AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Will come to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

ادامه مقاله ها Articles  Continued

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

** همکاران تخنیکی پورتال 

 با فلتر شکن، از سد سانسور دشمن عبور کنید

 

 

 

 

 ** آرشیف سال 2017

 

** آرشیف سال 2016 

 

** آرشیف سال 2015

 

 **آرشیف سال 2014

 

** آرشیف سال 2013

 

 ** آرشیف سال 2012

 

** آرشیف سال 2011

 

** آرشیف سال 2010

 

** آرشیف سال 2009

 

** آرشیف سال 2008

=====================================

 

 

**(01.20) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 53

 گوشه ای از پیامد های ششم جدی

 

 **(01.20) محمد عمر قریشی - کابل

 کمک "غنی" به احیای "فوسیل های جهادی"

 

 **(01.20) بهرام رحمانی 

 حملۀ ارتش فاشیستی ترکیه به عفرین را محکوم کنیم!

 

**(01.20) ژباړونکی: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 5

 

**(01.20) صبا راهی 

 برخورد به قلمی که اعتبار نظرش "گفتۀ وزیر اطلاعات" است

 

**(01.20) فرستنده: جاوید

 [پیمانۀ دل را]

 

 **(01.20) ملک الشعراء استاد اسیر

 دل مهجور

 

 **(01.20) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شرط یاری و وفا

**(01.20) B. Grey

 As US government shutdown looms, Democrats

 

 **(01.20) R. Jordan

 Canada joins US in stepping up threats against...

 

 **(01.20) A. Damon

 Facebook and Google outline unprecedented  mass

 

 **(01.20) K. Mellenthin

 "Kein Respekt"

 

 **(01.20) T. Yakupitiyage

 Miles de personas siguen dejando la vida...

 

 **(01.20) N. Brauns 

 Vor der Invasion

**(01.19) موسوی

 شکست "سیا و غنی" مقابل "عطاء و استخبارات منطقه"

 

 **(01.19) برگردان از: حمید محوی

 آیا جنگ علیه ایران به "حالت تعلیق" در آمده است! 

 

 **(01.19) محمد عمر قریشی- کابل

 "عطاء" به زور "بلک واتر" می غرد!

 

**(01.19) فرستنده: مناف فلکی فر 

 وقتی دزدها، دزدی های هم را رو می کنند!

 

**(01.19) هوادار پورتال از فراه 

 فراه در آستانۀ سقوط به پرتگاه

 

**(01.19) فرستنده: محمود شاداب

 [خیال عارض]

 

 **(01.19) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 شعر شاعر

 

 **(01.19) ملک الشعراء استاد اسیر 

 طبع جوان

**(01.19) K. Kelly

 41 corazones que siguen latiendo en Guantanamo

 

 **(01.19) A. Azikiwe

 African countries condemn Trump for racist

 

 **(01.19) G. Dunkel

 Haitians to march on Trump

 

 **(01.19) J. Ditz

 Korea's Olympic Detente Upends US Strategy

 

 **(01.19) R. Lauterbach

 Lagar der Maessigung [Russland]

 

 **(01.19) Sender: MLPD

 Warum Erdogan jetzt die YPG "vernichten" will

**(01.18) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بهترین بزرگداشت از جانبازان خلق، به مبارزۀ آنها ادامه دادن است.

 

 **(01.18) م. هاشم - بامیان

 تخریب خانه های گلین بامیانی ها توسط والی برای "حق" گیری

 

 **(01.18) محمد عمر قریشی- کابل 

 سیلی "مایک پنس" بر رخسار جنگ طلبان "باندارگ"

 

 **(01.18) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 نعمت زبان - 4

 

**(01.18) فرح نوتاش

 به ملل متحد و مردم جهان

 

**(01.18) فرستنده: آذرخش آذرخش 

 "جمهوری ایرانی" دیگر چه صیغه ای است؟!

