 **(03.18) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 238

 

 **(03.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 دود مجمر

 

 **(03.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 شرط یاری و وفا

**(03.18) Aryian Farhat

 A Woman's Worth

 

 **(03.18) D. Cook

 China's Most Important S. China Sea Military Base

 

 **(03.18) T. L. Ebert

 Class, Media and the U. S. Election

 

 **(03.18) www.khaama

 Jundullah's explosives export and Taliban's key commander

 

 **(03.18) www.pravda

 Russia's eighth- generation aircraft to put NATO ..

 

 **(03.18) J. Ditz

 Syrian War Enters 7th Year, Country as Divided as Ever

**(03.17) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 تلاش به خاطر اعادۀ شخصیت ضد بشری "جورج بوش"

 

  **(03.17) سید هاشم سدید

 بهانه ای برای تکملۀ باقی مانده های دلیل این تغییر چیست- 5

 

**(03.17) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 2

 

 **(03.17) عبدالله امینی - کابل 

 ایران: سیاستمدار می گیرد، جنایتکار تحویل می دهد

 

**(03.17) شمس الدین امانتی 

 درود بر رزم پایدار و همبستگی معلمان مبارز و آزادیخواه

 

**(03.17) فرستنده: مناف فلکی فر

 ماهنامۀ کارگری - شمارۀ 38

 

**(03.17) ناهید غزل

 نوازش ستاره ها

 

 **(03.17) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 237

 

 **(03.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فریاد یتیم

 

 **(03.17) ملک الشعراء استاد اسیر  

 اضطراب

**(03.17) www.khaama

 17 foreign militants killed in US airstrikes in East of Afgh.

 

 **(03.17) D. Nersesov

 Germany's "economic Reich" in Europe falling...

 

 **(03.17) J. M. Dorsey

 Pakistani Military Engagement: Walking Fire Line

 

 **(03.17) J. Wight

 Scottish Independence, Round Two: Let It Come!

 

 **(03.17) M. Whitney

 Trump's Infrastructure Boondoggle

 

 **(03.17) www.journal 

 US Expands Defacto Syrian Invasion

**(03.16)  موسوی

 چرا "امرالله صالح" ؟

 

 **(03.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 34 - 2

 

**(03.16) علی رسولی

 سلاح زنگ زدۀ تروتسکیستی - 1

 

 **(03.16) عبدالله امینی - کابل 

 گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی عربستان

 

 **(03.16) ناهید غزل

 هویت

 

 **(03.16) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی"  - 236

 

 **(03.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 بعید از تو

 

 **(03.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 سکر هدر

**(03.16) E. Margolis

 More M. East Madness as Trump Prepares to March

 

 **(03.16) D. Hearst

 Pakistan sends combat troops to southern Saudi ..

 

 **(03.16) A. Panda

 THAAD and China's Nuclear Second -Strike Capability

 

 **(03.16) A. J. Bacevich

 The Never-Ending War in Afghanistan

 

 **(03.16) R. Beckhusen

 The Window for Argentina to Invade the Falkland

 

 **(03.16) R. Paul 

 Why Trump's Syria "Surge" Will Fail

**(03.15) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 معرفی یک کمونیست از دید مائو تسه دون

 

 **(03.15) ش. آهنگر

 افغانستان در دست های آلوده - 1

 

 **(03.15) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 34 - 1

 

**(03.15) برگردان از: ا. م. شیری

 پاسداری از مام میهن

 

 **(03.15) عبدالله امینی - کابل 

 بی ارزش بودن "پیمان امنیتی" افغانستان با امریکا

 

**(03.15) ناهید غزل

 پایگاه امید

 

 **(03.15) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 235

 

 **(03.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رؤیا و تسلا

 

 **(03.15) ملک الشعراء استاد اسیر

 درد پهلو

**(03.15) A. DiMaggio

 Capitalism in Crisis: Getting Ready for Change in the.

 

 **(03.15) J. Marshall

 Dreams of "Winning" Nuclear War on Russia

 

 **(03.15) www.khaama

 Ex-Kabul Bank shareholder A. G. Dawi arrested in Kabul

 

 **(03.15) P. Martin

 UN officials warns of worst famine crisis since world..

 

 **(03.15) P. Cockburn 

 Why Trump Should Stay Out of Yemen

**(03.14) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 وخامت اوضاع در روتردم

 

**(03.14) برگردان از: آمادور نویدی

 محبوبیت ستالین در میان روس ها

 

 **(03.14) عبدالله امینی - کابل 

 "عطاء" گفت: راه من از "عبدالله" جداست

 

**(03.14) سهراب شباهنگ 

 مزد حد اقل 1396 و نقش شورای کار در تدوام فقر مطلق..

