AA-AA

 

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bienvenue au Portal d,Afghanistan Libre **

آرشیف طنز 2015 مرام نشراتی پورتال

2015 Satire Archive

 

 

 **(11.02) فرستنده: سیامک م. 

 وصیت

 

**(05.28) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 خانۀ پدر آباد و بر پدر پدرش رحمت باد!

 

**(05.27) دپلوم انجنیر نسرین معروفی 

 مرد شماره یک جهان

 

**(04.23) سید هاشم سدید 

 به عقل طالب و حامیان طالب باید حیران ماند!

 

**(04.16) کمباور کابلی 

 فک، فک، بر مادر کاخ سفید!

 

**(03.25) الحاج خلیل الله ناظم باختری

 پر خوردن

 

 **(03.25) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب تا گلو

 

 **(03.09) غلام عسکری 

 حقوق بشر در جمهوری اسلامی ناب محمدی ولائی

 

**(12.25) خالق داد پغمانی - کابل 

 مقایسۀ "ناموسداری" نهنگها با پسران ایشچی

 

**(12.14) خالق داد پغمانی - کابل 

 تخم مرغ قاضی و ننگ ادارۀ مستعمراتی

 

**(11.15) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 خواستی "طنز" - نخواستی "منز"

 

**(11.11) سید موسی عثمان هستی 

 مردی که حرکاتش شبیه هیتلر است ولی با احتیاط قدم می گذارد

 

**(11.09) داکتر ظاهر تیموری 

 طنز تلخ

 

**(09.20) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 سنگار و شکم

 

**(09.05) م. ن. "مستجاب" - بلغاریا 

  «هاشمیان» - غول بی شاخ  و دمب

 

**(08.30) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 لیک بود حاجی و با اعتبار

 

**(08.05) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 "شکاره تازی میکنه و خوشالیشه کته!!!"

 

**(07.16) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 جک مله تور- غتمغتول

 

**(07.06) همایون باختریانی 

 جند(جن) های امریکائی

 

**(06.17) د افغانستان ازادی سازمان 

 شیخ الحدیث هیبت الله ته د منصور وصیت نامه

 

 **(06.17) کابل کابلی

 آمد آمد کنچنی

 

**(05.06) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 امام جماعت

 

**(04.10) خالق داد پغمانی - مونشن 

 بیچاره "کرزی" و پولهایش

 

**(03.14) سید موسی عثمان هستی 

 ملیت های افغانستان بیدار شوید و پهلو بگردانید...

 

**(03.02) سید موسی عثمان هستی 

 خدا هم یاد فراموشی دارد

 

**(01.28) فقیر فقیر 

 خبرکوتاه و عرض تبریکات فایقه به جلالتمابان "متفکر ثانی عالم" و "شیکپوش ثالث دوران"

 

**(01.23) همایون باختریانی 

 ترافیک راهنما

 

**(01.15) خالق داد پغمانی - مونشن 

 پسلگدی «خرفیلسوف»

 

**(01.01) فقیر فقیر 

 "ده جان زدن شش قاته در جماعتی برگزیده": ..

 

2015

 

**(12.29) فقیر فقیر 

 سامانه بهوت بهوت، روتی کچ نهی!

 

**(12.27) خالق داد پغمانی - مونشن 

 "هاشمیان" "قر" گفت!

 

**(12.21) خالق داد پغمانی - مونشن 

 نوزاد دیگر پتیارگان تاریخ

 

**(12.19) اسد الهی 

 د ملا عمر او ملا اختر منصور سره آخرنی ملاقات ...

 

 **(12.19) فقیر فقیر

 "شورای حراست و ثبات در افغانستان" ...

 

**(12.17) فقیر فقیر 

 کیست آن؟ (چیستان)

 

**(12.10) ملک الشعراء استاد اسیر 

 آب تا گلو !!!

 

**(12.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 سرتاس از پاکی خلاص !!!

 

**(12.01) محمد فقیر "فقیر" 

 "غرو فیش های بی عقلانه ای که عقله از سر می پرانه"

 

**(11.28) محمد فقیر "فقیر" 

 امر خطیر خریداری چوب، پیمان وحدت و همکاری و داستان رفاقت موش و قورباغه

 

**(11.27) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 اندر حکایت خر

 

**(11.23) محمد فقیر "فقیر" 

 خواب آشفتۀ قلم در جست و جوی کلمرغ کذائی

 

**(11.19) صبا راهی 

 نامۀ "حسن روحانی" به "فرانسوا هولاند"

 

**(11.06) عارف عباسی 

 قاموس کبیر

 

**(11.04) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 وصیت سگ

 

**(10.14) فرستنده: عنایت وهمن

 معنای چند اصطلاح

 

**(10.03) فرستنده: عنایت وهمن 

 جابه جائی من و والاغها

 

**(09.27) رحمدل - جرمنی 

 به سلسلۀ استادان ادب دری

 

**(09.19) رحمدل - جرمنی 

 پیشنهاد "دلسوزانه"

 

**(09.17) آزاد ل. 

 اعلان مفقودی

 

**(09.02) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 کار و بار بیکاران و بی روزگاران

 

 **(08.31) خالق داد پغمانی - مونشن

 تواضع استاد "اول میر"و دیده درائی "هاشمیان" و "دنباله روان"

 

**(08.05) ملک الشعراء استاد اسیر  

 آب از سر پریده

 

 **(08.04) سید هاشم سدید 

 خدا کم تان نکند، آقای احمد زی!