 

**(01.18) فرستنده: مناف فلکی فر 

  پیام فدائی - شمارۀ  222

 

**(01.18) فرستنده: جاوید

 [چه کرده ام که زجانان خود جدا شده ام؟]

 

**(01.18) ملک الشعراء استاد اسیر

 آرزو

 

 **(01.18) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 یار مهربان

**(01.18) P. Symonds

 False alarm of incoming missile in Japan

 

 **(01.18) K. Randall

 Flu epidemic exposes scandalous state of US heath

 

 **(01.18) G. Castillo

 Los migrantes mexicanos como sujetos de

 

 **(01.18) S. Zeise

 Mehr Krieg, mehr Profit

 

 **(01.18) J. Welt

 PLO will anerkennung Israels "aussetzen"

 

 **(01.18) J. Ditz 

 US Escalates Afghan Airstrikes Through Winter

 

**(01.17) سازمان انقلابی افغانستان

 برنامه و اساسنامه

 

 **(01.17) حمید محوی

 درنگ هائی دربارۀ "رساله دربارۀ سه شیاد، موسی، مسیح، محمد" - 1 

 

 **(01.17) محمد عمر قریشی- کابل

 چه کسی راست می گوید؟؟

 

**(01.17) ژباړونکی: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 4

 

**(01.17) بهرام رحمانی 

 "اصلاح طلب، اصول گرا، دیگر تمام است ماجرا"!

 

**(01.17) فرستنده: محمود شاداب

 [کاکۀ پیزار و مندیلیم ما]

 

 **(01.17) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 صیقل جان

 

 **(01.17) ملک الشعراء استاد اسیر 

 نیم نگاه!

 

**(01.17) J. Welt

 "Fragwuerdig und skrupells"

 

 **(01.17) A. Lantier

 Greek workers strike against Syriza's imposition

 

 **(01.17) L. G. S. Arrais

 La crisis en Tunez reactiva la indignacion

 

 **(01.17) A. Schoelzel

 Modelle der Solidaritaet

 

 **(01.17) J. Ditz

 Syrian Army Vow to End US Presence in Syria

 

 **(01.17) P. Symonds

 US to set up 30000 strong "border force" in Syria

**(01.16) م. هاشم - بامیان

 با فقر و فلاکت توده های رنجدیدۀ ولایت دایکندی آشنا شوید!

 

 **(01.16) محمد عمر قریشی- کابل 

 جواب "دوستم": "خرخودتان هستید"

 

 **(01.16) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 نعمت زبان - 3

 

**(01.16) برگردان از: حمید بهشتی 

 ایران: به زودی قیام درهم خواهد ریخت

 

**(01.16) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران-لندن-انگلستان

 گزارشی از تظاهرات روز سه شنبه 13 جنوری 2018- در لندن

 

 **(01.16) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران - مونستر-المان 

 گزارش تظاهرات در دفاع از خیزش توده ها!

 

**(01.16) فرستنده: جاوید

 [یارم به وفاداری]

 

 **(01.16) ملک الشعراء استاد اسیر

 بنای عشق

 

 **(01.16) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سیل اشک

**(01.16) N. Niemuth &

 After Trump's racist outburst, Democrats plead..

 

 **(01.16) R. Baroud

 Ejercitos en la sombra

 

 **(01.16) J. Welt

 Gedenken heisst kaempfen

 

 **(01.16) C. Wimmer

 Geopolischer kampf [Venezuela]

 

 **(01.16) A. Lantier &

 Thousands march to mark anniversary of Ben

 

 **(01.16) J. Ditz 

 Turkey to Attack US-Backed Syrian Kurds

**(01.15) محمد عمر قریشی - کابل

 آمادگی های جنگی بین "باندارگ" و "جمعیت اسلامی" - 2

 

 **(01.15) نجیب - کابل 

 گرفتن روزی توده ها، توسط یک ادارۀ مزدور

 

**(01.15) ژباړونکی: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 3

 

**(01.15) فرستنده: علی کاظمی- ایران 

 پروسۀ سرنگونی رژیم آغاز شده است!

