AA-AA

      چو کشور نبا شد تن من مباد      بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   **   همه سر به سر تن به کشتن دهیم     از آن به که کشور به دشمن دهیم

**   به پورتال افغانستان آزاد خوش آمدید!**  د آزاد افغانستان پورتال ته ښه راغلاست!**   Willkommen im Portal "Freies Afghanistan" **Welcome to "Free Afghanistan" Portal ** Bien venue au Portal d,Afghanistan Librei**

                شخصیت های ملی

مرام نشراتی پورتال National Characters

 

 

 **(07.16) نذیر دلسوز 

 مردی قلم به دست!

 

**(07.14) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 52

 یاد و خاطرۀ "دادنورانی"، شاعر نامدار و انقلابی بزرگ کشور گرامی باد!

 

 **(07.14) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 52

 مرد ماندگار در حافظۀ تاریخ

 

 **(07.14) نشریۀ پیشرو شمارۀ - 52 نویسنده: احمد

 سرمشق رزم و کار

 

**(07.13) نجیب 

 یادی از زنده یاد "دادنورانی"

 

**(07.14) کبیر توخی 

 گلی به "داد نورانی"

 

**(07.13) فرستنده: ندای مردم

 داد نورانی مبارز سلحشوری که در این روز جاودانه شد!

 

**(02.09) فرستنده: ولید صاعد 

 به مناسبت اولین سال در گذشت مبارز نستوه و دانشمند کشور روانشاد پروفیسور دکتور سید هاشم صاعد

 

**(02.06) ولید صاعد 

 به مناسبت اولین سالروز وفات شادروان پوهاند دکتور سید هاشم صاعد

 

**(08.26) کبیر توخی 

 نمائی از وحدت سیاسی مبارزین در برهه ای از تاریخ ما

 

**(05.06) احمد شاه وردک 

 د ارواښادمرّچ آغا د ژوندانه لنډه پیژند لیک

 

**(02.10) روانشاد استاد ، علامه احمد علی کهزاد

  میر مسجدی خان غازی

 

**(12.04) کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 جنگ میوند ، ملالی وغازی سرداره 

 

**(11.28) کاندیدای اکادمیسین سیستانی 

 نقش سیاسی- نظامی وزیر اکبر خان در قیام کابل1841-1842 قسمت دوم

 

**(11.25) کاندیدای اکادمیسین سیستانی 

 نقش سیاسی- نظامی وزیر اکبر خان در قیام کابل 1841-1842

 

**(11.18) کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 نقش محمد شاه خان لغمانی در قیام کابل 1841

 

**(11.14) کاندیدای اکادمیسین سیستانی 

 اختلاف ونبرد سردار سلطان احمد خان با امیر دوست محمد خان

 

**(11.13) دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی 

 " افغان بودن " سید جمال الدین افغان و پیشنهاد       "پوهنتون سید جمال الدین افغان "

 

**(11.11) کاندیدای اکادمیسین سیستانی

 نقش سردار سلطان احمد خان در قیام کابل(1841) 

 

**(11.05) کاندیدای اکادمیسین سیستانی 

 نقش سردار شمس الدین خان درقیام کابل

 

**(11.04) کاندیدای اکادمیسین سیستانی 

 نواب محمد زمان خان ونقش او در قیام کابل

 

**(11.03) کاندیدای اکادمیسین سیستانی 

 نقش نایب امین الله خان لوگری در قیام کابل

 

**(11.02) کاندای اکادمیسین سیستانی

  نقش تاریخی عبدالله خان اچکزائی درقیام کابل

 

 **(10.23) کاندیدای اکادمیسن ا. سیستانی 

 کینگ میکر افغانستان ، وزیر فتح خان

 

** دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 اعزاز وتبجیل اعلیحضرت غازی امان الله خان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخصیت های ملی

"شخصیت" که از کلمۀ عربی "شخص" برخاسته، در اصل مجموعۀ صفات و خصوصیات و ممیزات جسمی و روانی یک "شخص" را گویند.

"شخصیت" در زمانۀ ما مگر به اقتفاء از فرنگیان،  مدلول و مفهوم ــ به معنای واقعی کلمه ــ "شخصی" را هم پیدا کرده و به معنای "شخص" بکار میرود. "شخصیت" به اشخاص شاذ و ممتازی اطلاق می گردد، که در خدمت مردم، وطن ، شؤون اجتماعی و ارزش های والای بشری و نیز در خدمت علوم و تکنالوژی و غیره قرار گرفته باشند. پس "شخصیت" درین مفهوم و مدلول، همیشه مترتب بر صفات پسندیده و نکوست.  یک "شخصیت" می تواند "سیاسی" باشد  یا "تاریخی" ، "ادبی" ،  "فرهنگی" ، "علمی" و غیره.

با وجود آنکه شخصیت های ملی در هر کشوری می توانند سرمشق و مربی رفتار اجتماعی دیگران قرار گیرند وهیچ جامعه ای بی نیاز از معرفی همچو افرادی نیست؛ مگر حاکمیت دست نشاندگان استعمار در دو سدۀ اخیر به خصوص حاکمیت خاندان نادری و به تعقیب آن مزدوران روس و دین فروشان، در7 دهۀ قرن گذشته، و دست تطاول آنها به تمام ارزش های فرهنگی جامعه و مسخ برخی از آنها به وسیلۀ آن باند ها، نه تنها شخصیت های ملی راستین را در محاق فراموشی و گمنامی فرو برده اند، بلکه تبلیغ برای پهلوان پنبه های خاندانی، نسل جوان کشور را نسبت به بزرگانی که بر ما حق داشتند ، قسماً بیگانه و قسماً بد بین نموده، سرمشق های رفتاری انسان این مرز و بوم را به نابودی کشانیده اند.

متصدیان پورتال ملی ومردمی "افغانستان آزاد- آزاد افغانستان" با درک این نکته بر آن شدند تا در کنار سایر بخش ها، بخش "شخصیت های ملی" کشور را برای بار اول به صورت مستقل راه اندازی نمایند ، تا به کمک یکایک وطنداران، قهرمانان واقعی مردم را به دیگران معرفی بتوانند. کاملاً واضح است که در گام نخست باید به همکاری تمام دوستان قلم به دست، معیار های ارزشی معینی را که دارندۀ آن می تواند به مثابۀ یک شخصیت ملی ، شناسائی گردد؛ مشخص نمائیم. با داشتن چنان معیار های ارزشی، تشخیص افراد دقیق گردیده، آنهائی که به ناحق در پناه چنان سنگری خزیده اند؛ افشاء و مستحقان فراموش شده ، از نو به افتخار یاد خواهند گردید

 

 

 
ادامه مقالات Articles Continued