 

**(03.14) همایون باختریانی

 دیوان "عبدالله شهاب ترشیزی هروی" - 234

 

**(03.14) ناهید غزل

 ویرانه

 

 **(03.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 اختر شمار

 

 **(03.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 امتحان طبع آزاد

**(03.14) www.khaama

 5 Taliban insurgents killed by own bomb in S. Afghanistan

 

 **(03.14) I. Oppelaar

 Central Asia and Islamic State:

 

 **(03.14) G. Rockhill

 The CIA Reads French Theory:

 

 **(03.14) W. Blum

 The United States and the Russian devil:1917-2017

 

 **(03.14) B. Grey

 Trump administration invokes "state secrets" in CIA torture

 

 **(03.14) A. Vlychek 

 Turkey and Syria: Blood, Tears and Walls

**(03.13) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 4

 

  **(03.13) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 تعیین "که برکه"  و رد انفعال

 

**(03.13) بیژن نیابتی 

 جنگ جهانی چهارم، ابزار ها و آماجها - کتاب دوم - 17

 

**(03.13) بهرام رحمانی

 آغاز یک دورۀ جدید در ترکیه - 11

 

 **(03.13) عبدالله امینی - کابل

 توسعۀ بروکراسی فاسد

 

**(03.13) حمید بهشتی 

 معرفی کتاب ایران جدید

 

**(03.13) ناهید غزل

 خواب

 

 **(03.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 بهار خون

 

 **(03.13) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سخن شیرین

**(03.13) A. Vltchek

 "Afghanistan - As Only Love Could Hurt"

 

 **(03.13) www.patriot..

 Chinese Stealth J-20 Jet Enters Service With PLA

 

 **(03.13) B. McGrath

 Constitutional Court removes S. Korean president Park..

 

 **(03.13) J. Hirthler

 The Deep State and the Dark Arts

 

 **(03.13) V. Prashad

 The Rehabilitation of G. W. Bush, War Criminal

 

 **(03.13) J. Ditz 

 US Deploying Thousands More Ground Troops to Kuwait

**(03.12) داکتر میرعبدالرحیم عزیز

 از جوانان آموختم

 

 **(03.12) بهرام رحمانی 

 تشکر از همه دوستان عزیز بابت ابراز همدردی!

 

**(03.12) برگردان از: آمادور نویدی

 آنچه یک کارگر باید بداند

 

 **(03.12) عبدالله امینی - کابل

 ادعای پوچ "عبدالله" شورای نظاری

 

**(03.12) شباهنگ راد 

 نگاه "حزب کمونیست کارگری ایران" به اوضاع کارگری

 

 **(03.12) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 شعر هائی برای "شاهرخ زمانی"

 

**(03.12) چریکهای فدائی خلق ایران 

 در گرامیداشت روز جهانی زن

 

**(03.12) ناهید غزل

 لالۀ دل

 

 **(03.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 مضمون زندگی

 

 **(03.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آخر زمان

**(03.12) C. Hallinan

 A Foreign Policy of Delusion

 

 **(03.12) www.thenational..

 Amid a populist wave, where is Europe heading?

 

 **(03.12) B. Chellencey

 Backsliding on Pakistan

 

 **(03.12) J. Ditz

 Centcom Commander Expects More US Troops

 

 **(03.12) R. A. Bitzinger

 China's defense spending: settling in for slow..

 

 **(03.12) J. Raimondo

 Do We Live in a Police State?

**(03.11) داکتر میرعبدالرحیم عزیز 

 اظهار سپاس و امتنان

 

**(03.11) برگردان از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "جاده ها به ما تعلق دارد"

 

 **(03.11) درویش وردک

 د شیخ عبدالقادر گیلانی(رض) وفاتنامه

 

**(03.11) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی) 

 نماز به زبان مادری

 

**(03.11) عبدالله امینی - کابل 

 دولت مستعمراتی مسؤول حمله به شفاخانۀ 400 بستر

 

**(03.11) ناهید غزل

 سازش

 

 **(03.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 زیبا و گویا

 

 **(03.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شکسته پر

**(03.11) A. P. Napolitano

 Congress Created a Monster

 

 **(03.11) D. Nersesov

 Japan on the way to revive its army

 

 **(03.11) P. M. Cronin

 The Ultimate Missile Shield:

 

 **(03.11) A. Damon

 The WikiLeaks revelations and the crimes of US..