 

**(01.15) فرستنده: محمود شاداب

 [مرابا خاطر رویت ببخشا]

 

 **(01.15) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 آرزوی واپسین

 

 **(01.15) ملک الشعراء استاد اسیر  

 چربی زبان

 

**(01.15) R. Stevens

 Greek workers stop work in opposition to Syriza

 

  **(01.15) P. Schaber

 In Erdogans Geiselhaft

 

 **(01.15) M. Aguirre

 La ONU afirma que Yemen vive el apocalipsis y

 

 **(01.15) K. Jones

 Trump vows to renew all-out economic war on Iran

 

 **(01.15) J. Ditz

 UN Report Claims Iran Violation of Yemen Arms

 

 **(01.15) J. Welt

Zweite Phase der Revolutions

**(01.14) دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 بزرگداشت از سالروز شهادت"روزالوگزمبورگ" و "کار لیبکنشت"

 

 **(01.14) برگردان از: حمید بهشتی

 صدور تسلیحات المان به مصر برای جنگ علیه یمن

 

 **(01.14) محمد عمر قریشی - کابل 

 آمادگی های جنگی بین "باندارگ" و "جمعیت اسلامی" -1

 

**(01.14) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 نعمت زبان - 2

 

**(01.14) فرستنده: بهرام رحمانی 

 قطعنامۀ پایانی کنفرانس(پلاتفرم دموکراتیک جنبش ها و خلق های ایران) بروکسل - آتحادۀ اروپا

 

 **(01.14) شباهنگ راد

 موقعیت کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی

 

**(01.14) کبیر - کابل 

 مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی - 7

 

**(01.14) فرستنده: جاوید

 [دیوانه نمودم دل فرزانۀ خود را]

 

 **(01.14) ملک الشعراء استاد اسیر

 معمای شاعر

 

 **(01.14) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 سکر هدر

*(01.14) P. Schwarz

 German Conservatives and Social Democrats agree

 

 **(01.14) J. Heiser

 Hort des Schreckens

 

 **(01.14) F. Goldstein

 How does Trump survive?

 

 **(01.14) J. Ditz

 Iran: Nuclear Deal Not Renegotiable

 

 **(01.14) A. Scheer

 Traditionsreiche Demo [Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht]

 

 **(01.14) K. Jones 

 Trump vows to renew all-out economic war on Iran

 

**(01.13) محمد عمر قریشی- کابل

 رهائی زندانیان حزب "گلبدین" جنایت دیگری از جانب "غنی احمدزی"

 

 **(01.13) برگردان از: آمادور نویدی

 تفاوت پوپولیسم تاریخی و پوپولیسم معاصر

 

 **(01.13) بهروز سورن 

 هاشمی شاهرودی قاضی جنایتکار فرار کرد.

 

**(01.13) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 388

 

**(01.13) فعالان چریکهای فدائی خلق ایران در انگلستان

 فراخوان تظاهرات

  

**(01.13) شاعر: گرامی یاد "سحاب"- فرستنده: علی مشرف

 طلوع

 

**(01.13) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 جفای میزبان

 

 **(01.13) ملک الشعراء استاد اسیر 

 مرغان قفس

**(01.13) N. Armanian

 La cirsis de legitimidad del..

 

 **(01.13) A. Lantier

 Mass protests against unemployment shake Tunisian

 

 **(01.13) J. Welt

 Mehr als 600 Festnahmen in Tunisien

 

 **(01.13) S. Zeise

 Merkel macht den Trump

 

 **(01.13) B. Grey

 Trump's racist diatribe against "Shithole countries"

 

 **(01.13) J. Ditz 

 US Treasury Secretary Expects More Sanctions

**(01.12) م. هاشم - بامیان

 فاصلۀ طبقاتی در ولایت بامیان روز به روز بیشتر می شود

 

 **(01.12) محمد عمر قریشی- کابل

 ممانعت از مسافرت قندهاری ها به شمال

 

 **(01.12) ا. م. شیری 

 ما محکوم به دور هم جمع شدن هستیم!