 

**(07.15) کمباور کابلی 

 خامنه ای وصلح امام حسن

 

**(07.07) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 الامان از آبشار نیاگارا !!!

 

**(06.22) الحاج خلیل الله ناظم باختری 

 قبرغه رکن اعضاء را شکستی

 

**(05.10) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب تا گلو!!!

 

**(05.05) سید موسی عثمان هستی

 بترس از مردگان زنده آزار

 

 **(05.05) ملک الشعراء استاد اسیر

 در سایۀ دموکراسی!!!

 

**(04.29) سید موسی عثمان هستی

 کودتای داوود سبب ظهور 7 و 8 ثورو آمدن خارجی ها در افغانستان شد

 

**(04.22) ملک الشعراء استاد اسیر

 آشفته بازار وطن!!

 

**(04.17) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 ترکیب عجیب و غریب ع و غ

 

**(04.14) سید موسی عثمان هستی 

 تشت بدنامی پیروان سیاف توسط وکلای شورا از بام افتاد

 

**(04.12) سید موسی عثمان هستی 

 با شعار الله اکبر پوست یا غلاف سرآلت تناسلی سردار جی را ببرید

 

**(03.20) ملک الشعراء استاد اسیر 

 باز یک طنز!!

 

**(03.13) میرویس ودان محمودی 

 پوزش از خر

 

**(03.09) فرستنده: عنایت وهمن 

 مطایبه ای شیرین با روز هشتم مارچ

 

**(02.22) سید موسی عثمان هستی

 پیر شده ام، اما عقلم را از دست نداده ام

 

 **(02.22) فرستنده: خالق داد پغمانی - مونشن 

 تحمل باور نکردنی

 

**(02.12) تیمورشاه تیموری 

 زلف پریشان

 

**(02.07) سید موسی عثمان هستی 

 «شارلی» دیگری «بینام» به دنیا می آورد

 

**(02.02) فرستنده: عنایت وهمن 

 فقیر ترین رئیس جمهور جهان

 

**(02.01) فرستنده: عبدالله امینی - کابل 

 طرز تهیۀ حکومت « وحدت ملی »

 

**(01.29) کمباور کابلی 

 خارجه با تو شگوفا میشود!

 

**(01.27) ملک الشعراء استاد اسیر

 آب تا گلو !!! 

 

 **(01.27) تیمورشاه تیموری

 طنز

 

**(01.23) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 گمرهان تنظیمی از گله دور!!!

 

**(01.23) فرستنده: عنایت وهمن 

 سفارش خدا به ایرانیها دم در بهشت

 

**(01.21) کمباور کابلی 

 تورن اسماعیل به اشرف غنی اخطار داد.

 

**(01.16) فریدون حسین زاده 

 اندر مکاشفات جهاد نگاح ....!

 

**(01.12) سید موسی عثمان هستی 

 « هر که برای مطلب خود دلبری کند »

 

**(01.11) فرستنده: عنایت وهمن

 علم بهتر است یا ثروت؟

 

**(01.10) سید موسی عثمان هستی 

 نشان افتخار و یا تصدیق خرگری خر؟

 

**(01.03) خالق داد پغمانی - مونشن

 «عین و غین» را دریابید، طالب پیشکش تان!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات سالهای گذشته

طنــز

"انتقاد" عبارت است از "بیان نقایص و کمبود ها" و  "منتقد"  آنست که نقایص و کمبودها را از طرق مختلف بیان می کند. شرط نیست که "منتقد" در پهلوی انگشت گذاری بر کمبودی و نقیصه ای، حتماً راه حل و اصلاح و بهبود مشکلی را نیز نشان بدهد. البته اگر چنین کند، ازین چه بهتر.

یکی از طرایق بیان انتقاد، زبانیست که انتقاد را در لفافه پیچانده، عرضه می کند و ظریف ترین این طریقه ها "طنز" است. کابلیان مثلی  دارند که : "هم لعل بدست آید و هم یار نرنجد"، که شاید بهترین "ترتیب بیان" طنز هم همین باشد.

گرچه زبان طنز ظاهراً "غیرجدی" و آگنده با "ظرافت" و "انبساط خاطر" است، اما متن و بطن و محتوای "طنز" در هر صورت، "جدی"ست.

فرق بین "طنز" و "فکاهی" در اینست، که "طنز" همیشه پیام انتقادی دارد، در حالی که منظور اصلی "فکاهی" ، "خنداندن" و "فرحت بخشیدن"  خاطر است.

زبان طنز مبرا از توهین و تحقیر و استهزاء وهجو است و کسانی که از طریق "طنز" به شخصیت و آبروی کسی بازی میکنند، پیام و مرام اصلی "طنز" را نفهمیده اند.

زبان طنز شیرین و  پیامش تلخ و گزنده است، درست به مانند "دارویی تلخ" که در "کپسول شیرین" عرضه گردد.

پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" که بر منافع ملی ، مردمی و وطنی تأکید ورزیده و به کرامت انسان ارجی گران قایل است ، "طنز" را نیز فقط بر همین مبناء و در همین چوکات،  اجازت نشر میدهد.     

 

 

 

 

ادامه مقالات Articles Continued