 

 **(03.11) www.eastbay

 U. S. drug war in Afghanistan has been miserable..

 

 **(03.11) S. Moubayed

 US military enters Syria in what looks like..

 

 

**(03.10) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 3

 

 **(03.10) درویش وردک

 عرفان څه شی دی ؟ - 3

 

 **(03.10) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 مکلفیت به اندازۀ استطاعت است!

 

**(03.10) بهرام رحمانی 

 سخنی با دوست و هنرمند عزیزمان "شاهین نجفی" !

 

**(03.10) عبدالله امینی - کابل

 در ستایش از هیولای "فهیم"

 

**(03.10)  ناهید غزل

 سخاوت

 

  **(03.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 بادیه پیما

 

**(03.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 رواج کشتن 

**(03.10) J. Ditz

 ISIS Gunmen Afghan Military Hospital Dressed as.

 

 **(03.10) T. Durden

 Retired Russian Colonel Warns Trump:

 

 **(03.10) D. Larison

 Shameless Coalition Propaganda and the War on Yemen

 

 **(03.10) G. Duff

 Syria, Fake News, Fake War, Fake Everything

 

 **(03.10) M. A. Goodman

 Trump's Reliance on the Military

 

 **(03.10) G. G. Chang

 Why China's Military Budget is Larger Than it..

**(03.09) ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" 

 پیام تسلیت و غمشریکی

 

**(03.09) رحیمه توخی- کبیر توخی 

 ابراز همدردی

 

**(03.09) دگروال متقاعد خان آقا سعید 

 ابراز تسلیت

 

**(03.09) چریکهای فدائی خلق ایران

 گرامی باد 8 مارچ، روز جهانی

 

 **(03.09) س. روشنگر

 اثرات شوم "دموکراسی" امریکائی بر زنان افغانستان

 

**(03.09) عبدالله امینی - کابل

 روز ماتم زن افغان

 

 **(03.09) غلام عسکری 

 حقوق بشر در جمهوری اسلامی ناب محمدی ولائی

 

**(03.09) فرح نوتاش 

 سرور پنهان

 

**(03.09) ناهید غزل 

 آشیان

 

**(03.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 دختر افغان

 

 **(03.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 زن در حصار شریعت

**(03.09) R. Pickrell

 Chinese troops are reportedly operating in Afghanistan

 

 **(03.09) www.khaama

 Over 70 artillery rockets landed in Kumar from Pakistan

 

 **(03.09) J. J. Carafano

 The Culture War Surrounding Trump's Travel Restrictions

 

 **(03.09) R. D. Wolff

 Trump and Saving Capitalism

 

 **(03.09) T. Durden

 Wikileaks Unveils "Vault 7": ..

 

 **(03.09) P. Symonds 

 As US deploys anti-missile system, China warns..

**(03.08) سایت رزمندگان 

 اظهار همدردی

 

**(03.08) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 "آزادی زن، معیار آزادی جامعه است"

 

**(03.08) سید هاشم سدید

 بیائید به مسائل کمی بازتر و همه جانبه تر نظر کنیم - 3

 

 **(03.08) سازمان انقلابی افغانستان

 گرامی باد هشتم مارچ، روز همبستگی زنان!

 

**(03.08) برگردان از: آمادور نویدی و یادداشت پورتال

 صعود چین برای بقیۀ جهان به چه معناست؟

 

 **(03.08) فرستنده: عثمان حیدری 

 "آزادی زن، معیار آزادی جامعه است"

 

**(03.08) عبدالله امینی - کابل 

 معاملۀ دو جنایتکار: "دوستم" و "حکمتیار"

 

**(03.08) ناهید غزل

 اجابت

 

 **(03.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 بستر پیری

 

 **(03.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تدریس مدرس

**(03.08) www.pajhwok

 Afghan family of 5 held in Los Angeles released

 

 **(03.08) G. Grrenwald

 Democrats Now Demonize the Same Russia Politics

 

 **(03.08) M. Peck

 The Ultimate Naval Battle: What Happens when

 

 **(03.08) A. J. Bacevich

 Trump and the Six-Trillion- Dollar Question

 

 **(03.08) P. Martin

 Trump issues new version of Muslim travel ...

 

 **(03.08) U. Gunnar

 US Never Respected the One China Policy and Never..