 

**(01.12) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 نعمت زبان - 1

 

 **(01.12) هوشنگ معین زاده

 سرگذشت کتاب 23 سال - 2

 

**(01.12) مادران پارک لاله -ایران 

 خواهان توقف سریع تمام احکام نا عادلانه هستیم

 

**(01.12) فرستنده: محمود شاداب

 [رنج بینوائیها]

 

 **(01.12) ملک الشعراء استاد اسیر

 دام تزویر

 

 **(01.12) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 در عرصۀ گیتی

**(01.12) J. Steffin

 Activists call for "Day Rage against Trump and..."

 

 **(01.12) M. I. Koeller

 Eskalation in Kamerun

 

 **(01.12) D. M. Urbaneja

 Las torturas de la CIA en Europa bajo la lupa

 

 **(01.12) J. Welt

 Neujahrsgeschenk in Panmunjom

 

 **(01.12) J. Ditz

 Russia Accuses US of Supporting Syrian Drone Attack

 

 **(01.12) F. Goldstein 

 Trump presidency survives by paying off the ..

**(01.11) بازتایپ، ویراستاری و ارسال: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 دو نوع سیاست همزیستی مسالمت آمیز به کلی متضاد - 4

 

 **(01.11) محمد عمر قریشی- کابل

 علت اصلی سقوط ارزش "افغانی" مقابل ارزهای خارجی

 

 **(01.11) م. هاشم - بامیان 

 "شورای اجتماعی مردمی ولایت بامیان" یا شورای سرجنایتکاران دیروز؟

 

**(01.11) ژباړونکی: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 2

 

**(01.11) چریکهای فدائی خلق ایران

 برای نجات جان بازداشت شدگان خیزش جاری به پا خیزیم!

 

 **(01.11) خبرنگار ماهی سیاه کوچولو

 نوکران منتظر به خدمت عمو سام سوار بر امواج اعتراضات

 

 **(01.11) امیر جواهری لنگرودی

 شعار های اعتراض مردم ایران - 1 

 

 **(01.11) فرح نوتاش

 اعلان فاجعۀ ملی

 

**(01.011) فرستنده: جاوید

 [من خوانم و دل رقصد]

 

 **(01.11) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 مسلمانی کجا باشد؟

 

 **(01.11) ملک الشعراء استاد اسیر 

 سنگدلان

 

**(01.11) E. J. G. Figuerdo

 Ahed Tamimi, el nuevo rostro de la resistencia

 

 **(01.11) K. Mellenthin

 And the Winner is in China

 

 **(01.11) R. Werning

 Kims Knopf

 

 **(01.11) J. Ditz

 N. S. Korea Begin Talks With Winter Olympics

 

 **(01.11) J. Ditz

 Rouhani Says Iran Protests Were "Generational ..."

 

 **(01.11) S. Mangel

 Trump vs. Kim Jong Un

 

 **(01.11) S. Thiel

Vor die Werkstoe

 

 **(01.11) J. Kronauer  

 Waffen fuer Nordafrika

 

 

 

 

 ..

**(01.10) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 12 

 

 **(01.10) برگردان از: حمید محوی

 ماجرای لافارژ پیوند های میان داعش و رهبران برگزیدۀ فرانسه...

 

 **(01.10) محمد عمر قریشی - کابل

 افشای یک خبر سری: حبس کرزی در خانه اش به فرمان سفارت امریکا

 

 **(01.10) فرستنده: بهرام رحمانی 

 فراخوان فعالان سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمۀ هاشمی شاهرودی ...

 

**(01.10) بصیر- بامیان

 با قریۀ "چهل برج" ولسوالی یکاولنگ و وضعیت اسفبار توده های  ستمدیدۀ آن آشنا شوید

 

 **(01.10) رها اسد زاده

 بی اعتماد به فرودستان، لرزان از توطئۀ خارجی

 

**(01.10) فرستنده: علی کاظمی- ایران

 همبستگی مبارزاتی شما بیش از هر زمان دیگری حیاتی است

 

 **(01.10) فرستنده: خانۀ فرهنگ افغانستان 

 همخوانی گروه "پل سرود"

 

**(01.10) فرح نوتاش 

 پایان خرده دکه های رهبری

 

**(01.10) فرستنده: جاوید

 [به شادی نغمه کش، ای نی، نوای یار می آید]

 

 **(01.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 مضمون زندگی

 

 **(01.10) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 آلام روزگار

**(01.10) G. Wilson

 Breaking U. S. sanctions with cryptocurrency

 

 **(01.10) A. Schoelzel

 Fenster in die Zukunft

 

 **(01.10) M. Modonesi

 La democracia mexicana a 30 anos del 88

 

 **(01.10) C. Fry

 Palestinian youth defy Trump and Israel soldiers

 

 **(01.10) R. Lauterbach

 Rot wie die Erdbeere

 

 **(01.10) J. Ditz 

 Trump Team Debates Limited Strikes on N. Korea

**(01.09) سید هاشم سدید

 پیام "دلیل این تغییر چیست" چه بود؟

 

 **(01.09) برگردان از: حمید محوی

 حفظ و حراست از بزهکاری های جنسی

 

 **(01.09) محمد عمر قریشی - کابل 

 افشای دروغ "وزیری" به وسیلۀ عکسها

 

**(01.09) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعیدافغانی)

 حضرت عمر و علنی شدن اسلام

 

 **(01.09) هوشنگ معین زاده 

 سرگذشت کتاب 23 سال - 1

 

**(01.09) فرستنده: فرح نوتاش 

 از جنبش تهیدستان و محرومان کشور مان ایران پشتیبانی کنیم

 

**(01.09) فرستنده: مناف فلکی فر 

 گزارشی از تظاهرات در لندن در حمایت از خیزش توده ها در ایران

 

**(01.09) فرستنده: محمود شاداب

 [کباب کردی و بریان نمودی جان مرا]

 

 **(01.09) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 احکام مولانا

 

 **(01.09) ملک الشعراء استاد اسیر 

 پرستاری!!!

**(01.09) K. Mellenthin

 Ende einer Freundschaft

 

 **(01.09)A. Scheer

 Gernze geschlossen

 

 **(01.09) M. Lemoine

 Guatemala e Israel, una historia antigua y ..

 

 **(01.09) J. Ditz

 Pro-Saudi, Forces Captured Dozens in Push Toward

 

 **(01.09) M. Merz

 Rechtsrum an die Macht

 

 **(01.09) J. Ditz 

 Syrian Islamist Drone Attacks Russian Airbase

**(01.08) سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

اعلامیۀ... در حمایت از حرکت های اعتراضی مردم آزادیخواه ایران

 

 **(01.08) ژباړونکی: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 1

 

**(01.08) برگردان از: حمید بهشتی

 نیاز جدی به صحبت همگانی دربارۀ تروریسم "اسلامی"

 

 **(01.08) محمد عمر قریشی - کابل 

 "هوشیار بچیم"

 

**(01.08) برگردان از: حمید محوی

 چرا در ایران انقلاب نخواهد شد؟

 

 **(01.08) کبیر - کابل 

 مشت نمونۀ خروار از افغانستان اشغالی - 6

 

**(01.08) مهران زنگنه

 جلو سوریه ئی شدن ایران را بگیریم

 

 **(01.08) فرستنده: علی کاظمی- ایران

 پیروز باد مبارزات سراسری مردم علیه ستم سرمایه داری حاکم

 

 **(01.08) شباهنگ راد

 نگرانی ها و امید ها

 

**(01.08) فرستنده: جاوید

 [تو را، در دل نهان دارد دل من]

 

 **(01.08) ملک الشعراء استاد اسیر

 توبه

 

 **(01.08) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 نقش خاطر

**(01.08) S. P. Naceur

 Angespannte Lage

 

 **(01.08) D. Mathiowetz

 No justice in 1946 racist lynching

 

 **(01.08) J. Ditz

 Pakistan Faults US Arbitrary Deadlines and Shifting

 

 **(01.08) C. Casoni

 Unir a la izquierda es apoyar a Lula en 2018

 

 **(01.08) J. Ditz

 US Freezes $ 125 Million in Aid for Palestinian

 

 **(01.08) R. Lauterbach 

 Verlaengerte Werkbaenke

**(01.07) اشرف دهقانی

 بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد!