 

**(03.07) حزب کار ایران (توفان) 

 فرخنده باد 8 مارچ روز بین المللی زن

 

**(03.07) دگروال متقاعد "خان آقا سعیبد" 

 جواب مختصر به توضیح مختصر محترم دوکتور "سید عبدالله کاظم"

 

**(03.07) بهرام رحمانی 

 عقیم سازی زنان محروم و قربانیان فاشیستی حکومت اسلامی ایران!

 

**(03.07) عبدالله امینی - کابل 

 تبریک به تیم فوتبال افغانستان

 

**(03.07) ناهید غزل

 وادی تنهائی

 

 **(03.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 هجران لیلی

 

 **(03.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 صور اسرافیل

**(03.07) www.khaama

 3 Key Taliban commanders killed in Kunduz

 

 **(03.07) K. Mizokami

 China's Greatest Nightmare: Taiwan Armed with..

 

 **(03.07) M. Ayoob

 Pakistan Is Literally Sitting on a (Nuclear) Powder Keg

 

 **(03.07) M. F. Guillen

 The End of the Global Liberal Order?

 

 **(03.07) H. A. Hellyer

 The West had different relations with Muslims

 

 **(03.07) K. Brinkbaeumer

 Trump, Erdogan and the Assault on the Free

**(03.06) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 به ارتباط اخراج پناهجویان افغان از المان

 

 **(03.06) سید هاشم سدید

 بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه برخورد نمائیم - 2

 

 **(03.06) دگروال متقاعد خان آقا "سعید"

 به پورتال محترم "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"

 

 **(03.06) عبدالله امینی - کابل 

 بی مهری امریکا به غلامان

 

**(03.06) گزارشگران پورتال-افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 346

 

**(03.06) ناهید غزل

 سپیده

 

 **(03.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

 

 **(03.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 طوق لعنت

**(03.06) J. Feffer

 A Global Counter-Trump Movement Is Taking Shape

 

 **(03.06) J. St. Clair

 Fools on the Hill: Trump and Congress

 

 **(03.06) www.khaama

 ISIS loyalists behead 2 men in East of Afghanistan

 

 **(03.06) J. Ditz

 Pentagon Deploying More Special Forces Around Yemen.

 

 **(03.06) www.pravda

 The plight of Moslems in the USA

 

 **(03.06) P. M. Wang 

 Why America Can't Afford to Get Into a Trade War

**(03.05) موسوی

 نشخوار ادعای CIA به ارتباط "حدخا" - 2

 

 **(03.05) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

 نبرد برای رهائی زن از کوره راه نبرد طبقاتی می گذرد

 

 **(03.05) عبدالله امینی - کابل

 اعزام نیروهای هندی به افغانستان

 

 **(03.05) بهرام رحمانی

 سه سناریوی سیاسی "عباس معروفی" در یک سال گذشته!

 

 **(03.05) فرستنده: علی کاظمی - ایران 

 گزارش تکاندهندۀ روزنامۀ گاردین از بازار سکس توریسم مذهبی در مشهد

 

**(03.05) فرستنده: مناف فلکی فر

 در گرامیداشت روز جهانی زن

 

**(03.05) ناهید غزل

 صبحدم

 

 **(03.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صلاح طبیعت

 

 **(03.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 ستارۀ روشن

**(03.05) W. Madsen

 A New Global Construct and Realigned Relationship

 

 **(03.05) J. Raimondo

 Can Anti- Interventionism Survive the Trump Era?

 

 **(03.05) A. B.-Meir

 Erdogan Exploits Islam for Personal and Political Gain

 

 **(03.05) www.khaama

 Key Taliban leader among 6 Killed in US drone strike..

 

 **(03.05) Sh. Peries

 The Myth of Tax Rates: How the Rich Get Richer

 

 **(03.05) J. M. Dorsey 

 The Post-2011 Arab World: Change Is The Name Of ..

**(03.04) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 "بنیاد" مردی به استواری "کوه بابا"

 

 **(03.04) فرح نوتاش و یادداشت پورتال

 فریادی برای کمک

 

 **(03.04) برگردان از: حمید بهشتی

 تجزیۀ عراق

 

 **(03.04) عبدالله امینی - کابل 

 خطر سقوط دوشی

 

**(03.04) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان) 

 فصلنامۀ زنان شمارۀ 40

 

**(03.04) ناهید غزل

 روز دیدار

 

 **(03.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 سرود خلق

 

 **(03.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 وطن روان من است

 

**(03.04) D. Majumdar

 Can China and Russia Make U. S. Aircraft Carriers..

 

 **(03.04) M. J. Carley

 One Hundred Years Ago: the Triumph of the February..