 

**(01.07) محمد عمر قریشی-کابل

 مرده ها زنده شدند

 

 **(01.07) برگردان از: حمید محوی

 بی "دگرگونی رژیم" در تهران

 

 **(01.07) نجیب - کابل 

 توده های درد دیده، گوشت دم توپ استعمار و استبداد

 

**(01.07) احمد پوری - هالند

 رادیکالیسم در شرایط کنونی ایران به چه معنی است؟

 

 **(01.07) فرستنده: علی کاظمی - ایران

 با مردم به جان آمده خشونت نکنید!

 

 **(01.07) مجید نفیسی 

 الله اکبر، شعار سرکوب است

 

**(01.07) گزارشگران پورتال- افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 387

 

**(01.07) داکتر ظاهر تیموری

 حکایت

 

 **(01.07) فرستنده: محمود شاداب

 [کهنه شراب]

 

 **(01.07) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 طوق لعنت

 

 **(01.07) ملک الشعراء استاد اسیر 

 فرشته سیما!!!

**(01.07) J. Ditz

 Iran Ambassador Claims "Hard Evidence" Protests

 

 **(01.07) M. Hernandez

 "Los presidentes peruanos son ladronas..."

 

 **(01.07) J. Ditz

 Russia, France Slam US Over Emergency UN Meeting..

 

 **(01.07) K. Mellenthin

 Tehran bleibt selbstbewusst

 

 **(01.07) C. Fry

 Venezuela socialists win local election landslide

 

 **(01.07) D. Koschmieder 

 Wer, wenn nicht wir

**(01.06) موسوی

 جنایت به مثابۀ تکتیک در خدمت  خیانت سترتیژیک

 

  **(01.06) برگردان از: حمید محوی

 سوریه - حزب الله کابوس امپریالیسم

 

**(01.06) محمد عمر قریشی - کابل

 قطعۀ انتحاری باند ارگ در مکروریان

 

**(01.06) بهرام رحمانی 

 آسیب های اجتماعی-سیاسی موجود ایران!

 

**(01.06) فرستنده: مناف فلکی فر

 فراخوان تظاهرات - لندن

 

 **(01.06) فرستنده: مناف فلکی فر

 دعوت به تظاهرات در حمایت از خیزش انقلابی توده ها - اوسلو

 

 **(01.06) فرستنده: جاوید 

 [بازهم یار به رقص آمده است]

 

**(01.06) ملک الشعراء استاد اسیر

 شهرۀ شهر

 

**(01.06) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قلزم حقیقت

 

**(01.06) V. Hermsdorf

 Erfolg fuer Havanna

 

 **(01.06) J. Catalintto

 Honduras: The people's movement fights electoral

 

 **(01.06) D. Hearst

 La resaca de la manana siguiente

 

 **(01.06) G. Butterfield

 Peru: Tens of thousands protest release of  right..

 

 **(01.06) K. Leukeld

 Prinzen im Ruhestand

 

 **(01.06) J. Ditz 

 Trump Promises Support for Iran Protests...

**(01.05) فرستنده: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 انتقام پوتین

 

 **(01.05) داکتر محمد قراگوزلو

 شکوه خیزش مردم بی لبخند!

 

**(01.05) محمد عمر قریشی - کابل 

 نشخوار استفراغ "نتانیاهو" به وسیلۀ "گلبدین"

 

**(01.05) بهروز سورن 

 پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان

 

**(01.05) فرستنده: محمود شاداب

 [دیده ام دید و دل کشید ترا]

 

 **(01.05) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 اکرام آزادی

 

 **(01.05) ملک الشعراء استاد اسیر 

 موی تابدار

 

**(01.05) P. Martin

 Democrats looking for deal with Trump...

 

 **(01.05) J. Welt

 Gelegenheit zum Frieden

 

 **(01.05) B. Tansimi

 Hija mia, estas son lagrimas de lucha

 

 **(01.05) P. Symonds

 N. and S. Korea propose to hold talks

 

 **(01.05) J. Welt

 Rebellion im Iran

 

 **(01.05) J. Ditz

 Trump on N. Korea: My Nuclear Button Is Bigger

 

**(01.04) انتخاب و ارسال از: دپلوم انجنیر نسرین معروفی

 چند نکتۀ آموختنی

 

**(01.04) یوسف اردلان

 خیزشی دیگر

 

 **(01.04) فرح نوتاش 

 پایان سلطنت ملایان، امریکا و قیام ارتش گرسنگان

 

**(01.04) محمد عمر قریشی - کابل 

 "فئودالیزم سیاسی"، " بدیل "فدرالیزم" - 2

 

**(01.04) فرستنده: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 33

 

**(01.04) فرستنده: جاوید

 [دست نه بر سرم که تب دارم]

 

 **(01.04) ملک الشعراء استاد اسیر

 آرزو

 

 **(01.04) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 قهر هجری

 

**(01.04) R. Werning

 Bombenstimmung

 

 **(01.04) J. Ditz

 Dozens Killed as Iran Protest Continue to Grow 

 

 **(01.04) F. Lorusso

 Italia y las bombas en Yemen

 

 **(01.04) K. Joes

 Mass protests against austerity and social

 

 **(01.04) B. McGrath

 Tensions between S. Korea and Japan

 

 **(01.04) H. Hermann

 "Wir sind alle Fluechtlinge"

**(01.03) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 11

 

 **(01.03) برگردان از: حمید بهشتی

 تسلیحات برای دولت اسلامی ISIS

 

 **(01.03) محمد عمر قریشی-کابل

 "فئودالیزم سیاسی"، بدیل "فدرالیزم" - 1

 

 **(01.03) الحاج داکتر امین الدین سعیدی(سعید افغانی)

 آیا عدالت عمومی در افغانستان تحقق خواهد یافت!

 

 **(01.03) سازمان زنان 8 مارچ(ایران-افغانستان) 

 فراخوان به اکسیون در حمایت از مبارزات مردم ایران - بروکسل

 

**(01.03) بهزاد مالکی

 جایگاه و دشواری های جنبش دانشجوئی و وظایف کنونی آن

 

 **(01.03) بهروز سورن

 صحنه آرائی حکومتگران برای سرکوب خیزش سراسری مردم

 

 **(01.03) فرستنده: علی کاظمی- ایران

 بیانیۀ تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

 

 **(01.03) بهرام رحمانی 

 این روز های حساس تاریخی، کجا هستند آن نویسندگان و هنرمندانی که ...؟!

 

**(01.03) فرستنده: محمود شاداب

 [این بود خواهش یگانۀ ما]

 

 **(01.03) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 فروغ بیرق

 

 **(01.03) ملک الشعراء استاد اسیر  

  سبو شکن

 

**(01.03) J. Roberts

 Australian police handed more military weaponry

 

 **(01.03) S. Carlens

 Friedensbomben [Nord Korea]

 

 **(01.03) G. Mortinez

 Hacia la militarizacion de las sociedades

 

 **(01.03) J. Ditz

 Trump: Pakistan Has Played US for "Fools"

 

 **(01.03) K. Mellenthin

 Unmut ueber Regierung [Iran]

 

 **(01.03) S. Gunadasa 

 US and Iran pressure Sri Lanka over port

**(01.02) سازمان انقلابی افغانستان

 "سوسیالیزم کارگری"، سوسیالیزم انقلابی یا ارتجاعی؟ - 10

 

  **(01.02) ژباړه: فرهاد ویاړ 

 د ویکتور خارا په یاد!