 

 **(03.04) K. Sawant

 Socialist Response to Trump's Address to Joint..

 

 **(03.04) J. Ditz

 Taliban Attacks Security Forces in Kabul, At Least ...

 

 **(03.04) B. Kampmark

 Trump's Military Industrial Complex

 

 **(03.04) P. Symonds

 US, S. Korea mount massive joint military exercises

**(03.03) داکتر میر عبدالرحیم عزیز

 بیانیۀ دونالد ترمپ در کانگرس امریکا

 

 **(03.03) سید هاشم سدید 

 بیائید به مسائل کمی همه جانبه تر و مسؤولانه تر برخورد نمائیم!

 

**(03.03) حزب کار ایران (توفان)

 انقلاب اکتوبر نخستین انقلاب سوسیالیستی در جهان

 

 **(03.03) درویش وردک

 عرفان څه شی دی ؟ - 2 

 

 **(03.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 تفسیر احمد - 33- 3

 

**(03.03) عبدالله امینی - کابل 

 لاف و پتاق دولت مستعمراتی کابل

 

**(03.03) ناهید غزل

 میلاد کهکشان

 

 **(03.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جفای میزبان

 

 **(03.03) ملک الشعراء استاد اسیر 

 شیر قالین

**(03.03) www.khaama

 Coordinated suicide attacks rock capital Kabul

 

 **(03.03) J. Lears

 How the US Began Its Empire

 

 **(03.03) J. Marshall

 NATO's Strange Addition of Montenegro

 

 **(03.03) www.presstv

 Russia, China to intensify opp0sition to US missile

 

 **(03.03) N. Pollack

 Trump's Neo-Fascist Discourse: CPAC Revisited

 

 **(03.03) J. Ditz

 Trump Sends Mixed Messages on War in First Speech

**(03.02) عبدالله امینی - کابل 

 دو و دشنام نثار "سلیمان لایق"

 

**(03.02) دگرمن احمد قندهاری 

 به ادامۀ ملا "محمدی" چه کسی بود ؟

 

**(03.02) ماریا یوسفزی

 افزایش خودکشی پناهجویان تنهای افغان در سویدن!

 

**(03.02) فرستنده: علی کاظمی 

  علیه بحران آفرینان در خوزستان متحد شویم...

 

**(03.02) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد ؟ - 345

 

**(03.02) سازمان رهائی زن

 نشریۀ رهائی زن - شمارۀ 53

 

**(03.02) حزب کارایران (نوفان)

 ارگان مرکزی حزب کار - توفان شماره  204

 

**(03.02) حزب کار ایران (توفان)

 توفان الکترونیک شماره - 128

 

**(03.02) ناهید غزل

 شکست

 

 **(03.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 دنیای هوس

 

 **(03.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آتش هجران

**(03.02) A. Selvi

 Ankara testing the US stance in Syria

 

 **(03.02) www.strategic...

 Pakistan: Stoking the Fire in Karachi

 

 **(03.02) www.khaama

 Policemen and prisoners suffer casualties in Helmand..

 

 **(03.02) V. Emmanuele

 The Madness of U. S. Empire

 

 **(03.02) www.pravda

 The Trump show: Next act - impeachment?

 

 **(03.02) A. Emmons 

 Trump's Proposed Increase in U. S. Defense Spending...

 

**(03.01) برگردان و افزوده از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 فضای انفجاری در قصر سفید

 

 **(03.01) سید هاشم سدید

 گفتن و اقعیت ها را دشمنی با کسی تلقی نکنید! 

 

 **(03.01) داکتر محمد قراگورلو

 فرهادی "فروشندۀ" کالای متوسط!

 

 **(03.01) احمد پوپل

 سنگ قبر "قدوس غوربندی" سندی جهت اثبات ادعای "موسوی"

 

 **(03.01) عبدالله امینی - کابل

 همکاری "منصور نادری" با "طالبان"

 

**(03.01) ناهید غزل

 دوزخ

 

 **(03.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 کاسه لیسان

 

 **(03.01) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نقش نگین

 **(03.01) G. Porter

 How "New Cold Warriors" Cornered Trump

 

 **(03.01) J. Ditz

 Officials: Trump Will Ask for Sharp Increase in Military.

 

 **(03.01) B. V. Auken

 The assault on immigrants and the specter of a US..

 

 **(03.01) T. Rall

 The Republicans May Impeach Trump

 

 **(03.01) K. Mizokami

 Why War Between Japan and China Could Be the

 

 **(03.01) www.aopnews 

 Officials: Pakistani Religious Schools Increasingly ..