 

**(01.02) قاسم باز 

 نوی عیسوی کال (2018) مو مبارک!

 

**(01.02) محمد عمر قریشی - کابل

 میزبانی "عطاء" از "اکلیل حکیمی"

 

**(01.02) سازمان زنان 8 مارچ (ایران-افغانستان)

 درود بر مردمی که موج نوینی از مبارزات آفریدند!

 

 **(01.02) حسن مرتضوی - ایران

 یک ارزیابی کوتاه و مقدماتی

 

 **(01.02) شباهنگ راد

 خوف مقامات و منادیان سرمایه، از گسترش اعتراضات اخیر مردمی

 

**(01.02) آرش کمانگر

 تلاش بی. بی. سی. برای انحراف جنبش انقلابی مردم ایران

 

 **(01.02) بهروز سورن

 چرا بی بی سی فارسی سراسیمه شده است؟

 

 **(01.02) فرح نوتاش 

 تظاهرات در وین

 

**(01.02) ویدا احمد- بامیان

 وندی های "حزب وحدت" همه چیز بامیان را غارت کردند

 

 **(01.02) گزارشگران پورتال - افغانستان 

 در افغانستان چه می گذرد؟ - 387

 

**(01.02) فرستنده: جاوید

 [ای رهزن جان و غارت دل]

 

 **(01.02) ملک الشعراء استاد اسیر

 راه ناپیدا

 

 **(01.02) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 تاروپود جان سوخت

 

**(01.02) P. Schwarz

 Germany: Demands grow for Merkel's resignation

 

 **(01.02) J. Ditz

 Iranian President Urges Protesters Not to Resort

 

 **(01.02) T. Berger

  Jede Menge Huerden

 

 **(01.02) V. Hermsdorf

 Lektionen in Demokratie [Peru]

 

 **(01.02) F. Nieto

 Portugal 2017, la alianza de izquierdes funciona

 

 **(01.02) K. Randall

 Trump administration rolls back fines against

**(01.01) موسوی

 "CIA" و "جمعیت اسلامی"

 

 **(01.01) چریکهای فدائی خلق ایران

 پیروز باد مبارزات دلاورانۀ مردم تحت ستم ایران!

 

**(01.01) انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 کارگران افغان به شکل فاجعه باری مورد بهره برداری قرار می گیرند

 

 **(01.01) برگردان از: حمید بهشتی

 جنگ یمن جنگ ما نیز است

 

 **(01.01) محمد عمر قریشی- کابل

 ملامت پیدا شد: وزارت داخلۀ دولت دست نشانده؟!

 

 **(01.01) برگردان از: حمید بهشتی 

 سمپاشی مزارع و دهقانهای فلسطینی در غزه

 

**(01.01) فرستنده: درویش وردک 

 السواد الاعظم - 32

 

**(01.01) بهروز سورن 

 نان و آزادی

 

**(01.01) محسن - فراه

 با وضعیت فلاکتبار توده های ولسوالی بکواه آشنا شوید

 

**(01.01) فرستنده: محمود شاداب

 [به تار عشقی بندم خدایا]

 

 **(01.01) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 روز عید

 

 **(01.01) ملک الشعراء استاد اسیر

  طبع جوان

 

**(01.01) F. Mazelis &..

 Deadly Bronx fire: A tragic product of inequality

 

 **(01.01) V. Hermsdorf

 Im 60. Jahr der Revolution

 

 **(01.01) J. Ditz

 Iranian Officials Struggle to Halt Growing Demonstrations

 

 **(01.01) P. Symonds

 US president accuses China of illegal Oil Transfer..

 

 **(01.01) J. Ditz

 Mattis: US Will Improve Saudi Targeting to Kill Fewer..

 

 **(01.01) K. Leukefeld

 Vereint fuer Jerusalem